Form of Work
Książki
(11)
Publikacje informacyjne
(5)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(3)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(8)
Author
Cierpiał-Wolan Marek
(4)
Giełbaga Edyta
(4)
Wojnar Elżbieta
(4)
Jakubowski Piotr
(3)
Adamczyk Artur
(1)
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(1)
Andrusiewicz Anna. Wprowadzenie do tematyki subkultury gotyckiej (pol.)
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Cierpiał-Wolan Marek. Redakcja
(1)
Czartoryska Jolanta. Podstawowe swobody w Unii Europejskiej (pol.)
(1)
Fogelzang-Adler Ewa. Mniejszości narodowe w myśli politycznej Stronnictwa Demokratycznego i ugrupowań z nim związanych (1939-1945) (pol.)
(1)
Furman Witold
(1)
Galster Jan (1954- )
(1)
Gerent Piotr. Prawosławie na Dolnym Śląsku (pol.)
(1)
Justyńska Paulina
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Koszela Mirosław (statystyka)
(1)
Kozłowski Piotr. Powstanie Małopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej (pol.)
(1)
Majkowski Krzysztof. Przesiedlenia ludności w powiatach przeworskim i jarosławskim w latach 1944-1948 (pol.)
(1)
Michałowska-Gorywoda Krystyna (1942- )
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Nabywaniec Stanisław (1958- ). Kościół greckokatolicki w Galicji w latach 1772-1848 (pol.)
(1)
Nowak Alojzy Zbigniew
(1)
Oleksiewicz Izabela
(1)
Sobolewska-Myślik Katarzyna. Respektowanie praw człowieka na Słowacji w okresie rządów Władimira Mečiara (pol.)
(1)
Stępień Kinga
(1)
Szopa Grzegorz. Prasa przemyska w latach 1790-1918 (pol.)
(1)
Szpunar Magdalena. Unia Europejska a kraje Europy Środkowej i Wschodniej - w świetle badania opinii publicznej (pol.)
(1)
Uruski Piotr. Metropolita Harion a klasztor kijowsko-pieczerski (pol.)
(1)
Wojakowski Dariusz (1970- ). Relacje między wielokuturowością a światem wartości. Uwagi metodologiczne (pol.)
(1)
Wróbel Joanna. Wybory do Sejmu Ustawodawczego i Senatu w latach 1919-1922 ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego (pol.)
(1)
Łabędź Krzysztof (1953- ). Opozycja polityczna w Polsce wobec Związku Radzieckiego w latach osiemdziesiątych XX wieku (pol.)
(1)
Ławniczak Ryszard (1940- )
(1)
Ślęzak Monika. Mniejszość ukraińska w Polsce w pracach Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 1989-2000 (pol.)
(1)
Świętojańska Beata. Rola funkcji militarnej w rozwoju miasta Przemyśla w dobie autonomicznej (pol.)
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(3)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Swobodny przepływ towarów
(11)
Swobodny przepływ osób
(8)
Swobodny przepływ usług
(7)
Przejścia graniczne
(5)
Regiony przygraniczne
(5)
Unia Europejska (UE)
(5)
Integracja europejska
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Instytucje europejskie
(2)
Polityka spójności UE
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Cło
(1)
EFTA
(1)
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(1)
Handel
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Konkurencja
(1)
Kościoły prawosławne
(1)
Kościół greckokatolicki
(1)
Kultura 2000 (program UE)
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Obywatelstwo
(1)
Opozycja polityczna legalna
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Podmioty powiązane
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Repatriacja
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Stabilność finansowa
(1)
Straż graniczna
(1)
Strefa wolnego handlu
(1)
Stronnictwo Demokratyczne
(1)
Ukraińcy za granicą
(1)
Wartość
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wysiedlanie
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(2)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Galicja (kraina historyczna)
(1)
Jarosław (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Kaliningrad (Rosja ; okręg)
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Przeworsk (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Rosja
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Ukraina
(1)
ZSRR
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(5)
Podręczniki akademickie
(3)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
15 results Filter
Authority data
Swobodny przepływ towarów (hasło przedmiotowe)
zob. też Handel międzynarodowy (hasło przedmiotowe) ; Strefa wolnego handlu (hasło przedmiotowe) ; Wolność ekonomiczna (hasło przedmiotowe) ; Wolny obszar celny (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Prawo swobodnego przepływu towarów ; Swoboda przepływu towarów ; Swoboda przepływu dóbr ; Swobodny przepływ dóbr ; Wolny handel ; Wolny rynek
Authority data
Authority data
Authority data
Book
CD
In basket
(Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny)
(Informacje i Opracowania Statystyczne / Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Dotyczy m.in. województwa podkarpackiego i przejść granicznych w Korczowej, Medyce i Krościenku.
Bibliografia na stronach [178]-180.
Tekst także w języku angielskim.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny)
(Informacje i Opracowania Statystyczne / Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Dotyczy m.in. województwa podkarpackiego i przejść granicznych w Korczowej, Medyce i Krościenku.
Bibliografia na stronach [181]-183.
Tekst także w języku angielskim.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny)
(Informacje i Opracowania Statystyczne / Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Dotyczy m.in. województwa podkarpackiego i przejść granicznych w Korczowej, Medyce i Krościenku.
Bibliografia na stronach [192]-194.
Tekst także w języku angielskim.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny)
(Informacje i Opracowania Statystyczne / Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Dotyczy m.in. województwa podkarpackiego i przejść granicznych w Korczowej, Medyce i Krościenku.
Bibliografia na stronach [180]-182.
Tekst także w języku angielskim.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny)
(Informacje i Opracowania Statystyczne / Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Dotyczy m.in. województwa podkarpackiego i przejść granicznych w Korczowej, Medyce i Krościenku.
Bibliografia na stronach [140]-141.
Tekst częściowo także w języku angielskim.
Streszczenie w języku angielskim.
Ruch graniczny na granicy polsko-ukraińskiej ; Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą ; Mały ruch graniczny ; Delimitacja obszarów oddziaływania granicy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Cz. I. PRAWO INSTYTUCJONALNE: Rozdz. I. GENEZA I ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. OD TRAKTATU PARYSKIEGO PO TRAKTAT Z LIZBONY: 1. Uwagi wstępne, 2. Sytuacja gospodarcza w Europie po II wojnie światowej. "Plan Marshalla" i utworzenie Europejskiej Organizacji Wspólnoty Gospodarczej, 3. Utworzenie NATO, 4. Utworzenie Rady Europy, 5. Europejska Wspólnota Węgla i Stali, 6. Europejska Wspólnota Gospodarcza (później Wspólnota Europejska) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom), 7. Zmienne koleje losu dalszych etapów procesu integracji europejskiej - droga do Jednolitego Aktu Europejskiego: 7.1. Kryzys idei integracji w latach sześćdziesiątych. Kompromis luksemburski, 7.2. Terytorialny rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, 7.3. Pierwsze powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego, 7.4. Prace nad powołaniem Unii Europejskiej. Jednolity Akt Europejski, 8. Etapy bezpośrednio poprzedzające Maastricht, 9. Traktat o Unii Europejskiej - struktura i zarys treści, 10. Traktat Amsterdamski z 2 października 1997 roku, 11. Traktat z Nicei z 26 lutego 2001 roku, 12. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy i jego fiasko, 13. Traktat z Lizbony, 14. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 15. Kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii integracji europejskiej, 16. Wybrane inne organizacje w Europie ; Rozdz. II. STATUS PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ: 1. Unia Europejska jako następca prawny Wspólnoty Europejskiej, 2. Unia Europejska jako jednolita organizacja międzynarodowa ; Rozdz. III. UNIA EUROPEJSKA A PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE: 1. Podział kompetencji między Unię a państwa członkowskie, 2. Wzmocniona współpraca, 3. Suwerenność państwa wobec jego członkostwa w Unii Europejskiej, 4. Rola parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym UE ; Rozdz. IV. SYSTEM INSTYTUCJONALNY UNII EUROPEJSKIEJ: 1. Uwagi wstępne, 2. Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej (zasady systemowe), 3. Rada Europejska, 4. Parlament Europejski, 5. Rada Unii Europejskiej, 6. Komisja Europejska oraz Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 7. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: 7.1.Trybunał Sprawiedliwości, 7.2. Sąd, 7.3. Sąd do Spraw Służby Publicznej, 8. Trybunał Obrachunkowy, 9. Europejski Bank Centralny, 10. Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów, 11. Uwagi końcowe ; Rozdz. V. ZASADY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ: 1. Uwagi wstępne: 1.1. Ranga zasad prawa UE, 1.2. Kategoryzacja zasad prawa UE, 2. Zasady ustrojowe: 2.1. Zasada pierwszeństwa prawa Unii przed prawem państw członkowskich, 2.2. Zasada skutku bezpośredniego, 2.3. Zasada solidarności/lojalnej współpracy, 2.4. Zasada subsydiarności (pomocniczości), 2.5. Zasada proporcjonalności, 2.6. Zasada wzmocnionej (ściślejszej) współpracy, 3. Zasady systemowe: 3.1. Zasada kompetencji powierzonych, 3.2. Zasada równowagi instytucjonalnej, 3.3. Zasada autonomii instytucjonalnej, 4. Ogólne zasady prawa: 4.1. Uwagi wstępne, 4.2. Zasady ogólne prawa UE wywiedzione z porządków prawnych państw członkowskich i prawa międzynarodowego, 4.3. Zasada niedyskryminacji jako zasada ogólna prawa UE ; Rozdz. VI. PORZĄDEK PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ: 1. Źródła prawa Unii Europejskiej: 1.1. Pojęcie źródeł prawa Unii Europejskiej, 1.2. Umowne prawo Unii Europejskiej, 1.3. Akty prawne Unii Europejskiej, 1.4. Formy aktów prawnych, 2. Tryb prawodawczy Unii Europejskiej: 2.1. lus tractatuum, 2.2. Uchwalanie aktów prawnych Unii Europejskiej, 2.3. Zmiana Traktatów ; Rozdz. VII. OBYWATELSTWO EUROPEJSKIE: 1. Definicja pojęcia, 2. Status prawny obywatela UE, 3. Udział obywateli w życiu demokratycznym Unii ; Rozdz. VIII. DZIAŁANIA UNII NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: 1. Rys historyczny, 2. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa: 2.1. Cele i zadania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 2.2. Szczególne zasady i procedury WPZIB, 2.3. Działalność Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Rady Europejskiej, 2.4. Europejska Służba Działań Zewnętrznych, 3. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony ; Rozdz. IX. PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI: 1.Uwagi wstępne, 2. Kontrola graniczna, azyl i imigracja, 3. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, 4. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, 5. Współpraca policyjna ; Rozdz. X. UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA: 1. Uwagi wstępne, 2. Plan Wernera, 3. Europejski system walutowy i ECU, 4. Plan Delorsa i etapy dochodzenia do Unii Gospodarczej i Walutowej, 5. Kryteria konwergencji, 6. Nazwa i pisownia wspólnej waluty, 7. Proces wprowadzania euro i członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej, 8. Banknoty i monety euro, 9. Akty prawne będące podstawą wprowadzania i funkcjonowania wspólnej waluty oraz organy mające kompetencje w zakresie działania UGW, 10. Polska a przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej, 11. Uwagi końcowe ; Rozdz. XI. KONSTYTUCYJNOPRAWNY WYMIAR CZŁONKOSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ: 1. Uwagi wstępne, 2. Droga Polski do Unii Europejskiej, 3. Konstytucja RP a przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej, 4. Postanowienia Konstytucji RP odnoszące się do relacji między prawem krajowym a prawem unijnym i międzynarodowym, 5. Relacje między prawem Unii Europejskiej a prawem polskim - najważniejsze zagadnienia praktyczne: 5.1. Wyrok w sprawie konstytucyjności Traktatu Akcesyjnego (wyrok TK z 11 maja 2005 r. ...), 5.2. Wyrok w sprawie niekonstytucyjności art. 607t § 1 kpk dotyczącego Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) (wyrok z dnia 27 kwietnia 2005 r. ...), 6. Kwestia suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej, 7. Rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych w stosowaniu prawa unijnego, 8. Polska a organy Unii Europejskiej, 9. Perspektywy polskiej prezydencji składów Rady Unii Europejskiej w okresie 1 lipca-31 grudnia 2011 r., 10. Uwagi końcowe ; Rozdz. XII. STOWARZYSZENIE, PRZYSTĄPIENIE I WYSTĄPIENIE Z UNII EUROPEJSKIEJ. Cz. II. PRAWO GOSPODARCZE: Rozdz. XIII. SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW, OSÓB, USŁUG I KAPITAŁU: 1.Uwagi wstępne, 2. Źródła prawa gospodarczego Unii Europejskiej, 3. Podstawowe etapy integracji gospodarczej, 4. Swobodny przepływ towarów, 5. Swobodny przepływ osób: 5.1. Swoboda przepływu pracowników, 5.2. Swoboda przedsiębiorczości, 5.3. Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych i dyplomów w państwach UE, 5.4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, 5.5. Przepływ innych osób, 6. Swobodny przepływ usług, 7. Swobodny przepływ kapitału, 8. Uwagi końcowe ; Rozdz. XIV. UNIJNE PRAWO KONKURENCJI: 1. Pojęcie prawa konkurencji, 2. Konkurencja w ujęciu ekonomicznym: 2.1. Prawo konkurencji a ekonomia, 2.2. Podstawowe pojęcia ekonomiczne, 2.3. Struktury rynku, 2.4. Konkurencja a innowacje, 2.5. Struktura rynku a interes publiczny, 3. Kształtowanie się nowoczesnego prawa konkurencji, 4. Debata Harvard v. Chicago, 5. Aksjologia unijnego prawa konkurencji, 6. Zakres stosowania unijnego prawa konkurencji, 7. Unijne a krajowe prawo konkurencji, 8. Unijne a krajowe organy ochrony konkurencji, 9. Współpraca Komisji z sądami krajowymi, 10. Decyzje Komisji w sprawach dotyczących art. 101 i 102 TFUE, 11. Pojęcie przedsiębiorstwa, 12. Zmowa kartelowa, 13. Nadużycie pozycji dominującej, 14. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw, 15. Pomoc publiczna, 16. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw publicznych ; Rozdz. XV. POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ: 1. Uwagi wstępne, 2. Polityka spójności - pojęcie, 3. Cele polityki spójności, 4. Funkcje polityki spójności, 5. Zasady polityki spójności, 6. Instrumenty finansowe polityki spójności: 6.1. Europejski Fundusz Społeczny, 6.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 6.3. Fundusz Spójności, 6.4. Europejski Bank Inwestycyjny, 7. Wdrażanie polityki spójności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach [127]-134.
R. I. DETERMINANTY SPRAWNOŚCI SYSTEMU BANKOWEGO W KONTEKSCIE JEGO BEZPIECZEŃSTWA I STABILNOŚCI: 1. Sprawność i stabilność systemu bankowego ; 2. Cele instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce a bezpieczeństwo systemu bankowego ; R. II. PODSTAWY PRAWNE RYNKU WEWNĘTRZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ: 1. Pojęcie i geneza bezpieczeństwa finansowego oraz rynku wewnętrznego Unii Europejskiej ; 2. Idea rynku wewnętrznego w świetle przepisów unijnych ; 3. Założenia Strategii Lizbońskiej w sferze gospodarczej ; 4. Wnioski ; R. III. ZASADY SWOBODY PRZEPŁYWU TOWARÓW A RYNEK WEWNĘTRZNY UNII EUROPEJSKIEJ: 1. Wprowadzenie ; 2. Pojęcie towaru ; 3. Unia celna jako urzeczywistnienie rynku wewnętrznego UE ; 4. Ograniczenia ilościowe i środki o równoważnym skutku ; 5. Wnioski ; R. IV. BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE PAŃSTWA W KONTEKŚCIE SPECYFIKI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH: 1. Pojęcie podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów prawa podatkowego ; 2. Podmioty powiązane według prawa bilansowego ; 3. Tradycyjne a współczesne podejście do modelu sprawozdawczości finansowej ; 4. Specyfika sprawozdawczości finansowej podmiotów powiązanych w kontekście bezpieczeństwa finansowego państwa ; 5. Umowy międzynarodowe podnoszące proces bezpieczeństwa obrotu finansowego ; 6. Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
I. GENEZA JEDNOŚCI EUROPEJSKIEJ: 1. Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków; 2. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej, II. EUROPEJSKI SYSTEM INSTYTUCJONALNO - PRAWNY: 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej; 4. Podstawowe elementy prawa wspólnotowego; 5. Wolności rynku wewnętrznego; 6. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, III. EUROPEJSKA INTEGRACJA EKONOMICZNA: 7. Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej; 8. Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej; 9. Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej; 10. Interwncjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno - społecznej w Unii Europejskie; 11. Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna, IV. ŁAD SPOŁECZNY I KULTURA W EUROPIE: 12. Podstawy europejskiego ładu społecznego; 13. Kultura w procesie integracji europejskiej; 14. Program KULTURA 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury, V. EUROPA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA: 15. Europa w stosunkach międzynarodowych; 16. Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; 17. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, VI. POLSKA W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE: 18. Proces integracji Polski z Unią Europejską; 19. Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Bibliogr. przy rozdz.
1. Pojęcie, formy, efekty i koncepcje integracji europejskiej ; 2. Struktura, definicja, cele i członkostwo UE ; 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej ; 4. Prawo Unii Europejskiej ; 5. Finansowanie Unii Europejskiej ; 6. Wspólnotowy rynek wewnętrzny ; 7. Ekonomiczne aspekty swobodnego przepływu towarów w UE oraz Wspólna Polityka Handlowa ; 8. Wspólna Polityka Rolna ; 9. Cele i zasady polityki spójności w UE ; 10. Unia Gospodarcza i Walutowa ; 11. Polityka ochrony konkurenji ; 12. Inne polityki realizowane na szczeblu wspólnotowym ; 13. Ramy prawno-instytucjonalne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE ; 14. Międzyrządowe obszary współpracy w UE - II i III filar UE ; 15. Polska w UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Bibliogr. Streszcz. ang., ros.
I. Strefa wolnego handlu w teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych - Istota i specyfikacja strefy wolnego handlu - Podstawowe elementy mechanizmu strefy wolnego handlu II.Strefa wolnego handlu w praktyce międzynarodowych stosunków gospodarczych - Wielostronna strefa wolnego handlu - EFTA - Zachodnioeuropejska strefa wolnego handlu "szesnastu" - Dwustronne strefy wolnego handlu: Nowej Zelandii i Austrii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Studia Wschodnioznawcze)
(Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ; 115)
Autor: Andrusiewicz Andrzej (1940- ) ; Uruski Piotr. Metropolita Harion a klasztor kijowsko-pieczerski (pol.) ; Nabywaniec Stanisław (1958- ). Kościół greckokatolicki w Galicji w latach 1772-1848 (pol.) ; Kozłowski Piotr. Powstanie Małopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej (pol.) ; Fogelzang-Adler Ewa. Mniejszości narodowe w myśli politycznej Stronnictwa Demokratycznego i ugrupowań z nim związanych (1939-1945) (pol.) ; Łabędź Krzysztof (1953- ). Opozycja polityczna w Polsce wobec Związku Radzieckiego w latach osiemdziesiątych XX wieku (pol.) ; Ślęzak Monika. Mniejszość ukraińska w Polsce w pracach Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 1989-2000 (pol.) ; Sobolewska-Myślik Katarzyna. Respektowanie praw człowieka na Słowacji w okresie rządów Władimira Mečiara (pol.) ; Wojakowski Dariusz (1970- ). Relacje między wielokuturowością a światem wartości. Uwagi metodologiczne (pol.) ; Czartoryska Jolanta. Podstawowe swobody w Unii Europejskiej (pol.) ; Szpunar Magdalena. Unia Europejska a kraje Europy Środkowej i Wschodniej - w świetle badania opinii publicznej (pol.) ; Andrusiewicz Anna. Wprowadzenie do tematyki subkultury gotyckiej (pol.) ; Szopa Grzegorz. Prasa przemyska w latach 1790-1918 (pol.) ; Świętojańska Beata. Rola funkcji militarnej w rozwoju miasta Przemyśla w dobie autonomicznej (pol.) ; Wróbel Joanna. Wybory do Sejmu Ustawodawczego i Senatu w latach 1919-1922 ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego (pol.) ; Majkowski Krzysztof. Przesiedlenia ludności w powiatach przeworskim i jarosławskim w latach 1944-1948 (pol.) ; Gerent Piotr. Prawosławie na Dolnym Śląsku (pol.)
Temat: Stronnictwo Demokratyczne - 1939-1945 r. - a mniejszości narodowe ; Unia Europejska (UE) - a Europa Środkowo-Wschodnia - socjologia - od 1989 r ; Kościoły prawosławne - Polska - 20 w ; Kościół greckokatolicki - Galicja (kraina historyczna) - 18-19 w ; Migracje - Polska - 1944-1956 r ; Mniejszości narodowe - Polska - od 1989 r ; Opozycja polityczna legalna - Polska - a ZSRR - 1980-1989 r ; Wielokulturowość - a wartość - socjologia ; Prawa człowieka - Słowacja - od 1993 r ; Prawa i obowiązki obywatelskie - Unia Europejska (UE) ; Repatriacja - Polska - 1944-1956 r ; Straż graniczna - Polska - 1918-1939 r ; Swobodny przepływ kapitału - kraje Unii Europejskiej ; Swobodny przepływ osób - kraje Unii Europejskiej ; Swobodny przepływ towarów - kraje Unii Europejskiej ; Swobodny przepływ usług - kraje Unii Europejskiej ; Ukraińcy za granicą - Polska - od 1989 r ; Wartość - socjologia - a pluralizm społeczny ; Wybory parlamentarne - Polska - 1918-1939 r ; Wysiedlanie - Polska - 1944-1956 r ; Wysiedlanie - ZSRR - 1945-1985 r ; Europa Środkowo-Wschodnia - a Unia Europejska (UE) - socjologia - od 1989 r ; Europa Środkowo-Wschodnia - historia ; Galicja (kraina historyczna) - religia - 18-19 w ; Jarosław (woj. podkarpackie ; okręg) - ludność - 1944-1956 r ; Kaliningrad (Rosja ; okręg) - od 1945 r ; Polska - historia ; Przemyśl (woj. podkarpackie) - 18-19 w ; Przemyśl (woj. podkarpackie) - kultura - 18-20 w ; Przeworsk (woj. podkarpackie ; okręg) - ludność - 1944-1956 r ; Rosja - historia ; Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice) - polityka - 1918-1939 r ; Śląsk, Dolny - religia - 20 w ; ZSRR - historia ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - historia - 18-20 w
Nazwy aut. na s. 321-[322].
Dot. m.in. Prasy przemyskiej 1790-1918, m-ta Przemyśla, pow. rzeszowskiego, przeworskiego i jarosławskiego.
Bibliogr. przy art.
Tekst częśc. ukr., częśc. tł. ros.
1. Metropolita Harion a klasztor kijowsko-pieczerski; 2. Rosja i Zachód: Na huśtawce historii; 3. Kościół greckokatolicki w Galicji w latach 1772-1848. Wybrane zagadnienia; 4. Michajło Gruszews'kij ta Kijiws'kij uniwersitet (do problemi stanowlennia istoriograficznoji koncepciji); 5. Tierieticzni aspekti jewropejs'koji istoriografiji w riecenzijnij spadszczini Michajła Gruszews'kogo; 6. Powstanie Małopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej; 7. Mniejszości narodowe w myśli politycznej Stronnictwa Demokratycznego i ugrupowań z nim związanych (1939-1945); 8. Opozycja polityczna w Polsce wobec Związku Radzieckiego w latach osiemdziesiątych XX wieku; 9. Mniejszość ukraińska w Polsce w pracach Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 1989-2000; 10. Respektowanie praw człowieka na Słowacji w okresie rządów Władimira Mečiara; 11. Relacje między wielokuturowością a światem wartości. Uwagi metodologiczne; 12. Podstawowe swobody w Unii Europejskiej; 13. Unia Europejska a kraje Europy Środkowej i Wschodniej - w świetle badania opinii publicznej; 14. Dlaczego odwód kaliningradzki nie może być obecnie nazywany obwodem i od czego należy rozpocząć uzgadnianie stanowisk dotyczących jego przyszłości; 15. Ideologia bezpieczeństwa; 16. Wprowadzenie do tematyki subkultury gotyckiej; 17. "Polowannia na wid'om u sieriedniowicznij Jewropi i jogo widgomin u magicznij praktici Ukrajinciw Karpats'kogo riegionu; 18. Prasa przemyska w latach 1790-1918; 19. Rola funkcji militarnej w rozwoju miasta Przemyśla w dobie autonomicznej; 20. Wybory do Sejmu Ustawodawczego i Senatu w latach 1919-1922 ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego; 21. Przesiedlenia ludności w powiatach przeworskim i jarosławskim w latach 1944-1948; 22. Prawosławie na Dolnym Śląsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again