Form of Work
Książki
(4)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(3)
Filia 2 (Fredry 5)
(1)
Author
Cygler Maciej
(2)
Kiuiła Olga
(2)
Peszko Grzegorz
(2)
Rączka Jan
(2)
Bednaruk Waldemar (1972- )
(1)
Jureńczyk Łukasz (1981- )
(1)
Sadowski Sławomir (historyk)
(1)
Sierzputowska Kamila
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Ochrona środowiska
(4)
Prawa człowieka
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Kościół katolicki
(2)
Unia Europejska
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń jądrowa
(1)
Buddyzm
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas pracy
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka
(1)
Etyka ekologiczna
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Grupy nacisku
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Islam
(1)
Judaizm
(1)
Kalecki, Michał
(1)
Kapitalizm
(1)
Kapitał
(1)
Komitet Praw Człowiek
(1)
Kursy walutowe
(1)
Migracje
(1)
NATO
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Organizacja
(1)
Podmiotowość
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Polska
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Płaca
(1)
Religia
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Rynek pracy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Stopa życiowa
(1)
System obronny państwa
(1)
Sądownictwo
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transport
(1)
Uchodźcy
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wojna 1990- domowa w Ruandzie
(1)
Wojsko
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1)
Wykształcenie
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zatrudnienie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
Subject: place
Europa
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Zakaukazie
(1)
5 results Filter
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
No availability information: sygn. F.2-502+504
Book
In basket
Na 4 s. okł. błędny zapis ISBN 837702178-1.
Bibliogr. po poszczeg. rozdz.
Streszcz. ang. i niem.
I. AKSJOLOGICZNE PODSTAWY INTEGRACJI: Próba syntezy filozofii Unii Europejskiej ; Wspólnota Europejska w koncepcjach ojców założycieli ; Stosunek Kościoła katolickiego do Unii Europejskiej. II. PRAWNE PODSTAWY INTEGRACJI: Pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskiego Trybunału Konstytucyjnego ; Traktat Lizboński i Karta Praw Podstawowych - geneza, znaczenie, charakterystyka ; Wpływ uzasadnienia wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. na treść uzasadnienia wniosku grupy senatorów RP reprezentowanych przez senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego w sprawie stwierdzenia niezgodności umowy międzynarodowej (Traktatu Lizbońskiego) z Konstytucją RP. III. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ: Unijny wymiar sprawiedliwości ; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. IV. GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA: Zmiany w zakresie polityki w dziedzinie transportu wprowadzone do traktatów założycielskich Unii Europejskiej przez Traktat Lizboński. Zarys problematyki ; Pięć lat w Unii Europejskiej - środowiskowy punkt widzenia ; Znaczenie Szóstego Programu Działań na Rzecz Środowiska i wybranych aktów prawa miękkiego dla inspirowania oraz tworzenia polityki i prawa ekologicznego Unii Europejskiej. V. VARIA: Eurosierctwo w świetle wybranych przepisów prawa rodzinnego i oświatowego ; Prawo wspólnotowe a elastyczny czas pracy w Polsce. DODATEK: Odpowiedzialność Kościołów za Europę ; Polskie euro - Quo vadis?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96459 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. w jęz. ang. przy pracach.
Spis treści także ang.
I. TRADYCYJNE I NOWE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO: Realne i pozorne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Próba klasyfikacji ; Cyberprzestrzeń jako globalna sfera konfliktów. Cyberprzemoc i jej przejawy w polityce ; Prognozy użycia broni jądrowej w przyszłych wojnach i konfliktach zbrojnych ; Niewidoczne skutki wojny - traumatyczne zdarzenia i ich psychologiczne konsekwencje ; Bezpieczeństwo społeczne w dobie kryzysu gospodarki światowej ; Konflikt celów radykalnych ugrupowań politycznych i państwa demokratycznego a bezpieczeństwo ideologiczne Polski ; Bezpieczeństwo jako podstawowa kategoria generująca migracje ; Zagrożenia dla zachowania tożsamości narodowej współczesnych migrantów z Polski w Wielkiej Brytanii ; II. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Niestabilne środowisko bezpieczeństwa globalnego - implementacja nowej strategicznej koncepcji NATO w następstwie szczytu Sojuszu Północno-Atlantyckiego w Lizbonie oraz Chicago ; Polityka NATO w rejonie Kaukazu południowego. Problematyka bezpieczeństwa regionu w perspektywie lokalnej i globalnej ; Francja wobec ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku ; Działania Unii Europejskiej i NATO na rzecz ochrony środowiska ; System bezpieczeństwa społecznego ; Odpowiedzialność państwa za naruszanie praw człowieka podczas zagranicznych interwencji zbrojnych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych ; Kierunek reformy systemu logistycznego sił zbrojnych RP ; Polski system ochrony dóbr kultury w czasie wojny ; Ochrona i bezpieczeństwo zasobów muzealnych w Polsce ; Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-327 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: Kalecki, Michał (1899-1970) ; Unia Europejska (UE) ; Bezrobocie ; Buddyzm - a gospodarka ; Chrześcijaństwo - a gospodarka ; Dochody indywidualne - Polska - 21 w ; Ekorozwój ; Etyka ; Etyka ekologiczna ; Globalizacja ; Globalizacja - a gospodarka ; Globalizacja - a społeczności lokalne ; Globalizacja - socjologia ; Gospodarka - etyka ; Grupy nacisku - Unia Europejska ; Inwestycje zagraniczne - kraje Unii Europejskiej ; Islam - a gospodarka ; Judaizm - a gospodarka ; Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) ; Kapitalizm ; Kapitał ; Kościół katolicki - a globalizacja ; Kursy walutowe - teoria ; Migracje ; Nierówności społeczne ; Nierówności społeczne - Polska ; Nierówności społeczne - a wzrost gospodarczy ; Ochrona środowiska - polityka - Polska - od 1989 r ; Ochrona środowiska - polityka - Unia Europejska ; Organizacja - socjologia ; Płaca ; Płaca - Polska - 21 w ; Płaca - polityka - Polska ; Podmiotowość ; Polityka regionalna UE ; Polityka spójności UE ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Religia - a gospodarka ; Rozwój społeczny ; Rozwój społeczny - kraje Unii Europejskiej ; Równouprawnienie płci ; Ruchliwość społeczna - Polska - od 1989 r ; Rynek pracy ; Rynek pracy - kraje Unii Europejskiej ; Siła robocza ; Siła robocza - Polska - od 1989 r ; Społeczności lokalne ; Spożycie - socjologia ; Stopa życiowa - kraje Unii Europejskiej ; Świadomość społeczna ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Wartość ekonomiczna ; Współpraca gospodarcza ; Współpraca transgraniczna - Europa - od 1989 r ; Współpraca transgraniczna - Polska - od 1989 r ; Współpraca transgraniczna - Ukraina - od 1991 r ; Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2004 r ; Wykształcenie - a rozwój społeczny - kraje Unii Europejskiej ; Wykształcenie - a wzrost gospodarczy - kraje Unii Europejskiej ; Wzrost gospodarczy ; Wzrost gospodarczy - kraje Unii Europejskiej ; Wzrost gospodarczy - teoria ; Zarządzanie ; Zatrudnienie ; Europa - gospodarka - od 1989 r ; Kraje Unii Europejskiej - gospodarka ; Polska - gospodarka - od 1989 r
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ukr.
Spis treści równol. pol. i ang.
Streszcz. ang. przy pracach.
Edward Łukawer: W nawiązaniu do idei i przekonań Michała Kaleckiego; Michał Gabriel Woźniak: Kapitalizm globalny w kontekście aksjologicznym; Franciszek Piontek, Barbara Piontek: Transformacja a koncepcje rozwoju - skutki dla kapitału: ekonomicznego, ludzkiego i przyrodniczego; Krzysztof Kietliński: Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu; Franciszek Janusz Mazurek: Miejsce fundamentalnej normy moralności i norm moralnych jako reguł w dziedzinie gospodarczej; Vasyl Zinko, Oleh Ohirko, Vladimir Andrushko: Cerkva ta globalizaciâ i regionalizaciâ; Ewa Zysnarska: Efektywność, etyka i ekologia w obliczu globalizacji; Mieczysław Dobija: Międzynarodowe porównywanie wartości; Krystyna Leśniak-Moczuk: Lokalizm w perspektywie globalizacji; Anna Kulpa-Ogdowska: Włączeni i wyłączeni z globalnej sieci. Społeczne konsekwencje rozwoju nowoczesnych technologii i konsumeryzmu; Elżbieta Mikuła-Bączek: Kapitał a kapitał ludzki w procesie kształtowania wymiaru globalizacji; Magdalena Szpunar: Globalizacja - ziszczenie wizji McLuhana; Stanisław Fel: Podmioty pozarządowe w global governance; Ewa Cierniak-Szóstak: Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy; Ireneusz Maj: Homo symbolicus a homo economicus; Anna Mazurkiewicz, Marek Uryniak: Podmiotowość człowieka w aspekcie jego działalności w organizacji; Łukasz Jabłoński: Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji; Wioletta Nowak: Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego; Jadwiga Berbeka: Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985-2002; Magdalena Cyrek: Procesy upodabniania się struktur gospodarczych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej; Jakub Piecuch: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom spójności gospodarczej regionów UE; Wiktor Czużykow: Teritorial'na asimetriâ v Evropi: modeluvannâ dlâ Ukraini; Ewa Mazur-Wierzbicka: Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku; Agnieszka Głodowska: Edukacja a rozwój społeczno-gospodarczy w krajach Unii Europejskiej; Marek Wocial: Model wpływu nierówności na wzrost gospodarczy; Ryszarda Bolonek: Nierówności rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego barierą wzrostu gospodarczego Polski w ramach UE; Małgorzata Leszczyńska: Dysproporcje dochodów ludności w przekroju regionalnym; Patrycja Zwiech: Dochodowe nierówności płci w Polsce - relacje wynagrodzeń w ujęciu grup zawodowych; Natalia Krzyżanowska: O nierówności płci w sferze publicznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004; Agata Kubiczek: Nierówności na rynku pracy; Magdalena Śmiglin: Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji; Izabela Ostoj: Rynki pracy nowych krajów członkowskich UE w warunkach globalizacji; Jerzy Kociszewski: Mobilność siły roboczej w Polsce w procesie transformacji w układzie przestrzennym; Jan Brzozowski: Rola migracji międzynarodowych w niwelowaniu nierówności społecznych; Ewa Beck: Polityka płacowa polskich przedsiębiorstw w kontekście nierówności społecznych; Iwona Cieślak, Małgorzata Kucharczyk: Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego; Wojciech Kozioł: Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym; Marianna Księżyk: Nowe doświadczenia krajów gospodarki rynkowej w zakresie ograniczania nierównowagi na rynku pracy; Anna Maria Rak, Jacek Maciej Rak: Rola państwa w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia; Irina Yeleyko: Analiza porównawcza doskonalenia państwowej polityki zatrudnienia na przykładzie Polski i Ukrainy; Andżelika Leja: System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej; Waldemar Kalita, Anna Barwińska-Małajowicz: Współpraca międzynarodowa jako forma działań wyrównujących nierówności gospodarcze; Izabela Markiewicz-Halemba: Nowa polityka spójności a problem nierówności społeczno-gospodarczych w Europie; Ireneusz Jaźwiński, Agnieszka Kiernożycka-Sobejko: Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów; Janina Koniuch: Rozwój współpracy przygranicznej w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej oraz Polski z krajami nie członkowskimi; Katarzyna Tarnawska: Reprezentacja interesów na poziomie UE. Logika członkostwa i logika wpływu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.8 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again