Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(3)
Author
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Giddens Anthony (1938- )
(1)
Szarszewski Piotr
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Zwoliński Andrzej (1957- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Sekty i ruchy religijne
(4)
Prostytucja
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Biurokracja
(1)
Choroby ludzi
(1)
Comte, Auguste
(1)
Demografia
(1)
Demokracja
(1)
Durkheim, Émile
(1)
Facebook
(1)
Feminizm
(1)
Globalizacja
(1)
Gry komputerowe
(1)
Handel ludźmi
(1)
Hare Kryszna
(1)
Homoseksualizm
(1)
Instytut Wiedzy o Tożsamości "Misja Czaitanii"
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Internet
(1)
Kazirodztwo
(1)
Klasy społeczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Marx, Karl
(1)
Małżeństwo
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Mobbing
(1)
Nacjonalizm
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje
(1)
Partie polityczne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polityka
(1)
Pornografia
(1)
Praca
(1)
Przestępczość
(1)
Płeć
(1)
Rasizm
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Samobójstwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia
(1)
Sponsoring
(1)
Społeczeństwo
(1)
Starość
(1)
Subkultura
(1)
Szkolnictwo
(1)
Ubóstwo
(1)
Urbanizacja
(1)
Uzależnienia
(1)
Weber, Max
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
5 results Filter
Book
In basket
Sekty w internecie / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2009. - 168, [3] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 165-[169].
Z dziejów świata wirtualnego ; Człowiek w sieci ; Sekty wobec świata ; Obowiązek agitacji ; Sekty w mediach ; Sekty w Internecie ; Gry komputerowe ; Magia komputerowa ; Samoobrona internetowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96722 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. [109]-129.
Medialny obraz nowych ruchów religijnych ; Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. Analiza przedstawionego w mediach materiału informacyjnego na rzecz tezy o szkodliwości wspólnoty ; Instytut Wiedzy o Tożsamości - Misja Czaitanii. Analiza przedstawionego w mediach materiału informacyjnego na rzecz tezy o destrukcyjnym charakterze grupy ; Medialny wizerunek nowych ruchów religijnych a działalność ośrodków antykultowych ; Implementacja antykultowego wizerunku nowych ruchów religijnych w świat mediów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95268 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
PATOLOGIE SPOŁECZNE O CHARAKTERZE GLOBALNYM: Agresja i przemoc w środkach masowego przekazu jako współczesne oblicze patologii społecznej ; Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - zjawisko bezrobocia ; Gry komputerowe jako potencjalne źródło zagrożeń ; "Bezwstydna sprzedaż". Pornografia i jej oblicza ; Uzależnienie od komputera i Internetu nową formą patologii społecznej ; Zjawisko "dzieci ulicy" - próba analizy ; Działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych w Lublinie ; Rola nowych technologii informacyjnych w aspekcie patologii społecznych ; Sponsoring nowym uzależnieniem młodzieży ; Swoistość uzależnienia od Facebooka jako nowatorska forma patologii społecznej ; Uzależnienia chemiczne i czynnościowe. Analiza teoretyczna na przykładzie uzależnień od alkoholu, nikotyny, pracy i seksu ; PATOLOGIE SPOŁECZNE W GRUPACH SPOŁECZNYCH: Źródła, patologii społecznych a jakość życia człowieka z perspektywy psychologii pozytywnej ; Orientacja fenomenologiczna w badaniach współczesnych patologii społecznych ; Poczucie optymizmu subkultury heavy metalowców ; Młodzieżowa subkultura szalikowców jako przejaw zbiorowej formy niedostosowania społecznego ; Sekty i kulty - zagrożenie czy wolność wyznaniowa? ; Regulacje prawne zjawiska prostytucji w Polsce i w wybranych krajach europejskich ; Kościół a prostytucja - zarys problematyki ; Przyczyny, przebieg i skutki prostytucji ; INDYWIDUALNE PATOLOGIE SPOŁECZNE: Prawny i społeczny problem kazirodztwa ; Patologie seksualne skierowane przeciwko wolności seksualnej, prawu i obyczajowości ; Bezpieczeństwo lotnictwa i podróży lotniczych w czasach zagrożenia terroryzmem ; Handel ludźmi jako problem społeczny - aspekt socjopedagogiczny ; Samobójstwa i jego przyczyny ; Sexting - od zabawy do przestępstwa ; Patologiczne zachowania dzieci i nieletnich w ruchu drogowym ; Zjawisko mobbingu w zakładzie pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-97732 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia / Anthony Giddens ; tł. Alina Szulżycka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 747, [1] s. : il., mapy, wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [702]-717 oraz przy rozdz.
1. Co to jest socjologia?; 2. Kultura i społeczeństwo; 3. Zmieniający się świat ; 4. Interakcja społeczna a życie rodzinne ; 5. Płeć kulturowa i seksualność ; 6. Socjologia ciała - zdrowie, choroba i starzenie się 7. Rodziny ; 8. Przestępczość i dewiacja ; 9. Rasa, etniczność i migracja ; 10. Klasy, stratyfikacja i nierówności ; 11. Ubóstwo, opieka społeczna i wykluczenie społeczne ; 12. Nowoczesne organizacje ; 13. Praca i życie gospodarcze ; 14. Rządzenie i polityka; 15. Środki masowego przekazu i telekomunikacja ; 16. Oświata ; 17. Religia ; 18. Wielkie ośrodki miejskie i przestrzeń miejska ; 19. Wzrost demograficzny a kryzys ekologiczny ; 20. Socjologiczne metody badawcze ; 21. Myślenie teoretyczne w socjologii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again