Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(1)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(3)
Wypożyczalnia Muzyczna (Żeromskiego 2)
(1)
Author
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(1)
Andrusiewicz Anna. Wprowadzenie do tematyki subkultury gotyckiej (pol.)
(1)
Borkowska Grażyna (1956- )
(1)
Borzyszkowski Józef (1946- )
(1)
Czartoryska Jolanta. Podstawowe swobody w Unii Europejskiej (pol.)
(1)
Fogelzang-Adler Ewa. Mniejszości narodowe w myśli politycznej Stronnictwa Demokratycznego i ugrupowań z nim związanych (1939-1945) (pol.)
(1)
Gerent Piotr. Prawosławie na Dolnym Śląsku (pol.)
(1)
Gołębiowski Bronisław (1933- )
(1)
Jaśkiewicz Grzegorz
(1)
Kozłowski Piotr. Powstanie Małopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej (pol.)
(1)
Majkowski Krzysztof. Przesiedlenia ludności w powiatach przeworskim i jarosławskim w latach 1944-1948 (pol.)
(1)
Nabywaniec Stanisław (1958- ). Kościół greckokatolicki w Galicji w latach 1772-1848 (pol.)
(1)
Rudaś-Grodzka Monika
(1)
Sobolewska-Myślik Katarzyna. Respektowanie praw człowieka na Słowacji w okresie rządów Władimira Mečiara (pol.)
(1)
Szopa Grzegorz. Prasa przemyska w latach 1790-1918 (pol.)
(1)
Szpunar Magdalena. Unia Europejska a kraje Europy Środkowej i Wschodniej - w świetle badania opinii publicznej (pol.)
(1)
Tazbir Janusz (1927-2016)
(1)
Uruski Piotr. Metropolita Harion a klasztor kijowsko-pieczerski (pol.)
(1)
Veretûk Oksana
(1)
Wojakowski Dariusz (1970- ). Relacje między wielokuturowością a światem wartości. Uwagi metodologiczne (pol.)
(1)
Wolski Jan (literatura ; 1959- )
(1)
Wróbel Joanna. Wybory do Sejmu Ustawodawczego i Senatu w latach 1919-1922 ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego (pol.)
(1)
Zagórski Stanisław
(1)
Łabędź Krzysztof (1953- ). Opozycja polityczna w Polsce wobec Związku Radzieckiego w latach osiemdziesiątych XX wieku (pol.)
(1)
Ślęzak Monika. Mniejszość ukraińska w Polsce w pracach Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 1989-2000 (pol.)
(1)
Świętojańska Beata. Rola funkcji militarnej w rozwoju miasta Przemyśla w dobie autonomicznej (pol.)
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Pluralizm społeczny
(3)
Literatura polska
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Abgarowicz, Kajetan
(1)
Bieńkowski, Zbigniew
(1)
Canetti, Elias
(1)
Chciuk, Andrzej
(1)
Chwin, Stefan
(1)
Cyganie
(1)
Czajkowski, Michał
(1)
Franko, Ivan
(1)
Freytag, Gustav
(1)
Ginczanka, Zuzanna
(1)
Gumenuk, Boris
(1)
Herling-Grudziński, Gustaw
(1)
Historia
(1)
Ivaničuk, Roman Ivanovič
(1)
Iwaszkiewicz, Jarosław
(1)
Kalinin, Andrzej
(1)
Kantor, Tadeusz
(1)
Kościoły prawosławne
(1)
Kościół greckokatolicki
(1)
Literatura ukraińska
(1)
Literatury germańskie
(1)
Mickiewicz, Adam
(1)
Migracje
(1)
Miłosz, Czesław
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Naglerowa, Herminia
(1)
O'Neill, Eugene Gladstone
(1)
Odojewski, Włodzimierz
(1)
Opozycja polityczna legalna
(1)
Pollack, Martin
(1)
Powstanie 1846 r. krakowskie
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Przywara, Paweł
(1)
Rabacja galicyjska (1846)
(1)
Repatriacja
(1)
Rumel, Zygmunt Jan
(1)
Rzewuski, Wacław Seweryn
(1)
Różycki, Tomasz
(1)
Schulz, Bruno
(1)
Singer, Isaac Bashevis
(1)
Srokowski, Stanisław
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Stereotyp narodowy
(1)
Straż graniczna
(1)
Stronnictwo Demokratyczne
(1)
Stryjkowski, Julian
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Tarnawski, Wit
(1)
Tokarczuk, Olga
(1)
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
(1)
Ukraińcy za granicą
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wartość
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wysiedlanie
(1)
Łobodowski, Józef
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: work
Amnezja
(1)
Atlantyda
(1)
Esther
(1)
I Bóg o nas zapomniał
(1)
Krauzowie i inni
(1)
Nienawiść
(1)
Pieśń o Ukrainie
(1)
Po Galicji
(1)
Pożądanie w cieniu wiązów
(1)
Przyszłość przeszłości
(1)
Region Dziś i Jutro (czasop.)
(1)
Region Europy (czasop.)
(1)
Ucieczka
(1)
Winien i ma
(1)
Wyspa
(1)
Ziemia księżycowa
(1)
Subject: time
1801-1900
(3)
1901-2000
(3)
1701-1800
(2)
1918-1939
(2)
1939-1945
(1)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Drohobycz (Ukraina, obw. lwowski, rej. drohobycki)
(1)
Galicja
(1)
Galicja (kraina historyczna)
(1)
Huculszczyzna (Ukraina)
(1)
Irlandia
(1)
Iwano-Frankowsk (Ukraina)
(1)
Jarosław (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Kaliningrad (Rosja ; okręg)
(1)
Lwów (Ukraina)
(1)
Polska
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Przeworsk (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Rosja
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Ukraina
(1)
ZSRR
(1)
Śląsk
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Genre/Form
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
5 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
Materiały konferencji z okazji 120 rocznicy powstania Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Indeks.
Mickiewicza czytanie Paska - problem polskości i europejskości / Anna Axerowa ; Pisarze polskiego oświecenia między Wschodem a Zachodem / Teresa Kostkiewiczowa ; Mickiewicz w Odessie / Maria Janion ; Początki sławy Adama Mickiewicza na Ukrainie / Stefan Kozak ; Synkretyzm kulturowy ukraińskiej szkoły poetów / Stanisław Makowski ; Wielokulturowość zapisana biografią. "Casus" Michała Czajkowskiego / Andrzej Fabianowski ; Mickiewicz w czeskich lekturach / Hana Voisine-Jechova ; Dziewiętnastowieczni nasi o Czechach / Józef Bachórz ; Towarzystwo Literackie im Adama Mickiewicza wobec problemu wielokulturowości wschodniej Małopolski / Stanisław Fita ; Literatura polska czy polskojęzyczna? / Andrzej Romanowski ; Podwójne dziedzictwo. Dolnośląskie doświadczenie historyczne w zwierciadle polskiej powojennej twórczości literackiej / Andrzej Zawada ; "Politik" praska i polonica / Dobrosława Świerczyńska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Studia Wschodnioznawcze)
(Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ; 115)
Autor: Andrusiewicz Andrzej (1940- ) ; Uruski Piotr. Metropolita Harion a klasztor kijowsko-pieczerski (pol.) ; Nabywaniec Stanisław (1958- ). Kościół greckokatolicki w Galicji w latach 1772-1848 (pol.) ; Kozłowski Piotr. Powstanie Małopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej (pol.) ; Fogelzang-Adler Ewa. Mniejszości narodowe w myśli politycznej Stronnictwa Demokratycznego i ugrupowań z nim związanych (1939-1945) (pol.) ; Łabędź Krzysztof (1953- ). Opozycja polityczna w Polsce wobec Związku Radzieckiego w latach osiemdziesiątych XX wieku (pol.) ; Ślęzak Monika. Mniejszość ukraińska w Polsce w pracach Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 1989-2000 (pol.) ; Sobolewska-Myślik Katarzyna. Respektowanie praw człowieka na Słowacji w okresie rządów Władimira Mečiara (pol.) ; Wojakowski Dariusz (1970- ). Relacje między wielokuturowością a światem wartości. Uwagi metodologiczne (pol.) ; Czartoryska Jolanta. Podstawowe swobody w Unii Europejskiej (pol.) ; Szpunar Magdalena. Unia Europejska a kraje Europy Środkowej i Wschodniej - w świetle badania opinii publicznej (pol.) ; Andrusiewicz Anna. Wprowadzenie do tematyki subkultury gotyckiej (pol.) ; Szopa Grzegorz. Prasa przemyska w latach 1790-1918 (pol.) ; Świętojańska Beata. Rola funkcji militarnej w rozwoju miasta Przemyśla w dobie autonomicznej (pol.) ; Wróbel Joanna. Wybory do Sejmu Ustawodawczego i Senatu w latach 1919-1922 ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego (pol.) ; Majkowski Krzysztof. Przesiedlenia ludności w powiatach przeworskim i jarosławskim w latach 1944-1948 (pol.) ; Gerent Piotr. Prawosławie na Dolnym Śląsku (pol.)
Temat: Stronnictwo Demokratyczne - 1939-1945 r. - a mniejszości narodowe ; Unia Europejska (UE) - a Europa Środkowo-Wschodnia - socjologia - od 1989 r ; Kościoły prawosławne - Polska - 20 w ; Kościół greckokatolicki - Galicja (kraina historyczna) - 18-19 w ; Migracje - Polska - 1944-1956 r ; Mniejszości narodowe - Polska - od 1989 r ; Opozycja polityczna legalna - Polska - a ZSRR - 1980-1989 r ; Wielokulturowość - a wartość - socjologia ; Prawa człowieka - Słowacja - od 1993 r ; Prawa i obowiązki obywatelskie - Unia Europejska (UE) ; Repatriacja - Polska - 1944-1956 r ; Straż graniczna - Polska - 1918-1939 r ; Swobodny przepływ kapitału - kraje Unii Europejskiej ; Swobodny przepływ osób - kraje Unii Europejskiej ; Swobodny przepływ towarów - kraje Unii Europejskiej ; Swobodny przepływ usług - kraje Unii Europejskiej ; Ukraińcy za granicą - Polska - od 1989 r ; Wartość - socjologia - a pluralizm społeczny ; Wybory parlamentarne - Polska - 1918-1939 r ; Wysiedlanie - Polska - 1944-1956 r ; Wysiedlanie - ZSRR - 1945-1985 r ; Europa Środkowo-Wschodnia - a Unia Europejska (UE) - socjologia - od 1989 r ; Europa Środkowo-Wschodnia - historia ; Galicja (kraina historyczna) - religia - 18-19 w ; Jarosław (woj. podkarpackie ; okręg) - ludność - 1944-1956 r ; Kaliningrad (Rosja ; okręg) - od 1945 r ; Polska - historia ; Przemyśl (woj. podkarpackie) - 18-19 w ; Przemyśl (woj. podkarpackie) - kultura - 18-20 w ; Przeworsk (woj. podkarpackie ; okręg) - ludność - 1944-1956 r ; Rosja - historia ; Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice) - polityka - 1918-1939 r ; Śląsk, Dolny - religia - 20 w ; ZSRR - historia ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - historia - 18-20 w
Nazwy aut. na s. 321-[322].
Dot. m.in. Prasy przemyskiej 1790-1918, m-ta Przemyśla, pow. rzeszowskiego, przeworskiego i jarosławskiego.
Bibliogr. przy art.
Tekst częśc. ukr., częśc. tł. ros.
1. Metropolita Harion a klasztor kijowsko-pieczerski; 2. Rosja i Zachód: Na huśtawce historii; 3. Kościół greckokatolicki w Galicji w latach 1772-1848. Wybrane zagadnienia; 4. Michajło Gruszews'kij ta Kijiws'kij uniwersitet (do problemi stanowlennia istoriograficznoji koncepciji); 5. Tierieticzni aspekti jewropejs'koji istoriografiji w riecenzijnij spadszczini Michajła Gruszews'kogo; 6. Powstanie Małopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej; 7. Mniejszości narodowe w myśli politycznej Stronnictwa Demokratycznego i ugrupowań z nim związanych (1939-1945); 8. Opozycja polityczna w Polsce wobec Związku Radzieckiego w latach osiemdziesiątych XX wieku; 9. Mniejszość ukraińska w Polsce w pracach Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 1989-2000; 10. Respektowanie praw człowieka na Słowacji w okresie rządów Władimira Mečiara; 11. Relacje między wielokuturowością a światem wartości. Uwagi metodologiczne; 12. Podstawowe swobody w Unii Europejskiej; 13. Unia Europejska a kraje Europy Środkowej i Wschodniej - w świetle badania opinii publicznej; 14. Dlaczego odwód kaliningradzki nie może być obecnie nazywany obwodem i od czego należy rozpocząć uzgadnianie stanowisk dotyczących jego przyszłości; 15. Ideologia bezpieczeństwa; 16. Wprowadzenie do tematyki subkultury gotyckiej; 17. "Polowannia na wid'om u sieriedniowicznij Jewropi i jogo widgomin u magicznij praktici Ukrajinciw Karpats'kogo riegionu; 18. Prasa przemyska w latach 1790-1918; 19. Rola funkcji militarnej w rozwoju miasta Przemyśla w dobie autonomicznej; 20. Wybory do Sejmu Ustawodawczego i Senatu w latach 1919-1922 ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego; 21. Przesiedlenia ludności w powiatach przeworskim i jarosławskim w latach 1944-1948; 22. Prawosławie na Dolnym Śląsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Biblioteka "Frazy")
Temat: Abgarowicz, Kajetan (1856-1909) - twórczość ; Bieńkowski, Zbigniew (1913-1994). Przyszłość przeszłości ; Canetti, Elias (1905-1994) ; Chciuk, Andrzej (1920-1978). Atlantyda ; Chciuk, Andrzej (1920-1978). Ziemia księżycowa ; Chwin, Stefan (1949- ). Esther ; Franko, Ivan (1856-1916) ; Freytag, Gustav (1816-1895). Winien i ma ; Ginczanka, Zuzanna (1917-1944) - twórczość ; Gumenuk, Boris. Wyspa ; Herling-Grudziński, Gustaw (1919-2000) - twórczość ; Ivaničuk, Roman Ivanovič (1929- ) - twórczość ; Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) - twórczość ; Kalinin, Andrzej (1933- ). I Bóg o nas zapomniał ; Kantor, Tadeusz (1915-1990) - twórczość ; Łobodowski, Józef (1909-1988). Pieśń o Ukrainie ; Miłosz, Czesław (1911-2004) - twórczość ; Naglerowa, Herminia (1890-1957). Krauzowie i inni ; Odojewski, Włodzimierz (1930- ) - twórczość ; O'Neill, Eugene Gladstone (1888-1953). Pożądanie w cieniu wiązów - przekłady ; Pollack, Martin (1944- ). Po Galicji ; Przywara, Paweł (1968- ). Amnezja ; Różycki, Tomasz (1970- ) - twórczość ; Rumel, Zygmunt Jan (1915-1943) - twórczość ; Rzewuski, Wacław Seweryn (1784-1831) ; Schulz, Bruno (1892-1942) ; Singer, Isaac Bashevis (1904-1991) - twórczość ; Srokowski, Stanisław (1936- ). Nienawiść ; Stryjkowski, Julian (1905-1996) ; Tarnawski, Wit (1894-1988). Ucieczka ; Tokarczuk, Olga (1962- ) - twórczość ; Region Dziś i Jutro (czasop.) ; Region Europy (czasop.) ; Cyganie - Słowacja ; Historia - nauczanie - Polska ; Literatura polska - tematyka ; Literatura ukraińska - tematyka ; Literatury germańskie - tematyka ; Pluralizm społeczny - Europa Środkowo-Wschodnia ; Pluralizm społeczny - w literaturze - historia ; Powstanie 1846 r. krakowskie - w literaturze - historia ; Rabacja galicyjska (1846) - w literaturze - historia ; Regiony przygraniczne - w literaturze - historia ; Stereotyp narodowy - Europa Środkowo-Wschodnia ; Drohobycz (Ukraina, obw. lwowski, rej. drohobycki) - w literaturze - historia ; Galicja - w literaturze - historia ; Huculszczyzna (Ukraina) - w literaturze polskiej - historia ; Irlandia - emigracja - socjologia - Stany Zjednoczone - 19-20 w ; Iwano-Frankowsk (Ukraina) - teatr - 1918-1939 r ; Lwów (Ukraina) - muzyka - organizacje - 19-20 w ; Lwów (Ukraina) - w literaturze ukraińskiej - historia ; Śląsk - socjologia ; Ukraina - w literaturze - historia ; Podręczniki szkolne - Polska - od 1989 r
M.in. Rzeszów i Rzeszowszczyzna w literaturze polskiej i niemieckojęzycznej.
Bibliogr. s. 478. Indeks.
Streszcz. ang., niem., ukr. przy pracach.
Kategoria pogranicza w badaniach literackich. Problemy metodologiczne; Kategoria pogranicza i jej galicyjskie kody; Regionalizm w wieku globalizacji; Wielokulturowość w biografii Wacława Rzewuskiego; Polacy, Ukraińcy, Ormianie. Tygiel etniczny i narodowy. Na podstawie prozy Kajetana Abgarowicza (Abgara-Sołtana); W naimach u susidiw. (O pracy Iwana Franki w "Kurierze Lwowskim"); Ukraińsko-żydowskie stosunki kulturalne w Galicji: koncepcja Iwana Franki; Dekonstrukcja stereotypu Polaka: obraz Lwowa w powieści historycznej Romana Iwanyczuka; Genius loci Drohobycza u schyłku epoki Habsburgów w pamiętnikach polskich i ukraińskich; Bruno Schulz - mieszkaniec trzech światów; Od macierzy do ojczyzny: galicyjska kolebka Brunona Schulza; Neoklasycy kijowscy na pograniczach wielu kultur; Wieloetniczność regionu a pograniczność świata przedstawionego (na przykładzie wczesnej prozy Jarosława Iwaszkiewicza); "Pismo i rana" w twórczości Zuzanny Ginczanki; Galicja Wschodnia w prozie Herminii Naglerowej; Historia i mit w "Pieśni o Ukrainie" Józefa Łobodowskiego; Romantyczne fascynacje Ukrainą w liryce Zygmunta Jana Rumla; "Nie ma dla mnie na ziemi milszego widoku". Obrazy Huculszczyzny w opowiadaniu "Ucieczka" Wita Tarnawskiego; Arkadia i żywioły Historii. O prozie wspomnieniowej Andrzeja Chciuka: Atlantyda - Ziemia księżycowa; "Stryj nad Stryjem". Galicja w rozmowach z Julianem Stryjkowskim; Rozkosz niepamięci. Imaginacyjne obrazy Ukrainy w ostatnich opowiadaniach Włodzimierza Odojewskiego; Świat na granicy światów. Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w perspektywie wielokulturowości; "Tubylec i cudzoziemiec". Dychotomia: centrum/peryferie w esejach Czesława Miłosza; "Ziemia pamięci" w esejach Zbigniewa Bieńkowskiego "Przyszłość przeszłości"; Pogranicza tożsamości w prozie polskiej po 1989 roku. O "Nienawiści" Stanisława Srokowskiego; Stefan Chwin, "Esther". Kronika wieku widziana przez pryzmat kilku narodowości żyjących w Polsce na przełomie XIX i XX wieku; Pogranicza kulturowe w twórczości Olgi Tokarczuk; Tomasza Różyckiego poetyckie podróże na Ukrainę; Realia galicyjskie w parabolicznych powieściach Pawła Przywary i Borysa Humeniuka; Dialog kulturowy wyrzuconych z pamięci. "I Bóg o nas zapomniał" Andrzeja Kalinina; Echo powstania krakowskiego i rabacji chłopskiej w literaturze polskiej i niemieckojęzycznej; Eksploracja pogranicza w powieści Gustava Freytaga "Soll und Haben"; Wielokulturowość w autobiografii Eliasa Canettiego; W okowach stereotypu; Galicyjskie itinerarium. O imaginacyjnej podróży Martina Pollacka; Motywy galicyjskie w niemieckojęzycznej literaturze Szwajcarii; Od egzorcyzmów do adoracji - o stosunku polskiej ludności Dolnego Śląska do śladów niemczyzny; Polak - Ślązak - Niemiec, czyli o wyznacznikach tożsamości narodowej Ślązaków w Niemczech; Prasa w polsko-niemieckim dialogu na przykładzie dwujęzycznego magazynu "Region" ze Zgorzelca; Temat przenikania kultur i tradycji w wybranych opowiadaniach Isaaca Bashevisa Singera; Irlandki w kraju i na emigracji - rola kobiety w rodzinie imigrantów irlandzkich w USA (1880-1910); Specyfika pogranicza kulturowego w dramacie "Desire Under the Elms" Eugene O'Neilla jako problem przekładu na języki słowiańskie; Pogranicze jako wartość. Uwagi o estetyce Tadeusza Kantora; Uroki tolerancji, czyli o życiu teatralnym Stanisławowa (1919-1939); Relacje międzyetniczne w lwowskich towarzystwach muzycznych w XIX i XX wieku; "Tacy sami, a ściana między nami" - spotkania z Innością w regionach przygranicznych. Wizerunek sąsiadów w oczach Polaków; Kwestia romska na Słowacji w dobie globalizacji; Współczesne podręczniki historii jako źródło wiedzy dzieci i młodzieży o zagadnieniach pogranicza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again