Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(5)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(7)
Author
Barnier Michel (1951- )
(4)
Masclet Jean-Claude
(4)
Streżyńska Anna
(2)
Bednaruk Waldemar (1972- )
(1)
Dynia Elżbieta
(1)
Grabowska Genowefa (1944- )
(1)
Jureńczyk Łukasz (1981- )
(1)
Sadowski Sławomir (historyk)
(1)
Sierzputowska Kamila
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor (1960- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(11)
Ochrona środowiska
(6)
Polityka ochrony środowiska
(3)
Prawa człowieka
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Odpady
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Traktat lizboński (2007)
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Broń jądrowa
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas pracy
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Komitet Praw Człowiek
(1)
Konsumenci (ekonomia)
(1)
Kościół katolicki
(1)
Medycyna
(1)
NATO
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
System obronny państwa
(1)
Sądownictwo
(1)
Słuszność (prawo)
(1)
Transport
(1)
Uchodźcy
(1)
Wizy
(1)
Wojna 1990- domowa w Ruandzie
(1)
Wojsko
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Śmierć
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
1989-2000
(3)
Subject: place
Kosowo
(1)
Wielka Syrta (zatoka)
(1)
Zakaukazie
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Dokumenty elektroniczne
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Bibliogr.
I. Zagadnienia ogólne : 1. Terminologia ; 2. Geneza prawa środowiska ; 3. Organizacje międzynarodowe wobec prawa środowiska ; 4. Organizacje europejskie II. Kodyfikacja prawa środowiska : 1. Uwagi ogólne ; 2. Płaszczyzny kodyfikacji międzynarodowego prawa środowiska ; 3. Projekty kodyfikacji podejmowane przez instytucje międzynarodowe III. Źródła prawa środowiska : 1. Powszechne prawo międzynarodowe 2. Prawo Wspólnot Europejskich 3. Prawo wewnętrzne państw IV. Instytucje i mechanizmy wspólnotowego prawa środowiska : 1. Instytucje i organy ; 2. Mechanizmy i narzędzia tworzenia oraz stosowania prawa V. Cele i zasady wspólnotowej polityki ekologicznej : 1. Uwagi ogólne ; 2. Cele polityki ekologicznej ; 3. Zasady polityki ekologicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-349 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe KUL ; 182)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE)
Tekst tł. z fr.
Bibliogr. s. 134-135
Cz. I Zakres władzy i kompetencje : 1. Podstawy prawne polityki wspólnotowej w dziedzinie ochrony środowiska ; 2. Kompetencja wspólnotowa a kompetencja państwowa ; 3. Polityka ochrony środowiska a zasada subsydiarności w Unii Europejskiej : spojrzenie ekonomisty ; 4. Wdrożenie wspólnotowych norm ochrony środowiska przez państwa członkowskie ; Kompetencje Wspólnoty Europejskiej w zakresie zawierania umów w dziedzinie środowiska ; W stronę warunkowości ochrony środowiska? ; Prawna ochrona środowiska w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ; Nowatorska współpraca dla trwałego rozwoju ; Ochrona środowiska we wspólnotowej polityce rozwoju na Karaibach ; Ingerencja ekologiczna ; O instynkcie stadnym, czyli geneza grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim ; Zieloni i miejsce środowiska naturalnego w debatach Parlamentu Europejskiego : tematyka dominująca grupy Vigie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-502/504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe KUL ; 182)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE)
Tekst tł. z fr.
Cz. II Polityka Wspólnoty Europejskiej : 1. Prawo rynku, terytorium i ostrożność ; 2. Ochrona środowiska a wspólnotowe prawo konkurencji ; 3. Środowisko i rozwój wiejski : aspekty prawne i instytucjonalne prawa wspólnotowego ; 4. Środowisko naturalne a rozwój obszarów wiejskich : aspekt ekonomiczny; 5. Wkład wspólnej polityki rybołówstwa do strategii Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego; 6. Wspólnota Europejska wobec degradacji środowiska przez lotnictwo cywilne ; 7. Ochrona środowiska i energia w prawie wspólnotowym ; 8. Strategia Wspólnoty w dziedzinie walki z zanieczyszczeniami ; 9. Kwestia zagrożenia nuklearnego w prawie wspólnotowym; 10. Unia wobec sektora odpadów ; 11. Ochrona przyrody, fauny i flory; 12. Wyjątki od zasady "zanieczyszczający płaci" 13. Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku? : przedsiębiorca, towarzystwo ubezpieczeniowe, konsument ; 14. Unia Europejska a ochrona środowiska : polityka informacyjna i udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-502/504 (1 egz.)
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE), która odbyła się w dn. 6-7 października 1994 r. w Angers
Tekst tł. z fr.
Bibliogr. s. 134-135
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81213/t.1 (1 egz.)
Book
In basket
(Samorząd Lokalny Wobec Integracji Europejskiej ; z. 11)
Na okł. inna nazwa serii: "Samorząd Terytorialny
a Unia Europejska"
1. Wstęp 2. Procesy integracyjne jako czynnik zwiększający zagrożenie środowiska 3. Cele, zasady i narzędzia polityki ochrony środowiska w Polsce 4. Cele, zasady i narzędzia polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej 5. Dostosowanie polityki ochrony środowiska w Polsce do wymagań Unii Europejskiej 6. Korzyści i koszty integracji 7. Międzynarodowe porozumienie dot. ochrony środowiska 8. Zagraniczna pomoc ekologiczna a fundusze krajowe 9. Gospodarka odpadami Aneks I : Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze środowisko - stan lipiec 2000 r. Aneks II : Przesłany w dniu 4.07.2000 r. do Sekretarza Rady Manistrów Harmonogram realizacyjny stanowiska negocjacyjnego w obszarze środowisko, przyjęty na posiedzeniu KIE w dn. 6 grudnia 1999 r. i poprawiony w lipcu 2000 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-502/504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE), która odbyła się w dn. 6-7 października 1994 r. w Angers
Tekst tł. z fr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81213/t.2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-83236 (1 egz.)
Book
In basket
Na 4 s. okł. błędny zapis ISBN 837702178-1.
Bibliogr. po poszczeg. rozdz.
Streszcz. ang. i niem.
I. AKSJOLOGICZNE PODSTAWY INTEGRACJI: Próba syntezy filozofii Unii Europejskiej ; Wspólnota Europejska w koncepcjach ojców założycieli ; Stosunek Kościoła katolickiego do Unii Europejskiej. II. PRAWNE PODSTAWY INTEGRACJI: Pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskiego Trybunału Konstytucyjnego ; Traktat Lizboński i Karta Praw Podstawowych - geneza, znaczenie, charakterystyka ; Wpływ uzasadnienia wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. na treść uzasadnienia wniosku grupy senatorów RP reprezentowanych przez senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego w sprawie stwierdzenia niezgodności umowy międzynarodowej (Traktatu Lizbońskiego) z Konstytucją RP. III. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ: Unijny wymiar sprawiedliwości ; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. IV. GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA: Zmiany w zakresie polityki w dziedzinie transportu wprowadzone do traktatów założycielskich Unii Europejskiej przez Traktat Lizboński. Zarys problematyki ; Pięć lat w Unii Europejskiej - środowiskowy punkt widzenia ; Znaczenie Szóstego Programu Działań na Rzecz Środowiska i wybranych aktów prawa miękkiego dla inspirowania oraz tworzenia polityki i prawa ekologicznego Unii Europejskiej. V. VARIA: Eurosierctwo w świetle wybranych przepisów prawa rodzinnego i oświatowego ; Prawo wspólnotowe a elastyczny czas pracy w Polsce. DODATEK: Odpowiedzialność Kościołów za Europę ; Polskie euro - Quo vadis?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96459 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93172 (1 egz.)
No cover
Other collections
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. P-Komp./cz.5 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. w jęz. ang. przy pracach.
Spis treści także ang.
I. TRADYCYJNE I NOWE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO: Realne i pozorne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Próba klasyfikacji ; Cyberprzestrzeń jako globalna sfera konfliktów. Cyberprzemoc i jej przejawy w polityce ; Prognozy użycia broni jądrowej w przyszłych wojnach i konfliktach zbrojnych ; Niewidoczne skutki wojny - traumatyczne zdarzenia i ich psychologiczne konsekwencje ; Bezpieczeństwo społeczne w dobie kryzysu gospodarki światowej ; Konflikt celów radykalnych ugrupowań politycznych i państwa demokratycznego a bezpieczeństwo ideologiczne Polski ; Bezpieczeństwo jako podstawowa kategoria generująca migracje ; Zagrożenia dla zachowania tożsamości narodowej współczesnych migrantów z Polski w Wielkiej Brytanii ; II. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Niestabilne środowisko bezpieczeństwa globalnego - implementacja nowej strategicznej koncepcji NATO w następstwie szczytu Sojuszu Północno-Atlantyckiego w Lizbonie oraz Chicago ; Polityka NATO w rejonie Kaukazu południowego. Problematyka bezpieczeństwa regionu w perspektywie lokalnej i globalnej ; Francja wobec ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku ; Działania Unii Europejskiej i NATO na rzecz ochrony środowiska ; System bezpieczeństwa społecznego ; Odpowiedzialność państwa za naruszanie praw człowieka podczas zagranicznych interwencji zbrojnych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych ; Kierunek reformy systemu logistycznego sił zbrojnych RP ; Polski system ochrony dóbr kultury w czasie wojny ; Ochrona i bezpieczeństwo zasobów muzealnych w Polsce ; Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materiały z konf. nauk., 16-19 września 2008 r., Jasionka k. Rzeszowa.
Tomasz Dubowski - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony ; Elżbieta Dynia - Uznanie Kosowa w świetle prawa międzynarodowego ; Danuta Kabat - Europejski Trybunał Sprawiedliwości a kontrola konstytucyjności prawa europejskiego ; Tomasz Kamiński - Status prawnomiędzynarodowy zatoki Wielka Syrta ; Wojciech Konaszczuk - Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej ; Bartłomiej Krzan - Kilka uwag o stwierdzaniu zagrożenia dla pokoju przez Radę Bezpieczeństwa ; Magdalena Kun-Buczko - Zasady świadczenia pomocy humanitarnej we współczesnym prawie międzynarodowym ; Brygida Kuźniak - Polska a Karta Praw Podstawowych - skuteczność Protokołu brytyjskiego w świetle celu postawionego przez Polskę ; Roman Kwiecień - Prawnomiędzynarodowe konsekwencje jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa ; Edyta Lis - Atrybucja odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej państwa za akty sprzeczne z prawem międzynarodowym ; Andrzej Makarewicz - Bezpieczeństwo człowieka jako najwyższy cel nowego lądu światowego ; Jerzy Menkes - Polska w Unii Europejskiej, czyli integracja a la carte ; Marcin Menkes - Ewolucja podmiotowości funkcjonalnej organizacji międzynarodowych ; Barbara Mielnik - Funkcjonalna koncepcja podmiotowości prawnomiędzynarodowej organizacji międzynarodowych a kompetencje domniemane ; Marcin Pączek - Uwagi na temat ram czasowych prawa do samoobrony ; Joanna Połatyńska - Pozycja słuszności w prawie międzynarodowym ; Anna Przyborowska-Klimczak - Rozwój prawnomiędzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturalnego w ramach UNESCO ; Dorota Pyć - Prawna ochrona Oceanu Światowego ; Anna Richards - Rozwój prawa międzynarodowego w zakresie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego ; Zbigniew B. Rudnicki - Prawo międzynarodowe publiczne wobec współczesnych zagrożeń zbiorowego bezpieczeństwa ; Magdalena Słok-Wódkowska - Negocjacje Rundy z Doha - wybrane aspekty ; Agnieszka Szpak - Status zatrzymanych w Guantanamo Bay - jeńcy wojenni czy nielegalni kombatanci? ; Agnieszka Wedeł-Domaradzka - Prawo międzynarodowe wobec śmierci - krótkie studium z zakresu wybranych problemów ; Adam Wiśniewski - Uwagi o zastosowaniu koncepcji marginesu oceny w prawie międzynarodowym ; Agata Wnukiewicz-Kozłowska - Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnej medycyny ; Mieczysława Zdanowicz, Anna Doliwa-Klepacka - Polityka wizowa Unii Europejskiej ; Marek Zieliński - Pojęcie i zasady globalnego prawa administracyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94427 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again