Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(5)
Author
Buczyńska Barbara
(2)
Butkiewicz Ewa
(2)
Gratton Chris (1948- )
(2)
Kaczyński Krzysztof (ekonomia)
(2)
Gardzińska Anna
(1)
Gung Bohdan
(1)
Jung Bohdan
(1)
Migdał Kazimierz
(1)
Ozimek Irena
(1)
Panasiuk Aleksander (1965- )
(1)
Pięta Jan (pedagogika)
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Odpoczynek
(6)
Turystyka
(3)
Czas wolny od pracy
(2)
Kultura
(2)
Przedsiębiorstwo usługowe
(2)
Agroturystyka
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Marketing
(1)
Usługi
(1)
Zarządzanie
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(5)
6 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 229-238.
ZNACZENIE ROZWOJU TURYSTYKI W GOSPODARCE WSI: Produkt turystyki wiejskiej ; Kształtowanie rozwoju turystyki przez samorząd lokalny ; TURYSTYCZNE I REKREACYJNE WYKORZYSTANIE KOMPONENTÓW ŚRODOWISKOWYCH TERENÓW NIEZURBANIZOWANYCH: Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Lasów Państwowych w Polsce - stan obecny i perspektywy ; Woda w środowisku rolniczym i leśnym jako walor turystyczny ; Rybactwo rekreacyjne jako forma turystyki i rekreacji ; Konie w rekreacji, turystyce jeździeckiej i agroturystyce ; ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ: Zmiany w siedliskach leśnych powodowane przez turystykę i rekreację ; Wybrane zagrożenie zdrowotne w turystyce na terenach niezurbanizowanych ; ORGANIZACJA WYJAZDÓW I KORZYSTANIE Z USŁUG TURYSTYCZNYCH: Specyfika świadczenia usług hotelarskich na terenach niezurbanizowanych ; Praktyczne aspekty organizacji wypraw turystycznych w tereny niezurbanizowane ; Ochrona konsumentów na rynku usług turystycznych - wybrane aspekty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-98101 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika turystyki i rekreacji / red. nauk. Aleksander Panasiuk ; aut. Anna Gardzińska [et al.]. - Wyd. 2. zm. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 413, [1] s. : il., rys., wykr. ; 24 cm.
(Turystyka)
Bibliogr. s. [400]-409. Indeks.
EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI W SYSTEMIE NAUK EKONOMICZNYCH: Zadania badawcze nauk ekonomicznych ; Ekonomika turystyki i rekreacji jako dyscyplina badawcza ekonomii ; Nauka o turystyce i rekreacji ; PODSTAWY TURYSTYKI I REKREACJI: Wzajemne relacje turystyki i rekreacji ; Turystyka i ruch turystyczny ; Uczestnicy ruchu turystycznego ; Pojęcie rekreacji ; Uczestnicy rekreacji ; FUNKCJE TURYSTYKI I REKREACJI: Zróżnicowanie i charakter funkcji turystyki ; Rodzaje funkcji pełnionych przez turystykę ; Funkcje rekreacji ; MIEJSCE TURYSTYKI I REKREACJI W GOSPODARCE: Gospodarka turystyczna i przemysł turystyczny ; Struktura gospodarki turystycznej ; Turystyka i rekreacja w gospodarce narodowej ; Mnożnik turystyczny ; Rachunek satelitarny turystyki ; Czynniki produkcji w gospodarce turystycznej i rekreacji ; Rola turystyki i rekreacji w rozwoju społeczno-gospodarczym ; Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji ; RYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH: Podstawowe pojęcia dotyczące rynku usług turystycznych i rekreacyjnych ; Struktura rynku usług turystycznych i rekeacyjnych ; Modele rynku usług turystycznych i rekreacyjnych ; Koniunktura na rynku usług turystycznych ; Globalizacja rynku usług turystycznych ; POPYT TURYSTYCZNY I REKREACYJNY: Definicja i specyfikacja popytu w turystyce i rekreacji ; Cechy popytu turystycznego i rekeacyjnego ; Czynniki określające wielkość popytu turystycznego i rekeacyjnego ; Mierniki popytu turystycznego i rekeacyjnego ; Współczesne tendecje popytu w turystyce i rekeacji ; PROBLEMY KONSUMPCJI W TURYSTYCE I REKREACJI: Gospodarstwo domowe na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych ; Uwarynkowania konsumpcji w turystyce i rekreacji ; Modele konsumpcji usług turystycznych i rekreacyjnych ; PODAŻ TURYSTYCZNA I REKREACYJNA: Istota i cechy podaży turystycznej i rekreacyjnej ; Istota i rodzaje produktu turystycznego ; Komponenty produktu turystycznego ; Usługi rekreacyjne ; Mierniki podaży turystycznej i rekreacyjnej ; CENY USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH: Teoretyczne podstawy cen ; Koncepcje wyjściowe ustalenia cen na usługi turystyczne i rekreacyjne ; Metody ustalania cen na usługi turystyczne i rekreacyjne ; Yield management ; Kalkulacja ceny imprezy turystycznej ; Normy prawne w zakresie stosowania cen usług turystycznych ; JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH: Istota usług turystycznych i rekreacyjnych ; Kryteria oceny i możliwości pomiaru jakości usług turystycznych i rekreacyjnych ; Marketingowe aspekty jakości usług turystyczntch i rekreacyjnych ; Jakość jako informacja rynkowa dla konsumentów usług turystycznych i rekreacyjnych ; Postulaty jakościowe wybranych usług turystycznych i rekreacyjnych ; POLITYKA PAŃSTWA W OBSZARZE TURYSTYKI I REKREACJI: Miejsce turystyki i rekreacji w polityce społeczno-gospodarczej państwa ; Państwo jako podmiot rynku usług turystycznych i rekreacyjnych ; Struktura polityki turystycznej ; Strategie rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce ; Polityka turystyczna Unii Europejskiej ; Struktura polityki w obszarze rekreacji ; TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA: Podstawowe pojęcia z zakrsu turystyki międzynarodowej ; Ruch turystyczny na świecie ; Wpływ turystyki zagranicznej na bilans płatniczy ; Wpływ turystyki zagranicznej na PKB ; Czynniki decydujące o wielkości ruchu turystycznego w skali międzynarodowej ; Międzynarodowe organizacje turystyczne ; PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE I REKREACYJNA: Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych ; Klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych ; Formy organizacyjne i prawne przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych ; Organizacja przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych ; Nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-97345 (1 egz.)
Book
In basket
Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. - Wyd. 3., zaktualizowane. - Nowy Dwór Maz. : Wydawnictwo Frel, cop. 2014. - 278 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [273]-274.
Zjawisko czasu wolnego ; Znaczenie zdrowotnego odpoczynku ; Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy ; Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze pracy nad sobą jako funkcji czasu wolnego ; Historia problematyki czasu wolnego ; Najczęściej praktykowane współczesne formy spędzania czasu wolnego ; Korzystanie z instalacji kulturalnych jako współczesna forma pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego ; Formy spędzania czasu wolnego o ograniczonej popularności ; Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego ; Pedagogika i jej metody badawcze ; Wychowanie do wczasów ; Rola środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacja w czasie wolnym ; Harcerskie wzory spędzania czasu wolnego ; Edukacja permanentna i elementy andragogiki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101350 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia czasu wolnego / Kazimierz Migdał. - Warszawa : AlmaMer Szkoła Wyższa, 2011. - 239, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 221-[232] przy rozdz. Indeksy.
Czym jest psychologia czasu wolnego ; CZŁOWIEK I CZAS - OGÓLNE PROBLEMY PSYCHOSPOŁECZNE: Człowiek wobec czasu - problemy psychologiczne ; Czas pracy a czas wolny - czas wypoczynku ; Fazy rozwojowe człowieka i zachowanie w czasie wolnym ; PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ZACHOWANIA CZŁOWIEKA W CZASIE WOLNYM: Postawy i wartości a zachowania w czasie wolnym ; Motywacja - ogólne problemy - motywacja zachowań w czasie wolnym ; Różnice indywidualne a zachowanie człowieka w czasie wolnym ; PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA REKREACJI I TURYSTYKI: Czas wolny jako okres redukcji skutków stresu ; Rekreacja na wolnym powietrzu podstawą zdrowego stylu życia ; Psychologiczne podstawy uprawiania turystyki ; Szczególna rola małych grup czasu wolnego ; Psychologiczne czynniki kontaktów międzykulturowych w turystyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-97773 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again