Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(27)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia Główna (Dąbrowskiego 33a)
(4)
Czytelnia Główna (Sokoła 13)
(27)
Filia 8 (Okulickiego 3)
(1)
Author
Andrusiewicz Andrzej (1940- )
(4)
Dybiec Julian (1940- )
(2)
Szmyd Kazimierz
(2)
Łukawski Zygmunt (1932-1989)
(2)
Żebrowski Rafał (1954- )
(2)
Andrusiewicz Anna. Wprowadzenie do tematyki subkultury gotyckiej (pol.)
(1)
Bardan Jacek (1955- )
(1)
Bartoszewicz Henryk. Kijowska Filarecja : z dziejów polskich organizacji niepodległościowych na Ukrainie przed wybuchem rewolucji rosyjskiej (pol.)
(1)
Bergman Aleksandra
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Antoni Serednicki - pedagog, pisarz i tłumacz - jako badacz i krzewiciel pobratymstwa polsko-ukraińskiego (pol.)
(1)
Białokozowicz Bazyli (1932- ). Świat słowiański w twórczej percepcji Aleksego Dmitrowskiego : szkic jubileuszowy z okazji 80-leci prof. Aleksego Zacharewicza Dmitrowskiego (pol.)
(1)
Bobrowska-Jakubowska Ewa (1958- )
(1)
Bonusiak Andrzej (1968- )
(1)
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(1)
Borzymińska Zofia (1953- )
(1)
Borzyszkowski Józef (1946- )
(1)
Broda Marian (1954- ). Archaiczne uwikłania i mentalno-społeczne korelaty sakralizacji władzy w Rosji (pol.)
(1)
Charčuk Krystyna. Urbanistyczny rozwój Truskawca (pol.)
(1)
Chodubski Andrzej (1952- )
(1)
Ciechanowicz Jan (1946- )
(1)
Cynarski Wojciech Jan. Narodowe tradycje sportowe a glokalizacja : interpretacja socjologiczna (pol.)
(1)
Czapkiewicz Anna
(1)
Czartoryska Jolanta. Podstawowe swobody w Unii Europejskiej (pol.)
(1)
Czop Edyta. Nastroje społeczne w województwie rzeszowskim przez wyborami 1961 r. w świetle sprawozdań Służb Bezpieczeństwa (pol.)
(1)
Duć-Fajfer Helena (1960- ). Przez literaturę ku etniczności - literatura łemkowska od połowy XIX wieku do dziś (pol.)
(1)
Fogelzang-Adler Ewa. Mniejszości narodowe w myśli politycznej Stronnictwa Demokratycznego i ugrupowań z nim związanych (1939-1945) (pol.)
(1)
Frysztacki Krzysztof (1949- )
(1)
Fuks Marian (1914- )
(1)
Furier Andrzej (1960- )
(1)
Gerent Piotr. Prawosławie na Dolnym Śląsku (pol.)
(1)
Gmiterek Henryk (1950- )
(1)
Gąsowski Tomasz (1947- )
(1)
Haník Daniel
(1)
Jagas Józef (1930- )
(1)
Jestal Jerzy. Rola telewizyjnych debat w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej na Ukrainie w 2004 roku (pol.)
(1)
Karpus Zbigniew (1954- )
(1)
Kmiecik Zenon
(1)
Kozłowski Piotr. Powstanie Małopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej (pol.)
(1)
Kozłowski Piotr. Wywiad i kontrwywiad polskich służb garnicznych w latach 1927-1935 (pol.)
(1)
Kula Marcin (1943- )
(1)
Kunysz Inga
(1)
Kwak Jan (1936- ). Na straży południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej : rola KamieńcaPodolskiego w XVII w. (pol.)
(1)
Kącka Katarzyna (1977- )
(1)
Kłaczyński Robert. Społeczno-polityczna sytuacja w Mołdawii na początku XXI wieku (pol.)
(1)
Majkowski Krzysztof. Przesiedlenia ludności w powiatach przeworskim i jarosławskim w latach 1944-1948 (pol.)
(1)
Małek Kazimierz. Zadania społeczne i polityczne Kościoła we współczesnym społeczeństwie obywatelskim III RP na przykładzie diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego (pol.)
(1)
Michna Ewa. Łemkowie - historyczen źródła współczesnych dylematów identyfikacyjnych (pol.)
(1)
Nabywaniec Stanisław (1958- ). Kościół greckokatolicki w Galicji w latach 1772-1848 (pol.)
(1)
Nurowski Marcin (1934- )
(1)
Piper Predrag (1950- ). Filologia rosyjska i filologia słowiańska jako czynnik kulturalnego renesansu i integracji w kulturze (pol.)
(1)
Pisuliński Jan (1968- ). Działalność Delegata dla spraw Małopolski Wschodniej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych (pol.)
(1)
Popek Joachim
(1)
Popowicz Olga. Życie kulturalne i społeczne Ukraińców w Przemyślu i okolicach (pol.)
(1)
Putova Anna. Losy proboszczów parafii św. Aleksandra w Kijowie na początku XX wieku (pol.)
(1)
Rączy Elżbieta. Działalność Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1956. Zarys problematyki (cz.2) (pol.)
(1)
Rączy Elżbieta. Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1954. (cz. 1) (pol.)
(1)
Rębisz Sławomir. Szkolnictwo wyższe Słowacji, Węgier i Ukrainy od roku 1990 : rys historyczny (pol.)
(1)
Sobolewska-Myślik Katarzyna. Respektowanie praw człowieka na Słowacji w okresie rządów Władimira Mečiara (pol.)
(1)
Stukus Katarzyna
(1)
Symonolewicz-Symmons Konstanty
(1)
Szopa Grzegorz. Prasa przemyska w latach 1790-1918 (pol.)
(1)
Szopa Grzegorz. Próby utworzenia województwa przemyskiego w latach 1919-1921 i 1930 (pol.)
(1)
Szpunar Magdalena. Unia Europejska a kraje Europy Środkowej i Wschodniej - w świetle badania opinii publicznej (pol.)
(1)
Szymczak-Hoff Jadwiga
(1)
Tarnawski Julian. Pochodzenie społeczne i religijne ludności rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym (pol.)
(1)
Tiholaz Anatolij Georgievič (1958- ). Rosyjska filozofia i rosyjski charakter narodowy (pol.)
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Trojan Serhij. Postradziecki model polityki społecznej na Ukrainie (pol.)
(1)
Uruski Piotr. Metropolita Harion a klasztor kijowsko-pieczerski (pol.)
(1)
Ustrzycki Janusz. Stronnictwa polityczne w dyskrycie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa w organizacji pomocy doraźnej dla więźniów, uchodźców z ziem wcielonych do Rzeszy oraz uciekinierów z Warszawy i Wołynia (pol.)
(1)
Wais Kamil. Akcja letnia Związku Harcerstwa Polskiego w II oraz III RP - próba porównania (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Działalność kobiecych organizacji ziemiańskich w woj. lwowskim w latach 1918-1939 (pol.)
(1)
Walczewska Dorota. Działalność społeczna i polityczna kobiet polskich w latach 1914-1939 (pol.)
(1)
Wierzbieniec Wacław
(1)
Wojakowski Dariusz (1970- ). Relacje między wielokuturowością a światem wartości. Uwagi metodologiczne (pol.)
(1)
Wojakowski Dariusz (1970- ). Ukraińcy na Podkarpaciu w świetle badań socjologicznych (pol.)
(1)
Wrzesiński Wojciech (1934- )
(1)
Wróbel Joanna. Wybory do Sejmu Ustawodawczego i Senatu w latach 1919-1922 ze szczególnym uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego (pol.)
(1)
Łabędź Krzysztof (1953- ). Opozycja polityczna w Polsce wobec Związku Radzieckiego w latach osiemdziesiątych XX wieku (pol.)
(1)
Ławrowski Andrzej (?-2006)
(1)
Łojek Jerzy (1932-1986)
(1)
Łosowski Janusz (1957- )
(1)
Ślęzak Monika. Mniejszość ukraińska w Polsce w pracach Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 1989-2000 (pol.)
(1)
Ślęzak Monika. Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1989 roku w opinii jej przedstawicieli (pol.)
(1)
Świętojańska Beata. Rola funkcji militarnej w rozwoju miasta Przemyśla w dobie autonomicznej (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Poglądy społeczno-polityczne Mikołaja Danilewskiego (pol.)
(1)
Šal'kevič Vâčeslav Feliksovič (1941- ). Recepcja filozofii Mikołaja Bierdiajewa w Polsce (pol.)
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(6)
1970 - 1979
(5)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Mniejszości narodowe
(32)
Żydzi
(11)
Polska
(8)
Polacy za granicą
(5)
Świadomość narodowa
(5)
Szkolnictwo wyższe
(4)
Ukraińcy za granicą
(4)
Naród
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Szkolnictwo
(3)
Służba bezpieczeństwa
(3)
Wykształcenie
(3)
Alkoholizm
(2)
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič
(2)
Czasopisma żydowskie
(2)
Dmitrovskij, Aleksej Zaharovič
(2)
Działalność charytatywna
(2)
Galicja
(2)
II wojna światowa (1939-1945)
(2)
Jeńcy wojenni
(2)
Kobieta
(2)
Kościoły prawosławne
(2)
Kościół greckokatolicki
(2)
Kościół katolicki
(2)
Kształcenie
(2)
Masaryk, Tomáš Garrigue
(2)
Meissner, Andrzej
(2)
Miasta
(2)
Migracje
(2)
Narodowa demokracja
(2)
Nauczyciele
(2)
Nauki przyrodnicze
(2)
Obozy harcerskie
(2)
Opieka społeczna
(2)
Organizacje tajne
(2)
Osadnictwo
(2)
Oświata
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Partie polityczne
(2)
Polityka
(2)
Położne
(2)
Praca społeczna
(2)
Rada Główna Opiekuńcza (1940-1945)
(2)
Repatriacja
(2)
Rolnictwo
(2)
Sejmiki
(2)
Serednicki, Antoni
(2)
Sokół (organizacja)
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Szkoła im. Tadeusza Czackiego (Lwów)
(2)
Służba celna
(2)
Taubenschlag, Rafał
(2)
Testament
(2)
Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Wojsko
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Wychowanie
(2)
Własność wielka
(2)
Związek Harcerstwa Polskiego
(2)
Łemkowie
(2)
Śpiew
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Agresja 1939 r. ZSRR na Polskę
(1)
Akademicki Związek Syjonistyczny "Kadimah"
(1)
Akcja "Wisła" (1947-1950)
(1)
Akcja Katolicka
(1)
Algieria
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Argentyna
(1)
Askenazy, Szymon
(1)
Berlin, Isaiah
(1)
Białoruś
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Birma
(1)
Bitwa 1940 r. pod Narwikiem
(1)
Bractwa religijne
(1)
Brandt, Willy
(1)
Brazylia
(1)
Buffalo (Stany Zjednoczone)
(1)
Chełmski Zarząd Duchowny
(1)
Cimek, Henryk
(1)
Cmentarze wojenne
(1)
Czasopisma katolickie polskie
(1)
Czasopisma kobiece polskie
(1)
Czasopisma literackie polskie
(1)
Czasopisma ludowe polskie
(1)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Czasopisma niemieckie
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Czasopisma rosyjskie
(1)
Danilevskij, Nikolaj Âkovič
(1)
Dokumenty
(1)
Działalność charytatywna zPolska y1918-1939 r.
(1)
Dziecko
(1)
Film żydowski
(1)
Fotografia żydowska
(1)
Galicyjski Komitet Rewolucyjny
(1)
General'noi Greko-Katolic'koi Duhovnoi Seminarii (Lwów)
(1)
Subject: work
Biuletyn informacyjny (czasop. ; 1939-1945)
(1)
Jenerał Ludwik Mierosławski
(1)
Slovenské noviny (czasop.)
(1)
Slovák (czasop.)
(1)
Szermierze wolności
(1)
Subject: time
1801-1900
(15)
1901-2000
(12)
1918-1939
(8)
1701-1800
(6)
1939-1945
(5)
1989-2000
(5)
1601-1700
(4)
1501-1600
(3)
2001-
(3)
1901-1914
(2)
1-100
(1)
101-200
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1914-1918
(1)
201-300
(1)
301-400
(1)
Subject: place
Polska
(12)
Galicja
(6)
Rosja
(5)
Ukraina
(5)
Przemyska, diecezja (katol.)
(4)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(4)
ZSRR
(4)
Krosno (woj. podkarpackie)
(3)
Lwów (Ukraina)
(3)
Niemcy
(3)
Zabór rosyjski
(3)
Kamieniec Podolski (Ukraina)
(2)
Kijów (Ukraina)
(2)
Kraków (woj. małopolskie)
(2)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(2)
Wołyń (Ukraina)
(2)
Wrocławska, diecezja (ewang.-augsb.)
(2)
Bałtycki, region
(1)
Bełz (Ukraina ; okręg)
(1)
Białoruś Zachodnia
(1)
Bracław (Ukraina ; okręg)
(1)
Chełm (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Chełmska, diecezja (greckokatol.)
(1)
Cisa (dorzecze)
(1)
Czechosłowacja
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Galicja (kraina historyczna)
(1)
Gruzja
(1)
Halicz (Ukraina ; okręg)
(1)
Jarosław (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Jaworów (Ukraina)
(1)
Kaliningrad (Rosja ; okręg)
(1)
Karpaty (góry)
(1)
Kijowska, metropolia (prawosł.)
(1)
Kodeń (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Litwa
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Małopolska
(1)
Mołdawia
(1)
Niemcy (Republika Demokratyczna)
(1)
Nowosielce (woj. podkarpackie, pow. Przeworsk)
(1)
Paryż (Francja)
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Pomorze
(1)
Przemyska, diecezja (greckokatol.)
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Przeworsk (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Raniżów (woj. podkarpackie)
(1)
Rumunia
(1)
Ruś Czerwona
(1)
Rypin (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Sanok (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szczebrzeszyn (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Szwajcaria
(1)
Sądowa Wisznia (Ukraina ; okręg)
(1)
Słowacja
(1)
Truskawiec (Ukraina)
(1)
Wilno (Litwa)
(1)
Wolne Miasto Gdańsk
(1)
Węgry
(1)
Włocławska, diecezja (katol.)
(1)
Włodzimierz Wołyński (Ukraina)
(1)
Zamość (woj. lubelskie)
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Świecie (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Żywiec (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(4)
Bibliografia osobowa
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Pamiętniki polskie
(2)
Publicystyka polska
(2)
Źródła historyczne
(2)
Biografie
(1)
Czasopisma nielegalne polskie
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Czasopisma słowackie
(1)
Literatura łemkowska
(1)
Mapy
(1)
Publicystyka czeska
(1)
Publicystyka słowacka
(1)
Sprawozdania
(1)
Szkice
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81678 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-52602 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-82839 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-60349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-84733 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-63586 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-64241 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WG-314 (1 egz.)
Book
In basket
Polacy w Gruzji / Andrzej Furier. - Warszawa : Wydawnictwo "Trio", 2009. - 450, [1] s. : il., faks., fot. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 409-[426]. Indeksy.
Streszcz. w jęz. ang.
1. Początki państwa i narodu gruzińskiego ; 2. Przeobrażenia polityczne w czasach nowożynych i najnowszych ; 3. Początki kontaktów polsko-gruzińskich ; 4. Napływ Polaków do Gruzji w XIX w. ; 5. Życie religijne Polaków na ziemiach gruzińskich w XIX w. ; 6. Wzrost aktywności Polaków w drugiej połowie XIX i na początku XX w. ; 7. Polacy i ich potomkowie w XX-wiecznej Gruzji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-93114 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-90832 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-61304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-79187/t.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-90326 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-50478 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-81088 (1 egz.)
Book
In basket
(Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Seria A ; nr 12)
Dot. m.in. miejskiego ruchu osadniczego w ziemi przemyskiej i sanockiej.
SPRAWOZDANIA: POSIEDZENIA NAUKOWE WYDZIAŁU I: Józef Jagas, Wpływ zmian strukturalnych i zmian w wykorzystaniu majątku trwałego i kapitałochłonność pracy w polskim przemyśle w latach 1961-1970 ; Stanisław Senft, Zatrudnienie jeńców wojennych i cywilnych robotników przymusowych w rolnictwie śląskim 1939-1945 ; Urszula Szumska, Obraz stosunków gospodarczo-demograficznych i społeczno-narodowościowych w Bytomiu w latach 1600-1740 ; Jan Seredyka, Polityczne konsekwencje magnackich konfliktów majątkowych dla dziejów dawnej Rzeczypospolitej ; Ryszard Dermin, KPP i KPD w obronie mniejszości narodowych w Polsce i w Niemczech w dwudziestoleciu międzywojennym ; Jan Seredyka, Jakub ze Zbaraża Woroniecki - pechowy biskup polskiego renesansu ; Juliusz Demel, Stosunki polsko-rumuńskie w czasie powstania styczniowego ; Horst Więcek, Niektóre problemy stosunków gospodarczych między socjalistycznymi krajami Europy a wysoko rozwiniętymi państwami kapitalistycznymi ; Tadeusz Bugaj, Batalia rządu PRL o repatryjację polskich dzieci z krajów pozaeuropejskich po II wojnie światowej ; Anna Filipczak-Kocur, Rzeczpospolita na przełomie 1628-1629 roku Maurycy Horn, Miejski ruch osadniczy w ziemi przemyskiej i sandomierskiej do 1648 r. na tle rozwoju urbanizacyjnego Rusi Czerwonej ; Barbar Skop, Organizacja pracy a organizacja produkcji ; POSIEDZENIE MIĘDZYDZIAŁOW: SPRAWY ADMINISTRACYJNE: Sprawozdanie z działalności Wydziału I OTPN w okresie sprawozdawczym od 1 IX 1974 - 30 VIII 1975.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library: sygn. A-100222 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again