Form of Work
Książki
(28)
Status
available
(24)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(12)
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
(12)
Filia 1 (Bohaterów 5)
(1)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Filia 12 (Beskidzka 5)
(1)
Author
Begg David K. H
(6)
Czarny Bogusław
(6)
Dornbusch Rudiger (1942-2002)
(6)
Fischer Stanley (1943- )
(6)
Rapacki Ryszard
(6)
Borowiec Jan
(2)
Budnikowski Adam (1948- )
(2)
Kamerschen David R
(2)
McKenzie Richard B. (1942- )
(2)
Nardinelli Clark
(2)
Rosati Dariusz Kajetan (1946- )
(2)
Rusiński Michał
(2)
Winiarski Bolesław (1925- )
(2)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Białoń Lidia (1935-2018)
(1)
Domańska Elżbieta
(1)
Duliniec Aleksandra
(1)
Dąbkowski Grzegorz (tłumacz)
(1)
Gierałtowski Paweł
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Gregor Bogdan (1943- )
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kaźmierczak Andrzej (1950- )
(1)
Krugman Paul R
(1)
Krugman Paul Robin (1953- )
(1)
Kucharski Mieczysław
(1)
Mansfield Edwin
(1)
Marciniak Stefan (1928-2017)
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Michałowska-Gorywoda Krystyna (1942- )
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Pietrzak Bogusław (1943- )
(1)
Polański Zbigniew (ekonomista)
(1)
Rączkowski Stanisław (1912-2006)
(1)
Schaal Peter
(1)
Schaal Peter (1935- )
(1)
Simon Hermann
(1)
Siwiński Włodzimierz (1939- )
(1)
Socha Mieczysław W
(1)
Wells Robin (ekonomia)
(1)
Wierzbicki Jeremi
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Zakrzewski Zbigniew (1912-1992)
(1)
Ładyka Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(15)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(26)
Subject
Rynek
(13)
Inflacja
(12)
Bezrobocie
(11)
Dochód narodowy
(11)
Handel międzynarodowy
(11)
Wzrost gospodarczy
(11)
Kraje rozwijające się
(10)
Makroekonomia
(10)
Rynek pracy
(10)
Banki
(9)
Pieniądz
(9)
Polityka pieniężna
(9)
Rynek walutowy
(9)
Budżet państwowy
(8)
Cło
(7)
Dług publiczny
(7)
Popyt
(7)
Produkt globalny
(7)
Bank centralny
(6)
Integracja europejska
(6)
Bilans płatniczy
(5)
Cykl koniunkturalny
(5)
Dewaluacja
(5)
Gospodarka
(5)
Konkurencja
(5)
Rynek pieniężny
(5)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(4)
Globalizacja
(4)
Gospodarka narodowa
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Finanse
(3)
Finanse międzynarodowe
(3)
Inwestycje
(3)
Kursy walutowe
(3)
Polityka cenowa
(3)
Przemysł
(3)
Rozliczenia międzynarodowe
(3)
Rynek finansowy
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Deficyt budżetowy
(2)
Deflacja
(2)
Ekonomia
(2)
Emerytura
(2)
Europejski System Walutowy
(2)
Euroregiony
(2)
Finanse publiczne
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Koniunktura
(2)
Kryzys finansowy
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Polityka gospodarcza
(2)
Polityka regionalna
(2)
Polityka rolna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polityka zdrowotna
(2)
Prywatyzacja
(2)
Płaca
(2)
Sektor publiczny
(2)
Siła robocza
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Ubóstwo
(2)
Ustrój społeczny
(2)
Budżety rodzinne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Etyka biznesu
(1)
Federal Reserve System
(1)
Friedman, Milton (1912- )
(1)
Friedman, Milton (1912-2006)
(1)
Fundusze celowe
(1)
Galbraith, John Kenneth (1908-2006)
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Interwencjonizm
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kalecki, Michał (1899-1970)
(1)
Keynes, John Maynard (1883-1946)
(1)
Konsumenci (ekonomia)
(1)
Koszty
(1)
Kredyt
(1)
Kristol, Irving
(1)
Laffer, Arthur
(1)
Modele matematyczne
(1)
Obrót towarowy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podatek
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Reglamentacja dewizowa
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Spożycie
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Towary
(1)
Subject: time
1901-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(18)
28 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-74813 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-77428/t.2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-336.74 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-71139 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-75812 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-34720 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-658 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-67789 (1 egz.)
Book
In basket
Stanowi t. 2 wyd. pol. i obejmuje cz. X-XV wyd. oryg. T. 1 wyd. pol. pt.: Mikroekonomia.
Indeks.
Cz. X. MAKROEKONOMIA W SZEROKIM UJĘCIU : 22. Makroekonomia: ogólny zarys: 22.1. Istota makroekonomii, 22.2. Cykl gospodarczy (koniunkturalny), 22.3. Długookresowy wzrost gospodarczy, 22.4. Inflacja i deflacja, 22.5. Nierównowaga międzynarodowa ; 23. Śledząc stan gospodarki: 23.1. Rachunki narodowe, 23.2. Realny PKB: miara zagregowanej produkcji, 23.3. Indeksy cen i ogólny poziom cen ; 24. Bezrobocie i inflacja: 24.1. Stopa bezrobocia, 24.2. Naturalna stopa bezrobocia, 24.3. Inflacja i deflacja. Cz. XI. DŁUGOOKRESOWY WZROST GOSPODARCZY: 25. Długookresowy wzrost gospodarczy: 25.1. Porównanie gospodarek w czasie i przestrzeni, 25.2. Źródła długookresowego wzrostu gospodarczego, 25.3. Dlaczego stopy wzrostu gospodarczego się różnią, 25.4. Sukces, rozczarowanie i porażka, 25.5. Czy światowy wzrost gospodarczy jest trwały? ; 26. Oszczędności, wydatki inwestycyjne i system finansowy: 26.1. Dopasowywanie oszczędności i wydatków inwestycyjnych, 26.2. System finansowy, 26.3. Wahania finansowe. Cz. XII. FLUKTUACJE KRÓTKOOKRESOWE: 27. Dochody i wydatki: 27.1. Mnożnik - nieformalne wprowadzenie, 27.2. Wydatki konsumpcyjne, 27.3. Wydatki inwestycyjne, 27.4. Model dochodów i wydatków, Aneks: Wyprowadzenie matematyczne mnożnika ; 28. Zagregowany popyt i zagregowana podaż: 28.1. Zagregowany popyt, 28.2. Zagregowana podaż, 28.3. Model AD-AS, 28.4. Polityka makroekonomiczna. Cz. XIII. POLITYKA STABILIZACYJNA: 29. Polityka fiskalna: 29.1. Polityka fiskalna - podstawy, 29.2. Polityka fiskalna i mnożnik, 29.3. Saldo budżetu, 29.4. Długookresowe skutki polityki, Aneks: Podatki i mnożnik ; 30. Pieniądz, bankowość i System Rezerwy Federalnej: 30.1. Znaczenie pieniądza, 30.2. Pieniężna rola banków, 30.3. Kształtowanie się podaży pieniądza, 30.4. System Rezerwy Federalnej, 30.5. Amerykański system bankowy XXI w. w zarysie ; 31. Polityka pieniężna: 31.1. Popyt na pieniądz, 31.2. Pieniądz i stopy procentowe, 31.3. Polityka pieniężna i zagregowany popyt, 31.4. Pieniądz, produkt i ceny w długim okresie, Aneks: Pogodzenie dwóch modeli stopy procentowej ; 32. Inflacja, dezinflacja i deflacja: 32.1. Pieniądz i inflacja, 32.2. Umiarkowana inflacja i dezinflacja, 32.3. Inflacja i bezrobocie w długim okresie, 32.4. Deflacja. Cz. XIV. WYDARZENIA I IDEE: 33. Makroekonomia: zdarzenia i idee: 33.1. Makroekonomia klasyczna, 33.2. Wielki Kryzys i rewolucja keynesowska, 33.3. Wyzwania dla ekonomii keynesowskiej, 33.4. Racjonalne oczekiwania, realny cykl koniunkturalny i nowa klasyczna makroekonomia, 33.5. Współczesny konsens. Cz. XV. GOSPODARKA OTWARTA: 34. Makroekonomia gospodarki otwartej: 34.1. Przepływy kapitału i bilans płatniczy, 34.2. Rola kursu walutowego, 34.3. Polityka kursowa, 34.4. Kursy walutowe i polityka makroekonomiczna ; DODATEK MAKROEKONOMICZNY.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-330.101.541 (1 egz.)
Book
In basket
(FFF)
Bibliogr. przy rozdz.
WPROWADZENIE: System finasowy we współczesnej gospodarce rynkowej, I. RYNKOWY SYSTEM FINANSOWY: 1. System bankowy; Aneks: Kreowanie pieniądza w ujęciu "mnożnikowym"; 2. Polityka pieniężna; Aneks: Kreowanie pieniądza w ujęciu skonsolidowanego bilansu systemu bankowego; 4. Internacjonalizacja systemu finasowego; 5. Międzybankowy rynek pieniężny; 6. Pozostałe segmenty rynku pieniężnego; 7. Rynek kapitałowy; 8. Rynek walutowy; 9. Rynek instrumentów pochodnych; 10. Rynek ubezpieczeniowy; 11. System płatniczy, II. PUBLICZNY SYSTEM FINANSOWY: 12. Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego; 13. System budżetowy państwa; 14. System finansowy jednostek samorządu terytorialnego; 15. Fundusze celowe; 16. Pomoc publiczna; 17. Polityka fiskalna; 18. Dług publiczny, III. FINANSE PODMIOTÓW SFERY REALNEJ: 19. Gospodarstwa domowe; 20. Przedsiębiorstwa; ZAKOŃCZENIE: Krajowy system finasowy wobec globalizacji i integracji z Unią Europejską
Book
In basket
Indeks.
Cz. IV. MAKROEKONOMIA : 20. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego; 21. Determinanty dochodu narodowego; 22. Popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny; 23.Pieniądz i współczesny system bankowy; 24. Bank centralny i system pieniężny; 25. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej;26. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań;27. Bezrobocie 28. Inflacja; 29. Makroekonomia gospodarki otwartej; 30. Wzrost gospodarczy; 31. Cykl koniunkturalny; 32. Makroekonomia-stan obecny Cz. V. GOSPODARKA ŚWIATOWA : 33. Handel międzynarodowy i polityka handlowa; 34. Międzynarodowy system walutowy; 35. Integracja w Europie; 36. Problemy krajów rozwijających się
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-330.101.541 (1 egz.)
Book
In basket
Indeks.
Cz. IV. MAKROEKONOMIA : 20. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego; 21. Determinanty dochodu narodowego; 22. Popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny; 23.Pieniądz i współczesny system bankowy; 24. Bank centralny i system pieniężny; 25. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej;26. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań;27. Bezrobocie 28. Inflacja; 29. Makroekonomia gospodarki otwartej; 30. Wzrost gospodarczy; 31. Cykl koniunkturalny; 32. Makroekonomia-stan obecny Cz. V. GOSPODARKA ŚWIATOWA : 33. Handel międzynarodowy i polityka handlowa; 34. Międzynarodowy system walutowy; 35. Integracja w Europie; 36. Problemy krajów rozwijających się
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-330.101.541 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Book
In basket
Indeks.
Cz. IV. MAKROEKONOMIA : 20. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego; 21. Determinanty dochodu narodowego; 22. Popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny; 23.Pieniądz i współczesny system bankowy; 24. Bank centralny i system pieniężny; 25. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej;26. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań;27. Bezrobocie 28. Inflacja; 29. Makroekonomia gospodarki otwartej; 30. Wzrost gospodarczy; 31. Cykl koniunkturalny; 32. Makroekonomia-stan obecny Cz. V. GOSPODARKA ŚWIATOWA : 33. Handel międzynarodowy i polityka handlowa; 34. Międzynarodowy system walutowy; 35. Integracja w Europie; 36. Problemy krajów rozwijających się
Book
In basket
Indeks.
Cz. IV. MAKROEKONOMIA : 20. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego; 21. Determinanty dochodu narodowego; 22. Popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny; 23.Pieniądz i współczesny system bankowy; 24. Bank centralny i system pieniężny; 25. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej;26. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań;27. Bezrobocie 28. Inflacja; 29. Makroekonomia gospodarki otwartej; 30. Wzrost gospodarczy; 31. Cykl koniunkturalny; 32. Makroekonomia-stan obecny Cz. V. GOSPODARKA ŚWIATOWA : 33. Handel międzynarodowy i polityka handlowa; 34. Międzynarodowy system walutowy; 35. Integracja w Europie; 36. Problemy krajów rozwijających się
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-330.101.541 (3 egz.)
Book
In basket
Indeks.
Cz. IV. MAKROEKONOMIA : 20. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego; 21. Determinanty dochodu narodowego; 22. Popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny; 23.Pieniądz i współczesny system bankowy; 24. Bank centralny i system pieniężny; 25. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej;26. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań;27. Bezrobocie 28. Inflacja; 29. Makroekonomia gospodarki otwartej; 30. Wzrost gospodarczy; 31. Cykl koniunkturalny; 32. Makroekonomia-stan obecny Cz. V. GOSPODARKA ŚWIATOWA : 33. Handel międzynarodowy i polityka handlowa; 34. Międzynarodowy system walutowy; 35. Integracja w Europie; 36. Problemy krajów rozwijających się
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.12-33 (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [453]-464. Indeks.
WPROWADZENIE: 1. Internacjonalizacja procesu gospodarowania i międzynarodowe stosunki gospodarcze. TEORIA HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO: 2. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego ; 3. Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego ; 4. Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu między narodowego ; 5. Alternatywne teorie handlu międzynarodowego ; 6. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy ; 7. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. POLITYKA HANDLOWA: 9. Bariery pozataryfowe ; 10. Wolny handel a protekcjonizm ; 11. Międzynarodowa polityka handlowa. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE: 12. Bilans płatniczy ; 13. Kurs walutowy i rynek walutowy ; 14. Ustalanie poziomu kursu walutowego ; 15. Automatyczny mechanizm dostosowawczy ; 16. Polityka dostosowawcza ; 17. Międzynarodowy system walutowy. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE A KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ: 18. Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się ; 19. Kryzys zadłużeniowy i możliwości jego rozwiązywania ; 20. Współczesne kryzysy finansowe ; 21. Wyzwania globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-94930 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again