Zapraszamy do korzystania z Bibliografii województwa podkarpackiego – największej bazy rejestrującej piśmiennictwo związane z Województwem Podkarpackim współtworzonej przez kilkanaście dużych bibliotek publicznych w regionie. Baza uwzględnia dokumenty wydane od 2008 r i jest na bieżąco aktualizowana.

>> wejście do bazy Bibliografii województwa podkarpackiego od 2008 roku