Form of Work
Książki
(11)
Artykuły
(8)
Czasopisma
(6)
Publikacje naukowe
(5)
Status
only on-site
(17)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(17)
Author
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(6)
Woźniak Leszek (1955- )
(2)
Chmielewski Zbigniew (public relations)
(1)
Drachal Halina
(1)
Fedan Roman (1937- )
(1)
Glinkowska Beata
(1)
Górny Adam
(1)
Howaniec Honorata
(1)
Kamiński Jacek (ekonomia)
(1)
Kiriakova Marina
(1)
Korybski Tomasz
(1)
Kowalska Katarzyna (ekonomia)
(1)
Krukowska Magdalena
(1)
Lubas Barbara
(1)
Miklaszewski Stanisław (1947- )
(1)
Mikuła Bogusz (1966- )
(1)
Pančenko Evgenij Grigor'evič
(1)
Pawełczyk Piotr (1960- )
(1)
Piasny Beata
(1)
Pruchnicka Joanna
(1)
Rybak Mirosława
(1)
Tworzydło Dariusz (1974- )
(1)
Witek Lucyna
(1)
Wróblewski Łukasz (ekonomia)
(1)
Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(9)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(23)
English
(1)
Subject
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(23)
Przedsiębiorstwo
(14)
Innowacje
(7)
Rozwój regionalny
(6)
Nierówności społeczne
(5)
Polityka gospodarcza
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(5)
Wzrost gospodarczy
(5)
Klastry (ekonomia)
(4)
Kobieta
(4)
Marketing
(4)
Mieszkania
(4)
Współpraca transgraniczna
(4)
Zarządzanie ryzykiem
(4)
Zarządzanie strategiczne
(4)
Zarządzanie wiedzą
(4)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(4)
Banki
(3)
Bezrobocie
(3)
Efektywność ekonomiczna
(3)
Ekorozwój
(3)
Gospodarka
(3)
Kultura organizacyjna
(3)
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Rozwój społeczny
(3)
Rynek pracy
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Wiedza
(3)
Zarządzanie
(3)
Alokacja
(2)
Budżety rodzinne
(2)
Dochody indywidualne
(2)
Dostęp do oświaty
(2)
Euroregiony
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Gaz ziemny
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Górnictwo
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Integracja europejska
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Kapitał społeczny
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Konkurencja
(2)
Konsumenci (ekonomia)
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Menedżerowie
(2)
Nauczanie
(2)
Nauka
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Pedagogika
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(2)
Public relations
(2)
Płaca
(2)
Reklama
(2)
Rolnictwo
(2)
Sektor publiczny
(2)
Sponsoring
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Służba zdrowia
(2)
Transfer technologii
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Turystyka
(2)
Wieś
(2)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Wykształcenie
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Łańcuch dostaw
(2)
Żywność
(2)
Żywność ekologiczna
(2)
AIDS
(1)
Agencje zatrudnienia
(1)
Akcjonariusze
(1)
Anomia
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
BRW
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Ceny
(1)
Chorzy na AIDS
(1)
Cieszyński Ośrodek Kultury - Dom Narodowy
(1)
Controlling
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Deklaracja bolońska (1999)
(1)
Demokracja uczestnicząca
(1)
Dochód
(1)
Dolina Lotnicza
(1)
Domy kultury
(1)
Dyskryminacja
(1)
ERP (informat.)
(1)
Edukacja europejska
(1)
Edukacja filmowa
(1)
Egalitaryzm
(1)
Ekonomia
(1)
Subject: work
Tygodnik Sanocki
(1)
Subject: time
2001-
(19)
1989-2000
(5)
Subject: place
Polska
(6)
Ukraina
(2)
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Cieszyn (woj. śląskie)
(1)
Dolnośląskie, województwo
(1)
Euroregion Karpaty
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polska Wschodnia
(1)
Pomorskie, województwo (od 1999)
(1)
Recz (woj. zachodniopomorskie, pow. Choszczno)
(1)
Strzegom (woj. dolnośląskie ; okręg)
(1)
Warszawa
(1)
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Zachodniopomorskie, województwo
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Audycje radiowe
(1)
Blogi
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Kultura i sztuka
(1)
31 results Filter
Authority data
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) (hasło przedmiotowe)
zob. też Przedsiębiorstwo - a ochrona środowiska (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Etyka biznesu (hasło przedmiotowe) ; Odpowiedzialność moralna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Corporate Social Responsibility ; CSR ; Odpowiedzialność społeczna biznesu ; Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych ; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Authority data
Authority data
Book
In basket
Na okł.: Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Bibliogr. s. 65-73.
WPROWADZENIE: Zakres i cele badania ; Metodologia ; Argumenty biznesowe a argumenty moralne ; Wnioski ; MODEL BADACZA: Rodzaje różnorodności ; Relacjonowane korzyści biznesowe płynące z równouprawnienia i różnorodności ; Czy można oddzielić korzyści płynące z równouprawnienia od płynących z różnorodnością? ; Tworzenie modelu ; DOWODY NA KORZYŚCI PŁYNĄCE Z RÓWNOUPRAWNIENIA I RÓŻNORODNOŚCI: Dowody dotyczące różnorodności w miejscu pracy ; Dowody dotyczące podejścia do równouprawnienia miejscu pracy ; Dowody dotyczące różnorodności zespołów i grup ; Pozostałe gałęzie literatury i ważna terminologia ; Zestawienie wyników badań - znaczenie kontekstu ; PODEJŚCIE STRATEGICZNE: Podejścia strategiczne do kwestii równouprawnienia i różnorodności ; Postrzeganie różnorodności jako potencjału strategicznego ; KONSEKWENCJE: Firmy ; Ustawodawcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101305 (1 egz.)
Authority data
Społeczna odpowiedzialność biznesu (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Etyka biznesu (hasło przedmiotowe) ; Odpowiedzialność moralna (hasło przedmiotowe)
zob. też Marketing zaangażowany społecznie (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo - a ochrona środowiska (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Corporate Social Responsibility ; CSR ; Odpowiedzialna przedsiębiorczość ; Odpowiedzialność społeczna biznesu ; Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych ; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; Społeczna odpowiedzialność w biznesie
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Inżynieria społeczna, czyli socjotechniczna przebudowa świata ; Marketing społeczny, kampania społeczna i reklama społeczna - próba systematyzacji pojęć ; Kampanie społeczne - drugie oblicze społeczeństwa konsumpcyjnego ; Kampanie społeczne w kontroli społecznej programującej ; Performatywność kampanii społecznych ; Komercyjne determinanty marketingu społecznego ; Społeczna odpowiedzialność biznesu a marketing społecznie zaangażowany ; Socjotechniczne aspekty kampanii profrekwencyjnych, czyli rzecz o legitymizacji władzy politycznej ; Nowe media - nowa reklama społeczna?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-102888 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach [375]-414. Indeks.
Spis treści także w języku angielskim.
R. I. ZAKRES NAUKI O MARKETINGU: 1. Zakres nauki o marketingu w świetle treści wybranych podręczników: Marketing menedżerski ; Źródła rozwoju marketingu menedżerskiego ; Istota marketingu menedżerskiego ; 2. Inne niż podręcznikowe sposoby ujęcia problematyki marketingowej: Poziom analizowania zjawisk marketingowych ; Zróżnicowanie sektorowe ; Sposób prezentowania zjawisk marketingowych ; 3. Zakres nauki o marketingu w świetle Modelu Trzech Dychotomii S. Hunta ; 4. Podsumowanie ; Przypisy ; R. II. PROBLEM DEFINICJI MARKETINGU: 1. Szczególna rola definicji marketingu ; 2. Definicje marketingu AMA ; 3. Konsekwencje dla przedmiotu i zakresu nauki o marketingu wynikające z aktualnej definicji marketingu AMA ; 4. Definicja marketingu a problem statusu marketingu jako nauki ; 5. Negatywne konsekwencje zbyt wąskiego definiowania marketingu: Definiowanie marketingu w sposób menedżerski ; Główne zagrożenia wynikające z menedżerskiego definiowania marketingu ; 6. Podsumowanie ; Przypisy ; R. III. MAKROMARKETING JAKO SUBDYSCYPLINA NAUKI O MARKETINGU: 1. Pojęcie makromarketingu ; 2. Geneza i rozwój makromarketingu: Spór o genezę makromarketingu ; Makromarketing we wczesnym okresie rozwoju nauki o marketingu ; Przyczyny odejścia nauki o marketingu od zainteresowania problematyką makro ; Instytucjonalizacja makromarketingu jako subdyscypliny nauki o marketingu ; 3. Założenia epistemologiczne makromarketingu ; 4. Zakres makromarketingu: Pierwsze próby określenia zakresu makromarketingu ; Zakres makromarketingu przedstawiony na Konferencji EAARM ; Taksonomia Hunta-Burnetta ; Współczesny zakres makromarketingu ; 5. Szkoły makromarketingu ; 6. Podsumowanie ; Przypisy ; R. IV. MARKETING SPOŁECZNY: 1. Ogólne tło powstania marketingu społecznego ; 2. Teoretyczne źródła marketingu społecznego ; 3. Pojęcie marketingu społecznego ; 4. Niejednoznaczność interpretacji społecznych korzyści ; 5. Etyczny wymiar marketingu społecznego ; 6. Ograniczony zakres zainteresowania kwestiami społecznymi ; 7. Podsumowanie ; Przypisy ; R. V. KSZTAŁTOWANIE SYSTEMOWEGO UJĘCIA ZAGADNIEŃ MARKETINGOWYCH: 1. Wczesne próby systemowego ujęcia marketingu ; 2. Wkład W. Aldersona: 5.2.1. Założenia systemowego ujęcia marketingu W. Aldersona: Przyczyny ograniczonej popularności koncepcji W. Aldersona ; Znaczenie dorobku W. Aldersona ; 3. Ujęcie systemowe przed powstaniem JMM ; 4. Podsumowanie ; Przypisy ; R. VI. ZARYS TEORII SYSTEMÓW MARKETINGOWYCH: 1. Pojęcie systemu marketingowego ; 2. Założenia teorii systemów marketingowych: Specjalizacja ; Środowisko macierzyste (social matrix) ; Elementy systemu marketingowego ; Wynik działania systemu marketingowego ; 3. Różnice interpretacyjne i obszary badawcze systemów marketingowych ; 4. Podsumowanie ; Przypisy ; R. VII. FUNKCJE I DYSFUNKCJE MARKETINGU: 1. Funkcje marketingu w gospodarce narodowej ; 2. Marketing a rozwój gospodarczy ; 3. Funkcje marketingu wobec nabywców: Funkcje marketingu wobec nabywców w ujęciu klasycznym ; Funkcje marketingu wobec nabywców w ujęciu funkcjonalnym ; Funkcje marketingu wobec nabywców w ujęciu menedżerskim ; 4. Funkcje marketingu wobec osób zaangażowanych w marketing ; 5. Dysfunkcje marketingu ; 6. Podsumowanie ; Przypisy ; R. VIII. WYKORZYSTANIE DOROBKU MAKROMARKETINGU W PRAKTYCE MARKETINGOWEJ - MARKETING INTERESARIUSZY: 1. Geneza i założenia koncepcji interesariuszy ; 2. Przesłanki ewolucji marketingu w kierunku orientacji na interesariuszy ; 3. Orientacja rynkowa (MO) a orientacja na interesariuszy (SO) ; 4. Stakeholder marketing ; 5. Spór o interesariuszy w definicji marketingu ; 6. Odmiany marketingu zorientowanego na interesariuszy: Postać mikromarketingowa ; Postać makromarketingowa ; 7. Wymagane umiejętności ; 8. Podsumowanie ; Przypisy ; R. IX. MARKETING WOBEC ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ - MARKETING ZRÓWNOWAŻONY: 1. Imperatyw środowiskowy w marketingu ; 2. Bariery utrudniające skierowanie marketingu na zrównoważoną ścieżkę rozwoju: Dominujący paradygmat społeczny ; Złożoność i wieloaspektowość problematyki środowiskowej ; Opozycyjny wobec zrównoważenia charakter tradycyjnego marketingu ; Pozostałe bariery ; 3. Tradycja zainteresowania marketingu problematyką środowiskową ; 4. W kierunku zielonego marketingu ; 5. Dualny charakter zainteresowania marketingu kwestiami środowiskowymi ; 6. Zrównoważony marketing jako koncepcja makromarketingowa: Pojęcie zrównoważonego marketingu ; Założenia epistemologiczne ; 7. Zarządzanie marketingowe w zrównoważonym marketingu ; Zrównoważona orientacja rynkowa ; Nowy marketing-mix ; 8. Podsumowanie ; Przypisy ; R. X. MAKROMARKETINGOWA INTERPRETACJA EFEKTYWNOŚCI MARKETINGU: 1. Zainteresowanie efektywnością marketingu we wczesnym okresie rozwoju nauki o marketingu ; 2. Od efektywności marketingu do efektywności marketingowej przedsiębiorstwa ; 3. Ewolucja oceny wyników działalności marketingowej przedsiębiorstwa ; 4. W kierunku poszerzonej interpretacji efektywności marketingu ; 5. Wybrane nurty rozważań dotyczące makromarketingowej interpretacji efektywności marketingu: Wzór efektywności marketingu W. Aldersona i propozycja jego modyfikacji ; Poszerzenie rozumienia efektywności marketingu poprzez ocenę niezamierzonych efektów zewnętrznych ; Efektywność marketingu w wymiarze środowiskowym ; 6. Podsumowanie ; Przypisy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-107894 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Mirosława Rybak. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2004 (2008). - 244 s. : rys. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [232]-241. Indeks.
1. Społeczna odpowiedzialność korporacji: aspekt historyczny i teoretyczny ; 2. Podstawowe modele społecznej odpowiedzialności ; 3. Odpowiedzialne zarządzanie korporacją: ujęcie wąskie i szerokie ; 4. Władanie przedsiębiorstwem: odpowiedzialność wobec akcjonariuszy a odpowiedzialność wobec interesariuszy ; 5. Zarządzanie interesariuszami w systemie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem ; 6. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem ; 7. Instytucjonalizacja etyki w zarządzaniu ; 8. Prawa człowieka jako podstawa odpowiedzialności wobec pracownika ; 9. Model kierowania ludźmi w kierunku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa ; 10. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za środowisko naturalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-92121 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Seria Wydawnicza Scriptorium: Biznes)
Bibliogr. s. [321]-334.
Istota i znaczenie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw ; Pomiar odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw ; Wyznaczniki odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa ; Uzyskane wyniki oraz wnioski z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-99144 (1 egz.)
Book
In basket
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
M.in.: Spór o ulicę Władysława Kruczka w Rzeszowie jako przykład zlekceważenia działań public relations.
Bibliogr. przy ref.
PUBLIKACJE NAUKOWE: Koncentracja a pluralizm medialny ; Wartość dodana public relations - kapitał relacji ; Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce - prawda czy mit? ; Autostradą do nieba. Rola planowania działań public relations na przykładzie szkoły wyższej ; Promocja miast czy gra pozorów ; Reklama w środkach masowego przekazu - identyfikacja cech na podstawie badania ankietowego ; Brunatny PR - internet relations organizacji skrajnie prawicowych ; Znaczenie blogów w działalności organizacji pozarządowych ; Instrumenty public relations w firmach farmaceutycznych w świetle badań bezpośrednich ; Identyfikacja wizualna jako obszar oddziaływania PR z perspektywy małej firmy ; Public relations a zarządzanie relacjami z klientami banku ; Komunikacja jako jedna z kluczowych kompetencji polityka ; Modele samorządowych lokalnych portali internetowych ; PR wewnętrzne w małych i średnich przedsiębiorstwach na Lubelszczyźnie ; Public relations jako profesja - o problemach tożsamościowych ; Wewnętrzne public relations przedsiębiorstwa. Wybrane przykłady ; Aktywność naukowa w zakresie PR w Polsce ; Corporate Social Responsibility (CSR) - zagrożenia i korzyści ; Formy komunikacji kancelarii prawnych z rynkiem ; Charakterystyka japońskiego stylu komunikacji biznesowej. ANALIZY PRZYPADKÓW: Spór o ulicę Władysława Kruczka w Rzeszowie jako przykład zlekceważenia działań public relations ; Percepcja sponsoringu w Polsce w świetle wyników badań empirycznych ; "Ludzie - bogactwo Rudy Śląskiej" ; Wykorzystanie instrumentów marketingu politycznego w kampanii wyborczej PiS do sejmu w 2007 roku ; Współpraca ze szkołami średnimi jako element public relations uczelni wyższej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-92872 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again