Form of Work
Książki
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
unavailable
(2)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(2)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(1)
Author
Bielecki Mirmił
(1)
Buchcar Rafał
(1)
Chrzan Marcin (1969- )
(1)
Gołębiowski Piotr (transport)
(1)
Grzegorczyk Krzysztof (transport)
(1)
Jacyna Marianna
(1)
Krześniak Mirosław
(1)
Nieśpiałowski Andrzej
(1)
Szkopiński Janusz
(1)
Zabłocki Wiesław (1949-2019)
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Audience Group
Kierowcy zawodowi
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Transport towarowy
(3)
ADR (transport)
(2)
Cysterny
(2)
Prawo przewozowe
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Infrastruktura kolejowa
(1)
Opakowania
(1)
Pojazdy
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Towary
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport pasażerski
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Akty prawne
(1)
Instrukcja
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Transport i logistyka
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
4 results Filter
Authority data
Transport towarowy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Transport (hasło przedmiotowe)
zob. też Ładunki (hasło przedmiotowe) ; Opakowania transportowe (hasło przedmiotowe) ; Przeładunek (hasło przedmiotowe) ; Terminal towarowy (hasło przedmiotowe) ; Terminale kontenerowe (hasło przedmiotowe) ; Towary (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Transport kombinowany (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Freight transport ; Przewozy ładunków ; Przewozy towarowe ; Przewóz ładunków ; Przewóz towarowy ; Transport ładunków ; Transport towarów
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 357-[368].
Dla praktyków i wszystkich zainteresowanych technicznymi i organizacyjnymi aspektami kolejnictwa oraz studentów kierunków politechnicznych i ekonomicznych.
I. ISTOTA I ZAKRES FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO: 1. Wykaz pojęć używanych w książce ; 2. Opis pojęć istotnych w aspekcie tematyki związanej z transportem kolejowym ; 2. Struktura rynku kolejowego: Struktura rynku przewozów pasażerskich ; Struktura rynku przewozów towarowych ; 4. Utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego – interoperacyjność ; II. SYSTEM TRANSPORTU KOLEJOWEGO I JEGO PODSYSTEMY: 1. Pojęcie systemu transportu kolejowego, jego granice i obszar jego oddziaływania ; 2. Podsystemy strukturalne i funkcjonalne ; 3. Identyfikacja i ustalenie granic podsystemów strukturalnych ; 4. Komplementarność celu działania systemu z funkcjami pełnionymi przez podsystemy ; III. INFRASTRUKTURA SIECI KOLEJOWEJ W POLSCE: 1. Klasyfikacja linii kolejowych ; 2. Podział i funkcje punktów eksploatacyjnych na sieci kolejowej ; 3. Uwarunkowania czasowe i wymagania techniczne oraz ruchowo-przewozowe rozwoju sieci bazowej i kompleksowej TEIM-T: Transeuropejska sieć transportowa TENT ; Sieć kompleksowa w odniesieniu do transportu kolejowego ; Sieć bazowa w odniesieniu do transportu kolejowego ; 4. Europejska sieć korytarzy towarowych ; 5. Tabor kolejowy i jego klasyfikacja: Uwagi ogólne ; Tabor do obsługi przewozów pasażerskich ; Tabor do obsługi przewozów towarowych ; IV. ZASADY I PROCEDURY PROWADZENIA RUCHU POCIĄGÓW NA SIECI KOLEJOWEJ: 1. Organizacja ruchu na sieci kolejowej ; 2. Uwagi o ogólne w zakresie kierowania ruchem i systemów bezpieczeństwa na sieci kolejowej ; 3. Sposoby prowadzenia ruchu pociągów na szlaku: Uwagi ogólne ; Prowadzenie ruchu pociągów na szlaku na podstawie zapowiadania za pomocą urządzeń łączności telefonicznej ; Prowadzenie ruchu pociągów na szlaku za pomocą urządzeń półsamoczynnej blokady liniowej (PBL) ; Blokada samoczynna (SBL) ; 4. Prowadzenie ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ETCS ; 5. Dokumentacja związana z prowadzeniem ruchu pociągów na szlaku: Wypełnianie dziennika ruchu przy prowadzeniu ruchu pociągów na szlaku na podstawie zapowiadania za pomocą urządzeń łączności telefonicznej ; Wypełnianie dziennika ruchu przy prowadzeniu ruchu pociągów na szlaku za pomocą urządzeń półsamoczynnej blokady liniowej ; 6. Zasady prowadzenia ruchu pociągów na posterunku ruchu: Zasady ogólne ; Przyjmowanie, wyprawianie i przepuszczanie pociągów na posterunkach ruchu niewyposażonych w urządzenia blokady stacyjnej ; Przyjmowanie, wyprawianie i przepuszczanie pociągów na posterunkach ruchu wyposażonych w urządzenia blokady stacyjnej ; 7. Dokumentacja związana z prowadzeniem ruchu pociągów na posterunkach ruchu: Prowadzenie dokumentacji na posterunkach ruchu niewyposażonych w urządzenia blokady stacyjnej ; Prowadzenie dokumentacji na posterunkach ruchu wyposażonych w urządzenia blokady stacyjnej ; V. PROCEDURA KONSTRUOWANIA ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW: 1. Organizowanie ruchu na sieci kolejowej ; 2. Zdolność przepustowa i przewozowa linii kolejowych: Założenia ogólne do obliczania zdolności przepustowej linii kolejowych ; Zdolność przepustowa szlaku dla pociągów posiadających jednakowe charakterystyki ; Zdolność przepustowa linii dla pociągów posiadających niejednakowe charakterystyki ; Zdolność przewozowa linii kolejowych ; VI. TECHNOLOGIA PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH: 1. Charakterystyka ruchu pasażerskiego ; 2. Zasady organizacji międzynarodowych i krajowych przewozów kolejowych: Podział przewozów kolejowych z punktu widzenia finansowania ; Podział przewozów kolejowych z punktu widzenia organizatora przewozu ; Podział przewozów kolejowych z punktu widzenia zarządcy infrastruktury ; Podział przewozów kolejowych z punktu widzenia potrzeb przewozowych ; Jakość usług przewozowych ; 3. Obliczanie wielkości potrzeb przewozowych w przewozach pasażerskich: Istota modeli potoków ruchu ; Elementy modelu potoków ruchu ; Procedura opracowania modelu potoków ruchu ; 4. Obiegowanie pojazdów kolejowych oraz planowanie pracy drużyn trakcyjnych i konduktorskich: Obiegowanie pojazdów trakcyjnych ; Obiegowanie składów pociągów ; Planowanie pracy drużyn konduktorskich ; Planowanie pracy drużyn trakcyjnych ; Czas pracy drużyn pociągowych ; 5. Mierniki ruchu pasażerskiego ; VII. TECHNOLOGIA TOWAROWYCH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH: 1. Planowanie ruchu towarowego na sieci kolejowej z punktu widzenia przewoźnika ; 2. Procedura planowania przemieszczania wagonów ładownych i pustych ; 3. Technologia przewozów w procesie obsługi eksploatacyjnej ; 4. Koszty w różnych systemach przewozu ; 5. Technologia przemieszczania wagonów w systemie zwartym ; 6. Technologia przemieszczania wagonów w systemie rozproszonym ; 7. Mierniki ruchu towarowego ; VIII. INTEROPERACYJNOŚĆ I CEL WDRAŻANIA WYMAGAŃ W RUCHU KOLEJOWYM: 1. Standardy techniczne w obszarze sieci kolejowych państw UE ; 2. Likwidacja barier technicznych i eksploatacyjnych pomiędzy poszczególnymi sieciami państw członkowskich UE: Problematyka różnic technicznych ; Problematyka różnic eksploatacyjnych i prawnych ; Dotychczasowe rozwiązania w celu likwidacji barier ; Likwidacja barier przez wdrożenie interoperacyjności ; 3. Wprowadzenie powiązań w obszarze systemu transportu kolejowego: Uwagi ogólne ; Granice podsystemów ; 4. Poprawa dostępności infrastruktury ; 5. Stwierdzenie interoperacyjności systemu kolei: Uwagi ogólne ; Warunek interoperacyjności linii kolejowej ; Warunek interoperacyjności dla pojazdów ; Warunek interoperacyjności dla pociągu ; Warunek interoperacyjności systemu kolei ; IX. TECHNICZNE SPECYFIKACJE INTEROPERACYJNOŚCI: 1. Przeznaczenie I zakres zastosowania ; 2. Parametry techniczne, warunki graniczne, odstępstwa od stosowania TSI ; 3. Moduły oceny składników interoperacyjności i podsystemów strukturalnych ; X. DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY I TABORU KOLEJOWEGO: 1. Dopuszczenie do eksploatacji infrastruktury kolejowej ; 2. Dopuszczenie do eksploatacji taboru kolejowego ; XI. ZGODNOŚĆ PODSYSTEMÓW A RUCH POCIĄGÓW INTEROPERACYJNYCH: 1. Interfejsy i powiązania pomiędzy podsystemami ; 2. Zgodność infrastruktury stałej z suprastrukturą ruchomą ; 3. Planowanie tras pociągów interoperacyjnych na podstawie bazy RINF ; 4. Warunki dopuszczenia do ruchu pociągu na danej linii kolejowej ; XII. OTOCZENIE BIZNESOWE TRANSPORTU KOLEJOWEGO: 1. Łańcuch wartości w procesach przewozowych ; 2. Jakość usług w łańcuchach wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
ADR od A do Z nie tylko dla kierowców / Mirmił Bielecki, Andrzej Nieśpiałowski. - Warszawa : Liwona, [2017]. - 416 stron : ilustracje ; 23 cm + [1] karta złożona luzem.
Data wydania ustalona na podstawie informacji od wydawcy.
Karta zawiera instrukcje pisemne zgodne z ADR.
Bibliografia na stronie 415.
SYSTEM SZKOLENIA W POLSCE: System szkolenia kierowców w Polsce ; SZKOLENIE PODSTAWOWE: Co to jest ADR, ADN, RID, ICAO, IMDG? ; Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ; Charakterystyka klas towarów niebezpiecznych ; Przewóz w sztukach przesyłki ; Przewóz luzem ; Procedury nadawcze ; Pojazdy do przewozu towarów niebezpiecznych ; Wyłączenia ; Doradca do spraw bezpieczeństwa ; Procedury zmniejszające ryzyko przy przewozie towarów niebezpiecznych ; Ograniczenia przejazdu przez tunele ; Procedury awaryjne ; SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE - CYSTERNY: Rodzaje cystern i zbiorników ; Rodzaje pojazdów do przewozu w cysternach; świadectwa zatwierdzenia pojazdów ; Budowa i wyposażenie cystern ; Zasady bezpiecznego kierowania pojazdem cysterną ; SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE - KLASA 1: Pojęcia podstawowe ; Klasyfikacja materiałów wybuchowych ; Procedury nadawcze materiałów wybuchowych ; Pojazdy specjalne EX/II, EX/III i MEMU ; SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE - PRZEWÓZ MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH KLASY 7: Wiadomości ogólne ; Transport towarów promieniotwórczych klasy 7 ; Rodzaje sztuk przesyłki stosowanych przy przewozie towarów promieniotwórczych ; Procedury nadawcze ; Przewóz materiałów rozszczepialnych ; Towary klasy 7 dużego ryzyka ; NADZÓR ZE STRONY WŁAŚCIWEJ WŁADZY - KONTROLA DROGOWA I W PRZEDSIĘBIORSTWIE: Wiadomości ogólne ; Kontrola drogowa i kontrola w przedsiębiorstwie ; Taryfikator kar dla kierowcy ; Taryfikator kar dla przedsiębiorców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2017 / Krzysztof Grzegorczyk, Rafał Buchcar. - Błonie : Wydawnictwo ADeR Buch-Car, 2017. - 454 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm + Instrukcje pisemne zgodne z ADR : 4 strony + Zakładka.
Tytuł grzbietowy: ADR 2017 - 2019 : nowe nazwy.
Na stronach 2, 3 i 4 okładki: Tablice i znaki, Lista kontrolna ADR, Nalepki ostrzegawcze.
Wykaz prawidłowych nazw przewozowych w języku angielskim.
1. Wprowadzenie (Regulacje prawne) ; 2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ; 3. Opakowania, sztuki przesyłki i opakowania zbiorcze ; 4. Zwolnienia ; 5. Dokumenty ; 6. Przewóz w sztukach przesyłki ; 7. Przewóz luzem ; 8. Przewóz w cysternach ; 9. Oznakowanie pojazdów ; 10. Wyposażenie pojazdów ; 11. Konstrukcja pojazdów ; 12. Udział w ruchu drogowym ; 13. Ochrona towarów niebezpiecznych ; 14. Transport multimodalny (kombinowany) ; 15. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych ; 16. Szkolenie kierowców i innych osób ; 17. Aneks - Materiały pomocnicze dotyczące klasy 7 ; 18. Wykaz towarów niebezpiecznych ; 19. Wykaz prawidłowych nazw przewozowych w języku angielskim ; 20. Przepisy szczególne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again