Form of Work
Książki
(33)
Status
only on-site
(12)
available
(10)
unavailable
(8)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(16)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(12)
Filia 1 (Bohaterów 5)
(1)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Filia 12 (Beskidzka 5)
(1)
Author
Begg David K. H
(6)
Czarny Bogusław
(6)
Dornbusch Rudiger (1942-2002)
(6)
Fischer Stanley (1943- )
(6)
Rapacki Ryszard
(6)
Białoń Lidia (1935-2018)
(4)
Marciniak Stefan (1928-2017)
(4)
Borowiec Jan
(2)
Budnikowski Adam (1948- )
(2)
Kamerschen David R
(2)
McKenzie Richard B. (1942- )
(2)
Nardinelli Clark
(2)
Pietrzak Bogusław (1943- )
(2)
Polański Zbigniew (ekonomista)
(2)
Rosati Dariusz Kajetan (1946- )
(2)
Rusiński Michał
(2)
Winiarski Bolesław (1925- )
(2)
Woźniak Barbara
(2)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Dmowski Adam
(1)
Domańska Elżbieta
(1)
Duliniec Aleksandra
(1)
Dąbkowski Grzegorz (tłumacz)
(1)
Gierałtowski Paweł
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Gregor Bogdan (1943- )
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kaźmierczak Andrzej (1950- )
(1)
Krugman Paul R
(1)
Krugman Paul Robin (1953- )
(1)
Kucharski Mieczysław
(1)
Mansfield Edwin
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Michałowska-Gorywoda Krystyna (1942- )
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Prokopowicz Dariusz
(1)
Rączkowski Stanisław (1912-2006)
(1)
Sarnowski Janusz
(1)
Schaal Peter
(1)
Schaal Peter (1935- )
(1)
Simon Hermann
(1)
Siwiński Włodzimierz (1939- )
(1)
Socha Mieczysław W
(1)
Wells Robin (ekonomia)
(1)
Wierzbicki Jeremi
(1)
Zakrzewski Zbigniew (1912-1992)
(1)
Ładyka Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(16)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(31)
Subject
Inflacja
(15)
Bezrobocie
(14)
Dochód narodowy
(14)
Wzrost gospodarczy
(14)
Rynek
(13)
Rynek pracy
(13)
Rynek walutowy
(13)
Banki
(11)
Handel międzynarodowy
(11)
Polityka pieniężna
(11)
Kraje rozwijające się
(10)
Makroekonomia
(10)
Produkt globalny
(10)
Budżet państwowy
(9)
Pieniądz
(9)
Dług publiczny
(8)
Gospodarka
(8)
Konkurencja
(8)
Przedsiębiorstwo
(8)
Cło
(7)
Globalizacja
(7)
Popyt
(7)
Rynek kapitałowy
(7)
Bank centralny
(6)
Integracja europejska
(6)
Rynek pieniężny
(6)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(6)
Unia Europejska (UE)
(6)
Bilans płatniczy
(5)
Cykl koniunkturalny
(5)
Deficyt budżetowy
(5)
Dewaluacja
(5)
Ekonomia
(5)
Europejski System Walutowy
(5)
Finanse
(5)
Koniunktura
(5)
Płaca
(5)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(4)
Etyka biznesu
(4)
Gospodarka narodowa
(4)
Handel zagraniczny
(4)
Integracja gospodarcza
(4)
Konsumenci (ekonomia)
(4)
Koszty
(4)
Rynek finansowy
(4)
Ryzyko gospodarcze
(4)
Zarządzanie strategiczne
(4)
Ceny
(3)
Finanse międzynarodowe
(3)
Inwestycje
(3)
Kursy walutowe
(3)
Przemysł
(3)
Rozliczenia międzynarodowe
(3)
Deflacja
(2)
Emerytura
(2)
Euroregiony
(2)
Finanse publiczne
(2)
Friedman, Milton (1912- )
(2)
Fundusze celowe
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Kredyt
(2)
Kryzys finansowy
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Polityka gospodarcza
(2)
Polityka regionalna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polityka zdrowotna
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Prywatyzacja
(2)
Rolnictwo
(2)
Rynek ubezpieczeniowy
(2)
Sektor publiczny
(2)
Siła robocza
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Ubóstwo
(2)
Ustrój społeczny
(2)
Budżety rodzinne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Federal Reserve System
(1)
Galbraith, John Kenneth (1908-2006)
(1)
Handel
(1)
Interwencjonizm
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kalecki, Michał (1899-1970)
(1)
Keynes, John Maynard (1883-1946)
(1)
Kristol, Irving
(1)
Laffer, Arthur
(1)
Modele matematyczne
(1)
Obrót towarowy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podatek
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Reglamentacja dewizowa
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Spożycie
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(23)
33 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr.
Cz. I. PODSTAWY FINANSÓW : 1. Pojęcie i funkcje finansów 2. Istota pieniądza. Polityka pieniężna 3. Przepływy finansowe w gospodarce 4. Rynki finansowe Cz. II. PODSTAWY BANKOWOŚCI : 5. Depozyty w polskim systemie bankowym 6. Rodzaje kredytów i ich zabezpieczenie 7. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe 8. Ryzyko w banku komercyjnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Stanowi t. 2 wyd. pol. i obejmuje cz. X-XV wyd. oryg. T. 1 wyd. pol. pt.: Mikroekonomia.
Indeks.
Cz. X. MAKROEKONOMIA W SZEROKIM UJĘCIU : 22. Makroekonomia: ogólny zarys: 22.1. Istota makroekonomii, 22.2. Cykl gospodarczy (koniunkturalny), 22.3. Długookresowy wzrost gospodarczy, 22.4. Inflacja i deflacja, 22.5. Nierównowaga międzynarodowa ; 23. Śledząc stan gospodarki: 23.1. Rachunki narodowe, 23.2. Realny PKB: miara zagregowanej produkcji, 23.3. Indeksy cen i ogólny poziom cen ; 24. Bezrobocie i inflacja: 24.1. Stopa bezrobocia, 24.2. Naturalna stopa bezrobocia, 24.3. Inflacja i deflacja. Cz. XI. DŁUGOOKRESOWY WZROST GOSPODARCZY: 25. Długookresowy wzrost gospodarczy: 25.1. Porównanie gospodarek w czasie i przestrzeni, 25.2. Źródła długookresowego wzrostu gospodarczego, 25.3. Dlaczego stopy wzrostu gospodarczego się różnią, 25.4. Sukces, rozczarowanie i porażka, 25.5. Czy światowy wzrost gospodarczy jest trwały? ; 26. Oszczędności, wydatki inwestycyjne i system finansowy: 26.1. Dopasowywanie oszczędności i wydatków inwestycyjnych, 26.2. System finansowy, 26.3. Wahania finansowe. Cz. XII. FLUKTUACJE KRÓTKOOKRESOWE: 27. Dochody i wydatki: 27.1. Mnożnik - nieformalne wprowadzenie, 27.2. Wydatki konsumpcyjne, 27.3. Wydatki inwestycyjne, 27.4. Model dochodów i wydatków, Aneks: Wyprowadzenie matematyczne mnożnika ; 28. Zagregowany popyt i zagregowana podaż: 28.1. Zagregowany popyt, 28.2. Zagregowana podaż, 28.3. Model AD-AS, 28.4. Polityka makroekonomiczna. Cz. XIII. POLITYKA STABILIZACYJNA: 29. Polityka fiskalna: 29.1. Polityka fiskalna - podstawy, 29.2. Polityka fiskalna i mnożnik, 29.3. Saldo budżetu, 29.4. Długookresowe skutki polityki, Aneks: Podatki i mnożnik ; 30. Pieniądz, bankowość i System Rezerwy Federalnej: 30.1. Znaczenie pieniądza, 30.2. Pieniężna rola banków, 30.3. Kształtowanie się podaży pieniądza, 30.4. System Rezerwy Federalnej, 30.5. Amerykański system bankowy XXI w. w zarysie ; 31. Polityka pieniężna: 31.1. Popyt na pieniądz, 31.2. Pieniądz i stopy procentowe, 31.3. Polityka pieniężna i zagregowany popyt, 31.4. Pieniądz, produkt i ceny w długim okresie, Aneks: Pogodzenie dwóch modeli stopy procentowej ; 32. Inflacja, dezinflacja i deflacja: 32.1. Pieniądz i inflacja, 32.2. Umiarkowana inflacja i dezinflacja, 32.3. Inflacja i bezrobocie w długim okresie, 32.4. Deflacja. Cz. XIV. WYDARZENIA I IDEE: 33. Makroekonomia: zdarzenia i idee: 33.1. Makroekonomia klasyczna, 33.2. Wielki Kryzys i rewolucja keynesowska, 33.3. Wyzwania dla ekonomii keynesowskiej, 33.4. Racjonalne oczekiwania, realny cykl koniunkturalny i nowa klasyczna makroekonomia, 33.5. Współczesny konsens. Cz. XV. GOSPODARKA OTWARTA: 34. Makroekonomia gospodarki otwartej: 34.1. Przepływy kapitału i bilans płatniczy, 34.2. Rola kursu walutowego, 34.3. Polityka kursowa, 34.4. Kursy walutowe i polityka makroekonomiczna ; DODATEK MAKROEKONOMICZNY.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
1. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej Cz.I. Rynkowy system finansowy: 2. System bankowy; 3. Polityka pieniężna; 4. Internacjonalizacja systemu finansowego; 5. Międzybankowy rynek pieniężny; 6. Pozostałe segmenty rynku pieniężnego; 7. Rynek kapitałowy; 8. Rynek walutowy; 9. Rynek instrumentów pochodnych; 10. Rynek ubezpieczeniowy; 11. System płatniczy; Cz.II. Publiczny system finansowy: 12. Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego; 13. System budżetowy państwa; 14. System finansowy jednostek samorządu terytorialnego; 15. Fundusze celowe; 16. Pomoc publiczna; 17. Polityka fiskalna; 18. Dług publiczny; Cz.III. Finanse podmiotów sfery realnej: 19. Gospodarstwo domowe; 20. Przedsiębiorstwa; 21. Krajowy system finansowy wobec globalizacji i integracji z Unią Europejską;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(FFF)
Bibliogr. przy rozdz.
WPROWADZENIE: System finasowy we współczesnej gospodarce rynkowej, I. RYNKOWY SYSTEM FINANSOWY: 1. System bankowy; Aneks: Kreowanie pieniądza w ujęciu "mnożnikowym"; 2. Polityka pieniężna; Aneks: Kreowanie pieniądza w ujęciu skonsolidowanego bilansu systemu bankowego; 4. Internacjonalizacja systemu finasowego; 5. Międzybankowy rynek pieniężny; 6. Pozostałe segmenty rynku pieniężnego; 7. Rynek kapitałowy; 8. Rynek walutowy; 9. Rynek instrumentów pochodnych; 10. Rynek ubezpieczeniowy; 11. System płatniczy, II. PUBLICZNY SYSTEM FINANSOWY: 12. Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego; 13. System budżetowy państwa; 14. System finansowy jednostek samorządu terytorialnego; 15. Fundusze celowe; 16. Pomoc publiczna; 17. Polityka fiskalna; 18. Dług publiczny, III. FINANSE PODMIOTÓW SFERY REALNEJ: 19. Gospodarstwa domowe; 20. Przedsiębiorstwa; ZAKOŃCZENIE: Krajowy system finasowy wobec globalizacji i integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Indeks.
Cz. IV. MAKROEKONOMIA : 20. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego; 21. Determinanty dochodu narodowego; 22. Popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny; 23.Pieniądz i współczesny system bankowy; 24. Bank centralny i system pieniężny; 25. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej;26. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań;27. Bezrobocie 28. Inflacja; 29. Makroekonomia gospodarki otwartej; 30. Wzrost gospodarczy; 31. Cykl koniunkturalny; 32. Makroekonomia-stan obecny Cz. V. GOSPODARKA ŚWIATOWA : 33. Handel międzynarodowy i polityka handlowa; 34. Międzynarodowy system walutowy; 35. Integracja w Europie; 36. Problemy krajów rozwijających się
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Indeks.
Cz. IV. MAKROEKONOMIA : 20. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego; 21. Determinanty dochodu narodowego; 22. Popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny; 23.Pieniądz i współczesny system bankowy; 24. Bank centralny i system pieniężny; 25. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej;26. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań;27. Bezrobocie 28. Inflacja; 29. Makroekonomia gospodarki otwartej; 30. Wzrost gospodarczy; 31. Cykl koniunkturalny; 32. Makroekonomia-stan obecny Cz. V. GOSPODARKA ŚWIATOWA : 33. Handel międzynarodowy i polityka handlowa; 34. Międzynarodowy system walutowy; 35. Integracja w Europie; 36. Problemy krajów rozwijających się
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Indeks.
Cz. IV. MAKROEKONOMIA : 20. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego; 21. Determinanty dochodu narodowego; 22. Popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny; 23.Pieniądz i współczesny system bankowy; 24. Bank centralny i system pieniężny; 25. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej;26. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań;27. Bezrobocie 28. Inflacja; 29. Makroekonomia gospodarki otwartej; 30. Wzrost gospodarczy; 31. Cykl koniunkturalny; 32. Makroekonomia-stan obecny Cz. V. GOSPODARKA ŚWIATOWA : 33. Handel międzynarodowy i polityka handlowa; 34. Międzynarodowy system walutowy; 35. Integracja w Europie; 36. Problemy krajów rozwijających się
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Indeks.
Cz. IV. MAKROEKONOMIA : 20. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego; 21. Determinanty dochodu narodowego; 22. Popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny; 23.Pieniądz i współczesny system bankowy; 24. Bank centralny i system pieniężny; 25. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej;26. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań;27. Bezrobocie 28. Inflacja; 29. Makroekonomia gospodarki otwartej; 30. Wzrost gospodarczy; 31. Cykl koniunkturalny; 32. Makroekonomia-stan obecny Cz. V. GOSPODARKA ŚWIATOWA : 33. Handel międzynarodowy i polityka handlowa; 34. Międzynarodowy system walutowy; 35. Integracja w Europie; 36. Problemy krajów rozwijających się
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again