Form of Work
Książki
(5)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(6)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(6)
Author
Gordon Andrzej (1945- )
(1)
Kamiński Aleksander
(1)
Kosiewicz Jerzy (1949- )
(1)
Kowalik Tomasz (1939- )
(1)
Matusiak-Gordon Elżbieta
(1)
Młodziejowski Jerzy (1909-1985)
(1)
Obodyński Kazimierz (1941-2015)
(1)
Łobożewicz Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
1970 - 1979
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Krajoznawstwo
(6)
Turystyka
(4)
Uczniowie
(3)
Miasta
(2)
Młodzież
(2)
Odpoczynek
(2)
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
(2)
Studenci
(2)
Alkoholizm
(1)
Amatorski ruch artystyczny
(1)
Czas wolny
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Etnografia
(1)
Flagi państwowe
(1)
Gerontologia
(1)
Gloger, Zygmunt
(1)
Godła państwowe
(1)
Gry i zabawy ludowe
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Harcerstwo
(1)
Hymn narodowy
(1)
Kultura
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kultura masowa
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Orłowicz, Mieczysław
(1)
Osadnictwo
(1)
Oświata
(1)
Pawlik, Jerzy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Publicystyka polska
(1)
Radlińska, Helena (1879-1954)
(1)
Samokształcenie
(1)
Samorząd szkolny
(1)
Starość
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szlaki turystyczne
(1)
Tatry (góry)
(1)
Turystyka górska
(1)
Turystyka kulturowa
(1)
Turystyka morska
(1)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
(1)
Wychowanie
(1)
Wycieczki szkolne
(1)
Związek Harcerstwa Polskiego
(1)
Subject: work
Ziemia (czasop.)
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1801-1900
(1)
Subject: place
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Polska
(1)
Tatry (góry)
(1)
Zielone Płuca Polski (region)
(1)
Genre/Form
Biografie
(1)
Literatura
(1)
7 results Filter
Authority data
Krajoznawstwo - popularyzacja (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
O Tatrach rozmowy / Jerzy Młodziejowski. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1974. - 171, [5] s. : faks., fot., il., mapy, portr. ; 22 cm.
Bibliogr.
- W kręgu Juliusza Zborowskiego - Śladami poetów - O tatrzańskiej muzyce - Tatrzańscy encyklopedyści - O tatrzańskich mapach - Huczy nade mną halny wiatr - To Kościeliska - Śladami lodowców - Spotkanie na kamienistej - Zaseł do morskiego, tam se zanocował - Pochwała schroniska - Legendy...legendy - Niektóre zachwyty - Samotna limba - O żabach, pstrągach i niedźwiedziach - W skalnym klasztorze mnichów - Chodź ze mną na owczą przełęcz - Zwycięstwo! szczyt! - O Polskim Towarzystwie Tatrzańskim - Wybrane lektury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-37894 (1 egz.)
Book
In basket
Indeks.
1. Trzeba wędrować, aby się rozwijać; 2. Na początku szerokiej i długiej drogi; 3. Człowiek z natury jest "turystyczny"; 4. Zapomniany Uniwersytet Zakopiański; 5. W towarzystwach turystyki czynnej; 6. Pierwszy urzędnik "od turystyki i sportu"; 7. Manifest, strategia, program, plan; 8. Orłowicz dla polskiego sportu; 9. Wielkie wędrówki sierpniowe; 10. Losy Orłowicza w latach 1939-1945 r.; 11. Lata 1945-1959 - budowanie od nowa; 12. Nauczyciel z potrzeby i przekonania; 13. Orłowicz a środki masowego przekazu; 14. Kalendarium sportowe i olimpijskie Orłowicza; 15. Nuty barwnego życia; Aneksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96403 (1 egz.)
Book
In basket
Bilbliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang.
I.ŚRODOWISKOWE ZRÓŻNICOWANIA TURYSTYKI: 1. Teoretyczne aspekty turystyki: Spór o istnienie czasu wolnego ; Teoria turystyki w ujęciu systemowym ; Turystyka jako zwierciadło współczesnej kultury konsumenckiej ; Współczesne trendy w rozwoju turystyki ; Wyczerpanie zasobów turystyki ; 2.Turystyka w środowisku miejskim: Urban Tourism and Animation in Urban Hotels ; Zrównoważony rozwój miejscowości pielgrzymkowych ; Miejskie szlaki turystyczne jako element atrakcyjności krajobrazu zurbanizowanego ; Rola krajoznawstwa a rozwój turystyki na terenach zurbanizowanych w ujęciu polskim ; Obsługa turystów biznesowych (na przykładzie wyjazdów targowych) ; Kaliningrad Region as a Centre of Tourist Contacts between Russia and Europe ; Zagospodarowanie turystyczne miasta na przykładzie Zakopanego ; Turystyka zrównoważona w strefie podmiejskiej Warszawy ; 3. Usługi turystyczne w Polsce: Warunki prawne organizowania usług turystycznych w Polsce po 1997 r. ; Analiza popytu na usługi turystyczne w Polsce w latach 2000-2004. Atrakcyjność turystyczna powiatu kozienickiego w opinii turystów i jego mieszkańców ; Dlaczego uprawiamy pieszą turystykę górską? - wyniki badań empirycznych ; 4. Turystyka młodzieży szkolnej i akademickiej: Aktywność turystyczna młodzieży uczącej się i studiującej oraz czynniki ją ograniczające ; Krótkookresowa aktywność turystyczna studentów z uwzględnieniem cech demograficznych i społecznych ; Uczestnictwo dzieci i młodzieży w działalności turystycznej SKKT PTTK ; Zainteresowania turystyczne dzieci i młodzieży szkolnej ; Horse Riding Practices among the students of the Wrocław University and the University School of Physical Education in Wrocław. II. REKREACJA RUCHOWA DLA WSZYSTKICH: Rekreacja ruchowa jako postulat i powszechnik (kilka uwag) ; 1. Rekreacja ruchowa jako droga do wolności: Czas wolny i wolność wyboru ; Wspinaczka jako droga do wolności ; Koncepcja zdrowia Arona Antonovsky'ego w perspektywie głównych celów rekreacji ; Zarazić rekreacją ; 2. Gry i zabawy ludowe jako forma sportu dla wszystkich - perspektywa europejska; Song and Movement - Dunish Experiences and Educational Challenges for Sport All ; Festiwale ludowe na Kurpiach ; Impact of Social and Demographic Characteristics on the Participation in Sport for All Movement ; Changes in Socio-Economic and Composition of Greek Football Spectators ; Attitude Changes in Curricula of Teaching PE in Hungary after the Political Transition of the 1990s ; 3. Sport dla wszystkich - motywacje i bariery: Formy aktywności ruchowej uczestników subkultury młodzieżowej typu punk ; Motywacje i bariery uczestnictwa Polaków w sporcie dla wszystkich ; Rekrutacja ruchowa jako element stylu życia mieszkańców miasta Brzeg ; Zainteresowania oraz czynniki motywacyjne, aktywizujące do uczestnictwa w rekreacji ruchowej studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy ; Rekreacja ruchowa starszych kobiet w środowisku miejskim ; Lasy komunalne jako przestrzeń rekreacyjna mieszkańców Warszawy ; Edukacja przyrodniczo-leśna ; w lasach miejskich Warszawy ; 4. Aspekty teoretyczne i praktyczne usług rekreacyjnych: Rynek usług sportowo-rekreacyjnych - aspekty teoretyczne i praktyczne ; Infrastruktura sportowa jako podstawa rozwoju rekreacji ruchowej w Polsce ; Transfer kompetencji jako misja produktu w rekreacji fizycznej ; Koncepcja programowo-funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania rekreacyjnego ; lasy komunalne w systemie rekreacyjnym Warszawy ; 5. Turystyka jako forma rekreacji: Smakowanie turystyczne jako forma kulturowej percepcji ; Triathlony rekreacyjno-turystyczne na obrzeżach Warszawy ; Turystyka i rekreacja w działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Młodzieży Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Wólne Przybojewskiej ; Uwarunkowania historyczne rozwoju turystyki i rekreacji w Białej Podlaskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94661 (1 egz.)
Journal
In basket
Na s. przedtyt.: Jubileuszowe wydanie "Ziemi" z okazji jej stulecia 1910-2010 przygotowane przed VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego Olsztyn 2010 organizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Województwo Warmińsko-Mazurskie przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz finansowym Banku Zachodniego WBK.
1. HISTORIA I LUDZIE: Prezes Zygmunt Gloger / Adam Dobroński ; "Ziemia" : od PTK do PTTK / Wiesław A. Wójcik ; Z lektury roczników "Ziemi" / Andrzej Wasilewski ; "Ziemia" wśród zdigitalizowanych zbiorów krajoznawczych Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie / Maria Janowicz. 2. CZEGO NAS UCZĄ NASZE DZIEJE: Leć, nasz orle! / Jan Stanisław Kopczewski ; Czego nas uczą dzieje polskich miast / Henryk Samsonowicz ; Czego nas uczą dzieje polskiej wsi / Franciszek Ziejka ; Czego nas uczy historia edukacji / Adam Massalski ; Czego nas uczy historia ochrony dziedzictwa / Franciszek Midura ; Czego uczy nas ochrona przyrody / Janusz Radziejowski ; Czego nas uczą Karpaty, czyli strome ścieżki karpackiego krajoznawcy / Andrzej Wielocha ; Czego nas uczą turystyczne dzieje Sudetów / Marek Staffa ; Czego nas uczą zmiany położenia i funkcji granic Polski / Marek Więckowski ; Dylematy polskiej eseistyki historycznej / Jarosław Bytner. 3. DYLEMATY I WYBORY: Europejskość polskiej przestrzeni / Krzysztof R. Mazurski ; Na morskich i pomorskich szlakach turystycznych / Andrzej Drzewiecki ; Historyczny i współczesny wymiar Zielonych Płuc Polski / Krzysztof Wolfram ; Warmia, Mazury i Powiśle, czyli pojąć te ziemie / Szymon Drej, Stanisław Harajda ; Legnicki tygiel kultur i narodów / Mirosław Bielachowicz. 4. NA KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH SZLAKACH: Funkcje kulturowe szlaków turystycznych / Janusz Zdebski ; Turystyczne odkrywanie kresów / Grzegorz Rąkowski ; Muzycznym szlakiem Warmii i Mazur / Leszek Szarzyński, Stanisław Harajda Osadnictwo salzburskie w Prusach w XVIII stuleciu / Jarosław Słoma. 5. W KRĘGU METODOLOGII I POPULARYZACJI KRAJOZNAWSTWA: Krajoznawstwo w działalności uniwersytetu na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Bronisław Marciniak ; Rola regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK / Anna Becker-Kulińska. 6. RECENZJE: Z księdzem Jerzym Pawlikiem wspólne wędrowanie / Roman Bargieł ; Opowieść o mistrzu / Adam Dobroński. ALBUM: Na malowniczym szlaku. Krutynia / Elżbieta Matusiak-Gordon.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-97260 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again