Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(12)
Author
Araminowicz Janusz
(1)
Czerwiński Andrzej (chemik)
(1)
Demiański Marek
(1)
Dymus Antoni
(1)
Elwell Dennis
(1)
Haładyj-Różak Janina
(1)
Jawdosiuk Mikołaj
(1)
Kaczmarek Eugenia
(1)
Kosiński Tadeusz
(1)
Kruczek Witold
(1)
Lasota Jan Piotr
(1)
Małuszyńska Krystyna
(1)
Muhin Konstantin Nikiforovič
(1)
Narbutt Jerzy (1925-2011)
(1)
Nesmeânov Andrej Nikolaevič (1911- )
(1)
Pin'skij A.A
(1)
Pointon A.J
(1)
Przytuła Marian
(1)
Strzałkowski Adam
(1)
Szczeniowski Szczepan (1898-1979)
(1)
Trzebiatowski Włodzimierz
(1)
Wiąckowski Stanisław Kazimierz (1929- )
(1)
Zel'dovic Jakov Borisivic
(1)
Âvorskij Boris Mihajlovič
(1)
Ćwiok Stefan (1933-2003)
(1)
Year
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(10)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Promieniotwórczość
(13)
Fizyka jądrowa
(6)
Atom
(4)
Fizyka
(4)
Reakcje jądrowe
(4)
Chemia jądrowa
(3)
Cząstki elementarne
(3)
Pierwiastki chemiczne
(3)
Energia jądrowa
(2)
Fale
(2)
Izotopy promieniotwórcze
(2)
Mechanika
(2)
Mechanika kwantowa
(2)
Metale
(2)
Neutrony
(2)
Woda
(2)
Akustyka
(1)
Amoniak
(1)
Analiza matematyczna
(1)
Antymon
(1)
Arsen
(1)
Azot
(1)
Berylowce
(1)
Bizmut
(1)
Bor
(1)
Brom
(1)
Chemia
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Chemia organiczna
(1)
Chlor
(1)
Chlorowce
(1)
Chromowce
(1)
Ciało stałe
(1)
Cyna
(1)
Cynkowce
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Drgania
(1)
Dyfrakcja fal
(1)
Ekologia
(1)
Elektrodynamika
(1)
Elektrony
(1)
Energetyka jądrowa
(1)
Energia
(1)
Fizyka atomowa
(1)
Fluor
(1)
Fosfor
(1)
Funkcje
(1)
German
(1)
Gleba
(1)
Glinowce
(1)
Hałas
(1)
Interferencja
(1)
Jod
(1)
Jony
(1)
Krzem
(1)
Litowce
(1)
Magnetyzm
(1)
Manganowce
(1)
Matematyka
(1)
Miedziowce
(1)
Nadtlenek wodoru
(1)
Nowotwory
(1)
Obwód elektryczny
(1)
Odpady
(1)
Optyka
(1)
Ozon
(1)
Ołów
(1)
Platynowce
(1)
Pole magnetyczne
(1)
Polon
(1)
Powietrze
(1)
Promieniowanie jonizujące
(1)
Promieniowanie jonizujęce
(1)
Promieniowanie kosmiczne
(1)
Prądy stałe
(1)
Półprzewodniki
(1)
Rachunek całkowy
(1)
Radiochemia
(1)
Roztwory
(1)
Rośliny
(1)
Równania całkowe
(1)
Selen
(1)
Siarka
(1)
Siarkowodór
(1)
Skandowce
(1)
Spektroskopia atomowa
(1)
Technika
(1)
Tellur
(1)
Teoria względności
(1)
Termochemia
(1)
Termodynamika
(1)
Tlen
(1)
Tytanowce
(1)
Wanadowce
(1)
Wiązania chemiczne
(1)
Wodór
(1)
Węgiel (chem.)
(1)
Żelazo
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-52169/t.1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Wstęp do fizyki jądra atomowego / Adam Strzałkowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. - 636, [3] s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
(Biblioteka Fizyki / red. Andrzej Trautman [i in.] ISSN 0137-5059 ; t. 5)
Indeks
Bibliogr. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-50344 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-51394 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks
I. Radiochemia ogólna 1. Wymiana izotopowa 2. Podział mikroilości izotopów promieniotwórczych
pomiędzy dwie fazy 3. Adsorpcja izotopów promieniotwórczych 4. Elektrochemia pierwiastków promieniotwórczych 5. Stan izotopów promieniotwórczych w bardzo małych
stężeniach II. Chemia przemian jądrowych 6. Chemia radiacyjna 7. Chemia atomów gorących 8. Otrzymywanie i wydzielanie izotopów promienio-
twórczych III.Chemia pierwiastków promieniotwórczych 9. Pierwiastki promieniotwórcze i izotopy promienio-
twórcze w przyrodzie 10. Sztuczne pierwiastki promieniotwórcze 11. Uran 12. Tor 13. Pierwiastki - produkty rozpadu uranu i toru 14. Pierwiastki transuranowe 15. Ogólne własności aktynowców 16. Chemia paliwa jądrowego IV. Radiochemia stosowana 17. Synteza związków znaczonych izotopami promienio-
twórczymi 18. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych do
badania budowy związków chemicznych i mechanizmów
reakcji chemicznych 19. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych i pro-
mieniowania jądrowego w chemii analitycznej 20. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych do wyzna-
czania stałych fizykochemicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-42185 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [129].
II. MECHANIKA KLASYCZNA I TEORIA WZGLĘDNOŚCI JAKO DWIE METODY OPISU ŚWIATA REALNEGO: 1.1. Elementy mechaniki klasycznej ; 1.1.1. Zasady dynamiki Newtona ; 1.1.2. Zasada względności ruchów, układy odniesienia ; 1.1.3. Przestrzeń i czas w rozumieniu klasycznym. Transformacja Galileusza ; 1.1.4. Doświadczenie Michelsona-Morleya ; 1.2. Teoria względności Einsteina ; 1.2.1. Postulaty Einsteina ; 1.2.2. Transformacja Lorentza długości i czasu ; 1.2.3. Czas i przestrzeń w teorii względności ; 1.2.4. Paradoks bliźniąt ; 1.2.5. Doświadczalne potwierdzenie dylatacji czasu ; 1.2.6. Dodawanie prędkości ; 1.2.7. Względność jednoczesności ; 1.2.8. Czasoprzestrzeń Minkowskiego ; 1.2.9. Elementy dynamiki relatywistycznej ; 1.3. Ogólna teoria względności ; 1.4. Model Wszechświata w OTW ; II. SIŁY, ODDZIAŁYWANIA, ENERGIA: 2.1. Oddziaływania podstawowe, źródła energii ; 2.1.1. Oddziaływania podstawowe i cząstki elementarne ; 2.1.2. Zasada zachowania energii ; 2.1.3. Energia mechaniczna układów związanych ; 2.1.4. Energia chemiczna ; 2.1.5. Energia słoneczna ; 2.1.6. Energia jądrowa ; 2.2. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna ; 2.2.1. Promieniotwórczość naturalna ; 2.2.2. Biologiczne skutki promieniowania jądrowego ; 2.2.3. Praktyczne zastosowanie energii jądrowej ; 2.3. Synteza termojądrowa - przewidywane źródło energii ; 2.3.1. Istota reakcji syntezy ; 2.3.2. Warunki realizacji syntezy termojądrowej ; 2.3.3. Kryterium Lawsona ; 2.3.4. Główne problemy techniczne w pracach nad kontrolowaną syntezą termojądrową ; III. RUCH FALOWY - WYBRANE ZAGADNIENIA: 3.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE. Równanie fali ; 3.2. Równanie drgań harmonicznych prostych ; 3.3. Fale akustyczne ; 3.3.1. Energia fali ; 3.3.2. Głośność dźwięków ; 3.4. Fale elektromagnetyczne ; 3.4.1. Widmo fal elektromagnetycznych ; 3.4.2. Propagacja FEM w ośrodkach materialnych ; 3.4.3. Światłowody ; 3.5. Efekt cieplarniany ; 3.5.1. Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego ; 3.5.2. Promieniowanie ciała doskonale czarnego ; 3.5.3. Model CDC zastosowany do Słońca i Ziemi ; 3.5.4. Uproszczony model efektu cieplarnianego ; IV. DUALIZM FALOWO-KORPUSKULARNY MATERII: 4.1. Kwantowe właściwości promieniowania ; 4.1.1. Wiadomości ogólne ; 4.1.2. Efekt fotoelektryczny ; 4.1.3. Zjawisko Comptona ; 4.1.4. Fotochemia a teoria kwantów ; 4.1.5. Dualizm kwantowo-falowy promieniowania ; 4.2. Falowa natura materii ; 4.2.1. Fale materii de Broglieĺa ; 4.2.2. Zasada komplementarności i zasada nieoznaczoności ; 4.3. ; Elementy mechaniki kwantowej ; 4.4. Mechanika kwantowa a mechanika klasyczna ; DODATKI: A. Zjawisko Dopplera w ujęciu relatywistycznym ; B. Społeczne uwarunkowania rozwoju energii ekologicznej ; C. Działanie pola magnetycznego na ładunki swobodne ; D. Testowanie mechaniki kwantowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-99944 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Chemia : podręcznik dla szkół rolniczych / Tadeusz Kosiński. - Wyd. 6 popr. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1973. - 482, [6] s. : portr., rys., tab. ; 24 cm.
Indeks
I. Chemia ogólna i niemetale - Podstawowe pojecia i prawa chemiaczne - Tlen - Wodór - Budowa materii - Woda - Prawo prostych stosunków objetościowych. Prawo
Avogadra - Kwasy, zasady i sole. Nadtlenek wodoru i nadtlenki
metali - Teoria jonów - Chlorowce - Układ okresowy pierwiastków - Siarka - Azot - Fosfor i arsen - Węgiel, krzem i bor - Koloidy II. Chemia organiczna - Wiadomosci wstępne - Węglowodory alifatyczne - Alkohole i etery - Produkty utleniania alkoholi - aldehydy, ketony
i kwasy - Estry i tłuszcze - Węglowodany (cukry, cukrowce) - Najważniejsze azotowe związki organiczne - Związki aromatyczne - Witaminy, hormony, enzymy i antybiotyki III.Metale - Ogólne wiadomości o metalach - Metale alkaliczne - Metale ziem alkalicznych - Glin (Al) - Miedziowce - Cynkowce - Metale ciężkie grupy węglowców - Metale pozostałych grup układu okresowego - Promieniotwórczość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-38398 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Fizyka doświadczalna. Cz. 6. Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Szczepan Szczeniowski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974-1980. - 619, [1] s. : il., rys., tab., wykr. ; 25 cm + [1] k. tab. złoż.
Indeksy
- Podstawowe własności jąder atomowych - Promieniotwórczość naturalna - Reakcje jądrowe - Neutrony - Składniki jądra atomu i ich wzajemne oddziaływania - Budowa jądra atomowego - Rozszczepianie najcięższych jąder; wyzwalanie
energii jądrowej na wielką skalę; energetyka
jądrowa - Promienie kosmiczne - Cząstki elementarne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-16812/cz.6 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Chemia nieorganiczna - podręcznik akademicki ; Amoniak - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Antymon - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Arsen - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Atom - budowa - podręcznik akademicki ; Azot - związki - podręcznik akademicki ; Berylowce - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Bizmut - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Bor - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Brom - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Chemia jądrowa - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Chlor - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Chlorowce - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Chromowce - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Cyna - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Cynkowce - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Fluor - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Fosfor - zagadnienia - podręcznik akademici ; German - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Glinowce - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Jod - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Krzem - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Litowce - związki - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Manganowce - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Metale - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Miedziowce - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Nadtlenek wodoru - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Ołów - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Ozon - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Pierwiastki chemiczne - podręcznik akademicki ; Platynowce - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Polon - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Promieniotwórczość - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Reakcje jądrowe - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Roztwory - badanie - podręcznik akademicki ; Selen - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Siarka - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Siarkowodór - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Skandowce - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Tellur - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Termochemia - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Tlen - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Tytanowce - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Wanadowce - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Węgiel (chem.) - związki - podręcznik akademicki ; Wiązania chemiczne - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Woda - chemia - podręcznik akademicki ; Wodór - zagadnienia - podręcznik akademicki ; Żelazo - związki - podręcznik akademicki
Indeksy
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-46951 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again