Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(15)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(4)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(15)
Author
Barnier Michel (1951- )
(4)
Masclet Jean-Claude
(4)
Berbeka Jadwiga
(2)
Berbeka Krzysztof
(2)
Erechemla Adam
(2)
Baran-Zgłobicka Bogusława
(1)
Bednaruk Waldemar (1972- )
(1)
Ciecińska Barbara
(1)
Grabowska Genowefa (1944- )
(1)
Haładyj Anna
(1)
Krupa Jan (1955- )
(1)
Niemiec Oktawia
(1)
Niemiec Witold
(1)
Pałasz Jan Władysław
(1)
Rudnicki Maciej (1970- )
(1)
Sobieraj Kamila
(1)
Soliński Tomasz (1975- )
(1)
Streżyńska Anna
(1)
Sądowska Sylwia Joanna
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor (1960- )
(1)
Łunarski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(19)
Ochrona środowiska
(9)
Prawo ochrony środowiska
(9)
Harmonizacja prawa
(5)
Odpady
(4)
Polityka ochrony środowiska
(3)
Woda
(3)
Budżety rodzinne
(2)
Energia elektryczna
(2)
Konsumenci (ekonomia)
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Oczyszczalnia ścieków
(2)
Żywność
(2)
Agroturystyka
(1)
Czas pracy
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Ekoturystyka
(1)
Energetyka odnawialna
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Geofizyka
(1)
Geologia inżynierska
(1)
Kościół katolicki
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Polski Związek Wędkarski
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Szlaki turystyczne
(1)
Sądownictwo
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Turystyka kulturowa
(1)
Turystyka winiarska
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wieś
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Łosoś atlantycki
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość ekologiczna
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Jezioro Solińskie
(1)
Markówka (dorzecze)
(1)
Pogórze Dynowskie
(1)
Pogórze Przemyskie
(1)
San (dopływ Wisły ; rzeka)
(1)
San (dorzecze)
(1)
Słonne (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Podręczniki akademickie
(3)
Dokumenty elektroniczne
(1)
20 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81561 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 447-465.
Uwarunkowania prawne umożliwiające wdrażanie i stosowanie prawa ochrony środowiska ; Wybrane instrumenty administracyjnoprawne - stan wdrażania i skuteczność stosowania prawa ; Wybrane instrumenty ekonomiczne i rynkowe - stan wdrażania i skuteczność stosowania prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-98039 (1 egz.)
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE), która odbyła się w dn. 6-7 października 1994 r. w Angers
Tekst tł. z fr.
Bibliogr. s. 134-135
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81213/t.1 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [216]-224.
R. I. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH I MODELE JEJ REALIZACJI: 1. Historia i cele utworzenia Wspólnot Europejskich ; 2. Pojęcie polityki ochrony środowiska ; 3. Cele i zasady realizacji wspólnotowej polityki ochrony środowiska ; 4. Ramowe Programy Ekologiczne działań Wspólnoty ; 5. Modele realizacji polityki ochrony środowiska ; R. II. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA UNII EUROPEJSKIEJ: 1. Europejskie modele prawne ochrony środowiska ; 2. Koncepcja ekologicznej gospodarki rynkowej ; 3. System prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej ; 4. Mechanizmy prawne zabezpieczające skuteczność osiągania celów w prawie ochrony środowiska Unii Europejskiej ; R. III. DOSTOSOWANIE I HARMONIZACJA POLSKIEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA DO WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ: 1. Kształtowanie się krajowej polityki ekologicznej ; 2. Transpozycja i implementacja prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego ; 3. Problemy dostosowania i harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska do systemu prawa Unii Europejskiej ; R. IV. WYBRANE PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA: 1. Programy ochrony środowiska i raporty z ich wykonania: Programy ochrony środowiska i ich opracowanie ; Znaczenie podstawowych pojęć w programach ochrony środowiska ; Raporty z wykonania programów ochrony środowiska ; 2. Powszechny dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku: Dostęp do informacji jako podstawowy dokument wspólnotowego prawa ochrony środowiska ; Konwencja z Aarhus ; Dostęp do informacji o środowisku w krajowych przepisach prawnych ; 3. Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym: Polityka zagospodarowania przestrzennego. Pojęcie "ładu przestrzennego" ; Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ; Ochrona środowiska we wspólnotowym i krajowym planowaniu przestrzennym ; 4. Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ): Instytucja Ocen Oddziaływania na Środowisko ; Raportowanie w procesie inwestycyjnym ; Postępowanie w sprawie OOŚ ; Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu w sprawie OOŚ ; 5. Społeczne konflikty ekologiczne w postępowaniu inwestycyjnym: Konflikty ekologiczne i ich przyczyny ; Rozwiązywanie konfliktów ekologicznych ; 6. Pozwolenia zintegrowane i programy dostosowawcze: Pozwolenia zintegrowane ; Programy dostosowawcze ; Terminy postępowań i uzyskania pozwoleń zintegrowanych ; Nowa dyrektywa IPPC w sprawie emisji przemysłowych ; 7. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez przemysł: Rewitalizacja we wspólnotowych i krajowych regulacjach prawnych ; Podstawowe problemy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych ; 8. Ograniczanie emisji z niskich źródeł: Zjawisko "niskiej emisji" ; Pojęcie likwidacja niskiej emisji ; Niska emisja w kontekście przepisów prawnych Unii Europejskiej ; Krajowe regulacje prawne w zakresie ograniczenia niskiej emisji ; Kompleksowy program ograniczenia niskiej emisji ; 9. Zarządzanie środowiskowe w samorządach terytorialnych: Zarządzanie środowiskowe w polityce zrównoważonego rozwoju gminy ; System zarządzania środowiskowego i jego wdrażanie ; Problemy w zarządzaniu środowiskowym w samorządach lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-102100 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE), która odbyła się w dn. 6-7 października 1994 r. w Angers
Tekst tł. z fr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81213/t.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-85888, A-85527 (2 egz.)
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe KUL ; 182)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE)
Tekst tł. z fr.
Bibliogr. s. 134-135
Cz. I Zakres władzy i kompetencje : 1. Podstawy prawne polityki wspólnotowej w dziedzinie ochrony środowiska ; 2. Kompetencja wspólnotowa a kompetencja państwowa ; 3. Polityka ochrony środowiska a zasada subsydiarności w Unii Europejskiej : spojrzenie ekonomisty ; 4. Wdrożenie wspólnotowych norm ochrony środowiska przez państwa członkowskie ; Kompetencje Wspólnoty Europejskiej w zakresie zawierania umów w dziedzinie środowiska ; W stronę warunkowości ochrony środowiska? ; Prawna ochrona środowiska w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ; Nowatorska współpraca dla trwałego rozwoju ; Ochrona środowiska we wspólnotowej polityce rozwoju na Karaibach ; Ingerencja ekologiczna ; O instynkcie stadnym, czyli geneza grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim ; Zieloni i miejsce środowiska naturalnego w debatach Parlamentu Europejskiego : tematyka dominująca grupy Vigie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-502/504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe KUL ; 182)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE)
Tekst tł. z fr.
Cz. II Polityka Wspólnoty Europejskiej : 1. Prawo rynku, terytorium i ostrożność ; 2. Ochrona środowiska a wspólnotowe prawo konkurencji ; 3. Środowisko i rozwój wiejski : aspekty prawne i instytucjonalne prawa wspólnotowego ; 4. Środowisko naturalne a rozwój obszarów wiejskich : aspekt ekonomiczny; 5. Wkład wspólnej polityki rybołówstwa do strategii Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego; 6. Wspólnota Europejska wobec degradacji środowiska przez lotnictwo cywilne ; 7. Ochrona środowiska i energia w prawie wspólnotowym ; 8. Strategia Wspólnoty w dziedzinie walki z zanieczyszczeniami ; 9. Kwestia zagrożenia nuklearnego w prawie wspólnotowym; 10. Unia wobec sektora odpadów ; 11. Ochrona przyrody, fauny i flory; 12. Wyjątki od zasady "zanieczyszczający płaci" 13. Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku? : przedsiębiorca, towarzystwo ubezpieczeniowe, konsument ; 14. Unia Europejska a ochrona środowiska : polityka informacyjna i udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-502/504 (1 egz.)
Book
In basket
I. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PAŃSTW SĄSIEDNICH: Prawo do środowiska w konstytucjach polskiej, czeskiej i słowackiej ; Konstytucyjne podstawy prawa ekologicznego Ukrainy. II. MIEDZYNARODOWE I UNIJNE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA: Prawne instrumenty unijnej polityki ochrony lasów ; Wpływ transportu lotniczego na środowisko. Podstawowe regulacje międzynarodowe ; Inkorporacja bilateralnych umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska do polskiego systemu prawa. III. GOSPODAROWANIE ODPADAMI: Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie ; Finansowanie inwestycji związanych z termicznym przetwarzaniem odpadów ze środków UE ; Podstawy prawne termicznego przekształcenia odpadów jako alternatywnego źródła energii. IV. AKTUALNE ZAGADNIENIA POLSKIEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA: Uwagi na 30-lecie prawa ochrony środowiska ; Relacja między interesem indywidualnym z publicznym na przykładzie prawa ochrony środowiska. Wybrane zagadnienia ; Rozwój ochrony przyrody i środowiska naturalnego w Polsce z uwzględnieniem aspektów prawnych ; Wycinanie drzew i krzewów na terenach cmentarzy ; Opłata za korzystanie ze środowiska kosztem uzyskania przychodu ; Reforma polskiego prawa rybackiego w świetle zasady zrównoważonego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-349 (2 egz.)
Book
In basket
I. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PAŃSTW SĄSIEDNICH: Prawo do środowiska w konstytucjach polskiej, czeskiej i słowackiej ; Konstytucyjne podstawy prawa ekologicznego Ukrainy. II. MIEDZYNARODOWE I UNIJNE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA: Prawne instrumenty unijnej polityki ochrony lasów ; Wpływ transportu lotniczego na środowisko. Podstawowe regulacje międzynarodowe ; Inkorporacja bilateralnych umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska do polskiego systemu prawa. III. GOSPODAROWANIE ODPADAMI: Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie ; Finansowanie inwestycji związanych z termicznym przetwarzaniem odpadów ze środków UE ; Podstawy prawne termicznego przekształcenia odpadów jako alternatywnego źródła energii. IV. AKTUALNE ZAGADNIENIA POLSKIEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA: Uwagi na 30-lecie prawa ochrony środowiska ; Relacja między interesem indywidualnym z publicznym na przykładzie prawa ochrony środowiska. Wybrane zagadnienia ; Rozwój ochrony przyrody i środowiska naturalnego w Polsce z uwzględnieniem aspektów prawnych ; Wycinanie drzew i krzewów na terenach cmentarzy ; Opłata za korzystanie ze środowiska kosztem uzyskania przychodu ; Reforma polskiego prawa rybackiego w świetle zasady zrównoważonego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-100120 (1 egz.)
Book
In basket
(Projektowanie i Wdrażanie Standardowych Systemów Zarządzania)
Na okł. nazwa red. i nadtyt.: praca zbiorowa.
1. Globalne problemy środowiskowe 2. Prawo ochrony środowiska w Polsce 3. Odpady a Czysta Produkcja 4. Oddziaływanie środowiskowe 5. Techniki doskonalenia zarządzania środowiskowego 6. Analiza cyklu życia wyrobu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-91419 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-83236 (1 egz.)
Book
In basket
Na 4 s. okł. błędny zapis ISBN 837702178-1.
Bibliogr. po poszczeg. rozdz.
Streszcz. ang. i niem.
I. AKSJOLOGICZNE PODSTAWY INTEGRACJI: Próba syntezy filozofii Unii Europejskiej ; Wspólnota Europejska w koncepcjach ojców założycieli ; Stosunek Kościoła katolickiego do Unii Europejskiej. II. PRAWNE PODSTAWY INTEGRACJI: Pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskiego Trybunału Konstytucyjnego ; Traktat Lizboński i Karta Praw Podstawowych - geneza, znaczenie, charakterystyka ; Wpływ uzasadnienia wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. na treść uzasadnienia wniosku grupy senatorów RP reprezentowanych przez senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego w sprawie stwierdzenia niezgodności umowy międzynarodowej (Traktatu Lizbońskiego) z Konstytucją RP. III. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ: Unijny wymiar sprawiedliwości ; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. IV. GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA: Zmiany w zakresie polityki w dziedzinie transportu wprowadzone do traktatów założycielskich Unii Europejskiej przez Traktat Lizboński. Zarys problematyki ; Pięć lat w Unii Europejskiej - środowiskowy punkt widzenia ; Znaczenie Szóstego Programu Działań na Rzecz Środowiska i wybranych aktów prawa miękkiego dla inspirowania oraz tworzenia polityki i prawa ekologicznego Unii Europejskiej. V. VARIA: Eurosierctwo w świetle wybranych przepisów prawa rodzinnego i oświatowego ; Prawo wspólnotowe a elastyczny czas pracy w Polsce. DODATEK: Odpowiedzialność Kościołów za Europę ; Polskie euro - Quo vadis?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96459 (1 egz.)
No cover
Other collections
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. P-Komp./cz.5 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93172 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [239]-245.
Wykaz źródeł prawnych s. [247]-253.
I. ASPEKTY ODDZIAŁYWANIA TURYSTYKI NA ŚRODOWISKO: 1. Znaczenie turystyki w życiu człowieka i oddziaływaniu na środowisko ; 2. Wpływ turystów na środowisko ; 3. Obniżenie wartości środowiska. II. OCHRONA ŚRODOWISKA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI: 1. Zarządzanie w turystyce ; 2. Znaczenie i historia ochrony środowiska ; 3. Ochrona środowiska w aspekcie rozwoju gospodarczego ; 4. Ochrona środowiska w systemie prawa ; 5. Organy administracji właściwe w sprawach środowiska ; 6. Funkcje prawa ochrony środowiska. III. TURYSTYKA ALTERNATYWNA PRZYKŁADEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: 1. Formy turystyki charakterystyczne dla zrównoważonego rozwoju ; 2. Ekoturystyka ; 3. Agroekoturystyka ; 4. Turystyka dla osób niepełnosprawnych. IV. OBCIĄŻENIE TERENU RUCHEM TURYSTYCZNYM: 1. Proekologiczny rozwój turystyki ; 2. Czynniki wpływające na obciążenie terenu ruchem turystycznym ; 3. Typy środowisk oraz podział walorów turystycznych ; 4. Obszary chronione ; 5. Ogólna ocena wpływu turystyki na środowisko ; 6. Wskaźniki obciążenia terenu ruchem turystycznym. V. OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA: 1. Sanitacja w zagospodarowaniu turystycznym obszarów wiejskich ; 2. Ochrona atmosfery ; 3. Hałas w turystyce ; 4. Znaczenie gruntu i gleby w turystyce ; 5. Ochrona przyrody. VI. OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA ŚRODOWISKO: 1. Międzynarodowe regulacje prawne ; 2. Krajowe regulacje prawne w zakresie ocen oddziaływania na środowisko ; 3. Udział społeczeństwa w procedurach zarządzania środowiskiem ; 4. Oceny oddziaływania jako narzędzie ochrony środowiska. VII. PODZIAŁ I SPOSOBY POZYSKANIA ENERGII ODNAWIALNEJ W TURYSTYCE: 1. Zasoby energii odnawialnej ; 2. Biomasa ; 3. Energia słoneczna ; 4. Energia wiatru ; 5. Energia wody ; 6. Energia geotermalna ; 7. Wykorzystanie pomp ciepła ; 8. Ustalenia "Agendy 21" w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. VIII. ELEMENTY EKONOMICZNEJ OCENY WDRAŻANIA POLITYKI EKOLOGICZNEJ DO GOSPODARKI. IX. EDUKACJA EKOLOGICZNA: 1. Pojęcie i cele edukacji ekologicznej ; 2. Realizacja edukacji ekologicznej w polskim systemie oświaty ; 3. Świadomość ekologiczna społeczności wiejskich i miejskich ; 4. Edukacja ekologiczna na przykładzie utylizacji odpadów. X. KONFLIKTY EKOLOGICZNE: 1 Sytuacje konfliktowe i ich podział ; 2. Rodzaje konfliktów ekologicznych ; 3. Przyczyny powstawania konfliktów ekologicznych ; 4. Sądowe i pozasądowe sposoby rozwiązywania konfliktów ekologicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95764 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
1. Zakres badań, metodyka i dyskusja dotycząca podstawowych założeń 2. Wpływ dyrektywy 98/83/EC na cenę wody wodociągowej. Analiza zmian obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu 3. Wpływ dyrektywy 91/271/EEC na cenę odbioru i oczyszczania ścieków. Analiza zmian obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu 4. Wpływ dyrektywy 99/31/EC na cenę odbioru i utylizacji odpadów komunalnych. Zmiana obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu 5. Wpływ dyrektywy 88/609/EEC oraz dyrektywy 2001/80/WE na cenę energii elektrycznej. Analiza zmian obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu 6. Zintegrowana analiza zmian obciążeń budżetów gospodarstw domowych na skutek wdrożenia dyrektyw o jakości wody pitnej, komunalnych oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów i dużych obiektach energetycznego spalania paliw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-33 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref. Indeks.
I. TURYSTYKA WIEJSKA - FORMY I FUNKCJE W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM MEZOREGIONU: Przesłanki kształtowania profilu turystycznego gmin Pogórza Dynowskiego ; Agroturystyka sznasą ożywienia terenów wiejskich ; Możliwości rozwoju enoturystyki na Pogórzu Dynowskim ; Turystyka wiejska formą rekreacji i terapii dla osób niepełnosprawnych ; Analiza wybranych wskaźników społeczno-ekonomiczno-turystycznych gmin Pogórza Dynowskiego w latach 2004-2007 ; Turystyka w obliczu zmian klimatu. II. OCHRONA ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REGIONU: Kontrola i monitoring systemów zarządzania zasobami środowiska ; Problematyka ochrony środowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej ; Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły i działania przewidziane do realizacji w programie wodno-środowiskowym kraju odnoszące się do obszaru Pogórza Dynowskiego ; Retencja związków biogennych w zbiornikach zaporowych górnego Sanu ; Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu ; Analiza stopnia degradacji środowiska fragmentu "dawnego obszaru górniczego" Słonne w gminie Dubiecko ; Spływy powierzchniowe azotu do wód Sanu i jego dopływów ; Wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód w zlewni Sanu ; Promowanie szacunku dla wody jako klucz do poprawy stanu środowiska wodnego, na przykładzie działań edukacyjnych RZGW w Krakowie ; Instrumenty ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego w prawie wspólnotowym ; Prawna ochrona łososia atlantyckiego w dorzeczu Sanu ; Postępowanie dyscyplinarne w Polskim Związku Wędkarskim jako procesowy instrument ochrony wód ; Możliwość zastosowań wybranych metod geofizycznych w badaniach środowiskowych, rejon Dynów - Dubiecko ; Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji infrastruktury komunalnej w obrębie rejonu Dynów - Dubiecko. III. DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO DETERMINANTA ROZWOJU TURYSTYKI NA SZCZEBLU REGIONALNYM I LOKALNYM: Turystyka kulturowa. Perspektywy rozwoju dla Pogórza Dynowskiego ; Krajobraz zlewni górnej Markówki - struktura, walory, problemy zagospodarowania ; Uwarunkowania rozowju "Szlaku Architektury Drewnianej" na Pogórzu Dynowskim ; Kierunki rozwoju turystyki "Szlaku Ikon Doliny Sanu" ; Woda w obrzędach i wierzeniach wsi nadsańskiej ; Nowoczesne inspiracje architektoniczne a problem ochrony dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do Pogórza Dynowskiego. Z ŻAŁOBNEJ KARTY: Prof. dr hab. Wiesław Wagner 1945-2010.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-7781, R-7780 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again