Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(3)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(12)
Filia 7 (Osmeckiego 51)
(1)
Author
Fiutak Agnieszka
(1)
Górski Adam (1979- )
(1)
Ignatiew Radosław J. (1962- )
(1)
Jędrzejewska Maria
(1)
Kmieciak Błażej
(1)
Kobes Paweł
(1)
Kura Antoni
(1)
Liszewska Agnieszka
(1)
Piekarski Mieczysław
(1)
Piskorski Justyn
(1)
Prusak Feliks
(1)
Radecki Wojciech (1943- )
(1)
Sepioło-Jankowska Iwona
(1)
Sieńko Agnieszka
(1)
Wojciechowski Janusz (1954- )
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Odpowiedzialność karna
(13)
Medycyna
(3)
Prawo karne procesowe
(2)
Agresja 1939 r. ZSRR na Polskę
(1)
Autyzm
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Egzekucja polskich oficerów w Katyniu
(1)
Lekarze
(1)
Lemkin, Rafał
(1)
Ludobójstwo
(1)
Manko
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność za wykroczenia
(1)
Odszkodowanie
(1)
Operacja "Wisła"
(1)
Oskarżenie prywatne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Postępowanie uproszczone
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawa pacjenta
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedawnienie odpowiedzialności karnej
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo wojenne
(1)
Szacunek
(1)
Wysiedlanie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
15 results Filter
Authority data
Odpowiedzialność karna - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-343 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-77698 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze.)
Bibliogr. s. XIX-XLI. Indeks.
Współfinansowanie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Prawa i Administracji.
R. I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ: 1. Uwagi ogólne ; 2. Początki polskiego prawa karnego skarbowego ; 3. Rozwój prawa karnego skarbowego w Polsce Ludowej ; 4. Ustawa karna skarbowa z 1971 r. ; 5. Kodyfikacja karna skarbowa z 1999 r. ; 6. Wnioski końcowe ; R. II. OCHRONA INTERESÓW FINANSOWYCH W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM: 1. Uwagi wstępne ; 2. Rozwój prawa karnego podatkowego w Niemczech ; 3. Cechy obowiązującego reżimu odpowiedzialności za delikty skarbowe w Niemczech ; 4. Wnioski końcowe ; R. 3. WPŁYW PRAWA UNIJNEGO NA POLSKIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRAWNO-KARNEJ OCHRONY INTERESÓW FINANSOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ: 1. Uwagi wstępne ; 2. Ewolucja współpracy państw członkowskich w zakresie ochrony interesów finansowych ; 3. Harmonizacja polskiego prawa karnego z prawem UE w zakresie ochrony wspólnotowych interesów finansowych ; 4. Wnioski końcowe ; R. IV. DIFFERENTIA SPECIFICA REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA CZYNY KARNE SKARBOWE: 1. Uwagi ogólne ; 2. Zagadnienie tożsamości terminologicznej pojęcia "przestępstwo" i "przestępstwo skarbowe" ; 3. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe jako reżim odpowiedzialności karnej ; 4. Argumenty przemawiające za kryminalizacją czynów karnych skarbowych ; 5. Odpowiedzialność administracyjna jako odpowiedzialność alternatywna dla deliktów finansowych ; 6. Administracyjna kara pieniężna a grzywna w rozumieniu prawa karnego ; 7. Cele i funkcje realizowane przez sankcje administracyjne ; 8. Wnioski końcowe ; R. V. INSTRUMENTY REALIZACJI ZAŁOŻEŃ POLITYKI KARANIA W PRAWIE KARNYM SKARBOWYM: 1. Uwagi ogólne ; 2. Założenia filozofii "represji" karnej skarbowej ;3. Wyrównanie uszczerbku finansowego jako podstawowy cel ustawy ; 4. Priorytet kary grzywny jako głównej dolegliwości ekonomicznej ; 5. Znaczenie środków karnych i ich rola w wymierzaniu dolegliwości ekonomicznej ; 6. Instytucje zaniechania ukarania sprawcy ; 7. Wyjątkowy charakter kary pozbawienia wolności w KKS ; 8. W stronę represyjności czynów karnych skarbowych ; 9. Wnioski końcowe ; R. VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ SKARBOWEJ A GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ: 1. Uwagi ogólne ; 2. Problem podwójnej karalności ; 3. Pozakarne mechanizmy zabezpieczające interesy finansowe ; 4. Wnioski końcowe ; R. VII. RACJONALIZACJA KARANIA ZA CZYNY NARUSZAJĄCE INTERESY FINANSOWE - TEST PROPORCJONALNOŚCI: 1. Uwagi ogólne ; 2. Zasada proporcjonalności sankcji karnej skarbowej do jej celu ; 3. Wymóg konieczności wprowadzenia reżimu odpowiedzialności karnej w celu ochrony sfery finansów publicznych ; 4. Wymóg przydatności regulacji karnej dla ochrony finansów publicznych ; 5. Wymóg zachowania proporcji pomiędzy efektem regulacji karnej a ciężarami wynikającymi z niej dla jednostki ; 6. Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-104348 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis Prawo ; 47\nr 277)
Bibliogr. Streszcz. ros.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-87957 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Nazwa aut. na s. red. i okł.
Dysk optyczny zawiera edytowalne wzory dokumentów - oświadczenia pacjenta i pisma procesowe.
Wykaz aktów prawnych s. 120-125.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-100866 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Odpowiedzialność karna cudzoziemców w Polsce / Justyn Piskorski. - Warszawa : ABC, cop. 2003. - 279 s. : il. ; 21 cm.
Streszcz. ang., niem., ros.
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-85035 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-67664 (1 egz.)
Book
In basket
Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta / Agnieszka Fiutak. - Stan prawny na 29 lipca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 478 s. ; 21 cm.
(Monografie, ISSN 1897-4392)
Bibliogr. s. 423-478.
R. I Kształtowanie się odpowiedzialności za dokonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta ; R. II Przedmiot ochrony ; R. III Strona przedmiotowa ; R. IV Zgoda pacjenta w szczególnych przypadkach ; R. V Obowiązek leczenia w przypadku braku zgody ; R. VI Podmiot ; R. VII Strona podmiotowa ; R. IX Zbieg przepisów i przestępstw ; R. X Formy przestępstwa i tryb ścigania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-104362 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-60338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-48251 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
R. 1. Autyzm - wolna wola – odpowiedzialność, Łukasz Kurek ; R. 2. Kognitywistyczne podstawy odpowiedzialności prawnej osób autystycznych: świadomość w kontekście teorii umysłu, Maciej Próchnicki, Bartosz Janik ; R. 3. Dyskryminacja, wykluczenie, wiktymizacja osób autystycznych, Emilia Płońska ; R. 4. Wpływ autyzmu na zakres odpowiedzialności karnej, Magdalena Budyn-Kulik ; R. 5. Autyzm i jego istota w kontekście zdolności do rozpoznania znaczenia popełnianego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, Anna Lisowska ; R. 6. Karnoprawna ochrona nauczycieli przedszkoli specjalnych, Jacek Bernal ; R. 7. Osoby ze spektrum autyzmu a przypisanie odpowiedzialności karnej, Szymon Tarapata ; R. 8. Autyzm i ochrona zdrowia psychicznego: wybrane uwagi i refleksje, Błażej Kmieciak ; R. 9. Autyzm w praktyce oddziałów niepsychiatrycznych: zagadnienia podstawowe, Joanna Pekasiewicz, Jakub Tartanus ; R. 10. Wybrane cywilnoprawne aspekty statusu prawnego osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Urszula Drozdowska, Karolina Góralczyk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-343 (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. A-107988 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. Streszcz. niem., ros.
I. Zagadnienia ogólne II. Przedstawienie zarzutów jako podstawowa forma
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej III.Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w drodze
faktycznego wszczęcia ścigania IV. Szczególne formy pociągnięcia do odpowiedzialności
karnej V. Uwagi końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-35017 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [300]-314.
Tekst częśc. równol. pol.-ang.-fr.
Spis treści również w jęz. ang.
Streszcz. w jęz. ang.
Psychospołeczne determinanty zachowań dewiacyjnych nieletnich ; Postępowanie z nieletnimi w ujęciu ewolucyjnym ; Założenia postępowania z nieletnimi na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r. oraz formalne podstawy wszczęcia postępowania w sprawie nieletniego ; Prawne środki przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz charakterystyka grupy środków wychowawczych i leczniczo-wychowawczych ; Charakterystyka środków poprawczych ; Wyjątkowy charakter odpowiedzialności karnej nieletnich ; Postępowanie z nieletnimi w świetle prawa międzynarodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-97310 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Pomocnicze Instytutu Pamięci Narodowej ; 10)
M.in. dot. śledztw prowadzonych przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, pow. przemyskiego (s. 57-60) i Operacji "Wisła".
Ryszard Szawłowski - Rafał Lemkin (1900-1959) - polski prawnik twórcą pojęcia "ludobójstwo" ; Ryszard Szawłowski - Trzy tematy z dziedziny "genocydologii" ; Zając Piotr - Prześladowania ludności narodowości polskiej na terenie Wołynia w latach 1939-1945 - ocena karnoprawna zdarzeń w oparciu o ustalenia śledztwa OKŚZpNP w Lublinie ; Przemysław Miszko, Krzysztof Matkowski - Zbrodnie ludobójstwa popełnione przez nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945 na osobach narodowości polskiej - w świetle śledztw OKŚZpNP we Wrocławiu ; Przemysław Miszko, Krzysztof Matkowski - Problematyka właściwości miejscowej postępowań karnych w sprawach zbrodni ludobójstwa popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na obywatelach polskich w okresie od 1939 do 1945 roku ; Marek Sowa - Problematyka odpowiedzialności karnej sprawców zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości w kontekście śledztw prowadzonych w OKŚZpNP w Rzeszowie oraz orzecznictwa sądów wojskowych i powszechnych w katach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku ; Antoni Kura - Akcja "Wisła" w świetle niektórych dokumentów ; Witold Wasilewski - Katyń 1940 - sowieckie ludobójstwo na Polakach ; Małgorzata Kuźniar-Plota - Kwalifikacja prawna zbrodni katyńskiej - wybrane zagadnienia. Informacja o stanie śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej ; Grzegorz Malisiewicz - Prawne aspekty sowieckiej akcji zbrojnej przeciwko II Rzeczypospolitej dokonanej 17 września 1939 r. ; Lucyna Rączy - Deportacje obywateli polskich z terenu byłego województwa lwowskiego w świetle śledztw prowadzonych w OKŚZpNP w Rzeszowie ; Lucjan Nowakowski - Zasady odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości ; Radosław Ignatiew - Komentarz do art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego ; Andrzej Jankowski - Wieś polska na ziemiach okupowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej w postepowaniach karnych organów wymiaru sprawiedliwości RFN ; Orzecznictwo sądów polskich (oprac. Radosław ignatiew).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.7-94(438).082 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again