Form of Work
Książki
(53)
Status
only on-site
(43)
available
(7)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(7)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(43)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(1)
Author
Czubiński Antoni (1928-2003)
(5)
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(2)
Balbus Stanisław (1942- )
(2)
Gancarski Jan (1956- )
(2)
Machura Witold
(2)
Maciąg Włodzimierz (1925- )
(2)
Mazur Zbigniew (1943- )
(2)
Wojnowska Bożena (1936- )
(2)
Bartoszewicz Henryk. Kijowska Filarecja : z dziejów polskich organizacji niepodległościowych na Ukrainie przed wybuchem rewolucji rosyjskiej (pol.)
(1)
Bartoszewski Władysław (1922-2015)
(1)
Bartoszewski Władysław (1922-2015). Pisma wybrane 1942-2006
(1)
Berlińska Danuta (1952- )
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Antoni Serednicki - pedagog, pisarz i tłumacz - jako badacz i krzewiciel pobratymstwa polsko-ukraińskiego (pol.)
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Świat słowiański w twórczej percepcji Aleksego Dmitrowskiego : szkic jubileuszowy z okazji 80-leci prof. Aleksego Zacharewicza Dmitrowskiego (pol.)
(1)
Białokur Marek (1974- )
(1)
Bonusiak Andrzej (1968- )
(1)
Broda Marian (1954- ). Archaiczne uwikłania i mentalno-społeczne korelaty sakralizacji władzy w Rosji (pol.)
(1)
Buryła Sławomir (1969- )
(1)
Cieślak Tadeusz (1917-1985)
(1)
Czapkiewicz Anna
(1)
Dedecius Karl (1921- )
(1)
Detko Jan (1931-1979)
(1)
Fenrych Wiktor (1925-2005)
(1)
Grześkowiak-Łuczyk Ewa
(1)
Günther Christiane
(1)
Halecki Oskar (1891-1973)
(1)
Halicka Beata
(1)
Haník Daniel
(1)
Jagas Józef (1930- )
(1)
Jakóbczyk Witold (1909-1986)
(1)
Janicka Anna
(1)
Jodkowska Brygida
(1)
Karpus Zbigniew (1954- )
(1)
Kolankowski Zygmunt (1913-1998)
(1)
Kowalczykowa Alina (1936- )
(1)
Kowalczykowa Alina (1936- ). Pisma rozproszone i zarzucone
(1)
Kowalski Grzegorz (literaturoznawstwo)
(1)
Kozłowski Piotr. Wywiad i kontrwywiad polskich służb garnicznych w latach 1927-1935 (pol.)
(1)
Krasuski Jerzy
(1)
Krzos Kazimierz
(1)
Kukiel Marian (1885-1973)
(1)
Kulak Zbigniew
(1)
Kunert Andrzej Krzysztof (1952- )
(1)
Kunz Tomasz (1969- )
(1)
Kwak Jan (1936- ). Na straży południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej : rola KamieńcaPodolskiego w XVII w. (pol.)
(1)
Kącka Katarzyna (1977- )
(1)
Lawaty Andreas (1953- )
(1)
Makowiecki Andrzej Zdzisław (1939- )
(1)
Makowski Matthias
(1)
Markiewicz Henryk (1922-2013)
(1)
Małek Kazimierz. Zadania społeczne i polityczne Kościoła we współczesnym społeczeństwie obywatelskim III RP na przykładzie diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego (pol.)
(1)
Meller Stefan (1942-2008)
(1)
Michna Ewa. Łemkowie - historyczen źródła współczesnych dylematów identyfikacyjnych (pol.)
(1)
Miodunka Władysław (1945- )
(1)
Naganowska Irena (1914-1990)
(1)
Naganowski Egon (1913-2000)
(1)
Nycz Ryszard (1951- )
(1)
Olszewski Marian (1927-2014)
(1)
Pastusiak Longin (1935- )
(1)
Patelski Mariusz (1967- )
(1)
Piotrowicz Karol
(1)
Piper Predrag (1950- ). Filologia rosyjska i filologia słowiańska jako czynnik kulturalnego renesansu i integracji w kulturze (pol.)
(1)
Pisuliński Jan (1968- ). Działalność Delegata dla spraw Małopolski Wschodniej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych (pol.)
(1)
Polniak Łukasz (1976- )
(1)
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich
(1)
Popek Joachim
(1)
Ranke Andrzej
(1)
Rodak Paweł (1967- )
(1)
Roszkowski Janusz Bogdan (1940- )
(1)
Rottermund Andrzej
(1)
Rączy Elżbieta. Działalność Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1956. Zarys problematyki (cz.2) (pol.)
(1)
Rębisz Sławomir. Szkolnictwo wyższe Słowacji, Węgier i Ukrainy od roku 1990 : rys historyczny (pol.)
(1)
Studnicki Władysław (1865-1953)
(1)
Stukus Katarzyna
(1)
Tarnawski Julian. Pochodzenie społeczne i religijne ludności rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym (pol.)
(1)
Tiholaz Anatolij Georgievič (1958- ). Rosyjska filozofia i rosyjski charakter narodowy (pol.)
(1)
Tomaszewski Jerzy (1930-2014)
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Urban Wacław (1930- )
(1)
Ustrzycki Janusz. Stronnictwa polityczne w dyskrycie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa w organizacji pomocy doraźnej dla więźniów, uchodźców z ziem wcielonych do Rzeszy oraz uciekinierów z Warszawy i Wołynia (pol.)
(1)
Wais Kamil. Akcja letnia Związku Harcerstwa Polskiego w II oraz III RP - próba porównania (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Działalność społeczna i polityczna kobiet polskich w latach 1914-1939 (pol.)
(1)
Widajewicz Józef
(1)
Wojciechowski Marian
(1)
Łysiak Wojciech
(1)
Ślęzak Monika. Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1989 roku w opinii jej przedstawicieli (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Recepcja filozofii Mikołaja Bierdiajewa w Polsce (pol.)
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(7)
1970 - 1979
(11)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
1940 - 1949
(1)
1930 - 1939
(2)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(51)
Subject
Polska
(20)
Niemcy
(17)
Literatura polska
(6)
Mniejszości narodowe
(6)
II wojna światowa (1939-1945)
(4)
Iwaszkiewicz, Jarosław
(4)
Mickiewicz, Adam
(4)
Nacjonalizm
(4)
Naród
(4)
Nałkowska, Zofia
(4)
Nowak, Tadeusz
(4)
Orzeszkowa, Eliza
(4)
Wojsko
(4)
Andrzejewski, Jerzy
(3)
Borowski, Tadeusz
(3)
Conrad, Joseph
(3)
Dąbrowska, Maria
(3)
I wojna światowa (1914-1918)
(3)
Krasiński, Zygmunt
(3)
Kruczkowski, Leon
(3)
Literatura niemiecka
(3)
Literaturoznawstwo
(3)
Niemcy (Republika Demokratyczna)
(3)
Norwid, Cyprian Kamil
(3)
Polityka
(3)
Polityka narodowościowa
(3)
Potocki, Wacław
(3)
Powstanie 1830 r. listopadowe
(3)
Przyboś, Julian
(3)
Religia
(3)
Różewicz, Tadeusz
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Słowacki, Juliusz
(3)
Wyspiański, Stanisław
(3)
Żydzi
(3)
Akcja "Wisła" (1947-1950)
(2)
Balzac, Honoré de
(2)
Beaumarchais, Pierre Augustin de
(2)
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič
(2)
Białoszewski, Miron
(2)
Brecht, Bertolt
(2)
Breza, Tadeusz
(2)
Broniewski, Władysław
(2)
Byron, George Gordon Byron
(2)
Camus, Albert
(2)
Cervantes Saavedra, Miguel de
(2)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(2)
Dante, Alighieri
(2)
Dickens, Charles
(2)
Dmitrovskij, Aleksej Zaharovič
(2)
Dostojewski, Fiodor
(2)
Działalność charytatywna
(2)
Dziecko
(2)
Filologia polska
(2)
Francja
(2)
Grynberg, Henryk
(2)
Hemingway, Ernest
(2)
Herbert, Zbigniew
(2)
Historiografia
(2)
Homerus
(2)
Irzykowski, Karol
(2)
Jeńcy wojenni
(2)
Kampania wrześniowa (1939)
(2)
Karpiński, Franciszek
(2)
Kasprowicz, Jan
(2)
Kobieta
(2)
Kochanowski, Jan
(2)
Konwicki, Tadeusz
(2)
Krasicki, Ignacy
(2)
Kraszewski, Józef Ignacy
(2)
Lektura szkolna
(2)
Leśmian, Bolesław
(2)
Literatura
(2)
Miłosz, Czesław
(2)
Modrzewski, Andrzej Frycz
(2)
Moliere
(2)
Morsztyn, Jan Andrzej
(2)
Niemcewicz, Julian Ursyn
(2)
Obozy harcerskie
(2)
Opieka społeczna
(2)
Organizacje tajne
(2)
Osadnictwo
(2)
Pasek, Jan Chryzostom
(2)
Patriotyzm
(2)
Podkarpacie Północne
(2)
Poezja polska
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polska Północna
(2)
Polska Zachodnia
(2)
Powstanie 1918 r. wielkopolskie
(2)
Powstanie warszawskie (1944)
(2)
Praca społeczna
(2)
Prus, Bolesław
(2)
Rada Główna Opiekuńcza (1940-1945)
(2)
Rej, Mikołaj
(2)
Reymont, Władysław Stanisław
(2)
Rittner, Tadeusz
(2)
Ruchy społeczne
(2)
Saint-Exupéry, Antoine de
(2)
Schiller, Friedrich
(2)
Subject: work
A jak królem, a jak katem będziesz
(3)
Medaliony
(3)
Niemcy
(3)
Opowiadania
(3)
Popiół i diament
(3)
Urząd
(3)
Wesele
(3)
A...B...C...
(2)
Antygona
(2)
Bajki
(2)
Ballady i romanse
(2)
Beniowski
(2)
Bogurodzica
(2)
Boska komedia
(2)
Chłopi
(2)
Czerwone i czarne
(2)
Czerwone tarcze
(2)
Don Kichot
(2)
Dziady
(2)
Dżuma
(2)
Giaur
(2)
Granica
(2)
Hamlet
(2)
Hymny
(2)
Iliada
(2)
Kamienny świat
(2)
Klub Pickwicka
(2)
Konrad Wallenrod
(2)
Kordian
(2)
Kordian i cham
(2)
Krzyżacy
(2)
Krótka rozprawa między trzema osobami Panem, Wójtem i Plebanem
(2)
Lalka
(2)
Legenda o św. Aleksym
(2)
Los człowieka
(2)
Ludzie bezdomni
(2)
Ludzie stamtąd
(2)
Makbet
(2)
Matka Courage i jej dzieci
(2)
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
(2)
Moralność pani Dulskiej
(2)
Nad Niemnem
(2)
Nie-Boska komedia
(2)
Nocny lot
(2)
Odprawa posłów greckich
(2)
Ojciec Goriot
(2)
Pamiętniki
(2)
Pan Tadeusz
(2)
Pieśni
(2)
Pieśń o Rolandzie
(2)
Poezje
(2)
Potop
(2)
Powrót posła
(2)
Pożegnanie z Marią
(2)
Przedwiośnie
(2)
Rozdzióbią nas kruki, wrony...
(2)
Stary człowiek i morze
(2)
Tajfun
(2)
Treny
(2)
W małym domku
(2)
Wesele Figara
(2)
Wojna chocimska
(2)
Zbrodnia i kara
(2)
Zbójcy
(2)
Świętoszek
(2)
Żeńcy
(2)
Żywot człowieka poczciwego
(2)
(1878-1937)
(1)
Amnezja
(1)
Balladyna
(1)
Bolesław Chrobry
(1)
Brzezina (film)
(1)
Cudem przeżyliśmy czas zagłady
(1)
Dwa teatry
(1)
Echa leśne
(1)
Genezis z Ducha
(1)
Jezioro Bodeńskie
(1)
Jądro ciemności
(1)
Kartoteka
(1)
Kolumbowie rocznik 20
(1)
Lublana
(1)
Malowany ptak
(1)
Na wsi wesele
(1)
Niobe
(1)
Pamiątka z Celulozy
(1)
Pamiętnik Literacki (czasop. ; 1902- )
(1)
Pasje błędomierskie
(1)
Pałuba
(1)
Rok 1863
(1)
Sennik współczesny
(1)
Siekierezada (film)
(1)
Slovenské noviny (czasop.)
(1)
Slovák (czasop.)
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Srebrne orły
(1)
Sława i chwała
(1)
Tatrzański Orzeł
(1)
Tańczący jastrząb
(1)
Traktat moralny
(1)
Tristan 1946
(1)
Subject: time
1901-2000
(18)
1801-1900
(12)
1918-1939
(7)
1601-1700
(6)
1939-1945
(6)
2001-
(5)
1501-1600
(4)
1989-2000
(4)
1701-1800
(3)
1201-1300
(2)
1301-1400
(2)
1401-1500
(2)
1-100
(1)
1001-1100
(1)
101-200
(1)
1101-1200
(1)
1914-1918
(1)
1945-1989
(1)
201-300
(1)
301-400
(1)
701-800
(1)
801-900
(1)
901-1000
(1)
Subject: place
Polska
(18)
Niemcy
(10)
Ukraina
(7)
Rosja
(5)
Czechosłowacja
(3)
Galicja
(3)
Węgry
(3)
Kamieniec Podolski (Ukraina)
(2)
Krosno (woj. podkarpackie)
(2)
Litwa
(2)
Pomorze
(2)
Pomorze Gdańskie
(2)
Przemyska, diecezja (katol.)
(2)
Rumunia
(2)
Słowacja
(2)
Warszawa
(2)
Wrocławska, diecezja (ewang.-augsb.)
(2)
ZSRR
(2)
Białoruś
(1)
Białoruś Zachodnia
(1)
Cisa (dorzecze)
(1)
Czechy
(1)
Dania
(1)
Europa
(1)
Francja
(1)
Karpaty (góry)
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Księstwo Warszawskie
(1)
Lubuska, Ziemia
(1)
Lwów (Ukraina)
(1)
Niemcy (Republika Demokratyczna)
(1)
Niemcy (Republika Demokratyczna) a Polska
(1)
Nowa Marchia
(1)
Pomorze Zachodnie
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Prusy
(1)
Raniżów (woj. podkarpackie)
(1)
Ruś Czerwona
(1)
Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szwajcaria
(1)
Szwecja
(1)
Sądowa Wisznia (Ukraina ; okręg)
(1)
Turcja
(1)
Ukraina a Polska
(1)
Wielkopolska
(1)
Wilno (Litwa)
(1)
Wolne Miasto Gdańsk
(1)
Wołyń (Ukraina)
(1)
Włocławska, diecezja (katol.)
(1)
Śląsk Cieszyński
(1)
Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Literatura polska
(7)
Materiały konferencyjne
(4)
Księga pamiątkowa
(3)
Literatura
(3)
Publicystyka polska
(3)
Materiały pomocnicze dla szkół
(2)
Anegdoty niemieckie
(1)
Anegdoty polskie
(1)
Bajka i baśń polska
(1)
Biografie
(1)
Czasopisma polonijne
(1)
Czasopisma słowackie
(1)
Dramat polski
(1)
Film polski
(1)
Fotografia niemiecka
(1)
Literatura fantastyczna
(1)
Literatura niemiecka
(1)
Literatura podróżnicza polska
(1)
Literatura romantyzmu
(1)
Literatura włoska
(1)
Literatury Ameryki Łacińskiej
(1)
Mapy
(1)
Mowy pogrzebowe polskie
(1)
Pamiętniki
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Poezja polska
(1)
Proza polska
(1)
Publicystyka czeska
(1)
Publicystyka słowacka
(1)
Sprawozdania
(1)
Szkice
(1)
Teksty
(1)
Źródła historyczne
(1)
55 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-67620 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-94(430) (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-811.112.2 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Układ zgorzelecki / Antoni Czubiński. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1980. - 28, [4] s., [8] s. tabl. ; 22 cm.
(Dokumenty Naszej Tradycji)
Zawiera faksymile fragmentu Układu oraz pełny jego tekst
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-55375 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-82318 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-36036/cz.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
1.Tygodnik Powszechny i publicystyka katolicka w la- tach 1945-1989 r.2.Obraz zagrożenia niemieckiego w latach powojennej odbudowy Polski w publicystyce katolickiej (1945-1953).3.Konsekwencje funkcjonowania dwóch państw niemieckich (1956-1965).4.Publicystyka katolicka w okresie poszukiwań dróg do zbliżenia Polaków i Niemców (1965-1981).5.Polska i Niemcy w Eu- ropie lat 80. w relacjach polskiej publicystyki kato- lickiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-89022 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-67830 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-86552 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-78507 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again