Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(17)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(17)
Author
Bujak Franciszek (1875-1953)
(2)
Półćwiartek Józef (1935- )
(2)
Arnold Stanisław (1895-1973)
(1)
Biernacka Maria ( -2007)
(1)
Bobkowski Adam
(1)
Bojarska Stefania
(1)
Cywiński Bohdan (1939- )
(1)
Gurnicz Antoni
(1)
Górski Józef (ekonomia)
(1)
Karwicka Teresa
(1)
Kowalski K
(1)
Kuczkowski Stefan
(1)
Kącki Franciszek
(1)
Lewandowski Janusz (1934- )
(1)
Madurowicz-Urbańska Helena (1918-2008)
(1)
Sowiński Mieczysław
(1)
Surzycki Stefan
(1)
Szulc Halina Zofia (1924-2012)
(1)
Zabrowarny Stefan (1929- )
(1)
Śmiałowski Józef (1926-2003)
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
1970 - 1979
(9)
1960 - 1969
(1)
1930 - 1939
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Wieś
(18)
Polska
(8)
Chłopi
(7)
Gospodarstwo rolne
(6)
Galicja
(5)
Rolnictwo
(5)
Grunty rolne
(4)
Majątek
(3)
Produkcja
(3)
Spadek
(3)
Budownictwo wiejskie
(2)
Kasy Stefczyka
(2)
Parafia
(2)
Pańszczyzna
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Stefczyk, Franciszek (1861-1924)
(2)
Własność rolna
(2)
Agrotechnika
(1)
Bujak, Franciszek (1875-1953)
(1)
Bydło
(1)
Dobrzyńska, Ziemia
(1)
Duchowieństwo
(1)
Działalność pozarolnicza na wsi
(1)
Ekonomiści
(1)
Folklor
(1)
Geografia historyczna
(1)
Historia gospodarcza
(1)
Jan z Ludziska (ca 1400-ca 1460)
(1)
Kasy zapomogowo-pożyczkowe
(1)
Kaszów (woj. małopolskie)
(1)
Kopernik, Mikołaj (1473-1543)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Kółka rolnicze
(1)
Leśnictwo
(1)
Nauki społeczne
(1)
Obrzędy ludowe
(1)
Obyczaje ludowe
(1)
Odżywianie
(1)
Ogrodnictwo
(1)
Pomorze
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie ; okręg)
(1)
Prawo cywilne
(1)
Pszczelarstwo
(1)
Rodzina
(1)
Rośliny
(1)
Rybna (woj. małopolskie)
(1)
Rzemiosło
(1)
Sieradz (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Społeczeństwo
(1)
Spółdzielczość
(1)
Spółdzielczość produkcyjna
(1)
Stojałowski, Stanisław (1841-1911)
(1)
Szujski, Józef (1835-1883)
(1)
Testament
(1)
Więź społeczna
(1)
Wołyń (Ukraina)
(1)
Zabór rosyjski
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Zootechnika
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Ślub i wesele
(1)
Śląsk Cieszyński
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Życie codzienne
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
1801-1900
(5)
1701-1800
(3)
1501-1600
(2)
1601-1700
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okręg)
(2)
Sanok (woj. podkarpackie ; okolice)
(2)
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie ; okręg)
(1)
19 results Filter
Authority data
Book
In basket
Folwark i wieś w obwodzie przemyskim : (1772-1848) / Stefan Zabrowarny. - Zalesie Górne : Pracownia Wydawnicza Andrzej Zabrowarny, 2014. - 334, [2] s., [1] k. tabl. : il., mapy (w tym kolor.) ; 23 cm.
Na s. tyt. miejsce wyd.: Warszawa.
Bibliogr. [317]-324. Indeksy.
I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO OBWODU PRZEMYSKIEGO: 1.1. Ogólna charakterystyka obwodu przemyskiego, 1.2. Polityka rządu i aparat administracyjny ; II. GOSPODARKA OBWODU PRZEMYSKIEGO: 2.1. Uprawy rolne, 2.2. Pozostałe użytki rolne i leśne, 2.3. Hodowla, 2.4. Przemysł i rzemiosło ; III. RYNEK I PIENIĄDZ W GOSPODARCE OBWODU PRZEMYSKIEGO: 3.1. Produkcja towarowa i dochodowość folwarków, 3.2. Formy zbytu produkcji towarowej folwarków i wsi pańszczyźnianej, 3.3. Kredytowo-płatnicze stosunki pieniężne ; IV. STOSUNKI PODDAŃCZE NA WSI PRZEMYSKIEJ: 4.1. Powinności pańszczyźniane chłopów, 4.2. Rozwarstwienie społeczne i ubożenie wsi przemyskiej, 4.3. Rozstrzyganie sporów między wsią i dworem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-102311 (1 egz.)
Book
In basket
Osiedla podwrocławskie na początku XIX wieku / Halina Szulc. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1963. - 107, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : il., pl. ; 26 cm + [4] k. złoż. luź.
(Monografie Śląskie Ossolineum ; 5)
Bibliogr. s. [100]-103.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-27131 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce. T. 3 / red. Stanisław Arnold [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1970. - 806, [2] s. : fot., il., mapki, portr., rys., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. Indeks
Gospodarstwo wiejskie epoki kapitalizmu (1870-1944) I. Źródła i stan badań II. Stosunki agrarne w Królestwie Polskim w latach
1870-1914 III. Stosunki agrarne w Galicji i na Śląsku
Cieszyńskim w latach 1870-1914 IV. Stosunki agrarne na ziemiach polskich
wchodzących w skład Rzeszy Niemieckiej w latach
1870-1914 V. Wieś polska w latach I wojny światowej VI. Wieś polska w okresie międzywojennym VII. Rozwój wiedzy rolniczej i jej popularyzacja VIII. Techniczne wyposażenie rolnictwa IX. Polowa produkcja roślinna X. Ogrodnictwo XI. Łąkarstwo i gospodarka łąkowa XII. Chów zwierząt gospodarskich XIII. Pszczelnictwo XIV. Gospodarka stawowa i rybołówstwo śródlądowe XV. Gospodarka leśna XVI. Przemysł wiejski i rzemiosło XVII. Możliwości produkcyjne gospodarstwa wiejskiego
a potrzeby konsumpcyjne Polski w latach 1864-1944 XVIII.Wieś polska w latach II wojny światowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-41602/t.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 220-249. Indeksy.
I. STAN MATERIALNY PLEBANII: A. Beneficja parafialne, B. Przegląd ważniejszych zarządzeń władz duchownych i świeckich w sprawie gospodarki plebańskiej, C. Kilka uwag na temat organizacji łacińskiego beneficjum parafialnego, D. Plebańska gospodarka rolna, E. Kilka uwag o gospodarce plebanii obrządku wschodniego ; II. UKŁAD STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH MIĘDZY PLEBANIĄ A WSIĄ PAŃSZCZYŹNIANĄ: A. Stałe chłopskie obciążenia gospodarcze na rzecz plebanii, B. Opłaty stuły oraz obciążenia materialne na rzecz łacińskiego Kościoła i Cerkwi ruskiej, C. Pewne formy zależności gospodarczej chłopa od plebanii, D. Zależność administracyjna chłopa od plebanii, E. Stanowisko plebanii w walce klasowej chłopa z przemocą feudalną ; III. PLEBANIE A DWORY ; IV. PLEBANIE ŁACIŃSKIE A PLEBANIE RUSKIE. KLASZTORY WOBEC WSI.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 220-249. Indeksy.
I. STAN MATERIALNY PLEBANII: A. Beneficja parafialne, B. Przegląd ważniejszych zarządzeń władz duchownych i świeckich w sprawie gospodarki plebańskiej, C. Kilka uwag na temat organizacji łacińskiego beneficjum parafialnego, D. Plebańska gospodarka rolna, E. Kilka uwag o gospodarce plebanii obrządku wschodniego ; II. UKŁAD STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH MIĘDZY PLEBANIĄ A WSIĄ PAŃSZCZYŹNIANĄ: A. Stałe chłopskie obciążenia gospodarcze na rzecz plebanii, B. Opłaty stuły oraz obciążenia materialne na rzecz łacińskiego Kościoła i Cerkwi ruskiej, C. Pewne formy zależności gospodarczej chłopa od plebanii, D. Zależność administracyjna chłopa od plebanii, E. Stanowisko plebanii w walce klasowej chłopa z przemocą feudalną ; III. PLEBANIE A DWORY ; IV. PLEBANIE ŁACIŃSKIE A PLEBANIE RUSKIE. KLASZTORY WOBEC WSI.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-8347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AF-46772/t.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-86284 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bibljoteka Puławska. Serja Prac Społeczno-Gospodarczych ; nr 8)
Częśc. reg.
1. Zwyczaje prawne włościan na Śląsku Cieszyńskim odnośnie do wyposażenia dzieci i przekazywanie gospodarstw za życia gospodarzy 2. Zwyczaje spadkowe włościan na Śląsku Cieszyńskim 3. Wnioski i wskazania na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-35730/cz.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Puławska = Bibljoteka Puławska Seria Prac Społeczno-Gospodarczych = Serja Prac Społeczno-Gospodarczych ; nr 5)
I. Podstawy rozwoju gospodarczego obu wsi - Dane topograficzne, środki komunikacji i oddalenie
od rynków zbytu - Fizjografia geograficzno-gleboznawcza - Rys odległej przeszłości ze szczególnym
uwzględnieniem likwidacji stosunków pańszczyźnianym - Ludność - Ziemia i jej podział - Oświata II. Rozwój gospodarczy od uwłaszczenia i stan
współczesny obu wsi 1. Gospodarstwo wiejskie - Rolnictwo - Hodowla zwierząt pociągowych - Hodowla bydła i mleczarstwo - Chów nierogacizny i drobiu - Czynniki postępu w gospodarstwie wiejskim 2. Inne gałęzie zarobkowe - Stosunki zarobkowe na miejscu i rzemiosła - Handel na tle ogólnych stosunków wymiennych - Emigracja zarobkowa i stała - Kredyt 3. Rozwój kultury materialnej, jako rezultat i wyraz
rozwoju gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-35821 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych / red. Franciszek Bujak, Jan Rutkowski, S. Hoszowski ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych ; nr 31)
Na k. tyt. tyt. także fr., łac.
Bibliogr. Streszcz. niem.
- Literatura i źródła - Zabór austriacki w drugiej połowie XIX w. - Lata młodzieńcze - Działalność na terenie Lwowa - W Kulikowie - Władza świecka - Władza duchowna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-38924/t.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Puławska = Bibljoteka Puławska Seria Prac Społeczno-Gospodarczych = Serja Prac Społeczno-Gospodarczych ; nr 8, 9, 10, 11)
- Zwyczaje spadkowe włościan w województwach
wileńskim i nowogrodzkim / K. Petrusewicz - Przyczynki do zwyczajów spadkowych włościan
w województwie wileńskim i nowogrodzkim /
W. Staniewicz - Włościańskie zwyczaje spadkowe na Wołyniu /
A. Bobkowski - Włościańskie prawo spadkowe w województwie poleskim
i 5 wschodnich powiatach woj. białostockiego /
S. Muzykant
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-35730/cz.4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-35730/cz.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks
Częsc. reg.
1.Dwa ustępy z geografii historycznej Polski. 2.Państwo i naród polski w XI wieku. 3.O wiecach w Polsce do końca XVIII wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. 4.Udział chłopów w zjednoczeniu Polski za Władysława
Łokietka. 5.Życie gospodarcze Polski za czasów Kazimierza
Wielkiego. 6.Mowa Jana z Ludziska do króla K.Jagiellończyka z
1477 r. i zagadnienie niewoli w Polsce ówczesnej. 7.Traktat Kopernika o monecie. 8.Zasady polityki gospodarczej Polski w wieku XVI
i ich geneza. 9.Siły gospodarcze (Czynnik gospodarczy w upadku dawnego państwa polskiego) 10.Wieś zachodnio-galicyjska u schyłku XIX w. 11.Rozwój gospodarczy Galicji (1772-1914)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-44635/t.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Warszawie Rozprawy Naukowe ; t. 58)
Bibliogr. Streszcz. i tyt. także ang., ros.
I. Zagadnienia wstępne II. Ogólna charakterystyka kierunków, rozmiaru
i skali produkcji pozarolniczej w gospodarstwach
spółdzielczych w kraju III.Poziom produkcji i ekonomika spółdzielczych
gospodarstw rolnych w województwie łódzkim IV. Efektywność gospodarowania w spółdzielniach
o różnych kierunkach produkcji pozarolniczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-41596 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again