Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(2)
unavailable
(1)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(2)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Author
Pasterska Jolanta
(2)
Rabizo-Birek Magdalena (1964- )
(2)
Łysiak Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Literatura polska
(3)
Poezja polska
(3)
Szuber, Janusz
(3)
Baba Jaga
(1)
Badeni, Stefan
(1)
Bajka i baśń ludowa
(1)
Barok
(1)
Brzechwa, Jan
(1)
Czarownice i czarownicy
(1)
Dziecko
(1)
Ejsmond, Julian
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Film polski
(1)
Folklor
(1)
Gołubiew, Antoni
(1)
Grynberg, Henryk
(1)
Heraldyka
(1)
Herbert, Zbigniew
(1)
Język polski
(1)
Konwicki, Tadeusz
(1)
Kołłątaj, Hugo
(1)
Kraszewski, Józef Ignacy
(1)
Las
(1)
Leszczyński, Witold
(1)
Leśnictwo
(1)
Lieder, Wacław Rolicz
(1)
Literatura kaszubska
(1)
Literatura niemiecka
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Meblarstwo
(1)
Miciński, Tadeusz
(1)
Mitologia słowiańska
(1)
Modernizm
(1)
Muzyka polska
(1)
Nazwy miejscowe polskie
(1)
Niemcy
(1)
Nienacki, Zbigniew
(1)
Orzeszkowa, Eliza
(1)
Ostrowska, Bronisława
(1)
Oświecenie
(1)
Pasterstwo
(1)
Poezja cygańska
(1)
Polska
(1)
Potocki, Wacław
(1)
Powieść niemiecka
(1)
Powieść polska
(1)
Przesmycki, Zenon
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Religia
(1)
Rzeźba polska
(1)
Różewicz, Tadeusz
(1)
Senniki
(1)
Sieroszewski, Wacław
(1)
Smoła drzewna
(1)
Staszic, Stanisław
(1)
Stern, Anatol
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Sztuka polska
(1)
Szulczewski, Jerzy Wojciech
(1)
Słowianie
(1)
Trentowski, Bronisław
(1)
Twardowski, Jan
(1)
Wajda, Andrzej
(1)
Wiechert, Ernst
(1)
Wołoszynowski, Julian
(1)
Zwierzęta
(1)
Łajming, Anna
(1)
Łowiectwo
(1)
Subject: work
Bolesław Chrobry
(1)
Brzezina (film)
(1)
Echa leśne
(1)
Lublana
(1)
Rok 1863
(1)
Siekierezada (film)
(1)
Wielki las
(1)
Subject: time
1901-2000
(3)
2001-
(2)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1801-1900
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
5 results Filter
Authority data
Authority data
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-92229 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka "Frazy")
Dot. m.in. Sanoka, ziemi sanockiej i Bieszczad.
Bibliogr. twórczości J. Szubera s. 341-367. Indeksy.
Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, to najobszerniejsze, wielostronne opracowanie poświęcone poecie z Sanoka. Tak - jak ją nazwał Tomasz Mizerkiewicz - księga "zakładzinowa" szuberologii zawiera 3O szkiców, rozpraw i esejów znakomitych badaczy i znawców współczesnej literatury z wielu, nie tylko polskich ośrodków akademickich, zapis dyskusji panelowej o miejscu poezji Szubera w literaturze (nie tylko polskiej), kompletną bibliografię podmiotową i przedmiotową twórczości sanockiego poety, indeks i skorowidz omawianych w niej utworów. Artykuły ilustrują barwne reprodukcje prac plastycznych z dedykowanej Januszowi Szuberowi wystawy "Światło pamięci". [fraza.univ.rzeszow.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. F.6-821.162.1(091) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Baba Jaga (postać legendarna) ; Badeni, Stefan (1885-1961) ; Brzechwa, Jan (1900-1966) - twórczość ; Ejsmond, Julian (1892-1930) - twórczość ; Gołubiew, Antoni (1907-1979). Bolesław Chrobry ; Grynberg, Henryk (1936- ) - twórczość ; Herbert, Zbigniew (1924-1998) - twórczość ; Kołłątaj, Hugo (1750-1812) - twórczość ; Konwicki, Tadeusz (1926-2015) ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887). Lublana ; Leszczyński, Witold (1933-2007) - twórczość ; Lieder, Wacław Rolicz (1865-1912) - twórczość ; Łajming, Anna (1904-2003) - twórczość ; Miciński, Tadeusz (1873-1918) - twórczość ; Nienacki, Zbigniew (1929-1994). Wielki las ; Ostrowska, Bronisława (1881-1928). - twórczość ; Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) - twórczość ; Potocki, Wacław (1621-1696) - twórczość ; Przesmycki, Zenon (1861-1944) - twórczość ; Różewicz, Tadeusz (1921-2014). Echa leśne ; Sieroszewski, Wacław (1858-1945) - twórczość ; Staszic, Stanisław (1755-1826) - twórczość ; Stern, Anatol (1899-1968) - twórczość ; Szuber, Janusz (1947- ) - twórczość ; Szulczewski, Jerzy Wojciech (1879-1969) - twórczość ; Trentowski, Bronisław (1808-1869) - twórczość ; Twardowski, Jan (1915-2006) - twórczość ; Wajda, Andrzej (1926-2016) - twórczość ; Wiechert, Ernst (1887-1950) - twórczość ; Wołoszynowski, Julian (1898-1977). Rok 1863 ; Brzezina (film) ; Siekierezada (film) ; Bajka i baśń ludowa - tematyka ; Barok - literatura polska ; Czarownice i czarownicy - Polska ; Dziecko - a las ; Psychologia dziecka ; Elektrownie jądrowe - Polska ; Film polski - tematyka - od 1944 r ; Folklor - Polska ; Heraldyka - Polska ; Język polski - słownictwo ; Las - Polska ; Las - a kultura - Polska ; Las - a odpoczynek - Polska ; Las - w filmie polskim ; Las - w literaturze kaszubskiej - historia ; Las - w literaturze niemieckiej - historia ; Las - w literaturze polskiej - historia ; Las - w sztuce polskiej ; Leśnictwo - Polska ; Leśnictwo - szkolnictwo - Polska - 19-20 w ; Literatura kaszubska - tematyka ; Literatura niemiecka - tematyka ; Literatura polska - tematyka ; Łowiectwo - Polska ; Łowiectwo - w literaturze polskiej - historia ; Łowiectwo - w muzyce ; Malarstwo polskie - tematyka - 15-16 w ; Meblarstwo - Polska - 19-20 w ; Mitologia słowiańska ; Modernizm - literatura polska ; Muzyka polska - tematyka ; Nazwy miejscowe polskie ; Niemcy - a Polska - historia ; Oświecenie - literatura polska ; Pasterstwo - Polska ; Poezja cygańska - tematyka ; Poezja polska - tematyka ; Polska - a Niemcy - historia ; Polska - archeologia ; Powieść niemiecka - tematyka - 20 w ; Powieść polska - tematyka - 19-20 w ; Przestępczość - a las ; Religia - Polska ; Rzeźba polska - tematyka ; Senniki ; Słowianie ; Smoła drzewna - Polska ; Szkolnictwo zawodowe - Polska - 19-20 w ; Sztuka polska - tematyka ; Zwierzęta - w literaturze polskiej - historia ; Materiały konferencyjne
Tyt. okł.: Las w kulturze polskiej II.
Dot. m.in. Rzeszowszczyzny.
Indeksy.
Las, gaj i dąb w świadomości dawnych Słowian ; Nazwy sortymentów leśnych w historii języka polskiego ; Nazwy drzew w języku emocjonalnym ; Struktura, semantyka i obraz mikrotoponimów leśnych (na przykładzie nazw leśnych powiatu strzyżowskiego) ; Udział leśników w tworzeniu nazw miejscowych w Górach Izerskich ; "Bomba w spichlerzu", czyli rzecz o elektrowni atomowej w Puszczy Noteckiej ; "Obecność lasu" - od kontestacji do kultury alternatywnej ; Ochrona przyrody w dorzeczu Wisłoka w końcu XIX i na początku XX wieku ; Społeczności "leśne" doby neolitu i wczesnej epoki brązu na Niżu Polskim ; Technologie wytwarzania i stosowania smół drzewnych w pradziejach ziem polskich ; Symbole, wierzenia i rytuały "ludów leśnych" w pradziejach ziem polskich ; Las jako miejsce schronienia w zeznaniach świadków procesu polsko - krzyżackiego z 1339 roku ; Spory o lasy jako forma konfliktów granicznych na Kaszubach w drugiej połowie XVII i XVIII wieku ; Polsko - niemiecka wojna drzewna w latach 1925 - 1934 ; Ostatnie wilki w książańskich dobrach Hochbergów ; Wątki leśne w polskiej heraldyce rycerskiej ; Las w historiozoficznej koncepcji Stanisława Staszica i Hugo Kołłątaja ; Spław drewna w dorzeczu górnego Sanu w XIX wieku ; Las, który odpłynął na tratwach. Rozważania na temat gospodarowania lasami na ziemiach polskich w wieku XIX i na początku XX ; Zmiany lesistości w powiecie kaliskim w latach 1815 - 1914 ; Wyspecjalizowane ośrodki produkcji oparte na surowcach pozyskiwanych w lasach Podkarpacia ; Pierwsze fabryki mebli giętych w Królestwie Polskim od pierwszej wojny światowej ; Relacje pomiędzy lasem a miastem w polskim malarstwie XV i XVI wieku na tle sztuki europejskiej ; Rzeźba sepulkralna inspirowana lasem ; Mitologie natury - motyw lasu w wybranych zjawiskach sztuki polskiej ; Las jako przestrzeń symboliczna - na podstawie "Brzeziny" Andrzeja Wajdy i "Siekierezady" Witolda Leszczyńskiego ; Muzyka a łowiectwo - tradycja muzyki myśliwskiej na ziemiach polskich ; Las w polskiej poezji barokowej ; W sarmackim lesie. Las jako przestrzeń natury i kultury w twórczości Wacława Potockiego ; Motyw lasu w twórczości pisarzy polskiego Oświecenia ; Leśna przestrzeń w "Lublanie" Józefa Ignacego Kraszewskiego ; Arboretum młodopolskie. Z badań nad liryką okresu ; Bór - puszcza - gaj. O symbolice lasu w poezji Zenona Przesmyckiego (Miriama) ; Las - rzecz w prozie Elizy Orzeszkowej ; Poetycka kreacja lasu w poezji Wacława Rolicza - Liedera ; Bogactwo symboliki drzewa i lasu w prozie Tadeusza Micińskiego ; Zielony szum lasu zmienić w słowo... Las w twórczości Bronisławy Ostrowskiej ; Leśne pejzaże w prozie Wacława Sieroszewskiego ; Łowieckie pasje Juliana Ejsmonda ; Las w powieści Juliana Wołoszynowskiego "Rok 1863" ; Polskie drzewa i zwierzęce wcielenia bohaterów w egzotycznym futurystycznym obrazie poezji Anatola Sterna ; Motyw lasu w liryce Jana Brzechwy ; Poetyckie pożegnania w cieniu drzew ; W kniejach Galicji Wschodniej. O gawędach myśliwskich Stefana Badeniego ; "Puszcza" Antoniego Gołubiewa - u źródeł dziejów państwa polskiego ; "Z leśnych pustków". Kaszubskie lasy Anny Łajming ; Las we wczesnej twórczości Tadeusza Różewicza ; O czym szumi las Konwickiego ; Las w poezji Zbigniewa Herberta ; "Nie było z lasu powrotu" ; "Lasy i ludzie". Las jako "wielka metafora" w twórczości Ernsta Wiecherta ; "Las w lustrach" Janusza Szubera ; Las w powieści Zbigniewa Nienackiego (uwagi o języku na materiale "Wielkiego lasu") ; Świat zwierząt w poezji księdza Jana Twardowskiego ; O literackich przedstawieniach podchodu głuszca na toku ; Motyw lasu we współczesnej poezji polskich Romów ; Las - remedium na problemy społeczne XVIII - XX wieku (I) ; Sokolnictwo w kulturze polskiej ; Pożytki z lasu płynące w pracach Jerzego Wojciecha Szulczewskiego ; Pasterstwo w lasach tatrzańskich ; Przedchrześcijański kult drzew, a nowożytna religijność Warmiaków ; Rola lasu w wierzeniach Prusów ; "Słowiańskie bogi i demony" z lasu wedle Bronisława Trentowskiego ; "Gdy las się śni...". Interpretacja lasu w ustnym senniku ludowym i sennikach pisanych ; Las w czasoprzestrzeni ludowej bajki magicznej ; Mieszkańcy bajkowego lasu - Baba Jaga ; Las miejscem działań czarownic ; Pomniki Puszczy Bukowej - wartości dawnego folkloru ; Demonologia lasu - prelegomena ; Podziemne życie lasu w Beskidzie Niskim i na Pogórzu ; "Przestępczość leśna" - społeczne uwarunkowania ; Polskie szkolnictwo leśne w XIX i XX wieku ; Las przyjazny turystyce i rekreacji ; Archetyp lasu w wyobraźni dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-80514/2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again