Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(5)
Filia 10 (Podchorążych 1)
(1)
Filia 15 (Lwowska 60)
(1)
Filia 20 (Solarza 9a)
(1)
Author
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(1)
Codello Aleksander
(1)
Gmiterek Henryk (1950- )
(1)
Grodziski Stanisław (1929- )
(1)
Górski Antoni (1862-1928)
(1)
Górski Piotr (1858-1906)
(1)
Karpus Zbigniew (1954- )
(1)
Kącka Katarzyna (1977- )
(1)
Nieć Grzegorz
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Łosowski Janusz (1957- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
1960 - 1969
(1)
1900 - 1909
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Samorząd terytorialny
(6)
Mniejszości narodowe
(3)
Masaryk, Tomáš Garrigue
(2)
Miasta
(2)
Narodowa demokracja
(2)
Polityka
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wojsko
(2)
Własność wielka
(2)
Żydzi
(2)
Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah"
(1)
Akcja Katolicka
(1)
Berlin, Isaiah
(1)
Bitwa 1940 r. pod Narwikiem
(1)
Bractwa religijne
(1)
Brandt, Willy
(1)
Chełmski Zarząd Duchowny
(1)
Cimek, Henryk
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Dokumenty
(1)
Dziecko
(1)
Estreicher, Stanisław
(1)
Galicja
(1)
Galicyjski Komitet Rewolucyjny
(1)
General'noi Greko-Katolic'koi Duhovnoi Seminarii (Lwów)
(1)
Gierszyński, Henryk
(1)
Grodziski, Stanisław
(1)
Grzybowski, Konstanty
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
Integracja europejska
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Józef Bilczewski
(1)
Kadencja (prawo)
(1)
Kancelaria
(1)
Kancelarie parafialne
(1)
Komunistyczna Partia Polski
(1)
Komunizm
(1)
Kościoły prawosławne
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół ewangelicko-reformowany
(1)
Kościół greckokatolicki
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Lewica (polit.)
(1)
Limanowski, Bolesław
(1)
Lipski, Jan Józef
(1)
Marksizm
(1)
Michalski, Ryszard
(1)
Mierosławski, Ludwik
(1)
Mitologia
(1)
Międzynarodówka IV
(1)
Narutowicz, Gabriel
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauki polityczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niemcy za granicą
(1)
Niewiadomski, Eligiusz
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Obóz jeniecki Guantanamo
(1)
Organizacje
(1)
Organizacje studenckie
(1)
Ormianie
(1)
Pakt Ribbentrop-Mołotow (1939)
(1)
Partie polityczne
(1)
Pieczęcie
(1)
Pieniądz
(1)
Piłsudski, Józef
(1)
Pluralizm religijny
(1)
Pogrzeb
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka podatkowa
(1)
Polityka rolna
(1)
Polska Partia Robotnicza (1942-1948)
(1)
Prawo
(1)
Prawo morskie
(1)
Protestantyzm
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Religia
(1)
Rosjanie za granicą
(1)
Rzemiosło
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd miejski
(1)
Samorząd wiejski
(1)
Samorząd województwa
(1)
Sejm (1919-1922)
(1)
Sejm (1928-1930)
(1)
Sejm Krajowy
(1)
Sejmiki
(1)
Senat RP (1928-1930)
(1)
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
(1)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
(1)
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
(1)
Specjalna strefa ekonomiczna
(1)
Stalin, Józef
(1)
Stourzh, Gerald
(1)
System obronny państwa
(1)
Szkoła Nauk Politycznych (Lwów)
(1)
Szlachta
(1)
Sądownictwo
(1)
Subject: work
Biuletyn informacyjny (czasop. ; 1939-1945)
(1)
Jenerał Ludwik Mierosławski
(1)
Szermierze wolności
(1)
Subject: time
1701-
(4)
1801-
(4)
1901-
(4)
1501-
(2)
1601-
(2)
1918-
(2)
1989-
(2)
1301-
(1)
1401-
(1)
1939-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Galicja
(3)
Polska
(3)
Wołyń (Ukraina)
(2)
Bełz (Ukraina ; okręg)
(1)
Bracław (Ukraina ; okręg)
(1)
Chełm (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Chełmska, diecezja (greckokatol.)
(1)
Czechosłowacja
(1)
Europa
(1)
Halicz (Ukraina ; okręg)
(1)
Jaworów (Ukraina)
(1)
Kijowska, metropolia (prawosł.)
(1)
Kijów (Ukraina)
(1)
Kodeń (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Litwa
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Lwów (Ukraina)
(1)
NRD
(1)
Niemcy
(1)
Nowosielce (woj. podkarpackie, pow. Przeworsk)
(1)
Pomorze
(1)
Przemyska, diecezja (greckokatol.)
(1)
Region bałtycki
(1)
Rosja
(1)
Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Sanok (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szczebrzeszyn (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Szwajcaria
(1)
Ukraina
(1)
Wilno (Litwa)
(1)
Wolne Miasto Gdańsk
(1)
Włocławska, diecezja (katol.)
(1)
Włodzimierz Wołyński (Ukraina)
(1)
Zabór rosyjski
(1)
Zamość (woj. lubelskie)
(1)
Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Żywiec (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(2)
Publicystyka polska
(2)
Źródła historyczne
(2)
Bibliografia osobowa
(1)
Biografie
(1)
Czasopisma nielegalne polskie
(1)
Mapy
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.10-3 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. F.20-35 (1 egz.)
No availability information: sygn. F.15-35
No cover
Book
In basket
(Regiony, Historia, Kultura nr 3)
Bibliogr. uzup. prac Stanisława Grodziskiego za lata 2000-2007 s. [471]-475.
Bibliogr. s. [477]-479. Indeks.
I. CZASY ABSOLUTYZMU: 1. Źródła prawa w Galicji w latach 1772-1848; 2. Ustrój polityczno-prawny Śląska austriackiego w latach 1742-1848 (próba syntezy); 3. Gubernium lwowskie a kuria krakowska po pierwszym rozbiorze Polski; 4. Z dziejów pierwszego rozbioru Polski w Beskidach i na Podhalu; 5. Poddani mieszani (sujets mixtes) na ziemiach polskich w latach 1772-1815; 6. Stanowisko prawne Żydów w Galicji: reformy Marii Teresy i Józefa II 1772-1790; 7. Postulaty szlachty Galicji Zachodniej z okazji hołdu w 1796 r.; 8. Galicyjskie projekty reform pańszczyźnianych w początkach XIX wieku; 9. Między Wiedniem a Warszawą (uwagi na marginesie projektu konstytucji dla Galicji z 1790 r.; 10. Polityka gospodarcza przełomu XVIII i XIX wieku oraz jej konsekwencje ustrojowe dla ziem polskich; 11. Austria na drodze od światłego do policyjnego absolutyzmu; 12. Uwagi o elicie społecznej Galicji 1772-1848; 13. Inteligencja Wolnego Miasta Krakowa w ruchu wyzwoleńczym; 14. Rok 1846 w Galicji. Przyczyny i konsekwencje. II. CZASY KONSTYTUCJONALIZMU: 1. Z badań nad kulturą prawną Galicji; 2. Schyłek stanu szlacheckiego na ziemiach polskich; 3. Koniec sądownictwa stanowego w Galicji; 4. Równouprawnienie narodowe w Monarchii Habsburskiej (Uwagi na marginesie studiów Geralda Stourzha); 5. Sejm galicyjski. Stan wiedzy i kierunki dalszych badań; 6. Dyskusja o galicyjskich symbolach; 7. Walka o wyodrębnienie Galicji (1868-1873); 8. Samorząd gminny i powiatowy w Galicji epoki autonomicznej; 9. Uwagi nad ustrojem gminy wiejskiej w Galicji; 10. Pierwszy spór chłopsko-ziemiański w Sejmie Krajowym galicyjskim; 11. Miejsce i rola Uniwersytetu Jagiellońskiego w Sejmie Krajowym galicyjskim; 12. Z dziejów starań o prymat Krakowa w Galicji; 13. Stanisław Tarnowski w Sejmie Krajowym galicyjskim. III. ROZWAŻANIA O HISTORII PRAWA: 1. Uwagi o historii prawa, jej miejscu wśród nauk historycznych i nazwie; 2. O zadaniach i obowiązkach historii państwa i prawa polskiego - wczoraj i dziś; 3. Zadania na jutro; 4. Powszechna historia państwa i prawa. Problemy i badacze; 5. Komu służyć winna?; 6. Uwagi o służebnej, choć nie usługowej roli nauki historii państwa i prawa; 7. Stanisław Estreicher (1869-1939); 8. Konstanty Grzybowski, historyk ustroju polski; 9. Adam Vetulani (1901-1976) ; Grzegorz Nieć - "Być dobrym pisarzem i dobrym historykiem - trudne ale możliwe" [dot. Stanisława Grodziskiego].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95711 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Chełmski Zarząd Duchowny ; General'noi Greko-Katolic'koi Duhovnoi Seminarii (Lwów) ; Bractwa religijne - prawosławie - Ukraina - 16-17 w ; Dokumenty - historia - Polska ; Kadencja (prawo) - Polska - 17 w ; Kancelaria - Polska - 14-20 w ; Kancelarie parafialne - Polska - 18 w ; Kościoły prawosławne - administracja - Polska - 19-20 w ; Kościół ewangelicko-reformowany - Litwa - 16-17 w ; Kościół greckokatolicki - organizacja - 16-19 w ; Miasta - prawo - Ukraina - 16-17 w ; Mniejszości narodowe - Polska - 16-19 w ; Obrona terytorium kraju - Polska - 17 w ; Ormianie - Polska - 17 w ; Pieczęcie - Polska - 14-18 w ; Pieniądz - Polska - 17 w ; Rzemiosło - Polska - 15-18 w ; Samorząd miejski - Polska - 14-19 w ; Samorząd miejski - Ukraina ; Samorząd terytorialny - Polska - 14-20 w ; Samorząd terytorialny - Ukraina ; Samorząd wiejski - Polska - 15-16 w ; Samorząd województwa - Polska - 16-17 r ; Sądownictwo - Polska - 15-17 w ; Sejmiki - 16-17 w ; Służba zdrowia - Polska - 19-20 w ; Szlachta - Polska - 18 w ; Testament - Polska - 18 w ; Urzędnicy - Polska - 15-18 w ; Własność wielka - Polska - 17-18 w ; Wykształcenie - Polska - 16-17 w ; Zakony - Polska - 17-20 w ; Żydzi - Polska - 16-19 w ; Bełz (Ukraina ; okręg) - 16-18 w ; Bracław (Ukraina ; okręg) - 16-17 w ; Chełmska, diecezja (greckokatol.) - administracja - 18 w ; Chełm (woj. lubelskie ; okręg) - administracja - 15-17 w ; Galicja - administracja - 19 w ; Galicja - służba zdrowia - 19-20 w ; Halicz (Ukraina ; okręg) - 17 w ; Jaworów (Ukraina) - klasztor bazylianek ; Kijowska, metropolia (prawosł.) - organizacja - 16 w ; Kijów (Ukraina) - samorząd - 16-17 w ; Lublin (woj. lubelskie ; okręg) - administracja - 15-18 w ; Lwów (Ukraina) - administracja - 14-18 w ; Lwów (Ukraina) - pieczęcie - 14-18 w ; Lwów (Ukraina) - rzemiosło - 15-18 w ; Lwów (Ukraina) - samorząd - 14-18 w ; Lwów (Ukraina) - szkolnictwo wyższe - dokumentacja - 19-20 w ; Polska - administracja - 15-20 w ; Przemyska, diecezja (greckokatol.) - 17-18 w ; Sanok (woj. podkarpackie ; okolice) - samorząd - 15-16 w ; Sanok (woj. podkarpackie ; okolice) - sądownictwo - 15-16 w ; Szczebrzeszyn (woj. lubelskie ; okręg) - gospodarka - 17-18 w ; Włodzimierz Wołyński (Ukraina) - samorząd - 19 w ; Wołyń (Ukraina) - sądownictwo - 16 w ; Zamość (woj. lubelskie) - sądownictwo - 17 w ; Zabór rosyjski - administracja - 19-20 w ; Źródła historyczne - Polska ; Źródła historyczne - Ukraina
Dot. m.in. organizacji samorządowej i sądownictwa wsi ziemi sanockiej, kancelarii biskupa przemyskiego Jana z Targowisk i klasztorów wasyliańskich w diecezji przemyskiej.
Tekst częśc. ukr. i ros.
Cz. I. URZĘDY, INSTYTUCJE I ORGANY SAMORZĄDOWE: Anna Sochacka - Powiązania lubelskiej i chełmskiej hierarchii urzędniczej w XV wieku; Piotr Guzowski - Organizacja samorządowa na wsi na prawie niemieckim w XV i XVI wieku na Rusi Czerwonej (na przykładzie ziemi sanockiej); Natalâ Starčenko - Kapturovi sudi u volins'komu voevodstvi pid čas dvoh perših bezkoroliv'iv; Mikola Krikun - Sejmiki Braclavskogo voevodstva 1566-1600 rokiv; Jerzy Ternes - Mniejszości etniczne Rzeczypospolitej epoki Wazów w opiniach sejmików ziem ruskich; Jacek Kaniewski - Sejmik halicki wobec problemów monetarnych w latach 1648-1668; Marian Chachaj - Wykształcenie urzędników sądowych ziemskich z województwa lubelskiego i bełskiego oraz ziemi chełmskiej z lat 1572-1648; Dariusz Kupisz - Ochrona pogranicza przez siły zbrojne samorządu województwa ruskiego w drugiej połowy XVII wieku; Leszek A. Wierzbicki - Próba wprowadzenia kadencyjności urzędów centralnych w latach 1672-1674; Adam Lisek - Postawy polityczne szlachty bełskiej w okresie 1733-1736; Tadeusz Srogosz - Nowożytne lokalne organy administracyjno-samorządowe na ukraińskich terenach Rzeczypospolitej w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego; Agnieszka Sidorowska - Zarząd i organizacja klucza szczebrzeskiego Ordynacji Zamojskiej; Andrij Zaâc' - Upravlinnâ ta samovrâduvannâ v mistah Pravoberežnoi Ukraini u XVI - peršij polovini XVII st. za danimi lokacijnih privileiv ta dokumentiv; Natalia Biłous - Samorząd miasta Kijowa w XVI - pierwszej połowie XVII wieku. Specyfika funkcjonowania; Magdalena Ujma - Organy samorządowe Lwowa w świetle dokumentacji władz miejskich, ksiąg grodzkich oraz instrukcji sejmiku wiszeńskiego w XVII wieku; Andrij Felonuk - Organi vladi na teritorii zamkovoi urisdikcii L'vova v drugij polovini XVII-XVIII st.; Leonid Timošenko - Parafial'ne i brats'ke samovrâduvannâ Kiivs'koi mitropolii v dobu Berestejs'koi unii (druga polovina XVI - XVII st.); Marzena Liedke - Struktura i kompetencje władz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i XVII w. na tle europejskim; Urij Stecik - Organi samoupravlinnâ vasilianskih monastiriv Peremišl's'koi eparhii (kinec' XVII - XVIII st.); Stanisław Nabywaniec - Centralne instytucje i urzędy eparchialne w I Rzeczypospolitej i w okresie rozbiorowym; Sabina Rejman - Organizacja państwowej i gminnej służby zdrowia w Galicji w okresie autonomicznym w świetle przepisów prawnych. Cz. II. KANCELARIE: Anna Łosowska - Kancelaria biskupa przemyskiego Jana z Targowisk (1486-1492); Bogdana Petrišak - Mis'ki pisari L'vova XV st.: prosopografične doslidžennâ; Michał Kulecki - Akta sądów ziemskich i grodzkich podlaskich przed inkorporacją Podlasia do Korony; Mikola Il'kiv-Svidnic'kij - Kancelâriâ l'vivs'kogo magistratu kincâ XIV-XVI st. âk kul'turnij oseredok; Andrij Grečilo - Mis'ki pečatki L'vova XIV-XVIII st.; Miron Kapral' - Navčannâ remeslu u L'vovi v rann'omodernij period: učni ta pidmajstri za statutami remisničih cehiv; Katarzyna Madejska - Ekstrakty w praktyce kancelaryjnej małych miast królewskich województwa lubelskiego w okresie XVI-XVII wieku; Janusz Łosowski - Kancelaria na pograniczu etnicznym i kulturowym na przykładzie sądu ormiańskiego w Zamościu w XVII wieku; Oksana Vinničenko - Šlâhets'ki testamenti v kancelârii (Na materialah l'vivs'kih ta peremišl's'kih grods'kih aktiv peršoi polovini XVIII stolittâ); Witold Bobryk - Kancelarie parafialne w unickiej diecezji chełmskiej w XVIII wieku; Oksana Karlina - Magistrat Volodimira-Volins'kogo v peršij polovini XIX st. Sklad, povnovažennâ, dokumentaciâ; Âroslav Glistuk - Dokumentaciâ General'noi greko-katolic'koi duhovnoi seminarii u L'vovi (1848-1914); Artur Górak - Organizacja i kancelaria zarządów powiatowych w Królestwie Polskim w latach 1866-1918; Krzysztof Latawiec - Chełmski Zarząd Duchowny, jego kancelaria oraz personel w latach 1876-1905; Małgorzata Śliż - Żydowskie urzędy metrykalne i ich kancelarie w Galicji, w świetle rozporządzenia z dnia 15 marca 1875 roku; Oleh Duch - Kronika jaworowskiego monasteru bazylianek i jej autorki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95519 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Józef Bilczewski (św. ; 1860-1923) ; Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) ; Michalski, Ryszard (1937- ) ; Narutowicz, Gabriel (1865-1922) ; Niewiadomski, Eligiusz (1869-1923) ; Sejm (1919-1922) ; Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah" ; Galicyjski Komitet Rewolucyjny ; Obóz jeniecki Guantanamo ; Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ; Unia Europejska (UE) - a kraje AKP ; Akcja Katolicka - Polska - 1918-1939 r ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - historia - 1918-1939 r ; Jeńcy wojenni - ZSRR - 1917-1941 r ; Jeńcy wojenni - prawo międzynarodowe - 21 w ; Kościół a państwo - Ukraina - od 1989 r ; Kościół katolicki - a szkolnictwo - Polska - 1918-1939 r ; Kształcenie ustawiczne - kraje Unii Europejskiej ; Kształcenie ustawiczne - Polska ; Miasta - 1918-1939 r ; Mniejszości narodowe - Litwa ; Narodowa demokracja - a kształcenie - od 1989 r ; Nauki społeczne ; Nauczanie na odległość - Polska ; Organizacje studenckie - Polska - 1918-1939 r ; Pluralizm religijny - Ukraina ; Pogrzeb - Litwa - 1918-1939 r ; Polityka - 20-21 w ; Prawo morskie - od 1945 r ; Protestantyzm - Ukraina - 1918-1939 r ; Przedsiębiorstwo - organizacja ; Religia - Polska - 16-18 w ; Rosjanie za granicą - Polska - 1918-1939 r ; Samorząd terytorialny - Polska - 1918-1939 r ; Szkolnictwo wyższe - Polska ; Śpiewacy ukraińscy - 19-20 w ; Świadomość narodowa ; Wojsko - Litwa - 1918-1939 r ; Wychowanie obywatelskie - Rosja - 21 w ; Wydarzenia 1956 r. w Polsce ; Czechosłowacja - polityka - 20 w ; Galicja - 1918-1939 r ; Litwa - konstytucja 1922 r ; Litwa - stosunki etniczne ; NRD - a Polska ; Polska - a NRD ; Polska - polityka - 20-21 w ; Pomorze - 20 w ; Rosja - 21 w ; Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) - socjologia - 1944-1956 r ; Stany Zjednoczone - 21 w ; Szwajcaria - polityka - 19 w ; Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) - media - 1918-1939 r ; Ukraina - 1917-1941 r ; Wilno (Litwa) - 1918-1939 r ; Włocławska, diecezja (katol.) - organizacje - 1918-1939 r ; Wolne Miasto Gdańsk ; Wołyń (Ukraina) - religia - 1918-1939 r ; Biografie ; Księga pamiątkowa ; Mapy - historia - 16-18 w ; Publicystyka polska - historia - 1918-1939 r ; Źródła historyczne
Bibliogr. publ. R. Michalskiego s. [19]-[23].
Ryszard Michalski - człowiek, poeta, uczony. HISTORIA I POLITYKA: Czy Rosja przetrwa prezydenturę Dimitrija Miedwiediewa? ; Koniec "doktryny Busha"? Ważne głosy w dyskusji nad kondycją Stanów Zjednoczonych w kontekście wyborów prezydenckich 2008 roku ; Próby podejmowania dialogu między chrześcijańskimi grupami sprzeciwu a opozycjonistami z NRD i PRL do roku 1990 ; Założenia ustroju społeczno-politycznego oraz polityki zagranicznej Czechosłowacji w Koszyckim Programie Rządowym ; "Wolne" miasta okresu międzywojennego ; Rok 1922: dwie tragedie, dwie wizje Rzeczypospolitej ; Konstytucja Republiki Litewskiej z 1922 roku a mniejszości narodowe ; Powstanie i oblicze polityczne Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 ; Polrewkom i Galrewkom latem 1920 roku ; Problemy z określeniem liczby żołnierzy Armii Czerwonej wziętych do niewoli polskiej podczas bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku ; Czy Ukraińcy są narodem? - dylemat germanofilskiego odłamu aktywistów polskich z 1918 roku ; Masaryk a polsko-czechosłowacka współpraca wojskowa na Ukrainie pod koniec 1917 roku ; Garść dokumentów dyplomatycznych skierowanych do Szwajcarii w 1834 roku w związku z próbą emigrantów politycznych wywołania przewrotu w Królestwie Sardynii. KULTURA I EDUKACJA: Koncepcje edukacyjne współczesnego ruchu narodowego w Polsce ; Szkoła jako kreator oddziaływania wychowawczego państwa w katolickiej doktrynie wychowawczej w Drugiej Rzeczypospolitej ; 19 kwietnia, 9 października, 11 listopada. Od wyzwolenia do niepodległości. Spory i polemiki wokół obchodów rocznicowych, na łamach prasy polskiej w Wilnie w okresie międzywojennym ; Zarys działalności Akademickiego Związku Syjonistycznego "Kadimah" w Wilnie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej ; Sowiecka propaganda bez Sowietów - mechanizm wychowawczy współczesnej Rosji ; Krótki obraz dziejów szkolnictwa wyższego w Polsce ; Ukraińscy śpiewacy na scenach Warszawy ; Dawne Wilno a świadomość historyczna narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego ; Ceremoniał pogrzebowy w litewskim wojsku 1919-1940 ; Rosyjscy emigranci w Polsce w moich wspomnieniach ; E-learningw świetle wybranych badań w Polsce w XXI wieku ; Kztałcenie ustawiczne osób biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 45+ w krajach rozwiniętych i możliwości wykorzystania tych doświadczeń w Polsce. KOŚCIÓŁ I RELIGIA: Pluralizm religijny w modelu stosunków państwowo-kościelnych na Ukrainie ; Kwestia ukraińska w protestantyzmie Drugiej Rzeczypospolitej ; Akcja Katolicka w diecezji włocławskiej w okresie międzywojennym ; Arcybiskup Józef Bilczewski - obywatel, pasterz i święty trudnych czasów... ; Kwestie wyznaniowe na dawnych mapach Rzeczypospolitej XVI-pierwsza połowa XVIII wieku. PRAWO I EKONOMIA: Wybór obowiązkowej procedury rozstrzygania sporów w konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza ; Polityczne i prawne aspekty zakończenia wojny z Niemcami ; Współczesne koncepcje i ujęcia struktur organizacyjnych ; Normy dotyczące zobowiązań korporacji wielonarodowych w dziedzinie praw człowieka - kilka uwag o problemach związanych z różnymi źródłami regulacji ; Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay - stan obecny ; Ostatnie zmiany w charakterze współpracy pomiędzy Unią Europejską i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku ; REGIONALIA: Prasa powiatu świeckiego w latach 1920-1939 ; Samorząd terytorialny na Pomorzu w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej ; Społeczeństwo powiatu rypińskiego w latach 1945-1947 ; Październik 1956 roku na Pomorzu Nadwiślańskim w świetle artykułów prasowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96801 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Berlin, Isaiah (1909-1997) ; Brandt, Willy (1913-1992) ; Cimek, Henryk (1941- ) ; Gierszyński, Henryk (1848-1930). Jenerał Ludwik Mierosławski ; Limanowski, Bolesław (1835-1935). Szermierze wolności ; Lipski, Jan Józef (1926-1991) ; Łaszcz (rodzina) ; Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) ; Mierosławski, Ludwik (1814-1878) ; Piłsudski, Józef (1867-1935) ; Stalin, Józef (1878-1953) ; Trockij, Lev Davidovič (1879-1940) ; Witos, Wincenty (1874-1945) ; Komunistyczna Partia Polski ; Międzynarodówka IV ; Polska Partia Robotnicza (1942-1948) ; Sejm (1928-1930) - udział Niemców - 1918-1939 r ; Senat RP (1928-1930) - udział Niemców - 1918-1939 r ; Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej - polityka ; Sojusz Lewicy Demokratycznej ; Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - polityka ; Szkoła Nauk Politycznych (Lwów) ; Unia Wolności ; Wspólnota Niepodległych Państw ; Biuletyn informacyjny (czasop. ; 1939-1945) ; Bitwa 1940 r. pod Narwikiem - obchody ; Dziecko - Polska - 1939-1945 r ; Integracja europejska ; Komunizm - organizacje - 20 w ; Lewica (polit.) - Polska - od 1989 r ; Marksizm - historia - Wielka Brytania - 20 w ; Mitologia - socjologia ; Mniejszości narodowe - Polska - 1918-1939 r ; Narodowa demokracja - ideologia ; Nauki polityczne - historia - Polska - 20 w ; Nauki polityczne - szkolnictwo - Polska - 1901-1914 r ; Niemcy za granicą - Polska - 1918-1939 r ; Niemcy za granicą - Słowacja - 1918-1938 r ; Organizacje - Niemcy - 1933-1945 r ; Organizacje - Polska - 1914-1918 r ; Organizacje - Rosja - 1914-1918 r ; Organizacje - Słowacja - 1918-1938 r ; Pakt Ribbentrop-Mołotow (1939) ; Partie polityczne - ideologia - Polska - 20 w ; Partie polityczne - polityka - Polska - 20 w ; Polityka podatkowa - Polska - 1918-1939 r ; Polacy za granicą - 1939-1945 r ; Polityka - filozofia - historia - Czechy - 19-20 w ; Polityka - język - Polska - od 1989 r ; Polityka - socjologia ; Regiony przygraniczne - Europa ; Polityka rolna - Polska - 1918-1939 r ; Samorząd terytorialny - Polska - od 1989 r ; Specjalna strefa ekonomiczna - Polska - od 1989 r ; System obronny państwa - Polska - 1918-1939 r ; Szkolnictwo wyższe - 21 w ; Świadomość społeczna - Polska ; Własność wielka - Polska - 18-20 w ; II wojna światowa (1939-1945) - Polska ; Wojsko - Polska - 1944-1956 r ; Związki zawodowe - Polska - 1918-1939 r ; Region bałtycki - 1939-1945 r ; Europa - 19-20 w ; Kodeń (woj. lubelskie ; okręg) - gospodarka - 18-20 w ; Niemcy - polityka - Polska - 20 w ; Nowosielce (woj. podkarpackie, pow. Przeworsk) - 1918-1939 r ; Polska - polityka - 20 w ; Polska - polityka - Ukraina - 1918-1939 r ; Żywiec (woj. śląskie ; okręg) - 1944-1956 r ; Bibliografia osobowa ; Czasopisma nielegalne polskie - historia - 1939-1945 r ; Księga pamiątkowa ; Publicystyka polska - tematyka - 1918-1939 r ; Publicystyka polska - tematyka - 1939-1945 r
Bibliogr. prac H. Cimka s. [19]-30. Indeks.
Jubilat, Profesor Henryk Cimek - sapientes fortuna adiuvat (Edward A. Mierzwa); Życiorys naukowy Profesora Henryka Cimka; Bibliografia prac Profesora Henryka Cimka za lata 1964-2008. HISTORIA: Włodzimierz Bonusiak: Galicja Wschodnia i Wołyń pod okupacją ZSRR i Trzeciej Rzeszy. Próba porównania; Henryk Gmiterek: Łaszczowie Nieledewscy i ich związki z Narolem; Emil Horoch: Komunistyczna Partia Polski a związki zawodowe; Albin Koprukowniak: Dobra ziemskie Kodeń i właściciele (1800-1915); Jan Lewandowski: Państwa bałtyckie 1940-1944. Jedna czy dwie okupacje?; Marek Mądzik: Polskie organizacje ratownicze w akcji niesienia pomocy Polakom - obcopoddanym w Rosji w latach I wojny światowej; Edward Olszewski: "Bitwy o Narwik" ciąg dalszy (1945-1990); Maria E. Ożóg: Nowosielce - czerwiec 1936 roku; Leszek Piątkowski: Stalin w świetle publicystyki polskiej lat dwudziestych XX wieku; Jan Pisuliński: Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku; Wiaczesław Szalkiewicz: Lew Trocki i powstanie IV Międzynarodówki; Wiesław Śladkowski: Historia i propaganda. Dwugłos o generale Ludwiku Mierosławskim z lat 1911-1913; Krystyna Wróbel-Lipowa: Trudna droga powrotu do ojczyzny; Bartosz Wróblewski: Sytuacja grup komunistycznych w Egipcie i innych krajach Bliskiego Wschodu w okresie od 1919 do 1956 r.; Zbigniew Zaporowski: Polska Partia Robotnicza na łamach "Biuletynu Informacyjnego" 1942-1945; Krzysztof Żarna: Działalność niemieckich organizacji gimnastycznych i kulturalnych na terenie Słowacji w 1938 r. POLITYKA: Marek Delong: Marksizm w myśli politycznej Isaiaha Berlina; Anna Gąsior-Niemiec: Historia i polityka na pograniczu; Tadeusz Godlewski: Polska lewica w połowie pierwszej dekady XXI wieku - stracone szanse czy ozdrowieńczy kryzys?; Jan Jachymek: Józef Piłsudski - Wincenty Witos: współdziałanie i walka; Zbigniew Leszczyński: Problem destalinizacji i stosunku do Października 1956 r. w polityce Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED); Krzysztof Łabędź: Znaczenie pojęcia "opozycja polityczna" w odniesieniu do Polski lat osiemdziesiątych; Kazimierz Łastawski: Osiągnięcia półwiecza rozwoju integracji europejskiej; Artur Łuszczyński: Główne problemy filozofii politycznej Tomasza Masaryka; Ewa Maj: Mit wszechpolaka w komunikacie politycznym Narodowej Demokracji; Ewa Orlof: Pakt Ribbentrop-Mołotow i jego międzynarodowe konsekwencje; Kazimierz Ożóg: Potoczność w języku współczesnej polskiej polityki; Waldemar Paruch: "Staromodny salon władzy" czy nowoczesna technika polityki? Refleksje politologiczne o autorytarnym systemie politycznym w XX wieku; Bronisław Pasierb: Pierwsza polska szkoła politologiczna; Anna Pięta-Szawara: Wizja socjalizmu w myśli politycznej Jana Józefa Lipskiego; Stefan Stępień: Polityka zagraniczna w koncepcjach programowych Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej; Alicja Stępień-Kuczyńska: Wspólnota Niepodległych Państw: integracja czy dezintegracja regionu; Dominik Szczepański: Wizja państwa w myśli politycznej KPP. Zarys problemu; Dorota Szewc: Miejsce Polski w polityce Willy'ego Brandta; Krystyna Trembicka: Komunistyczna taktyka frontu ludowego w latach 1935-1938; Alicja Wójcik: Integracja Polski ze strukturami europejskimi w koncepcjach Unii Wolności; Alojzy Zielecki: Rolnictwo w strategii obronnej II Rzeczypospolitej. SPOŁECZEŃSTWO: Henryk Chałupczak: Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1928-1930; Katarzyna M. Cwynar: Autorytet mistrza - warunek (nie)konieczny uniwersytetu końca XXI wieku; Stanisław Dobosz: Uczestnictwo wojska polskiego w normalizacji życia ludności i władzy na Żywiecczyźnie w latach 1945-1947. Problematyka badawcza; Wojciech Furman: Negocjator i harcownik; Paweł Grata: Kształtowanie się struktury wpływów podatkowych w Polsce w okresie reform stabilizacyjnych gabinetu Władysława Grabskiego; Jadwiga Hoff: Obraz Francuzów w polskich kodeksach savoir-vivre'u i pamiętnikach; Józef Jura: Powodzenie - sukces - kariera; Jerzy Kitowski: Bariery prawne, ekonomiczne i organizacyjne rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Polsce - próba syntezy; Andrzej K. Piasecki: Bilans czterech kadencji samorządu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95498 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again