Form of Work
Książki
(35)
Artykuły
(1)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(28)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(7)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(28)
Filia 8 (Okulickiego 3)
(1)
Author
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(4)
Bałaban Majer (1877-1942?)
(2)
Dubiel-Dmytryszyn Sebastian
(2)
Szewczak Wojciech
(2)
Wasilewski Leon (1870-1936)
(2)
Agopsowicz Monika (1961- )
(1)
Bartoszewicz Henryk. Stanowisko Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie wobec sprawy arcybiskupa Jana Cieplaka (pol.)
(1)
Benesz Andrzej (1918-1976)
(1)
Biergiel Małgorzata
(1)
Bogucka Maria (1929- )
(1)
Bonusiak Andrzej
(1)
Bonusiak Andrzej (1968- )
(1)
Bonusiak Andrzej (1968- ). Lwów w świetle dokumentów radzieckich z 1940 roku (pol.)
(1)
Borzymińska Zofia (1953- )
(1)
Borzyszkowski Józef (1946- )
(1)
Broda Marian (1954- ). Dostojewski w oczach Leontjewa : podstawy odmiennych tożsamości (pol.)
(1)
Broda Marian (1954- ). Idea Moskwy - Trzeciego Rzymu i struktury "duszy świata" (pol.)
(1)
Budzyński Zdzisław (1952-). Od religii do narodu. Problem tożsamości religijnej i etnicznej na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 1772-1939 (pol.)
(1)
Charewiczowa Łucja (1897-1943)
(1)
Charčuk Krystyna. Rozwój infrastruktury leczniczej w Truskawcu w latach 1827-1939 (pol.)
(1)
Charčuk Krystyna. Urbanistyczny rozwój Truskawca (pol.)
(1)
Cynarski Wojciech Jan. Kulturowy archetyp i etos a postrzeganie charakteru narodowego (pol.)
(1)
Cynarski Wojciech Jan. Narodowe tradycje sportowe a glokalizacja : interpretacja socjologiczna (pol.)
(1)
Czapkiewicz Anna
(1)
Czop Edyta. Nastroje społeczne w województwie rzeszowskim przez wyborami 1961 r. w świetle sprawozdań Służb Bezpieczeństwa (pol.)
(1)
Czop Edyta. Strach w świadomości społeczeństwa Rzeszowszczyzny w latach 1945-1975 (pol.)
(1)
Duć-Fajfer Helena (1960- ). Przez literaturę ku etniczności - literatura łemkowska od połowy XIX wieku do dziś (pol.)
(1)
Dyr Jadwiga
(1)
Eisenbach Artur (1906-1992)
(1)
Fuks Marian (1914- )
(1)
Giedroyc Jerzy (1906-2000)
(1)
Groniowski Krzysztof (1932-2012)
(1)
Haník Daniel
(1)
Iachimovschi Stanislava
(1)
Isakowicz-Zaleski Tadeusz (1956- )
(1)
Jagiełło Michał (1941-2016)
(1)
Janowski Karol Boromeusz. Politologii polskiej przemiany (pol.)
(1)
Jestal Jerzy. Debaty wokół społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie (pol.)
(1)
Jestal Jerzy. Rola telewizyjnych debat w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej na Ukrainie w 2004 roku (pol.)
(1)
Jestal Jerzy. Ukraińska diaspora (pol.)
(1)
Kamińska-Kwak Jolanta. Środowisko medyczne woj. lwowskiego w okresie międzywojennym (pol.)
(1)
Karpus Zbigniew (1954- )
(1)
Koko Eugeniusz (1952- ). PPS na Ukrainie wobec kwestii ukraińskiej od końca XIX w. do 1918 r. (pol.)
(1)
Kostka-Bieńkowska Zofia
(1)
Kozłowski Piotr. Małopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Przemyślu w walce z przestępstwami granicznymi w latach 1928-1934 (pol.)
(1)
Krupa Kazimierz. Zarządzanie wiedzą a zmiany organizacyjne (pol.)
(1)
Krzeszowski Grzegorz Krzysztof
(1)
Kwak Jan (1936- ). Zarys zabudowy miast i wyposażenie mieszkań w woj. ruskim XVI-XVIII wieku (pol.)
(1)
Kącka Katarzyna (1977- )
(1)
Kłaczyński Robert. Społeczno-polityczna sytuacja w Mołdawii na początku XXI wieku (pol.)
(1)
Kłosek Eugeniusz (1956- )
(1)
Majkowski Krzysztof. Polska a kwestia ukraińska w latach 1918-1921 (pol.)
(1)
Marek-Zborowska Barbara. Społeczna tożsamość prywatnych przedsiębiorców (pol.)
(1)
Mórawski Karol
(1)
Popek Joachim
(1)
Popowicz Olga. Życie kulturalne i społeczne Ukraińców w Przemyślu i okolicach (pol.)
(1)
Putova Anna. Losy proboszczów parafii św. Aleksandra w Kijowie na początku XX wieku (pol.)
(1)
Rogozik Janina (1944- )
(1)
Rykowska Natalia
(1)
Rączy Elżbieta. Armia Czerwona na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1945 (pol.)
(1)
Rączy Elżbieta. Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1954. (cz. 1) (pol.)
(1)
Singer Bernard (1893-1966)
(1)
Stauffer Paul (1930- )
(1)
Stefańska-Müller Krystyna
(1)
Steinberg Mojżesz
(1)
Stoczewska Barbara
(1)
Strycharski Jarosław. Najnowsza dramaturgia rosyjska w interpretacji badaczy i krytków polskich (pol.)
(1)
Strycharski Jarosław. Uniwersalizm twórczości Maksyma Gorkiego (na przykładzie sztuki "Na dnie") (pol.)
(1)
Stukus Katarzyna
(1)
Szmyd Kazimierz (1946- ). Wieloetniczny i wielokulturowy fenomen Lwowa (pol.)
(1)
Szmyd Kazimierz (1946- ). Z dziejów Narodowego (Tajnego) Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie (1919-1926) (pol.)
(1)
Szopa Grzegorz. Drukarstwo przemyskie w latach 1754-1939 (pol.)
(1)
Szopa Grzegorz. Próby utworzenia województwa przemyskiego w latach 1919-1921 i 1930 (pol.)
(1)
Słowacki Juliusz (1809-1849). Rozmowa z Matką Makryną Mieczysławską (pol.)
(1)
Tarnawski Julian. Archiwum diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1918-1939 (pol.)
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Trojan Serhij. Postradziecki model polityki społecznej na Ukrainie (pol.)
(1)
Wais Kamil. Ewolucja statutu Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1920-1939 (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Działalność kobiecych organizacji ziemiańskich w woj. lwowskim w latach 1918-1939 (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Związek Równouprawnienia Kobiet we Lwowie w walce o prawa kobiet (pol.)
(1)
Wieruszewska-Calistru Elżbieta
(1)
Wierzbieniec Wacław
(1)
Wierzbieniec Wacław. Formy organizowania się ludności żydowskiej Lwowa na płaszczyźnie zawodowej w latach 1918-1939 (pol.)
(1)
Wojakowski Dariusz (1970- ). Ukraińcy na Podkarpaciu w świetle badań socjologicznych (pol.)
(1)
Wróbel Joanna. Maciej Rataj - marszałek Sejmu (pol.)
(1)
Zieliński Konrad (1971- )
(1)
Ślęzak Jolanta (1986- )
(1)
Ślęzak Monika. Szkolna opieka higieniczno-medyczna w latach 1920-1939 w świetle czasopisma "Wychowanie fizyczne" (pol.)
(1)
Ślęzak Monika. Szkolnictwo ukraińskie w Polsce w latach 90. XX wieku (pol.)
(1)
Świętojańska Beata. Policja w Przemyślu w dobie autonomicznej (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Poglądy społeczno-polityczne Mikołaja Danilewskiego (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Spuścizna filozoficzna Włodzimierza Sołowjowa na łamach "Przeglądu Powszechnego" (1884-1890) (pol.)
(1)
Żeromski Stefan (1864-1925). Do swego Boga (pol.)
(1)
Żeromski Stefan (1864-1925). Poganin (pol.)
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(3)
1950 - 1959
(1)
1930 - 1939
(1)
1910 - 1919
(1)
Country
Poland
(34)
Belarus
(2)
Romania
(1)
Language
Polish
(36)
Subject
Żydzi
(14)
Mniejszości narodowe
(8)
Polacy za granicą
(7)
Świadomość narodowa
(7)
Ukraińcy za granicą
(6)
Miasta
(4)
Regiony przygraniczne
(4)
Kościół katolicki
(3)
Organizacje kobiece
(3)
Polityka narodowościowa
(3)
Wojsko
(3)
Akcja "Wisła" (1947-1950)
(2)
Drukarstwo
(2)
Emancypacja kobiet
(2)
Gor'kij, Maksim
(2)
Jezuici
(2)
Lekarze
(2)
Nauki polityczne
(2)
Organizacje studenckie
(2)
Ormianie
(2)
Policja
(2)
Polityka wyznaniowa
(2)
Polska Partia Socjalistyczna (1892-1948)
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przemytnictwo
(2)
Rataj, Maciej
(2)
Solov'ëv, Vladimir Sergeevič
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Strach
(2)
Straż graniczna
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Węgrzy za granicą
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Związek Harcerstwa Polskiego
(2)
Związek Równouprawnienia Kobiet (Lwów)
(2)
Łemkowie
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Agresja 1939 r. ZSRR na Polskę
(1)
Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah"
(1)
Akcja Katolicka
(1)
Antonescu, Ion
(1)
Architektura polska
(1)
Bianchi, Michele
(1)
Białobocki, Jan
(1)
Bieniewski, Stanisław Kazimierz
(1)
Bitwa 1245 r. pod Jarosławiem
(1)
Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem
(1)
Bitwa 1812 r. pod Borodino
(1)
Bogucki
(1)
Calonder, Felix-Louis
(1)
Chapeville, François
(1)
Cieplak, Jan
(1)
Cieplak, Jan Baptysta
(1)
Cmentarze wojenne
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Czasopisma żydowskie
(1)
Danilevskij, Nikolaj Âkovič
(1)
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič
(1)
Dostojewski, Fiodor
(1)
Dramat rosyjski
(1)
Duchowieństwo greckokatolickie
(1)
Duchowieństwo prawosławne
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Epoka żelaza
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Ewangelicyzm augsburski
(1)
Finkel, Ludwik
(1)
Fotografowie polscy
(1)
Frendo, Józefa
(1)
Galicyjski Komitet Rewolucyjny
(1)
Gawroński, Franciszek
(1)
Germanizacja
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Gruszecki, Artur
(1)
Górale
(1)
Hazik, Józef
(1)
Historiografia białoruska
(1)
Hmel'nic'kij, Bogdan
(1)
I wojna światowa (1914-1918)
(1)
Ikony rumuńskie
(1)
Inteligencja (socjologia)
(1)
Janiszewski, Józef
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Józef Bilczewski
(1)
Język polski
(1)
Kasy oszczędności
(1)
Klement zo Seliec
(1)
Koneczny, Feliks
(1)
Kozacy
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kształcenie za granicą
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Lalewicz, Jan
(1)
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (Jarosław)
(1)
Ludobójstwo
(1)
Malarstwo monumentalne rumuńskie
(1)
Masaryk, Tomáš Garrigue
(1)
Matuszewski, Ignacy
(1)
Subject: work
Elekcja Zygmunta I.
(1)
Odmiana postanowienia sfery niestatecznej kozackiej
(1)
Slovenské noviny (czasop.)
(1)
Slovák (czasop.)
(1)
Subject: time
1801-1900
(34)
1901-2000
(30)
1918-1939
(14)
1701-1800
(12)
1601-1700
(9)
2001-
(8)
1501-1600
(7)
1989-2000
(5)
1901-1914
(4)
1939-1945
(4)
1914-1918
(2)
1945-1989
(2)
1-100
(1)
101-200
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
191701-191800
(1)
191801-191900
(1)
191901-192000
(1)
192001-192100
(1)
192101-192200
(1)
192201-192300
(1)
192301-192400
(1)
192401-192500
(1)
192501-192600
(1)
192601-192700
(1)
192701-192800
(1)
192801-192900
(1)
192901-193000
(1)
193001-193100
(1)
193101-193200
(1)
193201-193300
(1)
193301-193400
(1)
193401-193500
(1)
193501-193600
(1)
193601-193700
(1)
193701-193800
(1)
193801-193900
(1)
201-300
(1)
301-400
(1)
Subject: place
Polska
(16)
Ukraina
(9)
Rosja
(7)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(7)
Europa Środkowo-Wschodnia
(5)
Lwów (Ukraina)
(5)
Galicja
(4)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(4)
ZSRR
(4)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(3)
Truskawiec (Ukraina)
(3)
Bukowina
(2)
Grodno (Białoruś ; okręg)
(2)
Grodno (Białoruś)
(2)
Jarosław (woj. podkarpackie)
(2)
Krosno (woj. podkarpackie ; okolice)
(2)
Lwów (Ukraina ; okręg)
(2)
Przemyska, diecezja (katol.)
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(2)
Szwajcaria
(2)
Białoruś
(1)
Białoruś Zachodnia
(1)
Brasławski, dekanat (katol.)
(1)
Brazylia
(1)
Chełm (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Cisa (dorzecze)
(1)
Czechosłowacja
(1)
Dermań (Ukraina)
(1)
Dobrudża
(1)
Dębno (woj. podkarpackie)
(1)
Karpaty (góry)
(1)
Kazachstan
(1)
Kijów (Ukraina)
(1)
Krosno (woj. podkarpackie)
(1)
Litwa
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Mołdawia
(1)
Niemcy (Republika Demokratyczna)
(1)
Odessa (Ukraina)
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podole (Ukraina)
(1)
Pokucie (Ukraina)
(1)
Pomorze
(1)
Pruchnik (woj. podkarpackie)
(1)
Prusy Zachodnie
(1)
Przemyska, diecezja (greckokatol.)
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
RFN
(1)
Radom (woj. mazowieckie)
(1)
Raniżów (woj. podkarpackie)
(1)
Rumunia
(1)
Ruś Czerwona
(1)
Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Supraśl (woj. podlaskie)
(1)
Sądowa Wisznia (Ukraina ; okręg)
(1)
Słowacja
(1)
Trembowla (Ukraina)
(1)
Warszawa
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wilno (Litwa)
(1)
Wolne Miasto Gdańsk
(1)
Wołyń (Ukraina)
(1)
Węgry
(1)
Włocławska, diecezja (katol.)
(1)
Zabór rosyjski
(1)
Złotów (woj. wielkopolskie ; okręg)
(1)
Čadca (Słowacja ; okręg)
(1)
Łunna (Białoruś)
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(3)
Biografie
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Publicystyka polska
(2)
Szkice
(2)
Źródła historyczne
(2)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Czasopisma społeczno-kulturalne polskie
(1)
Czasopisma słowackie
(1)
Dramat rosyjski
(1)
Listy polskie
(1)
Literatura łemkowska
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Mapy
(1)
Opowiadanie polskie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pocztówki
(1)
Poezja polska
(1)
Publicystyka czeska
(1)
Publicystyka słowacka
(1)
Sprawozdania
(1)
Źródła
(1)
39 results Filter
Authority data
Polska - stosunki etniczne - 19 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Polska - stosunki etniczne - 19-21 w (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
Copies are only available in the library: sygn. A-72715 (1 egz.)
Book
In basket
Oryg. ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Indeks.
Reprint, oryg.: Lwów [etc.] : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1916] ([S.l.] : Drukarnia przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich).
Wstęp. Żydzi polscy w chwili rozbioru ; I. Dzieło okupacji i rządy Marii Teresy ; Reforma Józefa II i ich skutki ; Szkolnictwo żydowskie w latach 1787-1806 ; Podatki żydowskie w latach 1789-1848 ; Cadycy, rabini i Żydzi "oświeceni" w pierwszej połowie XIX wieku ; Żydzi w Rzeczypospolitej krakowskiej 1816-1846 ; W przededniu wiosny narodów ; Rok 1848 ; Od reakcji do konstytucji (1849-1868).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-103132 (1 egz.)
Book
In basket
Kartki z dziejów Żydów warszawskich / Karol Mórawski. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 1993. - 180, [2] s., [10] s. tabl. : faks., fot., 1 pl., portr. ; 21 cm.
Indeks
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-71847 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks.
POŁOŻENIE LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ: Status prawny ; Ludność żydowska i dynamika jej rozwoju ; Służba wojskowa ; Mobilność terytorialna ; Restrykcje w dziedzinie gospodarczej ; Polityka fiskalna ; Zarys struktury ludności ; Projekty zmiany struktury ludności ; NOWE TENDENCJE W POLITYCE CARATU (1856-1860): Wpływ reform w Cesarstwie na sytuację w Królestwie ; Polemika w kwestii żydowskiej ; Nowa próba unifikacji praw ; Kształtowanie się postaw ideowych burżuazji i inteligencji żydowskiej ; UPRAWNIENIA CZY RÓWNOURAWNIENIE: Postulaty ludności żydowskiej ; Kwestia żydowska w ideologii stronnictw politycznych ; Projekt Wielopolskiego ; Ludność żydowska wobec rządowego projektu. Wybory do rad samorządowych ; Manifestacje patriotyczne ; DYSKUSJA NAD PROJEKTEM RZĄDOWYM: Debata w wydziałach Rady Stanu ; Wpływ publicystyki na przebieg dyskusji ; Uchwały Rady Stanu ; W oczekiwaniu na decyzji rządu carskiego ; Obozy polityczne a ukaz o prawach Żydów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-31529 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Żydzi w Jarosławiu : od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku / Mojżesz Steinberg. - Jarosław : [s.n.], 1933 (Jarosław : Drukarnia Littmana). - 54, [2] s. ; 25 cm.
Dostępny również w formie elektronicznej w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. RD-4038 (1 egz.)
Book
In basket
Pokłosie studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, która odbyła się 3 czerwca 2013 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dot. m.in. Przemyśla, Sieniawy (w pow. przeworskim), Rzeszowiaków i Nowin Rzeszowskich.
Polacy i Ukraińcy w Przemyślu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku ; Polska inność wobec swojskości regionalnej na przykładzie Polaków z Berdiańska; Relacje polsko-łemkowskie po 1989 roku na przykładzie działalności Zjednoczenia Łemków w Gorlicach ; Antagonizmy polsko-ukraińskie przed wybuchem wojny o Lwów i Galicję (Małopolskę) Wschodnią 1918-1919 ; Grupy rekonstrukcji historycznej w Polsce. Alternatywny sposób przekazu historii ; Ludność romska w świetle spisów powszechnych z 2002 i 2011 roku ; Sąsiad - wróg czy przyjaciel? Międzyetniczne i międzykulturowe relacje Polaków z sąsiadami na przykładzie Kresów Wschodnich we wrześniu 1939 roku ; Życie codzienne i obrzędowość Rzeszowiaków na etnicznym pograniczu polsko-ruskim 1900-1939 ; Tatarzy polscy. Historia, kultura, tradycja ; Galicja Wschodnia w polsko-ukraińskich dążeniach niepodległościowych 1918-1919 ; Wiosna Ludów na Węgrzech 1848-1849 w wybranych pamiętnikach polskich ; „Swój” czy „obcy”? Stosowanie indygenatu w Galicji na przykładzie rodziny Brunickich z Zaleszczyk ; Pomoc niesiona ludności żydowskiej Przemyśla w okresie holocaustu na przykładzie Stefanii Podgórskiej-Burzmińskiej, sprawiedliwej wśród narodów świata ; Związki handlowe Małopolski i zachodnich terenów województwa ruskiego ze Słowacją w średniowieczu i początkach epoki nowożytnej ; Polacy na Litwie w czasie II wojny światowej ; Republika Federalna Niemiec w świetle karykatur opublikowanych w „Nowinach Rzeszowskich” w latach 1949-1958 ; Żydzi i chrześcijanie w mieście prywatnym na przykładzie Sieniawy ; Geopolityka prometeizmu w czasach II Rzeczypospolitej Polskie ; Zapisy testamentowe mieszkańców Miejsca Piastowego z XVIII i I połowy XIX wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-102370 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-79517 (1 egz.)
Book
DVD
In basket
Kresowe Pokucie : rzeczpospolita ormiańska / Monika Agopsowicz. - Łomianki : LTW, 2014. - 350 s. : il., fot., portr. ; 25 cm + [1] k. tabl. złoż. ; 20x155 cm, po złoż. 20x16 cm + dysk optyczny (DVD).
Karta zawiera drzewo genealogiczne rodziny Agopsowiczów i Marii z Zerygiewiczów.
Dysk optyczny DVD zawiera świadectwo filmowe do książki.
Bibliogr. s. 293-313. Indeks.
"Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska" to nie tylko barwny opis świata pokuckich Ormian, począwszy od lat 80. XIX wieku, opatrzony wieloma fotografiami, ale także ze smakiem przedstawiona historia rodzinna, która ma swe źródła w zapiskach, dokumentach i rozmowach (dołączonych na DVD). Pierwszym i głównym jej bohaterem jest Aleksander Agopsowicz, brat pradziadka autorki, jednak opowieść zatacza coraz szersze kręgi, obejmuje kolejne ormiańskie rodziny i pokolenia uwikłane w dramatyczne losy tego zakątka Europy.Jak możemy przeczytać w przedmowie: „Rzeczpospolita ormiańska na Pokuciu przeminęła na zawsze. Ożywiona przez Monikę Agopsowicz, trwa zaledwie tyle, ile nasza lektura jej książki. Napisanej tak wspaniale, że gdy doczytujemy ostatnią kartę, chce się powiedzieć […] «aż żal, że trzeba iść na przód, że odpocząć nie można»”. [Wydaw. LTW, 2014]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-94(438)A/Z-Kresy (1 egz.)
Book
In basket
Indeks.
Wstęp również w jęz. ang.
Streszcz. ang. przy pracach.
Asymilacja, czyli bezradność historyka. O krytyce terminu i pojecia ; "Abym mógł tu pozostać...". O próbach przymusowej akulturacji Żydów radomskich w pierwszej połowie XIX wieku ; Kariery urzędnicze Żydów w administracji ogólnej imperium rosyjskiego na przełomie XIX i XX stulecia (na przykładzie Królestwa Polskiego) ; Neoasymilacja. Przyczynek do badań nad myślą polityczną Żydów polskich ; Polska akulturacja, żydowski nacjonalizm? Paradygmat "akulturacji bez asymilacji" a świadomość polityczna międzywojennej młodzieży żydowskiej na podstawie autobiografii YIVO ; Stosunki polsko-żydowskie w środowisku przestępczym na przykładzie województwa lubelskiego 1918-1939 ; Izolacja więzienna jako czynnik sprzyjający akulturacji. Z badań nad przestępczością żydowską w województwie lubelskim w okresie międzywojennym ; Wykluczani? Żydzi w powieściach Artura Gruszeckiego ; Liczebność, rozmieszczenie i struktura społeczna mniejszości żydowskiej w Polsce po 1989 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-94197 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-29324 (1 egz.)
Book
In basket
Wyd. niskonakładowe.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Mecenat: Nadleśnictwo Komańcza.
Tekst częśc. tł. z ukr.
Kilka słów o publikacji / Mariusz Wołos ; W ruskim sztetlu między Krosnem a Rzeszowem / Bogdan Huk ; Rusiński etnocyd w kilku odsłonach / Sebastian Dubiel-Dmytryszyn. SPOJRZENIE Z ZEWNĄTRZ: Kultura duchowa i materialna ruskiej enklawy z okolic Krosna / Paweł Dziadosz ; Rzut oka na architekturę sakralną i życie religijne Rusinów spod Krosna / Aleksandra Sawczyszyn ; Kozacka "wyspa" w Polsce / Jarosława Muzyczenko ; Opariwka - energia ziemi pradziadów / Hałyna Dobriańska-Popowycz ; Było, minęło... Wygnańcy z podrzeszowskiej Białej / Krzysztof Potaczała ; Ci sami, tylko że inni... / Bogdan Huk. SAMI O SOBIE: Ziemia utracona / Adam Hołodynśkyj ; Z historii wsi Bonariwka / Wasyl Kaczmarśkyj ; Pieśń o Bonariwce / Mykoła Gołej ; Z historii Łemkowszczyzny i jej wsi Krasna / Iwan Seńko ; ... że ich przodkowie byli Łemkami / Anna Dzindzio ; W budynku 29 / Konstantyn Major ; Tragedie wsi Gwoździanka i Krasna / M. Chomiak, P. Kupeć, O. i W. Zawijskie ; Losy Rusinów z wioski Czornoriki / Emilia Naczas ; Orkiestra zagrała nam Ogińskiego / Petro Markowycz ; Zwali siebie Rusnakami / Nina Bajko ; Wspomnienia o Iwanie Rusenko / Mychajło Dzindzio.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-9685 (1 egz.)
Book
In basket
Wyd. niskonakładowe.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Tekst częśc. tł. z ukr.
Zapiski z Waniwki - tytułem wstępu / Sebastian Dubiel-Dmytryszyn ; Łemkowie z północnej części powiatu krośnieńskiego / Teofil Kuryłło ; Zamieszańcy / I. Korostianśkyj (Iwan Ziłynśkyj) ; Życie polityczne i religijne ludności łemkowskiej powiatu krośnieńskiego w latach 1918-1939 (z uwzględnieniem Pogórza Strzyżowskiego) / Jarosław Moklak ; Wspomnienia pośmiertne o ks. Janie Nehrebeckim (1853-1927), długoletnim proboszczu parafii greckokatolickiej w Zalesiu pod Rzeszowem... / Piotr Siwicki ; Prawda o Ukraińcach spod Rzeszowa / Natalia Klasztorna ; Blizianka i Gwoździanka - dzieje wsi z etniczno-kulturowego pogranicza / Antoni Chuchla ; Między Pogórzem a Łemkowszczyzną - Jabłonica Polska / Łukasz Kaczkowski ; Ksiądz Konstanty Daćko, mój dziadek (Czarnorzeki) / Katarzyna Maria Kullmann ; Krasna we wspomnieniach Teresy Leśniak i Jadwigi Froń / Łukasz Uram.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-9684 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-929-051A/Z-Singer B. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-54183 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Reprint, oryg. : Lwów : Tow.Miłośników Przeszłości Lwowa : 1935, 1909
Charewiczowa Ł. aut. "Czarna kamienica i jej mieszkańcy"
Balaban M. aut. "Dzielnica Żydowska : jej dzieje i zabytki"
Reprint
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-72(438) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiczna Katedry Pedagogiki Porównawczej Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Seria A, Studia ; t. 35.)
Rozprawa doktorska. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014.
Bibliogr. s. [193]-212.
Autorka urodziła się i wychowała w Kazachstanie, tam też zdobyła średnie wykształcenie, stąd podejście do tematu nie może być pozbawione zabarwienia emocjonalnego. Nadto podstawą jej opracowania były nie tylko źródła zaczerpnięte z zewnątrz, ale w dużej mierze jej doświadczenie, przekaz rodzinny i zasiedzenie w miejscu badanym. Te elementy składające się na obraz kreślony w pracy sprawiają, że stanowi ona produkt pośredni między zdystansowanym ujęciem badacza działającego z zewnątrz badanego problemu a relacją osoby głęboko nim osobiście zainteresowanej. To decyduje o specyfice pracy, niezwykle oryginalnej i bogatej w autentyczne walory sprawdzalności. Stąd też należy stwierdzić, że praca Natalii Rykowskiej ma znaczenie szczególne i jest niewątpliwie ważną pozycją w historiografii zajmującej się losami Polaków w Rosji, ZSRR i w Kazachstanie. ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-103383 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again