Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(4)
Author
Borzym Stanisław (1939- )
(1)
Karpus Zbigniew (1954- )
(1)
Kowalski Marek Arpad (1942- )
(1)
Kącka Katarzyna (1977- )
(1)
Skarga Barbara (1919-2009)
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
1970 - 1979
(2)
1920 - 1929
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Nauka
(2)
Nauki społeczne
(2)
Publicystyka polska
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah"
(1)
Akcja Katolicka
(1)
Bobrzyński, Michał (1849-1935)
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Filozofia
(1)
Galicyjski Komitet Rewolucyjny
(1)
Historiozofia
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Józef Bilczewski
(1)
Kalinka, Walerian (1826-1886)
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krzywicki, Ludwik (1859-1941)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Limanowski, Bolesław (1835-1935)
(1)
Literatura polska
(1)
Mahrburg, Adam (1855-1913)
(1)
Marksizm-leninizm
(1)
Masaryk, Tomáš Garrigue
(1)
Miasta
(1)
Michalski, Ryszard
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Narodowa demokracja
(1)
Narutowicz, Gabriel
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Niewiadomski, Eligiusz
(1)
Obóz jeniecki Guantanamo
(1)
Ochorowicz, Julian (1850-1917)
(1)
Organizacje studenckie
(1)
Pluralizm religijny
(1)
Pogrzeb
(1)
Polityka
(1)
Pozytywizm
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Prawo morskie
(1)
Protestantyzm
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Religia
(1)
Rosjanie za granicą
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sejm (1919-1922)
(1)
Struve, Henryk (1840-1912)
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szujski, Józef (1835-1883)
(1)
Tokarzewicz, Józef (1841-1919)
(1)
Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojsko
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wydarzenia 1956 r. w Polsce
(1)
Śpiewacy ukraińscy
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świętochowski, Aleksander (1849-1938)
(1)
Subject: time
1901-2000
(3)
1801-1900
(2)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1918-1939
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Czechosłowacja
(1)
Galicja
(1)
Litwa
(1)
Niemcy (Republika Demokratyczna)
(1)
Polska
(1)
Pomorze
(1)
Rosja
(1)
Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szwajcaria
(1)
Ukraina
(1)
Wilno (Litwa)
(1)
Wolne Miasto Gdańsk
(1)
Wołyń (Ukraina)
(1)
Włocławska, diecezja (katol.)
(1)
Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Publicystyka polska
(2)
Biografie
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Mapy
(1)
Publicystyka
(1)
Źródła historyczne
(1)
5 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
Tyt. równol.: La Science Polonaise.
Bibliogr. przy wybranych rozdz. Indeks.
Rola wyobraźni w twórczości naukowej / Z. L. Zaleski - Wychowanie pracownika naukowego / Z. Mysłakowski - W sprawie badania genezy i rozwoju twórczości naukowej - Z dziejów popierania nauki i nauczania w Wielkopolsce, na Śląsku i Pomorzu / A. Wojtkowski - Z dziejów ofiarności na cele naukowe na obszarze Królestwa Kongresowego od roku 1800 do dni naszych / K. Król - Z życia nauki zagranicą. Nauka w Anglii / A. Tretiak - Organizacja nauki w Holandii / N. Wijk - Dzisiejsza organizacja nauki węgierskiej i jej warunki materialne / J. Tomcsanyi - Kronika
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AD-21301/t.6 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Józef Bilczewski (św. ; 1860-1923) ; Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) ; Michalski, Ryszard (1937- ) ; Narutowicz, Gabriel (1865-1922) ; Niewiadomski, Eligiusz (1869-1923) ; Sejm (1919-1922) ; Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah" ; Galicyjski Komitet Rewolucyjny ; Obóz jeniecki Guantanamo ; Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ; Unia Europejska (UE) - a kraje AKP ; Akcja Katolicka - Polska - 1918-1939 r ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - historia - 1918-1939 r ; Jeńcy wojenni - ZSRR - 1917-1941 r ; Jeńcy wojenni - prawo międzynarodowe - 21 w ; Kościół a państwo - Ukraina - od 1989 r ; Kościół katolicki - a szkolnictwo - Polska - 1918-1939 r ; Kształcenie ustawiczne - kraje Unii Europejskiej ; Kształcenie ustawiczne - Polska ; Miasta - 1918-1939 r ; Mniejszości narodowe - Litwa ; Narodowa demokracja - a kształcenie - od 1989 r ; Nauki społeczne ; Nauczanie na odległość - Polska ; Organizacje studenckie - Polska - 1918-1939 r ; Pluralizm religijny - Ukraina ; Pogrzeb - Litwa - 1918-1939 r ; Polityka - 20-21 w ; Prawo morskie - od 1945 r ; Protestantyzm - Ukraina - 1918-1939 r ; Przedsiębiorstwo - organizacja ; Religia - Polska - 16-18 w ; Rosjanie za granicą - Polska - 1918-1939 r ; Samorząd terytorialny - Polska - 1918-1939 r ; Szkolnictwo wyższe - Polska ; Śpiewacy ukraińscy - 19-20 w ; Świadomość narodowa ; Wojsko - Litwa - 1918-1939 r ; Wychowanie obywatelskie - Rosja - 21 w ; Wydarzenia 1956 r. w Polsce ; Czechosłowacja - polityka - 20 w ; Galicja - 1918-1939 r ; Litwa - konstytucja 1922 r ; Litwa - stosunki etniczne ; Niemcy (Republika Demokratyczna) - a Polska ; Polska - a Niemcy (Republika Demokratyczna) ; Polska - polityka - 20-21 w ; Pomorze - 20 w ; Rosja - 21 w ; Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) - socjologia - 1944-1956 r ; Stany Zjednoczone - 21 w ; Szwajcaria - polityka - 19 w ; Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) - media - 1918-1939 r ; Ukraina - 1917-1941 r ; Wilno (Litwa) - 1918-1939 r ; Włocławska, diecezja (katol.) - organizacje - 1918-1939 r ; Wolne Miasto Gdańsk ; Wołyń (Ukraina) - religia - 1918-1939 r ; Biografie ; Księga pamiątkowa ; Mapy - historia - 16-18 w ; Publicystyka polska - historia - 1918-1939 r ; Źródła historyczne
Bibliogr. publ. R. Michalskiego s. [19]-[23].
Ryszard Michalski - człowiek, poeta, uczony. HISTORIA I POLITYKA: Czy Rosja przetrwa prezydenturę Dimitrija Miedwiediewa? ; Koniec "doktryny Busha"? Ważne głosy w dyskusji nad kondycją Stanów Zjednoczonych w kontekście wyborów prezydenckich 2008 roku ; Próby podejmowania dialogu między chrześcijańskimi grupami sprzeciwu a opozycjonistami z NRD i PRL do roku 1990 ; Założenia ustroju społeczno-politycznego oraz polityki zagranicznej Czechosłowacji w Koszyckim Programie Rządowym ; "Wolne" miasta okresu międzywojennego ; Rok 1922: dwie tragedie, dwie wizje Rzeczypospolitej ; Konstytucja Republiki Litewskiej z 1922 roku a mniejszości narodowe ; Powstanie i oblicze polityczne Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 ; Polrewkom i Galrewkom latem 1920 roku ; Problemy z określeniem liczby żołnierzy Armii Czerwonej wziętych do niewoli polskiej podczas bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku ; Czy Ukraińcy są narodem? - dylemat germanofilskiego odłamu aktywistów polskich z 1918 roku ; Masaryk a polsko-czechosłowacka współpraca wojskowa na Ukrainie pod koniec 1917 roku ; Garść dokumentów dyplomatycznych skierowanych do Szwajcarii w 1834 roku w związku z próbą emigrantów politycznych wywołania przewrotu w Królestwie Sardynii. KULTURA I EDUKACJA: Koncepcje edukacyjne współczesnego ruchu narodowego w Polsce ; Szkoła jako kreator oddziaływania wychowawczego państwa w katolickiej doktrynie wychowawczej w Drugiej Rzeczypospolitej ; 19 kwietnia, 9 października, 11 listopada. Od wyzwolenia do niepodległości. Spory i polemiki wokół obchodów rocznicowych, na łamach prasy polskiej w Wilnie w okresie międzywojennym ; Zarys działalności Akademickiego Związku Syjonistycznego "Kadimah" w Wilnie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej ; Sowiecka propaganda bez Sowietów - mechanizm wychowawczy współczesnej Rosji ; Krótki obraz dziejów szkolnictwa wyższego w Polsce ; Ukraińscy śpiewacy na scenach Warszawy ; Dawne Wilno a świadomość historyczna narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego ; Ceremoniał pogrzebowy w litewskim wojsku 1919-1940 ; Rosyjscy emigranci w Polsce w moich wspomnieniach ; E-learningw świetle wybranych badań w Polsce w XXI wieku ; Kztałcenie ustawiczne osób biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 45+ w krajach rozwiniętych i możliwości wykorzystania tych doświadczeń w Polsce. KOŚCIÓŁ I RELIGIA: Pluralizm religijny w modelu stosunków państwowo-kościelnych na Ukrainie ; Kwestia ukraińska w protestantyzmie Drugiej Rzeczypospolitej ; Akcja Katolicka w diecezji włocławskiej w okresie międzywojennym ; Arcybiskup Józef Bilczewski - obywatel, pasterz i święty trudnych czasów... ; Kwestie wyznaniowe na dawnych mapach Rzeczypospolitej XVI-pierwsza połowa XVIII wieku. PRAWO I EKONOMIA: Wybór obowiązkowej procedury rozstrzygania sporów w konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza ; Polityczne i prawne aspekty zakończenia wojny z Niemcami ; Współczesne koncepcje i ujęcia struktur organizacyjnych ; Normy dotyczące zobowiązań korporacji wielonarodowych w dziedzinie praw człowieka - kilka uwag o problemach związanych z różnymi źródłami regulacji ; Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay - stan obecny ; Ostatnie zmiany w charakterze współpracy pomiędzy Unią Europejską i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku ; REGIONALIA: Prasa powiatu świeckiego w latach 1920-1939 ; Samorząd terytorialny na Pomorzu w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej ; Społeczeństwo powiatu rypińskiego w latach 1945-1947 ; Październik 1956 roku na Pomorzu Nadwiślańskim w świetle artykułów prasowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-96801 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again