Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(14)
Filia 15 (Lwowska 60)
(1)
Author
Kulińska Lucyna
(4)
Roliński Adam
(3)
Cisek Janusz (1955- )
(2)
Gąsowski Tomasz (1947- )
(2)
Baziur Grzegorz
(1)
Bielawska Krystyna (1947- )
(1)
Brzeski Jan (1950- )
(1)
Brzoza Czesław (1947- )
(1)
Hauser Zbigniew
(1)
Konieczny Bronisław (1896-1973)
(1)
Majchrowski Jacek M
(1)
Milewska Wacława
(1)
Orski Marcin
(1)
Radomski Jerzy Adam (1937- )
(1)
Roliński Adam (1959- )
(1)
Stepan Kamil
(1)
Waligóra Grzegorz
(1)
Zientara Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Legiony Polskie (1914-1917 r.)
(3)
Organizaciâ Ukrains'kih Nacionalistiv
(3)
Ludobójstwo
(2)
Małopolska
(2)
Polska
(2)
Cmentarze
(1)
Duchowieństwo greckokatolickie
(1)
Dywersja
(1)
Groby
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
Kampania wrześniowa (1939)
(1)
Konieczny, Bronisław (1896- )
(1)
Legiony Polskie (1914-1917). I Kompania Kadrowa
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nacjonalizm
(1)
Napisy nagrobne
(1)
Narodowe Siły Zbrojne
(1)
Organizacje młodzieżowe
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956)
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Rada Główna Opiekuńcza (1940-1945). Polski Komitet Opiekńczy
(1)
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Sztuka polska
(1)
Terroryzm
(1)
Ukrains'ka Vijs'kova Organizaciâ (1920-1929)
(1)
Ukraińcy za granicą
(1)
Wojska pancerne
(1)
Zabójstwo polityczne
(1)
Zbrodnia wołyńska (1943-1944)
(1)
Subject: time
1901-
(2)
1914-
(1)
1918-
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Źródła historyczne
(2)
Pamiętniki
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich, 1939-1945 ; t. 1)
(Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 21)
Indeksy.
I. Dokumenty Polskich Komitetów Opiekuńczych 1. Dystrykt Galicja 2. Dystrykt Kraków II. Dokumenty Delegata RGO i Doradcy przy Gubernatorze Dystryktu Galicja - Lwów 1. Notatki i sprawozdania 2. Korespondencja III. Dokumenty Rady Głównej Opiekuńczej - Kraków 1. Notatki i sprawozdania 2. Korespondencja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-94(438)A/Z-Małopolska (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-85215 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 39)
M.in. Mielecka Drużyna Harcerzy im. ks. Jeremiego Wiśniowieckiego (Harcerska Organizacja "Stalowi Polacy" / "Wolność i Sprawiedliwość").
Bibliogr. s. [751]-792. Indeksy.
Cz. 1. Sytuacja polityczna Polski i działania władz wobec ruchów młodzieżowych w okresie powojennym: I. Sytuacja polityczna w Polsce po 1944 r., II. Polityka komunistycznych władz Polski wobec organizacji młodzieżowych, III. Kościół katolicki i chrześcijańskie organizacje młodzieżowe w powojennej Polsce, IV. Komunistyczna "demokratyzacja" i likwidacja Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1944/1945-1950, V. "Walka o duszę narodu": młodzież szkolna i akademicka w latach 1945-1956, VI. Antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa w województwie krakowskim na tle wydarzeń w Polsce ; Cz. 2. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w województwie krakowskim w latach 1944-1956 ; Aneks: Zestawienie organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95457 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 28)
Dot. m.in. osób związanych z Rzeszowszczyzną Indeksy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-Inf (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 26)
Dot. m.in. osób związanych z Rzeszowszczyzną
Indeksy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-86997 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.15-94(438) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AF-92375/t.4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-79779 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
M.in. dot. Rzeszowszczyzny.
Bibliogr. s. [661]-693. Indeksy.
Streszcz. ang. i ukr.
Rozdz. I. GENEZA ZJAWISKA UKRAIŃSKIEGO SKRAJNEGO NACJONALIZMU: 1. Polityka Niemiec jako czynnik decydujący w rozgrywce o Ukrainę w czasie I wojny światowej; 2. Rewolucja bolszewicka a sprawa ukraińska; 3. Stosunek innych państw wobec ewentualnego powstania niepodległej Ukrainy po I wojnie światowej; 4. Orientacja prorosyjska: starorusini - moskalofile. Ukraińcy naddnieprzańscy a Ukraińcy galicyjscy; 5. Terror i nienawiść do wrogów jako droga do niepodległości. Rozdz. II. UKRAIŃSKIE NACJONALISTYCZNE ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ: 1. Geneza powstania Ukraińskiej Wojskowej Organizacji; 2. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, następczyni UWO; 3. Działalność OUN na terenie Polski; 4. Organizowanie bojówek przez UWO i OUN; 5. Współpraca UWO-OUN z wrogimi sąsiadami Polski. Rozdz. III. DZIAŁALNOŚĆ ANTYPAŃSTWOWA, TERRORYSTYCZNA I SABOTAŻOWA NACJONALISTYCZNYCH ORGANIZACJI UKRAIŃSKICH W POLSCE W LATACH DWUDZIESTYCH: 1. Pierwsze wystąpienie UWO; 2. Akty terroru do których doszło do końca roku 1923; 3. Lata 1924-1929. Kolejny etap walki z państwem polskim. Rozdz. IV. DZIAŁALNOŚĆ ANTYPAŃSTWOWA, TERRORYSTYCZNA I SABOTAŻOWA NACJONALISTYCZNYCH ORGANIZACJI UKRAIŃSKICH W LATACH TRZYDZIESTYCH: 1. Drugie wystąpienie UWO. Lata 1930-1932: 1.1. Akcje ulotkowe OUN, 1.2. Niszczenie godeł i symboli polskich w szkołach i budynkach publicznych, 1.3. Zamachy planowane przez UWO-OUN, 1.4. Porozumienia członków OUN z komunistami, 1.5. Zabójstwo Tadeusza Hołówki, 1.6. Napad na urząd pocztowy w Gródku Jagiellońskim; 2. Eskalacja terroru i przemocy w latach 1933-1939: 2.1. Działalność OUN w roku 1933, 2.2. Zamachy i zabójstwa dokonane przez skrajnych nacjonalistów w roku 1934 (Zabójstwo Jakuba Baczyńskiego, Zabójstwo Bronisława Pierackiego, Zabójstwo Iwana Babija), 2.3. Przygotowanie do wybuchu "rewolucji narodowej", czyli antypolskiego powstania (lata 1935-1938), 2.4. Akcje OUN skierowane przeciwko ludności żydowskiej w latach trzydziestych, 2.5. W przededniu wybuchu wojny. Rozdz. V. KOMUNISTYCZNE ORGANIZACJE DYWERSYJNO-TERRORYSTYCZNE NA KRESACH I ICH ZWIĄZKI Z UWO-OUN. Rozdz. VI. PREWENCJA. PRÓBY PRZECIWDZIAŁANIA AKCJOM TERRORYSTYCZNO-SABOTAŻOWYM: 1. Czy państwo polskie było odpowiednio chronione przed działalnością terrorystyczną skarajnych nacjonalistów ukraińskich?; 2. Działania prewencyjne organów administracji państwowej; 3. Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Policji Państwowej; 4. Działalność Sądów Powszechnych; 5. Formacje chroniące granice; 6. Informacje MSZ i jej ataszatów. Rozdz. VII. ZAPLECZE SPOŁECZNE SKRAJNEGO NACJONALIZMU UKRAIŃSKIEGO: 1. Antypolskie wystapienia i działalność UNDO, FNJ i Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej; 2. Ukraińskie organizacje kulturalne, społeczne i oświatowe: "Proświta", "Ridna Szkoła", "Proświtańskie Chaty", Sojuz Ukrainok i inne; 3. Antypolska działalność kleru greckokatolickiego - sakralizacja szowinizmu: 3.1. Czynna działalność polityczna księży greckokatolickich, 3.2. Nadużywanie przepisów konkordatu, nielegalne wspieranie ukraińskich organizacji i przedsięwzięć gospodarczych, łamanie prawa, 3.3. Walka o ukrainizację Cerkwi prawosławnej i neounii (obrządku słowiańskiego), 3.4. Wybrane przykłady czynnego szkodzenia państwu i Polakom przez przedstawicieli kleru greckokatolickiego; 4. Sportowe i paramilitarne młodzieżowe organizacje ukraińskie - zaplecze kadr UWO i OUN: 4.1. "Łuh", "Sokił" i inne organizacje, 4.2. Ukraiński Sportowy Sojuz, 4.3. "Płast"; 5. Ukraińskie organizacje gospodarcze i spółdzielcze finansowym zapleczem działalności skrajnego nacjonalizmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94214 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-86095 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 27)
Indeksy
M.in. biogramy: związanych z Przemyślem Henryka Bolesława Worosza i Jana Stefana Woźniakowskiego oraz ur. w Jasienicy Juliana Skalskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-86829 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 4)
(Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 4)
Dot. m. in. Przemyśla.
Bibliogr. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-80866 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 36.)
Bibliogr. s. [329]-376. Indeksy.
I. Losy formacji polskich po zakończeniu wojny ; II. Częściowa repatriacja ; III. Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia ; IV. Ostatnia repatriacja ; V. Ułuda i rzeczywistość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93044 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-84244 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-88714 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 35)
Tyt. okł.: Rozkazy dzienne Brygady Świętokrzyskiej NSZ - I Grupy Kompanii Wartowniczych 1946.
Indeksy.
Rozkazy dzienne (1946) ; Uzupełnienia: Rozkazy dzienne i dodatki do rozkazów dziennych z lat 1944-1945 ; Rozkazy Komendy Obozu Polski (1945) ; Rozkazy specjalne (1946-1948) ; Deklaracja ideowa Samopomocy Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej z Niemiec (1948) ; Plany ewakuacji Brygady Świętokrzyskiej z Niemiec (1948).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93929 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again