Form of Work
Książki
(13)
Czasopisma
(4)
Status
only on-site
(11)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(5)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(11)
Filia 15 (Lwowska 60)
(1)
Author
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(4)
Streżyńska Anna
(2)
Tulik Jan (ekologia)
(2)
Ambroziak Adam A
(1)
Claverie de Saint-Martin Elisabeth
(1)
Jureńczyk Łukasz (1981- )
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Kozłowski Stefan (1928-2007)
(1)
Lisicka Halina
(1)
Piontek Barbara
(1)
Piontek Franciszek (1937- )
(1)
Piontek Wojciech (1972- )
(1)
Pyka Robert (1979- )
(1)
Sadowski Sławomir (historyk)
(1)
Sierzputowska Kamila
(1)
Synowiec Ewa
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor (1960- )
(1)
Woźniak Leszek (1955- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Ochrona środowiska
(14)
Ekorozwój
(5)
Nierówności społeczne
(4)
Polityka ochrony środowiska
(4)
Rolnictwo
(4)
Rozwój regionalny
(4)
Wzrost gospodarczy
(4)
Gospodarka
(3)
Innowacje
(3)
Inwestycje zagraniczne
(3)
Pieniądz
(3)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Wieś
(3)
Zarządzanie
(3)
Zatrudnienie
(3)
Degradacja środowiska
(2)
Dochody indywidualne
(2)
Ekologia
(2)
Energetyka
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Inwestycje
(2)
Kapitał
(2)
Odpady
(2)
Polityka gospodarcza
(2)
Polityka regionalna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prywatyzacja
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Siła robocza
(2)
Specjalna strefa ekonomiczna
(2)
Spożycie
(2)
Stopa życiowa
(2)
Transport
(2)
Turystyka
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Usługi
(2)
Współpraca transgraniczna
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Agroturystyka
(1)
Alians strategiczny (ekon.)
(1)
BRW
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń jądrowa
(1)
Buddyzm
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Controlling
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Demografia
(1)
Dolina Lotnicza
(1)
Efekt cieplarniany
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Emerytura
(1)
Energetyka odnawialna
(1)
Etyka
(1)
Etyka ekologiczna
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Euroregiony
(1)
Finanse
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gazownictwo
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grupy nacisku
(1)
Górnictwo
(1)
Hotelarstwo
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Instytut Gospodarstwa Społecznego (1920-1944)
(1)
Instytut Naukowej Organizacji i Kierownictwa
(1)
Inteligencja sztuczna
(1)
Interwencjonizm
(1)
Inwestycje ekologiczne
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Islam
(1)
Jakość życia
(1)
Judaizm
(1)
Języki
(1)
Kaczyński, Lech
(1)
Kadry
(1)
Kalecki, Michał
(1)
Kapitalizm
(1)
Kary i opłaty ekologiczne
(1)
Klastry (ekonomia)
(1)
Kobieta
(1)
Subject: work
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny
(1)
Subject: time
1989-2000
(11)
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(5)
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Czechy
(1)
Europa
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okolice)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Recz (woj. zachodniopomorskie, pow. Choszczno)
(1)
Ukraina
(1)
Wielkopolska
(1)
Zakaukazie
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Przypowieści ewangeliczne
(1)
19 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-86772 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.15-502 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93172 (1 egz.)
Book
In basket
(Samorząd Lokalny Wobec Integracji Europejskiej ; z. 11)
Na okł. inna nazwa serii: "Samorząd Terytorialny
a Unia Europejska"
1. Wstęp 2. Procesy integracyjne jako czynnik zwiększający zagrożenie środowiska 3. Cele, zasady i narzędzia polityki ochrony środowiska w Polsce 4. Cele, zasady i narzędzia polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej 5. Dostosowanie polityki ochrony środowiska w Polsce do wymagań Unii Europejskiej 6. Korzyści i koszty integracji 7. Międzynarodowe porozumienie dot. ochrony środowiska 8. Zagraniczna pomoc ekologiczna a fundusze krajowe 9. Gospodarka odpadami Aneks I : Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze środowisko - stan lipiec 2000 r. Aneks II : Przesłany w dniu 4.07.2000 r. do Sekretarza Rady Manistrów Harmonogram realizacyjny stanowiska negocjacyjnego w obszarze środowisko, przyjęty na posiedzeniu KIE w dn. 6 grudnia 1999 r. i poprawiony w lipcu 2000 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-502/504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-73814 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-83236 (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konf., 26 listopada 2008 r., Katowice.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. równol. pol., fr. Streszcz. ang., fr.
1. Wspólna polityka energetyczna jako część polityki wspólnotowej UE; 2. Prezydencja francuska a kwestie energetyczne; 3. Wyzwania energetyczne Polski - wyzwania i szanse dla Śląska; 4. Zmiany potrzeb energetycznych w sektorze transportu; 5. Energia odnawialna a finanse publiczne; 6. Energetyka jądrowa próbą odpowiedzi na wyzwania energetyczno - klimatyczne; 7. Awarie w elektrowniach atomowych; 8. Świat pozbawiony współczesnych problemów energetycznych na przykładzie analizy rozwoju Elektrownii Łaziska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-620 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-76941 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Status aktywnego obserwatora Polski w Unii Europejskiej 2. Finansowe warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej 3. Pomoc przedakcesyjna UE dla Polski 4. Znaczenie polityki strukturalnej UE dla Polski 5. Implikacje wspólnej polityki rolnej dla polskiego sektora rolnego 6. Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE 7. Dostosowanie Polski do unijnych wymogów polityki transportowej 8. Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce po akcesji do UE 9. Dostosowania Polski do wymogów UE w zakresie ochrony środowiska 10. Perspektywy wejścia Polski do strefy euro
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-338 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. w jęz. ang. przy pracach.
Spis treści także ang.
I. TRADYCYJNE I NOWE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO: Realne i pozorne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Próba klasyfikacji ; Cyberprzestrzeń jako globalna sfera konfliktów. Cyberprzemoc i jej przejawy w polityce ; Prognozy użycia broni jądrowej w przyszłych wojnach i konfliktach zbrojnych ; Niewidoczne skutki wojny - traumatyczne zdarzenia i ich psychologiczne konsekwencje ; Bezpieczeństwo społeczne w dobie kryzysu gospodarki światowej ; Konflikt celów radykalnych ugrupowań politycznych i państwa demokratycznego a bezpieczeństwo ideologiczne Polski ; Bezpieczeństwo jako podstawowa kategoria generująca migracje ; Zagrożenia dla zachowania tożsamości narodowej współczesnych migrantów z Polski w Wielkiej Brytanii ; II. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Niestabilne środowisko bezpieczeństwa globalnego - implementacja nowej strategicznej koncepcji NATO w następstwie szczytu Sojuszu Północno-Atlantyckiego w Lizbonie oraz Chicago ; Polityka NATO w rejonie Kaukazu południowego. Problematyka bezpieczeństwa regionu w perspektywie lokalnej i globalnej ; Francja wobec ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku ; Działania Unii Europejskiej i NATO na rzecz ochrony środowiska ; System bezpieczeństwa społecznego ; Odpowiedzialność państwa za naruszanie praw człowieka podczas zagranicznych interwencji zbrojnych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych ; Kierunek reformy systemu logistycznego sił zbrojnych RP ; Polski system ochrony dóbr kultury w czasie wojny ; Ochrona i bezpieczeństwo zasobów muzealnych w Polsce ; Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-327 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Dot. m.in. woj. podkarpackiego.
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści równol. pol. i ang.
Streszcz. ang. przy pracach.
Cz. I. WZROST GOSPODARCZY, REGULACJE MONETARNE I FISKALNE W PROCESIE GENEROWANIA NIERÓWNOŚCI: Piotr Górski: Dyskusje wokół nierówności społecznych i wzrostu gospodarczego w środowisku Instytutu Naukowej Organizacji i Instytutu Gospodarstwa Społecznego; Lidia Kaliszczak: Koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable development) w rozwiązywaniu nierówności społecznych; Wioletta Nowak: Czynniki determinujące wzrost w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego; Józef Łobocki: Czynniki kreujące popyt i ich wpływ na wzrost gospodarczy; Łukasz Jabłoński: Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90; Grzegorz Paluszak: Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako podstawa wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej; Barbara Sieńko: Analiza zmian portfela kredytowego jako wyraz procesu pogłębiania się nierówności społecznych; Wincenty Kulpa: Stopa procentowa narzędziem przeciwdziałania nierównościom społecznym. Cz. II. SYSTEMOWE UWARUNKOWANIA NIERÓWNOŚCI: Barbara Kożuch: Zmiany w zarządzaniu usługami publicznymi; Mirosław Raczyński: Konkurencja, monopol a nierówności społeczne; Waldemar Kalita: Przedsiębiorstwa transnarodowe a nierówności w gospodarce; Radosław Puchała: Nierówności a problem spójności procesu reform polskiej gospodarki; Marek Bednarz: Postęp społeczny a gospodarka wolnorynkowa; Krystyna Leśniak-Moczuk: Wpływ gospodarki nieformalnej na nierówności społeczne; Małgorzata Lechwar: Instytucje w procesach ograniczania nierówności społecznych; Andrzej Zubrycki: Organizacje publiczne a nierówności społeczne; Beata Stanisz: Udział organizacji non profit w rozwiązywaniu problemów społecznych; Paweł Frączek: Regulacja monopolu gazownictwa w Polsce; Arkadiusz Tuziak: Zmiana systemowa a postawy egalitarne w społeczeństwie polskim. Cz. III. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NIERÓWNOŚCI I WZROSTU GOSPODARCZEGO: Janina Jędrzejczak-Gas: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju współczesnych gospodarek; Sławomir Jankiewicz: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako instrument ograniczania nierówności społecznych w Polsce; Antoni Słonimski: Wkład małych przedsiębiorstw w regionalny rozwój ekonomiczny na Ukrainie oraz Białorusi; Paulina Filip: Zróżnicowanie uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw małej skali; Krystyna Sieniawska: Uwarunkowania aktywności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw; Katarzyna Szara: Rozwój pracowników czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa w świetle kompleksowego zarządzania przez jakość; Bożena Tuziak: Wymiary konfliktów społecznych w przedsiębiorstwie; Władysława Jastrzębska, Iwona Lis: Rola sektora małej i średniej przedsiębiorczości w niwelowaniu różnic społecznych. Przykład województwa podkarpackiego; Adriana Kaszuba-Perz: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy w regionie podkarpackim; Kazimierz Cyran, Piotr Cyrek, Magdalena Łuszczki: Kooperacja czynnikiem podnoszącym konkurencyjność małych firm na przykładzie przedsiębiorstw handlowych; Marek Wigier, Iwona Szczepaniak: Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego czynnikiem równoważącym rozwój gospodarczy i społeczny regionów; Bogumiła Grzebyk: Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska naturalnego w Polsce; Wiesław Szopiński, Wiesława Kuźniar: Wybrane formy pozarolniczej działalności producentów rolnych w agrobiznesie; Przemysław Rostropowicz: Wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju sektora usług; Jan Rogowski: Metody oceny ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych; Janusz Strojny: Innowacje i przedsiębiorczość w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie miasta Jarosław. Cz. IV. NIERÓWNOŚCI I WZROST W WYMIARZE REGIONALNYM I LOKALNYM: Jarosław Danowski: Regionalne dysproporcje rozwojowe w Polsce; Władysław Zakrzewski: Regionalne zróżnicowanie warunków życia ludności i problem ubóstwa na podstawie rozwiniętych i mniej rozwiniętych województw w Polsce; Maria Orłowska-Bednarz: Lokalne strategie ograniczania nierówności społecznych; Grażyna Prawelska-Skrzypek, Wojciech Porębski: Obszary deprywacji w Krakowie oraz zmiany w ich rozmieszczeniu w latach 1992-2001; Zbigniew Korzeb: Wpływ interwencjonizmu państwowego w rolnictwie na wyrównywanie dysproporcji regionalnych w Polsce; Dawid Tauber, Kazimierz Wojnowski: Warunki rozwoju agroturystyki według SWOT wybranych gmin i powiatów Wielkopolski; Ryszard Kata, Teresa Miś: Wykorzystanie instrumentów kredytowych w restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa rozdrobnionego; Edward Malisiewicz: Rozwój "od dołu" jako szansa regionu podkarpackiego; Władysława Jastrzębska: Kierunki rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego a problem bezrobocia na wsi w aspekcie integracji z Unią Europejską; Bożena Sowa: Rozwój inwestycji gospodarczych na terenach przygranicznych; Marek Smołeń: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego w wymiarze lokalnym; Witosław J. Jasiński: Zachowania prospołeczne a status majątkowy mieszkańców gminy Szczucin w okresie zmian ustrojowo-gospodarczych; Katarzyna Wałkuska: Wybrane aspekty prywatyzacji subregionu łomżyńskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.2 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: Kaczyński, Lech (1949-2010) ; Tyc, Waldemar. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny ; Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ; Demografia - a gospodarka ; Energetyka - polityka - Polska - 21 w ; Euroregiony ; Gospodarka - konkurencyjność ; Polityka gospodarcza ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Gospodarka terenowa - polityka - Polska - od 1989 r ; Hotelarstwo - zarządzanie ; Infrastruktura techniczna - a wzrost gospodarczy ; Infrastruktura techniczna - Polska ; Innowacje - stosowanie - gospodarka - Polska - 21 w ; Inwestycje zagraniczne - a rozwój regionalny ; Inżynieria genetyczna ; Kapitał - rachunkowość ; Kapitał - teoria ; Kobieta - praca ; Kobieta - praca - Polska ; Kraje gospodarczo rozwinięte - gospodarka - od 1989 r ; Kultura organizacyjna ; Nauczyciele akademiccy - płace ; Niepełnosprawni - kraje Unii Europejskiej ; Nierówności społeczne ; Ochrona środowiska - polityka ; Ochrona środowiska - finanse ; Organizmy transgeniczne ; Pieniądz - polityka - Polska - od 1989 r ; Polityka podatkowa ; Polityka regionalna - Polska - 21 w ; Praca - teoria ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ; Przedsiębiorstwo - Polska - 21 w ; Regionalizacja gospodarcza - Polska - od 1989 r ; Rodzina - socjologia ; Rozwój regionalny - Polska - od 1989 r ; Rozwój społeczny - teoria ; Ryzyko inwestycyjne ; Siła robocza ; Specjalna strefa ekonomiczna - Polska - od 1989 r ; Surowce - eksploatacja ; Szkolnictwo wyższe - socjologia ; Transport - infrastruktura ; Turystyka - socjologia ; Współpraca transgraniczna - Ukraina ; Wzrost gospodarczy ; Wzrost gospodarczy - teoria ; Zatrudnienie - Polska - od 1989 r ; Zatrudnienie elastyczne - Polska ; Zdrowie publiczne - Polska - 21 w ; Żywność transgeniczna ; Polska - gospodarka - od 1989 r ; Ukraina - gospodarka - od 1991 r
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ros.
Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Adam Glapiński: Modernizacja i solidarność w ujęciu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego; Małgorzata Leszczyńska: Procesy przeobrażeń modernizacyjnych w teoriach ekonomicznych - implikacje dla rozwoju społecznego; Mieczysław Dobija: Integralność triady "kapitał - praca - pieniądz" warunkiem spójności społeczno-ekonomicznej; Andrzej Zybertowicz: Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecznej i modernizacji; Jerzy Żyżyński: Modernizacja gospodarki a polityka fiskalna; Paweł Młodkowski: Polityka pieniężna a modernizacja gospodarki w warunkach transformacji systemu gospodarczo-politycznego; Michał Gabriel Woźniak: Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego; Anatolij Tkač: Institucional'nye izmeneniâ i modernizaciâ ekonomiki Ukrainy; Wanda Kudełka: Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności; Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol: Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej; Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda: Modelowanie rozwoju układów infrastrukturalnych służące poprawie spójności w Polsce; Łukasz Jabłoński: Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku; Michał Gabriel Woźniak: Dokąd zmierza rodzina, czyli "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny" w ujęciu Waldemara Tyca; Michał Kubiak: Współczesne problemy demograficzne w aspekcie społeczno-gospodarczym; Teresa Bal-Woźniak: Innowacyjność w roli fundamentalnego czynnika modernizacji przedsiębiorstwa; Magdalena Cyrek: Znaczenie innowacyjności sektora usług dla modernizacji polskich regionów; Dariusz Firszt: Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki; Barbara Siuta-Tokarska: Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji, rozwoju BIZ i handlu zagranicznego; Katarzyna Kuźniar: Społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy; Zbigniew Dokurno: Kapitał ludzki w procesie modernizacji gospodarki; Bartosz Kurek: Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka; Wojciech Kozioł: Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego; Tadeusz Kowalewski: Kultura organizacyjna uczelni jako wyzwanie dla polityki spójności w procesie modernizacji społeczeństwa; Błażej Łyszczarz, Zofia Wyszkowska: Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia -perspektywa regionalna; Paweł Ulman: Problem niepełnosprawności w krajach UE. Analiza porównawcza; Magdalena Rękas: Kobiety na rynku pracy a elastyczne formy zatrudnienia; Mirosław Zajdel: Trójsektorowa struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty); Katarzyna Puchalska: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności i modernizacji regionu; Ryszarda Bolonek: Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki; Agnieszka Huczek: Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów; Małgorzata Wosiek: Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej; Maria Kola-Bezka: Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów; Małgorzata Kożuch: Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska; Marcin Łuszczyk: Spowolnienie wykorzystania zasobów naturalnych wyzwaniem współczesnej gospodarki; Ewa Baran: Aktywność samorządów gmin górskich w realizacji rozwoju zrównoważonego; Paweł Frączek: Konsekwencje przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego dla przyszłej roli węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski; Halyna Shcherba: Polityka regionalna a współpraca transgraniczna w kontekście integracji Ukrainy w europejski obszar socjalny; Marina Bud'ko: Turizm kak signifikativnaâ modal'nost sociokul'turnyh izmenenij; Evgenij Bortnikov: Formirovanie sistemy upravleniâ gostiničnym predpriâtiem kak osnova modernizacii sektora uslug v Ukraine.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.16 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: SAPARD - Polska ; Alians strategiczny (ekon.) ; Budżety rodzinne - Polska - od 1989 r ; Controlling ; Efekt cieplarniany ; Ekorozwój ; Emerytura - Rosja ; Giełda papierów wartościowych - prywatyzacja - Europa Środkowo-Wschodnia ; Gospodarka ; Polityka gospodarcza ; Gospodarka - socjologia ; Gospodarstwo domowe - ekonomika - Polska - od 1989 r ; Gospodarstwo domowe - Polska - od 1980 r ; Gospodarstwo domowe - wyposażenie - badanie - Polska - 21 w ; Innowacje - organizacja ; Innowacje - stosowanie - zarządzanie ; Inteligencja sztuczna - stosowanie ; Inwestycje - socjologia ; Inwestycje ekologiczne - Polska - 21 w ; Inwestycje zagraniczne - socjologia - Polska - 21 w ; Języki - nauczanie ; Kadry - psychologia ; Nierówności społeczne ; Nierówności społeczne - Niemcy - 21 w ; Nierówności społeczne - Polska ; Ochrona środowiska - finanse - Polska - 21 w ; Ochrona środowiska - polityka - Polska - 21 w ; Opór (postawa) ; Ordoliberalizm ; Partnerstwo lokalne - a rozwój regionalny ; Partnerstwo publiczno-prywatne - a rozwój regionalny ; Pieniądz - Palestyna ; Polityka społeczna ; Praca - socjologia - Polska - od 1989 r ; Prywatyzacja - Europa Środkowo-Wschodnia ; Prywatyzacja - socjologia - Polska - od 1989 r ; Regionalizacja gospodarcza - Polska - od 1989 r ; Rolnictwo - programy i fundusze wspólnotowe - Polska ; Rozwój regionalny ; Rynek pracy ; Rynek pracy - badanie - metody ; Sekwestracja dwutlenku węgla ; Specjalna strefa ekonomiczna - Polska - od 1989 r ; Spożycie - Polska - od 1989 r ; Świadczenia społeczne - reforma - Niemcy - 21 w ; Transakcja opcyjna - badanie ; Transport powietrzny - konkurencyjność ; Usługi - Polska - od 1989 r ; Usługi - zatrudnienie ; Wieś - socjologia ; Wzrost gospodarczy ; Wzrost gospodarczy - Czechy - 21 w ; Zarządzanie ; Zarządzanie ryzykiem ; Zatrudnienie ; Zatrudnienie - Polska - od 1989 r ; Zdrowie publiczne - Polska - od 1989 r ; Zmiana społeczna ; Czechy - gospodarka - 21 w ; Województwo podkarpackie (1999- ) - gospodarka ; Polska - gospodarka - od 1989 r ; Polska - socjologia - od 1989 r ; Przypowieści ewangeliczne - analiza i interpretacja
Dot. m.in. woj. podkarpackiego i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang., czes., ros.
Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Franciszek Piontek, Barbara Piontek: Aksjologia, niezrelatywizowane wartości i paradygmaty a kształtowanie nierówności społecznych i ładu strukturalnego; Michał Gabriel Woźniak: Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne; Andrzej Zybertowicz: Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecznej i modernizacji (część II: Ilustracje i rekomendacje); Viktor Chuzhykov, Oleksandr Fedirko: Aviation Alliances in the Global Competitive Model of the XXIst century; Teresa Bal-Woźniak: Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji gospodarki z perspektywy logiki sieci; Wojciech Pawnik: Polacy w świecie technopolu - między społecznym dziedzictwem erozji etosu pracy a innowacją organizacyjną Fredericka Winslowa Taylora; Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda: Rozważania o przypowieściach monetarnych w "Ewangelii św. Mateusza-Lewiego"; Viktor Chuzhykov, Anatolii Poruchnyk: Social'nye potoki i social'naâ politika integracionnogo souza; Andrzej T. Szablewski: Implementacja CCS w elektroenergetyce: katalog problemów; Tomasz Jasiński: Sztuczna inteligencja w MSP; Władysława Jastrzębska, Agnieszka Jastrzębska: Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów mikro- i makroekonomicznych; Irina I. Kolesnikova: The Information Support of the Innovation Activity; Marcin Salamaga: Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym; Małgorzata Lechwar: Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu; Krystyna Leszczewska: Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych; Adriana Kaszuba-Perz, Paweł Perz: Innowacyjne rozwiązania controllingowe w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysów gospodarczych; Natalia Iwaszczuk: Innowacyjne sposoby zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw za pomocą strategii opcyjnych; Krystyna Leśniak-Moczuk: Wpływ wybranych aspektów modernizacji na konwergencję wsi i miasta; Elżbieta Inglot-Brzęk: Społeczno-ekonomiczne procesy modernizacji gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemowej; Uliâ Polikarpova: Tradicionnye i innovacionnye tehnologii obučeniâ inostrannym âzykam v kontekste modernizacii obrazovatel'noj sistemy Ukrainy; Tadeusz Pliszka: Efekt szklarniowy grozi katastrofą; Bogumiła Grzebyk: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce; Barbara Fura: Nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska a realizacja założeń rozwoju zrównoważonego: Paweł Frączek: Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY; Tibor Paulík: Konvergence české ekonomiky v roce 2008; Pavlína Pellešová: Determinanty vývoje ekonomiky České republiky v roce 2008; Daniel Kucharek: Wpływ prywatyzacji na rozwój giełd papierów wartościowych w Europie Centralnej; Elżbieta Szul: Społeczne aspekty prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego; Jarosław Poteraj: System emerytalny w Rosji; Anna Barwińska-Małajowicz: Wpływ modelu "flexicurity" na modernizację europejskich rynków pracy na przykładzie Polski i Niemiec; Lilianna Jodkowska: Reformy systemu zasiłków a wzrost nierówności w Niemczech; Joanna Matusiak, Agnieszka Szewczyk: Jak badać rynek pracy efektywniej - nowa metoda analiz rynku pracy oparta na e-informacji; Marta Kawa: Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej; Małgorzata Adamska-Chudzińska: Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji; Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Zofia Wyszkowska: Ocena konwergencji sytuacji zdrowotnej w polskich regionach na tle podaży usług zdrowotnych; Mirosław Gorczyca: Regionalne dysparytety sytuacji materialnej gospodarstw domowych; Tomasz Zalega: Miejsce usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych; Agnieszka Wałęga: Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania a spójność ekonomiczna gospodarstw domowych; Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar: Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w regionie podkarpackim; Grażyna Gajdek: Fundusz SAPARD i jego wykorzystanie w sektorze rolniczym na Podkarpaciu; Marek Smoleń: Dynamika działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.17 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: Kalecki, Michał (1899-1970) ; Unia Europejska (UE) ; Bezrobocie ; Buddyzm - a gospodarka ; Chrześcijaństwo - a gospodarka ; Dochody indywidualne - Polska - 21 w ; Ekorozwój ; Etyka ; Etyka ekologiczna ; Globalizacja ; Globalizacja - a gospodarka ; Globalizacja - a społeczności lokalne ; Globalizacja - socjologia ; Gospodarka - etyka ; Grupy nacisku - Unia Europejska ; Inwestycje zagraniczne - kraje Unii Europejskiej ; Islam - a gospodarka ; Judaizm - a gospodarka ; Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) ; Kapitalizm ; Kapitał ; Kościół katolicki - a globalizacja ; Kursy walutowe - teoria ; Migracje ; Nierówności społeczne ; Nierówności społeczne - Polska ; Nierówności społeczne - a wzrost gospodarczy ; Ochrona środowiska - polityka - Polska - od 1989 r ; Ochrona środowiska - polityka - Unia Europejska ; Organizacja - socjologia ; Płaca ; Płaca - Polska - 21 w ; Płaca - polityka - Polska ; Podmiotowość ; Polityka regionalna UE ; Polityka spójności UE ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Religia - a gospodarka ; Rozwój społeczny ; Rozwój społeczny - kraje Unii Europejskiej ; Równouprawnienie płci ; Ruchliwość społeczna - Polska - od 1989 r ; Rynek pracy ; Rynek pracy - kraje Unii Europejskiej ; Siła robocza ; Siła robocza - Polska - od 1989 r ; Społeczności lokalne ; Spożycie - socjologia ; Stopa życiowa - kraje Unii Europejskiej ; Świadomość społeczna ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Wartość ekonomiczna ; Współpraca gospodarcza ; Współpraca transgraniczna - Europa - od 1989 r ; Współpraca transgraniczna - Polska - od 1989 r ; Współpraca transgraniczna - Ukraina - od 1991 r ; Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2004 r ; Wykształcenie - a rozwój społeczny - kraje Unii Europejskiej ; Wykształcenie - a wzrost gospodarczy - kraje Unii Europejskiej ; Wzrost gospodarczy ; Wzrost gospodarczy - kraje Unii Europejskiej ; Wzrost gospodarczy - teoria ; Zarządzanie ; Zatrudnienie ; Europa - gospodarka - od 1989 r ; Kraje Unii Europejskiej - gospodarka ; Polska - gospodarka - od 1989 r
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ukr.
Spis treści równol. pol. i ang.
Streszcz. ang. przy pracach.
Edward Łukawer: W nawiązaniu do idei i przekonań Michała Kaleckiego; Michał Gabriel Woźniak: Kapitalizm globalny w kontekście aksjologicznym; Franciszek Piontek, Barbara Piontek: Transformacja a koncepcje rozwoju - skutki dla kapitału: ekonomicznego, ludzkiego i przyrodniczego; Krzysztof Kietliński: Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu; Franciszek Janusz Mazurek: Miejsce fundamentalnej normy moralności i norm moralnych jako reguł w dziedzinie gospodarczej; Vasyl Zinko, Oleh Ohirko, Vladimir Andrushko: Cerkva ta globalizaciâ i regionalizaciâ; Ewa Zysnarska: Efektywność, etyka i ekologia w obliczu globalizacji; Mieczysław Dobija: Międzynarodowe porównywanie wartości; Krystyna Leśniak-Moczuk: Lokalizm w perspektywie globalizacji; Anna Kulpa-Ogdowska: Włączeni i wyłączeni z globalnej sieci. Społeczne konsekwencje rozwoju nowoczesnych technologii i konsumeryzmu; Elżbieta Mikuła-Bączek: Kapitał a kapitał ludzki w procesie kształtowania wymiaru globalizacji; Magdalena Szpunar: Globalizacja - ziszczenie wizji McLuhana; Stanisław Fel: Podmioty pozarządowe w global governance; Ewa Cierniak-Szóstak: Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy; Ireneusz Maj: Homo symbolicus a homo economicus; Anna Mazurkiewicz, Marek Uryniak: Podmiotowość człowieka w aspekcie jego działalności w organizacji; Łukasz Jabłoński: Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji; Wioletta Nowak: Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego; Jadwiga Berbeka: Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985-2002; Magdalena Cyrek: Procesy upodabniania się struktur gospodarczych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej; Jakub Piecuch: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom spójności gospodarczej regionów UE; Wiktor Czużykow: Teritorial'na asimetriâ v Evropi: modeluvannâ dlâ Ukraini; Ewa Mazur-Wierzbicka: Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku; Agnieszka Głodowska: Edukacja a rozwój społeczno-gospodarczy w krajach Unii Europejskiej; Marek Wocial: Model wpływu nierówności na wzrost gospodarczy; Ryszarda Bolonek: Nierówności rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego barierą wzrostu gospodarczego Polski w ramach UE; Małgorzata Leszczyńska: Dysproporcje dochodów ludności w przekroju regionalnym; Patrycja Zwiech: Dochodowe nierówności płci w Polsce - relacje wynagrodzeń w ujęciu grup zawodowych; Natalia Krzyżanowska: O nierówności płci w sferze publicznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004; Agata Kubiczek: Nierówności na rynku pracy; Magdalena Śmiglin: Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji; Izabela Ostoj: Rynki pracy nowych krajów członkowskich UE w warunkach globalizacji; Jerzy Kociszewski: Mobilność siły roboczej w Polsce w procesie transformacji w układzie przestrzennym; Jan Brzozowski: Rola migracji międzynarodowych w niwelowaniu nierówności społecznych; Ewa Beck: Polityka płacowa polskich przedsiębiorstw w kontekście nierówności społecznych; Iwona Cieślak, Małgorzata Kucharczyk: Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego; Wojciech Kozioł: Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym; Marianna Księżyk: Nowe doświadczenia krajów gospodarki rynkowej w zakresie ograniczania nierównowagi na rynku pracy; Anna Maria Rak, Jacek Maciej Rak: Rola państwa w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia; Irina Yeleyko: Analiza porównawcza doskonalenia państwowej polityki zatrudnienia na przykładzie Polski i Ukrainy; Andżelika Leja: System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej; Waldemar Kalita, Anna Barwińska-Małajowicz: Współpraca międzynarodowa jako forma działań wyrównujących nierówności gospodarcze; Izabela Markiewicz-Halemba: Nowa polityka spójności a problem nierówności społeczno-gospodarczych w Europie; Ireneusz Jaźwiński, Agnieszka Kiernożycka-Sobejko: Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów; Janina Koniuch: Rozwój współpracy przygranicznej w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej oraz Polski z krajami nie członkowskimi; Katarzyna Tarnawska: Reprezentacja interesów na poziomie UE. Logika członkostwa i logika wpływu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.8 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Cz. 3. FORESIGHT: Doświadczenia wynikające z zastosowanych metod badawczych w projektach typu foresight ; Rola foresight w programowaniu innowacyjnej gospodarki regionu ; Proces foresightu regionalnego w obszarze turystyki zrównoważonej na przykładzie wybranych projektów ; Foresight strategiczny w zarządzaniu innowacyjnym ; Scenariusze rozwoju technologii górniczych w aspekcie ich dostępności dla podmiotów decyzyjnych ; Foresight dla zrównoważonego rozwoju regionu na przykładzie województwa podkarpackiego ; Foresight narzędziem wyznaczania kierunków rozwoju przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie ; Foresight i zarządzanie wiedzą szansą na sukces przedsiębiorstwa w nowej gospodarce ; Priorytetowe technologie sektora informacyjnego w projekcie foresight województwa podkarpackiego ; Metodyka postępowania w badaniu delfickim w projekcie foresight ; Ocena ekoinnowacyjności technologii w projekcie foresight. Cz. 4. KLASTRY: Klastry ľ istota i znaczenie w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw ; Uwarunkowania organizacyjno-prawne funkcjonowania klastrów w kontekście regionalnego systemu innowacji ; Klastry medialne we współczesnej gospodarce ; Wsparcie finansowe klastrów w sektorze rolno-spożywczym z funduszy unijnych w latach 2007- 2013 ; Klastry jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiebiorstw na przykładzie klastra äDolina Lotnicza" w województwie podkarpackim. Cz. 5. EKOLOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU: Wpływ ekologicznej reformy podatkowej w wybranych krajach Unii Europejskiej na zachowania proekologiczne przedsiębiorstw ; Aktywność gmin doliny Sanu w zakresie ochrony środowiska ; Źródła modernizacji ekologicznej przedsiębiorstw ; Strategiczne reakcje biznesu na globalne wyzwania ekologiczne w regulowanym środowisku. Cz. 6. EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY I REGIONU: Rozwój kanałów dystrybucji na rynku żywności ekologicznej ; Wewnętrzny system zarządzania jakością w BRW S.A. ; Klasyfikacja ryzyka w projektach europejskich - cechy projektów i kategorie ryzyka ; Rola władz lokalnych i regionalnych we wspieraniu rozwoju sektora turystyki ; Relacje gospodarstw rolniczych z rynkiem ; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ryzyko w środowisku pracy ; Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w energetykę odnawialną ľ ujęcie metodyczne ; Ocena konkurencyjności systemów produkcyjnych ; Zarządzanie produktywnością pracy w nowoczesnej organizacji ; Przygotowanie propozycji - zdefiniowanie obszarów najbardziej prorozwojowych dla Podlasia ; Finansowa ocena mechanizmów wsparcia inwestycji w energetykę odnawialną na przykładzie ciepłowni biomasowej w Reczu ; Problemy określania rentowności produkcji jednostkowej i małoseryjnej mieszanej ; Wybrane aspekty rozwojowe regionu Podkarpacia ; Sytuacja transportu kolejowego w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ; Analiza porównawcza metod pomiaru wielkości ryzyka w pracach projektowych na przykładzie przedsięwzięć z branży IT ; Dystrybucja jako element budowy przewagi strategicznej przedsiębiorstw branży mięsnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-99020/t.2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again