Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(7)
Author
Filipczuk Halina (1924-2003)
(1)
Franz Maciej (1969- )
(1)
Kaczmarek Wojciech (1954- )
(1)
Kołakowska Anna
(1)
Pietkiewicz Krzysztof (1950- )
(1)
Piłat Walenty
(1)
Popek Stanisław (1936- )
(1)
Seweryn Agata
(1)
Seweryn Dariusz (1964- )
(1)
Wallner Grzegorz
(1)
Łoch Eugenia (1926- )
(1)
Łysiak Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(6)
Subject
Literatura polska
(4)
Psychologia dziecka
(3)
Iwaszkiewicz, Jarosław
(2)
Kraszewski, Józef Ignacy
(2)
Mickiewicz, Adam
(2)
Orzeszkowa, Eliza
(2)
Poe, Edgar Allan
(2)
Rodzina
(2)
Śmierć
(2)
Żeromski, Stefan
(2)
Aborcja
(1)
Akelaitis, Mikalojus (1829-1887)
(1)
Akielewicz, Mikołaj (1829-1887)
(1)
Andreev, Leonid Nikolaevič
(1)
Aniołowie
(1)
Argüello, Kiko
(1)
Arteterapia
(1)
Balmont, Konstantin Dmitriewicz (1867-1942)
(1)
Balmont, Konstantyn Dymitriewicz (1867-1942)
(1)
Białoszewski, Miron
(1)
Bohaterstwo
(1)
Brandstaetter, Roman
(1)
Budownictwo wiejskie
(1)
Bóg
(1)
Chopin, Fryderyk
(1)
Choroby ludzi
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy
(1)
Cierpienie
(1)
Ciąża
(1)
Cukrzyca
(1)
Daniłowski, Gustaw
(1)
Droga Neokatechumenalna
(1)
Drzewa
(1)
Duchowość chrześcijańska
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Ebner, Ferdinand
(1)
Estetyka
(1)
Etyka lekarska
(1)
Folklor
(1)
Garšin, Vsevolod Mihajlovič
(1)
Gazeta Wileńska (czasop.)
(1)
Gombrowicz, Witold
(1)
Gosławski, Maurycy
(1)
Grabiński, Stefan
(1)
Grafika polska
(1)
Gruźlica
(1)
Harasymowicz, Jerzy
(1)
Hašek, Jaroslav
(1)
Innowacje
(1)
Jabłonowska, Anna
(1)
Jacinevicius, Leonidas (1944- ). Herbata o piątej rano
(1)
Jakubowski, Stanisław
(1)
Jamison, Kay Redfield
(1)
Jan
(1)
Jan Paweł
(1)
Jastrun, Tomasz
(1)
Jundziłł (rodzina)
(1)
Język białoruski
(1)
Język polski
(1)
Kadry
(1)
Kamieńska, Anna
(1)
Karłowicz, Mieczysław
(1)
Kawaleria
(1)
Kiwerski, Jan Wojciech
(1)
Kleiner, Juliusz
(1)
Klęski elementarne
(1)
Konopnicka, Maria
(1)
Korsak, Włodzimierz
(1)
Korzon, Tadeusz
(1)
Kozacy
(1)
Kościoły prawosławne
(1)
Krasicki
(1)
Krasicki, Ignacy
(1)
Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887)
(1)
Krzysztoń, Jerzy
(1)
Kultura niemeńska
(1)
Las
(1)
Lekarze
(1)
Leśmian, Bolesław
(1)
Leśnictwo
(1)
Literatura
(1)
Literatura litewska
(1)
Litwa
(1)
Lotnictwo
(1)
Lubomirscy
(1)
Maciejewski, Marian
(1)
Makowski, Bronisław. Litwini w Polsce 1920-1939
(1)
Marcinkevicius, Justinas (1930- )
(1)
Marcinkevicius, Justinas (1930- ). Mindaugas
(1)
Markowski, Michał Paweł
(1)
Marynarze
(1)
Mazurkiewicz, Anna
(1)
Meblarstwo
(1)
Medycyna
(1)
Mickiewicz, Adam (1798-1855)
(1)
Mistyka
(1)
Miłosz, Czesław
(1)
Modlitwa
(1)
Subject: work
Nad Niemnem
(2)
Ballada lubelska
(1)
Czarny nurt
(1)
Druskieniki
(1)
Dziady
(1)
Jak uszczypnie, będzie znak
(1)
Kruk
(1)
Księga listów
(1)
Księga z San Michele
(1)
Lato leśnych ludzi
(1)
Legenda o świętym Aleksym
(1)
Madonna z Dzieciątkiem
(1)
Malieńkaja Groznaja
(1)
Mapa pogody
(1)
Mały bies
(1)
Miłosierdzie gminy
(1)
Niespokojny umysł
(1)
Od Leśmiana
(1)
Pan Tadeusz
(1)
Podole
(1)
Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej
(1)
Puszcza
(1)
Puszcza Białowieska
(1)
Quidam
(1)
Sen srebrny Salomei
(1)
Skąd pierwsze gwiazdy
(1)
Sonety krymskie
(1)
Stara baśń
(1)
Słowo i realności duchowe
(1)
Tęsknota
(1)
Z żywotów świętych
(1)
Świat
(1)
Subject: time
1801-1900
(4)
1901-2000
(4)
1701-1800
(2)
1601-1700
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Rzym (Włochy)
(1)
Ukraina
(1)
Wołyń (Ukraina)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Bibliografia osobowa
(1)
Dramat polski
(1)
Film amatorski polski
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Listy polskie
(1)
Poezja polska
(1)
8 results Filter
Authority data
Rodzina - a twórczość (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-41110 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach, wstępach i wprowadzeniu.
Streszcz. ang. lub pol. przy pracach.
Tekst częśc. ang.
I. TWÓRCZOŚĆ W REFLEKSJI TEORETYCZNEJ: Modele psychiki a podstawowe pytania psychologii twórczości; W kierunku "kreatologii ". Charakterystyka najnowszych syntez wiedzy o twórczości (Weisberg, Runco, Sawyer); Twórczość w wymiarze egalitarnym - krytyczna prezentacja stanowisk; Psycholog jako jednostka twórcza; Emocje estetyczne, czyli - co autor miał na myśli?; Problem konwersji inhibitorów w katalizatory kreatywności; Znaczenie wiedzy jako istotnego komponentu kompetencji twórczych w generowaniu innowacji; Synergia jako narzędzie kształtowania "ja" w rzeczywistości społecznej. II. OSOBOWOŚCIOWE ASPEKTY TWÓRCZOŚCI: Dwa typy samooceny a postawy twórcze i zachowania twórcze młodzieży liceum ogólnokształcącego, plastycznego i ekonomicznego; Orientacje społeczne a postawa twórcza; Postawa twórcza jako wyznacznik systemu wartości młodzieży; Creative attitude and the experiencing and the using of music in everday life = Postawa twórcza a doświadczanie i wykorzystywanie muzyki w codziennym życiu; Postawa twórcza a odbiór reklamy wizualnej; KANH III Questionnaire of Creative Behaviour - presentation of the revised version = Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH III - prezentacja wersji zmodyfikowanej; Cognitive and emotional-motivational discrepancies in the functioning of constructive and apparent non-conformists = Poznawcze i emocjonalno-motywacyjne różnice w funkcjonowaniu nonkonformistów konstruktywnych i pozornych; Wpływ czynników kulturowych na konformizm i nonkonformizm ludzi; Środowisko wychowawcze a osobowość twórcza - diagnoza uwarunkowań postaw twórczych studentów na podstawie badań własnych; Rodzinne uwarunkowania twórczości muzycznej; Ojciec a twórczy rozwój dziecka; Parental attitudes in the perception of constructive and apparent non-conformists = Postawy rodzicielskie w percepcji nonkonformistów konstruktywnych i pozornych. III. TWÓRCZOŚĆ A EDUKACJA: Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości, cz. I: Czym jest twórczość w przekonaniach nauczycieli i inżynierów?; Wiedza potoczna nauczycieli o twórczości, cz. II: Związki poglądu na twórczość z kreatywnością; Nauczycielskie koncepcje twórczości. Podmiotowe uwarunkowania oceny twórczości; Psychologiczne predyktory postrzegania własnej kreatywności przez nauczycieli; Dwanaście kluczowych decyzji dla twórczości - stymulowanie kreatywności uczniów w koncepcji Roberta J. Sternberga; Formy muzycznej aktywności twórczej na zajęciach kształcenia słuchu; Self-consciousness of potentially creative and artistically gifted adolescents = Samoświadomość młodzieży potencjalnie twórczej i plastycznie uzdolnionej; Overexcitability and creative attitude of gifted students = Nadpobudliwość a twórcza postawa uczniów zdolnych; Disabling the Able: Stereotype threat and women's deductive reasoning = Niezdolni zdolni: Zagrożenie stereotypem a myślenie generatywne kobiet; Creative secondary school pupil or inevitable candidate for university studies? Reflection thinking of external exam for secondary school certificate = Twórczy licealista czy pewny kandydat na studia? Refleksje nad maturą zewnętrzną; Amatorska twórczość filmowa jako sposób komunikacji wewnątrzpokoleniowej; Twórczość w układzie kategorii pedagogicznych. IV. EKSPRESJA - PROJEKCJA - PSYCHOPATOLOGIA: Drawing as a projection of changes in the human psyche and family relationships = Projekcja zmian w zakresie psychiki i relacji rodzinnych w rysunku; Projekcja problemów emocjonalnych w pracach plastycznych dzieci; Neurotyzm a cechy formalne rysunku dziecka; Studies on musical creative activity: present state and suggested new hypotheses = Badania dotyczące twórczej aktywności muzycznej: stan obecny oraz propozycje nowych hipotez; The changes of art work as the symptom of personality development in art therapy (preliminary and methodical announcement) = Zmiany w pracach plastycznych jako przejaw rozwoju osobowości w procesie arteterapii (wstępne doniesienie); Music psychotherapy as a means of restoring the intellectual creativity of highly gifted underachievers - an integrated clinical and experimental study = Muzykoterapia jako środek odbudowywania twórczości intelektualnej u wysoko uzdolnionej młodzieży z deficytami w zakresie osiągnięć - zintegrowane ujęcie kliniczne i eksperymentalne; Narrative expression of love and temperament of persons diagnosed with antisocial personality = Narracyjna ekspresja miłości i temperament osób z osobowością antyspołeczną; Między literaturą i dokumentem - niespokojny umysł Kay Redfield Jamison. V. TWÓRCZOŚĆ A BIZNES: Potencjał twórczy w organizacji - narzędzie diagnostyczne (Kwestionariusz PTwO); Twórcze rozwiązania konfliktów między pracownikami; Styl zarządzania a twórcze zachowania pracowników; Uprzedmiotowienie pracownika, czyli antytwórcze środowisko funkcjonowania w organizacji; Twórcze i nietwórcze style konsumpcji; Twórcze sposoby przekonywania - reklamy oparte na symulacji mentalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93978 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-70861 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Daniłowski, Gustaw (1871-1927) - twórczość ; Gosławski, Maurycy (1802-1834). Podole ; Gosławski, Maurycy (1802-1834). Tęsknota ; Harasymowicz, Jerzy (1933-1999) - twórczość ; Jabłonowska, Anna (1728-1801) ; Jakubowski, Stanisław (1885-1964) - twórczość ; Jastrun, Tomasz (1950- ) - twórczość ; Korsak, Włodzimierz (1886-1973) - twórczość ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887). Stara baśń ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) - twórczość ; Leśmian, Bolesław (1877-1937) - twórczość ; Lubomirscy (rodzina) ; Mickiewicz, Adam (1798-1855). Pan Tadeusz ; Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) - korespondencja - historia ; Orzeszkowa, Eliza (1841-1910). Nad Niemnem ; Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) - twórczość ; Pankowski, Marian (1919-2011) ; Rej, Mikołaj (1505-1569) - twórczość ; Rodziewiczówna, Maria (1864-1944). Lato leśnych ludzi ; Rodziewiczówna, Maria (1864-1944) - twórczość ; Sieroszewski, Wacław (1858-1945). Puszcza Białowieska ; Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) - twórczość ; Thonet, Michael (1796-1871) ; Wysłouch, Franciszek (1896-1978) - twórczość ; Żeromski, Stefan (1864-1925) - twórczość ; Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory ; Muzeum Regionalne (Szczecinek) - zbiory ; Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi (Witów) ; Budownictwo wiejskie - Polska ; Drzewa - etnografia - Polska ; Folklor - Polska ; Grafika polska - tematyka - 20 w ; Język polski - słownictwo ; Klęski elementarne - Polska - od 1989 r ; Kultura niemeńska ; Las - Polska ; Las - a kultura - Polska ; Las - w literaturze polskiej - historia ; Leśnictwo - Polska ; Literatura polska - tematyka ; Łemkowie - Polska ; Łowiectwo - Polska ; Łowiectwo - Prusy - 15-16 w ; Meblarstwo - Polska - 19-20 w ; Nazwy miejscowe polskie ; Opowiadanie polskie - tematyka ; Osadnictwo - Polska ; Pielgrzymki do Ziemi Świętej - Polska - 19 w ; Poezja polska - tematyka ; Powieść polska - tematyka - 19-20 w ; Przemysł drzewny - Polska - 19-20 w ; Pszczelarstwo - Polska ; Rzemiosło ludowe - Polska ; Sygnalizacja - stosowanie - łowiectwo ; Wilk - etnografia - Polska ; Zbiory muzealne - Polska ; Zwierzęta - archeologia ; Materiały konferencyjne
Dot. m.in. Rzeszowszczyzny.
Tyt. okł.: Las w kulturze polskiej III.
Występują różnice w tytułach referatów w tekście i spisie treści.
Indeksy.
Las płonie. Mitologizacja pożaru Puszczy Noteckiej z sierpnia 1992 roku ; Media w obliczu klęski huraganu z 4 lipca 2002 roku ; Nazwy danin, opłat i powinności związanych z lasem w historii języka polskiego ; Nazwy miejscowe Polski od apelatywnych nazw określających tereny zalesione ; Nazwy miejscowe od nazw drzew leśnych na Pomorzu Zachodnim ; Obraz lasu w nazwach niewielkich obiektów geograficznych (na przykładzie toponimów powiatu strzyżowskiego) ; Językowy obraz Puszczy Jodłowej w twórczości poetów regionu świętokrzyskiego ; Las jako motyw literacki w twórczości Mikołaja Reja ; Leśne krotochwile i pożytki - od Reja do Karpińskiego ; "Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy..." Mickiewiczowska kreacja lasu w "Panu Tadeuszu" ; Funkcja i znaczenie motywu dąbrowy i dębu w "Podolu" i "Tęsknocie" Maurycego Gosławskiego ; Mit puszczy z powieściowych kronik Józefa Ignacego Kraszewskiego - rekonesans ; "Wśród ciszy lasów...". Motywy sylwiczne w "Starej Baśni" Józefa Ignacego Kraszewskiego ; Wokół wyobraźni sylwicznej twórców drugiej połowy XIX wieku ; Motyw puszczy w prozie i epistolografii Elizy Orzeszkowej ; Językowa kreacja lasu w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej ; Las jako azyl ; Tajemnice poleskiego boru w "Lecie leśnych ludzi" Marii Rodziewiczówny ; Wokół "Puszczy Białowieskiej" Wacława Sieroszewskiego ; Leśne pejzaże w twórczości powieściowej Gustawa Daniłowskiego ; Funkcje semantyczne i wartościowe przedstawień lasu pierwotnego w opowiadaniach Franciszka Wysłoucha ; Las w twórczości Włodzimierza Korsaka ; Metaforyka lasu w poezji Bolesława Leśmiana ; "Kraj mojej duszy" - las w twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera ; Literackie świadectwa lasu ; Opis lasu w utworach Stefana Żeromskiego ; Las - nielas Tomasza Jastruna ; "Kora i nóż" w pisarstwie Mariana Pankowskiego. Wokół pewnego motywu ; Leśne zauroczenia i inspiracje w poezji Jerzego Harasymowicza ; Rola zwierząt w społeczności kultury niemeńskiej na tle ogółu struktur subneolitycznych ; Sokolnictwo w Prusach w XV - XVI wieku ; "Rozrządzenie lasów" w dobrach księżnej Anny Jabłonowskiej ; Prekursorzy polskiego leśnictwa (XVIII - XIX) ; Z toporem i pługiem w mokry las. O Olędrach w dolinie Wisły ; Las - remedium na problemy społeczne XVIII - XX wieku (II) ; Zawłaszczenia, polowania i ubytek drzewostanu w lasach okolic Łodzi w XIX i na początku XX wieku ; Thonetowska metoda gięcia drewna w Królestwie Polskim ; Zmiany w strukturze branżowej przemysłu drzewnego okręgu warszawskiego w latach 1879 - 1913 ; Wizja lasu w "Zasadach hodowli lasu" ; Tradycje myśliwskie w rzeszowsko-rozwadowskiej linii Lubomirskich od XVIII do początków XX wieku ; "Puszcze" Ziemi Świętej w opisie i refleksji XIX-wiecznych polskich pielgrzymów ; "Okazy drzew krajowych" oraz zielnik monumentalny w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie ; Neosłowiańska architektura drewniana w grafikach Stanisława Jakubowskiego (1885-1964) ; Sztuka myśliwska w zbiorach Muzeum Regionalnego w Szczecinku ; O tak zwanym języku sygnałów myśliwskich ; Dawne budownictwo wiejskie, a pozyskiwanie drewna w lesie ; Od borków do pasiek. Historia pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej ; Leśne życie Łemka ; Ludowe rzemiosła drzewne na Kielecczyźnie dawniej i dzisiaj ; Kulturowe obrazy Puszczy Wkrzańskiej ; Drzewa i krzewy w pejzażu kulturowym wsi podsanockiej ; Święte drzewa na Kaszubach ; Warmińskie dzwonki na drzewach jako relikt szczególnej czci drzew ; Pomorski wizerunek leśnej bestii ; Swojsko i ekologicznie - krajobraz kulturowy Puszczy Białowieskiej ; "Sacrum" czy "profanum"? O percepcji lasu naturalnego przez mieszkańców osady Białowieża ; Wspólnota Leśna Uprawnionych ośmiu wsi z siedzibą w Witowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-80514/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Andreev, Leonid Nikolaevič (1871-1919) - twórczość ; Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) - twórczość ; Chopin, Fryderyk (1810-1849) ; Garšin, Vsevolod Mihajlovič (1855-1888) - twórczość ; Grabiński, Stefan (1887-1936) - twórczość ; Hašek, Jaroslav (1883-1923). Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej ; Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887). Druskieniki ; Krzysztoń, Jerzy (1931-1982) - twórczość ; Mazurkiewicz, Anna (1955- ). Jak uszczypnie, będzie znak ; Munthe, Axel (1857-1949). Księga z San Michele ; Orzeszkowa, Eliza (1841-1910). Nad Niemnem ; Petruševskaâ, Ludmila Stefanovna (1938- ). Malieńkaja Groznaja ; Poe, Edgar Allan (1809-1849) - twórczość ; Sapieha (rodzina) ; Schulz, Bruno (1892-1942). Księga listów ; Sologub, Fëdor (1863-1927). Mały bies ; Wat, Aleksander (1900-1967) - twórczość ; Weyssenhoff, Józef (1860-1932). Puszcza ; Żeromski, Stefan (1864-1925) - twórczość ; Choroby ludzi ; Choroby psychiczne ; Choroby psychiczne - w literaturze - historia ; Chorzy ; Chorzy - w literaturze - historia ; Ciąża - psychologia ; Cierpienie ; Cierpienie - w literaturze - historia ; Cukrzyca ; Psychologia dziecka ; Dziecko niepełnosprawne - psychologia ; Etyka lekarska ; Gruźlica ; Lekarze - a cierpienie ; Literatura - tematyka - 19-20 w ; Literatura polska - tematyka - 19-20 w ; Medycyna ; Medycyna - w literaturze - historia ; Nowotwory - w literaturze polskiej - historia ; Poeci ukraińscy - psychologia - 20 w ; Pogrzeb - w literaturze amerykańskiej - historia ; Aborcja ; Rak (med.) - w literaturze polskiej - historia ; Rodzina - psychologia ; Samobójstwo ; Sens życia ; Śmierć ; Telewizja ; Więźniowie obozów - psychologia ; Zesłańcy - psychologia ; Materiały konferencyjne
Materiały z ogólnopolskiej konf. nauk., 22-24 listopada 2004 r., Lublin.
M.in. dot. rodziny Sapiehów.
Bibliogr. przy niektórych ref. Indeks.
I. LEKARZE WOBEC PSYCHICZNYCH KONSEKWENCJI LUDZI CIERPIĄCYCH: Próba klasyfikacji opisów relacji pacjent-lekarz; Zaburzenia psychiczne u chorych na cukrzycę; Cukrzyca chorobą cywilizacyjną XX wieku; Komfort widzenia - ocena jakości życia w chorobach ocznych; Problemy psychologiczne u ludzi z zaburzeniami słuchu; Zachowania samobójcze. II. LITERACKIE I MEDYCZNE OBRAZY BÓLU, CIERPIEŃ I DOŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH: Autobiografia bólu. Doświadczenie choroby w prozie Aleksandra Wata; Cierpienie więźniów a lekarze GUŁagu w świetle literatury łagrowej; Cierpienie i postawy poetów ukraińskich w więzieniach i łagrach sowieckich; Niektóre psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo; Problemy psychologiczne dzieci długo leczonych na przykładzie pacjentów ze skróconą kończyną; Psychologiczna sytuacja rodziców po stracie dziecka; Jadwiga i Leon Sapiehowie wobec choroby i śmierci swoich dzieci; Przeżycia dziecka-zesłańca na podstawie prozy Jerzego Krzysztonia; Jaki kolor ma cierpienie? Próba "przestrzennej" analizy ludzkiego cierpienia; Psychologiczne uwarunkowania ciąży; Aborcja i środki wczesnoporonne z perspektywy lekarskiego sumienia; Zespół stresu pourazowego w opisach literackich i diagnostyce psychologiczno-psychiatrycznej; Człowiek u kresu życia - postawa pacjenta wobec śmierci; Lekarz wobec cierpienia i śmierci chorego. III. PISARZE, BOHATEROWIE, LEKARZE, PACJENCI I ICH AUTOBIOGRAFICZNE ZWIERZENIA: Opisy stanów kataleptycznych i motywy przedwczesnego pogrzebu w opowiadaniach Edgara Allana Poego; Angielscy pacjenci w prozie i poezji Wielkiej Wojny 1914-1918; Wpływ czynników psychobiologicznych na funkcjonowanie jednostek i społeczeństw; Intuicja lekarska jako dar przenikania do dusz pacjentów w "Księdze z San Michele" Axela Munthe'a; Pięćdziesięcioletnie obserwacje konsekwencji zachorowania na gruźlicę; Gruźlica i jej konsekwencje psychiczne w świetle relacji dziennikarskich Stefana Żeromskiego; Tajemnicza choroba Fryderyka Chopina; Romantyczna podróż do litewskiego kurortu - Druskieniki Józefa Ignacego Kraszewskiego; Literackie ujęcie chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych na podstawie powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem"; Kreacja bohatera dotkniętego paraliżem w "Puszczy" Józefa Weyssenhoffa; Choroby psychiczne bohaterów Stefana Grabińskiego; Literacki obraz choroby psychicznej; Heteropatyczne stany uczuciowe Brunona Schulza w "Księdze listów"; Pokonać literaturą - konstrukacja artystyczna powieści Anny Mazurkiewicz "Jak uszczypnie, będzie znak"; Naznaczenie nowotworem w powieści Anny Mazurkiewicz "Jak uszczypnie, będzie znak"; Pacjent w rosyjskim szpitalu psychiatrycznym. Kreacja bohatera i semantyka przestrzeni szpitalnej (na przykładzie utworów W. Garszyna, A. Czechowa i L. Andriejewa); Przykłady patologii społecznych w naturalistycznej prozie Ludmiły Pietruszewskiej (nowela "Malieńkaja Groznaja"); Schizofrenia paranoidalna na przykładzie głównego bohatera powieści "Mały bies" F. Sołoguba; Problem leczenia w wybranych utworach Antoniego Czechowa i Jarosława Iwaszkiewicza; Między studium przypadku a opisem literackim. Bohaterowie i autorzy nowel neuropsychologicznych. IV. RÓŻNE WARIANTY BADAŃ NAD PSYCHOLOGICZNYMI ASPEKTAMI CIERPIENIA: Oblicza integracji; Wartość moralna osoby niepełnosprawnej psychicznie w konfrontacji z rzeczywistością; O terapeutycznej roli telewizji w świetle wybranych gatunków real-TV; Poczucie sensu życia u osób dorosłych będących w kryzysie. Prezentacja przypadków terapeutycznych; Rozważania o pozytywnym myśleniu inspirowane literaturą; Interpretacja "Przygód dobrego wojaka Szwejka" z medycznego punktu widzenia; Rehabilitacja sanatoryjna a rehabilitacja kliniczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94182/cz.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
M.in. wzmianki dot. lotnisk i działań wojennych w Przemyskiem w art. Andrzeja Olejki: Lotnictwo polskie i ukraińskie w wojnie o Galicję 1918-1919.
Bibliogr. s. 643-644.
Tekst częśc. ukr.
Wstęp: O dziejach, które krwią i namiętnością były pisane. Cz. I. EPOKA KOZACKA: Misja patriarchy jerozolimskiego Teofanesa III w obronie "wiary greckiej" w Rzeczpospolitej po unii brzeskiej; Instrukcja dla nuncjusza Stolicy Apostolskiej w Rzeczypospolitej Piotra Vidoniego w sprawie porozumień hadziackich. Przyczynek do dziejów polsko-ukraińskich; Derev'âni šlâhets'ki zamki Volini; Kilka uwag do początków powstania Bohdana Chmielnickiego; Wojna czy pokój? Sprawa kozacka na sejmie konwokacyjnym 1648 r.; Autonomia kozacka 1649 - jedyna szansa na samodzielne państwo?; Krims'kij hanat i Zboriv 1649: geneza kozac'kih planiv Islam-Gireâ; Mity a rzeczywistość przebiegu kampanii zborowskiej 1649 r.; Bezpieczeństwo strategiczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w świetle postanowień ugody zborowskiej. Zarys problemu i próba oceny; Hadziacz - ugoda ostatniej szansy; Stosunek polskich elit do "propolskiej" orientacji w łonie Kozaczyzny za czasów hetmaństwa Pawła Tetery; Deklaracja łaski naszej urodzonemu hetmanowi i wojsku naszemu Zaporowskiemu; Polityka hetmanów kozackich w pierwszej połowie lat 60. XVII wieku. Próby odbudowy jedności Ukrainy; Udział Kozaków w polityce dynastycznej króla Jana III Sobieskiego; Kozacy w oddziałach wojskowych i milicyjnych w Rzeczypospolitej w XVIII w.; Polscy historycy o Ukrainie w okresie nowożytnym; Badania profesora Janusza Wolińskiego (1894-1970) nad dziejami Kozaczyzny w XVII wieku; Kozaččina ta pol's'ko-kozac'ki vidnosini v naukovij tvorčosti Tadeuša Korzona (1839-1918). Cz. II. POD DOMINACJĄ ROSYJSKĄ: Niepokoje pogranicza ukraińskiego i tureckiego w latach 1736-1739 (doniesienia "Gazet Polskich"); Kawaleria Narodowa na Ukrainie w latach 1775-1788; Pol's'ki aristokrati Potoc'ki na vijs'kovij, pridvornij ta civil'nij službi Rosijs'kij imperii (kinec' XVIII - počatok XX st.); Rabacja galicyjska 1846 r. a powstanie styczniowe 1863 r. na Ukrainie prawobrzeżnej: próba porównania; Bojova pidgotovka ukrains'kih i pol's'kih vijs'kovih formuvan' pid čas I svitovoj vijni. Cz. III. W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ: Miejsce Ukrainy w federacyjnych koncepcjach obozu piłsudczykowskiego (1916-1921); Dlaczego Petlura zawarł sojusz z Piłsudskim? Sytuacja militarna Ukraińskiej Republiki Ludowej jesienią 1919 roku; Stavlennâ pol's'kih političnih sil Naddniprânsini do pitannâ ukrains'koi deržavnostiu berezni 1917 - kvitni 1918 rr. (doba Central'noi radi); Ukrains'ko-pol's'kij dialog u hodi vijni 1918-1919 rr.; Kriz' prizmu istorii: porivnâl'na harakteristika sučasnih ukraino-pol's'kih ta ukraino-rosijs'kih vidnosin; Lotnictwo polskie i ukraińskie w wojnie o Galicję 1918-1919 r.; Polityczne i wojskowe uwarunkowania sojuszu polsko-ukraińskiego w 1920 roku (Pakt Piłsudski-Petlura); Polityczno-militarne aspekty wyprawy kijowskiej 1920 roku; Polsko-ukraińska konwencja wojskowa 1920 roku i pomoc Wojska Polskiego w organizacji Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej; Diâl'nist' ukrains'kih učenih u Varšavs'komu universiteti v 20-30-h rokah XX st.; Nacional'na politika Pol'si i Ukraini v 20-30-h rokah XX st.; Drogi rosyjskich i ukraińskich oficerów do Polskiej Marynarki Wojennej - problem badawczy; Próba ustalenia przyczyn i sprawców śmierci ppłk. Jana Wojciecha Kiwerskiego dowódcy 27 WDP AK; Polityka Polski na południowo-wschodnich terenach II RP w 1944 roku; Dzieje Polski i Polaków we współczesnej ukraińskiej historiografii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94198 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Temat: Argüello, Kiko (1939- ). Madonna z Dzieciątkiem ; Białoszewski, Miron (1922-1983) - twórczość ; Brandstaetter, Roman (1906-1987) - twórczość ; Ebner, Ferdinand (1882-1931). Słowo i realności duchowe ; Gombrowicz, Witold (1904-1969) ; Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980). Mapa pogody ; Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - twórczość ; Kamieńska, Anna (1920-1986). Od Leśmiana ; Karłowicz, Mieczysław (1876-1909). Skąd pierwsze gwiazdy ; Kleiner, Juliusz (1886-1957) ; Konopnicka, Maria (1842-1910). Miłosierdzie gminy ; Krasicki (rodzina) ; Krasicki, Ignacy (1735-1801) ; Łobodowski, Józef (1909-1988). Ballada lubelska ; Maciejewski, Marian (1937- ) ; Markowski, Michał Paweł (1962- ). Czarny nurt ; Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; Mickiewicz, Adam (1798-1855) - twórczość ; Mickiewicz, Adam (1798-1855). Dziady ; Mickiewicz, Adam (1798-1855). Sonety krymskie ; Miłosz, Czesław (1911-2004) - twórczość ; Miłosz, Czesław (1911-2004). Świat ; Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) - twórczość ; Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883). Quidam ; Poe, Edgar Allan (1809-1849). Kruk ; Prus, Bolesław (1847-1912). Z żywotów świętych ; Sławińska, Irena (1913-2004) ; Słowacki, Juliusz (1809-1849) ; Słowacki, Juliusz (1809-1849). Sen srebrny Salomei ; Stanisław Papczyński (bł. ; 1631-1701) ; Teresa Benedykta od Krzyża (święta ; 1891-1942) ; Zalewski, Ludwik (1878-1952) ; Droga Neokatechumenalna ; Legenda o świętym Aleksym ; Aniołowie - w literaturze polskiej - historia ; Bohaterstwo - w literaturze polskiej - historia ; Bóg - w literaturze polskiej - historia ; Duchowość chrześcijańska ; Literatura polska - historia - 18-20 w ; Męka Pańska - w literaturze polskiej - historia ; Mistyka - w literaturze polskiej - historia ; Modlitwa - w literaturze polskiej - historia ; Noc - w literaturze polskiej - historia ; Obrzędy ; Religia - a literatura ; Szabat - w literaturze żydowskiej - historia ; Śmierć - w literaturze polskiej - historia ; Teologia chrześcijańska ; Rzym (Włochy) - w literaturze polskiej - historia ; Bibliografia osobowa ; Księga pamiątkowa ; Dramat polski - historia - 19 w ; Listy polskie - historia - 19 w ; Poezja polska - historia - 18-20 w ; Poezja polska - tematyka
M.in. dot. związków Ignacego Krasickiego z Dubieckiem.
Bibliogr. prac prof. Mariana Maciejewskiego za lata 1957-2008 s. 5-[19]. Indeks.
Bibliografia prac Profesora Mariana Maciejewskiego za lata 1957-2008 (oprac. Małgorzata Cwenk); Marian Maciejewski - uczony i katechista / Wojciech Kaczmarek; "Marian Maciejewski" w świetle antroponimii / Władysław Makarski. W KRĘGU HERMENEUTYKI KERYGMATYCZNEJ: Jeszcze o krytyce kerygmatycznej (Na marginesie lektury Ferdynanda Ebnera) / Bernadetta Kuczera-Chachulska; Trzy kroki na drodze wiary. Preliminaria kerygmatycznej interpretacji dramatu i teatru / Wojciech Kaczmarek; Słowa, przedmioty i gesty. Fragment o motywach pasyjnych w poezji Adama Mickiewicza / Wacław Pyczek; Dawca dobrych czynów. Droga kenozy w noweli Bolesława Prusa "Z żywotów świętych". Odczytywanie znaków / Jakub A. Malik; Trauma i egzystencja. Gombrowicz w optyce Lacana / Edward Fiała. STUDIA OŚWIECENIOWE I ROMANTYCZNE: Rodzinny Krasicki / Roman Doktór; Recepcja średniowiecznej legendy o Walgierzu i Heligundzie w kilku utworach poezji przedlistopadowej / Jerzy Weinberg; O "wtrąceniach sternowskich " i "oryginalności" we wczesnej polskiej epistolografii romantycznej - polemicznie / Małgorzata Cwenk; Adama Mickiewicza wiersze sztambuchowe / Teresa Kostkiewiczowa; O improwizacjach Mickiewicza - inaczej / Anna Opacka; Petersburski sen Mickiewicza / Danuta Danek; Motywy nokturnalne w poezji Adama Mickiewicza / Małgorzata Lisowska; [Arcydzieła są pełne łez...] / Danuta Zamącińska; Tradycja badawcza jako przedmiot refleksji historyka literatury (kilka spostrzeżeń na przykładzie "Sonetów krymskich") / Dariusz Seweryn; Dlaczego Słowacki tylko bywał wielkim poetą? W świetle jego "Listów do matki" / Marek Piechota; Norwidowy człowiek / Stefan Sawicki; Niebem zachwycony. Kilka uwag o poezji Norwida / Włodzimierz Toruń; "Rzym - jest to miasto ogromne". Szkic z poetyki przestrzeni w "Quidamie" Norwida / Piotr Chlebowski. TRADYCJA ROMANTYCZNA: Wiersz Edgara Allana Poego "Kruk" ("The Raven") w przekładzie Józefa Birkenmajera / Jerzy Starnawski; "Spojrzenie w górę" i "na dół". Słowacki- Karłowicz / Agata Seweryn; "Zardzałe zbroje". Z tradycji heroicznej w dwudziestowiecznej liryce polskiej / Agnieszka Czajkowska; "Ich okiem niewzruszonym...". "Mapa pogody" Jarosława Iwaszkiewicza czytana raz jeszcze / Małgorzata Łukaszuk; Wiersze późne Miłosza wobec liryki lat ostatnich Mickiewicza. Notatki z lektury tomiku "To" Czesława Miłosza. Z ZAGADNIEŃ LITERATURY I KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: Ballada z tamtej strony. O "Balladzie lubelskiej" Józefa Łobodowskiego / Tadeusz Kłak; Anny Kamieńskiej sąd nad poezją współczesną / Józef F. Fert; "Odechciewa się pychy umierania". Jeszcze o rozmowach Mistrza Mirona ze śmiercią / Jakub Kozaczewski; Tragiczność i ocalenie w poemacie "Świat" Czesława Miłosza / Andrzej Tyszczyk; Oskarżenie rytuału (kultura kontra sztuka) / Andrzej Zgorzelski; Wielka Reforma Teatralna według Ireny Sławińskiej (wspomnienie sentymentalne) / Jan Ciechowicz; Juliusz Kleiner i ks. Ludwik Zalewski. Kartka z dziejów kultury powojennego Lublina / Stanisław Fita. LITERATURA W KRĘGU ODNIESIEŃ RELIGIJNYCH: Staropolska "Legenda o św. Aleksym" a jej syryjski prawzór / Aleksander Kowalski; Poetyckie "angelofonie" w III części "Dziadów" Mickiewicza / Monika Kulesza-Gierat; Topika mistyczna w "Śnie srebrnym Salomei" / Katarzyna Duszyca; Miara miłosierdzia. O "Miłosierdziu gminy" Marii Konopnickiej / Beat K. Obsulewicz; Wieczny szabat. O dniu odpoczynku w literaturze polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego / Sławomir Jacek Żurek; Bóg, modlitwa i piękno w liryce Romana Brandstaettera / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa; Religia a literatura - koniec projektu? / Józef Japola. DUCHOWOŚĆ I TEOLOGIA: Konfesyjne zdumienia / Elżbieta Janus; Dać się prowadzić. Edyta Stein - pierwszych trzydzieści lat / Andrzej Wojnowski-Krigier; Genealogia osoby. Jana Pawła II wyprawa do ontologicznych źródeł ludzkiej egzystencji / ks. Robert Skrzypczak; Poczęcie i rodzenie dotyczy osoby / ks. Bogumił Gacka; Ikona w doświadczeniu ewangelizacyjnym Drogi Neokatechumenalnej / ks. Zbigniew Czerwiński.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94797 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again