Form of Work
Książki
(5)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(4)
Author
Kida Jan (1931- )
(1)
Kochanowicz Jan (1879-1969)
(1)
Kram Jerzy (1916-1995)
(1)
Tenner Juliusz (1861-1922)
(1)
Trapszo Anastazy
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(1)
1900 - 1909
(1)
1890 - 1899
(1)
Time Period of Creation
1901-1914
(1)
1901-2000
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Recytacja
(5)
Wymowa sceniczna
(3)
Aktorstwo
(1)
Caritas (teol.)
(1)
Czasownik
(1)
Czytanie
(1)
Dramat
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Język
(1)
Język polski
(1)
Język środowiskowy
(1)
Języki
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Konopnicka, Maria
(1)
Lektura szkolna
(1)
Maturzyści
(1)
Mimika
(1)
Miłosz, Czesław
(1)
Motywacja
(1)
Mowa
(1)
Nazwy własne
(1)
Onomastyka
(1)
Postmodernizm
(1)
Programy edukacyjne (informat.)
(1)
Przyboś, Julian
(1)
Przymiotnik łemkowski
(1)
Sienkiewicz, Henryk
(1)
Sztuka
(1)
Teatr
(1)
Terminologia
(1)
Uczucia
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wypracowania szkolne
(1)
Żeromski, Stefan
(1)
Subject: work
Dolina Issy
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Bajka i baśń
(1)
Ilustracje
(1)
Literatura dziecięca
(1)
Literatura fantastyczna
(1)
Literatura polska
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki dla szkół zawodowych
(1)
Przysłowia
(1)
Domain
Językoznawstwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Estetyka żywego słowa / Juliusz Tenner. - Lwów : H. Altenberg ; Warszawa : E. Wende i S-ka, 1904. - XI, 396, 7, [1] strona ; 18 cm.
(Wiedza i Życie : zagadnienia i prądy współczesne w dziedzinie wiedzy, sztuki i życia społecznego ; seria 3, t. 2)
Indeks.
WSTĘP": R. I. Znaczenie sztuki żywego słowa ; R. II. Poezya i żywe słowo ; CZ. I. TECHNIKA ŻYWEGO SŁOWA: A. Część merytoryczna: R. III. Mechanika głosu ; R. IV. Technika wymawiania: oddychanie, artykulacja, przecinkowanie ; B. Cz. intelektualna: R. VI. O akcentach ; R. VII. O słowach rdzennych ; CZ. II. ESTETYKA ŻYWEGO SŁOWA: R. VIII. O akcencie symbolicznym ; R. IX. O akcencie symbolicznym (C. d.) ; R. X. Pierwiastki muzyczne żywego słowa: A. Rytmiczność ; R. XI. Rym ; R. XII. Tempo ; R. XIII. Tętno ("mouvement") ; R. XIV. Stopniowanie ; R. XV. Wzruszenie i wyraz uczucia ; R. XVI. O nastroju w poezji współczesnej ; R. XVII. O akcencie nastrojowym ; R. XVIII. Muzyka żywego słowa w wygłaszaniu poezji ; R. XIX Styl w wygłaszaniu ; R. XX. Analiza krytyczna tekstu ; R. XXI. Ton zasadniczy i stosunek mówiącego ; R. XXII. O gestykulacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-37998, AD-25320 (2 egz.)
Book
In basket
Podstawy recytacji i mowy scenicznej / Jan Kochanowicz. - Wydanie 2 poprawione. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. - 134, [2] strony ; 21 cm.
Bibliografia na stronach 134-[135].
Skrypt dla wyższych szkół artystycznych.
Cele i przesłanki ; I. ROZBIÓR TEKSTU ; II. FORMY DŹWIĘKOWE POLSZCZYZNY: 1. Wydźwięk zdania ; 2. Akcentacja ; 3. Zestroje akcentowane i intonacyjne ; 4. Podmiot myślowy a akcent zdaniowy ; 5. Akcentacje wadliwe ; 6. Znaki przystankowe a żywe słowo ; 7. Proza zwykła i rytmiczna ; 8. Wiersz - istota i rodzaj ; II. REALIZACJA: 1. Wytyczne ; 2. Wygłaszanie prozy ; 3. Interpretacja wiersza: Pauza wierszowa, Średniówka, Transakcentacje, Skandowanie i wiersz-proza, Rymy ; 4. Tempo wygłaszania ; 5. Dźwięczność wygłaszania ; 6. Prostota interpretacji i patos ; 7. Postawa, oddech, trema ; IV. PRZYKŁDY: 1. Jan Kochanowski "Tren XIII" ; 2. Juliusz Słowacki "Balladyna" ; 3. Aleksander Fredro "Małpa w kąpieli" ; 4. Henryk Sienkiewicz "Potop" ; 5. Zdzisław Dębicki "Maj" ; 6. Marian Radoć "Pojedynek amerykański" ; 7. Gabriela Zapolska "Moralność Pani Dualskiej" ; 8. Konstanty Ildefons Gałczyński "Rozmowa z aktorem".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-25296 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-811.162.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Przekłdy uczuć wierszem i prozą wybrane z dzieł rozmaitych pisarzów , przeważnie polskich Zawiera : Przykłady uczuć wierszem i prozą wybrane
z dzieł rozmaitych pisarzów, przeważnie
polskich
WSTĘP - Znaczenie sztuki żywego słowa - Poezja i żywe słowo CZĘŚC I TECHNIKA ŻYWEGO SŁOWA - Mechanika głosu - Technika wymawiania. Oddychanie. Artykulacja - Przecinkowanie - O akcentach - O słowach rdzennych CZĘŚĆ II ESTETYKA ŻYWEGO SŁOWA - O akcencie symbolicznym - O akcencie symbolicznym - Pierwiastki muzyczne żywego słowa. Rytmiczność - Rym - Tempo - Tętno ("mouvement") - Stopniowanie - Wzruszenie i wyraz uczucia - O nastroju w poezji współczesnej - O akcencie nastrojowym - Muzyka żywego słowa w wygłoszeniu poezji - Styl w wygłoszeniu - Analiza krytyczna tekstu - Ton zasadniczy i stosunek mówiącego - O gestykulacji - O sztuce w ogóle - O szkole klasycznej i realnej - Mimika - O nerwach i ośrodkach - O poruszeniach głowy i ich znaczeniu - O czole - O brwiach - O oczach - O nosie - O ustach - O policzkach - O ramionach, tułowiu i rękach - O nogach - Zastosowanie mimiki do sceny - Zasady dobrego mówienia - O oddychaniu - Rodzaje oddychania głośnego - Podział deklamacyi - Temperament - Wrażenia - Myśl i jej formy - Uczucia i namiętności - Uczucia przyjemne spokojne (spokój, nadzieja,
pokora) - Uczucia przyjemne gwałtowne (radość, męstwo) - Uczucia nieprzyjemne spokojne (cierpienie, wstyd) - Uczucia nieprzyjemne gwałtowne (strach, gniew) - Namiętności (pijaństwo, szulerstwo, duma, chciwość,
miłość i jej różne rodzaje, przyjaźń, nienawiść) - Słabości fizyczne na scenie - Choroby duszy - Sen i śmierć - Przykład uczuć
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-38001 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang., ros., słowac.
Streszcz. ang., pol, 1 ros. przy pracach.
I. KULTURA A JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA: Językowy obraz świata a kultura ; Współzależność wyrazów rodzimych i zapożyczonych ; O kulturotwórczej roli gwary w edukacji regionalnej ; Częstotliwość słowa jako kryterium rozróżnienia między słownictwem aktywnym a pasywnym ; Specyfika stylu narracji na przykładzie życiorysów pracowników Lipawskiej Akademii Pedagogicznej ; Retoryka a idee postmodernistyczne ; Sztuki audiowizualne oraz ich rola w systemie fachowej edukacji językowej ; Konceptualizacja bankowo-giełdowego kodu kultury w słownictwie specjalistycznym w oparciu o niemiecką terminologię bankowo-giełdową ; Świat zagrody szlacheckiej w powieści Czesława Miłosza "Dolina Issy" ; Edukacja i nauczyciel wobec współczesnych przemian kulturowych ; Tworzenie się obywatelstwa w społeczeństwie wielokulturowym ; Język narzędziem komunikacji społecznej. Płaszczyzna metodologiczna ; Funkcje słownictwa wartościującego w artystycznym języku wybranych dzieł Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza ; Język, kultura, tradycja i wychowanie patriotyczne. II. EDUKACJA JĘZYKOWA A PRAKTYKA SZKOLNA: Kultura i literatura w edukacji językowej ; Badanie stopnia (poziomu) przyswajania słownictwa języka obcego (angielskiego) metodami statystyki językowej ; Językowo-kulturowy obraz zwierząt w podręcznikach i wypowiedziach uczniów klas młodszych ; Przyrostkowe słowotwórstwo przymiotników jakościowych w gwarze łemkowskiej (odczasownikowe rodzaje produktywne) ; Czynniki tekstowości w wypracowaniach szkolnych ; Poziom kultury politycznej uczniów klas maturalnych ; Przysłowia w podręcznikach i opracowaniach dydaktycznych ; Sposoby kształcenia sprawności językowej uczniów klas początkowych ; Perspektywy systemów komputerowo-informatycznych w ustnym nauczaniu mówienia w języku obcym. III. ONOMASTYKA I TERMINOLOGIA SPECJALNA: Nazewnictwo budowli dworskich w mowie młodego pokolenia w północno-poniewskim dialekcie języka litewskiego ; Osobowość i motywacja ; Z indeksacji polsko- i ukraińskojęzycznej terminologii logopedycznej ; Kulturowy i językowy aspekt nazw osobowych w świetle badań nad antroponimią ; Nazwy własne w literaturze dziecięcej i ich percepcja w świetle badań empirycznych a kształcenie językowe dzieci 9-10-letnich ; Metafory onomastyczne w konstrukcjach z pogranicza frazeologii i składni jako problem translatoryczny ; O mitologizmach w polszczyźnie ; Miejsce leksyki sakralnej w językowej dydaktyce turystyki. IV. EDUKACJA JĘZYKOWA W ASPEKCIE KULTUROWYM: Kształtowanie leksyki u dzieci w wieku przedszkolnym z ogólnym niedorozwojem mowy ; Odzwierciedlenie wartości i postaw w języku dzieci podczas emocjonalnej percepcji bajek ; Kultura relacji społecznych w organizacji ; Występujące w procesie nauczania konflikty w literaturze dziecięcej i możliwości ich rozwiązania ; Rozwój nawyków językowych dzieci przedszkolnych na zajęciach muzycznych. V. EDUKACJA JĘZYKOWA A PRAKTYKA SZKOLNA: Język i styl artystyczny wypowiedzi uczniów klas III w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej ; Możliwości wykorzystania bajek i baśni w kształceniu językowym dzieci młodszych klas ; Obraz i ilustracja w kształceniu językowym uczniów klas początkowych ; Czasowniki mentalne w dyskursie szkolnym ; Kompetencja komunikacyjna uczniów w nauczaniu zintegrowanym ; Program kształtowania języka i innych funkcji poznawczych dla dziecka z autyzmem ; Kompetencje językowe uczniów gimnazjum ; Miejsce zabaw inscenizowanych w edukacji językowej dziecka w wieku przedszkolnym ; Dydaktyka ortografii oparta na wzmocnieniach pozytywnych. VI. LITERATURA I SZTUKA W EDUKACJI: Bliżej słowa: recytacja w kształceniu językowym i literackim uczniów ; Aktorskie techniki interpretacyjne jako metoda czytania tekstu ; Wykorzystanie dzieł malarskich w kształceniu językowym - próba diagnozy ; Liryczny dydaktyzm wierszy Marii Konopnickiej dla dzieci ; Przybosia więź słońca-światła ze słowem-światłem. Cieszyńskie poezjo-byty poety z Gwoźnicy ; Pojęcie miłości bliźniego w ujęciu przypowieści biblijnej i wybranych dzieł malarskich ; Literatura fantasy w edukacji polonistycznej ; Odzwierciedlenie współczesnej kultury w wypowiedziach dzieci przedszkolnych w sytuacjach zabawowych ; Książka ilustrowana dla dzieci. Obraz, figuracja, ilustracja ; Nauczyciel edukacji artystycznej (plastyki) w świetle badań empirycznych. VII. JĘZYK A PROBLEMY WYCHOWANIA: Język jako element subkultury przestępczej ; Język opisu przeżyć religijnych. Analiza narracji autobiograficznych młodzieży ; Ocena relacji uczeń - nauczyciel w klasie szkolnej na tle badań empirycznych ; Oddziaływanie lektur szkolnych na postawy uczniów klas I-III ; Komunikacja alternatywna w edukacji dzieci z zaburzeniami porozumiewania werbalnego ; Wychowanie do wartości w zreformowanej szkole. Język warsztatów twórczych ; Edukacyjne programy komputerowe środkiem wspomagającym rozwój kompetencji językowych dziecka ; Konstrukcje składniowe o semantyce uogólnionej w kontekście edukacji językowej: aspekt praktyczny ; Ukierunkowanie kulturoznawcze w nauczaniu języków obcych - wymóg czasu ; Kultura nastolatków - język, tematyka, moralność ; Rola czynnika społecznego w rozwoju mowy dziecka ; Cechy specyficzne motywacji dorosłych do uczenia się języków obcych w różnych krajach ; Zależności między profesjonalizmem nauczyciela zawodu a jego zaangażowaniem emocjonalnym ; Rozwijanie kompetencji słownej uczących się w języku obcym (rosyjskim) ; Znaczenie studenckich podróży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-97287 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again