Form of Work
Książki
(25)
Artykuły
(1)
Status
available
(15)
only on-site
(11)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(9)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(11)
Filia 2 (Fredry 5)
(1)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(1)
Filia 5 (Budziwojska 194)
(1)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(3)
Filia 8 (Okulickiego 3)
(1)
Filia 20 (Solarza 9a)
(1)
Author
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(5)
Hałagida Igor
(2)
Huk Bogdan (1964- )
(2)
Misiło Eugeniusz
(2)
Motyka Grzegorz (1967- )
(2)
Pisuliński Jan (1968- )
(2)
Andrusieczko Piotr (1971- )
(1)
Andrusiewicz Anna. Wprowadzenie do tematyki subkultury gotyckiej (pol.)
(1)
Bartoszewicz Henryk. Kijowska Filarecja : z dziejów polskich organizacji niepodległościowych na Ukrainie przed wybuchem rewolucji rosyjskiej (pol.)
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Antoni Serednicki - pedagog, pisarz i tłumacz - jako badacz i krzewiciel pobratymstwa polsko-ukraińskiego (pol.)
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Świat słowiański w twórczej percepcji Aleksego Dmitrowskiego : szkic jubileuszowy z okazji 80-leci prof. Aleksego Zacharewicza Dmitrowskiego (pol.)
(1)
Bilska Maja
(1)
Bobusia Bogusław (1954- )
(1)
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(1)
Broda Marian (1954- ). Archaiczne uwikłania i mentalno-społeczne korelaty sakralizacji władzy w Rosji (pol.)
(1)
Broda Marian (1954- ). Dostojewski w oczach Leontjewa : podstawy odmiennych tożsamości (pol.)
(1)
Brzostek Błażej (1977- )
(1)
Charčuk Krystyna. Urbanistyczny rozwój Truskawca (pol.)
(1)
Cynarski Wojciech Jan. Narodowe tradycje sportowe a glokalizacja : interpretacja socjologiczna (pol.)
(1)
Czartoryska Jolanta. Podstawowe swobody w Unii Europejskiej (pol.)
(1)
Czop Edyta. Nastroje społeczne w województwie rzeszowskim przez wyborami 1961 r. w świetle sprawozdań Służb Bezpieczeństwa (pol.)
(1)
Czop Edyta. Strach w świadomości społeczeństwa Rzeszowszczyzny w latach 1945-1975 (pol.)
(1)
Duć-Fajfer Helena (1960- ). Przez literaturę ku etniczności - literatura łemkowska od połowy XIX wieku do dziś (pol.)
(1)
Fogelzang-Adler Ewa. Mniejszości narodowe w myśli politycznej Stronnictwa Demokratycznego i ugrupowań z nim związanych (1939-1945) (pol.)
(1)
Gerent Piotr. Prawosławie na Dolnym Śląsku (pol.)
(1)
Gliwa Małgorzata (1976- )
(1)
Jankowski Henryk (1936-2010)
(1)
Jestal Jerzy. Rola telewizyjnych debat w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej na Ukrainie w 2004 roku (pol.)
(1)
Jestal Jerzy. Ukraińska diaspora (pol.)
(1)
Kozłowski Piotr. Powstanie Małopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej (pol.)
(1)
Kozłowski Piotr. Wywiad i kontrwywiad polskich służb garnicznych w latach 1927-1935 (pol.)
(1)
Kwak Jan (1936- ). Na straży południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej : rola KamieńcaPodolskiego w XVII w. (pol.)
(1)
Kłaczyński Robert. Społeczno-polityczna sytuacja w Mołdawii na początku XXI wieku (pol.)
(1)
Lorens Beata (1972- )
(1)
Majkowski Krzysztof. Przesiedlenia ludności w powiatach przeworskim i jarosławskim w latach 1944-1948 (pol.)
(1)
Małek Kazimierz. Zadania społeczne i polityczne Kościoła we współczesnym społeczeństwie obywatelskim III RP na przykładzie diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego (pol.)
(1)
Michna Ewa. Łemkowie - historyczen źródła współczesnych dylematów identyfikacyjnych (pol.)
(1)
Moklak Jarosław (1959- )
(1)
Mokry Włodzimierz (1949- )
(1)
Nabywaniec Stanisław (1958- )
(1)
Nabywaniec Stanisław (1958- ). Kościół greckokatolicki w Galicji w latach 1772-1848 (pol.)
(1)
Piper Predrag (1950- ). Filologia rosyjska i filologia słowiańska jako czynnik kulturalnego renesansu i integracji w kulturze (pol.)
(1)
Pisuliński Jan (1968- ). Działalność Delegata dla spraw Małopolski Wschodniej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych (pol.)
(1)
Popowicz Olga. Życie kulturalne i społeczne Ukraińców w Przemyślu i okolicach (pol.)
(1)
Prus Edward (1931-2007)
(1)
Putova Anna. Losy proboszczów parafii św. Aleksandra w Kijowie na początku XX wieku (pol.)
(1)
Rączy Elżbieta. Armia Czerwona na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1945 (pol.)
(1)
Rączy Elżbieta. Działalność Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1956. Zarys problematyki (cz.2) (pol.)
(1)
Rączy Elżbieta. Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1954. (cz. 1) (pol.)
(1)
Rębisz Sławomir. Szkolnictwo wyższe Słowacji, Węgier i Ukrainy od roku 1990 : rys historyczny (pol.)
(1)
Sobolewska-Myślik Katarzyna. Respektowanie praw człowieka na Słowacji w okresie rządów Władimira Mečiara (pol.)
(1)
Strycharski Jarosław. Najnowsza dramaturgia rosyjska w interpretacji badaczy i krytków polskich (pol.)
(1)
Szmyd Kazimierz (1946- ). Wieloetniczny i wielokulturowy fenomen Lwowa (pol.)
(1)
Szopa Grzegorz. Prasa przemyska w latach 1790-1918 (pol.)
(1)
Szopa Grzegorz. Próby utworzenia województwa przemyskiego w latach 1919-1921 i 1930 (pol.)
(1)
Szpunar Magdalena. Unia Europejska a kraje Europy Środkowej i Wschodniej - w świetle badania opinii publicznej (pol.)
(1)
Tarnawski Julian. Archiwum diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1918-1939 (pol.)
(1)
Tarnawski Julian. Pochodzenie społeczne i religijne ludności rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym (pol.)
(1)
Tiholaz Anatolij Georgievič (1958- ). Rosyjska filozofia i rosyjski charakter narodowy (pol.)
(1)
Trojan Serhij. Postradziecki model polityki społecznej na Ukrainie (pol.)
(1)
Uruski Piotr. Metropolita Harion a klasztor kijowsko-pieczerski (pol.)
(1)
Ustrzycki Janusz. Stronnictwa polityczne w dyskrycie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa w organizacji pomocy doraźnej dla więźniów, uchodźców z ziem wcielonych do Rzeszy oraz uciekinierów z Warszawy i Wołynia (pol.)
(1)
Wais Kamil. Akcja letnia Związku Harcerstwa Polskiego w II oraz III RP - próba porównania (pol.)
(1)
Wais Kamil. Ewolucja statutu Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1920-1939 (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Działalność kobiecych organizacji ziemiańskich w woj. lwowskim w latach 1918-1939 (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Działalność społeczna i polityczna kobiet polskich w latach 1914-1939 (pol.)
(1)
Wierzbieniec Wacław
(1)
Wojakowski Dariusz (1970- ). Relacje między wielokuturowością a światem wartości. Uwagi metodologiczne (pol.)
(1)
Wojakowski Dariusz (1970- ). Ukraińcy na Podkarpaciu w świetle badań socjologicznych (pol.)
(1)
Wróbel Joanna. Wybory do Sejmu Ustawodawczego i Senatu w latach 1919-1922 ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego (pol.)
(1)
Zabraniak Sławomir (1968- )
(1)
Łabędź Krzysztof (1953- ). Opozycja polityczna w Polsce wobec Związku Radzieckiego w latach osiemdziesiątych XX wieku (pol.)
(1)
Ślęzak Monika. Mniejszość ukraińska w Polsce w pracach Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 1989-2000 (pol.)
(1)
Ślęzak Monika. Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1989 roku w opinii jej przedstawicieli (pol.)
(1)
Ślęzak Monika. Szkolna opieka higieniczno-medyczna w latach 1920-1939 w świetle czasopisma "Wychowanie fizyczne" (pol.)
(1)
Świętojańska Beata. Rola funkcji militarnej w rozwoju miasta Przemyśla w dobie autonomicznej (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Poglądy społeczno-polityczne Mikołaja Danilewskiego (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Recepcja filozofii Mikołaja Bierdiajewa w Polsce (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Spuścizna filozoficzna Włodzimierza Sołowjowa na łamach "Przeglądu Powszechnego" (1884-1890) (pol.)
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(22)
Subject
Ukraińcy za granicą
(26)
Wysiedlanie
(11)
Akcja "Wisła" (1947-1950)
(7)
Mniejszości narodowe
(6)
Organizaciâ Ukrains'kih Nacionalistiv
(5)
Służba bezpieczeństwa
(5)
Polacy za granicą
(4)
Polityka narodowościowa
(4)
Związek Harcerstwa Polskiego
(4)
Łemkowie
(4)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Wojsko
(3)
27 Wołyńska Dywizja Piechoty (Armia Krajowa)
(2)
Akcja "Burza"
(2)
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič
(2)
Dmitrovskij, Aleksej Zaharovič
(2)
Duchowieństwo greckokatolickie
(2)
Działalność charytatywna
(2)
II wojna światowa (1939-1945)
(2)
Kobieta
(2)
Ludobójstwo
(2)
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
(2)
Naród
(2)
Obozy harcerskie
(2)
Opieka społeczna
(2)
Organizacje tajne
(2)
Praca społeczna
(2)
Rada Główna Opiekuńcza (1940-1945)
(2)
Serednicki, Antoni
(2)
Solov'ëv, Vladimir Sergeevič
(2)
Strach
(2)
Służba celna
(2)
Ukrains'ka Povstans'ka Armiâ
(2)
Ukraińska Powstańcza Armia (UPA)
(2)
Wojna 1939-1945 r.
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Bianchi, Michele
(1)
Białobocki, Jan
(1)
Biblioteka Narodowa
(1)
Bieniewski, Stanisław Kazimierz
(1)
Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem
(1)
Bitwa 1812 r. pod Borodino
(1)
Bitwa o Kretę (1941)
(1)
Blüth, Rafał Marceli
(1)
Bohaterstwo
(1)
Bractwa religijne
(1)
Cenzura
(1)
Cerkwie
(1)
Chapeville, François
(1)
Danilevskij, Nikolaj Âkovič
(1)
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič
(1)
Dostojewski, Fiodor
(1)
Dramat rosyjski
(1)
Duchowieństwo prawosławne
(1)
Działalność charytatywna zPolska y1918-1939 r.
(1)
Epoka żelaza
(1)
Finkel, Ludwik
(1)
Gawroński, Franciszek
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grass, Günter
(1)
Grzymisława
(1)
Herling-Grudziński, Gustaw
(1)
Historia
(1)
Hmel'nic'kij, Bogdan
(1)
Język ukraiński
(1)
Karvans'ka-Bajlâk, Anna
(1)
Kasy oszczędności
(1)
Komunizm
(1)
Koneczny, Feliks
(1)
Kozacy
(1)
Kościoły prawosławne
(1)
Kościół greckokatolicki
(1)
Krygowski, Kazimierz
(1)
Kształcenie za granicą
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Laikat
(1)
Linia Curzona
(1)
Matuszewski, Ignacy
(1)
Miejsca pamięci narodowej
(1)
Migracje
(1)
Monopol państwowy
(1)
NATO
(1)
NSZZ "Solidarność"
(1)
Obozy pracy
(1)
Obrona Westerplatte (1939)
(1)
Obyczaje towarzyskie
(1)
Obóz pracy Jaworzno
(1)
Odeskij nacionalnij universitet im. I.I. Mečnikova
(1)
Operacja "Wisła"
(1)
Opinia publiczna
(1)
Opozycja polityczna legalna
(1)
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)
(1)
Organizacje kobiece
(1)
Organizacje studenckie
(1)
Panslawizm
(1)
Parafie
(1)
Podatek
(1)
Subject: work
Biuletyn informacyjny (czasop. ; 1939-1945)
(1)
Dziennik pisany nocą
(1)
Elekcja Zygmunta I.
(1)
Odmiana postanowienia sfery niestatecznej kozackiej
(1)
Pamiętnik
(1)
Subject: time
1901-2000
(17)
1801-1900
(9)
1918-1939
(9)
1939-1945
(6)
1701-1800
(3)
1945-1989
(3)
1989-2000
(3)
1601-1700
(2)
1944-1947
(2)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1901-1914
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(17)
Ukraina
(12)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(6)
Przemyska, diecezja (katol.)
(5)
Rosja
(5)
ZSRR
(5)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(4)
Europa Środkowo-Wschodnia
(3)
Krosno (woj. podkarpackie)
(3)
Lwów (Ukraina)
(3)
Niemcy
(3)
Galicja
(2)
Kamieniec Podolski (Ukraina)
(2)
Przemyska, diecezja (greckokatol.)
(2)
Wołyń (Ukraina)
(2)
Wrocławska, diecezja (ewang.-augsb.)
(2)
Bieszczady (góry)
(1)
Brasławski, dekanat (katol.)
(1)
Chełmska, diecezja (grekokatol.)
(1)
Dermań (Ukraina)
(1)
Dolina Dolnego Sanu
(1)
Dydnia (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Dydnia ; okolice)
(1)
Dębno (woj. podkarpackie)
(1)
Galicja (kraina historyczna)
(1)
Gnieźnieńska, diecezja (katol.)
(1)
Głogów Małopolski (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Głogów Małopolski)
(1)
Jarosław (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Jedwabne (woj. podlaskie ; okręg)
(1)
Kaliningrad (Rosja ; okręg)
(1)
Kijów (Ukraina)
(1)
Kolbuszowa (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Krasne (woj. podkarpackie, pow. Rzeszów)
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Krosno (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Mołdawia
(1)
Odessa (Ukraina)
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podole (Ukraina)
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Przeworsk (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
RFN
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Solska, Puszcza
(1)
Trembowla (Ukraina)
(1)
Truskawiec (Ukraina)
(1)
Łańcut (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Pamiętniki ukraińskie
(3)
Antologie
(2)
Szkice
(2)
Źródła historyczne
(2)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Dramat rosyjski
(1)
Listy polskie
(1)
Literatura łemkowska
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Ogłoszenia prasowe
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
27 results Filter
Authority data
Book
In basket
M. in. dot. woj. podkarpackiego.
Indeksy.
Tekst częśc. równol. ros.-pol., ukr.-pol.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Dot. m.in. woj. rzeszowskiego.
Bibliogr. s. 542-563. Indeksy.
1. Stosunki polsko-ukraińskie przed 1944 r. ; 2. Umowa ; 3. Organizacja i funkcjonowanie aparatu przesiedleńczego ; 4. Pierwszy etap akcji przesiedleńczej (październik 1944 r. - luty 1945 r.) ; 5. Drugi etap akcji przesiedleńczej (marzec-sierpień 1945 r.) ; 6. Trzeci etap akcji przesiedleńczej (wrzesień 1945 r. - luty 1946 r.) ; 7. Ostatni etap akcji przesiedleńczej (marzec 1946 r. - maj 1947 r.) ; 8. Losy przesiedlonych na Ukrainie Sowieckiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza ; t. 1)
Częśc. równolegle tekst pol. i przekł. ukr. oraz tekst ukr. i przekł. pol.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Założenia ideologiczne budowy nacjonalistycznego państwa ukraińskiego według OUN ; Eksterminacja i uchodźstwo kresowych Polaków na skutek ludobójczej akcji nacjonalistów ukraińskich w latach 1943-1944 w świetle materiałów Rady Głównej Opiekuńczej ; Problematyka ukraińska w paryskiej "Kulturze" 1989-2000 ; Działalność OUN-UPA w latach 1944-1947 na przykładzie powiatu przemyskiego ; Podstawy prawne akcji "Wisła" ; Aspekty militarne akcji "Wisła". Kilka uwag o strategii i taktyce stron ; Przyczyny i skutki akcji "Wisła" ; Warunki przesiedlania ludności w ramach akcji "Wisła" ; UPA wobec akcji "Wisła" ; Operacja "Wisła" w świetle "Naszego Słowa".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Monografie ; t.20)
Bibliogr. s. 290-298. Indeks.
Streszcz. ang., un.
I. POCZĄTEK "GRY": 1. U źródeł prowokacji; 2. Komunistyczne prowokacje a niepodległościowy ukraiński ruch nacjonalistyczny; 3. Pozostałości ukraińskiego podziemia w południowo-wschodniej Polsce oraz na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1947-1948); 4. Likwidacja kanałów kurierskich podziemia ukraińskiego w Polsce; 5. Struktury Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów na emigracji; 6. "Zenon"; 7. Areszty, kontakty, listy; 8. Kontakt z UON frakcji melnykowskiej; 9. Kurierzy z Monachium, II. GŁÓWNA ROZGRYWKA: 1. Łączność z Zachodem i USRR; 2. "Rohacz"; 3. Nowi agenci, nowi członkowie; 4. Aresztowanie "Romana"; 5. Grupa "Czabana"; 6. Kontakty z Ukrainą - ciąg dalszy; 7. Grupy "Worona" i "Burłaki"; 8. Reorganizacja i powiększanie siatki. Nowa agentura; 9. Aresztowanie "Czabana"; 10. Desanty spadochronowe; 11. Zachód i Ukraina - dalszy kontakt; 12. Rozbudowa siatki i działalność wywiadowcza; 13. Kolejni kurierzy; 14. "Gry" ciąg dalszy; 15. Kurierzy do USRR i na Zachód oraz nowi agenci; 16. Strzały nad morzem, III. KONTYNUACJA I FINAŁ: 1. Po wpadce "Wilchowoho"; 2. Łączność z "Usmichom"; 3. Nowi członkowie, nowa agentura; 4. Aresztowanie "Sosny"; 5. Balony - nowa droga; 6. Dalsza łączność z USRR; 7. "Skob"; 8. "Balony" - odsłona druga; 9. Zmiany w siatce; 10. Sprawa "Bajdy", śmierć "Zełenoho"; 11. Podejrzenia i "realizacja"; 12. Śledztwo i procesy; 13. W następnych dekadach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Dot. gł. Rzeszowszczyzny.
Mapa na s. 3 okł.
Indeksy.
PRZED WALKĄ: Iwan Mołodij - San zmienia brzegi? ; Tekla Liborska - Tragedia Chełmszczyzny ; Anna Babiak - Zagłada Zawadki Morochowskiej. WALCZĄC O PRZEŻYCIE: Iwan Dmytryk - Kureń "Rena" ; Iwan Krywucki - Nadrejon "Chłodny Jar" ; Danyło Drewko - Bój o wieś Nienowice ; Mychajło Szymański - Historia jednego oddziału samoobrony ; Stepan Stebelski - Przez śmiech żelaza ; Anna Karwańska-Bajlak - Atak na garnizon Wojska Polskiego w Birczy ; Wołodymyr Łewosiuk - W bojówce Służby Bezpieczeństwa ; Ołeksa Kostyk - Wyzwolenie ; Myron Mycio - Nieodgadniona tajemnica Chryszczaty ; Ołeksa Konopadzki - Nasze gniazdo ; Mykoła Terefenko - Zdrajca "Smichur" ; Iwan Krywucki - Ostatnie zadanie ; Mychajło Duda - Podczas wielkiego rajdu ; Petro Hojsan - Kurier do zadań specjalnych. KONIEC WALKI: Seman Madzelan - Wygnanie z Binczarowej ; Kateryna Witko-Stach - Dar pamięci ; Iwan Sycz - Więzienie, tortury ; Iwan Kupycz - Za to, że jesteś Ukraińcem ; Stepan Dziubina - Obóz koncentracyjny w Jaworznie. ROZMOWY PO LATACH: Outsider? (rozmowa z Iwanem Krywuckim, ps. "Arkadij") ; Strategie lat 1945-1947 na Zakerzoniu (rozmowa z Wasylem Hałasą, ps. "Orłan", zastępcą przywódcy OUN Zakerzońskiego Kraju) ; Bogdan Huk - Literatura wspomnieniowa żołnierzy UPA z VI Okręgu Wojennego UPA-Zachód.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Dot. gł. Rzeszowszczyzny.
Mapa na s. 3 okł.
Indeksy.
PRZED WALKĄ: Iwan Mołodij - San zmienia brzegi? ; Tekla Liborska - Tragedia Chełmszczyzny ; Anna Babiak - Zagłada Zawadki Morochowskiej. WALCZĄC O PRZEŻYCIE: Iwan Dmytryk - Kureń "Rena" ; Iwan Krywucki - Nadrejon "Chłodny Jar" ; Danyło Drewko - Bój o wieś Nienowice ; Mychajło Szymański - Historia jednego oddziału samoobrony ; Stepan Stebelski - Przez śmiech żelaza ; Anna Karwańska-Bajlak - Atak na garnizon Wojska Polskiego w Birczy ; Wołodymyr Łewosiuk - W bojówce Służby Bezpieczeństwa ; Ołeksa Kostyk - Wyzwolenie ; Myron Mycio - Nieodgadniona tajemnica Chryszczaty ; Ołeksa Konopadzki - Nasze gniazdo ; Mykoła Terefenko - Zdrajca "Smichur" ; Iwan Krywucki - Ostatnie zadanie ; Mychajło Duda - Podczas wielkiego rajdu ; Petro Hojsan - Kurier do zadań specjalnych. KONIEC WALKI: Seman Madzelan - Wygnanie z Binczarowej ; Kateryna Witko-Stach - Dar pamięci ; Iwan Sycz - Więzienie, tortury ; Iwan Kupycz - Za to, że jesteś Ukraińcem ; Stepan Dziubina - Obóz koncentracyjny w Jaworznie. ROZMOWY PO LATACH: Outsider? (rozmowa z Iwanem Krywuckim, ps. "Arkadij") ; Strategie lat 1945-1947 na Zakerzoniu (rozmowa z Wasylem Hałasą, ps. "Orłan", zastępcą przywódcy OUN Zakerzońskiego Kraju) ; Bogdan Huk - Literatura wspomnieniowa żołnierzy UPA z VI Okręgu Wojennego UPA-Zachód.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Konferencje IPN ; t.12)
Indeks
1. Akcja "Wisła" w polskiej historiografii - aktualne problemy badawcze ; 2. Akcja "Wisła" w historiografii ukraińskiej ; 3. Akcja "Wisła" na tle innych przymusowych migracji w ówczesnej Europie ; 4/ Akcja "Wisła" a homogeniczność społeczeństwa polskiego ; 5. Polityka władz Polski Ludowej wobec Ukraińców w latach 1944-1947 ; 6. Ukraińcy w Polsce 1944-1947 : losy, postawy, nastroje ; 7. Pomiędzy komunistyczną władzą, a UPA ; 8. Stosunek polskiego podziemia niepodległościowego i legalnej opozycji do mniejszości ukraińskiej w l.1944-1947 ; 9. UPA a akcja "Wisła" ; 10. Śledztwa prowadzone przez Gł. Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dot. stosunków polsko-ukarińskich w l. 1939-48 ; 11. Pierwsze lata Ukraińców na zachodnich i północnych ziemiach Polski ; 12. Wysiedlenia Ukraińców a Kościół greckokatolicki w Polsce ; 13. Akcja "Wisła" a kościół prawosławny ; 14. Obóz Jaworzno : ukraiński etap ; 15. Propagandowe uzasadnienie akcji "Wisła"; 16.Tragiczne mikrohistorie Wiązownica (17.04.1945) i Zawadka Morochowska; [i in.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Na wyklejce mapy terenów przygranicznych.
Dot. m.in. Rzeszowszczyzny.
Bibliogr. 488-[500]. Indeksy.
Węzeł gordyjski. Problem ukraiński w II Rzeczypospolitej ; Wrzesień 1939 roku ; Od upadku Polski do rządu Jarosława Stećki (1939-1941) ; Niemieckie "porządki". Polskie i ukraińskie podziemie (1941-1943) ; UPA Bandery - pierwsza akcja ; Antyniemieckie wystąpienie ; Antypolska akcja na Wołyniu - początek ; Ukraiński plan "usunięcia" Polaków ; Antypolska akcja na Wołyniu - apogeum rzezi ; Polska obrona i odwet ; Czerwona partyzantka ; "Wszystko rozbijać, roznosić w proch" ; Powstańcy wołyńscy. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK ; "W Małopolsce Wschodniej mamy wojnę" ; "Polskie" rozkazy OUN-B i UPA w Galicji Wschodniej ; Rzeź galicyjska. Akcja antypolska w Galicji Wschodniej ; Dywizja SS "Galizien". Fakty i mity ; Konflikt polsko-ukraiński na Lubelszczyźnie (1943-1944) ; Inne ukraińskie ugrupowania wobec antypolskiej akcji ; Metropolita Andrzej Szeptycki: katecheza w czasie pogardy ; Sowieci nadchodzą ; Ostatnie mordy w Galicji Wschodniej ; Antysowiecka guerilla na Ukrainie zachodniej ; Od odwetu w Pawłokomie do ataku WiN i UPA na Hrubieszów ; "Repatriacja" po sowiecku ; Podziemie ukraińskie w Polsce w latach 1945-1946 ; Operacja "Wisła" ; Próba bilansu: "wojna w wojnie"', ludobójstwo, stalinowskie czystki etniczne.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Na wyklejce mapy terenów przygranicznych.
Dot. m.in. Rzeszowszczyzny.
Bibliogr. 488-[500]. Indeksy.
Węzeł gordyjski. Problem ukraiński w II Rzeczypospolitej ; Wrzesień 1939 roku ; Od upadku Polski do rządu Jarosława Stećki (1939-1941) ; Niemieckie "porządki". Polskie i ukraińskie podziemie (1941-1943) ; UPA Bandery - pierwsza akcja ; Antyniemieckie wystąpienie ; Antypolska akcja na Wołyniu - początek ; Ukraiński plan "usunięcia" Polaków ; Antypolska akcja na Wołyniu - apogeum rzezi ; Polska obrona i odwet ; Czerwona partyzantka ; "Wszystko rozbijać, roznosić w proch" ; Powstańcy wołyńscy. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK ; "W Małopolsce Wschodniej mamy wojnę" ; "Polskie" rozkazy OUN-B i UPA w Galicji Wschodniej ; Rzeź galicyjska. Akcja antypolska w Galicji Wschodniej ; Dywizja SS "Galizien". Fakty i mity ; Konflikt polsko-ukraiński na Lubelszczyźnie (1943-1944) ; Inne ukraińskie ugrupowania wobec antypolskiej akcji ; Metropolita Andrzej Szeptycki: katecheza w czasie pogardy ; Sowieci nadchodzą ; Ostatnie mordy w Galicji Wschodniej ; Antysowiecka guerilla na Ukrainie zachodniej ; Od odwetu w Pawłokomie do ataku WiN i UPA na Hrubieszów ; "Repatriacja" po sowiecku ; Podziemie ukraińskie w Polsce w latach 1945-1946 ; Operacja "Wisła" ; Próba bilansu: "wojna w wojnie"', ludobójstwo, stalinowskie czystki etniczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Na okł. u góry: Przemyśl i Lwów, Kresy, Szkolnictwo ukraińskie w Polsce, Tożsamość Zakerzońców, Dziedzictwo kulturowe. U dołu: Akcja "Wisła": motywacje czystki etnicznej.
Dot. m.in. zabytków i szkolnictwa ukraińskiego w Przemyślu oraz Operacji "Wisła".
Streszcz. ang., ros.
WYSIEDLENIA, PRZESIEDLENIA: Kalendarium Akcji "Wisła" ; "Rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w Polsce". Czystka etniczna Ukraińców w Polsce, 1943-1947 ; Akcja "Wisła": motywacje czystki etnicznej ; Rozsiedlenie i pierwsze lata życia Ukraińców przesiedlonych z Polski do ZSRR. WSPOMNIENIA: W sidłach UB. DZIEDZICTWO KULRUROWE: Niszczenie i walka o zachowanie zabytków sztuki cerkiewnej w PRL ; Los zabytków kultury ukraińskiej w Przemyślu (1944-1946) ; Zabójstwo we Lwowie. Koniec miasta wieloetnicznego, budowa sowiecko-ukraińskiego Lwowa i los modelowego miasta pogranicza ; Współpraca polsko-ukraińska w ratowaniu dziedzictwa kulturowego na płaszczyźnie konserwatorskiej ; Historia badań ukraińskich gwar ludowych w Polsce przed i po wysiedleniach. RELIGIA I SZKOŁA: Ks. Mirosław Ripećkyj i jego placówka duszpasterska w Chrzanowie 1947-1974. Przyczynek do roli domu duchownego w dziejach ukraińskich grekokatolików na Warmii i Mazurach ; Szkolnictwo ukraińskie na Warmii i Mazurach ; Działalność reaktywowanej "Szaszkewycziwki" w Przemyślu (1991-2008). TOŻSAMOŚĆ I POLITYKA: Kresy zachodnie etnograficznej Rusi-Ukrainy w świadomości "Zakerzońców" ; Walka ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce o przedstawicielstwo w parlamencie i w samorządach, 1989-2005 ; "Jarema idzie!". Czcionka a sprawa ukraińska. Rozważania po spotkaniu z Jurijem Andruchowyczem (Przemyśl, 19 maja 2007) ; Ikony Męki Pańskiej: O przemianach w malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Temat: Blüth, Rafał Marceli (1891-1939) ; Grass, Günter (1927-2015) ; Herling-Grudziński, Gustaw (1919-2000). Dziennik pisany nocą ; Szarota, Tomasz (1940- ) ; Weizsäcker, Carl Friedrich von (1912- ) ; Zaleski, August (1883-1972) ; NATO - polityka - Polska - 1956-1989 r ; NSZZ "Solidarność" - a PZPR - 1980-1981 r ; Waffen-SS ; Biuletyn informacyjny (czasop. ; 1939-1945) ; Obrona Westerplatte (1939) - w literaturze polskiej ; Bitwa o Kretę (1941) ; Bohaterstwo - socjologia - 1944-1956 r ; Cenzura - Polska - 1944-1956 r ; Gospodarstwo domowe - Polska - od 1980 r ; Komunizm - zwalczanie - Polska - 1980-1989 r ; Linia Curzona ; Miejsca pamięci narodowej - Polska ; Obozy pracy - Polska - 1944-1956 r ; Polacy za granicą - stereotyp - Niemcy - 19 w ; Polskie Państwo Podziemne ; Uprowadzenie - Irak - 20 w ; Postawy - Polska - 1944-1956 r ; Powstanie warszawskie (1944) ; Prześladowania polityczne - Polska - 1944-1956 r ; Totalitaryzm - 20 w ; Ukraińcy za granicą - organizacje - Polska - 1939-1945 r ; II wojna światowa (1939-1945) - Polska ; Wydarzenia 1956 r. w Polsce ; Wymuszone zaginięcia osób - Irak - 20 w ; Życie codzienne - Polska - 20 w ; Jedwabne (woj. podlaskie ; okręg) - miejsca pamięci ; Niemcy - a Polska - 20 w ; Polska - a Niemcy - 20 w ; Polska - ludność - 1939-1945 r ; Polska - polityka międzynarodowa - 1918-1939 r ; Polska - polityka międzynarodowa - 1939-1945 r ; Polska - polityka wewnętrzna - 1980-1989 r ; Polska - 1944-1989 r ; Księga pamiątkowa ; Ogłoszenia prasowe - Polska - 1944-1956 r ; Ogłoszenia prasowe - Węgry - 1944-1956 r
Na siedemdziesięciolecie urodzin prof. Tomasza Szaroty.
Bibliogr. prac T. Szaroty za lata 1963-2010 s. 659-674. Indeks.
Niemiecki obraz Polaków w XIX stuleciu. Refleksja nad możliwościami historycznego badania stereotypów ; Czy mogło nie być II wojny światowej? O tak zwanej nocie Curzona z 11 lipca 1920 r. i jej (możliwych) konsekwencjach ; Rafał Marceli Blüth, czyli o potępieniu obydwu totalitaryzmów ; Wiek XX i zło w Dzienniku pisanym nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ; Zapiski na marginesie interpretacji "paktu Ribbentrop-Mołotow" ; Legenda Westerplatte w tekstach literackich ; Wrzesień (nie)pamiętany. Początek wojny w polskiej pamięci zbiorowej i polityce historycznej ; Między Scyllą a Charybdą. Niemiecka i sowiecka okupacja Polski 1939-1941 ; Miejsce pamięci Jedwabne. Szkic do analizy ; Wydarzenia we wsi Markuszowa 1942-1943. Przyczynek do historii stosunków polsko-żydowskich w okresie okupacji niemieckiej ; Zagłada na Krecie ; Pomyłka, której nie było. Sprawa rzekomego zadenuncjowania przez wywiad Armii Ludowej własnej drukarni przy ul. Grzybowskiej w Warszawie w lutym 1944 r. ; Ukraińcy w okupowanej Warszawie 1939-1944 ; Polskie Państwo Podziemne - ujawnienie nazwy i faktu istnienia ; Sprawa Powstania Warszawskiego w polityce władz Polski Ludowej ; Brytyjskie źródła o życiu codziennym w Polsce okupowanej przez Niemcy 1939-1945 ; Druga wojna światowa w oczach "Biuletynu Informacyjnego" 1939-1945 ; Wehrmacht a Waffen-SS. Uwagi do wspomnień Güntera Grassa i Richarda von Weizsäckera ; Dialektyka pamięci i niepamięci. Wojna przeciw Polsce w pamięci zbiorowej Niemców ; Kolaborant? Burzliwa biografia księdza Antoniego Wincentego Kwiatkowskiego (1890-1970) ; Jerzy Olgierd i Irena Renata Iłłakowiczowie - szkic do portretu bohaterów II wojny światowej ; Nadzieje na demokratyczną cenzurę w latach 1944-1945 ; Obóz NKWD w Rembertowie ; "Człowiek drży jak liść" - trwoga przed bandytyzmem w okresie powojennym (1945-1947) ; Zbrodnie bez kary. Śledztwa i procesy w sprawie przestępstw popełnionych w powojennych obozach na Śląsku ; Pryncypia legalizmu, czyli prezydent August Zaleski ; Kto popierał Marka Twaina? Wokół zbioru dokumentów "Stalin i kosmopolityzm 1945-1953" ; Polska lat pięćdziesiątych w optyce NATO ; Kolejne szczeble drabiny. Polski bohater komunistyczny (1948-1956) - szkic do portretu ; Znaczenie drobiazgu. O drobnych ogłoszeniach prasowych z powojennego Bukaresztu i Warszawy ; Warszawa odświętna w maju i w listopadzie 1968 r. ; Zjednoczenie ruchu młodzieżowego w Polsce w roku 1973 ; "30-lecie zwycięstwa nad faszyzmem". O polityce historycznej PRL i bloku radzieckiego ; Porwanie Polaków w Iraku w 1976 r. jako przykład "crisis management" w PRL ; Szczecińskie "gry mieszkaniowe". Studium przypadku na podstawie akt sądowych ; NSZZ "Solidarność" a PZPR na przykładzie Huty "Warszawa" w latach 1980-1981 ; Samowystarczalność. Życie "udomowione" w mieście lat osiemdziesiątych ; Stosunki władz PRL i Republiki Włoskiej w okresie stanu wojennego w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych ; Polska wojna dziesięcioletnia i upadek komunizmu ; Dekomunizacja symboliki ulic warszawskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Studia Wschodnioznawcze)
Bibliogr. przy niektórych pracach.
I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY: 1. Historia; 2. Socjologia; 3. Prawo; 4. Literaturoznawstwo, II. ARTYKUŁY RECENZYJNE. RECENZJE. OMÓWIENIA, III. KRONIKA NAUKOWA. INFORMACJE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again