Form of Work
Książki
(21)
Artykuły
(2)
Publikacje popularnonaukowe
(2)
Albumy i książki artystyczne
(1)
Czasopisma
(1)
Publikacje promocyjne
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(5)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(15)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(1)
Author
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(2)
Horbowski Adam
(2)
Inglot Joanna
(2)
Sokołowska Justyna
(2)
Wais Lesław (1942- )
(2)
Wojtowicz Piotr
(2)
Ambrozowicz Józef (1945- )
(1)
Bardan Jacek (1955- )
(1)
Bałda Waldemar (1962- )
(1)
Bednarczyk Arkadiusz
(1)
Bonusiak Andrzej (1968- ). Rzeszów na współczesnej mapie Polski, Europy i świata (pol.)
(1)
Charčuk Krystyna. Urbanistyczny rozwój Truskawca (pol.)
(1)
Cynarski Wojciech Jan. Narodowe tradycje sportowe a glokalizacja : interpretacja socjologiczna (pol.)
(1)
Cyrek Piotr
(1)
Czarnota Marek (1949-2014)
(1)
Czop Edyta. Nastroje społeczne w województwie rzeszowskim przez wyborami 1961 r. w świetle sprawozdań Służb Bezpieczeństwa (pol.)
(1)
Czop Edyta. Rok 1956 w świadomości społeczeństwa województwa rzeszowskiego (pol.)
(1)
Duć-Fajfer Helena (1960- ). Przez literaturę ku etniczności - literatura łemkowska od połowy XIX wieku do dziś (pol.)
(1)
Fedan Roman (1937- )
(1)
Frycie Stanisław (1933-2013)
(1)
Grata Paweł (1971- )
(1)
Grata Paweł. (1971- ). Miejsce województwa rzeszowskiego na gospodarczej mapie Polski w latach 1975-1989 (pol.)
(1)
Grygiel Jan (1925-2008)
(1)
Gąsiorowska Bożena
(1)
Jarosińska Małgorzata
(1)
Jestal Jerzy. Rola telewizyjnych debat w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej na Ukrainie w 2004 roku (pol.)
(1)
Kalinowski Romuald (taniec)
(1)
Kałuża Zygmunt
(1)
Krempf Zbigniew (1929- )
(1)
Krempf Zbigniew (1929-1998)
(1)
Kunysz Inga
(1)
Kuzicki Jerzy
(1)
Kuzicki Jerzy. Ziemiaństwo powiatu rzeszowskiego w początkach okresu autonomicznego (pol.)
(1)
Kędzior Antoni (1939- )
(1)
Kłaczyński Robert. Społeczno-polityczna sytuacja w Mołdawii na początku XXI wieku (pol.)
(1)
Lorens Beata. Bractwa cerkiewne w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w XIX i na początku XX wieku w świetle statutów (pol.)
(1)
Obodyński Kazimierz (1941-2015)
(1)
Pelczar Roman (1961- ). Rola duchowieństwa w rozwoju szkolnictwa parafialnego na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869 (pol.)
(1)
Ponczek Mirosław (1947- ). Z tradycji katolickiego nurtu kultury fizycznej w Polsce południowo-wschodniej lat II i III Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia (pol.)
(1)
Pop Teresa
(1)
Popowicz Olga. Życie kulturalne i społeczne Ukraińców w Przemyślu i okolicach (pol.)
(1)
Putova Anna. Losy proboszczów parafii św. Aleksandra w Kijowie na początku XX wieku (pol.)
(1)
Reczek Stefan (1923-1993)
(1)
Ruszel Krzysztof
(1)
Ryba Jadwiga
(1)
Rączy Elżbieta. Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1954. (cz. 1) (pol.)
(1)
Sommer Hanna
(1)
Stolarczyk Marian (1940- )
(1)
Szopa Grzegorz. Próby utworzenia województwa przemyskiego w latach 1919-1921 i 1930 (pol.)
(1)
Szymczak-Hoff Jadwiga
(1)
Trojan Serhij. Postradziecki model polityki społecznej na Ukrainie (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Działalność kobiecych organizacji ziemiańskich w woj. lwowskim w latach 1918-1939 (pol.)
(1)
Wojakowski Dariusz (1970- ). Ukraińcy na Podkarpaciu w świetle badań socjologicznych (pol.)
(1)
Wyskiel Joanna
(1)
Zaborniak Stanisław (1947- )
(1)
Zieliński Wiesław (1949- )
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Poglądy społeczno-polityczne Mikołaja Danilewskiego (pol.)
(1)
Żurek Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(4)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Organizacje polonijne
(4)
Sokół (organizacja)
(3)
Zespoły folklorystyczne
(3)
Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
(3)
Fąfara, Jerzy Janusz
(2)
Instytucje kultury
(2)
Konkursy i festiwale artystyczne
(2)
Kultura fizyczna
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Muzeum Okręgowe (Rzeszów)
(2)
Pisarze polscy
(2)
Studenci
(2)
Zarządzanie
(2)
Agroturystyka
(1)
Akademicki Ośrodek Fizjoterapii (Zamość)
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Berkowicz, Marian
(1)
Biodro
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
(1)
Bolec, Edward
(1)
Bractwa religijne
(1)
Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pw. Św. Barbary (Ulanów)
(1)
Budżety gminne
(1)
Choroby kręgosłupa
(1)
Danilevskij, Nikolaj Âkovič
(1)
Decowski, Adam
(1)
Domino, Zbigniew
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Duchowieństwo greckokatolickie
(1)
Dziecko z przepukliną oponowo-rdzeniową
(1)
Dzwony
(1)
Estrada Rzeszowska
(1)
Filatelistyka
(1)
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego (Rzeszów)
(1)
Fizykoterapia
(1)
Fizykoterapia dziecięca
(1)
Folklor
(1)
Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego
(1)
Fredro, Aleksander
(1)
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
(1)
Galeria Sztuki Współczesnej "BellArt" (Rzeszów)
(1)
Generałowie
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Goszczyński, Seweryn
(1)
Gruszka, Bruno
(1)
Hipoterapia
(1)
Hupka, Jan
(1)
Innowacje
(1)
Inscenizacja
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Janusz, Zbigniew
(1)
Jurasz, Tomasz
(1)
Język polski
(1)
Języki
(1)
Kaczkowski, Zygmunt
(1)
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
(1)
Klastry (ekonomia)
(1)
Kobieta samotna
(1)
Kolano
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Konkubinat
(1)
Kot, Wiesław
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krempf, Zbigniew
(1)
Krioterapia
(1)
Kręgosłup
(1)
Kultura prawna
(1)
Kwolek, Andrzej
(1)
Kłaczyński, Włodzimierz
(1)
Liceum Medyczne (Łańcut)
(1)
Lubaś, Marek
(1)
Ludzie starzy
(1)
Medycyna
(1)
Menedżerowie
(1)
Migo, Aleksander
(1)
Mięśnie
(1)
Mleczarstwo
(1)
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy (Rzeszów)
(1)
Muzeum Techniki i Militariów (Rzeszów)
(1)
Mężczyzna samotny
(1)
Młodzież
(1)
Nadgarstek
(1)
Narodowy Fundusz Zdrowia
(1)
Niemowlę
(1)
Niepełnosprawni fizycznie
(1)
Noworodek
(1)
Oddział Rzeszowski (Związek Literatów Polskich)
(1)
Odpust
(1)
Ogień
(1)
Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "120 rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Rzeszowie"
(1)
Onkologia
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Organizacje kobiece
(1)
Orkiestra Wojskowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
(1)
Orkiestry dęte
(1)
Subject: work
Kordian
(1)
Król zamczyska
(1)
Kwartalnik Rzeszowski
(1)
Murdelio
(1)
Subject: time
1901-2000
(12)
1801-1900
(6)
1989-2000
(5)
2001-
(5)
1918-1939
(3)
1945-1989
(3)
1701-1800
(1)
Subject: place
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(12)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(8)
Polska
(4)
Województwo podkarpackie (1999- )
(4)
Podkarpacie Północne
(2)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(2)
Rosja
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(2)
Ukraina
(2)
ZSRR
(2)
Bukowina
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Galicja
(1)
Galicja (kraina historyczna)
(1)
Kijów (Ukraina)
(1)
Krasne (woj. podkarpackie, pow. Rzeszów, gm. Krasne)
(1)
Krosno (woj. podkarpackie)
(1)
Lubenia (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Lubenia ; okolice)
(1)
Małopolska
(1)
Mołdawia
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Przemysko-warszawska, diecezja (greckokatol.)
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Truskawiec (Ukraina)
(1)
Ulanów (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Ulanów)
(1)
Wielopole Skrzyńskie (woj. podkarpackie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Artykuł z czasopisma historycznego
(2)
Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
(2)
Informatory
(2)
Katalogi wystaw
(2)
Księga pamiątkowa
(2)
Album
(1)
Biografia
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura łemkowska
(1)
Pieśń religijna
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Kultura i sztuka
(3)
Historia
(2)
28 results Filter
Authority data
Authority data
Book
In basket
Na okł. logo: Kultura w Rzeszowie.
Estrada Rzeszowska, Rzeszowski Dom Kultury, Wojewódzki Dom Kultury, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy, Muzeum Okręgowe, Muzeum Techniki i Militariów, Biuro Wystaw Artystycznych, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, Galeria Sztuki Współczesnej "BellArt", Teatr Maska, Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Teatr Bo Tak, Teatr Przedmieście.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-9440, R-9439 (2 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. [179]-182.
I. Uwagi ogólne o towarzystwach regionalnych Rzeszowszczyzny ; II. Elementy tradycji ruchu społeczno-kulturalnego ; III. Próba klasyfikacji i rozmieszczenie towarzystw ; IV. Prezentacja wybranych towarzystw ; V. Praca wydawnicza towarzystw ; VI. "Kwartalnik Rzeszowski" VII. Odczyty, sesje, zjazdy, sympozja ; VIII. Dni regionów, miejscowości - działalność imprezowa, inicjatywy gospodarcze ; IX. Towarzystwa zrzeszające miłośników określonych kierunków działalności artystycznej ; X. Członkowie i współpracownicy ; XI. Towarzystwa regionalne w opiniach odbiorców swoich form pracy ; XII. Wnioski i propozycje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-8578, R-2068 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 9, 34, 46-47.
Komitet Honorowy, Komitet Organizacyjny, Sąd Konkursowy ; Kalendarium dziejów Rzeszowa ; 120-lat TG "Sokół" w Rzeszowie (1886-2006) ; Kultura w rzeszowskim "Sokole" ; "Sokół" w filatelistyce ; Regulamin Okręgowej Wystawy Filatelistycznej III stopnia "120 rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Rzeszowie" ; Spis eksponatów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-7614 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
There are copies available to loan: sygn. F.4-0 (1 egz.)
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-8606 (1 egz.)
Book
In basket
Na okł. logo: Kultura w Rzeszowie.
1. Estrada Rzeszowska; 2. Rzeszowski Dom Kultury; 3. Wojewódzki Dom Kultury; 4. Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego; 5. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna; 6. Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy; 7. Muzeum Okręgowe; 8. Muzeum Techniki i Militariów; 9. Biuro Wystaw Artystycznych; 10. Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa; 11. Galeria Sztuki Współczesnej "BellArt"; 12. Teatr Maska; 13. Teatr im. Wandy Siemaszkowej; 14. Teatr Bo Tak; 15. Teatr Przedmieście.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-008 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ; 378)
Dot. m .in. Rzeszowa, Przemyśla i woj. podkarpackiego.
Indeks.
Teksty w jęz. pol., słow., ukr.
1. Region - pojęcie historyczne; 2. Problematyka regionalna w najnowszych dziejach Ukrainy; 3. Czeskie i słowackie reminiscencje regionalne; 4. Polskie regiony w I wojnie światowej i dwudziestoleciu międzywojennym; 5. Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju regionu podkarpackiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-94(4) (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-10953 (1 egz.)
Article
In basket
W kręgu polonijnego folkloru : barwy polskiej emigracji / Joanna Wyskiel // W: Podkarpacka Historia. Nr 7-8 (31-32) lipiec - sierpień 2017 r., s. 20-25.RzWG2017009516. - 2017.
Lipiec 1969. Siermiężny okres gomułkowskich rządów w Polsce. Na ulicach Rzeszowa pojawia się inny świat. Nawet ten zza "żelaznej kurtyny". Widok kolorowo ubranych, w tradycyjne regionalne stroje Polonusów, budzi zaciekawienie, by nie powiedzieć sensację. Po ulicach defilują rodacy z Francji, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Czechosłowacji i Węgier. Rozpoczyna się I Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Artystycznych./Joanna Wyskiel
Article
In basket
Pechowy Kordian i pani Generałowa : wydarzyło się / Arkadiusz Bednarczyk // W: Podkarpacka Historia. Nr 11-12 (35-36) listopad - grudzień 2017 r., s. 38-41.RzWG2017011749. - 2017.
30 listopada 1833 r. w dzień św. Andrzeja, Juliusz Słowacki napisać miał ostatnie zdanie słynnego "Kordiana". Dramat nawiązuje do zrywu patriotycznego-Powstania Listopadowego i opisuje historię nieudanego spisku na życie rosyjskiego cara Mikołaja I, którego dokonać miał główny bohater-Kordian. W Warszawie ma się odbyć egzekucja Kordiana skazanego na śmierć za próbę zamachu na cara. W ostatniej chwili poslaniec przynosi ułaskawienie. Oficer go nie zauważa i jest już gotowy do strzału. W tym momencie dramat się kończy i nie wiadomo czy Kordian został zastrzelony.../Arkadiusz Bednarczyk
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-7625, R-7624 (2 egz.)
Book
In basket
Tytuł wydawany w l. 1968-1979 jako seria monograficzna.
Tyt. [t. 1]: Prace i materiały z badań etnograficznych Ośrodka Mokrzyszowsko-Grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim, tyt. [t. 2]: Prace i materiały z badań etnograficznych w Mieleckiem, tyt. [t. 3]: Kultura materialna ludu z okolic Rozwadowa. Cz. 1; tyt. "Prace i materiały z badań etnograficznych" od [t. 4]. Numeracja od t. 5.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
ARTYKUŁY: Poza rodziną. Rekonstrukcja etnograficzna obrazu bezżennych, owdowiałych, rozwiedzionych, osób żyjących w konkubinacie i panien z nieślubnymi dziećmi / Małgorzata Paul ; Ogień w kulturze ludowej. Symbolika, funkcje i formy wykorzystywania ognia w kulturze ludowej, w nawiązaniu do wystawy "Wokół Ognia" zorganizowanej w 2005 roku w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie / Damian Drąg ; Między tradycją a komercjalizacją. Analiza przekształceń tradycji, kultury i historii w stowarzyszeniach regionalnych, na przykładzie Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej pod wezwaniem św. Barbary / Michał Majowicz ; Ludowe śpiewy religijne w parafii Wielopole Skrzyńskie / Agata Mazur ; Folkloryzm jako zjawisko społeczne. Z badań nad funkcjonowaniem dziedzictwa kultury wsi w województwie podkarpackim na początku XXI wieku / Krzysztof Ruszel. KOMUNIKATY: Dzwony w przestrzeni kulturowej wsi / Damian Drąg. RECENZJE: Bartosz Gałązka, Kolędy podkarpackie, t. 1 / Agata Mazur ; Henryk Olszański, Zamieszańcy. Studium etnograficzne / Krzysztof Ruszel ; Dean MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej / Michał Majowicz. KRONIKA: Doroczny konkurs "Najładniejsza Pisanka Wielkanocna", Błażowa 27.03.2008 / Michał Majowicz ; Działalność wystawiennicza Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli / Agata Mazur, Małgorzata Paul. WSPOMNIENIE: Dr Anna Targońska (1949-2008) / Krzysztof Ruszel.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-8090/t.6, R-8089/t.6 (2 egz.)
Book
In basket
Indeks
Cz. I. Zarys działalności Rzeszowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (1956-66) Cz. II. 1. Literatura : Ziemia rzeszowska w polskiej literaturze współczesnej ; Motywy rzeszowskie we współczesnej poezji ; Aleksander Fredro wobec ziemi krośnieńskiej ; Romantyczna wizja losów Polski ; Ziemia krośnieńska w twórczości Zygmunta Kaczkowskiego Literacka młodość Jana Zachariasiewicza 2. Teatr : Z rzeszowskich tradycji teatralnych XIX wieku ; Z dziejów amatorskiego teatru Fredreum w Przemyślu 3. Nauka, oświata, kultura, ruch wydawniczy : Miejsce Rzeszowszczyzny w naukowej geografii kraju ; Sprawozdania szkolne polskich gimnazjów w Galicji ; Rozwój samokształcenia wśród uczniów gimnazjów galicyjskich na przeł. XIX i XX w. ; Z historii ruchu wydawniczego na Rzeszowszczyźnie 4. Językoznawstwo : Ze studiów nad onomastyczną przeszłością Rzeszowszczyzny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-821.162.1(091) (1 egz.)
Book
In basket
Na okł. inf.: 40 lat Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 1969-2009.
Ref. stanowią pokłosie konferencji pt.: "Folklor czynnikiem integracji środowisk polonijnych oraz ich związków z Macierzą" zorganizowanej 21 lipca 2008 r. w Rzeszowie.
Bibliogr. s. 51, 77.
Funkcje folkloru. Etnograficzne wprowadzenie do problematyki roli folkloru we współczesnym świecie / Ryszard Kantor ; Festiwale polonijne w Rzeszowie 1969-2008 / Lesław Wais ; Tożsamość tańcem i śpiewem zapisana. Sześć edycji Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych / Ryszard Sudyka ; Stowarzyszenia amerykańskie - formy popularyzacji zespołów folklorystycznych i związków z Macierzą / Micheline i Ryszard Jamińscy ; Jak można ożywić polski folklor taneczny / Andrea Haber ; Folklor jako czynnik integrujący młodzież polonijną z kulturą kraju pochodzenia ich rodziców / Maria Olsson ; Odrodzenie polskiego folkloru na Syberii / Sergiusz Leończyk ; Polska kultura taneczna w świecie na podstawie moich doświadczeń i współpracy z Polonią zagraniczną / Alicja Haszczak ; Rola Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w krzewieniu kultury polskiej poza granicami kraju / Mariusz Grudzień ; Światowe Festiwale Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w latach 1969-2008. Analizy ilościowe / Kamil Wais ; Wykaz zespołów biorących udział we wszystkich edycjach Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych / Ryszard Sudyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-98643 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again