Form of Work
Książki
(6)
Czasopisma
(5)
Artykuły
(2)
Status
only on-site
(8)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(2)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(8)
Filia 18 (Ćwiklińskiej 2)
(1)
Author
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(5)
Nowicka Elżbieta (redaktor)
(2)
Osiejewicz Joanna
(2)
Claverie de Saint-Martin Elisabeth
(1)
Król Mieczysław (matematyka)
(1)
Pyka Robert (1979- )
(1)
Riedel Rafał
(1)
Woźniak Leszek (1955- )
(1)
Woźniak Marian (ekonomia)
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Energetyka
(11)
Rozwój regionalny
(6)
Wzrost gospodarczy
(6)
Innowacje
(5)
Nierówności społeczne
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(4)
Klastry (ekonomia)
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Pieniądz
(4)
Gaz ziemny
(3)
Gospodarka oparta na wiedzy
(3)
Polityka gospodarcza
(3)
Polityka podatkowa
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(3)
Rozwój społeczny
(3)
Siła robocza
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Turystyka
(3)
Współpraca transgraniczna
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Finanse publiczne
(2)
Gospodarka
(2)
Infrastruktura techniczna
(2)
Integracja europejska
(2)
Inwestycje
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Kapitał
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Kobieta
(2)
Mieszkania
(2)
Nauka
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Polityka ochrony środowiska
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rodzina
(2)
Rolnicy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Specjalna strefa ekonomiczna
(2)
Społeczeństwo
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(2)
Transport kolejowy
(2)
Wydatki budżetowe
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(2)
Zatrudnienie
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Zmiany klimatyczne
(2)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Agroturystyka
(1)
Akcjonariusze
(1)
Allianz
(1)
Alokacja
(1)
Analiza hierarchiczna procesów
(1)
Anioły biznesu
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
BRW
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Biomasa
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Controlling
(1)
Demografia
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Dochód
(1)
Dolina Lotnicza
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dług publiczny
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomiści
(1)
Ekorozwój
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Elektrownie
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Energetyka odnawialna
(1)
Euroregiony
(1)
Frank szwajcarski (pieniądz)
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Górnictwo
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hotelarstwo
(1)
Inflacja
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Internet
(1)
Interwencjonizm
(1)
Inwestycje ekologiczne
(1)
Subject: work
Dokąd zmierza świat
(1)
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1989-2000
(6)
Subject: place
Polska
(5)
Ukraina
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Bieszczady
(1)
Kujawsko-pomorskie, województwo
(1)
Niemcy
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polska Wschodnia
(1)
Recz (woj. zachodniopomorskie, pow. Choszczno)
(1)
Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie)
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
15 results Filter
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang.
1. Wybór właściwe podstawy prawnej aktów wspólnotowego prawa wtórnego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów aktów należących do pakietu klimatyczno-energetycznego ; 2. Analiza projektów legislacyjnych wchodzących w skład projektu klimatyczno-energetycznego pod względem spełniania przesłanek art. 175 ust. 2 lit. c Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ; 3. Analiza gospodarczych i technicznych skutków skokowego wprowadzania dla sektora energetycznego (100%) systemu aukcyjnego dla emisji CO, mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ze źródeł krajowych, ograniczenia sieciowe wynikające ze zwiększenia międzysystemowego przesyłu energii elektrycznej i sytuację przedsiębiorstw energetycznych na rynku ; 4. Analiza problemu windfall profits w sektorze elektroenergetycznym w Polsce oraz ocena możliwości zastosowania mechanizmów zapobiegawczych ; 5. Analiza problemu relokacja źródeł energii elektrycznej dla polskiego systemu elektroenergetycznego w wyniku polityki klimatycznej UE ; 6. Analiza problemu przenoszenia zakładów z sektorów produkujących cement, stal, szkło oraz aluminium poza terytorium Polski i UE na skutek pojawienia się nowych przeszkód dla przedsiębiorców wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegających temu zjawisku ; 7. Ocena możliwości wykorzystania przez Polskę 14% wzrostu emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 w sektorach nieobjętych systemem EU ETS (non ETS).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
No availability information: sygn. F.18-62
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang.
1. Wybór właściwej podstawy prawnej aktów wspólnotowego prawa wtórnego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów aktów należących do pakietu klimatyczno-energetycznego ; 2. Analiza projektów legislacyjnych wchodzących w skład pakietu klimatyczno-energetycznego pod względem spełniania przesłanek art. 175 ust. 2 lit. c. Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ; 3. Analiza gospodarczych i technicznych skutków skokowego wprowadzenia dla sektora energetycznego (100%) systemu aukcyjnego dla emisji dwutlenku węgla, mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ze źródeł krajowych, ograniczenia sieciowe wynikające ze zwiększenia międzysystemowego przesyłu energii elektrycznej i sytuację przedsiębiorstw energetycznych na rynku ; 4. Analiza problemu windfall profits w sektorze elektroenergetycznym w Polsce oraz ocena możliwości zastosowania mechanizmów zapobiegawczych ; 5. Analiza problemu relokacja źródeł energii elektrycznej dla polskiego systemu elektroenergetycznego w wyniku polityki klimatycznej UE ; 6. Analiza problemu przenoszenia zakładów z sektorów produkujących cement, stal, szkło oraz aluminium poza terytorium Polski i UE na skutek pojawienia się nowych przeszkód dla przedsiębiorców wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegających temu zjawisku ; 7. Ocena możliwości wykorzystania przez Polskę 14% wzrostu emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 w sektorach nieobjętych systemem EU ETS (non ETS).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-620 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyt / Centrum Europejskie Natolin ; z. 40)
Bibliogr. s. 80-88, 160-168.
Tekst równol. pol., ang.
Bezpieczeństwo energetyczne ; Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne (w) Unii Europejskiej ; Ewolucja w teoretyzowaniu procesu integracji europejskiej ; Relacje energetyczne w kontekście teorii integracji międzynarodowej ; Zakończenie - między rynkiem a polityką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95953 (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konf., 26 listopada 2008 r., Katowice.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. równol. pol., fr. Streszcz. ang., fr.
1. Wspólna polityka energetyczna jako część polityki wspólnotowej UE; 2. Prezydencja francuska a kwestie energetyczne; 3. Wyzwania energetyczne Polski - wyzwania i szanse dla Śląska; 4. Zmiany potrzeb energetycznych w sektorze transportu; 5. Energia odnawialna a finanse publiczne; 6. Energetyka jądrowa próbą odpowiedzi na wyzwania energetyczno - klimatyczne; 7. Awarie w elektrowniach atomowych; 8. Świat pozbawiony współczesnych problemów energetycznych na przykładzie analizy rozwoju Elektrownii Łaziska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-620 (1 egz.)
Journal
In basket
Temat: Unia Europejska - gospodarka - polityka - 21 w ; Anioły biznesu ; Dochody indywidualne - polityka - Polska - 21 w ; Ekonomia - teoria ; Energetyka - Polska - 21 w ; Fundusze strukturalne UE - Polska ; Polityka gospodarcza ; Gospodarstwo domowe - socjologia - Polska - 21 w ; Infrastruktura techniczna - Polska - 21 w ; Inkubatory przedsiębiorczości - Polska ; Instytucje nonprofit - prawo - Polska ; Integracja europejska ; Inwestycje ekologiczne - Polska ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa ; Klastry (ekonomia) - zarządzanie ; Kraje rozwijające się - gospodarka - Azja ; Kraje rozwijające się - gospodarka - polityka ; Mieszkania - Polska - 21 w ; Nauka - polityka - Polska - od 1989 r ; Nierówności społeczne - Europa ; Podatek liniowy ; Polityka regionalna UE ; Polityka społeczna - Unia Europejska ; Polityka spójności UE ; Rozwój regionalny - Polska - 21 w ; Samorząd terytorialny - jakość - Polska ; Siła robocza - a wzrost gospodarczy - Azja ; Społeczeństwo ; Starzenie się społeczeństwa - Polska ; Transfer technologii ; Ubóstwo - Polska - od 1989 r ; Usługi - Polska - od 1989 r ; Wieś - gospodarka - polityka - Polska - 21 w ; Wykluczenie finansowe - zwalczanie ; Wzrost gospodarczy ; Wzrost gospodarczy - a ubóstwo - Polska - od 1989 r ; Zatrudnienie - Polska - od 1989 r ; Zdrowie publiczne - Polska - 21 w ; Żywność prozdrowotna ; Kraje Unii Europejskiej - ludność ; Polska - gospodarka - od 1989 r ; Polska - gospodarka - polityka - 21 w ; Polska - ludność - 21 w
Dot. m.in. infrastruktury technicznej w gminach województwa podkarpackiego.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang.
Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Michał Gabriel Woźniak - "Aby postęp nauki i techniki służył życiu" ; Janusz Czerny - Kontrasty aksjologiczne współczesnej cywilizacji ; Franciszek Grabowski, Dorota Dejniak - Ekonomia w kontekście systemów złożonych ; Jerzy Żyżyński - Rola państwa w stymulowaniu nauki jako czynnika rozwoju ; Jerzy Kociszewski - Paradygmaty rozwoju współczesnej gospodarki światowej na przykładzie krajów biednych ; Krystyna Leśniak-Moczuk - Modernizacja versus spójność społeczno-ekonomiczna ; Michał Gabriel Woźniak - Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008-2010 ; Ewa Polak - Problem ubóstwa a polityka kształtowania dochodów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej - wybrane aspekty ; Tomasz Grzegorz Grosse - Modernizacja obszarów wiejskich w Polsce - rola standardów zarządzania w procesach europeizacji ; Małgorzata Dziembała - Modernizacja i spójność społeczno-ekonomiczna UE w świetle strategii Europa 2020 ; Sergiusz Prokurat - Wpływ Europejskiego Modelu Społecznego na wyrównywanie nierówności społecznych w Europie ; Anita Modrzejewska - Czynniki warunkujące modernizację Polski w kontekście integracji europejskiej. Modernizacja a europeizacja ; Małgorzata Stec - Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla spójności społeczno-gospodarczej polskich regionów ; Marek Kośny - Wzrost PKB a poziom ubóstwa w Polsce ; Dariusz Firszt - Międzynarodowy transfer technologii a modernizacja polskiej gospodarki ; Łukasz Jabłoński - Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki. Doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji ; Małgorzata Wosiek - Kapitał intelektualny jako wyznacznik procesów modernizacji ; Teresa Bal-Woźniak - Problemy zarządzania sieciami gospodarczymi a realizacja celów modernizacyjnych ; Maria Piotrowska - Model administracji publicznej a jakość obsługi obywateli w urzędach gminnych ; Jacek Buko - Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej ; Jacek Połczyński - Redystrybucyjne skutki opodatkowania dochodów przedsiębiorców podatkiem liniowym w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych ; Wanda Kudełka - Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie czlowieka ; Błażej Łyszczarz - Taksonomiczna analiza zróżnicowania sytuacji zdrowotnej w Polsce ; Anna Hnatyszyn-Dzikowska - Terytorialne zróżnicowanie dostępu do usług zdrowotnych w Polsce jako wymiar spójności społeczno-ekonomicznej kraju ; Elżbieta Szul - Anioły biznesu - ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości ; Anna Wójtowicz-Dawid - Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej - wybrane aspekty prawne ; Paweł Młodkowski - Efekt wypierania w gospodarce otwartej ; Dariusz Koreleski - Regional Differentiation and Sustainable Development ; Zbigniew Łucki - Wyzwania energetyczne Polski w świetle spójności społeczno-ekonomicznej ; Paweł Frączek - Pakiet energetyczno-klimatyczny a budowa elektrowni atomowych w Polsce ; Agnieszka Głodowska - Wpływ rozwoju gospodarczego na sytuację demograficzną w krajach Unii Europejskiej ; Stanisław Maciej Szukalski - Perspektywy rozwoju usług w Polsce w świetle regresu demograficznego i starzenia się społeczeństwa ; Mirosław Zajdel - Trójsektorowa struktura gospodarcza w Polsce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty) ; Ryszarda Bolonek - Kierunki zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoże technologicznej modernizacji polskiej gospodarki ; Magdalena Cyrek - Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy ; Tomasz Zalega - Wpływ kryzysu na postawy i zachowania gospodarstw domowych wysokodochodowych ; Pawel Ulman - Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin w świetle danych z badania budżetów gospodarstw domowych ; Marcin Salamaga - Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego ; Ewa Baran, Alina Szewc-Rogalska - Infrastruktura techniczna czynnikiem poprawy spójności społeczno-ekonomicznej obszarów problemowych Podkarpacia ; Zofia Wyszkowska - Rola inkubatorów przedsiębiorczości w regionie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.18 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Cz. 3. FORESIGHT: Doświadczenia wynikające z zastosowanych metod badawczych w projektach typu foresight ; Rola foresight w programowaniu innowacyjnej gospodarki regionu ; Proces foresightu regionalnego w obszarze turystyki zrównoważonej na przykładzie wybranych projektów ; Foresight strategiczny w zarządzaniu innowacyjnym ; Scenariusze rozwoju technologii górniczych w aspekcie ich dostępności dla podmiotów decyzyjnych ; Foresight dla zrównoważonego rozwoju regionu na przykładzie województwa podkarpackiego ; Foresight narzędziem wyznaczania kierunków rozwoju przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie ; Foresight i zarządzanie wiedzą szansą na sukces przedsiębiorstwa w nowej gospodarce ; Priorytetowe technologie sektora informacyjnego w projekcie foresight województwa podkarpackiego ; Metodyka postępowania w badaniu delfickim w projekcie foresight ; Ocena ekoinnowacyjności technologii w projekcie foresight. Cz. 4. KLASTRY: Klastry ľ istota i znaczenie w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw ; Uwarunkowania organizacyjno-prawne funkcjonowania klastrów w kontekście regionalnego systemu innowacji ; Klastry medialne we współczesnej gospodarce ; Wsparcie finansowe klastrów w sektorze rolno-spożywczym z funduszy unijnych w latach 2007- 2013 ; Klastry jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiebiorstw na przykładzie klastra äDolina Lotnicza" w województwie podkarpackim. Cz. 5. EKOLOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU: Wpływ ekologicznej reformy podatkowej w wybranych krajach Unii Europejskiej na zachowania proekologiczne przedsiębiorstw ; Aktywność gmin doliny Sanu w zakresie ochrony środowiska ; Źródła modernizacji ekologicznej przedsiębiorstw ; Strategiczne reakcje biznesu na globalne wyzwania ekologiczne w regulowanym środowisku. Cz. 6. EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY I REGIONU: Rozwój kanałów dystrybucji na rynku żywności ekologicznej ; Wewnętrzny system zarządzania jakością w BRW S.A. ; Klasyfikacja ryzyka w projektach europejskich - cechy projektów i kategorie ryzyka ; Rola władz lokalnych i regionalnych we wspieraniu rozwoju sektora turystyki ; Relacje gospodarstw rolniczych z rynkiem ; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ryzyko w środowisku pracy ; Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w energetykę odnawialną ľ ujęcie metodyczne ; Ocena konkurencyjności systemów produkcyjnych ; Zarządzanie produktywnością pracy w nowoczesnej organizacji ; Przygotowanie propozycji - zdefiniowanie obszarów najbardziej prorozwojowych dla Podlasia ; Finansowa ocena mechanizmów wsparcia inwestycji w energetykę odnawialną na przykładzie ciepłowni biomasowej w Reczu ; Problemy określania rentowności produkcji jednostkowej i małoseryjnej mieszanej ; Wybrane aspekty rozwojowe regionu Podkarpacia ; Sytuacja transportu kolejowego w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ; Analiza porównawcza metod pomiaru wielkości ryzyka w pracach projektowych na przykładzie przedsięwzięć z branży IT ; Dystrybucja jako element budowy przewagi strategicznej przedsiębiorstw branży mięsnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-99020/t.2 (1 egz.)
Journal
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang. i ros.
Streszcz. ang., pol. i 2 ros. przy pracach.
Franciszek Piontek - „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” w aspekcie spójności społeczno-gospodarczej i rozwiązań kryzysogennych. Część I: Założenia i zakres przedmiotowy dokumentu ; Wioletta Nowak - The Effect of Stabilization Programmes on Economic Growth ; Marcel Kamba-Kibatshi - The Role and Influence of the State on Shaping Flexible and Safe Financial Market in Relation to Polish Integration with European Union ; Victor Reutov - Global Regionalization as a Way to Counteraction the Global Financial Threats ; Volodymyr Tokar - Transformation Tendencies of the Global Monetary System ; Daniel Kucharek - Oddziaływanie kryzysu finansów publicznych na koniunkturę giełdową w wybranych krajach Unii Europejskiej ; Wojciech Kozioł - System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego ; Iwona Lubimow-Burzyńska, Ewaryst Kowalczyk - Wdrożenie efektywnego modelu zarządzania finansami publicznymi w regulacjach prawnych dotyczących kontroli zarządczej ; Łukasz Jabłoński - O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi ; Magdalena Cyrek - Przestrzenny wymiar nierówności w zakresie konsumpcji ; Jakub Bartak - Ograniczenie budżetowych transferów socjalnych a niwelowanie nierówności ekonomicznych ; Małgorzata Leszczyńska - Polityka fiskalna państwa a dochody polskich gospodarstw domowych ; Barbara Wojsznis - Ocena realizacji zadań własnych przez władze samorządowe na przykładzie miasta Białystok ; Marlena Piekut - Wydatki publiczne na badania i rozwój w czasach kryzysu ; Yevgen Panchenko, Olga Luk’yanenko, Alina Zhevago, Marina Kiriakova - Finansirovanie innovacij v Ukraine ; Irina I. Kolesnikova - Scientific and Technological Problems of National Security ; Anna Mazurkiewicz - Makroekonomiczne uwarunkowania zarządzania talentami ; Ivan Rekun - Knowledge Society and Lifelong Learning ; Mariusz Franciszek Kaszubowski - Płaca progowa pracowników naukowo-dydaktycznych polskich wyższych uczelni publicznych w warunkach hipotetycznego kontraktu ; Katarzyna Puchalska - Zagraniczne przepływy kapitału w warunkach kryzysu finansów publicznych - sytuacja Polski ; Vladislava V. Lyfar' - Problemy i perspektivy ispol'zovaniâ tranzitnogo potenciala meždunarodnyh transportnyh koridorov Ukrainy ; Paweł Frączek - Doświadczenia Finlandii w modernizacji sektora energii ; Ryszarda Bolonek - Wpływ kryzysu finansów publicznych na koncepcję ukierunkowanej terytorialnie polityki spójności regionalnej w kontekście raportu Fabrizio Barca ; Stefania Środa-Murawska - Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Niemiec ; Małgorzata Wosiek - Uwarunkowania rozwoju regionów peryferyjnych w Polsce w czasach kryzysu finansów publicznych - wnioski dla spójności społeczno-ekonomicznej ; Sylwester Piszczek - Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, Elżbieta Szul - Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy ; Tomasz Potocki, Tomasz Świst - Stopa bezrobocia a poziom szczęścia w obliczu światowego kryzysu finansowego ; Małgorzata Adamska-Chudzińska - Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu ; Justyna Pawlak - Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty ; Zuzana Chodasová, Zuzana Tekulová, Anna Jacková - Controlling - the Current Management Tools in the Enterprise ; Mariola Wiater - Upadłość przedsiębiorstw sektora prywatnego a spowolnienie gospodarcze w Polsce w latach 2008-2012 ; Dawid Kuraś - Obsługa klienta jako wartość w zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwo - klient ; Michał Gabriel Woźniak - O potrzebie nowej ekonomii w kontekście książki „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości” Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013, ss. 447.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.31 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: Kaczyński, Lech (1949-2010) ; Tyc, Waldemar. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny ; Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ; Demografia - a gospodarka ; Energetyka - polityka - Polska - 21 w ; Euroregiony ; Gospodarka - konkurencyjność ; Polityka gospodarcza ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Gospodarka terenowa - polityka - Polska - od 1989 r ; Hotelarstwo - zarządzanie ; Infrastruktura techniczna - a wzrost gospodarczy ; Infrastruktura techniczna - Polska ; Innowacje - stosowanie - gospodarka - Polska - 21 w ; Inwestycje zagraniczne - a rozwój regionalny ; Inżynieria genetyczna ; Kapitał - rachunkowość ; Kapitał - teoria ; Kobieta - praca ; Kobieta - praca - Polska ; Kraje gospodarczo rozwinięte - gospodarka - od 1989 r ; Kultura organizacyjna ; Nauczyciele akademiccy - płace ; Niepełnosprawni - kraje Unii Europejskiej ; Nierówności społeczne ; Ochrona środowiska - polityka ; Ochrona środowiska - finanse ; Organizmy transgeniczne ; Pieniądz - polityka - Polska - od 1989 r ; Polityka podatkowa ; Polityka regionalna - Polska - 21 w ; Praca - teoria ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ; Przedsiębiorstwo - Polska - 21 w ; Regionalizacja gospodarcza - Polska - od 1989 r ; Rodzina - socjologia ; Rozwój regionalny - Polska - od 1989 r ; Rozwój społeczny - teoria ; Ryzyko inwestycyjne ; Siła robocza ; Specjalna strefa ekonomiczna - Polska - od 1989 r ; Surowce - eksploatacja ; Szkolnictwo wyższe - socjologia ; Transport - infrastruktura ; Turystyka - socjologia ; Współpraca transgraniczna - Ukraina ; Wzrost gospodarczy ; Wzrost gospodarczy - teoria ; Zatrudnienie - Polska - od 1989 r ; Zatrudnienie elastyczne - Polska ; Zdrowie publiczne - Polska - 21 w ; Żywność transgeniczna ; Polska - gospodarka - od 1989 r ; Ukraina - gospodarka - od 1991 r
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ros.
Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Adam Glapiński: Modernizacja i solidarność w ujęciu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego; Małgorzata Leszczyńska: Procesy przeobrażeń modernizacyjnych w teoriach ekonomicznych - implikacje dla rozwoju społecznego; Mieczysław Dobija: Integralność triady "kapitał - praca - pieniądz" warunkiem spójności społeczno-ekonomicznej; Andrzej Zybertowicz: Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecznej i modernizacji; Jerzy Żyżyński: Modernizacja gospodarki a polityka fiskalna; Paweł Młodkowski: Polityka pieniężna a modernizacja gospodarki w warunkach transformacji systemu gospodarczo-politycznego; Michał Gabriel Woźniak: Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego; Anatolij Tkač: Institucional'nye izmeneniâ i modernizaciâ ekonomiki Ukrainy; Wanda Kudełka: Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności; Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol: Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej; Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda: Modelowanie rozwoju układów infrastrukturalnych służące poprawie spójności w Polsce; Łukasz Jabłoński: Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku; Michał Gabriel Woźniak: Dokąd zmierza rodzina, czyli "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny" w ujęciu Waldemara Tyca; Michał Kubiak: Współczesne problemy demograficzne w aspekcie społeczno-gospodarczym; Teresa Bal-Woźniak: Innowacyjność w roli fundamentalnego czynnika modernizacji przedsiębiorstwa; Magdalena Cyrek: Znaczenie innowacyjności sektora usług dla modernizacji polskich regionów; Dariusz Firszt: Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki; Barbara Siuta-Tokarska: Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji, rozwoju BIZ i handlu zagranicznego; Katarzyna Kuźniar: Społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy; Zbigniew Dokurno: Kapitał ludzki w procesie modernizacji gospodarki; Bartosz Kurek: Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka; Wojciech Kozioł: Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego; Tadeusz Kowalewski: Kultura organizacyjna uczelni jako wyzwanie dla polityki spójności w procesie modernizacji społeczeństwa; Błażej Łyszczarz, Zofia Wyszkowska: Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia -perspektywa regionalna; Paweł Ulman: Problem niepełnosprawności w krajach UE. Analiza porównawcza; Magdalena Rękas: Kobiety na rynku pracy a elastyczne formy zatrudnienia; Mirosław Zajdel: Trójsektorowa struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty); Katarzyna Puchalska: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności i modernizacji regionu; Ryszarda Bolonek: Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki; Agnieszka Huczek: Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów; Małgorzata Wosiek: Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej; Maria Kola-Bezka: Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów; Małgorzata Kożuch: Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska; Marcin Łuszczyk: Spowolnienie wykorzystania zasobów naturalnych wyzwaniem współczesnej gospodarki; Ewa Baran: Aktywność samorządów gmin górskich w realizacji rozwoju zrównoważonego; Paweł Frączek: Konsekwencje przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego dla przyszłej roli węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski; Halyna Shcherba: Polityka regionalna a współpraca transgraniczna w kontekście integracji Ukrainy w europejski obszar socjalny; Marina Bud'ko: Turizm kak signifikativnaâ modal'nost sociokul'turnyh izmenenij; Evgenij Bortnikov: Formirovanie sistemy upravleniâ gostiničnym predpriâtiem kak osnova modernizacii sektora uslug v Ukraine.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.16 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konf. odbyła się 19 kwietnia 2007 r.
Dot. m.in. Podkarpackiego i Bieszczad.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. ang., ros., ukr.
Polityka pieniężna a wzrost gospodarczy / Małgorzata Cywińska ; Wpływ inwestycji w technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) na wzrost gospodarczy w Polsce / Michał Krystyańczuk ; Analiza uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzenie systemu CHEX na podstawie firmy Allianz / Sandra Grabowska ; Potential Competitiveness of Ukrainian Economy Under Conditions of Globalization / Tetyana Gaydukova ; Competitiveness of Ukraine's Regions in The Process of Reintegration / Tetyana Nesvat ; Mapa ryzyko-dochód wybranych podkarpackich spółek / Barbara Fura, Marek Fura ; Tendencje i uwarunkowania polskiej migracji / Agata Pasieczna, Anna Saczek ; Marketingovi komunikacii v umovah globalizacii / Anžela Švec' ; Džerela ta stijkist' konkurentospromožnosti / Dumal's'ka Uliâ Tarasivna ; Naukovij potencial Ukraini: osnovni tendencii ta problemi / Miroslava Tepla ; Nowe trendy w bankowości determinantą wzrostu gospodarczego / Małgorzata Cyrek, Agnieszka Cyrek ; Koncesja jako forma reglamentacji działalności gospodarczej / Agata Ludera, Anna Olszak ; Outsourcing jako czynnik poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw / Witold Czudec ; Osoblivosti deržavnoi pidtrimki malogo pidpriemnictva u krainah evropejs'kogo souzu / Ol'ga Červona ; Rol' deržavi u reguluvanni agrarnogo sektora ekonomiki Ukraini / Svitlana Urba ; Osoblivosti transformacijnih kriz ta antikrizove upravlinnâ / Maksim Stolârčuk ; Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce - w tym odniesienie do regionu Podkarpacia / Kamila Kowalik, Monika Musiał ; Częstość oraz preferowane miejsca zakupu małopolskich produktów tradycyjnych / Karol Król ; Gosudarstvennoe regulirovanie turističeskoj sfery v rusle social'no-ekonomičeskih preobrazovanij v Ukraine / Urij Gubik ; Pitannâ pol's'ko-ukrains'kogo turističnogo agrobiznesu / Mihasuk Ivan Romanovič ; Bieszczadzki Transgraniczny Klaster Agroturystyczny narzędziem stymulowania wzrostu gospodarczego Bieszczadów / Paweł Germański ; Zaplecze agroturystyczne jako element rozwoju powiatu tomaszowskiego / Urszula Bukała ; Turystyka - szansa czy zagrożenie dla obszarów leśnych / Agnieszka Witos ; Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w regionie podkarpackim - ujęcie taksonomiczne / Marcin Michalewicz, Magdalena Mazur ; Wykorzystanie liniowego modelu dyskryminacyjnego do prognozowania liczby klientów regularnie opłacających abonament za usługi internetowe / Izabela Sylwia Dziedzic ; Straty a konfiguracja systemu gospodarki zasobami z wieloczęściowym niejednorodnym układem transportowym / Mirosław Liana ; Ekonomiczno-przyrodnicze aspekty energetycznego wykorzystania biomasy w Nowej Dębie / Damian Wolan ; Wybór firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych za pomocą metody AHP / Adrian Stasica.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96102 (1 egz.)
Journal
In basket
Dotyczy m.in. Rzeszowa (s. 163-167) i spóldzielni socjalnych w woj. podkarpackim (s. 305-310).
Bibliografia, netografia przy artykułach.
Tytuł równoległy w języku angielskim: Social Inequalities and Economic Growth.
Spis treści także w języku angielskim i rosyjskim.
Dwa artykuły w języku angielskim, jeden w rosyjskim.
Streszczenie w języku angielskim, polskim przy artykułach, także w języku rosyjskim przy jednym artykule.
Michał A. Michalski - Gospodarka zaczyna się w rodzinie - kondycja rodziny a rozwój społeczno-gospodarczy ; Paweł Młodkowski - Economic growth in the EMU before and after 1999 ; Michał Gabriel Woźniak - Nowa ekonomia strukturalna w kontekście rozwoju zintegrowanego ; Mieczysław Dobija - Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy ; Piotr Wiatrowski - Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne ; Leszek Klukowski - Koncepcje nowelizacji ustawodawstwa ograniczającego dług publiczny i zarządzanie długiem ; Elżbieta Pohulak-Żołędowska - Rola państwa w kształtowaniu innowacyjności gospodarek ; Leszek Kwieciński - Zasadność i skuteczność koordynacji polityki proinnowacyjnej w Polsce na przykładzie nowego mechanizmu NCBR "Wspólne Przedsięwzięcie" ; Jarosław Mielcarek - Niski poziom innowacyjności gospodarki i stopy wzrostu PKB - hipoteza głównego czynnika wyjaśniającego ; Krystyna Leśniak-Moczuk - Regionalizm w teorii i praktyce ; Tomasz Żminda - Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury branżowej inwestycji przedsię­biorstw przemysłowych w Polsce ; Tomasz Cieślik, Kamila Górowska, Klaudia Metelska, Adam Szurlej - Zużycie gazu ziemnego w podziale na województwa ; Marcin Jędrzejczyk - Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej. Teoria i praktyka ; Ireneusz Dąbrowski - Wpływ zmian kursowych CHF a kształtowanie dochodów kredytobiorców ; Katarzyna Wojtaszczyk - Rola pracodawcy w kreowaniu zdrowego trybu życia w świetle oczekiwań przedstawicieli generacji milenijnych ; Barbara Chmielewska - Gospodarstwa opiekuńcze odpowiedzią na potrzebę społeczną ; Paweł Łukasik - Kapitał społeczny w kontekście różnic międzykulturowych ; Aliaksei Zhurauliou, Sergiy Gerasymenko - Perspectives of transformational shifts in Ukraine and Poland through the prism of values survey ; Ryszarda Bolonek - Kontrowersje wokół metod pomiaru instytucji ; Małgorzata Godlewska - Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw sektora MSP ; Marta Kawa, Maria Grzybek - Instytucjonalne formy wspierania rozwoju spółdzielni socjalnych ; Małgorzata Gajda-Kantorowska - Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe ; Piotr Sołtyk - Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce ; Olga Hnatyszak - Uczelnia nowej generacji - redefinicja instytucjonalna uczelni ; Sabina Kaczmarczyk-Kuruc - Proces szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie polskich organizacji ; Karolina Lelek - Zarządzanie wiedzą i potencjał społeczny organizacji w kontekście jej rozwoju ; Barbara Oliwkiewicz - Godziwa płaca minimalna jako determinanta zintegrowanego rozwoju ; Agnieszka Krzemień - O potrzebie zmian instytucjonalnych w ochronie zdrowia ; Krzysztof Badyda - Aktualne problemy energetyki, konsekwencje transformacji struktury wytwarzania w energetyce krajowej ; Grzegorz Niewiński, Adam Rajewski - Ekonomiczne uwarunkowania pracy elektrowni szczytowej na paliwa gazowe w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym ; Ivan Rekun - Formirovanie èkonomičeskoj bezopasnosti predpriâtij železnodorožnogo transporta Ukrainy v usloviâh reformirovaniâ otrasli ; Arkadiusz Tuziak - Klastry jako stymulatory rozwoju regionalnego ; Elżbieta Szczygieł, Teresa Piecuch - Rolnicy i przedsiębiorcy - indywidualne działanie i dwie drogi rozwoju ; Bożena Karwat-Woźniak - Znaczenie Agencji Nieruchomości Rolnych w obrocie ziemią rolną i kształtowaniu konkurencyjności polskiego rolnictwa ; Agnieszka Marszałek - Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności? ; Natalia Maruszewska, Małgorzata Miśniakiewicz - O potrzebie konsolidacji systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.54 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: Akcjonariusze ; Alokacja ; Dochód - teoria ; Dostęp do oświaty - Polska - od 1989 r ; Ekonomiści - Polska - 20-21 w ; Elektroenergetyka - prywatyzacja - socjologia - Mołdawia ; Emigracja zarobkowa - Ukraina ; Energetyka - polityka - Polska - 21 w ; Fundusz powierniczy - Polska - 21 w ; Polityka gospodarcza ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Handel zagraniczny - Polska - od 1989 r ; Inflacja - Polska - od 1989 r ; Innowacje ; Innowacje - polityka - Polska - od 1989 r ; Innowacje - stosowanie - gospodarka ; Innowacje - stosowanie - gospodarka - Polska - od 1989 r ; Interwencjonizm ; Inwestycje zagraniczne - Ukraina - od 1991 r ; Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa ; Kobieta - praca - Polska - 21 w ; Konsumenci (ekonomia) ; Kształcenie - koszty ; Mężczyzna - praca - Polska - 21 w ; Mieszkania - Polska ; Nauczanie - organizacja - szkoły wyższe ; Nierówności społeczne ; Nierówności społeczne - a wzrost gospodarczy ; Nierówności społeczne - Polska - od 1989 r ; Oprogramowanie open source ; Oszczędność - Polska - 21 w ; Planowanie przestrzenne ; Pracownicy wysoko kwalifikowani - migracje - Polska - od 1989 r ; Przedsiębiorczość (postawa) ; Przedsiębiorstwo - ekonomika ; Przedsiębiorstwo - konkurencyjność ; Przedsiębiorstwo - Ukraina - od 1991 r ; Przedsiębiorstwo - wycena ; Regionalizacja gospodarcza ; Rolnicy - Polska - od 1989 r ; Rozwój regionalny - badanie - Hiszpania ; Rozwój społeczny - kraje Unii Europejskiej ; Rynek pracy ; Rynek pracy - polityka - Polska - 21 w ; Rynek pracy - Polska - 21 w ; Siła robocza ; Społeczeństwo - prognozy ; Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) ; Szkody górnicze - zapobieganie i zwalczanie ; Szkolenie zawodowe ; Szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r ; Wiedza - ekonomika ; Współpraca transgraniczna - Polska - od 1989 r ; Wykształcenie - a wzrost gospodarczy - kraje Unii Europejskiej ; Wykształcenie - Polska - od 1989 r ; Wzrost gospodarczy ; Zarządzanie wiedzą - oprogramowanie ; Zysk - teoria ; Łódź (woj. łódzkie) - rynek pracy - 21 w ; Polska - gospodarka - od 1989 r ; Polska Wschodnia - gospodarka - 21 w ; Ukraina - gospodarka - od 1991 r
Dot. m.in. woj. podkarpackiego (s. 171-181, 593-598, 675-688).
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang., ros., ukr.
Spis treści równol. pol. i ang., częśc. ros., pol. i ang.
Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Edward Łukawer: Refleksje o tym, z czego byliśmy swego czasu dumni, a czego u nas już od dawna nie ma; Michał Gabriel Woźniak: Niesprawności interwencjonizmu państwa w kształtowaniu spójności społeczno-ekonomicznej; Dariusz Urban: Spójność społeczno-ekonomiczna jako wskaźnik asymetrii w rozwoju na przykładzie regionów Hiszpanii; Anatolij Tkacz: Ekonomia wiedzy i społeczeństwo postindustrialne - scenariusze rozwoju; Viktor Chuzhykov, Denis Ilnytsky, Alexander Fedirko: Dualism of Monetary, Technological and Information Determinants in the Social Development of EU; Teresa Bal-Woźniak: Innowacyjność fundamentalnym warunkiem przedsiębiorczości powszechnie opartej na wiedzy. Porównania międzynarodowe; Waldemar Kalita, Anna Barwińska-Małajowicz: Rola czynnika ludzkiego w innowacyjności - analiza zróżnicowania międzynarodowego; Beata Onak-Szczepanik: Innowacyjność gospodarki Polski a polityka innowacyjna państwa; Bogusław Ślusarczyk: Znaczenie wyrobów intensywnych technologicznie w handlu zagranicznym Polski; Paweł Frączek: Wybrane aspekty modernizacji sektora energii w Polsce; Teresa Pasterz: Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) w polityce innowacyjnej samorządu województwa podkarpackiego; Jadwiga Berbeka: Poziom wykształcenia mieszkańców a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej (15); Łukasz Jabłoński: Rozwój kapitału ludzkiego jako wyznacznik konwergencji UE. Wnioski z doświadczeń UE; Elżbieta Mikuła-Bączek: Oddziaływanie nierówności społecznych na wzrost gospodarczy w obszarze kapitału ludzkiego. Aspekty teoretyczne; Colin F. Hales: Information and Communication Technologies (ICT) for Knowledge Management; Katarzyna Szara, Agata Pierścieniak: Kapitał intelektualny jako obszar konkurencji przedsiębiorstw (wybrane aspekty teoretyczne); Marie Gabryšová: Wiedza jako źródło rozwoju oraz narzędzie manipulacji społeczeństwem; Viktoria Kołomijec: Przygotowanie kwalifikowanej kadry jako warunek zwiększenia zdolności do pozytywnej rywalizacji personelu przedsiębiorstw; Patrycja Zwiech: Udział w szkoleniach jako determinanta nierówności płci na rynku pracy; Małgorzata Leszczyńska: Zmiany w poziomie wykształcenia gospodarstw domowych związanych z rolnictwem; Dariusz Piotrowski, Joanna Gawędzka: Przeciwdziałanie dysproporcjom rozwojowym w dostępności do szkolnictwa wyższego w województwie podlaskim na przykładzie państwowych szkół wyższych; Helena Dobrowolska-Kaniewska: Szanse stworzenia na Dolnym Śląsku gospodarki opartej na wiedzy w oparciu o inicjatywy planowane do realizacji w latach 2007-2013 z zakresu innowacyjności; Jan Brzozowski: Wyjazdy wykwalifikowanych migrantów z Polski: próba oceny skutków gospodarczych; Iwona Kowalska: The Standard of Education Costs Within the Allocative Function of Public Finances Sector; Igor Feliksowicz Zinowiew: Samoorganizacja procesu kształcenia studenta; Anzhela Merzlyak: Social Transformation of Ukraine Within the Framework of Economic Globalization; Urij Petrunâ, Evgeniâ Dâd'ko: Upravlenie razvitiem ipotečnogo kreditovaniâ kak sostavlâusej prisoedineniâ Ukrainy k GATT/VTO; Anatolij Zadoâ, Sergej Kuz'minov: Ob osobennostâh formirovaniâ gosudarstvenno-patronatnoj sobstvennosti v Ukraine: W. E. Reutow: Regionalne aspekty i perspektywy napływu inwestycji do gospodarki Ukrainy; Iryna Yeleyko: Specyfika migracji zarobkowej ludności na Ukrainie; Włodzimierz Wołk: Zadači optimizacii finansovogo menedžmentu pidpriemstva; Valentina Mihajlovna Šapoval: Sfery proâvleniâ social'noj otvetstvennosti predprinimatel'stva; Natal'â Vladimirovna Makovskaâ: Social'noe razvitie sub''ektov v usloviâh vnutrennego rynka truda organizacii; Taras Pushak, Yaroslav Pushak, Natalia Ivashchuk: Influence of Electricity Privatization on the Living Standard in Transition Economies; Pavel Ivanovič Ponomarenko, Valentina Vladimirovna Bojko, Elena Pavlovna Tenickaâ: Ekonomičeskaâ celesoobraznost' skladirovaniâ v Šahte porody ot provedeniâ gornyh vyrabotok; Irina Iwanowna Kolesnikova: Enterprise's Business Value in Economy Based on Knowledge; Svetlana Anatol'evna Nesterenko: Ekonomičeskaâ susnost' kategorij "dohod" i "pribyl'"; Kazimierz Krupa: Customer Focus and Core Competencies Are Critical Traits in New Economic (Impact); Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak: Racjonalność zachowań konsumentów a poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych; Tadeusz Pliszka: Instytucjonalne instrumenty ograniczania nierówności społecznych; Tomasz Grabia: Wpływ inflacji na poziom życia i nierówności społeczne; Sławomir Antkiewicz: Zróżnicowanie społeczne klientów polskich funduszy inwestycyjnych w świetle tworzenia "gospodarki opartej na wiedzy w zakresie oszczędzania"; Alina Szewc-Rogalska: Kierunki ograniczania nierówności wśród akcjonariuszy spółek giełdowych; Ewa Baran: System dopłat do rolnictwa elementem ograniczania nierówności społecznych w obszarach problemowych; Mirosław Gorczyca: Potrzeby mieszkaniowe oraz środki dla ich zaspokojenia w okresie do 2025 roku; Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda: Polska Wschodnia - warunki wyjścia z niedorozwoju; Michał Ferdzyn: Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w celu poprawy sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem funduszy europejskich; Agata Surówka: Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności; Witosław J. Jasiński: Ranga i miejsce planu zagospodarowania przestrzennego w systemie form aktywności samorządu terytorialnego; Bogusław Ślusarczyk, Janina Koniuch: Rozwój współpracy transgranicznej na podstawie aktywnie działających jednostek samorządowych realizujących programy przy współudziale środków unijnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.11 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again