Form of Work
Książki
(16)
Publikacje naukowe
(9)
Artykuły
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(6)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(10)
Author
Florek Ludwik (1946- )
(2)
Seweryński Michał
(2)
Seweryński Michał (1939- )
(2)
Bednaruk Waldemar (1972- )
(1)
Beer Kazimierz
(1)
Bielaszka Robert
(1)
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(1)
Borzych Jacek
(1)
Brodowski Lidia
(1)
Chmielecki Michał (prawo)
(1)
Filipecki Maciej
(1)
Gruszczak Artur (1965- )
(1)
Jurgilewicz Marcin
(1)
Jędruch Józef (1972- )
(1)
Kantor-Kilian Anna
(1)
Kimla Adrianna
(1)
Kmiecik-Baran Krystyna (1948- )
(1)
Korab Kamila
(1)
Kozłowski Artur (1972- )
(1)
Kuźniar-Kwiatek Dagmara
(1)
Kłusek Joanna
(1)
Ludwikowski Stanisław
(1)
Malinowska Irena (1961- )
(1)
Matey-Tyrowicz Maria (1931-2016)
(1)
Małecka Elżbieta (prawnik)
(1)
Michalski Mariusz (prawo)
(1)
Mroczyński-Szmaj Łukasz
(1)
Ochał-Pondo Marzena
(1)
Olszewski Jan (1960- )
(1)
Pacławski Jakub Łukasz
(1)
Plis Jerzy
(1)
Podmiotko Sebastian
(1)
Puślecki Zdzisław W. (1947- )
(1)
Pyrża Andrzej (1948- )
(1)
Rybicki Jan (1959- )
(1)
Safjański Tomasz
(1)
Sagan Stanisław (1951- )
(1)
Serafin Tobiasz
(1)
Solecka Barbara (prawo)
(1)
Stola Tomasz
(1)
Stępkowski Łukasz
(1)
Sulowski Stanisław
(1)
Szpyt Kamil
(1)
Tęcza Kamil
(1)
Znamirowski Jakub
(1)
Łabuz Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(4)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(17)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Urzędnicy
(1)
Subject
Prawo międzynarodowe
(9)
Prawo pracy
(7)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Praca
(3)
Prawa człowieka
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo kosmiczne
(2)
Przestrzeń kosmiczna
(2)
Traktat lizboński (2007)
(2)
Umowy międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Czas pracy
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europa 2020
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Euroregiony
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Globalizacja
(1)
Granice
(1)
Handel ludźmi
(1)
Hayek, Friedrich August von
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Integracja europejska
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konwencja z Aarhus (1998)
(1)
Korupcja
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Kryminologia
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Misiuk, Andrzej
(1)
Międzynarodowy Festiwal "Godność i Praca"
(1)
Mobbing
(1)
NATURA 2000
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odszkodowania wojenne
(1)
Parlament
(1)
Patenty
(1)
Państwo prawne
(1)
Polacy za granicą
(1)
Policja
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca przymusowa
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo patentowe
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo własności przemysłowej
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przymus
(1)
Referendarze sądowi
(1)
Rejestr publiczny
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samostanowienie narodów
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Sądownictwo
(1)
Transport
(1)
Urzędnicy
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Wywiad wojskowy niemiecki
(1)
Zapobieganie
(1)
Znak towarowy
(1)
Zwalczanie
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: work
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1901-2000
(3)
1801-1900
(1)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Chiny
(1)
Europa
(1)
Niemcy
(1)
Skandynawia
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(7)
Materiały konferencyjne
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Film
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Fizyka i astronomia
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Historia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe prawo pracy / Ludwik Florek, Michał Seweryński. - Stan prawny na 1988 r. - Warszawa : Instytut Wydaw. Zw. Zawodow., 1988. - 334 s. ; 21 cm.
Streszcz. w j.ang., franc., ros.
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Authority data
Prawo pracy - prawo międzynarodowe (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach [420]-441.
R. I. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE REGULACJE PRAWNE: 1. Polskie przepisy prawne ; 2. Europejskie akty prawne ; 3. Organizacja Narodów Zjednoczonych ; 4. Międzynarodowa Organizacja Pracy ; 5. Orzecznictwo i komentarz ; R. II. WYBRANE TYPY PRZESTĘPSTWA HANDLU LUDŹMI: 1. Prostytucja - eksploatacja seksualna ; 2. Systemy prawne regulujące prostytucję ; 3. Praca przymusowa ; 4. Żebractwo ; 5. Wyłudzanie świadczeń socjalnych ; 6. Handel dziećmi w polskim systemie prawnym ; 7. Przemyt ludzi i nielegalna migracja ; R. III. METODY DZIAŁANIA SPRAWCÓW HANDLU LUDŹMI: 1. Profil sprawców handlu ludźmi ; 2. Proces werbowania ofiar oraz struktury grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi ; 3. Mechanizmy działania sprawców handlu ludźmi ; 4. Szlaki tranzytowe ; 5. Struktury grup przestępczych ; 6. Metody maskowania działalności przestępczej ; R. IV. TAKTYKA I METODYKA CZYNNOŚCI WYKRYWCZYCH: 1. Identyfikacja przestępstwa handlu ludźmi i ich ofiar ; 2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze ; 3. Zakup kontrolowany ; 4. Analiza kryminalna ; 5. Czynności dochodzeniowo-śledcze ; 6. Analiza wypowiedzi w sprawach dotyczących handlu ludźmi ; 7. Śledztwo finansowe ; 8. Pranie pieniędzy w przestępstwie handlu ludźmi. Aspekty ekonomiczne i finansowe handlu ludźmi ; R. V. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ZWALCZANIU HANDLU LUDŹMI W ŚWIETLE WYWIADU KRYMINALNEGO: 1. Rola Europejskiego Urzędu Policji (Europol) w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi ; 2. Rola Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol) w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi ; 3. Rola Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Unii Europejskiej (Frontex) w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi ; 4. Zwalczanie handlu ludźmi przez Grupę Zadaniową ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego (Baltcom) ; 5. Rola Europejskiej Centrum Egzekwowania Prawa dla Europy Południowo-Wschodniej (SELEC) w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi ; 6. Zwalczanie zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi w ramach programu Comprehensive Operational Strategic Planning for the Police ; 7. Zwalczanie handlu ludźmi w ramach programu The European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT ; 8. Możliwości identyfikowania i lokalizacji majątku związanego z procederem handlu ludźmi w ramach sieci Carin ; R. VI. WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI LUDŹMI: 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ; 2. Policja ; 3. Straż Graniczna ; 4. Rola Europejskiego Urzędu na rzecz Poszerzenia Współpracy Sądowniczej (Eurojust) w ściganiu przestępstw handlu ludźmi ; 5. Wydanie i wykonanie europejskiego nakazu aresztowania w poszukiwaniach podejrzanych o handel ludźmi ; 6. Wydanie i wykonanie europejskiego nakazu dowodowego ; 7. Wnioski o pomoc prawna ; 8. Powoływanie wspólnych zespołów śledczych w procesie dowodzenia przestępstw handlu ludźmi ; 9. Prowadzenie śledztw lustrzanych o przestępstwa handlu ludźmi ; 10. Współpraca w ramach obszaru Schengen w aspekcie zwalczania handlu ludźmi ; 11. Działania Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w zwalczaniu handlu ludźmi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i orzecznictwa na stronach [252]-263.
I. ANALIZA WYBRANYCH PROBLEMÓW PRAWA AUTORSKIEGO I SUGEROWANE KIERUNKI REFORM: 1. Ostatnie zmiany w prawie autorskim i propozycje dalszych reform. 2. Dozwolony uzytek osobisty utworów muzycznych chronionych a uniwersalna dostępność publikacji (UDP). 2. "Przenoszalność" autorskich praw majątkowych. Problematyka pojęcia utworu zbiorowego. 5. Prawo włoasności na donrach niematerialnych w odniesieniu do praw autorskich w sieci. 6. Własność intelektualna uzytkownika portalu społecznościowego a regulamin portalu. 7. Charakterystyka przestępst z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - wybrane zagadnienia. 8. Plagiat a utwór inspirowany. II. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 9. Ochrona poufnych informacji przedsiębiorstwa - przegląd zasadniczych instrumentów prawnych. 10. Koszty uzyskania przychodów z działalności twórczej. 11. O prawnych skutkach śmierci w świecie (nie tylko) wirtualnym. Zarys problematyki. 12. Prawa autorskie z umowami dotyczącymi zaprojektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych. 13. Możliwości wykorzystania arbitrażu i mediacji w rozwiązaniu sporów w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. III. ANALIZA WYBRANYCH PROBLEMÓW PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ: 14. Wynalazek - pojęcie oraz sposoby jego skutecznej ochrony jako nowatorskiego rozwiązania technicznego na gruncie prawa własności intelektualnej. 15. Ewolucja systemu ochrony własności przemysłowej - prace urzędu patentowego RP ; 16. Jednolity system ochrony patentowej w Unii Europejskiej. 17. Zasadność ograniczenia prawa patentu. 18. Oznaczenia geograficzne w kontekście Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie handlu i inwestycji UE-USA. 19. Wypaczenie znaku towarowego. 20. Status prawny organów postepowania upadłościowego w procesie dotyczącym ochrony własności przemysłowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
Article
In basket
Materiały z ogólnopolskiej konferencji, 10 czerwca 2016 r.
Indeks.
Znaczenie prawa kosmicznego w polskiej polityce zagranicznej / Andrzej Misztal, Łukasz Kułaga. Aktywność Parlamentu Europejskiego w zakresie prawa kosmicznego i europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej / Karol Karski, Vita Zagórowska. Rejestracja obiektów kosmicznych / Katarzyna Myszona-Kostrzewa. Odpowiedzialność międzynarodowa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne / Zdzisław Galicki. Regres w odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez obiekt kosmiczny wobec innych uczestników wspólnego wypuszczenia i podmiotów prywatnych / Mateusz Irmiński. Rozstrzyganie sporów związanych z działalnością kosmiczną / Katarzyna Michałowska. Prawo własności intelektualnej, jego relacje z prawem kosmicznym i główne problemy stosowania / Leonard Łukaszuk. Ochrona środowiska w corpore iusis spatialis. Uwagi de lege lata i de lege ferenda / Maria M. Keing-Witkowska. Loty suborbitalne - aspekty prawne / Ksawery Garapich, Maciej Piotrowski. Francuskie regulacje dotyczące prawa kosmicznego - czy warto się inspirować?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, 22 marca 2018 r., Rzeszów.
Bibliografie przy referatach.
Streszczenia w języku angielskim przy referatach.
Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, 22 marca 2018 r., Rzeszów.
Samostanowienie narodów a integralność terytorialna. Perspektywa komparatystyczna / Krzysztof Trnka ; Od Quebecu do Kosowa. Problemy stosowania prawa do samostanowienia / Anna Muś ; Samostanowienie a integralność. Kosowo 10 lat po ogłoszeniu niepodległości / Karolina Jaromij ; Prawo narodów do samostanowienia na przykładzie kazusu krymskiego jako wyraz instrumentalnego stosowania norm prawa międzynarodowego przez Federację Rosyjską / Mateusz Czosnyka ; Kazus kataloński - między niepodległością a autonomią / Sabina Kubas, Marek Podraza ; Zagadnienie zakresu temporalnego prawa do samostanowienia narodów na tle problemu integracji w wybory prezydenckie w USA w 2016 r. / Radosław Fordoński ; Rozważania o suwerenności i postsuwerenności w kontekście zmian w polskim sektorze energetycznym / Paweł Konrad Domagała.
Book
In basket
Na 4 s. okł. błędny zapis ISBN 837702178-1.
Bibliogr. po poszczeg. rozdz.
Streszcz. ang. i niem.
I. AKSJOLOGICZNE PODSTAWY INTEGRACJI: Próba syntezy filozofii Unii Europejskiej ; Wspólnota Europejska w koncepcjach ojców założycieli ; Stosunek Kościoła katolickiego do Unii Europejskiej. II. PRAWNE PODSTAWY INTEGRACJI: Pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskiego Trybunału Konstytucyjnego ; Traktat Lizboński i Karta Praw Podstawowych - geneza, znaczenie, charakterystyka ; Wpływ uzasadnienia wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. na treść uzasadnienia wniosku grupy senatorów RP reprezentowanych przez senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego w sprawie stwierdzenia niezgodności umowy międzynarodowej (Traktatu Lizbońskiego) z Konstytucją RP. III. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ: Unijny wymiar sprawiedliwości ; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. IV. GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA: Zmiany w zakresie polityki w dziedzinie transportu wprowadzone do traktatów założycielskich Unii Europejskiej przez Traktat Lizboński. Zarys problematyki ; Pięć lat w Unii Europejskiej - środowiskowy punkt widzenia ; Znaczenie Szóstego Programu Działań na Rzecz Środowiska i wybranych aktów prawa miękkiego dla inspirowania oraz tworzenia polityki i prawa ekologicznego Unii Europejskiej. V. VARIA: Eurosierctwo w świetle wybranych przepisów prawa rodzinnego i oświatowego ; Prawo wspólnotowe a elastyczny czas pracy w Polsce. DODATEK: Odpowiedzialność Kościołów za Europę ; Polskie euro - Quo vadis?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Na okł. podtyt.: księga jubileuszowa.
Instytucja referendarza sądowego w ustawodawstwie wybranych krajów europejskich / Aneta Małgorzata Arkuszewska ; Instytucja mediacji w sprawach cywilnych - analiza prawno-porównawcza / Marcin Białecki ; Zmierzch feudalizmu na Wyspie Sark - globalne wzorce, lokalne tradycje / Grzegorz Bonusiak ; Zarys ewolucji ochrony młodych pracowników w wybranych dokumentach Międzynarodowej Organizacji Pracy / Maria Bosak ; Samorząd terytorialny w Szwecji / Justyna Ciechanowska ; Uwarunkowania modelu ochrony trwałości stosunku pracy w polskiej gospodarce rynkowej w dobie globalizacji / Antoni Dral ; Tradycja romanistyczna w kulturze prawnej Europy / Elżbieta Ejankowska, Renata Świrgoń-Skok ; Rola i znaczenie zaburzeń psychicznych w prawie karnym - rozważania na tle stanów warunkujących niepoczytalność i poczytalność ograniczoną / Anna Golonka ; Oblicza Unii Europejskiej. Tożsamość ponadnarodowa jako wyzwanie dla teorii i praktyki integracji europejskiej / Danuta Kabat-Rudnicka, Zbigniew B. Rudnicki ; Friedrich von Hayek - krytyk konstytucyjnej ochrony praw socjalnych / Hubert Kaczmarczyk ; Społeczeństwo informacyjne, nowy sposób zarządzania / Konrad Kędzierski ; Nowe wyzwania międzynarodowego prawa kosmicznego w XXI wieku / Łukasz Koba, Marcin Pączek ; Kształtowanie się regulacji prawnych dotyczących prawa koalicji w aktach prawa międzynarodowego / Aneta Kowalczyk ; Alterum non laedere i uniwersalność rzymskich zasad prawa / Marek Kuryłowicz ; Globalizacja idei polityczno-prawnych. Szanse i zagrożenia / Artur Łuszczyński ; Współpraca międzyregionalna jako czynnik rozwoju samorządu terytorialnego / Maria Michur-Ziemba ; Przepis art. 66 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a mechanizm kontroli decyzji ZUS / Andrzej Milewski, Anna Musiała, Jarosław Jankowiak ; Sprawiedliwość społeczna a bezpieczeństwo / Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski ; O potrzebie Powszechnej Deklaracji Praw Narodów w dobie globalizacji / Jerzy Plis ; Zmiany w systemie ewidencjonowania i rejestracji przedsiębiorców - konsekwencja globalizacji? (zarys problemu) / Beata Sagan, Piotr Kluz ; Państwo narodowe wobec procesów integracji europejskiej i globalizacji / Stanisław Sagan ; Ewolucja konstytucji państw nordyckich / Viktoriya Serzhanova ; Prawo rzymskie balastem, czy źródłem inspiracji dla postępu i rozwoju nowoczesnych badań?! / Bronisław Sitek ; Procesy związane z globalizacją w samorządzie terytorialnym na przykładzie dużych miast / Mariusz Szyrski ; Notariusze konsystorza okręgowego w Piotrkowie [Trybunalskim] / Władysław Piotr Wlaźlak ; Strefy specjalne w prawie administracyjnym - a przywileje dla przedsiębiorców dla terenie specjalnych stref ekonomicznych - przyczynek do dyskusji / Lidia Zacharko ; Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych - Rzym II (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40) / Łukasz Żarnowiec.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Pokłosie I Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa, zorganizowanej przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego we wrześniu 2016 roku.
Bibliografia przy rozdziałach.
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Streszczenia w języku angielskim.
Artur Gruszczak, Meandry współczesnego bezpieczeństwa - refleksja nad regionalnymi i globalnymi wyznacznikami ładu międzynarodowego ; Paweł Frankowski, Globalny regionalizm we współczesnym ładzie światowym ; Agata Kleczkowska, "Państwo upadłe" a zakaz użycia siły - uwagi z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego ; Paula Marcinkowska, Problemy bezpieczeństwa w sąsiedztwie UE - implikacje dla Europejskiej Polityki Sąsiedztwa ; Paulina Antoń, Propozycje reform w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej w obliczu kryzysu migracyjnego w Europie ; Magdalena Kania, Bezpieczeństwo poprzez wspólne działania: w stronę wspólnej polityki imigracyjnej UE ; Michał Skorzycki, Dialog unijno-turecki w sprawie uchodźców na tle procesu renacjonalizacji kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej ; Justyna Salamon, "Iniciativa 5+5 Defensa" jako gwarant bezpieczeństwa w zachodniej części Morza Śródziemnego ; Marek Czajkowski, Rola operacji syryjskiej w polityce Kremla ; Piotr Bajor, Foreign and security policy in the program principles of the Ukrainian political parties ; Agnieszka Sawicz, Partie nacjonalistyczne w procesie kształtowania się ukraińskiej sceny politycznej w latach 1988-1994 ; Karolina Gorazda, Intenyfikacja wpływu Arktyki na bezpieczeństwo międzynarodowe i rywalizacja państw w regionie polarnym ; Robert Wężowicz, Zapomniane teorie potęgi morskiej "La Belle Époque ; Artur Gruszczak, Perspektywy powołania służby wywiadowczej Unii Europejskiej ; Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Transformacja wspólnoty wywiadowczej Stanów Zjednoczonych po 11 września 2001 roku ; Michał Rekowski, Wyzwania dla wprowadzania regionalnego reżimu kontroli "Small arms and light weapons" w Azji Południowo-Wschodniej ; Łukasz Jureńczyk, Główne kierunki zabezpieczenia potrzeb Afganistanu w zakresie dostępu do energii elektrycznej ; Marcin Lasoń, Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych poza granicami państw w drugiej dekadzie XXI wieku - między koniecznością a odpowiedzialnością ; Łukasz Dawid Dąbrowski, Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronnośco i bezpieczeństwa państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Książka zawiera wybrane i oprac. materiały z I Międzynarodowego Festiwalu "Godność i praca", który odbył się w Gdańsku w dn. 25-31.08.2003 r.
1. Prawo i etyka pracy w obliczu integracji europejskiej, sytuacja polskich pracodawców i pracobiorców; 2. Zagrożenia współczesnego miejsca pracy - aspekty społeczne; 3. Forum filmowe; 4. Rozważania o etyce pracy; 5. Kodeksy etyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ; 203)
Streszcz. w j. niem.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Streszcz. niem. Spis treści także w jęz. niem.
I. POLSCY ROBOTNICY PRZYMUSOWI W TRZECIEJ RZESZY: 1. Polityka zatrudnienia w Trzeciej Rzeszy; 2. Rekrutacja, rozmieszczenie i struktura polskich robotników przymusowych do pracy w Rzeszy; 3. Warunki pracy i życia robotników przymusowych; 4. Deportacje i praca przymusowa Polaków w świetle norm prawa międzynarodowego. II. PAŃSTWOWE I SPOŁECZNE DZIAŁANIA NA RZECZ MORALNEGO I MATERIALNEGO ODSZKODOWANIA DLA POLSKICH ROBOTNIKÓW PRZYMUSOWYCH: 1. Stanowisko władz polskich w latach 1945-1988 wobec odszkodowań; 2. Rozwój społeczno-politycznej dyskusji wokół odszkodowań dla robotników w powojennych Niemczech; 3. Odszkodowania indywidualne za pracę niewolniczą (przymusową) na rzecz Trzeciej Rzeszy jako zagadnienie prawa międzynarodowego; 4. Walka o odszkodowania moralne i materialne za pracę przymusową w Trzeciej Rzeszy (1939-1945). III. FUNDACJA "POLSKO-NIEMIECKIE POJEDNANIE" : 1. Wypłata świadczeń dla ofiar prześladowań nazistowskich w Polsce w latach 1992-2004 prowadzonych przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
W kręgu nauki o bezpieczeństwie / redakcja naukowa Marcin Jurgilewicz, Stanisław Sulowski. - Warszawa : Difin, 2018. - 242, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Na stronie przytytułowej: Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Misiukowi.
Bibliografia na stronach [235]-242.
Dla pracowników naukowych, osób zatrudnionych w administracji publicznej, studentów bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, politologii, prawa oraz administracji.
Przyczynek do biografii ; BEZPIECZEŃSTWO W ASPEKTACH PRAWNO-POLITOLOGICZNYCH: Rzecz o bezpieczeństwie prawnym ; Kultura przekazu informacji a bezpieczeństwo prawne w cyberprzestrzeni ; Bezpieczeństwo w perspektywie wybranych koncepcji psychologicznych ; Korupcja jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnych państw ; Bezpieczeństwo i porządek publiczny kształtowane aktami prawa miejscowego stanowionymi przez wojewodów i terenowe prgany administracji niezespolonej ; Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Hiszpanii ; BEZPIECZEŃSTWO W ASPEKTACH HISTORYCZNYCH: Przestrzenny wymiar bezpieczeństwa społeczności lokalnych ; Bezpieczeństwo granic Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego ; Bezpieczeństwo państwa a kontrola ruchu granicznego w II RP ; Za kulisami działalności Abwehry przeciwko Polsce po 1918 roku ; Próby stworzenia nowego modelu cywilnej kontroli nad armią po zakończeniu zimnej wojny ; BEZPIECZEŃSTWO W ASPEKTACH INSTYTUCJONALNO-FORMALNYCH: Z problematyki modeli Policji ; Czynności dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-rozpoznawcze w działaniach Policji ; Prywatyzacja zadań policyjnych na przykładzie usług ; Bezpieczeństwo imprez masowych - wybrane problemy ; Istota współczesnego zarządzania jako element bezpieczeństwa ; Specjalne użycie broni - nowe rozwiązanie w zakresie użycia broni palnej przez Policję w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Polska i Europa Wobec Wyzwań Współczesnego Świata)
Bibliografia, netografia przy rozdziałach.
I. Gospodarcza i finansowa konkurencyjność Unii Europejskiej w XXI wieku. Problemy, wyzwania, prognozy ; II. Kierunki rozwoju Unii Europejskiej w strategii "Europa 2020" ; III. Unia Europejska-Chiny w warunkach kryzysu gospodarki światowej ; IV. Społeczność lokalna a rozwój gospodarczy ; V. Rola ewaluacji w kreowaniu polityki regionalnej ; VI. Od granicy do transgranicza. Rozważania teoretyczne na marginesie problematyki euroregionów ; VII. Zabezpieczenie społeczne w dobie kryzysu gospodarki światowej ; VIII. Młodzież, bezrobocie, wykluczenie - nowe-stare wyzwania unijnej polityki społecznej ; IX. Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Polski z perspektywy czynnika demograficznego ; X. System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej - system in statu nascendi ; XI. Wzmocnienie rzeczywiste czy iluzoryczne? Parlamenty narodowe w systemie wczesnego ostrzegania po traktacie lizbońskim ; XII. Europejska Inicjatywa Obywatelska instrumentem wzmacniającym zasadę demokracji w Unii Europejskiej (?) ; XIII. Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa po wejściu w życie Traktatu z Lizbony ; XIV. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony po traktacie lizbońskim. Ocena funkcjonowania ; XV. Polityczne aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego (casus Ukrainy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again