Form of Work
Książki
(6)
Czasopisma
(3)
Artykuły
(2)
Status
only on-site
(8)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(8)
Author
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(3)
Boryczka Bożena
(2)
Hales Colin F
(2)
Andrzejewska Magdalena
(1)
Błasiak Władysław (1948- )
(1)
Dróżdż Małgorzata
(1)
Gajek Elżbieta
(1)
Karpus Zbigniew (1954- )
(1)
Kącka Katarzyna (1977- )
(1)
Markowski Daniel (1942- )
(1)
Pęczkowski Paweł Tomasz (1979- )
(1)
Rosiek Roman
(1)
Rożek Bożena
(1)
Sajka Mirosława
(1)
Stolińska Anna
(1)
Szala Elżbieta
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Wcisło Dariusz
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Ślusarczyk Czesław
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(8)
Subject
Nauczanie na odległość
(11)
Internet
(6)
Gospodarka oparta na wiedzy
(3)
Innowacje
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Bibliotekarstwo
(2)
Edukacja medialna
(2)
Globalizacja
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Kobieta
(2)
Marketing
(2)
Metody nauczania
(2)
Pedagogika medialna
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Studenci
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(2)
Administracja
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Agroturystyka
(1)
Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah"
(1)
Akcja Katolicka
(1)
Aleksytymia
(1)
Aspiracje
(1)
Banki
(1)
Baza danych
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Controlling
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
ECDL
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Galicyjski Komitet Rewolucyjny
(1)
Gender
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Handel detaliczny
(1)
Informacja
(1)
Informacja naukowa
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Józef Bilczewski
(1)
Języki
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Klastry (ekonomia)
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikatory internetowe
(1)
Konwergencja mediów
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Liderzy lokalni
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Masaryk, Tomáš Garrigue
(1)
Menedżerowie
(1)
Miasta
(1)
Michalski, Ryszard
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Multimedia
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Narodowa demokracja
(1)
Narutowicz, Gabriel
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki społeczne
(1)
Negocjacje
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieruchomości
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Niewiadomski, Eligiusz
(1)
Normy ISO 14001
(1)
Obóz jeniecki Guantanamo
(1)
Ocena pracowników
(1)
Okulografia
(1)
Organizacje studenckie
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Perswazja
(1)
Pluralizm religijny
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Pogrzeb
(1)
Polityka
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Portal internetowy
(1)
Portal społecznościowy
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1989-2000
(4)
1901-2000
(2)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1918-1939
(1)
Subject: place
Województwo podkarpackie (1999- )
(3)
Polska
(2)
Czechosłowacja
(1)
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie)
(1)
Galicja
(1)
Litwa
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
NRD
(1)
Pomorze
(1)
Rosja
(1)
Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szwajcaria
(1)
Ukraina
(1)
Wilno (Litwa)
(1)
Wolne Miasto Gdańsk
(1)
Wołyń (Ukraina)
(1)
Włocławska, diecezja (katol.)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Biografie
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Mapy
(1)
Publicystyka polska
(1)
Źródła historyczne
(1)
13 results Filter
Authority data
Nauczanie na odległość - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich = Contributions and Materials / Polish Librarians Association ; 80)
Nazwa aut. na s. [174].
Bibliogr. przy niektórych ref.
Dod. strona tyt. w jęz. ang.
Spis treści również w jęz. ang.
E-LEARNING - TEORIA, DYDAKTYKA, METODYKA: Możliwości i ograniczenia wykorzystania e-learningu w kształceniu osób niepełnosprawnych ; Od analizy potrzeb do analizy jakości, czyli jak profesjonalnie stworzyć e-szkolenie ; METODY, TECHNIKI i NARZĘDZIA E-LEARNINGU: Jaka biblioteka dla pokolenia online? Ogólnodostępne narzędzia i skuteczne metody tworzenia środowiska biblioteki w społecznym Internecie ; Jak cyfrowi imigranci cyfrowych tubylców nauczali - czyli nie taki Web 2.0 straszny ; Infolit Global - w kierunku rozwoju information literacy ; E-LEARNING - PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI: Szkolenia online z przysposobienia bibliotecznego oraz interaktywna Biblioteka Główna UMCS w SecondLife ; Szwedzkie doświadczenia z e-learningiem ; Poradnik e-learningowy "Biblioteka Jagiellońska dla początkujących" ; Koncepcja szkolenia bibliotecznego online na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej ; Blended learning jako efektywna metoda nauczania. Z doświadczeń Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ; Wykorzystanie e-learningu w szkoleniu bibliografów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ; E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza - warsztaty metodyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie ; Platforma Moodle w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96992 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 47-49.
I. Edukacyjne aspekty globalnej sieci: 1. Metoda przekazywania wiedzy ; 2. Formy edukacji ; 3. Rozwój edukacji elektronicznej ; 4. Funkcjonowanie edukacji w mediach społecznościowych ; 5. Internet jako źródło zdobywania wiedzy - szanse i zagrożenia. II. Portale społecznościowe jako narzędzie edukacyjne: 1. Rodzaje serwisów społeczościowych ; 2. Social Media w Polsce i na świecie ; 3. Serwisy społecznościowe, które wspomagają proces nauczania. III. Badanie ankietowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-99849 (1 egz.)
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich = Contributions and Materials / Polish Librarians Association ; 79)
S. tyt. także ang.
Spis treści także ang.
I. E-LEARNING W TEORII: E-learning w edukacji ; Elementy prawa autorskiego w e-learningu ; E-learning w bibliotece jako wartość dodana ; Czy kultura informacyjna może być wartością dodaną e-learningu? ; Jakość szkoleń e-learningowych: standardy i ewaluacja. II. E-LEARNING W KSZTAŁCENIU I DOSKONALENIU BIBLIOTEKARZY: Potrzeby zdalnego kształcenia bibliotekarzy w perspektywie de-konstrukcji bibliotek ; Budujemy e-szkołę. Krótki przegląd możliwości ; Narzędzia platformy Moodle ; Kształcenie bibliotekarzy online: od klasyki do awangardy. III. E-LEARNING W PRAKTYCE: Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji - nowy trend w edukacyjnej działalności bibliotek ; Szkolenie biblioteczne online w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w kontekście globalnej sieci cyfrowej ; Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle w Bibliotece Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ; E-learning w akademickim kształceniu bibliotekarzy i pracowników informacji - na przykładzie wykorzystania platformy zdalnego nauczania w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Klub Bibliotekobywalców 2009.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-Instr., A-93375 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ; 311)
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna ; nr 38)
M.in. dot. orientacji życiowych kobiet na przykł. rzeszowskiego ośrodka akademickiego.
Bibliogr. przy rozdz.
Przy niektórych rozdz. streszczenie w jęz. ang.
1. Planowanie struktur społecznych. Przyczynek do polskiej zmiany; 2. Socjologiczne aspekty zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa obywateli; 3. Społeczne i polityczne aspekty globalizacji w rolnictwie; ; 4. Wyzwania szkolnictwa wyższego krajów Europy Środkowowschodniej u progu XXI wieku; 5. Motywy podejmowania decyzji o kształceniu w zawodzie pracownik socjalny w opiniach młodzieży studjującej; 6. Orientacje życiowe kobiet na przykładzie rzeszowskiego ośrodka akademickiego; 7. Nowy rodzaj edukacji - e-nauczanie; 8. Techniki manipulacji graficzną prezentacją danych (na wybranych przykładach); 9. Wywiad narracyjny i możliwość jego zastosowania na gruncie socjologii sportu (na wybranych przykładach).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-316 (1 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja Społeczna w Edukacji)
Bibliogr. s. [301]-316.
Tekst częśc. ang., czes.
Streszcz. ang., pol. przy rozdz.
I. KOMUNIKACJA - WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNE: Attemmts to apply contemporary Communication Theories in pedagogy and psychology ; Dilemmas of education. II. KOMPETENCJE KOMUNIAKCYJNE NAUCZYCIELI - RÓŻNE PERSPEKTYWY: Kompetencje komunikacyjne nauczycieli prowadzących kształcenie w formie e-learningu ; Kompetencje psychologiczne nauczyciela jako niezbędna umiejętność w pełnieniu funkcji łącznika pomiędzy szkołą a środowiskiem społecznym ; Kompetencje językowe nauczyciela-wychowawcy warunkiem właściwej współpracy z rodzicami, uczniami oraz ich środowiskiem lokalnym ; Kompetencje komunikacyjne andragogów Republiki Czeskiej ; Kształtowanie umiejętności społecznych w relacji komunikacyjnej dziecko-dorosły (uczeń-nauczyciel) w kontekście teorii uczenia się ; Perswazja i manipulacja jako metody wywierania wpływu. III. KOMUNIKACJA - PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ: Nie wiem, o czym mówisz, proszę, powiedz to jeszcze raz - dziecko w młodszym wieku szkolnym a proces edukacji ; Opowieść jako sposób nawiązania przerwanej komunikacji ; Stany emocjonalne a komunikacja (w edukacji) ; Asertywność a posłuszeństwo wobec presji autorytetów ; Aspekty koučovaci metody Inner Game v komunikaci ; Styl wyjaśniania negatywnych i pozytywnych wydarzeń u dzieci rodziców emigrujących zarobkowo. IV. KOMUNIKACJA - MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ: Moralny czy kompetentny? Wizerunek dyrektorki/dyrektora szkoły w oczach podwładnych, przełożonych i partnerów ; Kierowanie jako element złożonego procesu zarządzania ; Kompetencje negocjacyjne studentów kierunku zarządzanie i marketing ; A trainer - sportsman's relation: a self-determination theory perspective ; Výkon státni správy ve vysokém školstvi ; Działalność szkoły na rzecz informowania ucznia o zawodach i możliwości dalszego kształcenia ; Życie towarzyskie on-line - próba charakterystyki grupy społecznej czatująych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96549 (1 egz.)
Journal
In basket
Dot. m.in. struktur klastrowych w woj. podkarpackim (s. 64-73). Także zasady zarządzania jakością a wdrażanie systemu ISO 14001 w przedsiębiorstwach woj. podkarpackiego (s. 275-279).
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang.
Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Marcin Krzesaj - Badanie poziomu internetowej aktywności informacyjnej podmiotów w biznesie internetowym ; Janusz Halik - Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce na przykładzie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; Włodzimierz Deluga, Joanna Dyczkowska - E-commerce - bezpieczne zakupy ; Grażyna Śmigielska - Handel w gospodarce opartej na wiedzy ; Jan W. Owsiński, Aneta M. Pielak - ICT and rural municipalities: are their websites the cores of the local social networks? ; Roman Chorób - Innowacyjne struktury integracyjne jako element nowoczesnego potencjału gospodarczego Podkarpacia ; Hanna Hall - Internet jako źródło informacji dla kandydatów na studia i studentów ; Piotr Adamczewski - Kluczowe kompetencje ICT w organizacji zorientowanej na zarządzanie wiedzą ; Paweł Łukasik - Komunikacja i innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy ; Jan Kreft - Limity konwergencji - doświadczenia rynku mediów ; Jolanta Zawora, Paweł Zawora - Możliwości i bariery aktywnego uczestnictwa JST w rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich ; Leszek Porębski - Nowe technologie w funkcjonowaniu polskiego samorzadu lokalnego. Analiza zawartości witryn powiatów ziemskich ; Tomasz Norek - Platforma audytu innowacji jako przykład informatycznego narzędzia wspomagającego budowanie potencjału innowacyjnego regionu ; Magdalena Pokrzywa - Płeć kulturowa a technologie informacyjne i komunikacyjne ; Sławomir Wilk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ; Zbigniew E. Zieliński - Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS ; Jolanta Wojnar - Regionalne zróżnicowanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach ; Jan Madej - Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego ; Ryszard Depta - Struktura systemu informacji marketingowej opartego na nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej i komputerowych systemach zarządzania wiedzą ; Dariusz Put - Systemy gromadzenia danych dedykowane współczesnym organizacjom sieciowym ; Marek Makowiec - Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji ; Grzegorz Mazurek - Wirtualne środowisko i jego potencjał ; Krzysztof Malicki - Wirtualne wspólnoty pamięci. Przeszłość i pamięć zbiorowa w przestrzeni Internetu ; Paweł Ziemba, Mateusz Piwowarski - Wspomaganie decyzji w doborze rozwiązań systemowych w kształceniu na odległość ; Barbara Fura, Mieczyslaw Jan Król - Zasady zarządzania jakością a wdrażanie systemu ISO 14001 w warunkach gospodarki opartej na wiedzy ; Agnieszka Janas - Zastosowanie agentów konwersacyjnych w nauczaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.22 (1 egz.)
Journal
In basket
Dot. m.in. kapitału intelektualnego pracowników w wieku przedemerytalnym, stron internetowych organizacji pozarządowych i elektronicznej administracji publicznej w woj. podkarpackim.
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Jacek Binda, Elżbieta Rak-Młynarska, Paweł Mrowiec - Lokalne uwarunkowania budowania społeczeństwa informacyjnego na przykładzie doświadczeń gminy Czechowice-Dziedzice ; Ireneusz Drabik - Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych współczesnych przedsiębiorstw na transfer technologii ; Tomasz Dziechciarz - Wykorzystanie witryn internetowych i poczty elektronicznej w marketingu agroturystyki na przykładzie województwa lubelskiego ; Barbara Fura, Marek Fura - Zróżnicowanie kapitału intelektualnego pracowników w wieku przedemerytalnym ; Natalia Irena Gust-Bardon - Innowacyjność w aspekcie regionalnym ; Ryszard Hall, Hanna Hall - Analiza zdawalności egzaminów ECDL oraz identyfikacja obszarów wiedzy stwarzających problemy egzaminowanym ; Mariusz Hofman - Controlling kapitału intelektualnego - koncepcja rozwiązania ; Jarosław Jankowski, Sylwia Jasiak - Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu ; Anna Krawczyk - Zarządzanie wiedzą w organizacjach inteligentnych. Rozwiązania informatyczne ; Małgorzata Kuta-Pałach - Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego ; Małgorzata Leszczyńska - Współczesny model rozwoju społecznego z perspektywy rewolucji informacyjnej ; Andrzej Limański - Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy ; Róża Milic-Czerniak - Nowoczesne technologie w systemach informacji marketingowej ; Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka - Projekt pilotażowy ITS - Krajowy system automatycznego poboru opłat (KSAPO) ; Andrzej Olak - Zasoby ludzkie i wiedza jako determinanty w zarządzaniu nowoczesną organizacją ; Adam Pawłowski - Studia dla obcokrajowców jako stymulator rozwoju regionalnego w Polsce ; Bartosz Pleban - Analiza i porównanie zastosowań chat botów w e-biznesie ; Daniel Rodzeń - Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych ; Danuta Rozpędowska-Matraszek - Grupy powiatów podobnych na przykładzie opieki zdrowotnej Regionu Centralnego. Analiza z wykorzystaniem modeli panelowych ; Renata Seweryn - Rola wydawnictw promocyjnych jako źródła informacji w turystyce wczoraj i dziś ; Konrad Sikora - Analiza statystyczna użytkowania systemu SEKAP w woj. śląskim ; Elżbieta Skrzypek - Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki ; Małgorzata Stec - Ocena wybranych aspektów funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej w województwie podkarpackim ; Maria Tokarska - Serwisy Investor Relations źródłem informacji dla inwestorów ; Łukasz Żołędziewski - Systemy e-learningowe w działalności polskich przedsiębiorstw oraz ich wpływ na konkurencyjność ; Henryk Pietrzak - Wybrane zagadnienia mierzalności przestrzeni medialnej ; Beata Kasprzyk - Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.23 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: Skandia AFS ; Aleksytymia ; Banki - polityka ; Bezrobocie - Polska - 21 w ; Budżety rodzinne - Polska - 21 w ; Fuzja przedsiębiorstw ; Globalizacja ; Gospodarka ; Polityka gospodarcza ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Gospodarstwo domowe - Polska - 21 w ; Gospodarstwo domowe - praca - organizacja - Polska ; Gospodarstwo rolne - ekonomika - Polska - od 1989 r ; Innowacje - polityka ; Innowacje - polityka - Unia Europejska ; Innowacje - socjologia ; Inwestycje zagraniczne - a siła robocza ; Inwestycje zagraniczne - a wzrost gospodarczy ; Języki - socjologia - Polska - 21 w ; Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) ; Kapitał ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - a innowacje ; Kapitał społeczny ; Kobieta - praca - organizacja - Polska ; Kultura organizacyjna ; Liderzy lokalni - socjologia - Polska - 21 w ; Menedżerowie - a kapitał społeczny ; Menedżerowie - socjologia ; Młodzież wiejska - Polska ; Nauczanie na odległość ; Niepełnosprawni ; Nierówności społeczne ; Nierówności społeczne - a wzrost gospodarczy - Polska - od 1989 r ; Ocena pracowników ; Poszukiwanie pracy - Polska - 21 w ; Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP) - polityka ; Przejęcie przedsiębiorstwa ; Przywództwo - socjologia - Polska - 21 w ; Rolnicy - Polska - od 1989 r ; Rozwój regionalny ; Rynek pracy - Polska - 21 w ; Samokształcenie ; Siła robocza ; Siła robocza - Polska - od 1989 r ; Służba zdrowia - zatrudnienie - od 1989 r ; Spółdzielczość ; Uczniowie szkół średnich - a języki - Polska - 21 w ; Wiedza ; Wykształcenie - Polska - od 1989 r ; Wykształcenie - a dochody indywidualne - rolnictwo - Polska - od 1989 r ; Wzrost gospodarczy ; Zarządzanie ; Zarządzanie wiedzą ; Województwo podkarpackie (1999- ) - bezrobocie ; Województwo podkarpackie (1999- ) - gospodarka
Dot. m.in. woj. podkarpackiego i uczniów szkół średnich w Rzeszowie.
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści równol. pol. i ang.
Streszcz. ang. przy pracach.
Michał Gabriel Woźniak: Priorytety i mechanizmy skutecznej strategii gospodarczej uwzględniające wymagania GOW; Andrzej Piotr Wiatrak: Wiedza i kapitał intelektualny jako źródła nierówności gospodarczych i społecznych; Wacław Jarmołowicz, Marcin Kościński: Menedżerowie a kapitał społeczny organizacji; Roman Sabik, Marta Kawa: Kapitał ludzki w spółdzielczości; Mirosław Gorczyca: Zróżnicowanie poziomu, struktury i realnej dynamiki wydatków i dochodów polskich gospodarstw domowych; Janusz Strojny, Agnieszka Muszalska: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Polski ze szczególnym uwzględnieniem wybranych elementów budżetu państwa; Ewelina Burek: Restrukturyzacja zatrudnienia białego personelu - narzędzie w procesie ograniczania nierówności społecznych; Małgorzata Leszczyńska: Wykształcenie jako czynnik determinujący dochody ludności rolniczej; Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat: Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełnosprawnych; Beata Onak-Szczepanik: Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwach działających w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie Grupy Skandia); Bartosz Kurek: Analiza wzrostu kapitału w modelu gospodarki Robinsona Crusoe; Kinga Stępień: Znaczenie zarządzania kapitałem ludzkim w procesie fuzji i przejęć we współczesnym sektorze bankowym; Teresa Bal-Woźniak: Kapitał intelektualny fundamentalnym warunkiem powodzenia regionalnych strategii innowacji; Teresa Pasterz: Wykorzystanie kapitału ludzkiego w procesie budowania regionalnego systemu innowacji na przykładzie województwa podkarpackiego; Arkadiusz Tuziak, Bożena Tuziak: Innowacyjność jako element kapitału ludzkiego kadr samorządowych województwa podkarpackiego; Władysława Jastrzębska: Pobudzanie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w teorii regionalnych systemów innowacji i polityce innowacyjnej Unii Europejskiej; Waldemar Kalita: Inwestycje zagraniczne a kapitał ludzki regionu; Krystyna Leszczewska: Potencjał osób poszukujących pracy - szansa czy bariera rozwoju regionów?; Agnieszka Wojewódzka: Kapitał ludzki w strategiach rozwoju gmin województwa mazowieckiego; Sławomir Zawisza, Sabina Pilarska: Przywództwo opinii jako mechanizm dyfuzji innowacji w środowiskach społecznych wsi; Urszula Szulczyńska: Kapitał intelektualny w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; Witosław J. Jasiński: Kapitał społeczny a skuteczne działanie dla rozwoju lokalnego - studium przypadku; Halina Sobocka-Szczapa: Bezrobocie na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2003 roku; Bożena Sowa: Bezrobocie jako problem społeczny Podkarpacia; Magdalena Hoły: Kapitał ludzki młodzieży wiejskiej w Małopolsce; Ewa Rok: Zapotrzebowanie na naukę języków obcych wśród uczniów szkół średnich w Rzeszowie jako wyraz poszukiwania swojej szansy rozwojowej; Bogusław Kaczmarek: Kapitał intelektualny (wiedza) a kreowanie wizji przedsiębiorstwa; Małgorzata Lechwar: Instytucjonalne możliwości kreowania kapitału ludzkiego w jednostkach organizacyjnych; Paulina Filip: Rozwój przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu procesu doboru kadr; Hanna Pasik: Usystematyzowane ocenianie pracowników jako jeden z warunków rozwoju organizacji. Wyniki badań pilotażowych; Zdzisław Kryński: Ocena pracowników w systemie zarządzania kompetencjami w małej firmie; Tadeusz Kowalewski: Zagadnienie kapitału ludzkiego w kontekście funkcjonowania banku; Zdzisław Kryński, Joanna Stańczyk: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie; Tomasz Hermaniuk: Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa; Anna Mazurkiewicz: Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji; Kazimierz Barwacz: Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania wiedzą; Wojciech Bizon: E-learning jako narzędzie wspomagające procesy reorganizacyjne w przedsiębiorstwach; Wiesław Ślósarz: Problemy małżeńskie menedżerów jako bariera rozwoju zawodowego [dot. gł. aleksytymii]; Joanna Truszkowska: Autoedukacja wobec globalizacji; Barbara Gołębiewska, Bogdan Klepacki: Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych; Katarzyna Bańkowska: Podstawy decyzji zawodowych rolników w dobie polaryzacji struktury gospodarstw; Beata Mikuta: Organizacja pracy kobiet w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych; Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz: Wykształcenie szansą awansu zawodowego osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.7 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Józef Bilczewski (św. ; 1860-1923) ; Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) ; Michalski, Ryszard (1937- ) ; Narutowicz, Gabriel (1865-1922) ; Niewiadomski, Eligiusz (1869-1923) ; Sejm (1919-1922) ; Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah" ; Galicyjski Komitet Rewolucyjny ; Obóz jeniecki Guantanamo ; Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ; Unia Europejska (UE) - a kraje AKP ; Akcja Katolicka - Polska - 1918-1939 r ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - historia - 1918-1939 r ; Jeńcy wojenni - ZSRR - 1917-1941 r ; Jeńcy wojenni - prawo międzynarodowe - 21 w ; Kościół a państwo - Ukraina - od 1989 r ; Kościół katolicki - a szkolnictwo - Polska - 1918-1939 r ; Kształcenie ustawiczne - kraje Unii Europejskiej ; Kształcenie ustawiczne - Polska ; Miasta - 1918-1939 r ; Mniejszości narodowe - Litwa ; Narodowa demokracja - a kształcenie - od 1989 r ; Nauki społeczne ; Nauczanie na odległość - Polska ; Organizacje studenckie - Polska - 1918-1939 r ; Pluralizm religijny - Ukraina ; Pogrzeb - Litwa - 1918-1939 r ; Polityka - 20-21 w ; Prawo morskie - od 1945 r ; Protestantyzm - Ukraina - 1918-1939 r ; Przedsiębiorstwo - organizacja ; Religia - Polska - 16-18 w ; Rosjanie za granicą - Polska - 1918-1939 r ; Samorząd terytorialny - Polska - 1918-1939 r ; Szkolnictwo wyższe - Polska ; Śpiewacy ukraińscy - 19-20 w ; Świadomość narodowa ; Wojsko - Litwa - 1918-1939 r ; Wychowanie obywatelskie - Rosja - 21 w ; Wydarzenia 1956 r. w Polsce ; Czechosłowacja - polityka - 20 w ; Galicja - 1918-1939 r ; Litwa - konstytucja 1922 r ; Litwa - stosunki etniczne ; NRD - a Polska ; Polska - a NRD ; Polska - polityka - 20-21 w ; Pomorze - 20 w ; Rosja - 21 w ; Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) - socjologia - 1944-1956 r ; Stany Zjednoczone - 21 w ; Szwajcaria - polityka - 19 w ; Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) - media - 1918-1939 r ; Ukraina - 1917-1941 r ; Wilno (Litwa) - 1918-1939 r ; Włocławska, diecezja (katol.) - organizacje - 1918-1939 r ; Wolne Miasto Gdańsk ; Wołyń (Ukraina) - religia - 1918-1939 r ; Biografie ; Księga pamiątkowa ; Mapy - historia - 16-18 w ; Publicystyka polska - historia - 1918-1939 r ; Źródła historyczne
Bibliogr. publ. R. Michalskiego s. [19]-[23].
Ryszard Michalski - człowiek, poeta, uczony. HISTORIA I POLITYKA: Czy Rosja przetrwa prezydenturę Dimitrija Miedwiediewa? ; Koniec "doktryny Busha"? Ważne głosy w dyskusji nad kondycją Stanów Zjednoczonych w kontekście wyborów prezydenckich 2008 roku ; Próby podejmowania dialogu między chrześcijańskimi grupami sprzeciwu a opozycjonistami z NRD i PRL do roku 1990 ; Założenia ustroju społeczno-politycznego oraz polityki zagranicznej Czechosłowacji w Koszyckim Programie Rządowym ; "Wolne" miasta okresu międzywojennego ; Rok 1922: dwie tragedie, dwie wizje Rzeczypospolitej ; Konstytucja Republiki Litewskiej z 1922 roku a mniejszości narodowe ; Powstanie i oblicze polityczne Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 ; Polrewkom i Galrewkom latem 1920 roku ; Problemy z określeniem liczby żołnierzy Armii Czerwonej wziętych do niewoli polskiej podczas bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku ; Czy Ukraińcy są narodem? - dylemat germanofilskiego odłamu aktywistów polskich z 1918 roku ; Masaryk a polsko-czechosłowacka współpraca wojskowa na Ukrainie pod koniec 1917 roku ; Garść dokumentów dyplomatycznych skierowanych do Szwajcarii w 1834 roku w związku z próbą emigrantów politycznych wywołania przewrotu w Królestwie Sardynii. KULTURA I EDUKACJA: Koncepcje edukacyjne współczesnego ruchu narodowego w Polsce ; Szkoła jako kreator oddziaływania wychowawczego państwa w katolickiej doktrynie wychowawczej w Drugiej Rzeczypospolitej ; 19 kwietnia, 9 października, 11 listopada. Od wyzwolenia do niepodległości. Spory i polemiki wokół obchodów rocznicowych, na łamach prasy polskiej w Wilnie w okresie międzywojennym ; Zarys działalności Akademickiego Związku Syjonistycznego "Kadimah" w Wilnie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej ; Sowiecka propaganda bez Sowietów - mechanizm wychowawczy współczesnej Rosji ; Krótki obraz dziejów szkolnictwa wyższego w Polsce ; Ukraińscy śpiewacy na scenach Warszawy ; Dawne Wilno a świadomość historyczna narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego ; Ceremoniał pogrzebowy w litewskim wojsku 1919-1940 ; Rosyjscy emigranci w Polsce w moich wspomnieniach ; E-learningw świetle wybranych badań w Polsce w XXI wieku ; Kztałcenie ustawiczne osób biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 45+ w krajach rozwiniętych i możliwości wykorzystania tych doświadczeń w Polsce. KOŚCIÓŁ I RELIGIA: Pluralizm religijny w modelu stosunków państwowo-kościelnych na Ukrainie ; Kwestia ukraińska w protestantyzmie Drugiej Rzeczypospolitej ; Akcja Katolicka w diecezji włocławskiej w okresie międzywojennym ; Arcybiskup Józef Bilczewski - obywatel, pasterz i święty trudnych czasów... ; Kwestie wyznaniowe na dawnych mapach Rzeczypospolitej XVI-pierwsza połowa XVIII wieku. PRAWO I EKONOMIA: Wybór obowiązkowej procedury rozstrzygania sporów w konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza ; Polityczne i prawne aspekty zakończenia wojny z Niemcami ; Współczesne koncepcje i ujęcia struktur organizacyjnych ; Normy dotyczące zobowiązań korporacji wielonarodowych w dziedzinie praw człowieka - kilka uwag o problemach związanych z różnymi źródłami regulacji ; Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay - stan obecny ; Ostatnie zmiany w charakterze współpracy pomiędzy Unią Europejską i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku ; REGIONALIA: Prasa powiatu świeckiego w latach 1920-1939 ; Samorząd terytorialny na Pomorzu w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej ; Społeczeństwo powiatu rypińskiego w latach 1945-1947 ; Październik 1956 roku na Pomorzu Nadwiślańskim w świetle artykułów prasowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96801 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again