Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(23)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(2)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(23)
Filia 13 (Iwonicka 38)
(1)
Author
Ehrlich Andrzej
(3)
Stoner James Arthur Finch (1935- )
(3)
Wankel Charles
(3)
Michoń Ferdynand (1916-1997)
(2)
Bagiński Władysław
(1)
Bugiel Julian (1929- )
(1)
Czermiński Alfred (1923-2011)
(1)
Francik Anna
(1)
Giddens Anthony (1938- )
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Hejda Danuta
(1)
Homplewicz Janusz (1931-2006)
(1)
Kargul Józef (1936- )
(1)
Kelley Tom (1955- )
(1)
Kieżun Witold (1922- )
(1)
Krusze Nora
(1)
Kurnal Jerzy
(1)
Mazur Elżbieta (literaturoznawstwo)
(1)
Migdał Kazimierz
(1)
Mikołajczyk Zofia (1931- )
(1)
Nowakowski Jerzy Jan
(1)
Pięta Jan (pedagogika)
(1)
Ratajczak Zofia (1937- )
(1)
Robbins Stephen P. (1943- )
(1)
Siara Olga
(1)
Sutton Philip W. (1959- )
(1)
Szczepański Jan (1913-2004)
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Tomanek Paweł (1980- )
(1)
Trzcieniecki Jerzy (1920- )
(1)
Trzeciak Mieczysław
(1)
Wej-Osiecka Stanisława
(1)
Zieleniewski Jan (1901-1973)
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(6)
1970 - 1979
(10)
1950 - 1959
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(24)
Subject
Praca
(16)
Zarządzanie
(11)
Organizacja
(10)
Decyzje
(6)
Kadry
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Czas pracy
(4)
Motywacja pracy
(4)
Normowanie pracy
(4)
Produktywność pracy
(4)
Systemy informacyjne
(4)
Konflikt
(3)
Kontrola
(3)
Planowanie strategiczne
(3)
Systemy informatyczne zarządzania
(3)
Zakład pracy
(3)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(3)
Zatrudnienie
(3)
Administracja
(2)
Czas wolny od pracy
(2)
Odpoczynek
(2)
Organizacje
(2)
Płaca
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
BHP
(1)
Badania operacyjne
(1)
Choroby ludzi
(1)
Chronometraż
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Ergonomia
(1)
Fabryka Samochodów Osobowych (Warszawa)
(1)
Gender
(1)
Globalizacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Innowacje
(1)
Inteligencja (socjol.)
(1)
Jakość życia
(1)
Język polski
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kapitalizm
(1)
Klasy społeczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Koszty pracy
(1)
Kształcenie
(1)
Marynarze
(1)
Miłosz, Czesław
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ogrodnictwo
(1)
Organizacje młodzieżowe
(1)
Polityka
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Produkcja
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Religia
(1)
Robotnicy
(1)
Rodzina
(1)
Seksuologia
(1)
Socjalizm
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Starzenie się
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Struktura społeczna
(1)
Terroryzm
(1)
Turystyka
(1)
Twórczość
(1)
Ubóstwo
(1)
Urbanizacja
(1)
Warszawa
(1)
Wojna
(1)
Wychowanie
(1)
Zawód
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środki obrotowe
(1)
Środki trwałe
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(6)
Podręcznik akademicki
(4)
Literatura polska
(1)
Podręcznik
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
(Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica / Instytut Nauk Społecznych ; nr 441)
Bibliogr.
I. Przedmiot i zakres badań psychologii i socjologii
pracy II. Społeczne aspekty pracy ludzkiej III. Społeczne skutki uprzemysłowinia i postępu tech-
nicznego IV. Zakład pracy jako system społeczny V. Małe grupy w zakładzie i ich wpływ na postawy
pracowników VI. Problemy przystosowania pracowników do środowiska
zakładu pracy VII. Problemy zarządzania i kierowania zespołami
ludzkimi VIII.Instytucje społeczne zarządzania IX. Przejawy dezorganizacji społecznej w środowisku
pracy X. Czynniki psychospołeczne a wydajność pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-38483 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
1. Wiadomości wstępne 2. Pojęcie organizacji 3. Organizacja formalna i nieformalna 4. Spiętrzenie kierownictwa 5. Główne typy struktur organizacyjnych 6. Sprawność działania 7. Wytyczne działania sprawnego ze względu na
ekonomiczność 8. Funkcje i czynności w jednostkach organizacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-38743 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-48323 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-005.7 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-49961, A-49684 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Uniwersytet Śląski ; 200)
Skrypt przeznaczony dla studentów I roku studiów administracyjnych dziennych i zaocznych
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-53994 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81708 (1 egz.)
Book
In basket
1. Innowacja na szczycie 2. Improwizować na starcie 3. Innowacja zaczyna się od oka 4. Doskonała burza mózgów 5. Świetna firma potrzebuje świetnych zespołów 6. Prototyp jako stenogram innowacji 7. Zbudować cieplarnię 8. Oczekiwać nieoczekiwanego 9. Przeskakiwanie barier 10. Projektować doświadczenia - dla zabawy i zysku 11. Zero do sześćdziesięciu 12. Wychodzić poza linie 13. W poszukiwaniu ideału chusteczki kosmetycznej 14. Żyć przyszłością 15. Wziąć zamach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-658 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-89920 (1 egz.)
Book
In basket
Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. - Wyd. 3., zaktualizowane. - Nowy Dwór Maz. : Wydawnictwo Frel, cop. 2014. - 278 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [273]-274.
Zjawisko czasu wolnego ; Znaczenie zdrowotnego odpoczynku ; Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy ; Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze pracy nad sobą jako funkcji czasu wolnego ; Historia problematyki czasu wolnego ; Najczęściej praktykowane współczesne formy spędzania czasu wolnego ; Korzystanie z instalacji kulturalnych jako współczesna forma pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego ; Formy spędzania czasu wolnego o ograniczonej popularności ; Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego ; Pedagogika i jej metody badawcze ; Wychowanie do wczasów ; Rola środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacja w czasie wolnym ; Harcerskie wzory spędzania czasu wolnego ; Edukacja permanentna i elementy andragogiki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-101350 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia pracy i organizacji / Zofia Ratajczak. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 234, [2] s. ; 21 cm.
(Krótkie Wykłady z Psychologii)
Bibliogr. s. 213-[225]. Indeksy.
1. Psychologia pracy i organizacji w okresie transformacji systemowej ; 2. Nowe formy pracy ; 3. Adekwatność funkcjonalna między człowiekiem a pracą ; 4. Cechy człowieka a wykonywanie pracy ; 5. Mechanizmy regulacyjne zachowania się człowieka w środowisku pracy i ich związek z samoregulacją ; 6. Kryzysy i dysfunkcje w organizacji ; Jakość życia ; 8. Psychologiczne koszty zaradności człowieka ; 9. Psychologia pracy i organizacji jako system działań ; 10. Nowe pogranicza. W kierunku integracji wiedzy użytecznej praktycznie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-91952 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Elementy teorii organizacji i zarządzania / Alfred Czermiński, Jerzy Trzcieniecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. - 175, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
Bibliogr.
I. Racjonalizacja pracy i zasady sprawnego działania II. Praca ludzka jako przedmiot organizowania III.Elementy teorii zarządzania IV. Struktura organizacyjna jako narzędzie
zarządzania V. Metodyka badań organizacyjnych VI. Badania operacyjne w procesie podejmowania decyzji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-34487 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia czasu wolnego / Kazimierz Migdał. - Warszawa : AlmaMer Szkoła Wyższa, 2011. - 239, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 221-[232] przy rozdz. Indeksy.
Czym jest psychologia czasu wolnego ; CZŁOWIEK I CZAS - OGÓLNE PROBLEMY PSYCHOSPOŁECZNE: Człowiek wobec czasu - problemy psychologiczne ; Czas pracy a czas wolny - czas wypoczynku ; Fazy rozwojowe człowieka i zachowanie w czasie wolnym ; PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ZACHOWANIA CZŁOWIEKA W CZASIE WOLNYM: Postawy i wartości a zachowania w czasie wolnym ; Motywacja - ogólne problemy - motywacja zachowań w czasie wolnym ; Różnice indywidualne a zachowanie człowieka w czasie wolnym ; PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA REKREACJI I TURYSTYKI: Czas wolny jako okres redukcji skutków stresu ; Rekreacja na wolnym powietrzu podstawą zdrowego stylu życia ; Psychologiczne podstawy uprawiania turystyki ; Szczególna rola małych grup czasu wolnego ; Psychologiczne czynniki kontaktów międzykulturowych w turystyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-97773 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again