Form of Work
Książki
(25)
Status
available
(22)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(22)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(1)
Author
Cekiera Czesław (1930- )
(3)
Barnier Michel (1951- )
(2)
Chyrowicz Barbara (1960- )
(2)
Krukowski Józef (1936- )
(2)
Masclet Jean-Claude
(2)
Theisen Otto
(2)
Turowski Jan
(2)
Bobrowska Barbara
(1)
Borkowski Ludwik (1914-1993)
(1)
Brzeziński Zbigniew (1928-2017)
(1)
Buttiglione Rocco (1948- )
(1)
Chlebowska Edyta
(1)
Chruszczewski Adam
(1)
Czekanowski Jan (1882-1965)
(1)
Fita Stanisław (1932-2011)
(1)
Kitowska-Łysiak Małgorzata (1953- )
(1)
Maczek Stanisław (1892-1994)
(1)
Malik Jakub A. (1970- )
(1)
Piechowiak Marek
(1)
Rosmini Serbati Antonio (1797-1855)
(1)
Starnawski Jerzy (1922-2012)
(1)
Stępień Antoni Bazyli (1931- )
(1)
Toruń Włodzimierz (1953- )
(1)
Wierzbicki Alfred (1957- )
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(19)
1940 - 1949
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Narkomania
(3)
AIDS
(2)
Etyka
(2)
Norwid, Cyprian Kamil
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Polityka ochrony środowiska
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(2)
Psychoterapia
(2)
Socjologia
(2)
Struktura społeczna
(2)
Alkoholizm
(1)
Autoportrety
(1)
Bioetyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europa
(1)
Filozofia
(1)
Gomulicki, Wiktor
(1)
Grupy społeczne
(1)
Integracja europejska
(1)
Jeske-Choiński, Teodor
(1)
Język
(1)
Klonowanie
(1)
Kościoły chrześcijańskie
(1)
Krytyka artystyczna polska
(1)
Logika
(1)
Logika matematyczna
(1)
Maczek, Stanisław
(1)
Malczewski, Jacek
(1)
Orzeszkowa, Eliza
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Polska
(1)
Prawo
(1)
Prus, Bolesław
(1)
Religia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka polska
(1)
Teoria mnogości
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wojska pancerne
(1)
Wolność wyznania
(1)
Subject: time
1801-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1901-
(1)
1945-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(6)
Literatura polska
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Kalendarium
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Literatura
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Poezja polska
(1)
Rysunek polski
(1)
25 results Filter
Book
In basket
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 113)
I. LITERATURA A INNE SZTUKI : 1. Jacka Malczewskiego inspiracje Słowackim. Wokół "Zatrutej studni" 2. Orzeszkowa ilustrowana. O "Mirtali" 3. "Enklawy quasi-ikoniczne" w powieści Bolesława Prusa "Dusze w niewoli" 4. Pejzaż miasta w "Strofach ulicznych" Wiktora Gomulickiego [i inne] II. LITERATURA-ŚWIADOMOŚĆ-KONTEKSTY : 1. Tradycje-rewizje-kontynuacje. Wokół "światopoglądu" polskiej prozy okresu pozytywizmu 2. "Silva rerum" Bolesława Prusa 3. "Cyrkile" czy "dłoń mistrza"? Zasady estetyki przestrzeni w twórczości Elizy Orzeszkowej 4. Aryman nad brzegami Niemna. "Cham" Elizy Orzeszkowej jako manichejska parabola 5. "Realizm poetycki" w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej 6. Publicystyka Orzeszkowej jako szkoła myślenia obywatelskiego [i inne]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-821.162.1(091)-Pozytywizm (1 egz.)
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe KUL ; 133)
Indeksy
Cz.I: Rachunki logiczne 1. Wprowadzenie do rachunków logicznych 2. Klasyczny rachunek zdań 3. Klasyczny rachunek predykatów 4. Elementarne wiadomości o zbiorach i relacjach 5. Sylogistyka arystotelesowska 6. Ontologia Leśniewskiego 7. Logiki nieklasyczne Cz.II: Wprowadzenie do teorii mnogości 1. Antynomie teorii mnogości i sposoby ich usuwania 2. Ogólna teoria mnogości 3. Teoria zbiorów uporządkowanych Cz.III. Wprowadzenie do teorii systemów dedukcyjnych 1. Wiadomości wstępne; 2. Podstawowe pojęcia semantyczne; 3. Antynomie semantyczne. Podstawowe pojęcia semantyczne; 4. Definicje 5. Problemy wybrane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-51 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka "Ethosu" ; 3)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 29)
Streszcz. w j. ang., niem.
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-613.81/.84 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-613.81/.84 (1 egz.)
Book
In basket
Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera. - Lublin : Tow. Naukowe KUL, 1994. - 230 s. ; 24 cm.
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 35)
Bibliogr. s. 151-159.
Streszcz. w j. ang., niem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-613.81/.84 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Norwidiana. Biblioteka / Towarzystwo Naukowe KUL. Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL Studia i Monografie / KUL ; 10)
Indeksy
Streszcz. w j. ang.
1. O Norwidowym autoportrecie w ogólności 2. Norwid ipse ipsum : a) ujęcie typologiczno-synchroniczne (wizerunek głowy artysty, wizerunki artysty w popiersiu i w półpostaci, wizerunki całej postaci artysty, wizerunki artysty z narzędziem pracy i z innymi osobami, wizerunki artysty o charakterze żartobliwo-satyrycznym) b) ujęcie diachroniczne c) główne cechy norwidowskiego autoportretu 3. Obrazy siebie 4. Orłowski, Grottger i inni 5. Katalog autoportretów Cypriana Norwida
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-74 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe KUL ; 140)
Book
In basket
(Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 79)
(Etyka i Technika ; 1)
Streszcz. w j. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-60 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 95)
(Etyka i Technika)
Bibliogr. s. 177-179
1. Etyka w gąszczu informacji / B. Chyrowicz 2. Społeczny charakter informacji / M. Hetmański 3. Kultura wobec społeczeństwa sieci / J. Mikułowski Pomorski 4. Mass media w perspektywie prawdomówności i kłamstwa / W. Chudy 5. Dlaczego nie powinniśmy się obawiać społeczeństwa informacyjnego? / Z. Zalewski 6. Syndrom spóźnionego przybysza. Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego / B. Jałowiecki 7. Społeczeństwo wiedzy a społeczeństwo informatyczne / J. Goćkowski, K.M. Machowska 8. Kodeks etyczny Stowarzyszenia (Użytkowników) Sprzętu Komputerowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-316.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 79)
Streszcz. w j. ang.
Nota bibliogr.
Indeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-7.03(438)(091) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 10)
Tekst równol. pol., niem.
1.Wartości chrześcijańskie a państwo demokratyczne / Józef Życiński 2.Wartości chrześcijańskie w państwie światopoglądowo neutralnym / Josef Isensee 3.Podstawy demokratyczne państwa prawa : pojęcie, geneza, rozwój / Bernd Ruthers 4.Kościół katolicki a integracja europejska / Tadeusz Pieronek 5.Prawa człowieka : postawa czy wyzwanie dla współ- czesnego prawa stanowionego? / Andrzej Szostek 6.Prawa człowieka jako element europejskiej kultury i prawa / Hans-Hugo Klein 7.Godność ludzka podstawą praw i wolności człowieka w umowach międzynarodowych / Józef Krukowski 8.Godność człowieka jako idea przewodnia konstytucji w Europie / Bernhard Kempen 9.Podstawowe prawa i wolności obywateli w Unii Europejskiej / Gerhard Robbers 10.Fundamenty integracji Europy / Alicja Grześkowiak
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-34 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 17)
1. Kluczowe znaczenie wolności religii dla wolności konstytucyjnych państw Unii Europejskiej ; 2. Religia i wolność religijna w UE z punktu widzenia Stolicy Apostolskiej ; 3. Wolność religijna w konstytucjach państw europejskich; 4. Wolność religijna i wychowanie w Europie Zachodniej ; 5. Religia a edukacja w Europie Środkowo-Wschodniej ; 6. Wpływ prawa UE na wewnętrzne prawo Kościołów ; 7. Wolność religijna i jej zakres przedmiotowy z uwzględnieniem sytuacji prawnej i praktyki prawnej w UE oraz regulacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ; 8. Czynniki religijny i etyczny w prawie i praktyce UE ; 9. Granice wolności religijnej w społeczeństwie pluralistycznym ; 10. Religia i wolność w debacie na temat Konstytucji UE ; 11. Finansowanie Kościołów w Europie ; 12. Religia i wolność religijna w prawie UE. Doświadczenia i perspektywy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-2 (1 egz.)
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe KUL ; 182)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE)
Tekst tł. z fr.
Bibliogr. s. 134-135
Cz. I Zakres władzy i kompetencje : 1. Podstawy prawne polityki wspólnotowej w dziedzinie ochrony środowiska ; 2. Kompetencja wspólnotowa a kompetencja państwowa ; 3. Polityka ochrony środowiska a zasada subsydiarności w Unii Europejskiej : spojrzenie ekonomisty ; 4. Wdrożenie wspólnotowych norm ochrony środowiska przez państwa członkowskie ; Kompetencje Wspólnoty Europejskiej w zakresie zawierania umów w dziedzinie środowiska ; W stronę warunkowości ochrony środowiska? ; Prawna ochrona środowiska w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ; Nowatorska współpraca dla trwałego rozwoju ; Ochrona środowiska we wspólnotowej polityce rozwoju na Karaibach ; Ingerencja ekologiczna ; O instynkcie stadnym, czyli geneza grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim ; Zieloni i miejsce środowiska naturalnego w debatach Parlamentu Europejskiego : tematyka dominująca grupy Vigie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-502/504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe KUL ; 182)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE)
Tekst tł. z fr.
Cz. II Polityka Wspólnoty Europejskiej : 1. Prawo rynku, terytorium i ostrożność ; 2. Ochrona środowiska a wspólnotowe prawo konkurencji ; 3. Środowisko i rozwój wiejski : aspekty prawne i instytucjonalne prawa wspólnotowego ; 4. Środowisko naturalne a rozwój obszarów wiejskich : aspekt ekonomiczny; 5. Wkład wspólnej polityki rybołówstwa do strategii Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego; 6. Wspólnota Europejska wobec degradacji środowiska przez lotnictwo cywilne ; 7. Ochrona środowiska i energia w prawie wspólnotowym ; 8. Strategia Wspólnoty w dziedzinie walki z zanieczyszczeniami ; 9. Kwestia zagrożenia nuklearnego w prawie wspólnotowym; 10. Unia wobec sektora odpadów ; 11. Ochrona przyrody, fauny i flory; 12. Wyjątki od zasady "zanieczyszczający płaci" 13. Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku? : przedsiębiorca, towarzystwo ubezpieczeniowe, konsument ; 14. Unia Europejska a ochrona środowiska : polityka informacyjna i udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-502/504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 81)
Streszcz. ang.
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 82)
Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-17 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 61)
Bibliogr. - Indeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-821.162.1(091) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wstęp do filozofii / Antoni B. Stępień. - Wyd. 3 rozszerz. - Lublin : Tow. Naukowe KUL, 1995. - 270 s. ; 24 cm.
(Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 65)
Bibliogr. s. 419-454. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again