Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(17)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(2)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(17)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(3)
Author
Lendzion Jarosław Piotr
(2)
Rajchel Kazimierz (1937- )
(2)
Stankiewicz-Mróz Anna
(2)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(2)
Chyliński Marek
(1)
Czarny Bogusław
(1)
Czermiński Alfred (1923-2011)
(1)
Franus Edward (1916- )
(1)
Homplewicz Janusz (1931-2006)
(1)
Kotlicki Rafał
(1)
Kożuch Barbara (1950- )
(1)
Krzyżanowski Leszek J
(1)
Kudrycka Barbara (1956- )
(1)
Kulikowska Justyna
(1)
Kurnal Jerzy
(1)
Marks Stephen G
(1)
Peters B. Guy
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Roberts John (1945- )
(1)
Russ-Mohl Stephan
(1)
Samuelson William F
(1)
Sierocka Halina
(1)
Skoczylas Krystyna
(1)
Sokołowski Jerzy (ekonomista)
(1)
Suwaj Patrycja Joanna
(1)
Szczepankowski Robert
(1)
Trzcieniecki Jerzy (1920- )
(1)
Zieleniewski Jan (1901-1973)
(1)
Zimniewicz Kazimierz
(1)
Zimniewicz Kazimierz (ekonomia)
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(4)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
Subject
Zarządzanie
(18)
Organizacja
(11)
Administracja
(4)
Decyzje
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Praca
(3)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(3)
Koszty
(2)
Kształcenie
(2)
Nauczanie
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika
(2)
Pedagogika kultury
(2)
Pedagogika rodziny
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Pedagogika wczesnoszkolna
(2)
Produkcja
(2)
Twórczość
(2)
Wychowanie
(2)
Zakład pracy
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Analiza strategiczna
(1)
Badania operacyjne
(1)
Benchmarking
(1)
Biurokracja
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Controlling
(1)
Crozier, Michel
(1)
Cybernetyka
(1)
Dochody państwowe
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarze
(1)
Dług publiczny
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Fayol, Henri
(1)
Filozofia
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gulick, Luther Halsey
(1)
Industrializacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kształcenie politechniczne
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Marx, Karl
(1)
Monopol
(1)
Motywacja pracy
(1)
Myślenie
(1)
Negocjacje
(1)
Outsourcing
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Polityka
(1)
Polityka podatkowa
(1)
Polska
(1)
Popyt
(1)
Prakseologia
(1)
Programowanie liniowe
(1)
Projektowanie
(1)
Przemysł
(1)
Rachunkowość
(1)
Reengineering
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Sektor publiczny
(1)
Simon, Herbert Alexander
(1)
Stein, Lorenz von
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Technika
(1)
Teoria gier
(1)
Teoria systemów
(1)
Urwick, Lyndall Fownes
(1)
Urzędnicy
(1)
Weber, Max
(1)
Wilson, Woodrow Thomas
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Subject: time
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(8)
Podręcznik akademicki
(2)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Uniwersytet Śląski ; 200)
Skrypt przeznaczony dla studentów I roku studiów administracyjnych dziennych i zaocznych
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Elementy teorii organizacji i zarządzania / Alfred Czermiński, Jerzy Trzcieniecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. - 175, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
Bibliogr.
I. Racjonalizacja pracy i zasady sprawnego działania II. Praca ludzka jako przedmiot organizowania III.Elementy teorii zarządzania IV. Struktura organizacyjna jako narzędzie
zarządzania V. Metodyka badań organizacyjnych VI. Badania operacyjne w procesie podejmowania decyzji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. s. 141-142.
I. WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ORGANIZACJI: 1. Pojecie organizacji i jej formy ; 2. Systemy działań ; 3. Działania sprawne i niesprawne ; II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ I DOROBKU NAUKI: 1. Organizacja i zarządzanie jako dyscyplina nauki ; 2. Powstawanie, rozwój i dorobek nauki o organizacji i zarządzaniu ; III. STRUKTURY ZARZĄDZANIA: 1. Ogniwa i więzi organizacyjne ; 2. Typowe modele struktur zarządzania i niektóre zasady ich projektowania ; 3. Formalizacja struktur zarządzania ; IV. KIEROWNICTWO W STRUKTURACH ZARZĄDZANIA: 1. Zagadnienia wprowadzające ; 2. Stanowiska kierownicze i ich układ hierarchiczny ; 3. Funkcje i style zarządzania ; V. DECYZJE KIEROWNICZE: 1. Zagadnienia wprowadzające ; 2. Rola i znaczenie decyzji kierowniczych w procesach zarządzania ; 3. Decydent ; VI. SYSTEMY INFORMACYJNE DLA CELÓW ZARZĄDZANIA: 1. Informacja jako zjawisko społeczne ; 2. Informacje w strukturach zarządzania ; VII. ELEMENTY NAUKI ADMINISTRACJI: 1. Pojęcie nauki administracji, jej zakres i rozwój ; 2. Społeczna rola administracji publicznej ; 3. Ustrój administracji - zagadnienia teoretyczne ; 4. Polityka w działaniach administracji publicznej ; 5. Wybrane problemy metod działania administracji publicznej ; 6. Innowacje w administracji ; 7. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Psychologia i Zarządzanie)
Bibliogr. s. [193]-201. Indeksy.
1. Strategia i organizacja ; 2. Podstawowe koncepcje modelu organizacyjnego ; 3. Charakter i cel istnienia firmy ; Motywacja w nowoczesnej firmie ; Model organizacyjny na rzecz wydajności ; Model organizacyjny na rzecz wzrostu i innowacyjności ; Tworzenie nowoczesnej firmy: zarządzanie i przywództwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
I. Teorie organizacji i zarządzania : 1. Geneza nauki o organizacji i zarządzaniu 2. Klasyczne teorie zarządzania 3. Nurt behawioralny 4. Nurt neoklasyczny 5. Szkoła systemowa 6. Teoria chaosu II. Podstawy zarządzania organizacjami : 1. Tworzenie organizacji 2. Zarządzanie kompetencjami 3. Zarządzanie partycypacyjne 4. Zarządzanie projektami 5. Zarządzanie jakością III. Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem : 1. Reengineering 2. Benchmarking 3. Outsourcing 4. Zarządzanie wiedzą
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Dziennikarstwo / Marek Chyliński, Stephan Russ-Mohl. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Polskapresse, cop. 2008. - 438 s. : faks., fot. kolor., rys. (gł. kolor.), wykr. ; 21 cm.
Na s. tyt. rok wyd.: 2007.
Bibliogr. s. 411-430.
1. Media w społeczeństwie 2. Środki pracy dziennikarskiej - Gatunki dziennikarskie - Język dziennikarski - Liczby i statystyka w pracy dziennikarskiej 3. Dziennikarskie procesy pracy - Selekcja informacji - Research - Praca nad tekstem - Formy prezentacji 4. Zarządzanie redakcją i działami - Redakcja w przedsiębiorstwie medialnym - Działy i obszary tematyczne w redakcji - Marketing redakcyjny i zarządzanie redakcją 5. Wpływy zewnętrzne - Dziennikrstwo i wpływy zewnętrzne - Dziennikarstwo i prawo - Etyka i normy zawodowe - Media potrzebują jakości 6. Perspektywy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. [139]-145.
I. KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. Pojęcia kosztu w przedsiębiorstwie ; 2. Różnorodność i klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie ; 3. Istota i terminologia kosztów logistyki ; 4. Problematyczność kosztów logistyki. II. RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYKI: 1. Pojęcie i rodzaje rachunków kosztów w przedsiębiorstwie ; 2. Zasady rachunku kosztów logistyki ; 3. Ewidencja kosztów logistyki. III. TEORETYCZNE PODSTAWY CONTROLLINGU LOGISTYKI W PREZDSIĘBIORSTWIE: 1. Pojęcie controllingu ; 2. Podział controllingu ; 3. Zadania i zakres controllingu ; 4. Istota i funkcje controllingu logistyki ; 5. Mierniki i wskaźniki logistyczne ; 6. Miejsce controllingu logistyki w strukturze organizacyjnej ; 7. Wpływ controllingu na poziom obsługi klienta. IV. INFORMACYJNE POTRZEBY CONTROLLINGU LOGISTYKI: 1. Pojęcie i źródła informacji dla controllingu logistyki ; 2. Rachunkowość jako źródło informacji ; 3. Informatyczne systemy obsługi przedsiębiorstwa ; 4. Zadania systemów informatycznych w controllingu logistyki ; 5. Ewolucja informatyczna systemów zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Na s. tyt. błędna nazwa wydawcy: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
Bibliogr. s. [469]-499 oraz przy rozdz. Indeksy.
Tekst częśc. tł. ze słowac.
1. Pedagogika filozoficzna: relacje między pedagogiką, filozofią i humanistyką a edukacją, kulturą i życiem społecznym / Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski; 2. Pedagogika religii / Bogusław Milerski; 3. Pedagogika kultury / Bogusław Milerski; 4. Pedagogika socjologiczna / Mirosław J. Szymański; 5. Pedagogika kultury popularnej / Zbyszko Melosik; 6. Pedagogika prenatalna / Dorota Kornas-Biela; 7. Pedagogika rodziny / Jerzy Kułaczkowski; 8. Pedagogika rodzaju (gender) / Agnieszka Gromkowska-Melosik; 9. Teorie wychowania / Bogusław Śliwerski; 10. Orientacje dydaktyczne / Stefan Mieszalski; 11. Pedagogika twórczości, czyli edukacja ku twórczości / Wiesława Limont; 12. Pedagogika wczesnoszkolna / Ewa Zalewska; 13. Pedagogika inkluzyjna / Viktor Lechta; 14. Pedagogika sportu / Piotr Błajet; 15. Pedagogika zarządzania / Lechosław Gawrecki; 16. Quasi-rynek. Ekonomiczne uzasadnienie konkurowania w edukacji / Piotr Bielecki; 17. Pedagogika alternatywna / Bogusław Śliwerski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Na s. tyt. błędna nazwa wydawcy: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
Bibliogr. s. [469]-499 oraz przy rozdz. Indeksy.
Tekst częśc. tł. ze słowac.
1. Pedagogika filozoficzna: relacje między pedagogiką, filozofią i humanistyką a edukacją, kulturą i życiem społecznym / Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski ; 2. Pedagogika religii / Bogusław Milerski ; 3. Pedagogika kultury / Bogusław Milerski ; 4. Pedagogika socjologiczna / Mirosław J. Szymański ; 5. Pedagogika kultury popularnej / Zbyszko Melosik ; 6. Pedagogika prenatalna / Dorota Kornas-Biela ; 7. Pedagogika rodziny / Jerzy Kułaczkowski ; 8. Pedagogika rodzaju (gender) / Agnieszka Gromkowska-Melosik ; 9. Teorie wychowania / Bogusław Śliwerski ; 10. Orientacje dydaktyczne / Stefan Mieszalski ; 11. Pedagogika twórczości, czyli edukacja ku twórczości / Wiesława Limont ; 12. Pedagogika wczesnoszkolna / Ewa Zalewska ; 13. Pedagogika inkluzyjna / Viktor Lechta ; 14. Pedagogika sportu / Piotr Błajet ; 15. Pedagogika zarządzania / Lechosław Gawrecki ; 16. Quasi-rynek. Ekonomiczne uzasadnienie konkurowania w edukacji / Piotr Bielecki ; 17. Pedagogika alternatywna / Bogusław Śliwerski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again