Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(10)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(10)
Author
Ledworowski Bogdan (1920- )
(2)
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(1)
Karpus Zbigniew (1954- )
(1)
Koziełło Tomasz (1978- )
(1)
Kumaniecki Kazimierz Władysław (1880-1941)
(1)
Kumaniecki Kazimierz Władysław (1880-1941). Ustrój państwowych władz administracyjnych na ziemiach Polski (pol.)
(1)
Kącka Katarzyna (1977- )
(1)
Maj Przemysław
(1)
Marszał Maciej (1968- )
(1)
Paruch Waldemar (1964- )
(1)
Peretiatkowicz Antoni (1884-1956)
(1)
Sadowski Mirosław (1964- )
(1)
Szwed Ryszard (1939-2015)
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Wasiutyński Bohdan
(1)
Wiktorowska Aleksandra (prawo)
(1)
Wiktorowska Aleksandra. Nadzór w systemie samorządu terytorialnego
(1)
Łuczak Aleksander (1943- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Samorząd terytorialny
(11)
Partie polityczne
(4)
Polityka
(4)
Narodowa demokracja
(3)
Masaryk, Tomáš Garrigue
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Nauki polityczne
(2)
Państwo
(2)
Polacy za granicą
(2)
Stronnictwo Chłopskie
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wojsko
(2)
Administracja
(1)
Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah"
(1)
Akcja Katolicka
(1)
Berlin, Isaiah
(1)
Bitwa 1940 r. pod Narwikiem
(1)
Brandt, Willy
(1)
Car, Stanisław
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Cimek, Henryk
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Demokracja
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Dziecko
(1)
Encykliki
(1)
Galicyjski Komitet Rewolucyjny
(1)
Gierszyński, Henryk
(1)
Habermas, Jürgen
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
Ideologia
(1)
Integracja europejska
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Józef Bilczewski
(1)
Kobieta
(1)
Kochanowski, Jan Karol
(1)
Kolonializm
(1)
Komunistyczna Partia Polski
(1)
Komunizm
(1)
Konfederacja Polski Niepodległej
(1)
Konserwatyzm
(1)
Korupcja
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Leibniz, Gottfried Wilhelm
(1)
Lemkin, Rafał
(1)
Lewica (polit.)
(1)
Liberalizm
(1)
Limanowski, Bolesław
(1)
Lipski, Jan Józef
(1)
Marksizm
(1)
Miasta
(1)
Michalski, Ryszard
(1)
Mierosławski, Ludwik
(1)
Mitologia
(1)
Międzynarodówka IV
(1)
Narutowicz, Gabriel
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niemcy za granicą
(1)
Niewiadomski, Eligiusz
(1)
Obóz jeniecki Guantanamo
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacje
(1)
Organizacje studenckie
(1)
Pakt Ribbentrop-Mołotow (1939)
(1)
Parlamentaryzm
(1)
Piasecki, Stanisław
(1)
Piłsudczycy
(1)
Piłsudski, Józef
(1)
Pluralizm religijny
(1)
Pogrzeb
(1)
Polityka podatkowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Polska Partia Robotnicza (1942-1948)
(1)
Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast"
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo morskie
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Protestantyzm
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rawls, John
(1)
Referendum
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Religia
(1)
Rolnictwo
(1)
Rosjanie za granicą
(1)
Ruchy i organizacje chłopskie
(1)
Rybarski, Roman
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Römer, Michał
(1)
Sejm (1919-1922)
(1)
Sejm (1928-1930)
(1)
Senat RP (1928-1930)
(1)
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
(1)
Subject: work
Biuletyn informacyjny (czasop. ; 1939-1945)
(1)
Jenerał Ludwik Mierosławski
(1)
Szermierze wolności
(1)
Subject: time
1918-1939
(6)
1901-2000
(3)
1701-1800
(2)
1801-1900
(2)
1989-2000
(2)
2001-
(2)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1901-1914
(1)
1939-1945
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Czechosłowacja
(2)
Rosja
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Ukraina
(2)
Bałtycki, region
(1)
Europa
(1)
Galicja
(1)
Kodeń (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Litwa
(1)
NRD
(1)
Niemcy
(1)
Nowosielce (woj. podkarpackie, pow. Przeworsk)
(1)
Pomorze
(1)
Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Szwajcaria
(1)
Wilno (Litwa)
(1)
Wolne Miasto Gdańsk
(1)
Wołyń (Ukraina)
(1)
Włocławska, diecezja (katol.)
(1)
Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Żywiec (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(2)
Publicystyka polska
(2)
Bibliografia osobowa
(1)
Biografie
(1)
Czasopisma nielegalne polskie
(1)
Mapy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Źródła historyczne
(1)
13 results Filter
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Authority data
No cover
Book
In basket
Współopr. z: Ustrój państwowych władz administracyjnych na ziemiach Polski : z dodatkiem zawierającym postępowanie administracyjne / Kazimierz Władysław Kumaniecki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Leon Frommer, 1921. - [2], XVI, 162 s. - Indeks.
Bibliogr. s. [5].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Bibliogr. Częśc. reg. Indeks
- Ruch ludowy wobec kwestii samorządu terytorialnego
u progu niepodległości - Samorząd terytorialny w myśli politycznej stronnictw
ludowych w latach rozbicia ruchu ludowego - Walka stronnictw ludowych w sejmie o realizację
założeń programowych i wpływy w organach
samorządowych (1918-1926) - Kształtowanie się opozycji stronnictw ludowych
przeciw sanacji w sprawach samorządowych w latach
1926-1931 - Wpływy stronnictw ludowych w organach po wyborach
w 1927 w. - Kampania obozu pomajowego przeciwko działaczom
ludowym podczas wyborów samorządowych w latach
1929-1930 - Koncepcje samorządu terytorialnego w programach
i publicystyce Stronnictwa Ludowego i ZMW RP Wici - Opozycja Stronnictwa Ludowego przeciw sanacyjnym
zmianom ustawodawstwa samorządowego - Klęska Stronnictwa Ludowego w "kierowanych" wyborach
samorządowych w latach 1933-1935 - Dążenia Stronnictwa Ludowego do odzyskania wpływów
w samorządzie terytorialnym w wyborach w latach
1938-1939
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3150)
Temat: Car, Stanisław (1882-1938) ; Kochanowski, Jan Karol (1869-1949) ; Lemkin, Rafał (1900-1959) ; Piasecki, Stanisław (1900-1941) - twórczość ; Römer, Michał (1880-1945) ; Starzyński, Stanisław (1853-1935) ; Świtalski, Kazimierz (1886-1962) ; Związek Młodych Narodowców ; Chrześcijańska demokracja - historia - Polska - 1918-1939 r ; Demokracja - teoria - historia - Polska - 1918-1939 r ; Encykliki - recepcja - Polska ; Ideologia - historia - Polska - 1918-1939 r ; Kolonializm - 1918-1939 r ; Konserwatyzm - historia - Polska - 1918-1939 r ; Liberalizm - historia - Polska - 1918-1939 r ; Narodowa demokracja - historia - Polska - 1901-1939 r ; Parlamentaryzm - teoria - historia - Polska - 1918-1939 r ; Partie polityczne - ideologia - Polska - 1918-1939 r ; Piłsudczycy - ideologia ; Polityka - teoria - historia - Polska - 1918-1939 r ; Polityka społeczna - Polska - 1918-1939 r ; Prawo - filozofia - historia - Polska - 1918-1939 r ; Prawo - teoria - historia - Polska - 1918-1939 r ; Prawo karne - teoria - historia - Polska - 1918-1939 r ; Publicystyka polska - tematyka - 1918-1939 r ; Samorząd terytorialny - teoria - historia - Polska - 1918-1939 r ; Socjalizm - historia - Polska - 1918-1939 r ; Trockizm - historia - Polska - 1918-1939 r ; Czechosłowacja - a Polska - 1918-1938 r ; Polska - a Czechosłowacja - 1918-1939 r ; Polska - konstytucja 1921 r ; Polska - podział administracyjny - projekty - 1918-1939 r ; Polska - polityka - 1918-1939 r ; Polska - ustrój - teoria - historia - 1918-1939 r ; Materiały konferencyjne
Materiały z konf. pt.: Na szlakach niepodległej : polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939, Kudowa Zdrój, 5-7 listopada 2008 r.
Streszcz. ang.
Ius postliminii jako podstawa uznania ciągłości I i II oraz II i III Rzeczypospolitej ; Polska Odrodzona czy państwo nowe? Zagadnienie ciągłości i zerwania w dziejach porozbiorowych ; Niepodległość - demokracja - socjalizm. Nowe wyzwania i problemy ideowe polskich socjalistów w Drugiej Rzeczypospolitej ; Mit "wielkiej" Polski jako element dziedzictwa roku 1918 ; Cnotliwy obywatel - dobre prawo - skuteczna władza. Myśl polityczna XX-lecia międzywojennego w poszukiwaniu fundamentów silnego państwa ; Państwo jako naród czy jako prawo? O pewnym wątku konserwatywnej krytyki Konstytucji marcowej ; Kryzys demokracji w polskiej myśli liberalnej okresu międzywojennego ; Idea krajowa w myśli Michała Römera przed I wojną światową ; Obóz narodowy wobec prób odzyskania niepodległego państwa polskiego w latach 1914-1918 (poglądy i stanowiska Kraju) ; Federacyjne koncepcje piłsudczyków u zarania Drugiej Rzeczypospolitej ; Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934-1939 ; Idea uspołecznienia państwa w myśli polityczno-prawnej polskiego międzywojnia ; Koncepcje Kazimierza Świtalskiego dotyczące reformy ustroju państwa w okresie międzywojennym ; Krytyka demokracji i parlamentaryzmu w myśli Stanisława Cara ; Filozofia prawa w Polsce okresu międzywojennego ; Wymiar sprawiedliwości w II Rzeczypospolitej - wielkie zamierzenia, trudne rozstrzygnięcia ; Spory o kształt prawa karnego w Polsce międzywojennej ; Komparatystyka prawnicza Rafała Lemkina w XX-leciu międzywojennym ; Doktryny samorządu terytorialnego II Rzeczypospolitej ; Koncepcje podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1921 ; Polska polityka społeczna w dwudziestoleciu międzywojennym ; Psychologiczno-historyczny charakter Polski w historiozofii i psychologii dziejowej Jana Karola Kochanowskiego ; O kapitalizmie, komunizmie i nowym ustroju gospodarczym - publicystyka Stanisława Piaseckiego na łamach "Prosto z mostu" (1935-1936) ; Polska myśl kolonialna u progu Drugiej Rzeczypospolitej ; Polska i Czechosłowacja - dwa modele odradzania państwowości na początku XX wieku ; Powstanie I Republiki Czechosłowackiej i jej polityka wobec Polski w pierwszych miesiącach niepodległości w myśli politycznej działaczy obozu narodowo-demokratycznego ; Problem tzw. partii katolickiej w II RP ; Recepcja społecznych encyklik papieskich w programach stronnictw chrześcijańsko-demokratycznych w Polsce w latach 1918-1939 ; Ustrój polityczny Polski w poglądach Stanisława Starzyńskiego ; Myśl polityczna i prawna polskiego ruchu trockistowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego ; Kilka refleksji o znaczeniu pojęcia "racja stanu" w polskiej myśli politycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Temat: Józef Bilczewski (św. ; 1860-1923) ; Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) ; Michalski, Ryszard (1937- ) ; Narutowicz, Gabriel (1865-1922) ; Niewiadomski, Eligiusz (1869-1923) ; Sejm (1919-1922) ; Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah" ; Galicyjski Komitet Rewolucyjny ; Obóz jeniecki Guantanamo ; Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ; Unia Europejska (UE) - a kraje AKP ; Akcja Katolicka - Polska - 1918-1939 r ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - historia - 1918-1939 r ; Jeńcy wojenni - ZSRR - 1917-1941 r ; Jeńcy wojenni - prawo międzynarodowe - 21 w ; Kościół a państwo - Ukraina - od 1989 r ; Kościół katolicki - a szkolnictwo - Polska - 1918-1939 r ; Kształcenie ustawiczne - kraje Unii Europejskiej ; Kształcenie ustawiczne - Polska ; Miasta - 1918-1939 r ; Mniejszości narodowe - Litwa ; Narodowa demokracja - a kształcenie - od 1989 r ; Nauki społeczne ; Nauczanie na odległość - Polska ; Organizacje studenckie - Polska - 1918-1939 r ; Pluralizm religijny - Ukraina ; Pogrzeb - Litwa - 1918-1939 r ; Polityka - 20-21 w ; Prawo morskie - od 1945 r ; Protestantyzm - Ukraina - 1918-1939 r ; Przedsiębiorstwo - organizacja ; Religia - Polska - 16-18 w ; Rosjanie za granicą - Polska - 1918-1939 r ; Samorząd terytorialny - Polska - 1918-1939 r ; Szkolnictwo wyższe - Polska ; Śpiewacy ukraińscy - 19-20 w ; Świadomość narodowa ; Wojsko - Litwa - 1918-1939 r ; Wychowanie obywatelskie - Rosja - 21 w ; Wydarzenia 1956 r. w Polsce ; Czechosłowacja - polityka - 20 w ; Galicja - 1918-1939 r ; Litwa - konstytucja 1922 r ; Litwa - stosunki etniczne ; NRD - a Polska ; Polska - a NRD ; Polska - polityka - 20-21 w ; Pomorze - 20 w ; Rosja - 21 w ; Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) - socjologia - 1944-1956 r ; Stany Zjednoczone - 21 w ; Szwajcaria - polityka - 19 w ; Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) - media - 1918-1939 r ; Ukraina - 1917-1941 r ; Wilno (Litwa) - 1918-1939 r ; Włocławska, diecezja (katol.) - organizacje - 1918-1939 r ; Wolne Miasto Gdańsk ; Wołyń (Ukraina) - religia - 1918-1939 r ; Biografie ; Księga pamiątkowa ; Mapy - historia - 16-18 w ; Publicystyka polska - historia - 1918-1939 r ; Źródła historyczne
Bibliogr. publ. R. Michalskiego s. [19]-[23].
Ryszard Michalski - człowiek, poeta, uczony. HISTORIA I POLITYKA: Czy Rosja przetrwa prezydenturę Dimitrija Miedwiediewa? ; Koniec "doktryny Busha"? Ważne głosy w dyskusji nad kondycją Stanów Zjednoczonych w kontekście wyborów prezydenckich 2008 roku ; Próby podejmowania dialogu między chrześcijańskimi grupami sprzeciwu a opozycjonistami z NRD i PRL do roku 1990 ; Założenia ustroju społeczno-politycznego oraz polityki zagranicznej Czechosłowacji w Koszyckim Programie Rządowym ; "Wolne" miasta okresu międzywojennego ; Rok 1922: dwie tragedie, dwie wizje Rzeczypospolitej ; Konstytucja Republiki Litewskiej z 1922 roku a mniejszości narodowe ; Powstanie i oblicze polityczne Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 ; Polrewkom i Galrewkom latem 1920 roku ; Problemy z określeniem liczby żołnierzy Armii Czerwonej wziętych do niewoli polskiej podczas bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku ; Czy Ukraińcy są narodem? - dylemat germanofilskiego odłamu aktywistów polskich z 1918 roku ; Masaryk a polsko-czechosłowacka współpraca wojskowa na Ukrainie pod koniec 1917 roku ; Garść dokumentów dyplomatycznych skierowanych do Szwajcarii w 1834 roku w związku z próbą emigrantów politycznych wywołania przewrotu w Królestwie Sardynii. KULTURA I EDUKACJA: Koncepcje edukacyjne współczesnego ruchu narodowego w Polsce ; Szkoła jako kreator oddziaływania wychowawczego państwa w katolickiej doktrynie wychowawczej w Drugiej Rzeczypospolitej ; 19 kwietnia, 9 października, 11 listopada. Od wyzwolenia do niepodległości. Spory i polemiki wokół obchodów rocznicowych, na łamach prasy polskiej w Wilnie w okresie międzywojennym ; Zarys działalności Akademickiego Związku Syjonistycznego "Kadimah" w Wilnie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej ; Sowiecka propaganda bez Sowietów - mechanizm wychowawczy współczesnej Rosji ; Krótki obraz dziejów szkolnictwa wyższego w Polsce ; Ukraińscy śpiewacy na scenach Warszawy ; Dawne Wilno a świadomość historyczna narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego ; Ceremoniał pogrzebowy w litewskim wojsku 1919-1940 ; Rosyjscy emigranci w Polsce w moich wspomnieniach ; E-learningw świetle wybranych badań w Polsce w XXI wieku ; Kztałcenie ustawiczne osób biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 45+ w krajach rozwiniętych i możliwości wykorzystania tych doświadczeń w Polsce. KOŚCIÓŁ I RELIGIA: Pluralizm religijny w modelu stosunków państwowo-kościelnych na Ukrainie ; Kwestia ukraińska w protestantyzmie Drugiej Rzeczypospolitej ; Akcja Katolicka w diecezji włocławskiej w okresie międzywojennym ; Arcybiskup Józef Bilczewski - obywatel, pasterz i święty trudnych czasów... ; Kwestie wyznaniowe na dawnych mapach Rzeczypospolitej XVI-pierwsza połowa XVIII wieku. PRAWO I EKONOMIA: Wybór obowiązkowej procedury rozstrzygania sporów w konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza ; Polityczne i prawne aspekty zakończenia wojny z Niemcami ; Współczesne koncepcje i ujęcia struktur organizacyjnych ; Normy dotyczące zobowiązań korporacji wielonarodowych w dziedzinie praw człowieka - kilka uwag o problemach związanych z różnymi źródłami regulacji ; Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay - stan obecny ; Ostatnie zmiany w charakterze współpracy pomiędzy Unią Europejską i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku ; REGIONALIA: Prasa powiatu świeckiego w latach 1920-1939 ; Samorząd terytorialny na Pomorzu w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej ; Społeczeństwo powiatu rypińskiego w latach 1945-1947 ; Październik 1956 roku na Pomorzu Nadwiślańskim w świetle artykułów prasowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Temat: Berlin, Isaiah (1909-1997) ; Brandt, Willy (1913-1992) ; Cimek, Henryk (1941- ) ; Gierszyński, Henryk (1848-1930). Jenerał Ludwik Mierosławski ; Limanowski, Bolesław (1835-1935). Szermierze wolności ; Lipski, Jan Józef (1926-1991) ; Łaszcz (rodzina) ; Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) ; Mierosławski, Ludwik (1814-1878) ; Piłsudski, Józef (1867-1935) ; Stalin, Józef (1878-1953) ; Trockij, Lev Davidovič (1879-1940) ; Witos, Wincenty (1874-1945) ; Komunistyczna Partia Polski ; Międzynarodówka IV ; Polska Partia Robotnicza (1942-1948) ; Sejm (1928-1930) - udział Niemców - 1918-1939 r ; Senat RP (1928-1930) - udział Niemców - 1918-1939 r ; Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej - polityka ; Sojusz Lewicy Demokratycznej ; Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - polityka ; Szkoła Nauk Politycznych (Lwów) ; Unia Wolności ; Wspólnota Niepodległych Państw ; Biuletyn informacyjny (czasop. ; 1939-1945) ; Bitwa 1940 r. pod Narwikiem - obchody ; Dziecko - Polska - 1939-1945 r ; Integracja europejska ; Komunizm - organizacje - 20 w ; Lewica (polit.) - Polska - od 1989 r ; Marksizm - historia - Wielka Brytania - 20 w ; Mitologia - socjologia ; Mniejszości narodowe - Polska - 1918-1939 r ; Narodowa demokracja - ideologia ; Nauki polityczne - historia - Polska - 20 w ; Nauki polityczne - szkolnictwo - Polska - 1901-1914 r ; Niemcy za granicą - Polska - 1918-1939 r ; Niemcy za granicą - Słowacja - 1918-1938 r ; Organizacje - Niemcy - 1933-1945 r ; Organizacje - Polska - 1914-1918 r ; Organizacje - Rosja - 1914-1918 r ; Organizacje - Słowacja - 1918-1938 r ; Pakt Ribbentrop-Mołotow (1939) ; Partie polityczne - ideologia - Polska - 20 w ; Partie polityczne - polityka - Polska - 20 w ; Polityka podatkowa - Polska - 1918-1939 r ; Polacy za granicą - 1939-1945 r ; Polityka - filozofia - historia - Czechy - 19-20 w ; Polityka - język - Polska - od 1989 r ; Polityka - socjologia ; Regiony przygraniczne - Europa ; Rolnictwo - polityka - Polska - 1918-1939 r ; Samorząd terytorialny - Polska - od 1989 r ; Specjalna strefa ekonomiczna - Polska - od 1989 r ; System obronny państwa - Polska - 1918-1939 r ; Szkolnictwo wyższe - 21 w ; Świadomość społeczna - Polska ; Własność wielka - Polska - 18-20 w ; II wojna światowa (1939-1945) - Polska ; Wojsko - Polska - 1944-1956 r ; Związki zawodowe - Polska - 1918-1939 r ; Bałtycki, region - 1939-1945 r ; Europa - 19-20 w ; Kodeń (woj. lubelskie ; okręg) - gospodarka - 18-20 w ; Niemcy - polityka - Polska - 20 w ; Nowosielce (woj. podkarpackie, pow. Przeworsk) - 1918-1939 r ; Polska - polityka - 20 w ; Polska - polityka - Ukraina - 1918-1939 r ; Żywiec (woj. śląskie ; okręg) - 1944-1956 r ; Bibliografia osobowa ; Czasopisma nielegalne polskie - historia - 1939-1945 r ; Księga pamiątkowa ; Publicystyka polska - tematyka - 1918-1939 r ; Publicystyka polska - tematyka - 1939-1945 r
Bibliogr. prac H. Cimka s. [19]-30. Indeks.
Jubilat, Profesor Henryk Cimek - sapientes fortuna adiuvat (Edward A. Mierzwa); Życiorys naukowy Profesora Henryka Cimka; Bibliografia prac Profesora Henryka Cimka za lata 1964-2008. HISTORIA: Włodzimierz Bonusiak: Galicja Wschodnia i Wołyń pod okupacją ZSRR i Trzeciej Rzeszy. Próba porównania; Henryk Gmiterek: Łaszczowie Nieledewscy i ich związki z Narolem; Emil Horoch: Komunistyczna Partia Polski a związki zawodowe; Albin Koprukowniak: Dobra ziemskie Kodeń i właściciele (1800-1915); Jan Lewandowski: Państwa bałtyckie 1940-1944. Jedna czy dwie okupacje?; Marek Mądzik: Polskie organizacje ratownicze w akcji niesienia pomocy Polakom - obcopoddanym w Rosji w latach I wojny światowej; Edward Olszewski: "Bitwy o Narwik" ciąg dalszy (1945-1990); Maria E. Ożóg: Nowosielce - czerwiec 1936 roku; Leszek Piątkowski: Stalin w świetle publicystyki polskiej lat dwudziestych XX wieku; Jan Pisuliński: Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku; Wiaczesław Szalkiewicz: Lew Trocki i powstanie IV Międzynarodówki; Wiesław Śladkowski: Historia i propaganda. Dwugłos o generale Ludwiku Mierosławskim z lat 1911-1913; Krystyna Wróbel-Lipowa: Trudna droga powrotu do ojczyzny; Bartosz Wróblewski: Sytuacja grup komunistycznych w Egipcie i innych krajach Bliskiego Wschodu w okresie od 1919 do 1956 r.; Zbigniew Zaporowski: Polska Partia Robotnicza na łamach "Biuletynu Informacyjnego" 1942-1945; Krzysztof Żarna: Działalność niemieckich organizacji gimnastycznych i kulturalnych na terenie Słowacji w 1938 r. POLITYKA: Marek Delong: Marksizm w myśli politycznej Isaiaha Berlina; Anna Gąsior-Niemiec: Historia i polityka na pograniczu; Tadeusz Godlewski: Polska lewica w połowie pierwszej dekady XXI wieku - stracone szanse czy ozdrowieńczy kryzys?; Jan Jachymek: Józef Piłsudski - Wincenty Witos: współdziałanie i walka; Zbigniew Leszczyński: Problem destalinizacji i stosunku do Października 1956 r. w polityce Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED); Krzysztof Łabędź: Znaczenie pojęcia "opozycja polityczna" w odniesieniu do Polski lat osiemdziesiątych; Kazimierz Łastawski: Osiągnięcia półwiecza rozwoju integracji europejskiej; Artur Łuszczyński: Główne problemy filozofii politycznej Tomasza Masaryka; Ewa Maj: Mit wszechpolaka w komunikacie politycznym Narodowej Demokracji; Ewa Orlof: Pakt Ribbentrop-Mołotow i jego międzynarodowe konsekwencje; Kazimierz Ożóg: Potoczność w języku współczesnej polskiej polityki; Waldemar Paruch: "Staromodny salon władzy" czy nowoczesna technika polityki? Refleksje politologiczne o autorytarnym systemie politycznym w XX wieku; Bronisław Pasierb: Pierwsza polska szkoła politologiczna; Anna Pięta-Szawara: Wizja socjalizmu w myśli politycznej Jana Józefa Lipskiego; Stefan Stępień: Polityka zagraniczna w koncepcjach programowych Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej; Alicja Stępień-Kuczyńska: Wspólnota Niepodległych Państw: integracja czy dezintegracja regionu; Dominik Szczepański: Wizja państwa w myśli politycznej KPP. Zarys problemu; Dorota Szewc: Miejsce Polski w polityce Willy'ego Brandta; Krystyna Trembicka: Komunistyczna taktyka frontu ludowego w latach 1935-1938; Alicja Wójcik: Integracja Polski ze strukturami europejskimi w koncepcjach Unii Wolności; Alojzy Zielecki: Rolnictwo w strategii obronnej II Rzeczypospolitej. SPOŁECZEŃSTWO: Henryk Chałupczak: Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1928-1930; Katarzyna M. Cwynar: Autorytet mistrza - warunek (nie)konieczny uniwersytetu końca XXI wieku; Stanisław Dobosz: Uczestnictwo wojska polskiego w normalizacji życia ludności i władzy na Żywiecczyźnie w latach 1945-1947. Problematyka badawcza; Wojciech Furman: Negocjator i harcownik; Paweł Grata: Kształtowanie się struktury wpływów podatkowych w Polsce w okresie reform stabilizacyjnych gabinetu Władysława Grabskiego; Jadwiga Hoff: Obraz Francuzów w polskich kodeksach savoir-vivre'u i pamiętnikach; Józef Jura: Powodzenie - sukces - kariera; Jerzy Kitowski: Bariery prawne, ekonomiczne i organizacyjne rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Polsce - próba syntezy; Andrzej K. Piasecki: Bilans czterech kadencji samorządu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Publ. związana z konf. nauk., 6-8 V 2009, Krasiczyn.
Dot. m.in. woj. podkarpackiego i radnych miasta Jarosławia.
Indeks.
Streszcz. ang.
Publ. związana z konf. nauk., 6-8 V 2009, Krasiczyn.
I. WYMIAR AKSJOLOGICZNY I NORMATYWNY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: Sfera publiczna w obrębie podmiotu: Paradoks w filozofii Johna Rawlsa ; Sfera publiczna jako kategoria analizy teorio politycznej ; Sfera publiczna jako przestrzeń swobodnej komunikacji - wokół koncepcji Jürgena Habermasa ; Jednostka wobec ładu moralnego: Rozważania o wymiarze politycznym filozofii Gottfrieda Wilhelma Leibniza. II. WYMIAR INSTYTUCJONALNY I STRUKTURALNY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: Model samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie w myśli politycznej Stronnictwa Chłopskiego (1926-1931) ; Koncepcje ustroju II Rzeczypospolitej w myśli politycznej Romana Rybarskiego 1918-1939 ; Ludność Kresów Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej wobec władzy w okresie międzywojennym ; Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce (1989-2009) ; Konfederacja Polski Niepodległej jako przykład partii dysfunkcjonalnej w III Rzeczypospolitej Polskiej: Między oryginalnością a nieskutecznością ; Dwa modele apolityczności sił zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej - analiza porównawcza ; Instytucja referendum ogólnokrajowego w V Republice Francuskiej ; Liberalno-demokratyczny model demokracji III Rzeczypospolitej - refleksje o myśli politycznej Unii Demokratycznej i Unii Wolności. III. WYMIAR PRAGMATYCZNY I FUNKCJONALNY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: Piłsudczykowski model decydowania politycznego w sprawach międzynarodowych (1908-1939) ; Partie polityczne w Polsce wobec kryzysu systemu politycznego na Ukrainie w 2004 roku ; Państwo czy społeczeństwo? Relacje między władzą państwową i społeczeństwem obywatelskim w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości ; Metody zwiększenia reprezentacji politycznej kobiet w Polsce ; Radny w samorządzie lokalnym na przykładzie samorządu Jarosławia ; Korupcja jako patologia systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej ; Konsekwencje dla Wielkiej Brytanii strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (special relationship) w okresie rządów Tony'ego Blaira i George'a W. Busha ; Konflikt między legislatywą i egzekutywą a kształtowanie się systemu politycznego Federacji Rosyjskiej (1991-1993) ; Dysfunkcje systemu politycznego na Ukrainie po pomarańczowej rewolucji ; Dysfunkcje systemu politycznego Stanów Zjednoczonych Ameryki wywołane uchwaleniem "USA PATRIOT Act" ; Mniejszość polska w państwie litewskim 1918-1940 ; Wpływ zmian konstytucyjnych na stabilność systemu politycznego Federacji Rosyjskiej ; Województwo podkarpackie - zagrożenia i szanse rozwoju regionu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again