Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(7)
only on-site
(5)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(5)
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
(7)
Author
Michoń Ferdynand (1916-1997)
(2)
Barciński Florian (1901-1987)
(1)
Bogdanow Aleksander
(1)
Cheliński Ryszard
(1)
Chołaj Henryk (1927- )
(1)
Dawid Jan Władysław (1859-1914)
(1)
Francik Anna
(1)
Hauswald Edwin (1868-1942)
(1)
Kalabiński Stanisław (1923-1980)
(1)
Kalecki Michał (1899-1970)
(1)
Karwacki Władysław Lech ( -2003)
(1)
Minc Bronisław (1913-2004)
(1)
Moszczeński Stefan (1871-1946)
(1)
Nasiłowski Mieczysław (1929-2004)
(1)
Terebucha Eufemiusz
(1)
Zakrzewski Zbigniew (1912-1992)
(1)
Year
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(5)
1940 - 1949
(1)
1930 - 1939
(2)
1920 - 1929
(1)
1900 - 1909
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Płaca
(11)
Praca
(6)
Produkcja
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Zatrudnienie
(4)
Ceny
(3)
Ekonomia
(3)
Produktywność pracy
(3)
Chronometraż
(2)
Czas pracy
(2)
Dochód narodowy
(2)
Ekonomia polityczna socjalizmu
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka socjalistyczna
(2)
Handel
(2)
Klasy społeczne
(2)
Koszty
(2)
Normowanie pracy
(2)
Planowanie gospodarcze
(2)
Przemysł
(2)
Rachunek ekonomiczny
(2)
Rolnictwo
(2)
Rynek
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(2)
Środki produkcji
(2)
Akumulacja socjalistyczna
(1)
Amortyzacja
(1)
Bilans księgowy
(1)
Burżuazja
(1)
Dochód
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Feudalizm
(1)
Film
(1)
Finanse
(1)
Galicja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Kapitalizm
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konto
(1)
Koszty pracy
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Kraje socjalistyczne
(1)
Księgowość
(1)
Literatura
(1)
Monopole
(1)
Motywacja pracy
(1)
Niewolnictwo
(1)
Obrót towarowy
(1)
Obyczaje
(1)
Oświata
(1)
Partie polityczne
(1)
Pieniądz
(1)
Polska
(1)
Pomorze Gdańskie
(1)
Postęp techniczny
(1)
Rachunkowość
(1)
Robotnicy
(1)
Robotnicy rolni
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Siły wytwórcze
(1)
Spożycie
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Spółdzielczość
(1)
Spółdzielczość rolnicza
(1)
Strajki
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Taylor, Frederick Winslow (1856-1915)
(1)
Teatr
(1)
Towary
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wielkopolska
(1)
Zabór pruski
(1)
Zakład pracy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zysk
(1)
Śląsk
(1)
Śląsk Cieszyński
(1)
Środki obrotowe
(1)
Środki trwałe
(1)
Środowisko człowieka
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Uczymy się ekonomiki 2. Potrzeby i dobra 3. Produkcja 4. Znaczenie podziału pracy w produkcji 5. Kapitał 6. Pieniądz 7. Wymiana 8. Handel zagraniczny 9. Bilans narodowy i płatniczy 10. Wartość, cena i prawo popytu i podaży 11. Istota i gospodarcze znaczenie procentu 12. Płace robotnicze 13. Podstawy wymiaru płacy 14. Renta gruntowa 15. Zysk przedsiębiorcy 16. Dochód społeczny i jego podział 17. Gospodarność w konsumpcji 18. Gospodarka planowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-39970 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszcz. i druga k.tyt. także ang.
Część I 1. Teoria "klasyczna" płac 2. Obniżka płac przy założeniu wolnej konkurencji 3. Odrzucenie założenia rosnących kosztów krańcowych
i wolnej konkurencji 4. Obniżka płac przy niedoskonałej konkurencji 5. Obniżka płac w układzie otwartym 6. Wnioski Część II 1. Uwagi metodologiczne 2. Ceny, koszty zamienne i płace realne w Polsce 3. Płace nominalne a zatrudnienie 4. Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-34806 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks
I. Wstęp. Podział przemysłu II. Podstawy istnienia i powodzenia przemysłu III. Wynagrodzenia pracowników (płace) IV. Organizacja i zarząd V. Dążenia rozwojowe przemysłu VI. Popieranie przemysłu i polityka przemysłowa VII. Usuwanie strat i marnotrawstwa w przemyśle VIII.Dobór ludzi w zakładach przemysłowych IX. Psychotechnika X. Kształcenie pracowników XI. Produktywizm i teorie Taylora, Emersona, Forda XII. Realna wartość dochodów i dobrobyt zależą od
wydajności produkcji XIII.Literatura przemysłowa XIV. Zagadnienia z dziedziny przemysłu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-34898 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-67789 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-47666 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. Streszcz. fr.
- Tayloryzm w ekonomice gospodarstw wiejskich - Filozofia rachunkowości rolniczj - Metody pomiaru czasu w gospodarstwach wiejskich - Nowoczesne sposoby wynagradzania robotnika
wiejskiego - Ułatwianie wysiłków fizycznych robotnikom wiejskim - Historia pól - Dedukcyjne wskazania nauki jak gospodarować
wobec kryzysu rolnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-34837 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonomia polityczna socjalizmu / Bronisław Minc. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. - 922, [2] s. : tab. ; 20 cm.
Indeks Spis treści także ang., ros.
1. Przedmiot i metoda ekonomii politycznej socjalizmu 2. Własność środków produkcji w systemach
ekonomicznych krajów socjalistycznych 3. Cel produkcji socjalistycznej i sprzeczności
socjalistycznego sposobu produkcji 4. Planowanie gospodarki narodowej i towarowy
charakter produktu 5. Ogólne cechy produkcji socjalistycznej 6. Wydajność pracy i efektywność produkcji 7. Rozmieszczenie produkcji 8. Dochód narodowy, reprodukcja i wzrost ekonomiczny 9. Ekonomiczne prawidłowości wzrostu ludności 10. Pieniądz 11. Teoria kosztów produkcji 12. Tworzenie się cen 13. Teoria wartości 14. Handel, równowaga rynkowa i zjawiska inflacyjne 15. Rachunek ekonomiczny 16. Zarządzanie ekonomiczne i organizacja gospodarki
narodowej 17. Przedsiębiorstwo 18. Podstawy finansów 19. Płaca i inne dochody ludności 20. Produkt dla społeczeństwa 21. Amortyzacja a reprodukcja środków trwałych 22. Akumulacja 23. Socjalistyczny ustrój rolny 24. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 25. Okres przejściowy 26. Klasy i warstwy społeczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-37615 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-41029/t.1.cz.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
1. Okres przejściowy od kapitalizmu do socjalizmu 2. Podstawowe cechy socjalistycznych stosunków
produkcji - Socjalistyczna własność środków produkcji, cel
produkcji socjalistycznej i planowy charakter
gospodarki socjalistycznej, plan a rynek w
socjalizmie, socjalistyczne stosunki podziału,
rozwój socjalistycznych stosunków produkcji 3. Problemy planowego wzrostu i rozwoju gospodarki
socjalistycznej - Podstawowe pojęcia reprodukcji społecznej. Dochód
narodowy i czynniki wzrostu. Mierniki wzrostu
gospodarczego - Planowy proces wzrostu w gospodarce socjalistycznej.
Konkretyzacja celu produkcji. Równowaga we wzroście.
Przyspieszenie wzrostu - Planowanie gospodarcze jako podstawa funkcjonowania
gospodarki socjalistycznej. Planowanie a wzrost
optymalny - Efektywność inwestycji i jej rola we wzroście
gospodarczym - Rachunek ekonomicznej efektywności handlu
zagranicznego 4. Przedsiębiorstwo socjalistyczne - Przedsiębiorstwo socjalistyczne jako wyodrębniona
jednostka gospodarująca. Organizacje nadrzędne.
Specyfika przedsiębiorstw spółdzielczych
w rolnictwie - Płaca robocza w socjalizmie i jej formy - Koszty i ceny w gospodarce socjalistycznej - Funkcjonowanie przedsiębiorstwa socjalistycznego.
Rozrachunek gospodarczy, mierniki pracy
przedsiębiorstwa 5. Tworzenie się światowego systemu socjalistycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Główna - wypożyczalnia(Sokoła 13)
There are copies available to loan: sygn. A-37697 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again