Form of Work
Książki
(5)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(6)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(6)
Author
Czekaj Janusz
(1)
Karpus Zbigniew (1954- )
(1)
Knosala Ernest (1948- )
(1)
Kącka Katarzyna (1977- )
(1)
Pruszyński Jan
(1)
Skoczny Tadeusz
(1)
Teczke Janusz
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(5)
Subject
Nauka
(5)
Przedsiębiorstwo
(3)
Klastry (ekonomia)
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Uczniowie
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(2)
Administracja
(1)
Adresy domenowe
(1)
Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah"
(1)
Akcja Katolicka
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Controlling
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Elita ekonomiczna
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Galicyjski Komitet Rewolucyjny
(1)
Gaz ziemny
(1)
Gazownictwo
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Holdingi
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Jakość życia
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Józef Bilczewski
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kompleksowa karta wyników
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kredyt
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing partnerski
(1)
Masaryk, Tomáš Garrigue
(1)
Menedżerowie
(1)
Miasta
(1)
Michalski, Ryszard
(1)
Mieszkania
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Narodowa demokracja
(1)
Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
(1)
Narutowicz, Gabriel
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Niewiadomski, Eligiusz
(1)
Obszary popegeerowskie
(1)
Obóz jeniecki Guantanamo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Olimpiady szkolne
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje studenckie
(1)
Outsourcing
(1)
Oświata
(1)
Parki technologiczne
(1)
Pluralizm religijny
(1)
Podmiotowość
(1)
Podróże motywacyjne
(1)
Pogrzeb
(1)
Polityka
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Postawy
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Protestantyzm
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przemysł
(1)
Regiony (administracja)
(1)
Religia
(1)
Rolnictwo
(1)
Rosjanie za granicą
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Sejm (1919-1922)
(1)
Sektor publiczny
(1)
Semantyczny Web
(1)
Siła robocza
(1)
Subject: work
Tygodnik Sanocki
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-2000
(2)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Czechosłowacja
(1)
Euroregion Karpaty
(1)
Galicja
(1)
Litwa
(1)
Niemcy (Republika Demokratyczna)
(1)
Pomorze
(1)
Rosja
(1)
Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szwajcaria
(1)
Ukraina
(1)
Wilno (Litwa)
(1)
Wolne Miasto Gdańsk
(1)
Wołyń (Ukraina)
(1)
Włocławska, diecezja (katol.)
(1)
Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Biografie
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Mapy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Publicystyka polska
(1)
Źródła historyczne
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-47390 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-47775 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-59435 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka i gospodarka ; t. 2)
Materiały z konf., 8-9 listopada 2010 r., Kraków.
Bibliogr. przy ref.
KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH: 1. Źródła finansowania projektów badawczo-rozwojowych / Beata Domańska-Szaruga; 2. Instrumenty prawne umożliwiające komercjalizację badań naukowych / Magdalena Frańczuk; 3. Innowacyjna współpraca sfery naukowo-badawczej z sektorem przemysłu w zakresie komercjalizacji wyników badawczych na przykładzie Politechniki Śląskiej i PWiK Rybnik Sp. z o.o. / Janusz Karwot; 4. Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych - wymiar krajowy i międzynarodowy / Marek Makowiec, Tomasz Kusio; 5. Rola parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości jako koordynatorów współpracy pomiędzy sektorem MŚP a ośrodkami naukowo-badawczymi / Tomasz Ochwat; 6. Przedsiębiorczość akademicka źródłem innowacji dla regionu / Łukasz Ozimek; 7. Rola uczelni i klastrów wiedzy w promowaniu komercjalizacji rezultatów prac badawczych, wiedzy i technologii / Ewa Stawiarska; 8. Współpraca sfery nauki i biznesu źródłem innowacji przedsiębiorstw / Maciej Tokarski; 9. Inkubator technologiczny - Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie "Inqbatora" (Inkubatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM) / Anna Tórz. WYBRANE KONCEPCJE I INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA: 1. Ewolucja sieci www - semantyczna reprezentacja danych / Marcin Białek; 2. Polski model Metody Hoshin Kanri w świetle badań własnych / Marek Ćwiklicki, Hubert Obora; 3. Rosnące znaczenie Incentive Travel jako narzędzia motywowania w Polsce / Agnieszka Dybizbańska; 4. Rola koncepcji ekonomicznej wartości dodanej w procesie wyceny przedsiębiorstwa / Jagoda Gola; 5. Idea social lending na rynku polskim - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju / Robert Jeżewski; 6. Outsourcing jako kluczowy element gospodarki opartej na wiedzy / Łukasz Kołodziejczyk, Mariusz Wasiak; 7. Kryteria oceny efektywności przedsiębiorstw / Katarzyna Krawczyk; 8. Wykorzystanie Balanced Scorecard w controllingu na przykładzie przedsiębiorstw amerykańskich i niemieckich / Anna Kujawa; 9. Granice odpowiedzialności prawnej e-przedsiębiorców w świetle najnowszej praktyki orzeczniczej Stanów Zjednoczonych / Joanna Kulesza; 10. Model regulacyjny Corporate Governance w spółkach Skarbu Państwa - praktyczne implikacje dla zarządzania / Igor Postuła, Tomasz Wołowiec; 11. Analiza zależności między stopami zwrotu z indeksów rynku akcji a tempem wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych / Tomasz Schabek; 12. Implementacja Balanced Scorecard w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa sektora chemicznego / Małgorzata Siemionek; 13. Zasady wyboru metody rozliczania połączenia w Polsce / Joanna Toborek-Mazur; 14. Wykorzystanie modeli procesów biznesowych w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa / Paweł Wieszała, Przemysław Jarocki; 15. Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy / Renata Winkler. Z TEORII I PRAKTYKI ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM I WIEDZĄ: 1. Aktywność uczniów szkół średnich w olimpiadach ekonomicznych jako motywator przedsiębiorczości / Krzysztof Aszkowski, Jerzy Kaźmierczyk, Damian Nowak; 2. Stres zawodowy a relacje interpersonalne we współczesnym przedsiębiorstwie / Agnieszka Izabela Baruk; 3. Rola edukacji menedżerskiej pracowników samorządowych w rozwoju regionalnym / Bernard Bińczycki; 4. Gospodarka oparta na wiedzy w polskich województwach. Wieloaspektowa analiza porównawcza województwa pomorskiego / Wojciech Bizon; 5. Badania rynku pracy w kontekście potrzeb informacyjnych pracodawców - perspektywa systemowa / Maciej Frączek, Stanisław Mazur; 6. Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne / Janusz Fudaliński; 7. Szanse rozwoju kapitału ludzkiego w Małopolsce i jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności regionalnej / Maciej Jagódka; 8. Wartości we współczesnych przedsiębiorstwach / Monika Olszewska; 9. Uwarunkowania psychologiczne w procesie szkoleniowym pracowników / Alicja Szczygieł; 10. Rola kompetencji kadry menedżerskiej w kreowaniu efektywności organizacyjnej / Małgorzata Tyrańska; 11. Przykłady inicjatyw z zakresu zarzadzania talentami we współczesnych organizacjach / Marta Uznańska; 12. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce działalności gospodarczej jako źródło rozwoju gospodarki narodowej / Sebastian Weber; 13. Wybrane instrumenty wspomagające rozwój wiedzy w przedsiębiorstwie / Kamil Wiśniewski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96092 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Józef Bilczewski (św. ; 1860-1923) ; Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) ; Michalski, Ryszard (1937- ) ; Narutowicz, Gabriel (1865-1922) ; Niewiadomski, Eligiusz (1869-1923) ; Sejm (1919-1922) ; Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah" ; Galicyjski Komitet Rewolucyjny ; Obóz jeniecki Guantanamo ; Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ; Unia Europejska (UE) - a kraje AKP ; Akcja Katolicka - Polska - 1918-1939 r ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - historia - 1918-1939 r ; Jeńcy wojenni - ZSRR - 1917-1941 r ; Jeńcy wojenni - prawo międzynarodowe - 21 w ; Kościół a państwo - Ukraina - od 1989 r ; Kościół katolicki - a szkolnictwo - Polska - 1918-1939 r ; Kształcenie ustawiczne - kraje Unii Europejskiej ; Kształcenie ustawiczne - Polska ; Miasta - 1918-1939 r ; Mniejszości narodowe - Litwa ; Narodowa demokracja - a kształcenie - od 1989 r ; Nauki społeczne ; Nauczanie na odległość - Polska ; Organizacje studenckie - Polska - 1918-1939 r ; Pluralizm religijny - Ukraina ; Pogrzeb - Litwa - 1918-1939 r ; Polityka - 20-21 w ; Prawo morskie - od 1945 r ; Protestantyzm - Ukraina - 1918-1939 r ; Przedsiębiorstwo - organizacja ; Religia - Polska - 16-18 w ; Rosjanie za granicą - Polska - 1918-1939 r ; Samorząd terytorialny - Polska - 1918-1939 r ; Szkolnictwo wyższe - Polska ; Śpiewacy ukraińscy - 19-20 w ; Świadomość narodowa ; Wojsko - Litwa - 1918-1939 r ; Wychowanie obywatelskie - Rosja - 21 w ; Wydarzenia 1956 r. w Polsce ; Czechosłowacja - polityka - 20 w ; Galicja - 1918-1939 r ; Litwa - konstytucja 1922 r ; Litwa - stosunki etniczne ; Niemcy (Republika Demokratyczna) - a Polska ; Polska - a Niemcy (Republika Demokratyczna) ; Polska - polityka - 20-21 w ; Pomorze - 20 w ; Rosja - 21 w ; Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) - socjologia - 1944-1956 r ; Stany Zjednoczone - 21 w ; Szwajcaria - polityka - 19 w ; Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) - media - 1918-1939 r ; Ukraina - 1917-1941 r ; Wilno (Litwa) - 1918-1939 r ; Włocławska, diecezja (katol.) - organizacje - 1918-1939 r ; Wolne Miasto Gdańsk ; Wołyń (Ukraina) - religia - 1918-1939 r ; Biografie ; Księga pamiątkowa ; Mapy - historia - 16-18 w ; Publicystyka polska - historia - 1918-1939 r ; Źródła historyczne
Bibliogr. publ. R. Michalskiego s. [19]-[23].
Ryszard Michalski - człowiek, poeta, uczony. HISTORIA I POLITYKA: Czy Rosja przetrwa prezydenturę Dimitrija Miedwiediewa? ; Koniec "doktryny Busha"? Ważne głosy w dyskusji nad kondycją Stanów Zjednoczonych w kontekście wyborów prezydenckich 2008 roku ; Próby podejmowania dialogu między chrześcijańskimi grupami sprzeciwu a opozycjonistami z NRD i PRL do roku 1990 ; Założenia ustroju społeczno-politycznego oraz polityki zagranicznej Czechosłowacji w Koszyckim Programie Rządowym ; "Wolne" miasta okresu międzywojennego ; Rok 1922: dwie tragedie, dwie wizje Rzeczypospolitej ; Konstytucja Republiki Litewskiej z 1922 roku a mniejszości narodowe ; Powstanie i oblicze polityczne Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 ; Polrewkom i Galrewkom latem 1920 roku ; Problemy z określeniem liczby żołnierzy Armii Czerwonej wziętych do niewoli polskiej podczas bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku ; Czy Ukraińcy są narodem? - dylemat germanofilskiego odłamu aktywistów polskich z 1918 roku ; Masaryk a polsko-czechosłowacka współpraca wojskowa na Ukrainie pod koniec 1917 roku ; Garść dokumentów dyplomatycznych skierowanych do Szwajcarii w 1834 roku w związku z próbą emigrantów politycznych wywołania przewrotu w Królestwie Sardynii. KULTURA I EDUKACJA: Koncepcje edukacyjne współczesnego ruchu narodowego w Polsce ; Szkoła jako kreator oddziaływania wychowawczego państwa w katolickiej doktrynie wychowawczej w Drugiej Rzeczypospolitej ; 19 kwietnia, 9 października, 11 listopada. Od wyzwolenia do niepodległości. Spory i polemiki wokół obchodów rocznicowych, na łamach prasy polskiej w Wilnie w okresie międzywojennym ; Zarys działalności Akademickiego Związku Syjonistycznego "Kadimah" w Wilnie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej ; Sowiecka propaganda bez Sowietów - mechanizm wychowawczy współczesnej Rosji ; Krótki obraz dziejów szkolnictwa wyższego w Polsce ; Ukraińscy śpiewacy na scenach Warszawy ; Dawne Wilno a świadomość historyczna narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego ; Ceremoniał pogrzebowy w litewskim wojsku 1919-1940 ; Rosyjscy emigranci w Polsce w moich wspomnieniach ; E-learningw świetle wybranych badań w Polsce w XXI wieku ; Kztałcenie ustawiczne osób biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 45+ w krajach rozwiniętych i możliwości wykorzystania tych doświadczeń w Polsce. KOŚCIÓŁ I RELIGIA: Pluralizm religijny w modelu stosunków państwowo-kościelnych na Ukrainie ; Kwestia ukraińska w protestantyzmie Drugiej Rzeczypospolitej ; Akcja Katolicka w diecezji włocławskiej w okresie międzywojennym ; Arcybiskup Józef Bilczewski - obywatel, pasterz i święty trudnych czasów... ; Kwestie wyznaniowe na dawnych mapach Rzeczypospolitej XVI-pierwsza połowa XVIII wieku. PRAWO I EKONOMIA: Wybór obowiązkowej procedury rozstrzygania sporów w konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza ; Polityczne i prawne aspekty zakończenia wojny z Niemcami ; Współczesne koncepcje i ujęcia struktur organizacyjnych ; Normy dotyczące zobowiązań korporacji wielonarodowych w dziedzinie praw człowieka - kilka uwag o problemach związanych z różnymi źródłami regulacji ; Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay - stan obecny ; Ostatnie zmiany w charakterze współpracy pomiędzy Unią Europejską i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku ; REGIONALIA: Prasa powiatu świeckiego w latach 1920-1939 ; Samorząd terytorialny na Pomorzu w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej ; Społeczeństwo powiatu rypińskiego w latach 1945-1947 ; Październik 1956 roku na Pomorzu Nadwiślańskim w świetle artykułów prasowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96801 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Temat: Tygodnik Sanocki ; Banki ; Bezpieczeństwo energetyczne państwa - Polska - 21 w ; Bezrobocie - zapobieganie i zwalczanie - 21 w ; Budżety rodzinne - Polska - od 1989 r ; Dostęp do oświaty - Polska - 21 w ; Ekorozwój - Polska - 21 w ; Elita ekonomiczna - a samorząd terytorialny - Polska - 21 w ; Fundusze strukturalne UE - Europa Środkowo-Wschodnia ; Gaz ziemny - handel - Polska - 21 w ; Gazownictwo - Polska - od 1989 r ; Globalizacja ; Globalizacja - a przedsiębiorstwa małe i średnie ; Polityka gospodarcza ; Gospodarka elektroniczna ; Gospodarka elektroniczna - Polska ; Handel elektroniczny - Polska ; Holdingi - Polska ; Innowacje ; Innowacje - polityka ; Instytucjonalizm ; Integracja europejska - a przedsiębiorstwa małe i średnie ; Jakość życia - Polska - od 1989 r ; Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) ; Kapitał społeczny ; Klastry (ekonomia) ; Klastry (ekonomia) - Polska - 21 w ; Kształcenie ustawiczne ; Marketing elektroniczny ; Marketing partnerski ; Mieszkania - użytkowanie - finanse - Polska - od 1989 r ; Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 ; Nauczanie - efektywność - badanie - szkoły wyższe - Polska ; Nauczyciele akademiccy - a studenci - Czechy ; Nauka - Polska - od 1989 r ; Nierówności społeczne ; Nierówności społeczne - Polska ; Obszary popegeerowskie - socjologia - Polska ; Organizacja - socjologia ; Oświata - organizacja ; Podmiotowość ; Postawy - Czechy ; Prawo państwowe - Ukraina - 21 w ; Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP) ; Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP) - Polska ; Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP) - zatrudnienie ; Przedsiębiorstwo - finanse ; Przedsiębiorstwo - wycena - Białoruś ; Przemysł - zatrudnienie - Polska - od 1989 r ; Rolnictwo - Polska - 21 w ; Rozwój regionalny - Hiszpania ; Rynek - rolnictwo - Ukraina ; Samorząd terytorialny - a ekorozwój - Polska - 21 w ; Sektor publiczny - a nierówności społeczne ; Służba zdrowia - Ukraina ; Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) ; Społeczności lokalne - Polska ; Społeczności lokalne - socjologia ; Spółdzielczość - Polska - od 1989 r ; Stypendia - Polska - 21 w ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - socjologia - Polska ; Transport - infrastruktura - Hiszpania ; Ubóstwo - Polska - 21 w ; Uczniowie - opieka społeczna - Polska - 21 w ; Wiedza - ekonomika ; Wieś - szkolnictwo i oświata - Polska - 21 w ; Współpraca gospodarcza ; Wzrost gospodarczy ; Wzrost gospodarczy - Polska ; Żywność - handel - Ukraina ; Euroregion Karpaty ; Polska - gospodarka - od 1989 r ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 21 w
Dot. m.in. Euroregionu Karpackiego, Stalowej Woli (s. 182-188), Doliny Lotniczej (s. 101-103), "Tygodnika Sanockiego" (s. 377-388) i Wytwórni Ciast i Lodów Santos (s. 640-651).
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ang., ros.
Spis treści równol. pol. i ang., częśc. ros. i ang.
Streszcz. ang. przy pracach.
GLOBALNE UWARUNKOWANIA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH: Michał Gabriel Woźniak: Strategiczne i instytucjonalne wyzwania dla Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji; Zofia Chyra-Rolicz: Polska spółdzielczość wobec problemów globalizacji (Tezy do dyskusji); Teresa Bal-Woźniak: Struktury koordynacji sprzyjające innowacyjności; Pavel Ivanovič Ponomarenko: Problemy innovacionnogo puti razvitiâ ekonomiki Ukrainy; Dariusz Firszt: Rozwój potencjału technologicznego polskiej gospodarki jako wyzwanie globalizacji; Władysława Jastrzębska, Dorota Bobrecka-Jamro, Renata Tobiasz-Salach: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie globalizacji i integracji europejskiej; Tadeusz Kowalewski: Szanse i zagrożenia kształcenia permanentnego w obliczu regionalizacji i globalizacji; Małgorzata Lęcznar: Koncepcja klastrów a podnoszenie konkurencyjności regionu Podkarpackiego w dobie globalizacji; Radosław Puchała: Jaki powinien być kształt sprzyjającej wzrostowi polityki gospodarczej w Polsce w obliczu globalizacji?; Iwona Szczepaniak: Wpływ procesów globalizacji i integracji z UE na sektor MSP (małych i średnich firm spożywczych); Arkadiusz Tuziak: Regionalny kontekst procesów globalizacyjnych; Valentina Mihajlovna Šapoval, Natapâ Petrovna Dubrova: Urovni social'noj otvetstvennosti predprinimatel'stva v kontekste globalizacionnyh processov. REGIONALNE CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO: Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Fiedorowicz: Cechy przestrzeni a wzrost gospodarczy (na przykładzie wybranych cech i obszarów Polski); Anna Karwińska: Działania na rzecz zmniejszania nierówności szans rozwojowych społeczności lokalnych w Polsce; Sławomir Zawisza, Aleksandra Rudzka: Strategia zrównoważonego rozwoju gminy w świetle badań wybranych województw północnej Polski; Jacek Duda: Narodowy plan rozwoju jako podstawa wykorzystania pomocy strukturalnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej; Mariusz Nyk, Michał Ferdzyn: Czynniki sprzyjające rozwojowi województwa łódzkiego; Paweł Frączek: Ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski; Witosław J. Jasiński: Elity gospodarcze w gminie Gręboszów jako elity wpływu na samorząd terytorialny. Raport z badań terenowych w gminie Gręboszów; Marina Nikolaeva Padeva: Prodovol'stvennyj rynok Ukrainy: problemy i perspektivy razvitiâ; Piotr Rosik: Kapitał publiczny w procesie regionalnej konwergencji w Hiszpanii; Marek Smoleń: Społeczne skutki procesów transformacji gospodarczej w wymiarze lokalnym; Janusz Strojny: Ewolucja bankowości w kontekście rozwoju gospodarczego Euroregionu Karpackiego; Paweł Szura: Praktyka "WPR" a sytuacja rolnictwa jako główna determinanta stanu obszarów wiejskich w realiach Polski; Anetta Waśniewska: Województwo warmińsko-mazurskie na tle regionów sąsiadujących - wybrane zagadnienia. SPOŁECZNY WYMIAR NIERÓWNOŚCI: Tadeusz Janusz, Daniel Stos: Sytuacja sektora badań naukowych w Polsce; Tamara Tkacz: Człowiek i społeczeństwo w rozwoju oświaty; Jacek Woźniak: Kryteria oceny jakości kształcenia w szkole wyższej (na przykładzie ekonomii i zarządzania) jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne; Anna Cywirenko: Prawo konstytucyjne wyborców i jego zabezpieczenie na Ukrainie; Wojciech Furman: Formy komunikowania się samorządu z ludnością (na przykładzie czasopisma samorządowego); Marie Gabryšová: Rola wykładowcy w kształtowaniu postaw prospołecznych; Marie Gabryšová, Halina Starzyczná: Metody zarządzania relacjami z klientem w świetle odpowiedzialności społecznej; Iwona Kowalska: Nierówności społeczne w kontekście systemu finansowania pomocy materialnej dla uczniów; Małgorzata Lechwar: Instytucje sektora publicznego a problem nierówności; Renata Marks-Bielska: Kapitał ludzki a kwestie ubóstwa w środowiskach popegeerowskich; Maria Miczyńska-Kowalska: Wirtualizacja konsumpcji w polskiej gospodarce rynkowej na progu XXI wieku; Zinovij Aleksandrovič Naduk: Vliânie kačestva medicinskoj pomosi na formirovanie rynka medicinskih uslug v Ukraine; Anna Nowak: Bariery dostępu do edukacji ludności wiejskiej a reforma edukacji; Tadeusz Pliszka: Wybrane aspekty nierówności społecznych wiedzy i postępu technicznego; Bogusław Ślusarczyk: Bezrobocie w Polsce i UE - najważniejszy element polityki zatrudnienia; Anatolij Tkacz: Nowy etap rozwoju instytucjonalnego w gospodarce transformacyjnej; Bożena Tuziak: Kapitał społeczny lokalnych wspólnot samorządowych; Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak: Aspekty jakości życia a poziom satysfakcji życiowej Polaków; Ewa Wójcik, Anna Matras-Bolibok: Zmiany w strukturze zatrudnienia w przemyśle na tle pozostałych sekcji gospodarki narodowej. PODMIOTY GOSPODARCZE DETERMINUJĄCE PODZIAŁ DOCHODÓW: Andrzej Piotr Wiatrak: Wspomaganie rozwoju małych przedsiębiorstw w skali lokalnej; Zofia Wyszkowska: Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach; Olga Leonidovna Fanina: Osobennosti trudovyh otnošenij na malom predpriâtii; Mirosław Gorczyca: Wydatki mieszkaniowe, zaległości w opłatach oraz dodatki mieszkaniowe gospodarstw domowych; Colin F. Hales, Andrzej Kamiński: Internet jako narzędzie badań marketingowych; Irina I. Kolesnikova: Development of Enterprise's Business Value in Belarus Region; Beata Onak-Szczepanik: Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski; Wojciech Pawnik: Podmiotowość w organizacji - fakt społeczny, czy postmodernistyczny postulat?; Marek Smoleń: Duży sukces firmy z małej miejscowości; Alina Szewc-Rogalska: Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-95349/z.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again