Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(2)
Artykuły
(1)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(6)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(3)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(5)
Filia 3 (Krzyżanowskiego 6)
(1)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(1)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Author
Popek Stanisław (1936- )
(2)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(2)
Gellert Manfred (1947- )
(1)
Kranas Grażyna
(1)
Machura Witold
(1)
Nowak Claus (1938- )
(1)
Paczkowski Andrzej (1938- )
(1)
Pawlak Justyna (psycholog)
(1)
Pawlak Zbigniew
(1)
Rosenberg Tina (1960- )
(1)
Samborska Anna
(1)
Schultz Duane P. (1934- )
(1)
Schultz Sydney Ellen (1943- )
(1)
Węglowska Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Kadry
(8)
Zarządzanie
(5)
Innowacje
(4)
Reklama
(4)
Praca
(3)
Studenci
(3)
Sztuka
(3)
Testy psychologiczne
(3)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(3)
Arteterapia
(2)
Biurokracja
(2)
Budżety rodzinne
(2)
Estetyka
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
Inwestycje
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Jamison, Kay Redfield
(2)
Konsumenci (ekonomia)
(2)
Motywacja pracy
(2)
Muzykoterapia
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Nonkonformizm
(2)
Polityka gospodarcza
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Rolnictwo
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Rynek pracy
(2)
Specjalna strefa ekonomiczna
(2)
Sternberg, Robert J.
(2)
Twórczość
(2)
Uczniowie
(2)
Weryfikacja kadr
(2)
Wieś
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zdolności
(2)
Administracja
(1)
Alians strategiczny (ekon.)
(1)
Alkoholizm
(1)
BHP
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Controlling
(1)
Czas pracy
(1)
Decyzje
(1)
Dziecko
(1)
Dziennikarze
(1)
Efekt cieplarniany
(1)
Ekorozwój
(1)
Emerytura
(1)
Ergonomia
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Euroregiony
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Inteligencja sztuczna
(1)
Internet
(1)
Inwestycje ekologiczne
(1)
Języki
(1)
Katastrofa smoleńska (2010)
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konstruktywizm społeczny
(1)
Krzyże
(1)
Kultura
(1)
Machiavelli, Niccolo
(1)
Marketing
(1)
Mentoring
(1)
Mleczarstwo
(1)
Muzyka
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ocena pracowników
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opór (postawa)
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Pieniądz
(1)
Poczta
(1)
Polityka
(1)
Polityka podatkowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prawnicy
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Psychologia inżynieryjna
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Subject: work
Niespokojny umysł
(2)
Książę
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Czechosłowacja
(1)
Czechy
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
NRD
(1)
Ukraina
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Genre/Form
Film amatorski polski
(2)
Literatura
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Przypowieści ewangeliczne
(1)
Publicystyka
(1)
Rysunek
(1)
Domain
Historia
(1)
12 results Filter
Authority data
Kadry - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kadry - psychologia - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Na okł.: Jak z nim pracować? Jak go budować? Jak go szkolić?
Bibliogr. s. [331]-333.
Podręcznik dla menadżerów, kierowników projektów, trenerów oraz kadry kierowniczej.
Autorzy piszą o pracy w zespołach i z zespołami, ponieważ chcieli dostarczyć praktyczny podręcznik z tej dziedziny zarówno profesjonalnym menedżerom zespołów i projektów, jak i kadrze kierowniczej oraz wszystkim innym zainteresowanym. W tej pracy połączone są podstawowe informacje teoretyczne z wypróbowanymi i przetestowanymi metodami. Książka podzielona jest na trzy części: pracę w zespole, budowanie zespołu i coaching zespołu, ułatwia to czytelnikowi szybkie znalezienie informacji o formułowaniu kontraktu, jego przebiegu i działaniu. [GWP, 2008]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.3-005 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.4-33 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.6-Czyt.00 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach, wstępach i wprowadzeniu.
Streszcz. ang. lub pol. przy pracach.
Tekst częśc. ang.
I. TWÓRCZOŚĆ W REFLEKSJI TEORETYCZNEJ: 1. Modele psychiki a podstawowe pytania psychologii twórczości; W kierunku "kreatologii ". Charakterystyka najnowszych syntez wiedzy o twórczości (Weisberg, Runco, Sawyer); 2. Twórczość w wymiarze egalitarnym - krytyczna prezentacja stanowisk; 3. Psycholog jako jednostka twórcza; 4. Emocje estetyczne, czyli - co autor miał na myśli?; 5. Problem konwersji inhibitorów w katalizatory kreatywności; 6. Znaczenie wiedzy jako istotnego komponentu kompetencji twórczych w generowaniu innowacji; 7. Synergia jako narzędzie kształtowania "ja" w rzeczywistości społecznej. II. OSOBOWOŚCIOWE ASPEKTY TWÓRCZOŚCI: 1. Dwa typy samooceny a postawy twórcze i zachowania twórcze młodzieży liceum ogólnokształcącego, plastycznego i ekonomicznego; 2. Orientacje społeczne a postawa twórcza; 3. Postawa twórcza jako wyznacznik systemu wartości młodzieży; 4. Creative attitude and the experiencing and the using of music in everday life = Postawa twórcza a doświadczanie i wykorzystywanie muzyki w codziennym życiu; 5. Postawa twórcza a odbiór reklamy wizualnej; 6. KANH III Questionnaire of Creative Behaviour - presentation of the revised version = Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH III - prezentacja wersji zmodyfikowanej; 7. Cognitive and emotional-motivational discrepancies in the functioning of constructive and apparent non-conformists = Poznawcze i emocjonalno-motywacyjne różnice w funkcjonowaniu nonkonformistów konstruktywnych i pozornych; 8. Wpływ czynników kulturowych na konformizm i nonkonformizm ludzi; 9. Środowisko wychowawcze a osobowość twórcza - diagnoza uwarunkowań postaw twórczych studentów na podstawie badań własnych; 9. Rodzinne uwarunkowania twórczości muzycznej; 10. Ojciec a twórczy rozwój dziecka; 11. Parental attitudes in the perception of constructive and apparent non-conformists = Postawy rodzicielskie w percepcji nonkonformistów konstruktywnych i pozornych. III. TWÓRCZOŚĆ A EDUKACJA: 1. Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości, Czym jest twórczość w przekonaniach nauczycieli i inżynierów?; 2. Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości, cz. II: Związki poglądu na twórczość z kreatywnością; 1. Nauczycielskie koncepcje twórczości. Podmiotowe uwarunkowania oceny twórczości; 2. Psychologiczne predyktory postrzegania własnej kreatywności przez nauczycieli; 3. Dwanaście kluczowych decyzji dla twórczości - stymulowanie kreatywności uczniów w koncepcji Roberta J. Sternberga; 4. Formy muzycznej aktywności twórczej na zajęciach kształcenia słuchu; 5. Self-consciousness of potentially creative and artistically gifted adolescents = Samoświadomość młodzieży potencjalnie twórczej i plastycznie uzdolnionej; 6. Overexcitability and creative attitude of gifted students = Nadpobudliwość a twórcza postawa uczniów zdolnych; 7. Disabling the Able: Stereotype threat and women's deductive reasoning = Niezdolni zdolni: Zagrożenie stereotypem a myślenie generatywne kobiet; 8. Creative secondary school pupil or inevitable candidate for university studies? Reflection thinking of external exam for secondary school certificate = Twórczy licealista czy pewny kandydat na studia? Refleksje nad maturą zewnętrzną; 9. Amatorska twórczość filmowa jako sposób komunikacji wewnątrzpokoleniowej; 10. Twórczość w układzie kategorii pedagogicznych. IV. EKSPRESJA - PROJEKCJA - PSYCHOPATOLOGIA: 1. Drawing as a projection of changes in the human psyche and family relationships = Projekcja zmian w zakresie psychiki i relacji rodzinnych w rysunku; 2. Projekcja problemów emocjonalnych w pracach plastycznych dzieci; 3. Neurotyzm a cechy formalne rysunku dziecka; 4. Studies on musical creative activity: present state and suggested new hypotheses = Badania dotyczące twórczej aktywności muzycznej: stan obecny oraz propozycje nowych hipotez; 5. The changes of art work as the symptom of personality development in art therapy (preliminary and methodical announcement) = Zmiany w pracach plastycznych jako przejaw rozwoju osobowości w procesie arteterapii (wstępne doniesienie); 6. Music psychotherapy as a means of restoring the intellectual creativity of highly gifted underachievers - an integrated clinical and experimental study = Muzykoterapia jako środek odbudowywania twórczości intelektualnej u wysoko uzdolnionej młodzieży z deficytami w zakresie osiągnięć - zintegrowane ujęcie kliniczne i eksperymentalne; 7. Narrative expression of love and temperament of persons diagnosed with antisocial personality = Narracyjna ekspresja miłości i temperament osób z osobowością antyspołeczną; 8. Między literaturą i dokumentem - niespokojny umysł Kay Redfield Jamison. V. TWÓRCZOŚĆ A BIZNES: 1. Potencjał twórczy w organizacji - narzędzie diagnostyczne (Kwestionariusz PTwO); 2. Twórcze rozwiązania konfliktów między pracownikami; 3. Styl zarządzania a twórcze zachowania pracowników; 4. Uprzedmiotowienie pracownika, czyli antytwórcze środowisko funkcjonowania w organizacji; 5. Twórcze i nietwórcze style konsumpcji; 6. Twórcze sposoby przekonywania - reklamy oparte na symulacji mentalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł oryginału: "The Haunted Land : facing Europe's ghosts after communism" 1995.
Bibliografia na stronach 488-[491]. Indeks.
Tina Rosenberg, nowojorska publicystyka, obecnie pracująca dla "New York Timesa", pierwszą swoją książkę poświęciła przemocy w życiu politycznym Ameryki Łacińskiej, Kraje, w których straszy zaś - podsumowaniu moralnych skutków transformacji ustrojowej w Europie Środkowej. Autorka przemierzyła ruiny upadłego i z wyprawy tej przywiozła niezwykły zbiór opowieści o ludzkiej pamięci i zmaganiach. W Niemczech śledziła proces strażników granicznych oskarżonych o ostatnie zabójstwo na Murze Berlińskim. W Czechach spotkała bohaterskiego dysydenta, dotkniętego dziś ostracyzmem za współpracę z komunistycznym reżimem. W Polsce rozmawiała z gen. Jaruzelskim, architektem stanu wojennego, który twierdził, że jest zbawcą ojczyzny. Z tych historii sumienia i współwiny, odwagi i optymizmu w Krajach, w których straszy ułożyła ostatni rozdział wielkiego moralnego dramatu naszych czasów. [Dom Wydawniczy Rebis, 1997]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-323 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach, wstępach i wprowadzeniu.
Streszcz. ang. lub pol. przy pracach.
Tekst częśc. ang.
I. TWÓRCZOŚĆ W REFLEKSJI TEORETYCZNEJ: Modele psychiki a podstawowe pytania psychologii twórczości; W kierunku "kreatologii ". Charakterystyka najnowszych syntez wiedzy o twórczości (Weisberg, Runco, Sawyer); Twórczość w wymiarze egalitarnym - krytyczna prezentacja stanowisk; Psycholog jako jednostka twórcza; Emocje estetyczne, czyli - co autor miał na myśli?; Problem konwersji inhibitorów w katalizatory kreatywności; Znaczenie wiedzy jako istotnego komponentu kompetencji twórczych w generowaniu innowacji; Synergia jako narzędzie kształtowania "ja" w rzeczywistości społecznej. II. OSOBOWOŚCIOWE ASPEKTY TWÓRCZOŚCI: Dwa typy samooceny a postawy twórcze i zachowania twórcze młodzieży liceum ogólnokształcącego, plastycznego i ekonomicznego; Orientacje społeczne a postawa twórcza; Postawa twórcza jako wyznacznik systemu wartości młodzieży; Creative attitude and the experiencing and the using of music in everday life = Postawa twórcza a doświadczanie i wykorzystywanie muzyki w codziennym życiu; Postawa twórcza a odbiór reklamy wizualnej; KANH III Questionnaire of Creative Behaviour - presentation of the revised version = Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH III - prezentacja wersji zmodyfikowanej; Cognitive and emotional-motivational discrepancies in the functioning of constructive and apparent non-conformists = Poznawcze i emocjonalno-motywacyjne różnice w funkcjonowaniu nonkonformistów konstruktywnych i pozornych; Wpływ czynników kulturowych na konformizm i nonkonformizm ludzi; Środowisko wychowawcze a osobowość twórcza - diagnoza uwarunkowań postaw twórczych studentów na podstawie badań własnych; Rodzinne uwarunkowania twórczości muzycznej; Ojciec a twórczy rozwój dziecka; Parental attitudes in the perception of constructive and apparent non-conformists = Postawy rodzicielskie w percepcji nonkonformistów konstruktywnych i pozornych. III. TWÓRCZOŚĆ A EDUKACJA: Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości, cz. I: Czym jest twórczość w przekonaniach nauczycieli i inżynierów?; Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości, cz. II: Związki poglądu na twórczość z kreatywnością; Nauczycielskie koncepcje twórczości. Podmiotowe uwarunkowania oceny twórczości; Psychologiczne predyktory postrzegania własnej kreatywności przez nauczycieli; Dwanaście kluczowych decyzji dla twórczości - stymulowanie kreatywności uczniów w koncepcji Roberta J. Sternberga; Formy muzycznej aktywności twórczej na zajęciach kształcenia słuchu; Self-consciousness of potentially creative and artistically gifted adolescents = Samoświadomość młodzieży potencjalnie twórczej i plastycznie uzdolnionej; Overexcitability and creative attitude of gifted students = Nadpobudliwość a twórcza postawa uczniów zdolnych; Disabling the Able: Stereotype threat and women's deductive reasoning = Niezdolni zdolni: Zagrożenie stereotypem a myślenie generatywne kobiet; Creative secondary school pupil or inevitable candidate for university studies? Reflection thinking of external exam for secondary school certificate = Twórczy licealista czy pewny kandydat na studia? Refleksje nad maturą zewnętrzną; Amatorska twórczość filmowa jako sposób komunikacji wewnątrzpokoleniowej; Twórczość w układzie kategorii pedagogicznych. IV. EKSPRESJA - PROJEKCJA - PSYCHOPATOLOGIA: Drawing as a projection of changes in the human psyche and family relationships = Projekcja zmian w zakresie psychiki i relacji rodzinnych w rysunku; Projekcja problemów emocjonalnych w pracach plastycznych dzieci; Neurotyzm a cechy formalne rysunku dziecka; Studies on musical creative activity: present state and suggested new hypotheses = Badania dotyczące twórczej aktywności muzycznej: stan obecny oraz propozycje nowych hipotez; The changes of art work as the symptom of personality development in art therapy (preliminary and methodical announcement) = Zmiany w pracach plastycznych jako przejaw rozwoju osobowości w procesie arteterapii (wstępne doniesienie); Music psychotherapy as a means of restoring the intellectual creativity of highly gifted underachievers - an integrated clinical and experimental study = Muzykoterapia jako środek odbudowywania twórczości intelektualnej u wysoko uzdolnionej młodzieży z deficytami w zakresie osiągnięć - zintegrowane ujęcie kliniczne i eksperymentalne; Narrative expression of love and temperament of persons diagnosed with antisocial personality = Narracyjna ekspresja miłości i temperament osób z osobowością antyspołeczną; Między literaturą i dokumentem - niespokojny umysł Kay Redfield Jamison. V. TWÓRCZOŚĆ A BIZNES: Potencjał twórczy w organizacji - narzędzie diagnostyczne (Kwestionariusz PTwO); Twórcze rozwiązania konfliktów między pracownikami; Styl zarządzania a twórcze zachowania pracowników; Uprzedmiotowienie pracownika, czyli antytwórcze środowisko funkcjonowania w organizacji; Twórcze i nietwórcze style konsumpcji; Twórcze sposoby przekonywania - reklamy oparte na symulacji mentalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93978 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Cz.I. Praktyka psychologii organizacji i pracy: 1. Reguły, praktyka i problemy 2. Techniki, narzędzia i procedury Cz.II. Rozwijanie zasobów ludzkich: 3. Zasady i techniki selekcji pracowników 4. Testy psychologiczne 5. Ocena wykonywania zadań 6. Szkolenie i doskonalenie personelu Cz.III. Psychologia organizacji: 7. Przywództwo 8. Motywacja, satysfakcja z pracy i zaangażowanie 9. Kształtowanie się organizacji Cz.IV. Właściwości miejsca pracy: 11. Bezpieczeństwo, przemoc i zdrowie w miejscu pracy 12. Stres w miejscu pracy Cz.V. Psychologia inżynieryjna Cz.VI. Psychologia zachowań konsumenckich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-331.101:159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Etyka w mediach ; vol. 6)
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Liberum veto w sprawie wieszania krzyży w szkole? ; Katastrofa pod Smoleńskiem 2010 - wizerunek medialny wdów po poległych (na wybranych przykładach) ; Etyczne i prawne aspekty lustracji w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ; Model wynagrodzenia pactum de quota litis a zasady etyki zawodów prawniczych ; Ochrona dzieci i młodzieży jako granica wolności sztuki w prawie niemieckim ; Etyka dziennikarstwa katolickiego na przykładzie twórczości Jerzego Turowicza ; Społeczność internetowa jako zbiorowy odbiorca w komunikacji społecznej XXI wieku ; Udokumentowana i nieznana historia reklamy ; Mężczyzna w świetle rozważań na temat istoty kobiecości. Analiza problemu na bazie internetowych środków komunikacji społecznej, adresowanych do kobiet ; Władza reklamy a umysł konsumenta ; Modernizacja struktury zarządczej komórki jednostki administracyjnej odpowiedzialnego za tworzenie i realizację projektów i wdrożenie zasad New Public Management.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-92827/vol.6 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: Machiavelli, Niccolo (1469-1527). Książę ; Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa) ; Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL ; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ; Biurokracja - teoria ; Budownictwo mieszkaniowe - Polska - 21 w ; Budżety rodzinne - Polska - od 1989 r ; Decyzje - psychologia ; Euroregiony ; Polityka gospodarcza ; Gospodarka terenowa - Polska - od 1989 r ; Gospodarstwo domowe - Polska - od 1989 r ; Handel zagraniczny - Ukraina - 21 w ; Innowacje ; Innowacje - polityka ; Innowacje - stosowanie - gospodarka ; Instytucjonalizm ; Inwestycje - Ukraina - od 1991 r ; Inwestycje zagraniczne - Europa Środkowo-Wschodnia ; Inwestycje zagraniczne - Polska - 21 w ; Kadry - konkurencyjność ; Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) ; Kadry - psychologia ; Konstruktywizm społeczny ; Konsumenci (ekonomia) ; Kultura - a wzrost gospodarczy ; Marketing ; Mleczarstwo - wyroby - handel - Ukraina - 21 w ; Motywacja pracy ; Niepełnosprawni - socjologia - Polska - od 1989 r ; Nierówności społeczne ; Nierówności społeczne - a wzrost gospodarczy ; Nierówności społeczne - Polska ; Organizacja ucząca się ; Poczta - kraje Unii Europejskiej ; Polityka podatkowa - Polska ; Polityka - etyka ; Pomoc publiczna - Polska - od 1989 r ; Przedsiębiorczość (postawa) ; Przedsiębiorstwo ; Przedsiębiorstwo - programy i fundusze wspólnotowe - Polska ; Rolnictwo - finanse - Polska - 21 w ; Rolnictwo - Ukraina - od 1991 r ; Rozwój regionalny ; Rynek ; Rynek pracy - Unia Europejska ; Samochody - handel - Polska - od 1989 r ; Samorząd terytorialny - a rozwój regionalny ; Samorząd terytorialny - Polska - od 1989 r ; Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ; Siła robocza - Polska ; Specjalna strefa ekonomiczna - Polska - od 1989 r ; Spółdzielczość - Polska - od 1989 r ; Studenci - socjologia - Polska - 21 w ; Unia Gospodarcza i Walutowa ; Wartość ; Wieś - socjologia - Polska ; Współpraca transgraniczna ; Wykluczenie społeczne - badanie - Polska - 21 w ; Wzrost gospodarczy ; Polska - a Ukraina - gospodarka - od 1989 r ; Polska - gospodarka - od 1989 r ; Polska - gospodarka - polityka - od 1989 r ; Ukraina - a Polska - gospodarka - od 1991 r ; Ukraina - gospodarka - od 1991 r
Dot. m.in. woj. podkarpackiego (s. 155-162, 197-209, 215-217, 409-433) i gminy Cmolas (s. 295-309).
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang., ros., ukr.
Streszcz. ang., pol. przy pracach, ros. przy niektórych pracach.
Michał Gabriel Woźniak: Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce; Wojciech Pawnik: Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce - aspekt społeczny; Wiesław Tadeusz Popławski: Nierówności przez pryzmat kapitału społeczno-kulturowego wsi polskiej; Damian S. Pyrkosz: Culture Makes the Difference - the Humanistic Approach to the Understanding of Economic Development; Teresa Bal-Woźniak: Instytucjonalne podstawy jakości zasobów ludzkich w kontekście zachowań innowacyjnych [m.in. organizacyjne uczenie się]; Dariusz Firszt: Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności gospodarki; Katarzyna Szopik-Depczyńska: Klasyfikacja czynników aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw; Mirosław Gorczyca: Regionalne dysparytety rozwoju mieszkalnictwa; Vitalij Bočeluk: Psihologičeskie osobennosti upravleniâ social'no-ekonomičeskimi sistemami; Aleksander Gugnin, Tadeusz Pliszka: Instytucjonalny wymiar etyki w ujęciu Niccola Machiavellego; Marina N. Radeva: Institucional'naâ osnova strukturnyh izmenenij v ekonomike; Ryszarda Bolonek: Przekształcenia instytucjonalne w Polsce metodą pokonywania nierówności gospodarczych w ramach UE; Natal'â Bul'bah: Institucional'noe obespečenie regulâtornoj deâtel'nosti gosudarstva v sfere investirovaniâ; Katarzyna Puchalska: Determinanty inwestycyjne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne napływu kapitału zagranicznego; Krzysztof Stachowiak: Instytucjonalne uwarunkowania międzynarodowej działalności przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej; Władysława Jastrzębska, Małgorzata Lechwar: Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego - wybrane aspekty; Aleksander Gugnin, Tadeusz Pliszka: Instytucje wspomagające kapitał ludzki w Polsce - ujęcie historyczne; Anna Barwińska-Małajowicz, Waldemar Kalita, Katarzyna Puchalska: Regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych a odpływ rodzimej siły roboczej za granicę; Anna Barwińska-Małajowicz: Próby rozwiązywania problemu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy Unii Europejskiej; T. M. Cygankova, A. I. Gončaruk: Tendencii i problemy torgovo-ekonomičeskogo sotrudničestva Ukrainy i Pol'ši; Galina Ivanovna Serba: Perspektivy razvitiâ ukrainsko-pol'skogo transgraničnogo sotrudničestva (po materialam sociologičeskih issledovanij); Ol'ga Pokataeva: Institucional'nye elementy tovarnyh rinkov; Ol'ga Gal'cova: Institucional'nye izmeneniâ v agrarnom sektore Ukrainy; Maciej Lewandowski, Paweł Młodkowski: Rynek usług pocztowych w UGW; Sergij Sergijovič Bilâev: Stan ta perspektivi rozvitku eksportnogo rinku moločnoi produkcii: Bogdan Wierzbiński: Entrepreneurship and marketing as ways of firm development in the context of the provision of equal socio-economic opportunities; Lidia Kaliszczak: Przedsiębiorczość władz samorządowych w rozwoju gminy - kontekst niwelowania nierówności społecznych; Marta Kawa, Wiesława Kuźniar: Rola spółdzielczości jako instytucji w przeciwdziałaniu nierównościom ekonomicznym i społecznym; Wiesława Cieślewicz: Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej - przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce; Bożena Sowa: Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju regionu w latach 2004-2007 ze szczególnym uwzględnieniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP); Ryszard Kata: Instytucjonalne uwarunkowania w dostępie rolników do kapitału w regionie Polski południowo-wschodniej; Daniel Kucharek: Prawne i organizacyjne powiązania Giełdy Pieniężnej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Paulina Filip: Planowanie finansowe a optymalizacja obciążeń fiskalnych działalności gospodarczej; Elżbieta Inglot-Brzęk: Zmiana w organizacji biurokratycznej; Viktoriâ Kolomiec: Konkurentosnosobnost' personala kak ob''ektivnoe uslovie razvitiâ predpriâtiâ: Natal'â Naduk: Social'no-psihologičeskij portret lumpenizirovannogo rabotnika organizacii; Katarzyna Chudy-Laskowska, Kinga Stępień: Nowe zjawisko w badaniach społecznych - identyfikacja wykluczenia społecznego wśród studentów Podkarpacia i ich rodzin; Beata Kasprzyk, Aleksander Kasprzyk: Obiektywny i subiektywny poziom dochodów gospodarstw domowych w woj. podkarpackim w 2008 roku; Tomasz Zalega: Sytuacja materialna w gospodarstwach domowych z osobą bezrobotną (w świetle wyników badań własnych); Paweł Ulman: Funkcjonowanie gospodarstw osób niepełnosprawnych w polskim systemie społeczno-ekonomicznym; Regina Klimkowska: Psychologiczne uwarunkowania decyzji zakupu samochodów luksusowych; Elżbieta Soszyńska: Instytucjonalne i inne uwarunkowania relacji wzrost gospodarczy a nierówności społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.15 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: SAPARD - Polska ; Alians strategiczny (ekon.) ; Budżety rodzinne - Polska - od 1989 r ; Controlling ; Efekt cieplarniany ; Ekorozwój ; Emerytura - Rosja ; Giełda papierów wartościowych - prywatyzacja - Europa Środkowo-Wschodnia ; Gospodarka ; Polityka gospodarcza ; Gospodarka - socjologia ; Gospodarstwo domowe - ekonomika - Polska - od 1989 r ; Gospodarstwo domowe - Polska - od 1980 r ; Gospodarstwo domowe - wyposażenie - badanie - Polska - 21 w ; Innowacje - organizacja ; Innowacje - stosowanie - zarządzanie ; Inteligencja sztuczna - stosowanie ; Inwestycje - socjologia ; Inwestycje ekologiczne - Polska - 21 w ; Inwestycje zagraniczne - socjologia - Polska - 21 w ; Języki - nauczanie ; Kadry - psychologia ; Nierówności społeczne ; Nierówności społeczne - Niemcy - 21 w ; Nierówności społeczne - Polska ; Ochrona środowiska - finanse - Polska - 21 w ; Ochrona środowiska - polityka - Polska - 21 w ; Opór (postawa) ; Ordoliberalizm ; Partnerstwo lokalne - a rozwój regionalny ; Partnerstwo publiczno-prywatne - a rozwój regionalny ; Pieniądz - Palestyna ; Polityka społeczna ; Praca - socjologia - Polska - od 1989 r ; Prywatyzacja - Europa Środkowo-Wschodnia ; Prywatyzacja - socjologia - Polska - od 1989 r ; Regionalizacja gospodarcza - Polska - od 1989 r ; Rolnictwo - programy i fundusze wspólnotowe - Polska ; Rozwój regionalny ; Rynek pracy ; Rynek pracy - badanie - metody ; Sekwestracja dwutlenku węgla ; Specjalna strefa ekonomiczna - Polska - od 1989 r ; Spożycie - Polska - od 1989 r ; Świadczenia społeczne - reforma - Niemcy - 21 w ; Transakcja opcyjna - badanie ; Transport powietrzny - konkurencyjność ; Usługi - Polska - od 1989 r ; Usługi - zatrudnienie ; Wieś - socjologia ; Wzrost gospodarczy ; Wzrost gospodarczy - Czechy - 21 w ; Zarządzanie ; Zarządzanie ryzykiem ; Zatrudnienie ; Zatrudnienie - Polska - od 1989 r ; Zdrowie publiczne - Polska - od 1989 r ; Zmiana społeczna ; Czechy - gospodarka - 21 w ; Województwo podkarpackie (1999- ) - gospodarka ; Polska - gospodarka - od 1989 r ; Polska - socjologia - od 1989 r ; Przypowieści ewangeliczne - analiza i interpretacja
Dot. m.in. woj. podkarpackiego i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang., czes., ros.
Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Franciszek Piontek, Barbara Piontek: Aksjologia, niezrelatywizowane wartości i paradygmaty a kształtowanie nierówności społecznych i ładu strukturalnego; Michał Gabriel Woźniak: Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne; Andrzej Zybertowicz: Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecznej i modernizacji (część II: Ilustracje i rekomendacje); Viktor Chuzhykov, Oleksandr Fedirko: Aviation Alliances in the Global Competitive Model of the XXIst century; Teresa Bal-Woźniak: Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji gospodarki z perspektywy logiki sieci; Wojciech Pawnik: Polacy w świecie technopolu - między społecznym dziedzictwem erozji etosu pracy a innowacją organizacyjną Fredericka Winslowa Taylora; Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda: Rozważania o przypowieściach monetarnych w "Ewangelii św. Mateusza-Lewiego"; Viktor Chuzhykov, Anatolii Poruchnyk: Social'nye potoki i social'naâ politika integracionnogo souza; Andrzej T. Szablewski: Implementacja CCS w elektroenergetyce: katalog problemów; Tomasz Jasiński: Sztuczna inteligencja w MSP; Władysława Jastrzębska, Agnieszka Jastrzębska: Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów mikro- i makroekonomicznych; Irina I. Kolesnikova: The Information Support of the Innovation Activity; Marcin Salamaga: Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym; Małgorzata Lechwar: Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu; Krystyna Leszczewska: Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych; Adriana Kaszuba-Perz, Paweł Perz: Innowacyjne rozwiązania controllingowe w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysów gospodarczych; Natalia Iwaszczuk: Innowacyjne sposoby zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw za pomocą strategii opcyjnych; Krystyna Leśniak-Moczuk: Wpływ wybranych aspektów modernizacji na konwergencję wsi i miasta; Elżbieta Inglot-Brzęk: Społeczno-ekonomiczne procesy modernizacji gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemowej; Uliâ Polikarpova: Tradicionnye i innovacionnye tehnologii obučeniâ inostrannym âzykam v kontekste modernizacii obrazovatel'noj sistemy Ukrainy; Tadeusz Pliszka: Efekt szklarniowy grozi katastrofą; Bogumiła Grzebyk: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce; Barbara Fura: Nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska a realizacja założeń rozwoju zrównoważonego: Paweł Frączek: Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY; Tibor Paulík: Konvergence české ekonomiky v roce 2008; Pavlína Pellešová: Determinanty vývoje ekonomiky České republiky v roce 2008; Daniel Kucharek: Wpływ prywatyzacji na rozwój giełd papierów wartościowych w Europie Centralnej; Elżbieta Szul: Społeczne aspekty prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego; Jarosław Poteraj: System emerytalny w Rosji; Anna Barwińska-Małajowicz: Wpływ modelu "flexicurity" na modernizację europejskich rynków pracy na przykładzie Polski i Niemiec; Lilianna Jodkowska: Reformy systemu zasiłków a wzrost nierówności w Niemczech; Joanna Matusiak, Agnieszka Szewczyk: Jak badać rynek pracy efektywniej - nowa metoda analiz rynku pracy oparta na e-informacji; Marta Kawa: Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej; Małgorzata Adamska-Chudzińska: Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji; Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Zofia Wyszkowska: Ocena konwergencji sytuacji zdrowotnej w polskich regionach na tle podaży usług zdrowotnych; Mirosław Gorczyca: Regionalne dysparytety sytuacji materialnej gospodarstw domowych; Tomasz Zalega: Miejsce usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych; Agnieszka Wałęga: Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania a spójność ekonomiczna gospodarstw domowych; Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar: Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w regionie podkarpackim; Grażyna Gajdek: Fundusz SAPARD i jego wykorzystanie w sektorze rolniczym na Podkarpaciu; Marek Smoleń: Dynamika działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again