Form of Work
Książki
(25)
Status
available
(13)
only on-site
(12)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(8)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(12)
Filia 3 (Krzyżanowskiego 6)
(2)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(2)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(2)
Filia 10 (Podchorążych 1)
(2)
Filia 12 (Beskidzka 5)
(1)
Filia 16 (Gromskiego 10c)
(1)
Author
Pocztowski Aleksy (1956- )
(7)
Begg David K. H
(4)
Czarny Bogusław
(4)
Dornbusch Rudiger (1942-2002)
(4)
Fischer Stanley (1943- )
(4)
Rapacki Ryszard
(4)
Florek Ludwik (1946- )
(3)
Matkowski Zbigniew
(3)
Zieliński Tadeusz (1926-2003)
(3)
Bieryło Marta
(2)
Golnau Wiesław (1965- )
(2)
Kalinowski Marek (zarządzanie)
(2)
Litwin Joanna (zarządzanie)
(2)
Michoń Ferdynand (1916-1997)
(2)
Altkorn Jerzy (1931-2004)
(1)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Francik Anna
(1)
Janowska Zdzisława (1940- )
(1)
Markiewicz Katarzyna (psycholog)
(1)
Marody Mirosława (1947- )
(1)
Myjak Teresa
(1)
Nowakowski Jerzy Jan
(1)
Strużycki Marian (1930- )
(1)
Wawer Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(7)
1970 - 1979
(3)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(16)
Subject
Przedsiębiorstwo
(18)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(14)
Związki zawodowe
(7)
Czas pracy
(6)
Zatrudnienie
(6)
Płaca
(5)
Bezrobocie
(4)
Ceny
(4)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(4)
Kapitał
(4)
Konkurencja
(4)
Koszty
(4)
Mikroekonomia
(4)
Monopol
(4)
Podatek
(4)
Popyt
(4)
Praca
(4)
Prywatyzacja
(4)
Rynek
(4)
Rynek pracy
(4)
Ryzyko
(4)
Upaństwowienie
(4)
Emerytura
(3)
Konsumenci (ekonomia)
(3)
Normowanie pracy
(3)
Pośrednictwo pracy
(3)
Prawo pracy
(3)
Produktywność pracy
(3)
Rozwiązanie umowy o pracę
(3)
Spory zbiorowe
(3)
Staż pracy
(3)
Ubezpieczenia chorobowe
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Umowa o pracę
(3)
Urlopy
(3)
Zarządzanie
(3)
Zatrudnienie cudzoziemców
(3)
Zatrudnienie za granicą
(3)
Kadry
(2)
Marketing personalny
(2)
Motywacja pracy
(2)
BHP
(1)
Chronometraż
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Handel
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty pracy
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Reklama
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Usługi
(1)
Zachowanie
(1)
Zakład pracy
(1)
Środki obrotowe
(1)
Środki trwałe
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(14)
Podręcznik akademicki
(4)
Podrecznik akademicki
(1)
28 results Filter
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr.-Indeks
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie historycznej; 2. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi; 3. Planowanie zatrudnienia; 4. Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia; 5. Kierowanie ludźmi w organizacji; 6. Ocenianie w procesie pracy; 7. Zarządzanie efektywnością pracy; 8. Rozwój zasobów ludzkich; 9. Kształtowanie wynagrodzeń; 10. Warunki i stosunki pracy; 11. Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. s. 435-453. Indeks.
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie historycznej; 2. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi; 3. Planowanie zatrudnienia; 4. Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia; 5. Kierowanie ludźmi w organizacji; 6. Ocenianie w procesie pracy; 7. Zarządzanie efektywnością pracy; 8. Rozwój zasobów ludzkich; 9. Kształtowanie wynagrodzeń; 10. Warunki i stosunki pracy; 11. Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. s. 435-453. Indeks.
Dla studentów ekonomii, zarządzania i socjologii, uczestników kursów dla menedżerów oraz pracowników zarządząjących zasobami ludzkimi.
Wiedza, umiejętności, zdolności, motywacja i wartości pracowników mają coraz większe znaczenie jako czynnik konkurencyjności współczesnych organizacji. Zarządzanie ludźmi zmienia się z rutynowego administrowania sprawami osobowymi w kierunku rozwijania strategii oraz profesjonalizacji metod pozyskiwania i wykorzystania kapitału ludzkiego. W prezentowanej książce autor ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii firmy, jej struktury i kultury organizacyjnej oraz uwarunkowań zewnętrznych. W kolejnych rozdziałach przedstawia genezę i rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, jej współczesne ujęcie oraz charakteryzuje główne obszary, takie jak planowanie zatrudnienia, kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia, kierowanie ludźmi, zarządzanie efektami pracy, ocenianie, wynagradzanie, rozwój kapitału ludzkiego, warunki i stosunki pracy oraz kierunki doskonalenia funkcji personalnej. Omawiając strategiczne i operacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, odwołuje się do rozwiązań ugruntowanych w teorii i praktyce. Jednocześnie podkreśla potrzebę innowacyjności, rozumianej jako gotowość do przekraczania granic w myśleniu i działaniu wyznaczonych przez praktyki ukształtowane w przeszłości. Autor zachęca do poszukiwania najlepszych sposobów tworzenia i dostarczania wartości w obszarze funkcji personalnej. Publikację wzbogacają przykłady zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku. [Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007]
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. s. 435-453. Indeks.
Dla studentów ekonomii, zarządzania i socjologii, uczestników kursów dla menedżerów oraz pracowników zarządząjących zasobami ludzkimi.
Wiedza, umiejętności, zdolności, motywacja i wartości pracowników mają coraz większe znaczenie jako czynnik konkurencyjności współczesnych organizacji. Zarządzanie ludźmi zmienia się z rutynowego administrowania sprawami osobowymi w kierunku rozwijania strategii oraz profesjonalizacji metod pozyskiwania i wykorzystania kapitału ludzkiego. W prezentowanej książce autor ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii firmy, jej struktury i kultury organizacyjnej oraz uwarunkowań zewnętrznych. W kolejnych rozdziałach przedstawia genezę i rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, jej współczesne ujęcie oraz charakteryzuje główne obszary, takie jak planowanie zatrudnienia, kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia, kierowanie ludźmi, zarządzanie efektami pracy, ocenianie, wynagradzanie, rozwój kapitału ludzkiego, warunki i stosunki pracy oraz kierunki doskonalenia funkcji personalnej. Omawiając strategiczne i operacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, odwołuje się do rozwiązań ugruntowanych w teorii i praktyce. Jednocześnie podkreśla potrzebę innowacyjności, rozumianej jako gotowość do przekraczania granic w myśleniu i działaniu wyznaczonych przez praktyki ukształtowane w przeszłości. Autor zachęca do poszukiwania najlepszych sposobów tworzenia i dostarczania wartości w obszarze funkcji personalnej. Publikację wzbogacają przykłady zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku. [Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
(...) Autorzy podjęli ''benedyktyński'' wysiłek przestudiowania bardzo licznych publikacji, głównie z okresu ostatnich 15 lat, i bardzo rzetelnie w swoim tekście przedstawili najważniejsze refleksje dla tych działów wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi, które stanowią podstawowy kanon akademickich programów i podręczników tego przedmiotu w Polsce. (...) Jest to książka dla studentów, którzy pragną zgromadzić wiedzę o tym, jak zarządzać ludźmi. Jest to książka dla praktyków, w której znajdą wyjaśnienia źródeł swoich niepowodzeń w zarządzaniu ludźmi, a także dostrzegą kierunki doskonalenia swej pracy w tej dziedzinie. Jest to książka pomocna dla nauczycieli akdemickich, która im ułatwi przygotowanie zajęć przez wskazanie tych źródeł informacji, których mogą nie znać. Jest to książka dla ludzi poszukujących tematów dla badań nad poszukiwaniem warunków wzrostu gospodarczego w Polsce. Jest to także książka, która pomaga odnawiać i wzbogacać wiedzę specjalistyczną o bardzo trudnym zadaniu, jakim jest zarządzanie ludźmi. Autorzy wskzują reguły, które można i warto stosować w praktyce, a które współprzyczyniają się do osiągania interesów pracodawców i pracowników. [Aurelia Polańska, 2008]
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zdzisława Janowska. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2010. - 278 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [264]-278.
Wprowadzenie: Waga i użyteczność zarządzania zasobami ludzkimi w XXI w. ; 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce globalnej ; 2. Planowanie i organizowanie zasobów ludzkich w organizacji ; 3. Uczestnictwo w organizacji - adaptacja i integracja pracownicza ; 4. Motywowanie do pracy ; 5. Motywacyjna funkcja szkoleń i zarządzania karierą ; 6. Uczestnictwo pracownicze w systemie organizacji pracy i sferze zarządzania organizacją ; 7. Rola kadry kierowniczej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi ; 8. Społeczno-ekonomiczne skutki niewłaściwego zarządzania zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń światowych ; 9. Od dysfunkcji do standardów zarządzania zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń polskich ; Podsumowanie: Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec wyzwań XXI w.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
1. Zagadnienia wstępne 2. Badanie pracy 3. Planowanie zasobów ludzkich 4. Rekrutacja kandydatów do pracy 5. Selekcja kandydatów do pracy 6. Wartościowanie pracy 7. Wynagradzanie pracowników 8. Okresowe oceny pracownicze 9. Szkolenie pracowników 10. Kariery pracownicze 11. Zwalnianie pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. s. 435-453. Indeks.
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie historycznej 2. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 3. Planowanie zatrudnienia 4. Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia 5. Kierowanie ludźmi w organizacji 6. Ocenianie w procesie pracy 7. Zarządzanie efektywnością pracy 8. Rozwój zasobów ludzkich 9. Kształtowanie wynagrodzeń 10. Warunki i stosunki pracy 11. Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Indeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. s. [303]-314.
ZACHOWANIA JEDNOSTKI W ORGANIZACJI W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ RYNKU PRACY: Istota zachowań człowieka w organizacji ; Ekonomiczno-społeczne czynniki wpływające na postępowanie człowieka ; Psychologiczne uwarunkowania zachowań człowieka w organizacji ; Relacje przełożony - podwładny w kontekście zachowań w organizacji ; FORMY ZATRUDNIENIA STOSOWANE W ORGANIZACJACH: Rola pracy w życiu człowieka ; Ewolucja koncepcji zatrudnienia w organizacji ; Prawne aspekty podstaw zatrudnienia ; Klasyfikacja form zatrudnienia ; ANALIZA WPŁYWU FORMY ZATRUDNIENIA NA WYBRANE ELEMENTY ZACHOWANIA JEDNOSTKI W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE BADAŃ WŁASNYCH: Praktyczne aspekty badań własnych ; Charakterystyka badanych organizacji i respondentów ; Stosowane formy zatrudnienia ; Forma zatrudnienia i inne kwestie personalne w opinii respondentów ; Forma zatrudnienia a motywacja do pracy ; Forma zatrudnienia a satysfakcja z pracy ; Forma zatrudnienia a lojalność wobec firmy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again