Form of Work
Książki
(28)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(2)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(26)
Author
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(2)
Mołdawa Tadeusz (1943- )
(2)
Rybicki Zygmunt
(2)
Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)
(1)
Andrejčin Mihajlo
(1)
Bartoszewicz Henryk. Kijowska Filarecja : z dziejów polskich organizacji niepodległościowych na Ukrainie przed wybuchem rewolucji rosyjskiej (pol.)
(1)
Bewszko Antoni
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Antoni Serednicki - pedagog, pisarz i tłumacz - jako badacz i krzewiciel pobratymstwa polsko-ukraińskiego (pol.)
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Świat słowiański w twórczej percepcji Aleksego Dmitrowskiego : szkic jubileuszowy z okazji 80-leci prof. Aleksego Zacharewicza Dmitrowskiego (pol.)
(1)
Broda Marian (1954- ). Archaiczne uwikłania i mentalno-społeczne korelaty sakralizacji władzy w Rosji (pol.)
(1)
Burda Andrzej (1913-1987)
(1)
Chwistek Józef
(1)
Fuks Tadeusz (?-2005)
(1)
Jaczewski Bohdan (1938-1992)
(1)
Jełowicki Marcin (1931-1998)
(1)
Kochański Aleksander
(1)
Kolankowski Zygmunt (1913-1998)
(1)
Konieczny Zdzisław (1930- )
(1)
Korboński Stefan (1901-1989)
(1)
Kowalewski Stanisław
(1)
Kozłowski Piotr. Wywiad i kontrwywiad polskich służb garnicznych w latach 1927-1935 (pol.)
(1)
Kwak Jan (1936- ). Na straży południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej : rola KamieńcaPodolskiego w XVII w. (pol.)
(1)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(1)
Małek Kazimierz. Zadania społeczne i polityczne Kościoła we współczesnym społeczeństwie obywatelskim III RP na przykładzie diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego (pol.)
(1)
Michna Ewa. Łemkowie - historyczen źródła współczesnych dylematów identyfikacyjnych (pol.)
(1)
Palczyński Leon
(1)
Piper Predrag (1950- ). Filologia rosyjska i filologia słowiańska jako czynnik kulturalnego renesansu i integracji w kulturze (pol.)
(1)
Pisuliński Jan (1968- ). Działalność Delegata dla spraw Małopolski Wschodniej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych (pol.)
(1)
Rot Henryk
(1)
Ruzikowski Tadeusz (1975- )
(1)
Rączy Elżbieta. Działalność Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1956. Zarys problematyki (cz.2) (pol.)
(1)
Rębisz Sławomir. Szkolnictwo wyższe Słowacji, Węgier i Ukrainy od roku 1990 : rys historyczny (pol.)
(1)
Sand Kazimierz
(1)
Siemaszko Tadeusz
(1)
Sokolewicz Wojciech
(1)
Starościak Jerzy
(1)
Stembrowicz Jerzy
(1)
Szpringer Michał
(1)
Tarakanowska M
(1)
Tarnawski Julian. Pochodzenie społeczne i religijne ludności rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym (pol.)
(1)
Tiholaz Anatolij Georgievič (1958- ). Rosyjska filozofia i rosyjski charakter narodowy (pol.)
(1)
Tych Feliks (1929-2015)
(1)
Ustrzycki Janusz. Stronnictwa polityczne w dyskrycie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa w organizacji pomocy doraźnej dla więźniów, uchodźców z ziem wcielonych do Rzeszy oraz uciekinierów z Warszawy i Wołynia (pol.)
(1)
Wais Kamil. Akcja letnia Związku Harcerstwa Polskiego w II oraz III RP - próba porównania (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Działalność społeczna i polityczna kobiet polskich w latach 1914-1939 (pol.)
(1)
Zakrzewska Janina (1928-1995)
(1)
Zakrzewski Witold
(1)
Zapasiewicz Jerzy
(1)
Zawadzka Barbara
(1)
Łach Stanisław (1938- )
(1)
Ślęzak Monika. Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1989 roku w opinii jej przedstawicieli (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Recepcja filozofii Mikołaja Bierdiajewa w Polsce (pol.)
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(18)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(27)
unknown (uk)
(1)
Language
Polish
(27)
Ukrainian
(1)
Subject
Rady narodowe
(16)
Polska
(10)
Samorząd gminny
(8)
Wieś
(6)
Szkolnictwo wyższe
(4)
Krajowa Rada Narodowa
(3)
Mniejszości narodowe
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Władza państwowa
(3)
Łemkowie
(3)
Administracja
(2)
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič
(2)
Dmitrovskij, Aleksej Zaharovič
(2)
Działalność charytatywna
(2)
Kobieta
(2)
Naczelnik gminy
(2)
Naród
(2)
Obozy harcerskie
(2)
Opieka społeczna
(2)
Organizacje
(2)
Organizacje tajne
(2)
Partie polityczne
(2)
Polska Partia Robotnicza
(2)
Pomorze Zachodnie
(2)
Praca społeczna
(2)
Rada Główna Opiekuńcza (1940-1945)
(2)
Robotnicy
(2)
Ruchy i organizacje chłopskie
(2)
Ruchy społeczne
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Sejm
(2)
Serednicki, Antoni
(2)
Służba bezpieczeństwa
(2)
Służba celna
(2)
Ukraińcy za granicą
(2)
Wysiedlanie
(2)
Zarządzanie
(2)
Związek Harcerstwa Polskiego
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Akcja "Burza"
(1)
Albania
(1)
Armia Krajowa
(1)
Armia Ludowa
(1)
Belaruskae gramadska-kul'turnae tavarystva
(1)
Berežans'kij muzej Bogdana Lepkogo
(1)
Biolodzy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Burns, Robert
(1)
Chełm (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Chwin, Stefan
(1)
Czechosłowacja
(1)
Delegatura Rządu na Kraj
(1)
Duchowieństwo greckokatolickie
(1)
Działalność charytatywna zPolska y1918-1939 r.
(1)
Egzekucja polskich oficerów w Katyniu
(1)
Elita władzy
(1)
Eulogiusz (1868-1946)
(1)
Fundusz Kultury Narodowej im. Józefa Piłsudskiego
(1)
Galicja
(1)
Gorzałczyński, Antoni
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Historiozofia
(1)
Ilustrowany Kurier Codzienny (czasop.)
(1)
Iwaniuk, Wacław
(1)
Jasienica, Paweł
(1)
Kasa im. Józefa Mianowskiego
(1)
Kasprowicz, Jan
(1)
Katyń (Rosja)
(1)
Kiernik, Władysław (1879-1971)
(1)
Kierownictwo Walki Cywilnej
(1)
Kierownictwo Walki Podziemnej
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kostenko, Lina Vasil'ivna
(1)
Kościół greckokatolicki
(1)
Krajove Tovaristvo Gospodars'ke "Sil's'kij Gospodar"
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Liga Kobiet Polskich
(1)
Liga Prizreńska
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura ukraińska
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Miejska Rada Narodowa (Lublin)
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Nauka
(1)
Nauka Polska (czasop.)
(1)
Naukove tovaristvo im. Ševčenka
(1)
Niemcy
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Odojewski, Włodzimierz
(1)
Okupacja
(1)
Organizacje młodzieżowe
(1)
Organizacje naukowe
(1)
Organizacje polonijne
(1)
Organon (czasop.)
(1)
PRL
(1)
PZPR
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Parlament
(1)
Subject: work
Beresteczko
(1)
Chłopi
(1)
Lekcja konwersacji
(1)
Nowa Myśl Polska (czasop. ; 2001-2004)
(1)
Ogniem i mieczem
(1)
Panorama Racławicka
(1)
Ptaki z niewidzialnej wyspy
(1)
Rada Perejasławska
(1)
Wołyń
(1)
Złoty pelikan
(1)
Subject: time
1901-2000
(4)
1801-1900
(3)
1918-1939
(3)
1939-1945
(3)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1918-1919
(1)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Ukraina
(3)
Kamieniec Podolski (Ukraina)
(2)
Krosno (woj. podkarpackie)
(2)
Niemcy
(2)
Przemyska, diecezja (katol.)
(2)
Rosja
(2)
Wrocławska, diecezja (ewang.-augsb.)
(2)
ZSRR
(2)
Brzeżany (Ukraina ; okręg)
(1)
Brzeżany (Ukraina)
(1)
Bucniów (Ukraina)
(1)
Lwów (Ukraina)
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Tarnopol (Ukraina ; okręg)
(1)
Tarnopol (Ukraina)
(1)
Wołyń (Ukraina)
(1)
Genre/Form
Szkice
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
28 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101553 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-8174 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
- Rady - organy władzy ludu pracującego - Rady narodowe w latach 1944-1950 - Organizacja rad narodowych - Z historii rad robotniczych i chłopskich w Polsce - Z doświadczeń pracy organizacyjno-masowej rad
delegatów ludu pracującego w ZSRR - Regulamin sesji rady narodowej - Zagadnienie pracy prezydiów rad narodowych
(w świetle doświadczeń województwa zielonogórskiego) - Komisje rad narodowych - Praca radnego w gromadzie (na podstawie doświadczeń
województwa krakowskiego) - Praca rad narodowych w dziedzinie rozpatrywania
skarg i zażaleń - Komitety blokowe (na tle pracy komitetów blokowych m. Krakowa) - Szkolenie polityczno-zawodowe w radach narodowych - Budżety terenowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-36150 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rozwój systemu zarządzania w Polsce Ludowej 2. Podstawowe pojęcia zarządzania gospodarką narodową 3. Zjednoczenia przedsiębiorstw państwowych 4. Prawne problemy koordynacji gospodarczej 5. Przedsiębiorstwo państwowe i prawne warunki jego
działania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-37351 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again