Form of Work
Książki
(5)
Czasopisma
(1)
Status
available
(10)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(2)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(1)
Filia 3 (Krzyżanowskiego 6)
(2)
Filia 5 (Budziwojska 194)
(1)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Filia 7 (Osmeckiego 51)
(1)
Filia 8 (Okulickiego 3)
(1)
Filia 9 (Czackiego 5)
(1)
Filia 10 (Podchorążych 1)
(1)
Author
Jakóbczyk-Rakowska Magdalena
(3)
Krakauer Jon (1954- )
(3)
Johnson LouAnne
(2)
Szulc Andrzej
(2)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Młodzież
(4)
Podróżnicy
(3)
Johnson, LouAnne
(2)
McCandless,Christopher Johnson
(2)
Młodzież trudna
(2)
Nauczyciele
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Uczniowie
(2)
Budżet państwowy
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Demografia
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Energetyka odnawialna
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Katastrofy
(1)
Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska (1998)
(1)
Kształcenie
(1)
Marketing terytorialny
(1)
McCandless, Christopher Johnson
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Odpoczynek
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Renciści i emeryci
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Strefa euro
(1)
Transakcja opcyjna
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Usługi
(1)
Wartość dodana
(1)
Wykluczenie cyfrowe
(1)
Wykształcenie
(1)
Węgiel brunatny
(1)
Subject: time
1989-2000
(4)
1945-1989
(3)
2001-
(1)
Subject: place
Alaska (Stany Zjednoczone)
(3)
Czechy
(1)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polska
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Genre/Form
Biografie
(2)
Pamiętniki amerykańskie
(2)
Scenariusz filmowy amerykański
(2)
Biografia
(1)
9 results Filter
Authority data
Authority data
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
There are copies available to loan: sygn. F.3-lit.amer. (1 egz.)
All copies are currently unavailable
There are copies available to loan: sygn. F.10-lit.amer. (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
There are copies available to loan: sygn. F.6.- 82-92 (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg. : "Into the wild" 1996.
Chris McCandless porzucił wszystko. Zerwał wszelkie więzi, rozdał pieniądze przeznaczone na studia, by wyruszyć w drogę, która miała dać mu wolność. W swym poruszającym reportażu autor idzie śladami młodego mężczyzny, który zafascynowany jest powieściami Jacka Londona, postanawia niczym współczesny wędrowny asceta przemierzyć samotnie Amerykę, by dotrzeć na Alaskę. Na podstawie wspomnień jego przyjaciół i ludzi, których spotkał po drodze, a także jego dziennika, autor kreśli intrygujący portret idealisty i samotnika. Człowieka, który budził sympatię wszystkich napotykanych osób, ale zarazem nie zawahał się narazić swojej rodziny na cierpienie, który z całą świadomością podjął decyzje o ryzykownej wędrówce, ale nie potrafił zapobiec jej targicznemu finałowi. Czy trwająca cztery lata podróż była tylko młodzieńczą ucieczką od odpowiedzialności i trudnych relacji z najbliższymi? A może Chris poszedł tą samą drogą, którą wybrali przed nim Budda, święty Franciszek, Thoreau i wielu innych wędrowców, pragnących - choćby za najwyższą cenę - całkowitego wyzwolenia? [Prószyński Media, 2011]
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.3-91 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.5-91 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.7-913(7) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.8-91 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.9-91 (1 egz.)
Book
In basket
Tyt. oryg. : "Into the wild" 1996.
1. W głębi Alaski; 2. Szlak Stampede; 3. Carthage; 4. Derital Wash; 5. Bullhead City; 6. Anza-Borrego; 7. Carthage-2; 8. Alaska; 9. Davis Gulch; 10. Fairbanks; 11. Chesapeake Beach; 12. Annandale; 13. Virginia Beach; 15. Czapa lodowa... [i in.].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-910.4 (1 egz.)
Journal
In basket
Temat: Budżet państwowy ; Czas wolny od pracy - socjologia - Ukraina - 21 w ; Demografia - a spożycie - Polska ; Dochody indywidualne - Polska - od 1989 r ; Ekorozwój ; Energetyka - polityka - Polska - 21 w ; Energetyka odnawialna - Polska ; Finanse ; Gospodarka ; Gospodarstwo domowe - ekonomika - Polska - 21 w ; Handel zagraniczny - Polska - od 1989 r ; Instytucjonalizm ; Internet - socjologia - Polska ; Inwestycje zagraniczne - Polska - 21 w ; Katastrofy ; Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska (1998) ; Kształcenie ; Marketing terytorialny - a ekorozwój ; Młodzież - socjologia - Ukraina - 21 w ; Nauki ekonomiczne - szkolnictwo wyższe ; Odpoczynek - socjologia - Ukraina - 21 w ; Polityka społeczna ; Praca ; Przedsiębiorstwo - konkurencyjność - Polska - od 1989 r ; Przedsiębiorstwo - wycena ; Renciści i emeryci - praca - Polska ; Rolnictwo - polityka - Stany Zjednoczone ; Rynek finansowy ; Rynek kapitałowy - Europa - 21 w ; Rynek pracy - polityka - Dania - od 1945 r ; Rynek pracy - polityka - Szwecja - od 1945 r ; Siła robocza ; Strefa euro ; Transakcja opcyjna ; Ubezpieczenia społeczne - Polska ; Unia Gospodarcza i Walutowa ; Usługi - handel ; Wartość dodana ; Węgiel brunatny - gospodarka - Polska - 21 w ; Wykluczenie cyfrowe - Polska ; Wykluczenie cyfrowe - a wykluczenie społeczne - Polska ; Wykształcenie - a budżety rodzinne - Polska - 21 w ; Czechy - gospodarka - 21 w ; Mazowieckie, województwo (od 1999) - gospodarka ; Województwo podkarpackie (1999- ) - gospodarka ; Podlaskie, województwo - gospodarka ; Polska - gospodarka - od 1989 r
Dot. m.in. woj. podkarpackiego.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang., ros.
Streszcz. ang., pol. przy pracach, ros. przy niektórych pracach.
Tomasz Grzegorz Grosse - Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro ; Paweł Młodkowski - Monetary Policy Stance of the EMU Countries in the Pre-Integration Period ; Barbara Siuta-Tokarska - Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa ; Julia Włodarczyk - Koncentracja i rozpraszanie pieniądza w systemie fiskalnym ; Anatoliy Tkach - Instytucjonalna modernizacja rozwoju gospodarczego ; Dorota Kuder - Pojęcie instytucji w teorii ekonomii ; Aleksandr Grigor'evič Volkov - Totallogenez ekonomičeskogo diskursa ; Damian S. Pyrkosz - The role of culture in the process of modernization - the case of American agricultural policy ; Waldemar Tyc - Inżynieria finansowa - innowacja, wiwisekcja czy metafizyka? ; Daniel Kucharek - Oddziaływanie kryzysu finansowego w Europejskiej Unii Monetarnej na handel papierami wartościowymi na wybranych giełdach europejskich ; Natalia Iwaszczuk - Zastosowanie opcji azjatyckich w celu ograniczenia ryzyka gwałtownych zmian na rynkach finansowych ; Magdalena Tusińska - Polska gospodarka w drodze do współczesnej granicy technologicznej ; Tamara Tkač - Prioritetnye tendencii meždunarodnoj integracii obrazowaniâ ; Marie Gabryšová - Wybrane aspekty innowacji i modernizacji gospodarki na przykładzie Czech ; Alina Szewc-Rogalska, Małgorzata Leszczyńska - Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki ; Katarzyna Puchalska - Barriers of foreign investment attractiveness in the podkarpackie region in the opinion of joint venture companies ; Magdalena Cyrek - Procesy modernizacji struktury międzynarodowej wymiany handlowej usług w Polsce ; Patrycja Graca-Gelert - Wpływ liberalizacji handlu związanej z integracją z Unią Europejską na zróżnicowanie dochodów w Polsce ; Mieczysław Dobija - Samofinansowanie pracy podstawą bezdeficytowej gospodarki ; Wojciech Kozioł - Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego ; Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar - Wykształcenie jako czynnik determinujący poziom dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w regionie podkarpackim ; Tetiana E. Obolenska, Alina O. Gzhesyuk - Global positions of economic universities ; Karol Siebyła - Szwedzka i duńska polityka rynku pracy w latach 1950-2005 ; Anna Barwińska-Małajowicz - "Y Generation" on the contemporary labour market - dark fiction or completely new quality? ; Małgorzata Podogrodzka - Zmiany demograficznych struktur ludności jako determinanty poziomu wydatków konsumpcyjnych ; Barbara Fura, Marek Fura - Aktywność zawodowa na emeryturze szansą na niwelowanie społeczno-ekonomicznych nierówności międzygeneracyjnych ; Roman Garbiec - Perspektywy rozwoju pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych jako narzędzia polityki społecznej w Polsce ; Barbara Wojsznis - Rozwój województwa podlaskiego a polityka spójności ; Danuta Kołodziejczyk - Znaczenie kapitału ludzkiego w budowie spójności społeczno-gospodarczej w wymiarze lokalnym (na przykładzie woj. mazowieckiego) ; Elżbieta lnglot-Brzęk - Brak dostępu do Internetu jako wskaźnik wykluczenia społecznego ; Halyna Szczerba, Roksolana Jaremkevich - Czas wolny i wypoczynek współczesnej młodzieży ukraińskiej ; Sylwester Makarski - Konkurencyjność przedsiębiorstw i jej uwarunkowania (na przykładzie firm z woj. podkarpackiego ; Anna Mazurkiewicz - Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (wybrane aspekty) ; Kazimierz W. Krupa - Wybrane aspekty kwantyfikacji EVA ; Przemysław Kobus, Janusz Zrobek - Marketing terytorialny a wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju ; Tadeusz Pliszka - Katastrofy immanentnym elementem bytu przyrodniczego i społecznego ; Paweł Frączek - Konwencja z Aarhus a prawna ochrona złóż węgla brunatnego w Polsce ; Tomasz Żołyniak - Rozwój i modernizacja sektora energetycznego poprzez inwestycje w energetykę rozproszoną ; Michał Gabriel Woźniak - Recenzja publikacji: Zarys ekonomii sektora publicznego, red. Marcin Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 241.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.19 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again