Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(3)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(5)
Filia 15 (Lwowska 60)
(1)
Filia 16 (Gromskiego 10c)
(1)
Author
Doroszewska Janina (1900-1979)
(2)
Bilikiewicz Adam (1933-2007)
(1)
Bobkowicz-Lewartowska Lucyna
(1)
Borkowska Aneta (psychologia)
(1)
Butcher James Neal (1933- )
(1)
Carson Robert C. (1930- )
(1)
Chrzanowska Danuta (?-1994)
(1)
Dietrich Włodzimierz
(1)
Domańska Łucja
(1)
Kościelak Ryszard
(1)
Kościelska Małgorzata (1944- )
(1)
Landowski Jerzy
(1)
Mineka Susan
(1)
Radziwiłłowicz Piotr
(1)
Wołoszynowa Lidia (1911-2000)
(1)
Wyczesany Jadwiga
(1)
Wyczesany Janina
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Niedorozwój umysłowy
(10)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(8)
Oligofrenopedagogika
(5)
Dziecko
(3)
Pedagogika specjalna
(3)
Psychoterapia
(3)
Schizofrenia
(3)
Głuchoniewidomi
(2)
Głusi
(2)
Mózg
(2)
Młodzież trudna
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Niewidomi
(2)
Osobowość
(2)
Polski Związek Głuchych
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Terapia zabawą
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
Afazja
(1)
Alkoholizm
(1)
Autyzm
(1)
Choroby afektywne
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Choroby wieku starczego
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dyskalkulia
(1)
Fenyloketonuria
(1)
Homoseksualizm
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Lęk
(1)
Nerwica natręctw
(1)
Nerwice
(1)
Neuropsychologia dziecięca
(1)
Odżywianie
(1)
Otępienie
(1)
Padaczka
(1)
Paranoja
(1)
Pedofilia
(1)
Porażenie mózgowe dziecięce
(1)
Psychiatria
(1)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(1)
Psychiatria konsultacyjna
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychopatia
(1)
Psychopatologia
(1)
Samobójstwo
(1)
Sen
(1)
Stres
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zaburzenia mowy
(1)
Zespół ADHD
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
11 results Filter
Authority data
Niedorozwój umysłowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Upośledzenie umysłowe
Book
In basket
(Terapia, Diagnoza, Zaburzenia)
Bibliogr. s. 127-132. Indeksy.
1. Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej i jego ewolucja ; 2. Wymiary niepełnosprawności intelektualnej ; 3. Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej ; 4. Początki opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ich edukacja ; 5. Edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie ; 6. Zaburzenia mowy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ich terapia ; 7. Sytuacja rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ; 8. Z zagadnień deontologii zawodu pedagoga specjalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.15-61 (1 egz.)
Book
In basket
Na okł. podtyt.: Człowiek we współczesnym świecie.
Bibliogr. s. [1111]-1213. Indeksy.
Rozdz. 11. ODMIENNOŚCI, DYSFUNKCJE I WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE: Wpływ czynników społeczno-kulturowych na wzorce zachowań seksualnych, Odmienności seksualne i zaburzenia tożsamości płciowej, Wykorzystywanie seksualne, Dysfunkcje seksualne, Problemy nierozwiązane ; Rozdz. 12. SCHIZOFRENIA I ZABURZENIE UROJENIOWE ; : Schozofrenia, Obraz kliniczny schizofrenii, Klasyczne postacie schizofrenii, Przyczyny schizofrenii, Metody leczenia schizofrenii, Zaburzenie urojeniowe - paranoja, Problemy nierozwiązane ; Rozdz. 13. ZABURZENIA PO USZKODZENIU MÓZGU I INNE MECHANIZMY UPOŚLEDZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH: Uszkodzenie mózgu a zaburzenia u dorosłych, Upośledzenie umysłowe, Zaburzenia uczenia się, Problemy nierozwiązane ; Rozdz. 14. ZABURZENIA OKRESU DZIECIŃSTWA I ADOLESCENCJI: Zachowanie nieprzystosowane w różnych okresach życia, Klasyfikacja zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji, Zaburzenia okresu dzieciństwa, Uogólnione zaburzenia rozwojowe: autyzm, Lepsze programy - skuteczniejsza pomoc dzieciom i młodzieży, Problemy nierozwiązane ; Rozdz. 15. OCENA KLINICZNA: Podstawowe elementy oceny, Ogólna ocena stanu zdrowia somatycznego, Ocena psychospołeczna, Integracja danych dotyczących oceny klinicznej, Problemy nierozwiązane ; Rozdz. 16. BIOLOGICZNE METODY LECZENIA: Pierwsze próby leczenia metodami biologicznymi, Psychofarmakologiczne metody leczenia, Problemy nierozwiązane ; Rozdz. 17. TERAPIE PSYCHOLOGICZNE: Przegląd psychologicznych metod leczenia, Terapie psychodynamiczne, Terapia behawioralna, Terapia poznawcza i poznawczo-behawioralna, Terapie humanistyczno-doświadczalne, Terapia relacji interpersonalnych, Eklektyzm i łączenie różnych form psychoterapii, Jak zmierzyć sukces psychoterapii?, Psychoterapia i społeczeństwo, Problemy nierozwiązane ; Rozdz. 18. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY LECZENIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH: Perspektywy zapobiegania zaburzeniom psychicznym, Kontrowersyjne kwestie prawne a ludzie chorzy psychicznie, Zdrowie psychiczne a polityka zdrowotna, Przyszłe wyzwania, Problemy nierozwiązane ; Aneks: DSM-IV: KLASYFIKACJA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH WEDŁUG AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO NA TLE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI ICD-10.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. WG-616.89 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-67805 (1 egz.)
Book
In basket
(Krótkie Wykłady z Psychologii)
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.
1. Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych ; 2. Uposledzenie umyslowe ; 3. mózgowe porażenie dziecięce ; 4. Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci ; 5. Specyficzne trudności szkolne w opanowywaniu czytania i pisania ; 6. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki u dzieci ; 7. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ; 8. Psychospołeczne aspekty rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-91913 (1 egz.)
Book
In basket
Indeksy
Bibliogr.
I. UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE: 1. Wprowadzenie; 2. Dane statystyczne dotyczące upośledzonych umysłowo; 3. Klasyfikacje upośledzenia umysłowego; 4. Etiologia upośledzenia umysłowego; 5. Charakterystyka dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo na podstawie badań patopsychologicznych; 6. Rewalidacja dzieci lżej upośledzonych umysłowo; 7. Przysposobienie zawodowe jednostek upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim; 8. Rewalidacja dzieci i młodzieży głębiej upośledzonych umysłowo (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim), II ZABURZENIA SENSORYCZNE: 1. Wprowadzenie do zaburzeń sensorycznych; 2. Niewidomi; 3. Niedowidzący; 4. Dzieci niewidome upośledzone umysłowo; 5. Instytucje pracujące aktualnie dla niewidomych; 6. Jednostki z uszkodzonym słuchem (dzieci głuche i niedosłyszące); 7. Upośledzenie słuchu połączone z innymi kalectwami; 8. Działalność Polskiego Związku Głuchych; 9. Głucho-niewidomi, III. DZIECI I MŁODZIEŻ PRZEWLEKLE CHORE( ZAGADNIENIA WYBRANE): 1. Rozgraniczenie pojęć: rehabilitacja i pedagogika specjalna; 2. Organizowanie dziecku choremu bodźców świata zewnętrznego jako podstawowe zadanie terapii wychowawczej; 3. Organizacja pracy wychowawczej z punktu widzenia poziomów wysiłkowych; 4. Zestawienie metod rewalidacyjnych w pracy z dziećmi chorymi w zakładach leczniczych; 5. Uwagi dotyczące organizacyjnych form pracy pedagoga specjalnego w zakładzie leczniczym; 6. Uwagi o swoistych potrzebach dziecka kalekiego; 7. Syntetyczne zestawienie obowiązków rewalidatora dzieci chorych i kalek; 8. Występowanie chorób somatycznych i kalectw, IV. MŁODZIEŻ NIEDOSTOSOWANA SPOŁECZNIE (ZAGADNIENIA WYBRANE): 1. Wprowadzenie-pojęcia ogólne; 2. Zarys czynników wywołujących niedostosowanie społeczne; 3. Zakres występowania niedostosowania społecznego u dzieci i młodzieży; 4. Zarys charakterystyki młodzieży niedostosowanej; 5. Stopnie niedostosowania społecznego i zjawiska współwystępujące; 6. Zarys dziejów wychowania dzieci i młodzieży społecznie niedostosowanej; 7. Aktualny stan opieki wychowawczej i resocjalizacyjnej nad niedostosowanymi społecznie; 8. Resocjalizacja nieletnich w zakładach wychowawczych i poprawczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-37.013.82 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeksy
Bibliogr.
I. UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE: 1. Wprowadzenie; 2. Dane statystyczne dotyczące upośledzonych umysłowo; 3. Klasyfikacje upośledzenia umysłowego; 4. Etiologia upośledzenia umysłowego; 5. Charakterystyka dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo na podstawie badań patopsychologicznych; 6. Rewalidacja dzieci lżej upośledzonych umysłowo; 7. Przysposobienie zawodowe jednostek upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim; 8. Rewalidacja dzieci i młodzieży głębiej upośledzonych umysłowo (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim), II ZABURZENIA SENSORYCZNE: 1. Wprowadzenie do zaburzeń sensorycznych; 2. Niewidomi; 3. Niedowidzący; 4. Dzieci niewidome upośledzone umysłowo; 5. Instytucje pracujące aktualnie dla niewidomych; 6. Jednostki z uszkodzonym słuchem (dzieci głuche i niedosłyszące); 7. Upośledzenie słuchu połączone z innymi kalectwami; 8. Działalność Polskiego Związku Głuchych; 9. Głucho-niewidomi, III. DZIECI I MŁODZIEŻ PRZEWLEKLE CHORE( ZAGADNIENIA WYBRANE): 1. Rozgraniczenie pojęć: rehabilitacja i pedagogika specjalna; 2. Organizowanie dziecku choremu bodźców świata zewnętrznego jako podstawowe zadanie terapii wychowawczej; 3. Organizacja pracy wychowawczej z punktu widzenia poziomów wysiłkowych; 4. Zestawienie metod rewalidacyjnych w pracy z dziećmi chorymi w zakładach leczniczych; 5. Uwagi dotyczące organizacyjnych form pracy pedagoga specjalnego w zakładzie leczniczym; 6. Uwagi o swoistych potrzebach dziecka kalekiego; 7. Syntetyczne zestawienie obowiązków rewalidatora dzieci chorych i kalek; 8. Występowanie chorób somatycznych i kalectw, IV. MŁODZIEŻ NIEDOSTOSOWANA SPOŁECZNIE (ZAGADNIENIA WYBRANE): 1. Wprowadzenie-pojęcia ogólne; 2. Zarys czynników wywołujących niedostosowanie społeczne; 3. Zakres występowania niedostosowania społecznego u dzieci i młodzieży; 4. Zarys charakterystyki młodzieży niedostosowanej; 5. Stopnie niedostosowania społecznego i zjawiska współwystępujące; 6. Zarys dziejów wychowania dzieci i młodzieży społecznie niedostosowanej; 7. Aktualny stan opieki wychowawczej i resocjalizacyjnej nad niedostosowanymi społecznie; 8. Resocjalizacja nieletnich w zakładach wychowawczych i poprawczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-37.013.82 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.16-37 (1 egz.)
Book
In basket
Psychiatria : repetytorium / Adam Bilikiewicz, Jerzy Landowski, Piotr Radziwiłłowicz. - Wyd. 2 popr. i uzup., (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. - 288, [1] s. : rys. ; 21 cm.
Indeks.
Psychopatologia i syndromologia ogólna ; Badanie psychiatryczne ; Klasyfikacja zaburzeń psychicznych ; Zaburzenia świadomości ; Zespoły otępienne i wybrane zagadnienia psychogeriatrii ; Zaburzenia związane z chorobami somatycznymi ; Schizofrenia ; Leczenie schizofrenii ; Zespoły depresyjne ; Leczenie zespołów depresyjnych ; Choroby afektywne ; Zespoły lękowe (lub tzw. nerwice) ; Zespół natręctw ; Zaburzenia związane ze stresem ; Zaburzenia dysocjacyjne ; Zaburzenia pod postacią somatyczną ; Zaburzenia odżywiania się ; Zaburzenia snu ; Dysfunkcje seksualne ; Nadużywanie substancji psychoaktywnych ; Choroba alkoholowa ; Zaburzenia osobowości ; Upośledzenie umysłowe ; Zaburzenia psychiczne specyficzne dla wieku dziecięcego i młodzieńczego ; Metody leczenia biologicznego w psychiatrii ; Psychoterapia i metody pokrewne ; Psychiatria konsultacyjna ; Zasady przyjęcia do szpitala psychiatrycznego ; Postępowanie z pacjentem agresywnym i gwałtownym ; Profilaktyka samobójstw ; Zagadnienia psychiatrii sądowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96080 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again