Form of Work
Książki
(29)
Czasopisma
(3)
Status
only on-site
(17)
available
(13)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(11)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(17)
Filia 1 (Bohaterów 5)
(1)
Filia 2 (Fredry 5)
(1)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(1)
Filia 15 (Lwowska 60)
(1)
Filia 18 (Ćwiklińskiej 2)
(1)
Author
Barnier Michel (1951- )
(4)
Masclet Jean-Claude
(4)
Nowicka Elżbieta (redaktor)
(3)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(3)
Ambroziak Adam A
(2)
Borowiec Jan
(2)
Cygler Maciej
(2)
Demidziuk Urszula
(2)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(2)
Kiuiła Olga
(2)
Peszko Grzegorz
(2)
Pikała Edyta
(2)
Rączka Jan
(2)
Streżyńska Anna
(2)
Synowiec Ewa
(2)
Winiarski Bolesław (1925- )
(2)
Bednaruk Waldemar (1972- )
(1)
Bielecki Szymon
(1)
Claverie de Saint-Martin Elisabeth
(1)
Dynia Elżbieta
(1)
Gruchman Bohdan (1928- )
(1)
Jureńczyk Łukasz (1981- )
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Lisowska Alicja
(1)
Małuszyńska Ewa
(1)
Niemiec Witold
(1)
Paczuski Ryszard (1929- )
(1)
Pyka Robert (1979- )
(1)
Sadowski Sławomir (historyk)
(1)
Sierzputowska Kamila
(1)
Strus Dorota
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor (1960- )
(1)
Woźniak Leszek (1955- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Ochrona środowiska
(23)
Polityka ochrony środowiska
(10)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(9)
Transport
(7)
Unia Europejska (UE)
(6)
Wzrost gospodarczy
(5)
Energetyka
(4)
Gospodarka
(4)
Polityka regionalna
(4)
Prawa człowieka
(4)
Prawo ochrony środowiska
(4)
Ekorozwój
(3)
Euroregiony
(3)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Inwestycje
(3)
Nierówności społeczne
(3)
Pieniądz
(3)
Polityka regionalna UE
(3)
Programy pomocowe UE
(3)
Prywatyzacja
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rolnictwo
(3)
Rozwój regionalny
(3)
Rynek
(3)
Rynek pracy
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Zmiany klimatyczne
(3)
Administracja
(2)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(2)
Budżet państwowy
(2)
Ceny
(2)
Dochody indywidualne
(2)
Dochód narodowy
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Granice
(2)
Innowacje
(2)
Integracja europejska
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Kapitał
(2)
Konkurencja
(2)
Kościół katolicki
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Odpady
(2)
PHARE
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polityka strukturalna UE
(2)
Przemysł
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Siła robocza
(2)
Stopa życiowa
(2)
Traktat lizboński (2007)
(2)
Turystyka
(2)
Unia Europejska
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Współpraca transgraniczna
(2)
Zarządzanie
(2)
Zatrudnienie
(2)
Agroturystyka
(1)
BRW
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń jądrowa
(1)
Buddyzm
(1)
Budżet
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Controlling
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas pracy
(1)
Demografia
(1)
Dolina Lotnicza
(1)
EMAS
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Energetyka odnawialna
(1)
Energia
(1)
Etyka
(1)
Etyka ekologiczna
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Finanse
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Gazownictwo
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grupy nacisku
(1)
Górnictwo
(1)
Handel
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Hotelarstwo
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Subject: work
Agenda 2000
(1)
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny
(1)
Subject: time
1989-2000
(9)
1901-2000
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(7)
Europa
(1)
Kosowo
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Recz (woj. zachodniopomorskie, pow. Choszczno)
(1)
Ukraina
(1)
Wielka Syrta (zatoka)
(1)
Wielkopolska
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Zakaukazie
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(5)
Podręczniki akademickie
(3)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
37 results Filter
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 285-308.
Istota, specyfika i zakres polityki ekologicznej państwa ; Uwarunkowania polityki ekologicznej Polski po akcesji do Unii Europejskiej ; Podstawy normatywne polityki ekologicznej Polski po akcesji do Unii Europejskiej ; Realizacja polityki ekologicznej Polski po akcesji do Unii Europejskiej ; Perspektywy polityki ekologicznej Polski po akcesji do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-103826 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang.
1. Wybór właściwej podstawy prawnej aktów wspólnotowego prawa wtórnego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów aktów należących do pakietu klimatyczno-energetycznego ; 2. Analiza projektów legislacyjnych wchodzących w skład pakietu klimatyczno-energetycznego pod względem spełniania przesłanek art. 175 ust. 2 lit. c. Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ; 3. Analiza gospodarczych i technicznych skutków skokowego wprowadzenia dla sektora energetycznego (100%) systemu aukcyjnego dla emisji dwutlenku węgla, mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ze źródeł krajowych, ograniczenia sieciowe wynikające ze zwiększenia międzysystemowego przesyłu energii elektrycznej i sytuację przedsiębiorstw energetycznych na rynku ; 4. Analiza problemu windfall profits w sektorze elektroenergetycznym w Polsce oraz ocena możliwości zastosowania mechanizmów zapobiegawczych ; 5. Analiza problemu relokacja źródeł energii elektrycznej dla polskiego systemu elektroenergetycznego w wyniku polityki klimatycznej UE ; 6. Analiza problemu przenoszenia zakładów z sektorów produkujących cement, stal, szkło oraz aluminium poza terytorium Polski i UE na skutek pojawienia się nowych przeszkód dla przedsiębiorców wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegających temu zjawisku ; 7. Ocena możliwości wykorzystania przez Polskę 14% wzrostu emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 w sektorach nieobjętych systemem EU ETS (non ETS).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-620 (1 egz.)
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe KUL ; 182)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE)
Tekst tł. z fr.
Bibliogr. s. 134-135
Cz. I Zakres władzy i kompetencje : 1. Podstawy prawne polityki wspólnotowej w dziedzinie ochrony środowiska ; 2. Kompetencja wspólnotowa a kompetencja państwowa ; 3. Polityka ochrony środowiska a zasada subsydiarności w Unii Europejskiej : spojrzenie ekonomisty ; 4. Wdrożenie wspólnotowych norm ochrony środowiska przez państwa członkowskie ; Kompetencje Wspólnoty Europejskiej w zakresie zawierania umów w dziedzinie środowiska ; W stronę warunkowości ochrony środowiska? ; Prawna ochrona środowiska w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ; Nowatorska współpraca dla trwałego rozwoju ; Ochrona środowiska we wspólnotowej polityce rozwoju na Karaibach ; Ingerencja ekologiczna ; O instynkcie stadnym, czyli geneza grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim ; Zieloni i miejsce środowiska naturalnego w debatach Parlamentu Europejskiego : tematyka dominująca grupy Vigie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-502/504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe KUL ; 182)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE)
Tekst tł. z fr.
Cz. II Polityka Wspólnoty Europejskiej : 1. Prawo rynku, terytorium i ostrożność ; 2. Ochrona środowiska a wspólnotowe prawo konkurencji ; 3. Środowisko i rozwój wiejski : aspekty prawne i instytucjonalne prawa wspólnotowego ; 4. Środowisko naturalne a rozwój obszarów wiejskich : aspekt ekonomiczny; 5. Wkład wspólnej polityki rybołówstwa do strategii Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego; 6. Wspólnota Europejska wobec degradacji środowiska przez lotnictwo cywilne ; 7. Ochrona środowiska i energia w prawie wspólnotowym ; 8. Strategia Wspólnoty w dziedzinie walki z zanieczyszczeniami ; 9. Kwestia zagrożenia nuklearnego w prawie wspólnotowym; 10. Unia wobec sektora odpadów ; 11. Ochrona przyrody, fauny i flory; 12. Wyjątki od zasady "zanieczyszczający płaci" 13. Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku? : przedsiębiorca, towarzystwo ubezpieczeniowe, konsument ; 14. Unia Europejska a ochrona środowiska : polityka informacyjna i udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-502/504 (1 egz.)
Book
In basket
(Samorząd Lokalny Wobec Integracji Europejskiej ; z. 11)
Na okł. inna nazwa serii: "Samorząd Terytorialny
a Unia Europejska"
1. Wstęp 2. Procesy integracyjne jako czynnik zwiększający zagrożenie środowiska 3. Cele, zasady i narzędzia polityki ochrony środowiska w Polsce 4. Cele, zasady i narzędzia polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej 5. Dostosowanie polityki ochrony środowiska w Polsce do wymagań Unii Europejskiej 6. Korzyści i koszty integracji 7. Międzynarodowe porozumienie dot. ochrony środowiska 8. Zagraniczna pomoc ekologiczna a fundusze krajowe 9. Gospodarka odpadami Aneks I : Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze środowisko - stan lipiec 2000 r. Aneks II : Przesłany w dniu 4.07.2000 r. do Sekretarza Rady Manistrów Harmonogram realizacyjny stanowiska negocjacyjnego w obszarze środowisko, przyjęty na posiedzeniu KIE w dn. 6 grudnia 1999 r. i poprawiony w lipcu 2000 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-502/504 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 339-[341]. Indeks.
I. GENEZA I STRUKTURA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH: 1. Koncepcje teoretyczne i geneza integracji europejskiej; 2. Suwerenność a integracja europejska; 3. Etapy integracji gospodarczej; 4. System instytucjonalny; 5. System decyzyjny; 6. Budżet Unii Europejskiej; 7. Stosunki zewnętrzne Wspólnot Europejskich; 8. Poszerzanie Wspólnot Europejskich, II. FUNKCJONOWANIE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH: 9. Unia Gospodarcza i Walutowa; 10. Jednolity Rynek Wewnętrzny; 11. Polityka ochrony konkurencji i konsumenta; 12. Wspólna polityka rolna; 13. Polityka transportowa i ochrony środowiska; 14. Wspólna polityka handlowa; 15. Polityka naukowo-badawcza i edukacyjna; 16. Polityka regionalna (Polityka spójności); 17. Polityka społeczna, III. POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ: 18. Droga Polski do Unii Europejskiej; 19. Procedury pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-339.92 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
1. Ekonomiczny wymiar korzyści ekologicznych 2. Techniki pieniężnej wyceny wartości korzyści 3. Rola wyceny korzyści w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska w krajach OECD i UE 4. Szacunek wartości korzyści wynikających dla Polski z wdrożenia prawa ochrony środowiska UE 5. Uwzględnianie korzyści w analizie ostatecznych skutków makroekonomicznych 6. Uwzględnianie korzyści ekologicznych przy optymalizacji programów wdrażania dyrektyw UE 7. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu inwestycyjnego : studium przypadku 8. Jak zwiększać korzyści i zmniejszać koszty integracji europejskiej w ochronie środowiska : wnioski i rekomendacje dla Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-502/504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-87735 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
1. Dynamika i poszerzanie zakresu integracji europejskiej 2. System prawny i instytucjonalny Wspólnot i Unii Europejskiej 3. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego 4. Wspólna polityka rolna 5. Wspólna polityka handlowa 6. Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi 7. Wspólna plityka transportowa i polityka ochrony środowiska 8. Polityka regionalna i strukturalna 9. Unia gospodarcza i walutowa 10. System finansowy Wspólnot Europejskich 11. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 12. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 13. Droga Polski do Unii Europejsiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-339.92 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
No availability information: sygn. F.2-502+504
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AF-84590/t.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AF-84018/t.1 (1 egz.)
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE), która odbyła się w dn. 6-7 października 1994 r. w Angers
Tekst tł. z fr.
Bibliogr. s. 134-135
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81213/t.1 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
Materiały z 8 konferencji Komisji do Studiów nad Wspólnotami Europejskimi (CEDECE), która odbyła się w dn. 6-7 października 1994 r. w Angers
Tekst tł. z fr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81213/t.2 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang.
Wybór właściwej podstawy prawnej aktów wspólnotowego prawa wtórnego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów aktów należących do pakietu klimatyczno-energetycznego ; Analiza projektów legislacyjnych wchodzących w skład pakietu klimatyczno-energetycznego pod względem spełniania przesłanek art. 175 ust. 2 lit. c. Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ; Analiza gospodarczych i technicznych skutków skokowego wprowadzenia dla sektora energetycznego (100%) systemu aukcyjnego dla emisji dwutlenku węgla, mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ze źródeł krajowych, ograniczenia sieciowe wynikające ze zwiększenia międzysystemowego przesyłu energii elektrycznej i sytuację przedsiębiorstw energetycznych na rynku ; Analiza problemu windfall profits w sektorze elektroenergetycznym w Polsce oraz ocena możliwości zastosowania mechanizmów zapobiegawczych ; Analiza problemu relokacja źródeł energii elektrycznej dla polskiego systemu elektroenergetycznego w wyniku polityki klimatycznej UE ; Analiza problemu przenoszenia zakładów z sektorów produkujących cement, stal, szkło oraz aluminium poza terytorium Polski i UE na skutek pojawienia się nowych przeszkód dla przedsiębiorców wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegających temu zjawisku ; Ocena możliwości wykorzystania przez Polskę 14% wzrostu emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 w sektorach nieobjętych systemem EU ETS (non ETS).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93458 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again