Informacja dla osób zamawiających w Czytelni Głównej czasopisma ze zbiorów Magazynu Rezerwowego.

W Magazynie Rezerwowym przechowywane są czasopisma o sygnaturze:
NA/rok i sygnaturze rozpoczynającej się cyfrą 3 i 5: np. 3 I Rze/rok ; 3 II Nie/rok ; 3 III Prze/rok ; 5 II Cza/rok ; 5 III Arch/rok.

Zamówienia na te czasopisma można dokonać osobiście w Czytelni Głównej bądź telefonicznie lub e-mailem na adres czytelnia@wimbp.rzeszow.pl 
Po złożeniu zamówienia pracownicy Biblioteki przywożą czasopisma z Magazynu Rezerwowego, zaś korzystanie z tych czasopism odbywa się w Czytelni Głównej.

W terminie od lipca do sierpnia czasopisma ze zbiorów Magazynu Rezerwowego będą przywożone we wtorki i czwartki..