Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(5)
Filia 7 (Osmeckiego 51)
(1)
Author
Chrobaczyński Jacek (1948- )
(2)
Chłosta-Sikorska Agnieszka
(1)
Gadocha Marcin
(1)
Hejczyk Anna
(1)
Kowalczuk Zygmunt (1963-2017)
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Popiołek Bożena (1962- )
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Łukasik Joanna Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Postawy
(2)
Propaganda wojenna
(2)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kościół a państwo
(1)
Martialis, Marcus Valerius
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Polacy za granicą
(1)
Płeć
(1)
Rola społeczna
(1)
Selekcja szkolna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Wysiedlanie
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Bibliografia na stronach 245-[248].
CZ. I. NIE ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI, WRONY: 1. Kościół szlachta polska w oczach pruskich w XIX wieku ; 2. Makrokosmos w mikrokosmosie historii jednostki. Dydaktyczne walory badań nad mentalnością - kardynał Ledóchowski ; 3. Kwestia prymasostwa polskiego w okresie "Kulurkampfu" ; 4. Ks. Augustyn Szamarzewski i ks. Piotr Wawrzyniak - społecznicy w Wielkopolsce okresu zaborów ; 5. Moja mała ojczyzna z wielką historią ; Ott von Bismarck: rewolucjonista nihilizmu ; CZ. II. ABY POLSKA BYŁA POLSKĄ: 7. Repolonizacja i rekatolicyzacja na terenie Administracji Apostolskiej w Gorzowie w latach 1945-51 ; 8. Prymas Stefan kard. Wyszyński wobec budowy "Drugiej Polski" na Ziemiach Zachodnich i Północnych ; 9. Pozycja "Tygodnika Powszechnego" w okresie PRL-u ; 10. Polskie doświadczenia Jana Pawła II w refleksji o kulturze ; 11. Jan Paweł II o państwie i społeczeństwie w kontekście doświadczeń polskich ; 12. Kościół wobec integracji Polski z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-106858 (1 egz.)
Book
In basket
(Rodzina Dawna : studia historyczno-antropologiczne)
(Prace Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN)
Bibliogr. s. [683]-686. Indeks.
Streszcz. w jęz. ang. przy tekstach.
KOBIETA I MĘŻCZYZNA-MIĘDZY PRAWEM A CODZIENNOŚCIĄ: Proles - fides - sacramentum. Małżeństwo w średniowiecznym prawie kanonicznym ; Kobieta, mężczyzna i małżeństwo w najstarszych księgach konsystorskich poznańskich ; Perypetie małżeńskie mieszczan sandomierskich w XVI wieku ; Małżeństwa mieszczan Chrzanowa do połowy XVII wieku ; O prawie w świetle kobiet - szlachcianka w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku ; "Najlepszemu i najściślejszemu przyjacielowi..." - więzi małżeńskie w testamentach mieszczańskich z terenu Małopolski w XVII wieku ; Męska zbrodnia, kobiecy ból. Drobna przemoc w czasach saskich ; Więzi emocjonalne między małżonkami w testamentach mieszkańców Wilna j jego okolic z lat 1733-1763 ; Codzienność i świętość w kobiecej korespondencji saskiej ; "Zniewolona" czy "wyzwolona"? Sytuacja kobiet w Republice Zjednoczonych Prowincji - oficjalne wzorce kultury a praktyki życia codziennego ; Jedność czy wielość przestrzeni kobiecych i męskich ognisk domowych w miastach i miasteczkach Polski przedrozbiorowej? ; Sacrum i profanum w testamentach żon Lwa Sapiehy, Doroty z Firlejów Sapieżyny i Halszki Radziwiłłówny Sapieżyny ; Kobieta w sędziowskiej todze. Prawne i psychologiczne aspekty debaty o dostępie kobiet do pracy w wymiarze sprawiedliwości II Rzeczypospolitej ; "Usiłujemy żyć, jakby nigdy nic". "Aryjskie" losy dwóch Żydówek krakowskich: Ireny Markiewicz i Marii Steczko, zapisane w pamiętnikach ; KOBIETA I MĘŻCZYZNA - W POSZUKIWANIU WSPÓLNEJ PRZESTRZENI: Władczynie, żony, kochanki. Rola kobiet w rodach hasmonejskim i herodiańskim w antycznej Judei ; Relacje damsko-męskie w rodzinie Piastów wielkopolskich ; Kobieta i mężczyzna w Miechowie, mieście bożogrobców (XIII-XVI wiek) ; Wprowadź mnie, królu w twe komnaty!" Kobieca duchowość monastyczna i sztuka na ziemiach czeskich późnego średniowiecza ; De mortuis nil nisi... vere. Czamerowie, krakowscy mieszczanie i ewangelicy, oczami pastora Daniela Kałaja ; Mieszczanek i mieszczan świat rzeczy drobnych zapisany w pośmiertnych inwentarzach ruchomości (XVI-XVII wiek) ; "Białogłowy dokazują, czego chcą", czyli o sztuce przekonywania i pochlebstwa (listy Konstancji i Magdaleny Czapskiej do Hieronima Florina Radziwiłła) ; Kobiecy obraz świata w listach do mężów z przełomu XVII i XVIII wieku ; "Nie masz nic takiego, czego bym dla Ciebie nie uczynił". O wzajemnych podarunkach w małżeństwach szlacheckich w XVIII wieku ; Panny i wdowy - w poszukiwaniu własnej przestrzeni. Losy osiemnastowiecznych szlachcianek z kręgu rodzin Działyńskich ; Zły los Małgosi Madejszczonki? Mikrohistoria spod osiemnastowiecznego Ojcowa ; Relacje rodzinne Elżbiety z Kowalskich Drużbackiej ; Pisemna autoterapia kobiety współuzależnionej - Wirydianny Fiszerowej na tle dzienników intymnych końca XVIII wieku ; Transakcje i oblężenia - kilka uwag o zalotach plantatorów w osiemnastowiecznej Wirginii ; "Potrzeby do pożytku należące" - rozrzutność czy skąpstwo? O wydatkach mniszek w XVIII wieku w księgach ekspansy ; "Żona moja, która mnie zawsze najlepiej kochała, [...] duszą całą okazuje się mnie nienawidzić", czyli problemy małżeńskie Agnieszki i Stanisława Treterów ; Kobieta i mężczyźni "srebrnego miasta". Struktura ludności miasta Olkusza w dobie Sejmu Czteroletniego - studium demograficzne ; Świat kobiet i mężczyzn w pałacu arystokratycznym w XIX wieku ; Witold ks. Czartoryski. Błogosławione ojcostwo ; Obraz ojca i matki w korespondencji familijnej Mieczysława oraz Heleny Pawlikowskich ; "Jestem jedynie mężem. ale nie panem w swoim domu". Problemy małżeńskie królowej Wiktorii i księcia Alberta ; Bella gerant alli, tu Felix Austria, nube... małżeństwa na dworze Habsburgów żywieckich ; Kobieta w rola w obaleniu tradycji ; Oddzielne sypialnie w pałacach i na statkach, a co w zamian? ; KOBIETA I MĘŻCZYZNA W DYSKURSIE PUBLICZNYM: Rola zabawek w przygotowaniu do pełnienia funkcji społecznych kobiecych i męskich w epoce nowożytnej ; Wyobrażenie mężczyzny i kobiety w staropolskich poradnikach artis vivendi ; Rozwżne Panny i Dzielni Kawalerowie. Kulturowy status ołci w bernardyńskim dyskursie kaznodziejskim epoki saskiej ; "Przy świetle dziennym obnażenie kobiety". Kobieta w oczach polskiego fizjonomisty w XIX wieku ; Gdy dwoje nie idzie już razem... Rozwód w dyskursie emancypacyjnym drugiej połowy XIX wieku ; Małżeństwo higieniczne. Koncepcje, wskazania i porady dotyczące higieny życia małżeńskiego w publikacjach medycznych i higienicznych XIX i początku XX wieku ; Kształtowanie się modułu małżeństwa partnerskiego w kręgach postępowej inteligencji polskiej przełomu XIX i XX wieku ; Nauczycielki i nauczyciele w żeńskich szkołach zakonnych autonomicznej Galicji ; Transgresja płci - kobieta jako mężczyzna: Józef Maria Einsmann ; Od historii mężczyzn do historii kobiet - emancypacja kobiet w historii tureckiej ; Gorszycielka Beate Uhse i inne. Niemieckie kobiety między nazizmem a demokracją ; Groteskowy świat kobiecości i męskości na przykładzie wybranych utworów literatury niemieckojęzycznej XX wieku ; "Ludwicy contra Filipinki" - kobiety i mężczyźni w codziennej przestrzeni gospodarstwa domowego w Polsce 1945-1989 ; Model rodziny ziemiańskiej po wywłaszczeniu na przykładzie krakowskich "bezetów" ; Boginie PRL - nowe role kobiety w społeczeństwie socjalistycznym ; Funkcje rodzinne kobiety i mężczyzny w programie ideowym polskich komunistów w latach osiemdziesiątych XX wieku. Zarys problematyki ; Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii ; Analiza genderowa brytyjskich i niemieckich podręczników historii ; Kształtowanie tożsamości dziewcząt i chłopców w przestrzeni szkolnej. Symetria ról czy petryfikacja stereotypów? ; Co z inną płcią? Głos w dyskusji akademickiej ; Wzorzec kobiecości i męskości - portret płci w reklamie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-103676 (1 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja Społeczna w Edukacji)
Tyt. grzb.: Równość czy jakość?
Bibliogr. s. 339-360.
Streszcz. ang. przy pracach.
Spis treści także ang.
Tyt. grzb.: Równość czy jakość?
Mirosław J. Szymański - Współczesne nierówności społeczne a edukacja. I. OBLICZA NIERÓWNOŚCI EDUKACYJNYCH: Jerzy Nikitorowicz - Reakcje i interakcje w komunikacji społecznej z perspektywy edukacji międzykulturowej ; Roman Dolata - Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach ; Iwona Ocetkiewicz - Selekcje społeczne a selekcje szkolne w gimnazjum ; Urszula Tyluś - Oczekiwania i aspiracje życiowe młodzieży wiejskiej w kontekście przemian społeczno-kulturowych ; Iwona Rudek - O przygotowaniu dzieci i młodzieży do spotkania z niepełnosprawnością. II. PROBLEMY I DYLEMATY SZKOŁY: Jolanta Sajdera - Instytucja wychowawcza miejscem tworzenia wspólnoty ; Danuta Opozda - Orientacja kolektywistyczna versus indywidualistyczna a dylematy edukacji szkolnej ; Aldona Kopik - Wsparcie sześciolatka w szkole ; Małgorzata Randak-Jezierska - Gestaltowskie spotkanie w dialogu Ja - Ty. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni do dialogu w szkole ; Dagmara Łupicka-Szczęśnik - Doskonalenie zajęć psychoedukacyjnych. Propozycja warsztatu z wykorzystaniem narracji ; Janusz Sobiecki - Plebiscyt życzliwości i niechęci - wykorzystanie rozkładów teoretycznych w analizie socjometrycznej. III. KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EDUKACYJNYM - ASPEKTY TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE: Magdalena Grochowalska - Doświadczenia indywidualne w przestrzeni edukacyjnej jako źródło kompetencji komunikacyjnej dziecka ; Wojciech Gulin, Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska - Rozwój wrażliwości moralnej dziecka w kontekście jakości komunikacji w rodzinie ; Karol Konaszewski - Specyfika układów komunikacyjnych na przykładzie internatu szkolnego ; Łukasz Skiba - Skuteczna komunikacja jedną z kluczowych umiejętności w pracy współczesnego menedżera ; Beata Bocian - Rozmowa jako technika badań pedagogicznych ; Ilona Błaszczyk - Relacje patron - klient według Marcjalisa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96821 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Bibliogr. s. 617-647.
Trauma wrześniowego dramatu 1939 r. ; Trauma druga: "Słoneczko wyżej, Sikorski bliżej" - przegrana nadzieja ; Kalendarium: 22 czerwca 1941 - 3 na 4 stycznia 1944 r. ; U źródeł nienawiści. Auchwitz i Katyń - symbole totalitarnej zbrodni i klisze pamięci ; Polacy - Żydzi. Zagłada i czas po Zagładzie ; Konteksty podziemnej Europy. Rzeczpospolita na wychodźstwie i w podziemiu ; Szarość dnia powszedniego okupacji. Stan anomii ; Konspiracyjna kultura ; Dzieci i młodzież. Rodzina ; Perspektywa końca wojny i okupacji w świadomości, postawach, zachpowaniach oraz wyborach społeczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-98772 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Bibliogr. s. 617-647.
Trauma wrześniowego dramatu 1939 r. ; Trauma druga: "Słoneczko wyżej, Sikorski bliżej" - przegrana nadzieja ; Kalendarium: 22 czerwca 1941 - 3 na 4 stycznia 1944 r. ; U źródeł nienawiści. Auchwitz i Katyń - symbole totalitarnej zbrodni i klisze pamięci ; Polacy - Żydzi. Zagłada i czas po Zagładzie ; Konteksty podziemnej Europy. Rzeczpospolita na wychodźstwie i w podziemiu ; Szarość dnia powszedniego okupacji. Stan anomii ; Konspiracyjna kultura ; Dzieci i młodzież. Rodzina ; Perspektywa końca wojny i okupacji w świadomości, postawach, zachpowaniach oraz wyborach społeczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.7-94(438) (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Bibliogr. s. 164-172. Indeks.
Sybiracy pod Kilimandżaro. Tengeru to książka o niezwykłych losach Polaków, którzy z piekła Syberii i Kazachstanu trafili do afrykańskiego raju. Deportowani w latch 1940-1941 do Związku Sowieckiego, po zawarciu układu Sikorski-Majski w lipcu 1941 r. dotarli przez Iran, a także Indie do Afryki. Gościnny afrykański ląd stał się dla nich przystanią, gdzie znaleźli schronieni na czas wojennej zawieruchy. Tengeru było największym polskim osiedlem w Afryce, leżącym na terenie ówczesnej Tanganiki (obecnie Tanzania). Do przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. zamieszkiwało je ponad 4 tys. osób. W książce szczegółowo przedstawiono życie codzienne mieszkańców osiedla, kwestie społeczne, zagadnienia takie jak: praca, szkolnictwo, harcerstwo, życie religijne, służba zdrowia, śmiertelność, a także stosunki polsko-brytyjskie oraz relacje Polaków z ludnością autochtoniczną. Książka, wzbogacona relacjami uczestników opisywanych wydarzeń i niepublikowanymi dotąd zdjęciami, wydobywa na światło dzienne mało znaną kartę polskiej historii - losy sybiraków-afrykańczyków. [IPN, 2013]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101709 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again