Form of Work
Książki
(73)
Status
only on-site
(65)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(5)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(65)
Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Słowackiego 11)
(1)
Filia 4 (Ofiar Katynia 15)
(1)
Filia 6 (Podwisłocze 6)
(1)
Author
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(4)
Tomaszewski Jerzy (1930-2014)
(3)
Ciechanowicz Jan (1946- )
(2)
Czyżewski Lech (1953- )
(2)
Dybiec Julian (1940- )
(2)
Korboński Stefan (1901-1989)
(2)
Singer Isaac Bashevis (1904-1991)
(2)
Stępień Stanisław (historyk)
(2)
Szmyd Kazimierz
(2)
Łukawski Zygmunt (1932-1989)
(2)
Żebrowski Rafał (1954- )
(2)
Andrusiewicz Anna. Wprowadzenie do tematyki subkultury gotyckiej (pol.)
(1)
Babiński Grzegorz (1943- )
(1)
Bardan Jacek (1955- )
(1)
Bartoszewicz Henryk. Kijowska Filarecja : z dziejów polskich organizacji niepodległościowych na Ukrainie przed wybuchem rewolucji rosyjskiej (pol.)
(1)
Bergman Aleksandra
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Antoni Serednicki - pedagog, pisarz i tłumacz - jako badacz i krzewiciel pobratymstwa polsko-ukraińskiego (pol.)
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Świat słowiański w twórczej percepcji Aleksego Dmitrowskiego : szkic jubileuszowy z okazji 80-leci prof. Aleksego Zacharewicza Dmitrowskiego (pol.)
(1)
Biegański Witold (1925-1988)
(1)
Bobrowska-Jakubowska Ewa (1958- )
(1)
Bobryk Adam
(1)
Boenigk Jan (1903-1982)
(1)
Bonusiak Andrzej (1968- )
(1)
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(1)
Borzymińska Zofia (1953- )
(1)
Borzyszkowski Józef (1946- )
(1)
Broda Marian (1954- ). Archaiczne uwikłania i mentalno-społeczne korelaty sakralizacji władzy w Rosji (pol.)
(1)
Browarek Tomasz
(1)
Charčuk Krystyna. Urbanistyczny rozwój Truskawca (pol.)
(1)
Chałasiński Józef (1904-1979)
(1)
Chałupczak Henryk (1952- )
(1)
Chodakiewicz Marek Jan (1962- )
(1)
Chodubski Andrzej (1952- )
(1)
Choroszy Jan Andrzej (1959- )
(1)
Cynarski Wojciech Jan. Narodowe tradycje sportowe a glokalizacja : interpretacja socjologiczna (pol.)
(1)
Czapkiewicz Anna
(1)
Czapliński Czesław (1953- )
(1)
Czartoryska Jolanta. Podstawowe swobody w Unii Europejskiej (pol.)
(1)
Czop Edyta
(1)
Czop Edyta. Nastroje społeczne w województwie rzeszowskim przez wyborami 1961 r. w świetle sprawozdań Służb Bezpieczeństwa (pol.)
(1)
Duć-Fajfer Helena (1960- ). Przez literaturę ku etniczności - literatura łemkowska od połowy XIX wieku do dziś (pol.)
(1)
Feliksiak Elżbieta (1937- )
(1)
Fogelzang-Adler Ewa. Mniejszości narodowe w myśli politycznej Stronnictwa Demokratycznego i ugrupowań z nim związanych (1939-1945) (pol.)
(1)
Frysztacki Krzysztof (1949- )
(1)
Fuks Marian (1914- )
(1)
Furier Andrzej (1960- )
(1)
Gałat Henryk
(1)
Gerent Piotr. Prawosławie na Dolnym Śląsku (pol.)
(1)
Getter Norbert
(1)
Gibas-Krzak Danuta
(1)
Gmiterek Henryk (1950- )
(1)
Gruszyński Jan
(1)
Grześkowiak-Łuczyk Ewa
(1)
Gąsowski Tomasz (1947- )
(1)
Haník Daniel
(1)
Harris Roger McL
(1)
Jagas Józef (1930- )
(1)
Jestal Jerzy. Rola telewizyjnych debat w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej na Ukrainie w 2004 roku (pol.)
(1)
Karpus Zbigniew (1954- )
(1)
Kmiecik Zenon
(1)
Kozłowski Piotr. Powstanie Małopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej (pol.)
(1)
Kozłowski Piotr. Wywiad i kontrwywiad polskich służb garnicznych w latach 1927-1935 (pol.)
(1)
Kubiak Hieronim (1934- )
(1)
Kula Marcin (1943- )
(1)
Kunysz Inga
(1)
Kwak Jan (1936- ). Na straży południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej : rola KamieńcaPodolskiego w XVII w. (pol.)
(1)
Kącka Katarzyna (1977- )
(1)
Kłaczyński Robert. Społeczno-polityczna sytuacja w Mołdawii na początku XXI wieku (pol.)
(1)
Lisek Joanna
(1)
Majkowski Krzysztof. Przesiedlenia ludności w powiatach przeworskim i jarosławskim w latach 1944-1948 (pol.)
(1)
Małek Kazimierz. Zadania społeczne i polityczne Kościoła we współczesnym społeczeństwie obywatelskim III RP na przykładzie diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego (pol.)
(1)
Metelska Maryla
(1)
Michna Ewa. Łemkowie - historyczen źródła współczesnych dylematów identyfikacyjnych (pol.)
(1)
Nabywaniec Stanisław (1958- ). Kościół greckokatolicki w Galicji w latach 1772-1848 (pol.)
(1)
Nurowski Marcin (1934- )
(1)
Paczkowski Andrzej (1938- )
(1)
Pełczyński Grzegorz (1962- )
(1)
Piper Predrag (1950- ). Filologia rosyjska i filologia słowiańska jako czynnik kulturalnego renesansu i integracji w kulturze (pol.)
(1)
Pisuliński Jan (1968- ). Działalność Delegata dla spraw Małopolski Wschodniej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych (pol.)
(1)
Podgórski Wojciech Jerzy (1938- )
(1)
Poniatowska Anna
(1)
Popek Joachim
(1)
Popowicz Olga. Życie kulturalne i społeczne Ukraińców w Przemyślu i okolicach (pol.)
(1)
Potocki Andrzej (1947- )
(1)
Prus Edward (1931- ). Nacjonaliści ukraińscy w okresie wojny i okupacji (pol.)
(1)
Prus Edward (1931-2007)
(1)
Pruszyński Mieczysław (1910-2005)
(1)
Putova Anna. Losy proboszczów parafii św. Aleksandra w Kijowie na początku XX wieku (pol.)
(1)
Reczyńska Anna
(1)
Reinfuss Roman (1910-1998)
(1)
Rączy Elżbieta
(1)
Rączy Elżbieta. Działalność Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1956. Zarys problematyki (cz.2) (pol.)
(1)
Rączy Elżbieta. Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1954. (cz. 1) (pol.)
(1)
Rębisz Sławomir. Szkolnictwo wyższe Słowacji, Węgier i Ukrainy od roku 1990 : rys historyczny (pol.)
(1)
Schall Jakub
(1)
Schipper Zygmunt
(1)
Serwański Edward (1912-2000)
(1)
Skaradziński Bohdan
(1)
Smolicz Jerzy L
(1)
Sobolewska-Myślik Katarzyna. Respektowanie praw człowieka na Słowacji w okresie rządów Władimira Mečiara (pol.)
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(24)
1980 - 1989
(13)
1970 - 1979
(10)
Country
Poland
(73)
Language
Polish
(73)
Subject
Mniejszości narodowe
(73)
Polska
(27)
Żydzi
(25)
Polityka narodowościowa
(8)
Polacy za granicą
(7)
Naród
(5)
Świadomość narodowa
(5)
Literatura żydowska
(4)
Szkolnictwo wyższe
(4)
Służba bezpieczeństwa
(4)
Ukraińcy za granicą
(4)
Białoruś
(3)
II wojna światowa (1939-1945)
(3)
Język polski
(3)
Kościół katolicki
(3)
Ludobójstwo
(3)
Repatriacja
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Szkolnictwo
(3)
Ukraina
(3)
Wykształcenie
(3)
Alkoholizm
(2)
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič
(2)
Czasopisma emigracyjne polskie
(2)
Czasopisma żydowskie
(2)
Dmitrovskij, Aleksej Zaharovič
(2)
Działalność charytatywna
(2)
Galicja
(2)
Historia
(2)
Jeńcy wojenni
(2)
Judaizm
(2)
Kobieta
(2)
Komunizm
(2)
Kościoły prawosławne
(2)
Kościół greckokatolicki
(2)
Kształcenie
(2)
Masaryk, Tomáš Garrigue
(2)
Meissner, Andrzej
(2)
Miasta
(2)
Migracje
(2)
Nacjonalizm
(2)
Narodowa demokracja
(2)
Nauczyciele
(2)
Nauki przyrodnicze
(2)
Niemcy
(2)
Obozy harcerskie
(2)
Opieka społeczna
(2)
Organizacje tajne
(2)
Ormianie
(2)
Osadnictwo
(2)
Oświata
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Pamiętniki żydowskie
(2)
Partie polityczne
(2)
Polityka
(2)
Położne
(2)
Praca społeczna
(2)
Prasa (wydawnictwa)
(2)
Rada Główna Opiekuńcza (1940-1945)
(2)
Rody
(2)
Rolnictwo
(2)
Sejmiki
(2)
Serednicki, Antoni
(2)
Singer, Isaac Bashevis (1904-1991)
(2)
Sokół (organizacja)
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Szkoła im. Tadeusza Czackiego (Lwów)
(2)
Służba celna
(2)
Taubenschlag, Rafał
(2)
Testament
(2)
Thomas, William Isaac (1863-1947). Chłop polski w Europie i Ameryce
(2)
Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Wojsko
(2)
Wychowanie
(2)
Znaniecki, Florian (1882-1958). Chłop polski w Europie i Ameryce
(2)
Łemkowie
(2)
Śpiew
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresja 1939 r. ZSRR na Polskę
(1)
Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah"
(1)
Akcja "Wisła" (1947-1950)
(1)
Akcja Katolicka
(1)
Algieria
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Argentyna
(1)
Askenazy, Szymon
(1)
Australia
(1)
Belgia
(1)
Berlin (Niemcy)
(1)
Berlin, Isaiah
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Birma
(1)
Bitwa 1940 r. pod Narwikiem
(1)
Borowski, Jan (1890-1966)
(1)
Bractwa religijne
(1)
Brandt, Willy
(1)
Brazylia
(1)
Buffalo (Stany Zjednoczone)
(1)
Subject: work
Biuletyn informacyjny (czasop. ; 1939-1945)
(1)
Jenerał Ludwik Mierosławski
(1)
Kurier Wileński (czasop. ; 1990- )
(1)
Matka Boska Ostrobramska (obraz)
(1)
Rodzina Muszkatów
(1)
Slovenské noviny (czasop.)
(1)
Slovák (czasop.)
(1)
Szermierze wolności
(1)
Subject: time
1901-2000
(21)
1801-1900
(17)
1918-1939
(11)
1701-1800
(8)
1939-1945
(6)
1989-2000
(5)
1601-1700
(4)
2001-
(4)
1501-1600
(3)
1901-1914
(2)
1-100
(1)
101-200
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1914-1918
(1)
1945-1989
(1)
201-300
(1)
301-400
(1)
Subject: place
Polska
(16)
Ukraina
(7)
Galicja
(6)
Rosja
(6)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(5)
Niemcy
(4)
Przemyska, diecezja (katol.)
(4)
ZSRR
(4)
Krosno (woj. podkarpackie)
(3)
Lwów (Ukraina)
(3)
Zabór rosyjski
(3)
Kamieniec Podolski (Ukraina)
(2)
Kijów (Ukraina)
(2)
Kraków (woj. małopolskie)
(2)
Podkarpacie Północne
(2)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(2)
Wołyń (Ukraina)
(2)
Wrocławska, diecezja (ewang.-augsb.)
(2)
Węgry
(2)
Bałtycki, region
(1)
Bełz (Ukraina ; okręg)
(1)
Białoruś
(1)
Białoruś Zachodnia
(1)
Bracław (Ukraina ; okręg)
(1)
Chełm (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Chełmska, diecezja (greckokatol.)
(1)
Cisa (dorzecze)
(1)
Czechosłowacja
(1)
Daugavpils (Łotwa)
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Galicja (kraina historyczna)
(1)
Gruzja
(1)
Halicz (Ukraina ; okręg)
(1)
Jarosław (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Jaworów (Ukraina)
(1)
Kaliningrad (Rosja ; okręg)
(1)
Karpaty (góry)
(1)
Kijowska, metropolia (prawosł.)
(1)
Kodeń (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Litwa
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Małopolska
(1)
Mołdawia
(1)
NRD
(1)
Nicea (Francja)
(1)
Nowosielce (woj. podkarpackie, pow. Przeworsk)
(1)
Palestyna
(1)
Paryż (Francja)
(1)
Polacy za granicą
(1)
Pomorze
(1)
Przemyska, diecezja (greckokatol.)
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Przeworsk (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Raniżów (woj. podkarpackie)
(1)
Rumunia
(1)
Ruś Czerwona
(1)
Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Sanok (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szczebrzeszyn (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Szwajcaria
(1)
Sądowa Wisznia (Ukraina ; okręg)
(1)
Słowacja
(1)
Truskawiec (Ukraina)
(1)
Wilno (Litwa)
(1)
Wolne Miasto Gdańsk
(1)
Wołczyn (Białoruś)
(1)
Włocławska, diecezja (katol.)
(1)
Włodzimierz Wołyński (Ukraina)
(1)
Zamość (woj. lubelskie)
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Żywiec (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(4)
Bibliografia osobowa
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Pamiętniki polskie
(2)
Publicystyka polska
(2)
Źródła historyczne
(2)
Biografie
(1)
Czasopisma nielegalne polskie
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Czasopisma słowackie
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura łemkowska
(1)
Mapy
(1)
Powieść żydowska
(1)
Publicystyka czeska
(1)
Publicystyka słowacka
(1)
Sprawozdania
(1)
Szkice
(1)
73 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-78742 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-80667 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-64498 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. F.4-94(438) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81678 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-82290 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-76699 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-62491 (1 egz.)
Book
In basket
Dot. m.in. krośnieńskiego, przemyskiego
Indeks
Książka pomocnicza dla nauczycieli do nauczania
historii w szkołach podstawowych i średnich
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-70756 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Żydzi Polscy w Służbie Rzeczypospolitej / red. Andrzej Krzysztof Kunert, Andrzej Przewoźnik ; t. 1)
Przedr., oryg.: Lwów : Lwowski Instytut Wydawniczy, 1939
Indeks
M.in. osoby związane z Rzeszowszczyzną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. AF-83467 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-60411 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-56526 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bibliotheca Judaica Studia z Dziejów Kultury Żydowskiej w Polsce ; t. 1)
Dot. m.in. Galicji Wschodniej
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-75705 (1 egz.)
Book
In basket
Śladami chasydzkich cadyków w Podkarpackiem / Andrzej Potocki. - Rzeszów : Wydawnictwo "Carpathia", 2008. - 156, [4] s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) : il. (w tym kolor.), fot. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 155-[158]. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. R-6575, R-6574 (2 egz.)
Book
In basket
Śladami Łemków / Roman Reinfuss. - Warszawa : Kraj, 1990. - 150 s., [16] s. tabl. : fot., mapa, portr. ; 21 cm.
Częśc. reg.
Streszcz. ang.
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-68731, A-68730 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-64187 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Jung Wilne : żydowska grupa artystyczna / Joanna Lisek. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - 238, [3] s., [11] s. tabl. : faks., fot., il kolor., portr. ; 25 cm.
(Bibliotheca Judaica ; 1)
Bibliogr. Indeks Streszcz. ang. Wchodzi także w skład serii: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2813
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-89057 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again