Form of Work
Książki
(89)
Status
only on-site
(79)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(4)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(79)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(1)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Filia 10 (Podchorążych 1)
(1)
Author
Borkowski Jan (historyk)
(3)
Garlicki Andrzej (1935-2013)
(3)
Majchrowski Jacek Maria (1947- )
(3)
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(2)
Bankowicz Bożena (1956- )
(2)
Buszko Józef (1925-2003)
(2)
Cimek Henryk (1941- )
(2)
Dudek Antoni (1966- )
(2)
Hemmerling Zygmunt (1929- )
(2)
Jachymek Jan (1939- )
(2)
Juchnowski Jerzy (1955- )
(2)
Kulesza Władysław Tadeusz
(2)
Rolicki Janusz
(2)
Rudnicki Szymon (1938- )
(2)
Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)
(1)
Bajan Konrad (1930-2016)
(1)
Bartoszewicz Henryk. Stanowisko Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie wobec sprawy arcybiskupa Jana Cieplaka (pol.)
(1)
Bergman Aleksandra
(1)
Biedka Eugeniusz (1935- )
(1)
Bonusiak Andrzej (1968- ). Lwów w świetle dokumentów radzieckich z 1940 roku (pol.)
(1)
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(1)
Broda Marian (1954- ). Idea Moskwy - Trzeciego Rzymu i struktury "duszy świata" (pol.)
(1)
Brzoza Czesław (1947- )
(1)
Buczek Roman
(1)
Budzyński Zdzisław (1952-). Od religii do narodu. Problem tożsamości religijnej i etnicznej na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 1772-1939 (pol.)
(1)
Charčuk Krystyna. Rozwój infrastruktury leczniczej w Truskawcu w latach 1827-1939 (pol.)
(1)
Choniawko Andrzej (1944- )
(1)
Chróścielewska Dorota (1948-1996)
(1)
Cynarski Wojciech Jan. Kulturowy archetyp i etos a postrzeganie charakteru narodowego (pol.)
(1)
Czubiński Antoni (1928-2003)
(1)
Drogulska Jadwiga
(1)
Drozdowski Rafał
(1)
Duda Teodor
(1)
Feldman Wilhelm (1868-1919)
(1)
Friszke Andrzej
(1)
Friszke Andrzej (1956- )
(1)
Gamski Zygmunt (1919-1981)
(1)
Garliński Józef (1913-2005)
(1)
Giza Stanisław (1908-1987)
(1)
Gorecki L
(1)
Gurnicz Antoni (1912-1978)
(1)
Głowacki Bogdan
(1)
Holzer Jerzy (1930-2015)
(1)
Jabłonowski Roman (1886-1963)
(1)
Jabłoński Henryk (1828-1869)
(1)
Janowski Karol Boromeusz. Politologii polskiej przemiany (pol.)
(1)
Jaskólski Michał (1946- )
(1)
Jaworska-Lipska Janina
(1)
Jestal Jerzy. Debaty wokół społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie (pol.)
(1)
Kaczyński Jarosław (1949- )
(1)
Kaczyński Lech (1949-2010)
(1)
Kamińska-Kwak Jolanta. Środowisko medyczne woj. lwowskiego w okresie międzywojennym (pol.)
(1)
Karnowski Michał (1976- )
(1)
Kita Jan
(1)
Koko Eugeniusz (1952- ). PPS na Ukrainie wobec kwestii ukraińskiej od końca XIX w. do 1918 r. (pol.)
(1)
Konopczyński Władysław (1880-1952)
(1)
Kowalska Irena
(1)
Kozłowski Piotr. Małopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Przemyślu w walce z przestępstwami granicznymi w latach 1928-1934 (pol.)
(1)
Krupa Kazimierz. Zarządzanie wiedzą a zmiany organizacyjne (pol.)
(1)
Kulas Józef
(1)
Kwak Jan (1936- ). Zarys zabudowy miast i wyposażenie mieszkań w woj. ruskim XVI-XVIII wieku (pol.)
(1)
Leinwand Artur (1923-1995)
(1)
Leśnodorski Bogusław (1914-1985)
(1)
Machejek Władysław (1920-1991)
(1)
Majchrowski Jacek M
(1)
Majkowski Krzysztof. Polska a kwestia ukraińska w latach 1918-1921 (pol.)
(1)
Makowski Edmund (1931-2000)
(1)
Malinowski Marian (historyk)
(1)
Marchlewska Zofia
(1)
Marchlewski Julian (1866-1925)
(1)
Marek-Zborowska Barbara. Społeczna tożsamość prywatnych przedsiębiorców (pol.)
(1)
Michta Norbert (1923- )
(1)
Molenda Jan (1930- )
(1)
Mołdawa Tadeusz (1943- )
(1)
Najdus Walentyna (1909-2004)
(1)
Osica Janusz (1941- )
(1)
Piasecki Henryk
(1)
Pomian Grażyna
(1)
Ptasiński Jan
(1)
Pużak Kazimierz
(1)
Radlak Bronisław
(1)
Rakowski Mieczysław F[ranciszek]
(1)
Rappaport Emil Stanisław
(1)
Rechowicz Henryk (1929-2004)
(1)
Rostocki Władysław
(1)
Rybicki Juliusz
(1)
Sajdak-Michnowska Eulalia
(1)
Sierżęga Paweł
(1)
Sobczak Jan
(1)
Staszewski Krzysztof
(1)
Strycharski Jarosław. Uniwersalizm twórczości Maksyma Gorkiego (na przykładzie sztuki "Na dnie") (pol.)
(1)
Sułek Jerzy
(1)
Szmyd Kazimierz (1946- ). Z dziejów Narodowego (Tajnego) Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie (1919-1926) (pol.)
(1)
Szopa Grzegorz. Drukarstwo przemyskie w latach 1754-1939 (pol.)
(1)
Słabek Henryk (1928- )
(1)
Tomaszewski Janusz
(1)
Tomaszewski Janusz (1959- )
(1)
Tomicki Jan
(1)
Torańska Teresa (1944-2013)
(1)
Turowski Konstanty
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(16)
1980 - 1989
(19)
1970 - 1979
(37)
1960 - 1969
(3)
1920 - 1929
(1)
1900 - 1909
(1)
Country
Poland
(87)
Language
Polish
(87)
Subject
Partie polityczne
(86)
Polska
(60)
Polska Partia Socjalistyczna (1892-1948)
(16)
Ruchy społeczne
(15)
Ruchy i organizacje chłopskie
(12)
Polityka
(10)
Komunistyczna Partia Polski
(9)
Komunizm
(9)
Pamiętniki polskie
(9)
Galicja
(7)
Mniejszości narodowe
(6)
Chłopi
(5)
Polska Partia Robotnicza
(5)
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
(5)
Publicystyka polska
(5)
Robotnicy
(5)
Socjalizm
(5)
Zabór rosyjski
(5)
Żydzi
(5)
I wojna światowa (1914-1918)
(4)
Nacjonalizm
(4)
Nauki polityczne
(4)
Rolnictwo
(4)
Strajki
(4)
Stronnictwo Ludowe (1931-1944)
(4)
Zabór pruski
(4)
II wojna światowa (1939-1945)
(3)
Integracja europejska
(3)
Konflikt społeczny
(3)
Kościół katolicki
(3)
Niemcy
(3)
Okupacja
(3)
Piłsudski, Józef
(3)
Piłsudski, Józef (1867-1935)
(3)
Polityka wyznaniowa
(3)
Polska Partia Robotnicza (1942-1948)
(3)
Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast"
(3)
Regiony przygraniczne
(3)
Rewolucja 1905 r.
(3)
Ruch oporu
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Socjaldemokratyzm
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Stronnictwo Ludowe (1943-1949)
(3)
Witos, Wincenty
(3)
Wybory parlamentarne
(3)
Świadomość narodowa
(3)
Bezrobocie
(2)
Drukarstwo
(2)
Dąbrowskie, Zagłębie
(2)
Emancypacja kobiet
(2)
Gierek, Edward (1913-2001)
(2)
Gor'kij, Maksim
(2)
Inteligencja (socjol.)
(2)
Kampania wrześniowa (1939)
(2)
Kościół a państwo
(2)
Krajowa Rada Narodowa
(2)
Lekarze
(2)
Miasta
(2)
Międzynarodówka Komunistyczna
(2)
Narodowa demokracja
(2)
Obóz Narodowo-Radykalny
(2)
Obóz Zjednoczenia Narodowego
(2)
Organizacje
(2)
Organizacje kobiece
(2)
Organizacje młodzieżowe
(2)
Organizacje studenckie
(2)
PZPR
(2)
Państwo
(2)
Polacy za granicą
(2)
Policja
(2)
Politycy
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polityka narodowościowa
(2)
Polskie Stronnictwo Ludowe (1945-1949)
(2)
Polskie Stronnictwo Ludowe-Lewica
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przemytnictwo
(2)
Rada Jedności Narodowej (1944-1945)
(2)
Rataj, Maciej
(2)
Ruchy i organizacje robotnicze
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
(2)
Społeczeństwo
(2)
Straż graniczna
(2)
Stronnictwo Chłopskie
(2)
Stronnictwo Demokratyczne
(2)
Stronnictwo Pracy
(2)
Ukraińcy za granicą
(2)
Unia Wolności
(2)
Wielkopolska
(2)
Wojna partyzancka
(2)
Węgrzy za granicą
(2)
Władza państwowa
(2)
ZSRR
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
(2)
Związek Równouprawnienia Kobiet (Lwów)
(2)
Związki zawodowe
(2)
Agraryzm
(1)
Subject: work
Biuletyn informacyjny (czasop. ; 1939-1945)
(1)
Gazeta Wyborcza
(1)
Jenerał Ludwik Mierosławski
(1)
Nasz Dziennik
(1)
Nowa Polska
(1)
Przegląd Narodowy
(1)
Szermierze wolności
(1)
Wypędzeni, przesiedleńcy i mniejszość niemiecka pomostem między Niemcami i ich wschodnimi sąsiadami
(1)
Subject: time
1901-2000
(17)
1801-1900
(9)
1918-1939
(4)
1989-2000
(4)
1701-1800
(3)
1901-1914
(3)
1501-1600
(2)
1601-1700
(2)
1939-1945
(2)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(15)
Rosja
(3)
Europa
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Lwów (Ukraina ; okręg)
(2)
Lwów (Ukraina)
(2)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(2)
Truskawiec (Ukraina)
(2)
Ukraina
(2)
ZSRR
(2)
Bałtycki, region
(1)
Galicja
(1)
Kodeń (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Niemcy
(1)
Nowosielce (woj. podkarpackie, pow. Przeworsk)
(1)
Wielkopolska
(1)
Żywiec (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Publicystyka polska
(4)
Pamiętniki polskie
(2)
Antologia
(1)
Bibliografia osobowa
(1)
Biografie
(1)
Czasopisma nielegalne polskie
(1)
Czasopisma polityczne polskie
(1)
Informatory
(1)
Kalendarze polskie
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Publicystyka
(1)
Szkice
(1)
Źródła
(1)
Źródła historyczne
(1)
90 results Filter
Authority data
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
1. Stanowisko warstw średnich - Rodowód warstw średnich - Warstwy średnie wobec marksizmu - Polityka postępowa - Norma społeczna radykalizmu - Pierwiastki rozwojowe demokracji - Program, gospodarczo-społeczny warstw średnich 2. Polityka radykalna we Francji - Zarys historyczny - Program Zjednoczenia Robotniczego - Zasady solidaryzmu - Rozbiór programu 3. Zadania radykalizmu polskiego - Obraz chwili obecnej - Pierwociny radykalizmu polskiego - Konsolidacja sił postępowych - Właściwy punkt oparcia - Przebłyski świadomości - Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently unavailable
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Geneza PPR / Marian Malinowski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1975. - 547, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. Częśc. reg. Indeksy
I. Paryska grupa inicjatywna II. Komuniści wobec groźby agresji hitlerowskiej we
wrześniu 1939 III. Komuniści w obronie Warszawy IV. Sytuacja komunistów po klęsce wrześniowej V. Początki antyfaszystowskiej konspiracji
komunistów VI. Dyskusje w sprawach organizacyjnych i próby
reaktywowania partii VII. Pierwsze próby opracowania programu wyzwoleńczego VIII.Wielka szansa wyzwoleńcza IX. Konspiracja komunistów w nowym okresie wojny X. Grupa inicjatywna PPR XI. Utworzenie Polskiej Partii Robotniczej XII. Polityczne problemy kierownictwa PPR
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again