Form of Work
Książki
(28)
Czasopisma
(9)
Status
only on-site
(28)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(4)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(28)
Author
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(9)
Michoń Ferdynand (1916-1997)
(4)
Białoń Lidia (1935-2018)
(3)
Marciniak Stefan (1928-2017)
(3)
Francik Anna
(2)
Kabaj Mieczysław (1933- )
(2)
Sajkiewicz Alicja
(2)
Adamowski Zbigniew (1928- )
(1)
Bagiński Władysław
(1)
Barciński Florian (1901-1987)
(1)
Budzyńska D
(1)
Burchardt Stanisław
(1)
Czekaj Janusz
(1)
Dawidowicz Władysław
(1)
Fijor Jan M. (1948- )
(1)
Gardawski Juliusz (1948- )
(1)
Gawronowa Jolanta
(1)
Gmytrasiewicz Michał
(1)
Hybel Jan
(1)
Kitowski Jerzy (1952- )
(1)
Krusze Nora
(1)
Kłossowska Małgorzata (1941-2002)
(1)
Przedpelski Mieczysław (1918-2001)
(1)
Reinstein Jadwiga
(1)
Sowell Thomas (1930- )
(1)
Stemler Franciszek
(1)
Strzyżewski Bogumił
(1)
Teczke Janusz
(1)
Woźniak Leszek (1955- )
(1)
Wójcicka E
(1)
Żukowski Paweł (ekonomista)
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(12)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(1)
1940 - 1949
(1)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(36)
Subject
Praca
(17)
Rynek pracy
(14)
Wzrost gospodarczy
(12)
Gospodarka
(11)
Przedsiębiorstwo
(11)
Bezrobocie
(9)
Płaca
(9)
Nierówności społeczne
(8)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(8)
Ekonomia
(7)
Gospodarka oparta na wiedzy
(7)
Handel zagraniczny
(7)
Innowacje
(7)
Siła robocza
(7)
Globalizacja
(6)
Inwestycje zagraniczne
(6)
Produktywność pracy
(6)
Budżety rodzinne
(5)
Dochody indywidualne
(5)
Gospodarstwo domowe
(5)
Gospodarstwo rolne
(5)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(5)
Produkcja
(5)
Rolnictwo
(5)
Rynek kapitałowy
(5)
Wykształcenie
(5)
Zarządzanie
(5)
Zarządzanie wiedzą
(5)
Etyka biznesu
(4)
Inflacja
(4)
Kapitał społeczny
(4)
Kobieta
(4)
Konkurencja
(4)
Konsumenci (ekonomia)
(4)
Kształcenie
(4)
Motywacja pracy
(4)
Polityka gospodarcza
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(4)
Rozwój regionalny
(4)
Spożycie
(4)
Szkolnictwo wyższe
(4)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(4)
Unia Europejska (UE)
(4)
Zarządzanie strategiczne
(4)
Zatrudnienie
(4)
Czas pracy
(3)
Deficyt budżetowy
(3)
Dochód narodowy
(3)
Dostęp do oświaty
(3)
Efektywność ekonomiczna
(3)
Ekorozwój
(3)
Europejski System Walutowy
(3)
Integracja gospodarcza
(3)
Inwestycje
(3)
Koniunktura
(3)
Koszty
(3)
Menedżerowie
(3)
Normowanie pracy
(3)
Polityka społeczna
(3)
Produkt globalny
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Rozwój społeczny
(3)
Rynek walutowy
(3)
Ryzyko gospodarcze
(3)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(3)
Szkolenie zawodowe
(3)
Służba zdrowia
(3)
Ubóstwo
(3)
Usługi
(3)
Wiedza
(3)
Zarządzanie ryzykiem
(3)
Zmiana społeczna
(3)
Alokacja
(2)
Banki
(2)
Controlling
(2)
Dochód
(2)
Emerytura
(2)
Emigracja zarobkowa
(2)
Energetyka
(2)
Energetyka odnawialna
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Internet
(2)
Języki
(2)
Kadry
(2)
Kapitał
(2)
Klastry (ekonomia)
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Mieszkania
(2)
Migracje
(2)
Młodzież wiejska
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Pieniądz
(2)
Polityka regionalna
(2)
Prywatyzacja
(2)
Przemysł
(2)
Rolnicy
(2)
Równouprawnienie płci
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Subject: time
1989-2000
(9)
2001-
(8)
1945-1989
(3)
1901-2000
(2)
Subject: place
Polska
(8)
Województwo podkarpackie (1999- )
(5)
Czechy
(2)
Podlaskie, województwo
(2)
Ukraina
(2)
Kahla (Niemcy)
(1)
Leżajsk (woj. podkarpackie)
(1)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Niemcy
(1)
Polska Wschodnia
(1)
Recz (woj. zachodniopomorskie, pow. Choszczno)
(1)
Warszawa
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(7)
Bibliografia
(1)
Dane statystyczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Przypowieści ewangeliczne
(1)
Źródła historyczne
(1)
40 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Authority data
Praca - ekonomika (hasło przedmiotowe)
Authority data
Praca - ekonomika - Polska (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Wydziału Ekonomicznego ISSN 0860-7605 ; 14)
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Bibliogr.po rozdziałach. - Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Authority data
Rynek pracy - ekonomika - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. s. [734-755]. Indeks.
I. STRUKTURA: Świat pracy a fordyzm i postfordyzm ; Teorie struktury społecznej a świat pracy ; Struktura świata pracy w okresie transformacji. II. POZIOM ŻYCIA. WSTĘP. DOCHODY JAKO PRZEDMIOT SYSTEMATYCZNYCH BADAŃ: Zróżnicowanie dochodów ; Dochody na osobę gospodarstwa domowego ; Braki odczuwane w gospodarstwach domowych pracujących Polaków oraz obawy respondentów dotyczące przyszłości. III. POLACY PRACUJĄCY WOBEC WYZWAŃ EKONOMICZNYCH: Orientacje wobec rynku ; Świadomość ekonomiczna Polaków pracujących. IV. PRAWO PRACY I STOSUNKI PRACY: Prawo pracy w przebudowie - kierunki i cechy ewolucji zmian w prawie pracy ; Najważniejsze cechy i wyzwania polskiego rynku pracy ; Warunki pracy i kultura organizacyjna. V. ZWIĄZKI ZAWODOWE: TEORIA I PRAKTYKA: Związki zawodowe w krajach starej demokracji ; Związki zawodowe w krajach postsocjalistycznych ; Związki zawodowe między fordyzmem a postfordyzmem. Kryzys fordowskich związków zawodowych ; Związki zawodowe w polityce ; Związki zawodowe w teorii ekonomii i w gospodarce ; Ewolucja polskich związków zawodowych ; Związki zawodowe w badaniach CBOS 1980-2008 ; Przyczyny niskiego uzwiązkowienia Polaków pracujących ; Związki zawodowe w biografiach robotników: między wycofaniem a pragmatyzacją. VI. PRACA A POLITYKA. Zachowania polityczne w perspektywie teoretycznej ; Polacy pracujący a polityka ; Opinie o reprezentacji interesów pracowników i pracodawców w Polsce. VII. WYBÓR PRÓBY I SZACOWANIE WYNIKÓW W BADANIU "POLACY PRACUJĄCY 2007".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
1. Pojęcie i definicja socjalistycznych stosunków
przemysłowych 2. Geneza i istota działalności eksperymentatorskiej
przedsiębiorstw w zakresie zarządzania 3. Opis i analiza zasad eksperymentu gospodarczego
"Ery" 4. Próba wnioskowania o stosunkach zewnętrznych
przedsiębiorstwa poprzez wydajność i nakłady na
pracę żywą 5. Uczestnictwo załogi we współzarządzaniu
przedsiębiorstwem 6. Fizyczne warunki pracy 7. Materialne warunki pracy w świetle formalnych zasad
eksperymentu 8. Materialne warunki pracy w świetle dokumentów
i opinii 9. Psychospołeczne warunki pracy wynikające
z bezpośrednich interakcji pracowników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Indeks
1. Co to jest ekonomia? Cz. I. CENY : 2. Rola cen; 3. Kontrola cen; 4. Podsumowanie Cz. II. PRZEMYSŁ I HANDEL : 5. Biznes-wzloty upadki; 6. Rola zysków i strat; 7. Rząd a wielki biznes; 8. Podsumowanie Cz. III. PRACA I PŁACA : 9. Płaca a wydajność pracy; 10. Regulowany Rynek Pracy 11.Podsumowanie Cz. IV. CZAS A RYZYKO : 12. Inwestycja i spekulacja; 13. Ryzyko a ubezpieczenie; 14. Podsumowanie Cz. V. GOSPODARKA NARODOWA : 15. Produkt krajowy; 16. Pieniądze i system bankowy; 17. Rola rządu; 18. Podsumowanie Cz. VI. GOSPODARKA MIĘDZYNARODOWA : 19. Handel zagraniczny; 20. Międzynarodowy transfer majątku; 21. Podsumowanie Cz. VII. POPULARNE MITY I SOFIZMATY EKONOMICZNE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
1. Uczymy się ekonomiki 2. Potrzeby i dobra 3. Produkcja 4. Znaczenie podziału pracy w produkcji 5. Kapitał 6. Pieniądz 7. Wymiana 8. Handel zagraniczny 9. Bilans narodowy i płatniczy 10. Wartość, cena i prawo popytu i podaży 11. Istota i gospodarcze znaczenie procentu 12. Płace robotnicze 13. Podstawy wymiaru płacy 14. Renta gruntowa 15. Zysk przedsiębiorcy 16. Dochód społeczny i jego podział 17. Gospodarność w konsumpcji 18. Gospodarka planowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again