Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(27)
available
(4)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(27)
Filia 1 (Bohaterów 5)
(2)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Filia 10 (Podchorążych 1)
(1)
Filia 15 (Lwowska 60)
(1)
Author
Łowmiański Henryk (1898-1984)
(5)
Bandtkie Jerzy Samuel (1768-1835)
(2)
Diethmar von Merseburg (975-1018)
(2)
Dowiat Jerzy (1920-1982)
(2)
Gąssowski Jerzy (1926- )
(2)
Widajewicz J
(2)
Bońkowski Hieronim Napoleon (1807-1886)
(1)
Brodziński Kazimierz (1791-1835)
(1)
Brückner Aleksander (1856-1939)
(1)
Gardawski Aleksander (1917-1974)
(1)
Grabski Andrzej Feliks (1934-2000)
(1)
Jedlicki Marian Zygmunt (1899-1954)
(1)
Kadlec Karol
(1)
Kinderling Johann Friedrich August (1743-1807)
(1)
Kurnatowska Zofia
(1)
Lewestam Fryderyk Henryk (1817-1878)
(1)
Lewicki Tadeusz (1906-1992)
(1)
Manteuffel Tadeusz (1902-1970)
(1)
Mickiewicz Adam (1798-1855)
(1)
Modelski Teofil Emil (1881-1967)
(1)
Niederle Lubor (1865-1944)
(1)
Ożóg Krzysztof (1956- )
(1)
Piwińska Marta (1937- )
(1)
Plezia Marian
(1)
Płoszewski Leon (1890-1970)
(1)
Skowronek Jerzy (1937-1996)
(1)
Szafarzyk P. J
(1)
Tanty Mieczysław
(1)
Tymieniecki Kazimierz (1887-1968)
(1)
Ursinus Johann Friedrich (1735-1796)
(1)
Wagner Johann Augustin (1734-1807)
(1)
Wasilewski Tadeusz
(1)
Wedekind Anton Christian (1763-1845)
(1)
Widajewicz Józef
(1)
Zaborski Andrzej (filolog)
(1)
Zakrzewski Stanisław (1873-1936)
(1)
Zaręba Andrzej (1964- )
(1)
Śledziński Kacper (1975- )
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(6)
1950 - 1959
(5)
1940 - 1949
(3)
1910 - 1919
(3)
1870 - 1879
(1)
1840 - 1849
(2)
1830 - 1839
(1)
1820 - 1829
(1)
1800 - 1809
(1)
Country
Poland
(27)
Ukraine
(2)
Germany
(1)
Language
Polish
(29)
Latin
(1)
Subject
Słowianie
(28)
Polska
(5)
Słowianie Zachodni
(4)
Osadnictwo
(3)
Chrzest Polski (966)
(2)
Chrześcijaństwo
(2)
Czechy
(2)
Historiografia arabska
(2)
Historiografia niemiecka
(2)
Kościół katolicki
(2)
Słowiańszczyzna
(2)
Bolesław
(1)
Bolesław Chrobry
(1)
Bułgaria
(1)
Bzowski, Stanisław Abraham (1567-1637)
(1)
Chorwacja
(1)
Czechosłowacja
(1)
Diethmar von Merseburg
(1)
Epoka brązu
(1)
Epoka kamienia
(1)
Epoka żelaza
(1)
Europa
(1)
Germanie
(1)
Grzegorz z Sanoka
(1)
Górnicki, Łukasz (1527-1603)
(1)
Hasda'y 'ibn Šaprwt
(1)
Historiografia
(1)
Historiografia grecka
(1)
Historiografia polska
(1)
Historiografia rzymska
(1)
Historycy
(1)
Ibrahim Ibn Ja'kub
(1)
Ibrahim Ibn, Jakub
(1)
Jugosławia
(1)
Języki słowiańskie
(1)
Kowalski, Tadeusz
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kronika
(1)
Kultura
(1)
Kultura łużycka
(1)
Literatura włoska
(1)
Miasta
(1)
Mickiewicz, Adam
(1)
Mieszko
(1)
Mieszko I (książę Polski ; ca 935-992)
(1)
Neolit
(1)
Niemcy
(1)
Orientalistyka
(1)
Orzechowski, Stanisław (1513-1566)
(1)
Oświata
(1)
Poezja polska
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polanie
(1)
Polityka
(1)
Religia Słowian
(1)
Serbia
(1)
Skarga, Piotr (1536-1612)
(1)
Wędrówki ludów (4-6 w.)
(1)
Zjazd gnieźnieński (1000)
(1)
Żydzi
(1)
Subject: work
Kronika
(1)
Subject: time
901-1000
(5)
801-900
(3)
1001-1100
(2)
1101-1200
(2)
1201-1300
(2)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(14)
Niemcy
(2)
Europa Środkowa
(1)
Genre/Form
Źródła historyczne
(2)
Biografia
(1)
Indeksy
(1)
Kronika
(1)
Legendy i podania polskie
(1)
Literatura arabska
(1)
Literatura podróżnicza arabska
(1)
Literatura polska
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Rękopisy łacińskie
(1)
37 results Filter
Authority data
Słowianie - 10 w (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
Słowiańszczyzna południowa / Zofia Kurnatowska. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. PAN, 1977. - 256 s., [3] k. tabl. złoż. : il., mapy, pl., rys. ; 25 cm.
(Kultura Europy Wczesnośredniowiecznej / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej ; z. 3)
Indeksy
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Źródła Orientalne / pod red. Gerard Labuda ; t. 1)
Indeksy
Streszcz. w j. łac.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. s. 229-[234].
Książka Kacpra Śledzińskiego w barwny sposób przedstawia dzieje Słowian zachodnich walczących z dążącymi do dominacji na ich terenach Germanami. Opisując także relacje między samymi Słowianami - sojusze i krwawe spory - przenosi czytelnika w fascynujący czas IX-X wiecznej Europy Środkowej. Pozycja, opatrzona doskonałymi ilustracjami, zainteresuje wszystkich, którzy lubią dobrą literaturę historyczną. [Egis, 2008. ]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Encyklopedya Polska = Encyklopedia Polska Dział 5 ; t. 4, cz. 2)
Indeks
- Najdawniejsze siedziby Słowian - Najdawniejszy podział Słowian na szczepy - O politycznym ustroju Słowian, zwłaszcza zachodnich,
przed X wiekiem - O zawiązkach państw u ludów zachodnio-słowiańskich
przed X wiekiem - O prawie prywatnem zachodnich Słowian przed
X wiekiem - O prawie karnem u zachodnich Słowian przed X wiekiem - O sądownictwie i przewodzie sądowym u Słowian do
wieku X - Wierzenia religijne i stosunki rodzinne - Wpływ kultur obcych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Wstęp ; OKRES WENECKI: I. Pochodzenie Słowian: 1. Zagadnienue praojczyzny indoeuropejskiej ; 2. Początki Słowian ; II. Słowianie w świetle najstarszych źródeł historycznych od połowy I tys. p. n. e. do w. IV n. e.: 1. Wiadomości greckie, naświetlające zagadnienie słowiańskie do początku n. e. ; 2. Wiadomości rzymskie o Słowianach ; 3. Słowianie w kartografii Cesarstwa Rzymskiego ; III. agadnienie inwazji Germanów na ziemiach słowiańskich do schyłku IV w. n. e.: 1. Pierwsze inwazje germańskie na ziemie Słowian i problem celtycki do II w. p. n. e. ; 2. Penetracja Germanów na ziemie polskie od I w. p. n. e. do III w. n. e. ; 3. Migracje Germanów na ziemiach słowiańskich w II-IV w. n. e. ; IV. Rozwój gospodarczy i społeczny oraz organizacje polityczne na ziemiach słowianskich w pierwszych wiekach n. e.: 1. Zagadnienie struktury i rozwoju osadnictwa ; 2. Rozwój sił wytwórczych ; 3. Wymiana ; 4. Zaludnienie ; 5. Rozwój struktury społecznej i politycznej ; 6. Kształtowanie się ośrodków politycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
WIELKA MIGRACJA SŁOWIAN: I. Podział plemienny Słowian w okresie wędrówek ludów: 1. Początki zróżnicowania językowego Słowiańszczyzny i jej najdawniejszy podział etniczy ; 2. Zagadnienie słowiańskich nazw plemiennych u Ptolemeusza i metoda badań nad pierwotnym podziałem plemiennym Słowiańszczyzny ; 3. Plemiona zachodniosłowiańskie ; 4. Plemiona wschodniosłowiańskie ; II. Chorwacja nadwiślańska: 1. Zagadnienie pierwotnych Chorwatów i etymologia ich nazwy w literaturze naukowej ; 2. Lokalizacja Chorwacji północnej według źródeł pisanych ; 3. Dane toponomastyczne o Chorwacji ; III. Inwazja huńska i początki wielkiej migracji Słowian: 1. Otoczenie polityczne Słowian u schyłku starożytności i początki ich aktywności osadniczej ; 2. Inwazja Hunów a Słowianie wschodni w okresie od końca w. IV do połowy w. VI ; 3. Początki ekspansji Słowian nad Dunajem ; 4. Ekspansja huńska na ziemiach polskich i wędrowki Germanów na szlaku bałtycko-dunajskim ; 5. Początki wielkiej migracji Słowian zachodnich ; IV. Inwazja awarska i zakończenie wielkiej migracji Słowian: 1. Słowianie ruscy w walce z inwazją awarską ; 2. Inwazja awarska na obszarze polskim ; 3. Ostatnie etapy wielkiej migracji Słowian w kierunkach południowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Seria A ; nr 2)
Częśc. reg.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Authority data
Słowianie Zachodni - 10-11 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Słowianie Zachodni - 9-10 w (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Lasowiacy (hasło przedmiotowe) ; Obodrzycy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Słowianie (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Dzieje Królestwa Polskiego. T. 1 / przez Jerzego Samuela Bandtkie. - Wyd. powtórne i poprawne. - Wrocław : u Wilhelma Bogumiła Korna, 1820. - X, [2], 468 s. ; 22 cm.
Indeks.
Estr. XIX, wyd. 2, t. 2, s. 59.
WSTĘP: O Scytyi, o Sarmacyi, o Dacyi, o Germanii, Panonii i Illiryku ; O Słowianach ; O Litwie ; Bajeczna historya Polski ; Wielka Morawia ; Mniéy bajeczna historya Polski ; O gminowładztwie w Polszcze ; EPOKA I. PIASTOWIE: I. Polska pod panowaniem Piastów dziedzicznych jedna i nierozdzielna od r. 965-1139 ; II. Polska pod panowaniem Piastów podzielona na różne Xsięstwa od r. 1140 do r. 1289 ; III. W niepewności rządu aż do Koronacyi i śmierci Władysława Łokietka od r. 1289 do r. 1319 ,1333 ; IV. Polska w kwitnącym stanie pod Kazimierzem W. III aż do śmierci jego od r. 1333, 1370 ; EPOKA II: Panowanie krótkie Domu pierwszego Andegawskiego od r. 1370 do r. 1386, czyli do Koronacyi Jagiełły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Dzieje narodu polskiego. T. 1 / napisał Jerzy Samuel Bandtkie. - Wyd. 3 znacznie pomnożone. - Wrocław : u Wilhelma Bogumiła Korna, 1835. - X, 358, [1] s., [2] k. tab., [1] k. tabl. złoż. : il., portr. ; 20 cm.
Indeks.
O Scyti, o Sarmacji, o Dacyi, o Germani, Panonii i Illiryku ; O Słowianach ; O Litwie ; Bajeczna historia Polski ; Wielka Morawia ; Mniej bajeczna historia Polski ; O gminowładztwie w Polsce ; O religii pogańskiej w Polsce. EPOKA I. PIASTOWIE: 1. Polska pod panowaniem Piastów dziedzicznych jedna i nierozdzielna od roku 965 albo 966 aż do 1139 ; 2. Polska pod panowaniem Piastów podzielona na różne Księstwa od r. 1140-1289 ; 3. W niepewności rządu aż do koronacji i śmierci Władysława Łokietka od roku 1289 do roku 1319, 1333 ; 4. Polska w kwitnącym stanie pod Kazimierzem Wielkim aż do śmierci jego od r. 1333 do 1370. EPOKA II. PANOWANIE KRÓTKIE DOMU PIERWSZEGO ANDEGAWEŃSKIEGO OD 1370-1386.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Pierwotne dzieje Polski / przez Fr. Henryka Lewestama. - Warszawa : [S. Orgelbrand], 1841 (Warszawa : Drukarnia J. Kaczanowskiego). - [4], 100 s. ; 20 cm.
Nazwa wyd. wg Estr.
Estr. XIX, wyd. 1, t. 2, s. 589.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Authority data
No cover
Book
In basket
OKRES LECHICKI: I. Geografia osadnictwa północnosłowianskiego w zaraniu wczesnego średniowiecza: 1. Zagadnienie osadnictwa wczesnośredniowiecznego i podstawy źródłowe jego odtworzenia ; 2. Geografia osadnictwa wschodniosłowianskiego ; 3. Geografia osadnictwa słowianskiego na terenach Polski południowej ; 4. Geografia osadnictwa słowianskiego na terenach Polski północnej i środkowej ; 5. Osadnictwo zachodniosłowianskie na terenach nowej kolonizacji ; II. Przełom gospodarczy w krajach słowiańskich u schyłku doby plemiennej: 1. Chronologia, zasięg terytorialny oraz czynniki przełomu gospodarczego w zaraniu wczesnego średniowiecza ; 2. Systemy uprawy ziemi we wczesnym średniowieczu ; 3. Narzędzia rolnicze zwłaszcza orne ; 4. Zagadnienie rozmiarów produkcji zbożowej. Zaludnienie ; 5. Chów zwierząt domowych i pozostałe zajęcia ludności ; III. Początki klasowego zróżnicowania społeczeństwa: 1. Dezintegracja rodu i formy rodziny ; 2. Wspólnota terytorialna ; 3. Zagadnienie wolnej ludności pospolitej ; 4. Wojownicy szeregowi ; 5. Początki wielkiej własności ziemskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
OKRES LECHICKI (CIĄG DALSZY): I. Przemiany w strukturze terytorialnej i organizacji władz politycznych: 1. Obraz etniczy obszaru słowiańskiego i czynniki więzi plemiennej ; 2. Struktura terytorialna systemu plemiennego ; 3. Związki sąsiedzkie ; 4. Wiec ; 5. Początki władzy panstwowej ; II. Przemiany funkcjonalne w zakresie skarbowości, wojska i sądownictwa: 1. Geneza państwowego systemu skarbowego ; 2. Przemiany w systemie sił zbrojnych i zagadnienie drużyny ; 3. Przemiany w systemie sądownictwa ; 4. Model ustroju plemiennego i państwowego ; III. Początki panstwowości u Słowian południowych: 1. Państwo karantańskie ; 2. Początki organizacji państwowej w Chorwacji i Serbii ; 3. Początki panstwa bułgarskiego ; IV. Państwo wielkomorawskie i początki państwa czeskiego: 1. Początki morawskiej organizacji państwowej ; 2. Ekspansja terytorialna panstwa wielkomorawskiego ; 3. Misja Konstantyna i Metodego w panstwie wielkomorawskim ; 4. Zagadnienie organizacji państwa wielkomorawskiego i jego upadek ; 5. Początki panstwa czeskiego w w. IX ; 6. Chrzest Borzywoja ; 7. Rozwój terytorialny panstwa czeskiego w w. X ; V. Początki państwowości na ziemiach Polski południowej: 1. Zagadnienie organizacji panstwowej na ziemiach Polski południowej w okresie przedmorawskim ; 2. Ziemie południowopolskie w składzie systemu wielkomorawskiego ; 3. Zagadnienie liturgii słowianskiej w Polsce ; 4. Polska południowa w w. X.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again