Form of Work
Książki
(34)
Publikacje popularnonaukowe
(5)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(22)
available
(19)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(8)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(22)
Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Słowackiego 11)
(1)
Filia 1 (Bohaterów 5)
(1)
Filia 2 (Fredry 5)
(1)
Filia 3 (Krzyżanowskiego 6)
(2)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(4)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(3)
Filia 10 (Podchorążych 1)
(2)
Author
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(5)
Chłystowski Henryk
(3)
Pawłowska Anna (tłumacz)
(3)
Bernacki Włodzimierz
(2)
Gryciuk Franciszek (1948- )
(2)
Matusak Piotr (1941- )
(2)
Stefanowicz Witold
(2)
Suvorov Viktor (1947- )
(2)
Waczków Józef (1933-2004)
(2)
Šentalinskij Vitalij (1939- )
(2)
Šentalinskij Vitalij (1939- ). Z "archiwów literackich" KGB
(2)
Ajnenkiel Andrzej (1931- )
(1)
Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)
(1)
Andrew Christopher M. (1941- )
(1)
Bartoszewicz Henryk. Kijowska Filarecja : z dziejów polskich organizacji niepodległościowych na Ukrainie przed wybuchem rewolucji rosyjskiej (pol.)
(1)
Bartoszewicz Henryk. Stanowisko Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie wobec sprawy arcybiskupa Jana Cieplaka (pol.)
(1)
Bernaś Franciszek (1929-2015)
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Antoni Serednicki - pedagog, pisarz i tłumacz - jako badacz i krzewiciel pobratymstwa polsko-ukraińskiego (pol.)
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Świat słowiański w twórczej percepcji Aleksego Dmitrowskiego : szkic jubileuszowy z okazji 80-leci prof. Aleksego Zacharewicza Dmitrowskiego (pol.)
(1)
Bonusiak Andrzej (1968- ). Lwów w świetle dokumentów radzieckich z 1940 roku (pol.)
(1)
Broda Marian (1954- ). Archaiczne uwikłania i mentalno-społeczne korelaty sakralizacji władzy w Rosji (pol.)
(1)
Broda Marian (1954- ). Idea Moskwy - Trzeciego Rzymu i struktury "duszy świata" (pol.)
(1)
Brzeski Rafał (1946- )
(1)
Budzyński Zdzisław (1952-). Od religii do narodu. Problem tożsamości religijnej i etnicznej na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 1772-1939 (pol.)
(1)
Carevskaâ Tat'âna Ur'evna
(1)
Charčuk Krystyna. Rozwój infrastruktury leczniczej w Truskawcu w latach 1827-1939 (pol.)
(1)
Charčuk Krystyna. Urbanistyczny rozwój Truskawca (pol.)
(1)
Ciesielczyk Marek (1957- )
(1)
Cynarski Wojciech Jan. Kulturowy archetyp i etos a postrzeganie charakteru narodowego (pol.)
(1)
Cynarski Wojciech Jan. Narodowe tradycje sportowe a glokalizacja : interpretacja socjologiczna (pol.)
(1)
Czop Edyta. Nastroje społeczne w województwie rzeszowskim przez wyborami 1961 r. w świetle sprawozdań Służb Bezpieczeństwa (pol.)
(1)
Djedov Ivan
(1)
Duć-Fajfer Helena (1960- ). Przez literaturę ku etniczności - literatura łemkowska od połowy XIX wieku do dziś (pol.)
(1)
Dźwigał Magdalena (1982- )
(1)
Fitowa Alina (1939- )
(1)
Gajowniczek Zuzanna
(1)
Gordievskij Oleg (1938- )
(1)
Janowski Karol Boromeusz. Politologii polskiej przemiany (pol.)
(1)
Jestal Jerzy. Debaty wokół społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie (pol.)
(1)
Jestal Jerzy. Rola telewizyjnych debat w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej na Ukrainie w 2004 roku (pol.)
(1)
Jurkowski J
(1)
Kamińska-Kwak Jolanta. Środowisko medyczne woj. lwowskiego w okresie międzywojennym (pol.)
(1)
Kanecka Krystyna
(1)
Knight Amy W. (1946- )
(1)
Koko Eugeniusz (1952- ). PPS na Ukrainie wobec kwestii ukraińskiej od końca XIX w. do 1918 r. (pol.)
(1)
Korboński Stefan (1901-1989)
(1)
Kotowska Maria
(1)
Kotowska Maria (1932- )
(1)
Kozłowski Piotr. Małopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Przemyślu w walce z przestępstwami granicznymi w latach 1928-1934 (pol.)
(1)
Kozłowski Piotr. Wywiad i kontrwywiad polskich służb garnicznych w latach 1927-1935 (pol.)
(1)
Kożynow Wadim (1930-2001)
(1)
Kožinov Vadim Valerianovič (1930-2001)
(1)
Krupa Kazimierz. Zarządzanie wiedzą a zmiany organizacyjne (pol.)
(1)
Kwak Jan (1936- ). Na straży południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej : rola KamieńcaPodolskiego w XVII w. (pol.)
(1)
Kwak Jan (1936- ). Zarys zabudowy miast i wyposażenie mieszkań w woj. ruskim XVI-XVIII wieku (pol.)
(1)
Kłaczyński Robert. Społeczno-polityczna sytuacja w Mołdawii na początku XXI wieku (pol.)
(1)
Majkowski Krzysztof. Polska a kwestia ukraińska w latach 1918-1921 (pol.)
(1)
Marek-Zborowska Barbara. Społeczna tożsamość prywatnych przedsiębiorców (pol.)
(1)
Małek Kazimierz. Zadania społeczne i polityczne Kościoła we współczesnym społeczeństwie obywatelskim III RP na przykładzie diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego (pol.)
(1)
Michna Ewa. Łemkowie - historyczen źródła współczesnych dylematów identyfikacyjnych (pol.)
(1)
Motyl-Blinczykow Maja Maria
(1)
Pająk Henryk (1937- )
(1)
Piper Predrag (1950- ). Filologia rosyjska i filologia słowiańska jako czynnik kulturalnego renesansu i integracji w kulturze (pol.)
(1)
Pisuliński Jan (1968- ). Działalność Delegata dla spraw Małopolski Wschodniej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych (pol.)
(1)
Popowicz Olga. Życie kulturalne i społeczne Ukraińców w Przemyślu i okolicach (pol.)
(1)
Putova Anna. Losy proboszczów parafii św. Aleksandra w Kijowie na początku XX wieku (pol.)
(1)
Roman Wanda Krystyna
(1)
Ronikier Michał
(1)
Rosowska Ewa
(1)
Rączy Elżbieta. Działalność Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1956. Zarys problematyki (cz.2) (pol.)
(1)
Rączy Elżbieta. Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1954. (cz. 1) (pol.)
(1)
Rębisz Sławomir. Szkolnictwo wyższe Słowacji, Węgier i Ukrainy od roku 1990 : rys historyczny (pol.)
(1)
Skubisz Paweł (1977- )
(1)
Strycharski Jarosław. Uniwersalizm twórczości Maksyma Gorkiego (na przykładzie sztuki "Na dnie") (pol.)
(1)
Suworow Wiktor (1947- )
(1)
Szeremeta Bronisław
(1)
Szmyd Kazimierz (1946- ). Z dziejów Narodowego (Tajnego) Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie (1919-1926) (pol.)
(1)
Szopa Grzegorz. Drukarstwo przemyskie w latach 1754-1939 (pol.)
(1)
Szopa Grzegorz. Próby utworzenia województwa przemyskiego w latach 1919-1921 i 1930 (pol.)
(1)
Słoń-Nowaczek Małgorzata
(1)
Tarnawski Julian. Pochodzenie społeczne i religijne ludności rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym (pol.)
(1)
Tiholaz Anatolij Georgievič (1958- ). Rosyjska filozofia i rosyjski charakter narodowy (pol.)
(1)
Trojan Serhij. Postradziecki model polityki społecznej na Ukrainie (pol.)
(1)
Ustrzycki Janusz. Stronnictwa polityczne w dyskrycie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa w organizacji pomocy doraźnej dla więźniów, uchodźców z ziem wcielonych do Rzeszy oraz uciekinierów z Warszawy i Wołynia (pol.)
(1)
Wais Kamil. Akcja letnia Związku Harcerstwa Polskiego w II oraz III RP - próba porównania (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Działalność kobiecych organizacji ziemiańskich w woj. lwowskim w latach 1918-1939 (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Działalność społeczna i polityczna kobiet polskich w latach 1914-1939 (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Związek Równouprawnienia Kobiet we Lwowie w walce o prawa kobiet (pol.)
(1)
Waskan Jan
(1)
Wierzbieniec Wacław. Formy organizowania się ludności żydowskiej Lwowa na płaszczyźnie zawodowej w latach 1918-1939 (pol.)
(1)
Wojakowski Dariusz (1970- ). Ukraińcy na Podkarpaciu w świetle badań socjologicznych (pol.)
(1)
Wróbel Joanna. Maciej Rataj - marszałek Sejmu (pol.)
(1)
Zychowicz Piotr (1980- )
(1)
Ćwięk Henryk
(1)
Ślęzak Monika. Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1989 roku w opinii jej przedstawicieli (pol.)
(1)
Ślęzak Monika. Szkolnictwo ukraińskie w Polsce w latach 90. XX wieku (pol.)
(1)
Świętojańska Beata. Policja w Przemyślu w dobie autonomicznej (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Poglądy społeczno-polityczne Mikołaja Danilewskiego (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Recepcja filozofii Mikołaja Bierdiajewa w Polsce (pol.)
(1)
Šentalinskij Vitalij Aleksandrovič
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(17)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(33)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Służba bezpieczeństwa
(28)
Wojsko
(9)
ZSRR
(7)
Armia Krajowa
(6)
Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956)
(6)
Polska
(6)
Ukraińcy za granicą
(5)
Kościół katolicki
(4)
Miasta
(4)
Policja
(4)
Prześladowania polityczne
(4)
Szpiegostwo
(4)
Wywiad
(4)
Świadomość narodowa
(4)
Czasopisma polskie
(3)
Drukarstwo
(3)
Etyka
(3)
GRU
(3)
KGB
(3)
Mniejszości narodowe
(3)
Organizacje kobiece
(3)
Regiony przygraniczne
(3)
Służby specjalne
(3)
Wywiad radziecki
(3)
Wywiad wojskowy radziecki
(3)
Władza państwowa
(3)
Żydzi
(3)
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič
(2)
Bohun-Dąbrowski, Antoni
(2)
Bączkowski, Włodzimierz
(2)
Chłopi
(2)
Ciopiński, Jan
(2)
Cystersi
(2)
Dmitrovskij, Aleksej Zaharovič
(2)
Działalność charytatywna
(2)
Emancypacja kobiet
(2)
Emigracja polityczna
(2)
Geopolityka
(2)
Giedroyc, Jerzy
(2)
Gor'kij, Maksim
(2)
Historia
(2)
II wojna światowa (1939-1945)
(2)
Jabłonowski, Jan Stanisław
(2)
Jezuici
(2)
Jezus Chrystus
(2)
Kobieta
(2)
Kot, Stanisław
(2)
Koton, Eliasz
(2)
Kościół a państwo
(2)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(2)
Lekarze
(2)
Lwów (Ukraina ; okręg)
(2)
Milicja Obywatelska (MO)
(2)
Mroczkowski, Przemysław
(2)
Münnich, Tadeusz
(2)
Naczelny Komitet Narodowy
(2)
Naród
(2)
Nauki polityczne
(2)
O'Connell, Daniel
(2)
Obozy harcerskie
(2)
Opieka społeczna
(2)
Organizacje młodzieżowe
(2)
Organizacje tajne
(2)
Parafie
(2)
Pedagogika
(2)
Polityka wewnętrzna
(2)
Polityka wyznaniowa
(2)
Polska Partia Socjalistyczna (1892-1948)
(2)
Praca społeczna
(2)
Prawo karne
(2)
Propaganda
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przemytnictwo
(2)
Rada Główna Opiekuńcza (1940-1945)
(2)
Rataj, Maciej
(2)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(2)
Rolnicy
(2)
Ruch oporu
(2)
Ruchy społeczne
(2)
Samorząd miejski
(2)
Samorząd powiatowy
(2)
Serednicki, Antoni
(2)
Siwiec, Ryszard
(2)
Skąpski, Andrzej
(2)
Socjalizm
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Stalin, Józef
(2)
Stożek, Jan
(2)
Straż graniczna
(2)
Studenci
(2)
Sumienie
(2)
Szczuka, Stanisław Antoni
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Słowianofilstwo
(2)
Służba celna
(2)
Terlecki, Ryszard
(2)
Wielka czystka (1934-1939)
(2)
Więźniowie polityczni
(2)
Wychowanie
(2)
Subject: work
Diariusz 1919-1935
(2)
Skrupuł bez skrupułu w Polsce
(2)
Zaćmienie Polski światu powszechnemu wykazane
(2)
Walka (czasop. ; 1941-1943)
(1)
Walka (czasop.)
(1)
Subject: time
1901-2000
(20)
1918-1939
(10)
1801-1900
(8)
1939-1945
(7)
1701-1800
(4)
1989-2000
(4)
1901-1914
(3)
1914-1918
(3)
2001-
(3)
1501-1600
(2)
1601-1700
(2)
1945-1989
(2)
Subject: place
ZSRR
(19)
Polska
(11)
Ukraina
(7)
Rosja
(5)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(5)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(5)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(3)
Krosno (woj. podkarpackie)
(3)
Niemcy
(3)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(3)
Truskawiec (Ukraina)
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Hoczew (woj. podkarpackie)
(2)
Irlandia
(2)
Kamieniec Podolski (Ukraina)
(2)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(2)
Kraków (woj. małopolskie)
(2)
Lwów (Ukraina ; okręg)
(2)
Lwów (Ukraina)
(2)
Przemyska, diecezja (katol.)
(2)
Warmia
(2)
Wrocławska, diecezja (ewang.-augsb.)
(2)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Kijów (Ukraina)
(1)
Lębork (woj. pomorskie)
(1)
Mołdawia
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Pomorze
(1)
Pomorze Zachodnie
(1)
Powiat krośnieński (1945-1975)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Województwo opolskie (1950-1975)
(1)
Województwo opolskie (1975-1998)
(1)
Województwo rzeszowskie (1945-1975)
(1)
Genre/Form
Literatura rosyjska
(3)
Opracowanie
(3)
Biografia
(2)
Księga pamiątkowa
(2)
Szkice
(2)
Źródła
(2)
Antologia
(1)
Czasopisma polonijne
(1)
Film polski
(1)
Film sensacyjny polski
(1)
Literatura łemkowska
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publicystyka polska
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Historia
(8)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
34 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-76633 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-68158 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-77858 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-821.161.1(091) (1 egz.)
Book
In basket
Wskrzeszone słowo / Witalij Szentalinski ; przeł. Henryk Chłystowski [et al.]. - Warszawa : Czytelnik, 1996. - 431, [16] s. tabl. : faks., fot. ; 21 cm.
(Z "archiwów literackich" KGB / Witalij Szentalinski ; cz. 1)
Stanowi cz. 1 cyklu "Z "archiwów literackich" KGB. Cz.2 pt.: Tajemnice Łubianki".
Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-821.161.1(091) (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.3-821(091) (1 egz.)
All copies are currently unavailable
There are copies available to loan: sygn. F.6.- 82(091) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81604 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-79323 (1 egz.)
Book
In basket
Szpieg czyli Podstawy szpiegowskiego fachu / Wiktor Suworow ; przełożyła Anna Pawłowska. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. - 415, [1] strona, [64] strony tablic : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
(Historia)
Tytuł oryginału: "Osnowy szpionaża" 2016.
1. Po co jest potrzebny wywiad agenturalny; 2. Poc jest potrzebny wywiad wojskowy; 3. KGB i GRU; 4. Trzy poziomy wywiadu wojskowego; 5. Wywiad taktyczny; 6. Dlaczego głównodowodzący wojsk lądowych Armii Radzieckiej nie miał własnego zarządu wywiadowczego; 7. Wywiad operacyjny; 8. Wywiad strategiczny; 9. Cherchez la femme. Kobiety w radzieckim wywiadzie wojskowym; 10. Droga na szczyt; 11. Szkolenie; 12. Przykrywka; 13. Przykrywka przezroczysta... [i in.].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-94(47+57) (1 egz.)
Book
In basket
Szpieg czyli Podstawy szpiegowskiego fachu / Wiktor Suworow ; przełożyła Anna Pawłowska. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. - 415, [1] strona, [64] strony tablic : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
(Historia)
Tytuł oryginału: "Osnowy szpionaża" 2016.
1. Po co jest potrzebny wywiad agenturalny; 2. Poc jest potrzebny wywiad wojskowy; 3. KGB i GRU; 4. Trzy poziomy wywiadu wojskowego; 5. Wywiad taktyczny; 6. Dlaczego głównodowodzący wojsk lądowych Armii Radzieckiej nie miał własnego zarządu wywiadowczego; 7. Wywiad operacyjny; 8. Wywiad strategiczny; 9. Cherchez la femme. Kobiety w radzieckim wywiadzie wojskowym; 10. Droga na szczyt; 11. Szkolenie; 12. Przykrywka; 13. Przykrywka przezroczysta... [i in.].
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.3-93/94 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.4-93/94 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.6-94(4) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.10-94(4) (1 egz.)
Book
In basket
Szpieg czyli Podstawy szpiegowskiego fachu / Wiktor Suworow ; przełożyła Anna Pawłowska. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. - 415, [1] strona, [64] strony tablic : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
(Historia)
Tytuł oryginału: "Osnowy szpionaża" 2016.
Dlaczego w USA nie ma służby wywiadu zagranicznego ; Po co jest potrzebny wywiad agenturalny ; Po co jest potrzebny wywiad wojskowy ; KGB i GRU ; Trzy poziomy wywiadu wojskowego ; Wywiad taktyczny ; Dlaczego głównodowodzący wojsk lądowych Armii Radzieckiej nie miał własnego zarządu wywiadowczego ; Wywiad operacyjny ; Wywiad strategiczny ; Cherchez la femme. Kobiety w radzieckim wywiadzie wojskowym ; Droga na szczyt ; Szkolenie ; Przykrywka ; Przykrywka przezroczysta ; Głęboka przykrywka ; Cicha przykrywka (tichuszka) ; Idź tam, nie wiem gdzie, znajdź to, nie wiem co... ; Rezydentura ; Żona - skarb dla szpiega ; Agentura ; Werbunek ; Łączność agenturalna ; Prowadzenie agenta i działalność wywiadowcza w praktyce ; GRU i przemysł zbrojeniowy ; GRU i "towarzysze broni" ; Jak GRU oceniało jakość pracy szpiegów ; Kontrwywiad ; Wielki szpieg wojskowy towarzysz Stalin ; Wujek Pietia ; Nowe czasy ; Struktura i zadania oddziałów specjalnego przeznaczenia ; Agentura SpN ; Taktyka oddziałów SpN ; Rady dla początkujacych.
Służby specjalne byłego Związku Radzieckiego nieodmiennie budzą fascynację. W swej najnowszej książce Wiktor Suworow opisuje je od podszewki. Były rezydent GRU w Genewie we właściwym sobie gawędziarskim stylu opowiada, jak - krok po kroku - zostawało się szpiegiem. Dowiadujemy się zatem, jak typowano kandydata, jak go kształcono, na jaką placówkę mógł trafić (lepszy Waszyngton czy Pekin - to wcale nie takie oczywiste), jakie zadania mógł tam otrzymywać i jaką rolę w jego życiu odgrywała żona. Poznajemy szczegółowo struktury GRU, sposoby werbowania agentów i zażartą rywalizację z odwiecznym wrogiem, czyli… KGB. Mnóstwo detali, przykłady akcji, także autentycznych - wszystko to sprawia, że Szpieg, czyli… jest swego rodzaju kompendium pracy radzieckich służb specjalnych, a zarazem arcyciekawą lekturą. [Rebis, 2017]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-104998 (1 egz.)
Book
In basket
Sowieci : opowieści niepoprawne politycznie II / Piotr Zychowicz. - Poznań : Rebis, 2016. - 488 stron, [32] strony tablic : ilustracje, fotografie, portrety ; 23 cm.
Indeks.
CZ. I ROZMOWA O SOWIETACH: 1. Jak Ochrana obaliła carat : "Rozmowa z Simonem Sebagiem Montefiore" ; 2. Stryczek dla Lenina : "Rozmowa z prof. Robertem Service'em ; 3. Syberyjska wyspa kanibali : " Rozmowa z Niccolasem Werthem ; 4. Donos - obowiązek człowieka sowieckiego : "Rozmowa z prof. François-Xavierem Nérardem ; 5. Wielki Głód - wielki bałagan : "Rozmowa z prof. Stephenem G. Wheatcroftem ; 6. Tajemnica procesów pokazowych : "Rozmowa z prof Jörgiem Baberowskim ; 7. Czystka w KPP : "Rozmowa z prof. Nikołajem Iwanowem ; 8. Dzieci w sowieckim "raju" : Rozmowa z Anne Applebaum ; 9. Cień Moskwy nad Hiszpanią : Rozmowa z dr. Pawłem Skibińskim ; 10. Czy 17 września się powtórzy? : Rozmowa z prof. Pawłem Wieczorkiewiczem ; 11. Życie prywatne Wodza : Rozmowa z prof. Olegiem Clewniukiem ; 12. Hitler uprzedził Stalina : Rozmowa z Wiktorem Suworowem ; 13. Anders na Łubiance : Rozmowa ze Zbigniewem S. Siemaszką ; 14. Mit sowieckiej partyzantki : Rozmowa z prof. Bogdanem Musiałem ; 15. Ludożercy z Leningradu : Rozmowa z Anną Reid ; 16. Smiert' szpionam! : Rozmowa z Vadimem J. Birsteinem ; 17. "Mały Katyń" w Augustowie : Rozmowa z prof. Krzysztofem Jasiewiczem ; 18. Gwałt, broń masowego rażenia : Rozmowa z Markiem Sołninem ; 19. Wyrok na generała Pattona : Rozmowa z Robertem K. Wilcoxem ; 20. Jak Polacy mieli iść na III wojnę światową : Rozmowa z prof Janem Ciechanowskim ; 21. Koszmar jugosłowiańskiego gułagu : Rozmowa z Božidarem Jezernikiem ; 22. Dobry czekista : Rozmowa z Olegiem Zakirowem ; 23. Jak KGB obaliło komunizm : Rozmowa z Wadimirem Bukowskim ; CZ. II ANTYSOWIECI: 1. Jaworski - obrońca polskich dworów ; 2. Bułak-Bałachowicz - młot na bolszewików ; 3. Kowerda - mściciel carskiej rodziny ; CZ. III DŁUGIE MACKI GPU: 1. Zdrada porucznika Dobrzyńskiego ; 2. Operacja "Trust" ; 3. Sawinkow w kleszczach bezpieki ; 4. Dwa strzały w Stołpcach ; 5. Sprawa generała Skoblina ; 6. Ukraińcy na celowniku GPU ; 7. Wpadki polskich szpiegów ; CZ. IV OBCA PLANETA: 1. Stalinizm - system, którego nie było ; 2. Nowy wspaniały człowiek ; 3. Wielki Terror - wielki strach ; 4. Hrabianka w łagrze ; 5. Ani kroku w tył! ; CZ. V CEL: POLACY: 1. Gehenna polskich jeńców ; 2. Rebelia 1939 ; 3. Kto mordował w Katyniu ; 4. Zbrodnia w kopalni soli ; 5. Ludobójstwo na oceanie ; 6. Jak Stalin zbombardował Warszawę ; 7. Sowieckie gwałty na Polakach.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.2-34 (1 egz.)
All copies are currently on loan: sygn. F.4-94(438).083 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.6-94(438).083 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Polska i Ukraina w Latach Trzydziestych-Czterdziestych XX Wieku : nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych / Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ; t. 1)
Indeks. - Tekst w j. pol.,ros. i ukr.
Dot. m.in. Przemyskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-79005/t.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-82648 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Wyp-94(438).083 (1 egz.)
Book
In basket
Beria : prawa ręka Stalina / Amy Knight ; przełożył Michał Ronikier. - Warszawa : Iskry, copyright 1996. - 264 stron, [8] stron tablic : ilustracje ; 25 cm.
Tytuł oryginału: "Beria. Stalin's first lieutenant" 1993.
Bibliografia na stronach 252-253. Indeks.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-929-052A/Z-Beria Ł.P. (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-75303 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.1-93/94 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.4-93/94 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.10-94(4) (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again