Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(17)
available
(2)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(3)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(17)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(2)
Author
Lendzion Jarosław Piotr
(2)
Stankiewicz-Mróz Anna
(2)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(2)
Chyliński Marek
(1)
Czarny Bogusław
(1)
Czermiński Alfred (1923-2011)
(1)
Franus Edward (1916- )
(1)
Homplewicz Janusz (1931-2006)
(1)
Kotlicki Rafał
(1)
Kożuch Barbara (1950- )
(1)
Krzyżanowski Leszek J
(1)
Kudrycka Barbara (1956- )
(1)
Kulikowska Justyna
(1)
Kurnal Jerzy
(1)
Marks Stephen G
(1)
Peters B. Guy
(1)
Rajchel Kazimierz (1937- )
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Roberts John (1945- )
(1)
Russ-Mohl Stephan
(1)
Samuelson William F
(1)
Sierocka Halina
(1)
Skoczylas Krystyna
(1)
Sokołowski Jerzy (ekonomista)
(1)
Suwaj Patrycja Joanna
(1)
Szczepankowski Robert
(1)
Trzcieniecki Jerzy (1920- )
(1)
Zieleniewski Jan (1901-1973)
(1)
Zimniewicz Kazimierz (ekonomia)
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(4)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(17)
Subject
Zarządzanie
(16)
Organizacja
(9)
Administracja
(4)
Decyzje
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Praca
(3)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(3)
Koszty
(2)
Kształcenie
(2)
Nauczanie
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika
(2)
Pedagogika kultury
(2)
Pedagogika rodziny
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Pedagogika wczesnoszkolna
(2)
Produkcja
(2)
Twórczość
(2)
Wychowanie
(2)
Zakład pracy
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Analiza strategiczna
(1)
Badania operacyjne
(1)
Benchmarking
(1)
Biurokracja
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Controlling
(1)
Crozier, Michel
(1)
Cybernetyka
(1)
Dochody państwowe
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarze
(1)
Dług publiczny
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Fayol, Henri
(1)
Filozofia
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gulick, Luther Halsey
(1)
Industrializacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kształcenie politechniczne
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Marx, Karl
(1)
Monopol
(1)
Motywacja pracy
(1)
Myślenie
(1)
Negocjacje
(1)
Outsourcing
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Polityka
(1)
Polityka podatkowa
(1)
Popyt
(1)
Prakseologia
(1)
Programowanie liniowe
(1)
Projektowanie
(1)
Przemysł
(1)
Rachunkowość
(1)
Reengineering
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Sektor publiczny
(1)
Simon, Herbert Alexander
(1)
Stein, Lorenz von
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Technika
(1)
Teoria gier
(1)
Teoria systemów
(1)
Urwick, Lyndall Fownes
(1)
Urzędnicy
(1)
Weber, Max
(1)
Wilson, Woodrow Thomas
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Subject: time
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(7)
Podręcznik akademicki
(2)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-86561 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-60638 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81636 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Uniwersytet Śląski ; 200)
Skrypt przeznaczony dla studentów I roku studiów administracyjnych dziennych i zaocznych
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-53994 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Elementy teorii organizacji i zarządzania / Alfred Czermiński, Jerzy Trzcieniecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. - 175, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
Bibliogr.
I. Racjonalizacja pracy i zasady sprawnego działania II. Praca ludzka jako przedmiot organizowania III.Elementy teorii zarządzania IV. Struktura organizacyjna jako narzędzie
zarządzania V. Metodyka badań organizacyjnych VI. Badania operacyjne w procesie podejmowania decyzji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-34487 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-85802 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 141-142.
I. WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ORGANIZACJI: 1. Pojecie organizacji i jej formy ; 2. Systemy działań ; 3. Działania sprawne i niesprawne ; II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ I DOROBKU NAUKI: 1. Organizacja i zarządzanie jako dyscyplina nauki ; 2. Powstawanie, rozwój i dorobek nauki o organizacji i zarządzaniu ; III. STRUKTURY ZARZĄDZANIA: 1. Ogniwa i więzi organizacyjne ; 2. Typowe modele struktur zarządzania i niektóre zasady ich projektowania ; 3. Formalizacja struktur zarządzania ; IV. KIEROWNICTWO W STRUKTURACH ZARZĄDZANIA: 1. Zagadnienia wprowadzające ; 2. Stanowiska kierownicze i ich układ hierarchiczny ; 3. Funkcje i style zarządzania ; V. DECYZJE KIEROWNICZE: 1. Zagadnienia wprowadzające ; 2. Rola i znaczenie decyzji kierowniczych w procesach zarządzania ; 3. Decydent ; VI. SYSTEMY INFORMACYJNE DLA CELÓW ZARZĄDZANIA: 1. Informacja jako zjawisko społeczne ; 2. Informacje w strukturach zarządzania ; VII. ELEMENTY NAUKI ADMINISTRACJI: 1. Pojęcie nauki administracji, jej zakres i rozwój ; 2. Społeczna rola administracji publicznej ; 3. Ustrój administracji - zagadnienia teoretyczne ; 4. Polityka w działaniach administracji publicznej ; 5. Wybrane problemy metod działania administracji publicznej ; 6. Innowacje w administracji ; 7. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-99940 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Zarządzanie)
Bibliogr. s. [193]-201. Indeksy.
1. Strategia i organizacja ; 2. Podstawowe koncepcje modelu organizacyjnego ; 3. Charakter i cel istnienia firmy ; Motywacja w nowoczesnej firmie ; Model organizacyjny na rzecz wydajności ; Model organizacyjny na rzecz wzrostu i innowacyjności ; Tworzenie nowoczesnej firmy: zarządzanie i przywództwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-92934 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-46508, A-46507 (2 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
I. Teorie organizacji i zarządzania : 1. Geneza nauki o organizacji i zarządzaniu 2. Klasyczne teorie zarządzania 3. Nurt behawioralny 4. Nurt neoklasyczny 5. Szkoła systemowa 6. Teoria chaosu II. Podstawy zarządzania organizacjami : 1. Tworzenie organizacji 2. Zarządzanie kompetencjami 3. Zarządzanie partycypacyjne 4. Zarządzanie projektami 5. Zarządzanie jakością III. Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem : 1. Reengineering 2. Benchmarking 3. Outsourcing 4. Zarządzanie wiedzą
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-005.1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-658 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-74525 (1 egz.)
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Dziennikarstwo / Marek Chyliński, Stephan Russ-Mohl. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Polskapresse, cop. 2008. - 438 s. : faks., fot. kolor., rys. (gł. kolor.), wykr. ; 21 cm.
Na s. tyt. rok wyd.: 2007.
Bibliogr. s. 411-430.
1. Media w społeczeństwie 2. Środki pracy dziennikarskiej - Gatunki dziennikarskie - Język dziennikarski - Liczby i statystyka w pracy dziennikarskiej 3. Dziennikarskie procesy pracy - Selekcja informacji - Research - Praca nad tekstem - Formy prezentacji 4. Zarządzanie redakcją i działami - Redakcja w przedsiębiorstwie medialnym - Działy i obszary tematyczne w redakcji - Marketing redakcyjny i zarządzanie redakcją 5. Wpływy zewnętrzne - Dziennikrstwo i wpływy zewnętrzne - Dziennikarstwo i prawo - Etyka i normy zawodowe - Media potrzebują jakości 6. Perspektywy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-91093 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. [139]-145.
I. KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. Pojęcia kosztu w przedsiębiorstwie ; 2. Różnorodność i klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie ; 3. Istota i terminologia kosztów logistyki ; 4. Problematyczność kosztów logistyki. II. RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYKI: 1. Pojęcie i rodzaje rachunków kosztów w przedsiębiorstwie ; 2. Zasady rachunku kosztów logistyki ; 3. Ewidencja kosztów logistyki. III. TEORETYCZNE PODSTAWY CONTROLLINGU LOGISTYKI W PREZDSIĘBIORSTWIE: 1. Pojęcie controllingu ; 2. Podział controllingu ; 3. Zadania i zakres controllingu ; 4. Istota i funkcje controllingu logistyki ; 5. Mierniki i wskaźniki logistyczne ; 6. Miejsce controllingu logistyki w strukturze organizacyjnej ; 7. Wpływ controllingu na poziom obsługi klienta. IV. INFORMACYJNE POTRZEBY CONTROLLINGU LOGISTYKI: 1. Pojęcie i źródła informacji dla controllingu logistyki ; 2. Rachunkowość jako źródło informacji ; 3. Informatyczne systemy obsługi przedsiębiorstwa ; 4. Zadania systemów informatycznych w controllingu logistyki ; 5. Ewolucja informatyczna systemów zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95758 (1 egz.)
Book
In basket
Na s. tyt. błędna nazwa wydawcy: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
Bibliogr. s. [469]-499 oraz przy rozdz. Indeksy.
Tekst częśc. tł. ze słowac.
1. Pedagogika filozoficzna: relacje między pedagogiką, filozofią i humanistyką a edukacją, kulturą i życiem społecznym / Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski; 2. Pedagogika religii / Bogusław Milerski; 3. Pedagogika kultury / Bogusław Milerski; 4. Pedagogika socjologiczna / Mirosław J. Szymański; 5. Pedagogika kultury popularnej / Zbyszko Melosik; 6. Pedagogika prenatalna / Dorota Kornas-Biela; 7. Pedagogika rodziny / Jerzy Kułaczkowski; 8. Pedagogika rodzaju (gender) / Agnieszka Gromkowska-Melosik; 9. Teorie wychowania / Bogusław Śliwerski; 10. Orientacje dydaktyczne / Stefan Mieszalski; 11. Pedagogika twórczości, czyli edukacja ku twórczości / Wiesława Limont; 12. Pedagogika wczesnoszkolna / Ewa Zalewska; 13. Pedagogika inkluzyjna / Viktor Lechta; 14. Pedagogika sportu / Piotr Błajet; 15. Pedagogika zarządzania / Lechosław Gawrecki; 16. Quasi-rynek. Ekonomiczne uzasadnienie konkurowania w edukacji / Piotr Bielecki; 17. Pedagogika alternatywna / Bogusław Śliwerski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-89159/t.4 (1 egz.)
Book
In basket
Na s. tyt. błędna nazwa wydawcy: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
Bibliogr. s. [469]-499 oraz przy rozdz. Indeksy.
Tekst częśc. tł. ze słowac.
1. Pedagogika filozoficzna: relacje między pedagogiką, filozofią i humanistyką a edukacją, kulturą i życiem społecznym / Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski ; 2. Pedagogika religii / Bogusław Milerski ; 3. Pedagogika kultury / Bogusław Milerski ; 4. Pedagogika socjologiczna / Mirosław J. Szymański ; 5. Pedagogika kultury popularnej / Zbyszko Melosik ; 6. Pedagogika prenatalna / Dorota Kornas-Biela ; 7. Pedagogika rodziny / Jerzy Kułaczkowski ; 8. Pedagogika rodzaju (gender) / Agnieszka Gromkowska-Melosik ; 9. Teorie wychowania / Bogusław Śliwerski ; 10. Orientacje dydaktyczne / Stefan Mieszalski ; 11. Pedagogika twórczości, czyli edukacja ku twórczości / Wiesława Limont ; 12. Pedagogika wczesnoszkolna / Ewa Zalewska ; 13. Pedagogika inkluzyjna / Viktor Lechta ; 14. Pedagogika sportu / Piotr Błajet ; 15. Pedagogika zarządzania / Lechosław Gawrecki ; 16. Quasi-rynek. Ekonomiczne uzasadnienie konkurowania w edukacji / Piotr Bielecki ; 17. Pedagogika alternatywna / Bogusław Śliwerski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.6-Czyt.37 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Bibliogr. przy rozdz.
Tekst częśc. tł.
Dział I. ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SŁUŻBA PUBLICZNA, SEKTOR PUBLICZNY I NAUKA ADMINISTRACJI: ISTOTA I POJĘCIA: Rozdz. 1. Pojęcie administracji publicznej: 1.1. Administracja publiczna, różne sposoby rozumienia, 1.2. Administracja publiczna jako dyscyplina rozwijająca się, 1.3. Funkcja i obszary działania administracji publicznej; Rozdz. 2. Służba publiczna; Rozdz. 3. Administracja publiczna i sektor publiczny; Rozdz. 4. Nauka administracji. Różne sposoby nauczania o administracji publicznej: 4.1. Nauczanie administracji publicznej w państwach anglosaskich, 4.2. Nauczanie administracji publicznej w modelu kontynentalnym, 4.3. Nauczanie administracji publicznej w krajach skandynawskich, 4.4. Współczesne podejście do nauczania administracji publicznej. Dział II. HISTORIA ADMINISTRACJI: Rozdz. 1. Administracja państw absolutnych w XVII i XVIII wieku: 1.1. Absolutyzm klasyczny, 1.2. Absolutyzm oświecony, 1.3. Administracja w Polsce w czasach stanisławowskich; Rozdz. 2. Model administracji w państwie liberalnym: 2.1. Administracja we Francji w dobie rewolucji i reform napoleońskich (m.in. Administracja Księstwa Warszawskiego), 2.2. Administracja a konstrukcja państwa prawnego, 2.3. Samorząd terytorialny w Europie w XIX wieku, 2.4. Powstanie i rozwój sądownictwa administracyjnego w Europie; Rozdz. 3. Administracja II Rzeczypospolitej; Rozdz. 4. Administracja w państwach totalitarnych: 4.1. Administracja w Niemczech i Włoszech, 4.2. Administracja w Związku Radzieckim, 4.3. Administracja na ziemiach polskich pod okupacjami państw totalitarnych; Rozdz. 5. Administracja Polski Ludowej. Dział III. TEORIE NAUKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OD POCZĄTKÓW NOWOŻYTNOŚCI DO RATIONAL CHOICE THEORY: Rozdz. 1. Biurokracja i biurokratyzm w administracji publicznej: 1.1. Materializm historyczny K. Marksa i F. Engelsa, 1.2. Idealny model biurokracji według Maxa Webera, 1.3. Krytyka biurokracji Michela Croziera; Rozdz. 2. Nowożytne podejście do administracji publicznej: 2.1. Koncepcja administracji według Lorenza von Steina, 2.2. Administracja i polityka w ujęciu Woodrowa Wilsona, 2.3. Organizatorskie podejście do administracji Henriego Fayola, 2.4. H. A. Simon o organizacji administracji i podejmowaniu decyzji, 2.5. Systemowe podejście do administracji L. Gulicka i L. Urwicka; Rozdz. 3. Teoria racjonalnego wyboru: 3.1. Teoria maksymalizacji, 3.2. Teoria "kształtowania urzędu". Dział IV. ZARZĄDZANIE PUBLICZNE: Rozdz. 1. Modele zarządzania publicznego; Rozdz. 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji; Rozdz. 3. Zarządzanie jakością w administracji; Rozdz. 4. Strategiczne zarządzanie rozwojem; Rozdz. 5. Marketingowa orientacja jednostek administracji samorządowej: 5.1. Istota marketingu terytorialnego, 5.2. Struktura i wdrażanie strategii marketingowej. Dział V. ZNACZENIE PRAWA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: Rozdz. 1. Prawo jako determinanta organizacji i funkcjonowania administracji publicznej: Wprowadzenie, 1.1. Związanie administracji prawem, 1.2. Stosowanie prawa przez administrację publiczną, 1.3. Sądowa kontrola cywilnoprawnych form działania administracji, 1.4. Ustrój administracji publicznej; Rozdz. 2. Znaczenie procedur administracyjnych w funkcjonowaniu administracji publicznej; Rozdz. 3. Udział administracji w procesie tworzenia prawa. Dział VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POLITYKA PUBLICZNA: Rozdz. 1. Współczesne systemy polityczne - przegląd wybranych rozwiązań: 1.1. Ustrój polityczny państwa a administracja publiczna, 1.2. Administracja publiczna w różnych systemach rządów (1.2.1. System parlamentarno-gabinetowy - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 1.2.2. Racjonalizacja systemu parlamentarno-gabinetowego - Republika Federalna Niemiec, 1.2.3. System prezydencki - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 1.2.4. System mieszany - Republika Francuska, 1.2.5. Model nordycki); Rozdz. 2. Polityzacja życia publicznego: 2.1. Aparat polityczny a aparat biurokratyczny, 2.2. Wpływ polityki i polityków na administrację publiczną; Rozdz. 3. Polityka publiczna jako instrument administrowania; Rozdz. 4. Tworzenie polityki publicznej: 4.1. Uwarunkowania tworzenia polityki publicznej, 4.2. Aktorzy polityki publicznej, 4.3. Etapy polityki publicznej, "cykl" polityki publicznej, 4.4. Wybrane polityki sektorowe w krajach Unii Europejskiej (4.4.1. Polityka ochrony środowiska, 4.4.2. Polityka regionalna); Rozdz. 5. Wdrażanie polityki publicznej i jego paradoksy; Rozdz. 6. Ocena polityki publicznej. Dział VII. ADMINISTRACJA I SPOŁECZEŃSTWO: Rozdz. 1. Legitymacja demokratyczna pośrednia i bezpośrednia; Rozdz. 2. Networking - współpraca administracji ze społeczeństwem: 2.1. Formy współpracy, 2.2. Trzeci sektor - definicja i miejsce we współczesnym państwie demokratycznym, 2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne, 2.4. Podmioty prywatne realizujące zadania publiczne - kontraktualizm; Rozdz. 3. Jawność życia publicznego: 3.1. Składowe elementy określające istotę zasady jawności życia publicznego, 3.2. Istnienie wolnych mediów, 3.3. Dostęp do informacji publicznej, 3.4. Nabór do urzędu, 3.5. Public watchdogs, 3.6. Prawo dostępu do informacji w ujęciu historycznym; Rozdz. 4. Rola mediów masowych w komunikowaniu publicznym; Rozdz. 5. Społeczny wymiar patologii w administracji publicznej. Dział VIII. FINANSE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: Rozdz. 1. Budżety publiczne: 1.1. Pojęcie budżetu publicznego, 1.2. Budżet publiczny a plan finansowy, 1.3. Cechy budżetu publicznego, 1.4. Funkcje budżetu publicznego, 1.5. Specyfika budżetu Wspólnot Europejskich, 1.6. Budżet publiczny w wybranych państwach; Rozdz. 2. Dochody publiczne; Rozdz. 3. Wydatki publiczne i ich efektywność; Rozdz. 4. Budżetowanie; Rozdz. 5. Zarządzanie budżetem; Rozdz. 6. Kontrola budżetu; Rozdz. 7. Budżety publiczne i budżetowanie w Polsce; Rozdz. 8. Dług publiczny w Polsce - wybrane aspekty; Dział IX. KADRY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: Rozdz. 1. Kadry sektora publicznego i administracji; Rozdz. 2. Zasoby ludzkie w administracji publicznej - rozwiązania prawne i organizacyjne: 2.1. Przemiany modelu służby cywilnej w Polsce, 2.2. Służby cywilne w wybranych państwach (w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech), 2.3. Służby Unii Europejskiej; Rozdz. 3. Rekrutacja i selekcja - dwie strony medalu; Rozdz. 4. Podstawowe prawa i obowiązki urzędnika; Rozdz. 5. Odpowiedzialność urzędników; Rozdz. 6. Ocena, motywowanie i wynagradzanie kadr; Rozdz. 7. Szkolenie i rozwój - w stronę organizacji uczącej się. Dział X. ETYKA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: Rozdz. 1. Infrastruktura etyczna: 1.1. Wprowadzenie, 1.2. Budowanie i rola infrastruktury etycznej, 1.3. Zasoby infrastruktury etycznej, 1.4. Procesy infrastruktury etycznej na przykładzie whistleblowers, 1.5. Etyczne aspekty elektronicznego przetwarzania danych osobowych; Rozdz. 2. Sztuka podejmowania rozstrzygnięć etycznych; Rozdz. 3. Korupcja w administracji publicznej i inne patologie w administracji; Rozdz. 4. Etos urzędnika; Rozdz. 5. O roli kodeksów etycznych w administracji publicznej; Rozdz. 6. Wartości etyczne wobec globalizacji; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-351/354 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-94922 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again