Form of Work
Książki
(27)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Status
only on-site
(17)
available
(9)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(3)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(17)
Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Słowackiego 11)
(1)
Filia 2 (Fredry 5)
(2)
Filia 3 (Krzyżanowskiego 6)
(1)
Filia 9 (Czackiego 5)
(1)
Filia 15 (Lwowska 60)
(2)
Author
Traczyk Władysław Zygmunt (1928-2009)
(6)
Binder Marek
(3)
Jarmocik Anna
(3)
Kaiser Jan (1941- )
(3)
Kalat James W. (1946- )
(3)
Kuniecki Michał Jakub (1971- )
(3)
Grodziński Zygmunt (1896-1982)
(2)
Bartkowiak Ewa
(1)
Bilewicz-Pawińska Teresa (1932- )
(1)
Brzozowski Tomasz Michał
(1)
Cole Thomas A. (1931- )
(1)
DeLanney Louis Edgerton (1912- )
(1)
Fürstenberg Ewa
(1)
Godlewski Andrzej (medycyna)
(1)
Gołembiewska-Skoczylas Małgorzata
(1)
Gromadzka-Ostrowska Joanna
(1)
Grębecka Lucyna
(1)
Grębecki Andrzej (1934- )
(1)
Halicz Benedykt (1903-1997)
(1)
Hryniewiecka Lilla
(1)
Jarovaja J. M
(1)
Jarygin Vladimir N
(1)
Jarygin Włodzimierz N
(1)
Johnson Willis Hugh (1902- )
(1)
Konturek Stanisław (1931- )
(1)
Koźniewski Stanisław
(1)
Kurkiewicz Jolanta
(1)
Lutnicki Witold (1909-1986)
(1)
Maćkowiak Małgorzata
(1)
McLaughlin Daniel P
(1)
Michalak Anna (biologia)
(1)
Nowicki Bolesław (1928- )
(1)
Pilarski Waldemar
(1)
Rosołowska-Huszcz Danuta
(1)
Stamford Jonathan A
(1)
Stromenger Zuzanna (1925-2011)
(1)
Traczyk Władysław Z
(1)
Trzebski Andrzej (1928-2017)
(1)
Ulissowa T.N
(1)
Villee Claude Alvin
(1)
Wawrzyniak Marek
(1)
Weisz Paul B
(1)
White David (1936- )
(1)
Łukasik Andrzej (psycholog)
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(11)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(25)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Subject
Rozród
(27)
Komórka (biol.)
(13)
Fizjologia
(12)
Oddychanie
(12)
Hormony
(11)
Mięśnie
(11)
Zmysły
(11)
Układ nerwowy
(10)
Gruczoły dokrewne
(9)
Odżywianie
(9)
Biologia
(8)
Ewolucja
(8)
Nerki
(8)
Nerwy
(8)
Krążenie krwi
(7)
Odruchy
(6)
Przemiana materii
(6)
Płyny ustrojowe
(6)
Ruchy
(5)
Układ pokarmowy
(5)
Zwierzęta
(5)
Dziedziczność
(4)
Ekologia
(4)
Genetyka
(4)
Mózg
(4)
Sen
(4)
Słuch
(4)
Termoregulacja (fizjologia)
(4)
Tkanki
(4)
Wzrok
(4)
Agresywność
(3)
Choroby psychiczne
(3)
Ciepłota ciała
(3)
Embriologia
(3)
Genetyka zachowania
(3)
Język
(3)
Komórka
(3)
Komórka (biologia)
(3)
Kora mózgowa
(3)
Mowa
(3)
Neurony
(3)
Neuropsychologia
(3)
Pamięć
(3)
Pochodzenie człowieka
(3)
Psychofizjologia
(3)
Rozmnażanie roślin
(3)
Rośliny
(3)
Równowaga wodno-elektrolitowa
(3)
Schizofrenia
(3)
Stres
(3)
Uczenie się
(3)
Uczucia
(3)
Układ krążenia
(3)
Układ oddechowy
(3)
Uzależnienie (nałóg)
(3)
Anatomia
(2)
Bezkręgowce
(2)
Glony
(2)
Gruczoły płciowe
(2)
Krew
(2)
Oogeneza
(2)
Serce
(2)
Skóra (anatomia)
(2)
Spermatogeneza
(2)
Układ chłonny
(2)
Uwaga (psychologia)
(2)
Wysiłek fizyczny
(2)
Zachowanie
(2)
Zapłodnienie
(2)
Adaptacja
(1)
Bakterie
(1)
Bioenergetyka
(1)
Biogeografia
(1)
Biotechnologia
(1)
Chemia
(1)
Choroby ludzi
(1)
Cytodiagnostyka
(1)
Cytogenetyka
(1)
Darwinizm
(1)
Demografia
(1)
Etologia
(1)
Fizjologia człowieka
(1)
Fotosynteza
(1)
Grzyby
(1)
Histologia
(1)
Homeostaza fizjologiczna
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Koń
(1)
Kości
(1)
Krowa
(1)
Krzyżowanie zwierząt
(1)
Kręgowce
(1)
Ludność
(1)
Materia
(1)
Małżeństwo
(1)
Metabolizm
(1)
Migracje
(1)
Mutacje
(1)
Narząd płciowy
(1)
Narządy zmysłów
(1)
Genre/Form
Podręcznik akademicki
(5)
Podręczniki akademickie
(5)
Podręcznik
(4)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Psychologia
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
29 results Filter
Authority data
Rozród - fizjologia - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Authority data
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. [343]-344. Indeks.
KOMÓRKI PŁCIOWE: A. Ogólne wiadomości o rozrodzie: Przekazywanie informacji genetycznej ; Typy rozrodu ; B. Pochodzenie komórek płciowych: Pierwotne komórki płciowe ; Powstawanie gruczołów płciowych ; Determinacja płci ; C. Spermatogeneza: Budowa jądra ; Podział redukcyjny spermatocytów ; Przekształcanie się spermatydy w plemnik ; Plemniki ; D. Oogeneza: Budowa jajnika ; Gromadzenie materiałów zapasowych w oocycie ; Przemiany w jądrze oocytu ; Typy komórek jajowych ; Błony jajowe ; E. Regukacja czynności gonad: Sezon rozrodczy ; Hormonalna regulacja rozrodu ; ZAPŁODNIENIE: A. Zaplemnienie ; B. Odnajdywanie jaja przez plemnik: Warunki odnajdywania ; Substancje wspołreagujące ; C. Wnikanie plemnika do cytoplazmy jaja: Przenikanie przez osłonki ; Reakcja akrosomalna ; D. Reakcja jaja: Wzgórek przyjęcia ; Blok zapobiegający wnikaniu dodatkowych plemników i błona zapłodnienia ; E. Zachowanie się plemnika w cytoplazmie jaja ; F. Zmiany w organizacji jaja: Zmiany morfologiczne ; Zmiany fizjologiczne ; Zmiany biochemiczne ; G. Wyznaczanie płaszczyzn symetrii ; H. Polispermia ; I. Dzieworództwo: Dzieworództwo naturalne ; Dzieworództwo sztuczne ; J. Istota zapłodnienia ; BRUZDKOWANIE: A. Uwagi ogólne ; B. Typy bruzdkowania: Bruzdkowanie całkowite ; Bruzdkowanie częściowe ; C. Morula ; D. Blastula: Celoblastula ; Dyskoblastula ; Blastula łozyskowców ; Szczególne formy blastul ; E. Bruzdkowanie mozaikowe i regulacyjne ; F. Mapy rozmieszczenia zawiązków narządów w blastuli ; G. Gradienty ; H. Segregacja substancji cytoplazmatycznych: Sposoby segregacji ; Mechanizm segregacji ; Znaczenie segregacji ; I. Biochemia bruzkowania: Aktywność biochemiczna blastomerów ; Aktywność metaboliczna całego zarodka ; Synteza DNA ; Synteza RNA ; J. Współdziałanie jądra i cytoplazmy: Bruzdkowanie bez jądra ; Różnicowanie bez bruzdkowania ; Znaczenie jąder ; Współzależność pomiędzy jądrem i cytoplazmą ; K. Mechanizm bruzdkowania: Powstawanie bruzdy podziałowej ; Znaczenie warstwy korowej jaja ; Mechanizm blastulacji ; L. Ewolucja bruzdkowania ; GASTRULACJA I POWSTAWANIE NARZĄDÓW OSIOWYCH: A. Pojęcie gastrulacji ; B. Niektóre typy gastrulacji: Lancetnik ; Płazy ; Ryby kostnoszkieletowe ; Ptaki ; Ssaki ; Owady ; Jeżowce ; C. Mechanizm gastrulacji: Jak poruszają się komórki zarodkowe? ; Determinacja zawiązków ; Indukcje ; D. Biochemia gastrulacji: Biochemia wczesnej gastruli ; Chemoróżnicowanie ; E. Wpływ genów na rozwój: Działanie genów we wczesnym rozwoju osobniczym ; Geny a różnicowanie się tkanek ; Regulacja czynności genów ; DALSZY ROZWÓJ ZWIERZĄT: A. Stadia larwalne i narządy przejściowe bezkręgowców: Uwagi ogólne ; Przykłady larw bezkręgowców ; Błony płodowe bezkręgowców ; B. Kształtowanie się konturów ciała kręgowców: Kijanka żaby ; Zarodek kury ; C. Błony płodowe kręgowców: Tworzenie się błon płodowych u zarodka kury ; Tworzenie się błon płodowych u ssaków ; Łożysko ; D. Teoria listków zarodkowych ; E. Kształtowanie się narządów u zarodków kręgowców: Twory ektodermalne ; Twory mezodermalne ; Twory endodermalne ; F. Znaczenie rozwoju zarodkowego dla ustalenia pokrewieństw między zwierzętami G. Mechanizm organogenezy: Serce ; Oko ; ZARYS HISTORII EMBRIOLOGII.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-38429 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ogólne zasady biologii / Andrzej Grębecki ; [il.] Lucyna Grębecka. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. - 243, [1] s. : rys., tab. ; 25 cm.
Słownik ważniejszych nazw i terminów
I. Żywa materia II. Komórka III. Rozród i rozwój IV. Organizm V. Dziedziczność i zmienność VI. Życie w zespołach VII. Dobór naturalny VIII.Drogi i etapy ewolucji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-37569 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-46553 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Embriologia : podręcznik dla studentów biologii / Zygmunt Grodziński [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972. - 364 s. : il., rys., wykr. ; 25 cm.
Bibliogr. Indeks
1. Komórki płciowe - Ogólne wiadomości o rozrodzie - Pochodzenie komórek płciowych - Spermatogeneza - Oogeneza - Regulacja czynności gonad 2. Zapłodnienie - Zaplemnienie - Odnajdywanie jaja przez plemnik - Wnikanie plemnika do cytoplazmy jaja - Reakcja jaja - Zachowanie się plemnika w cytoplazmie jaja - Zmiany w organizacji jaja - Wyznaczanie płaszczyzn symetrii - Polispermia - Dzieworództwo - Istota zapłodnienia 3. Bruzdkowanie - Typy bruzdkowania - Morula - Blastula - Bruzdkowanie mozaikowe i regulacyjne - Mapy rozmieszczenia związków narządów w blastuli - Gradienty - Segregacja substancji cytoplazmatycznych - Biochemia bruzdkowania - Współdziałanie jądra i cytoplazmy - Mechanizm bruzdkowania - Ewolucja bruzdkowania 4. Gastrulacja i powstawanie narządów osiowych - Pojęcie gastrulacji - Niektóre typy gastrulacji - Mechanizm gastrulacji - Biochemia gastrulacji - Wpływ genów na rozwój 5. Dalszy rozwój zwierząt - Stadia larwalne i narządy przejściowe bezkręgowców - Kształtowanie się konturów ciała kręgowców - Błony płodowe kręgowców - Teoria listków zarodkowych - Kształtowanie się narządów u zarodków kręgowców - Znaczenie rozwoju zarodkowego dla ustalania
pokrewieństw między zwierzętami - Mechanizm organogenezy 6. Zarys historii embriologii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Ogólna hodowla zwierząt : podręcznik dla studentów akademii rolniczych / Bolesław Nowicki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1973. - 491, [1] s. : il., rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. Indeksy
- Znaczenie gospodarcze produkcji zwierzęcej - Historia hodowli zwierząt domowych 1. Biologiczne podstawy hodowli zwierząt - Podstawowe zagadnienia genetyki - Elementy genetyki populacji - Genetyka cech ilościowych - Rozród - Wzrost i rozwój zwierząt 2. Praca hodowlana nad zwierzętami gospodarskimi - Kierunki użytkowania zwierząt gospodarskich - Kryteria wyboru zwierząt do hodowli - Metody oceny wartości hodowlanej zwierząt
gospodarskich - Podstawy selekcji zwierząt gospodarskich - Dobieranie par do rozpłodu - Metody kojarzenia i krzyżowania zwierząt
gospodarskich - Identyfikacja zwierząt gospodarskich - Organizacja pracy hodowlanej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-38354 (1 egz.)
Book
In basket
Ewolucyjna psychologia umysłu / Andrzej Łukasik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - 296, [1] s. : il., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 258-282. Indeksy.
1. OBECNY STATUS EWOLUCJONIZMU: Zakres pojęcia "ewolucja" ; Relacje między teorią ewolucji a nauką ; Główne spory wokół teorii ewolucji . 2. TEORIA EWOLUCJI: Klasyczna teoria Darwina - podstawowe komponenty ; Nowa Synteza - genetyczne mechanizmy ewolucji. 3. NEODARWINIZM - UZUPEŁNIENIA I MODYFIKACJE KLASYCZNEJ TEORII EWOLUCJI: Podstawowe typy doboru naturalnego ; Ewolucyjne koncepcje szczodrości. 4. NEODARWINOWSKIE MODYFIKACJE TEORII DOBORU PŁCIOWEGO: Powstanie rozmnażania płciowego ; Rozmnażanie a zmienność genetyczna ; Rozmnażanie płciowe a pasożytnictwo ; Neodarwinowskie koncepcje doboru płciowego. 5. ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY EWOLUCJI: O pochodzeniu człowieka ; Tryb życia a mózg i umysł. 6. PSYCHOLOGIA EWOLUCYJNA. MIĘDZY TRADYCJĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ: Obecny status psychologii ewolucyjnej ; Psychologia ewolucyjna a inne nauki ; Ewolucjonizm i psychologia ewolucyjna a główne kierunki psychologiczne. 7. TRZY WYMIARY UMYSŁU: Umysł estetyczny ; Umysł kreatywny ; Umysł etyczny. 8. BIOLOGIA INTELIGENCJI: Mózgowe podłoże inteligencji ; Inteligencja a wielkość mózgu ; Genetyczne podłoże inteligencji ; Inteligencja społeczna - badania międzygatunkowe. 9. POCHODZENIE ETNICZNE A INTELIGENCJA: Problem rasy ; Zróżnicowanie zdolności poznawczych między ekotypami ; Ewolucyjne koncepcje wyjaśniające różnice miedzy ekotypami w zakresie inteligencji. 10. RÓŻNICE PŁCIOWE W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH: Czynnik g a różnice płciowe ; Zdolności przestrzenne a różnice płciowe ; Zdolności werbalne a różnice płciowe ; Biologiczne wyjaśnienia różnic płciowych w zakresie zdolności poznawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95129 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Biologia / Claude Alvin Villee ; [z ang. przeł.] Teresa Bilewicz-Pawińska [i in.]. - Wyd. 6 wg 6 wyd. amerykańskiego. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1976. - 1173, [1] s. : fot., il., rys., wykr. ; 26 cm.
Temat: Biologia - podręcznik akademicki ; Bakterie - biologia - podręcznik akademicki ; Bezkręgowce - biologia - podręcznik akademicki ; Biologia - metodologia - podręcznik akademicki ; Dziedziczność - podręcznik akademicki ; Ekologia - podręcznik akademicki ; Ewolucja - podręcznik akademicki ; Fizjologia - podręcznik akademicki ; Genetyka - podręcznik akademicki ; Glony - biologia - podręcznik akademicki ; Gruczoły dokrewne - fizjologia - podręcznik akademicki ; Grzyby - biologia - podręcznik akademicki ; Homeostaza fizjologiczna - podręcznik akademicki ; Hormony - fizjologia - podręcznik akademicki ; Komórka (biol.) - biologia - podręcznik akademicki ; Krążenie krwi - podręcznik akademicki ; Krew - podręcznik akademicki ; Mięśnie - fizjologia - podręcznik akademicki ; Nerwy - fizjologia - podręcznik akademicki ; Oddychanie - fizjologia - podręcznik akademicki ; Odżywianie - fizjologia - podręcznik akademicki ; Pochodzenie człowieka - podręcznik akademicki ; Przemiana materii - fizjologia - podręcznik akademicki ; Ochrona przyrody ; Rośliny - biologia - podręcznik akademicki ; Rośliny - fizjologia - podręcznik akademicki ; Rośliny - systematyka - podręcznik akademicki ; Rozmnażanie roślin - podręcznik akademicki ; Rozród - fizjologia - podręcznik akademicki ; Strunowce - biologia - podręcznik akademicki ; Tkanki - fizjologia - podręcznik akademicki ; Trawienie - fizjologia - podręcznik akademicki ; Układ nerwowy - fizjologia - podręcznik akademicki ; Wirusy - biologia - podręcznik akademicki ; Zachowanie - fizjologia - podręcznik akademicki ; Zmysły - fizjologia - podręcznik akademicki ; Zwierzęta - biologia - podręcznik akademicki ; Zwierzęta - fizjologia - podręcznik akademicki ; Zwierzęta - systematyka - podręcznik akademicki ; Podręcznik akademicki
Indeks
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-46265 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.2-61 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.3-61 (1 egz.)
All copies are currently unavailable
There are copies available to loan: sygn. F.9-61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again